Файл қосу


Ағылшын тілі|            Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым     |
|Министрлігі                                |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті        |
|СМК 3 деңгейдегі    |         |                |
|құжат          |ПОӘК       |ПОӘК  042 –18-17. 1.41/02-2013 |
|            |         |                |
|«Ағылшын тілі» пәнінің |Басылым № 1   |                |
|студентке арналған   |         |                |
|жұмыс бағдарламасы   |         |                |            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

                 5В072600,
 5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
  070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
  5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
 5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
  5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
  5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
 5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
            050800 мамандықтарына арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

        Пәннің студентке арналған жұмыс бағдарламасы


                  Семей


                  2013                  Кіріспе


1 Жаcалынды
Құрастырған Ахмерова Н.М. “Аударма теориясы мен практикасы” кафедрасының
аға оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті.2 Талқыланды.
2.1. Аударма теориясы және практикасы кафедрасында

Хаттама № 1  «02»  қыркүйек 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі  _______________________ Калимова Ж. У.


2.2 Гуманитарлық - заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
 Хаттама № 1  17.09     2013 г

Оқу-әдістемелік бюро бастығы _____________ Кенесбаева Ш.С.

3. Бекітілді.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
басылымға ұсынылды.

Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013ж.

Оқу-әдістемелік кеңестің бастығы,
бірінші проректор  _________________  ____________ Искакова Г.

4. Алғашқы рет енгізілді
(«  » ____________ 20 __ж.  №__ басылымның орнына)


                  Мазмұны


1. Жалпы мәліметтер.
2. Пән мазмұны және сабақ түрлеріне қарай сағаттарды бөлу.
3. Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
4.Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Бағалау саясаты (Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі)
7. Әдебиет

1. Жалпы ережелер
 • Ахмерова Нуржамиля Муснятовна, аға оқытушы
 • Кафедра: Аударма теориясы мен практикасы
 • Байланыс жолы: тел: 34 36 87
 • Сабақты өткізу орны - № 1 корпус, № 903 аудитория
 • Пәннің атауы: Ағылшын тілі
 • Кредит саны: 6

Оқу жоспарынан көшірме

|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі |
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |       |
|1   |1   |3   |45     |22,5  |67,5 |135     |емтихан    |
|1   |2   |3   |45     |22,5  |67,5 |135     |емтихан    |

1. Курстың қысқаша мінездемесі

1.    «Ағылшын   тілі»   пәнінің   бағдарламасы    5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400,  5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары бойынша Қазақстан Республиқасының  3.  08.277-2006
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған.
Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары
жөнінде түсінік беру.
2. Мәдениетаралық қатынастың негізгі салаларында болашақ маманның дұрыс
және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын қалыптастыру. Болашақ маманның
кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын шет тілі елінің және туған
елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы, вербалды және вербалды емес
қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік ерекшеліктері туралы білімді
жүзеге асыру.
3. Тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын шет тілінің тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
4. Студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні бойынша лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.

Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
1. «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
2.Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
3.Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
4.Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
5.Оқытылатын  шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
6.Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).

Студенттер мынаны істей білуі тиіс:

 1.Ағылшын тілінде сөйлей  алу  және  түсіну,жаза  алу  этикасының
талаптарына сәйкестікте ұстай алу;
 2.Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
 3.Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу, барабар
аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-барабар
стратегиясын және тактикасын іске асыру, мақсат білімдерді пайданалу;
4.Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;  Тілдің  мазмұндылығын,айтылымның  ақпараттылығын,  қисындылығын,
орындылығын, мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;
5. Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;

3.5. 1 семестр - курстың пререквизиті: жоқ
    2 семестр - курстың пререквизиті ағылшын тілі I


2 Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар

2.1.Кәсібилік.
Студент болған күннен бастап кәсіби маман ретінде ойлап, соған сәйкес жұмыс
істеуге дағдылан. Сабаққа уақытында кел. Үнемі сабаққа дайын бол. Кәсіби
маманға тән іс - әрекет ет. Сабақ барысында өтілетін тақырыптарға сәйкес өз
ойыңды білдіруге әбден құқығың бар. Өз ойыңды білдіруге тырыс. Зерттеулер,
фактілер негізінде өз ойыңды дәлелдеуге дайын бол.

2.2. Сабаққа қатысу.
Барлық студенттер сабақтан қалмауы тиіс. 5 реттен артық сабақ босатқан
студент оқудан шығарылады. Оқу жоспарында көрсетілген талаптарды физикалық
немесе басқа жағынан орындай алмаған жағдайда курстың алғашқы 2 аптасында
бұл  туралы оқытушы құлағдар болуы тиіс.

2.3. Бақылау жұмыстары.
1 семестр барысында 7 және 15 апталарда жазбаша ағымдық бақылау жұмыстары
жүргізіледі. Бұл бақылау жұмыстарына едәуір мөлшерде балл бөлінетіндіктен
студенттердің бәрі бақылау жұмыстарына қатысуы тиіс.

2.4. Қарыздар.
Сабақ 15 желтоқсанда аяқталады. Бұл күннен кейін сессияны аяқтаймын, қысқы
сессиядан өтемін дейтін студенттерден ешқандай қарыздар қабылданбайды,
сондықтан барлық қарыздар осы күнге дейін тапсырылуы тиіс.

3 Формат және курс саясаты
Сабаққа қатысу. Машықтану сабағына қатысу міндетті. Егер де белгілі бір
себеппен сабаққа қатыса алмаған жағдайда оқушы сабақта алынған тапсырма
үшін жауапты болады.
Тәртібі. сабақ кезінде тәртіпті бұзғаны үшін оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қайылады.
Үй жұмысы. Үй жұмысы міндетті түрде орындалуы керек және машықтану сабағы
немесе ОСӨЖ- ден кейін өткізілу керек.
Межелік аттестация. Семестр бойы екі межелік бақылау жұмысы өткізіледі.
Бақылау жұмысының  бағасы  төмен  болған  жағдайда  қосымша  тапсырма
берілмейді.Сонымен қатар ешқандай қайта тапсыру болмайды. Бақылау жұмысы
кезінде кітап және конспект қолдануға болмайды.
Емтихан. Қорытынды емтиханда екі семестр байы өтілген тақырыптардың барлығы
қамтылады.
Көшіру. Кез-келген көшіру қатаң жазаланады: оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Сабақ барысында ұялы телефондарды міндетті түрде өшіру керек.

4 Бағалау саясаты
1. Бағалау саясаты
|Апта   |Бақылау түрі         |Балл жиынтығы |Ескертпе  |
|1-7 апта аралығында аудиториялық сабаққа|30       |      |
|қатысу                 |        |      |
|1    |ПС              |0       |      |
|2    |ПС              |0       |      |
|3    |ПС, ОСӨЖ           |51       |      |
|4    |ПС, СӨЖ           |48       |      |
|5    |ПС, ОСӨЖ           |33       |      |
|6    |ПС, СӨЖ           |48       |      |
|7    |СӨЖ, Межелік бақылау     |90       |      |
|1-7 апта аралығындағы балл жиынтығы   |300      |      |
|8-9 апта аралығында аудиториялық сабаққа|30       |      |
|қатысу                 |        |      |
|8    |ПС              |13       |      |
|9    |ПС, ОСӨЖ           |28       |      |
|10    |ПС              |13       |      |
|11    |ПС, СӨЖ           |43       |      |
|12    |ПС, ОСӨЖ           |28       |      |
|13    |ПС              |13       |      |
|14    |ПС, СӨЖ           |42       |      |
|15    |ОСӨЖ, Межелік бақылау    |90       |      |
|8-9 апта аралығындағы балл жиынтығы   |300      |      |
|Барлығы;                |600      |      |
|Емтихан баллы              |400      |      |
|Академиялық мерзімдегі балл жиынтығы  |1000      |      |


5 Пәннің мазмұны мен сабақ түрлеріне қарай сағаттарға бөлінуі
Кесте 2


  |№  |Тақырып атаулары    және |Cағат саны      |Әдебиет         |
|   |мазмұны           |           |             |
|   |              |Машықтану |ОСӨЖ|СӨЖ  |             |
|   |              |сабағы  |  |   |             |
|1.  |Грамматикалық материал:   |4     |4  |4   |1.Ю.Голицынский     |
|   |Introduction (alphabet,   |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |sounds, basic rules of   |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |reading)          |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |to be,to have (in the    |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |Present, Past, Future    |     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |Indefinite Tenses)     |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |look(s) \ look(s) like using|     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |Names and family      |     |  |   |технических вузов»    |
|   |Text: 1. What’s in a name? |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |2. How to remember names at |     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |parties.          |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |              |     |  |   |английского языка»    |
|   |              |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и      |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|2.  |Грамматикалық материал:   |8     |8  |8   |1.Ю.Голицынский     |
|   |Оборот There is/ There are. |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |The Noun. The Article.   |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |Classification of nouns.  |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |Proper nouns. Class nouns. |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |Material nouns. Abstract  |     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |nouns. Grammatical     |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |categories of nouns. The  |     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |category of number. The  |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |category of case.      |     |  |   |технических вузов»    |
|   |The Use of articles with  |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |common nouns. The use of the|     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |indefinite article with   |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |class nouns. The use of the |     |  |   |английского языка»    |
|   |definite article with class |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |nouns. The use of      |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |indefinite and definite   |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |articles with nouns of   |     |  |   |англ. языка с      |
|   |material. The use of    |     |  |   |упражнениями и      |
|   |indefinite and definite  |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|   |articles with abstract   |     |  |   |             |
|   |nouns. The use f articles  |     |  |   |             |
|   |with proper nouns. The use |     |  |   |             |
|   |of articles with nouns in  |     |  |   |             |
|   |set expressions.      |     |  |   |             |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |             |
|   |Place. Holidays. Countries. |     |  |   |             |
|   |Text:            |     |  |   |             |
|   |Win a dream holiday for two!|     |  |   |             |
|3.  |Грамматикалық материал:   |7     |7  |7   |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Pronoun. The      |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |Preposition.        |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |The pronouns. Classification|     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |of pronouns: personal,   |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |possessive, reflexive,   |     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |reciprocal, demonstrative, |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |interrogative, relative   |     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |conjunctive, defining,   |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |indefinite, negative    |     |  |   |технических вузов»    |
|   |The Preposition.      |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |Classification of      |     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |prepositions.        |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |              |     |  |   |английского языка»    |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |Love. Relationships.    |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |Stories.          |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |Text: 1. The Hollywood   |     |  |   |англ. языка с      |
|   |director and the native   |     |  |   |упражнениями и      |
|   |American.          |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|   |2. Dinner by post.     |     |  |   |             |
|4.  |Грамматикалық материал:   |6     |6  |6   |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Adjective.       |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |Classifications of the   |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |Adjective          |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |The Adverb.         |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |Classification of Adverbs: |     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |              |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |Shopping. Presents. Clothes |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |Text: 1What people really  |     |  |   |технических вузов»    |
|   |want for their birthday.  |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |2. The real price of    |     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |fashion.          |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |              |     |  |   |английского языка»    |
|   |              |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и      |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|5.  |Грамматикалық материал:   |8     |8  |8   |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Numeral.        |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |The Cardinal Numerals    |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |Ordinal Numerals      |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |Dates.           |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |The Present ( Past, Future )|     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |Indefinite Tenses.     |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |Fit.            |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |Sport. Health and fitness. |     |  |   |технических вузов»    |
|   |Text: 16 ways to de-stress. |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |              |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |              |     |  |   |английского языка»    |
|   |              |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и      |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|6.  |Грамматикалық материал:   |12    |12 |12  |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Present (Past, Future) |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |Continuous Tenses.     |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |The Present (Past,Future)  |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |Perfect Tenses.       |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |The Use of the Present   |     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |Perfect Тense. The Use of  |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |the Past Perfect Тense.   |     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |The use of the Future    |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |Perfect Тense        |     |  |   |технических вузов»    |
|   |              |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |Job. Work. Experience.   |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |Text: From mountains to   |     |  |   |английского языка»    |
|   |modelling          |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и      |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|   |Барлығы           |45    |45 |45  |             |
|   |2-семестр          |     |  |   |             |
|1  |Грамматикалық материал:   |6     |6  |6   |1.Ю.Голицынский     |
|   |The Passive Voice.     |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |Eco. Protests. Green issues.|     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |Text: Climate change march. |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |Text: How green are you?  |     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |              |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |              |     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |              |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |              |     |  |   |технических вузов»    |
|   |              |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |              |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |              |     |  |   |английского языка»    |
|   |              |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и      |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|2  |Грамматикалық материал:   |8     |8  |8   |11.Ю.Голицынский     |
|   |Modal Verbs.        |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |Definition         |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |Can, Nay, Must, Should and |     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |Ought, Need.        |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |Education. Schools. Social |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |change.           |     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |Text: Three generations.  |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |Text: Meet the parents.   |     |  |   |технических вузов»    |
|   |              |     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |              |     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |              |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |              |     |  |   |английского языка»    |
|   |              |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и      |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|3  |Грамматикалық материал:   |10    |10 |10  |11.Ю.Голицынский     |
|   |Sequence of tenses. Direct |     |  |   |Грамматика(сборник    |
|   |and Indirect Speech.    |     |  |   |упражнений) - М.,2005.  |
|   |Indirect Speech (statements,|     |  |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,|
|   |commands, general and    |     |  |   |Helena Gomm, Peter Maggs,|
|   |special questions)     |     |  |   |Chris Dawson, New Inside |
|   |              |     |  |   |out –Macmillan, 2008   |
|   |Лексикалық тақырып:     |     |  |   |3.Агабекян И.П      |
|   |Smile. Character. The face. |     |  |   |«Английский язык для   |
|   |Text: “ Smile and the world |     |  |   |технических вузов»    |
|   |smiles with you. Cry and you|     |  |   |,Ростов-на-Дону,2001.  |
|   |cry alone.”         |     |  |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей|
|   |              |     |  |   |«Живая грамматика    |
|   |              |     |  |   |английского языка»    |
|   |              |     |  |   |Харьков «Торсинг» 1998. |
|   |              |     |  |   |5. К.Н.Качалова,     |
|   |              |     |  |   |Практическая грамматика |
|   |              |     |  |   |англ. языка с      |
|   |              |     |  |   |упражнениями и      |
|   |              |     |  |   |ключами.-М., 1996.    |
|4  |Грамматикалық материал:   |7 |7   |7   |11.Ю.Голицынский       |
|   |Non-finite forms of the verb|  |   |   |Грамматика(сборник      |
|   |(The Infinitive)      |  |   |   |упражнений) - М.,2005.    |
|   |Лексикалық тақырып:     |  |   |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|   |Lifestyle. Health. Food.  |  |   |   |Helena Gomm, Peter Maggs,  |
|   |Cars.            |  |   |   |Chris Dawson, New Inside out |
|   |Text: How not to die before |  |   |   |–Macmillan, 2008       |
|   |you get old.        |  |   |   |3.Агабекян И.П «Английский  |
|   |Text: My first car.     |  |   |   |язык для технических вузов» |
|   |              |  |   |   |,Ростов-на-Дону,2001.    |
|   |              |  |   |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей  |
|   |              |  |   |   |«Живая грамматика английского|
|   |              |  |   |   |языка» Харьков «Торсинг»   |
|   |              |  |   |   |1998.            |
|   |              |  |   |   |5. К.Н.Качалова, Практическая|
|   |              |  |   |   |грамматика англ. языка с   |
|   |              |  |   |   |упражнениями и ключами.-М., |
|   |              |  |   |   |1996.            |
|5  |Грамматикалық материал:   |7 |7   |7   |11.Ю.Голицынский       |
|   |Non-finite forms of the   |  |   |   |Грамматика(сборник      |
|   |verb.            |  |   |   |упражнений) - М.,2005.    |
|   |(The Participle)      |  |   |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|   |Participle Constructions.  |  |   |   |Helena Gomm, Peter Maggs,  |
|   |Лексикалық тақырып:     |  |   |   |Chris Dawson, New Inside out |
|   |Animals. Pets. People.   |  |   |   |–Macmillan, 2008       |
|   |Text: Stories about animals.|  |   |   |3.Агабекян И.П «Английский  |
|   |              |  |   |   |язык для технических вузов» |
|   |              |  |   |   |,Ростов-на-Дону,2001.    |
|   |              |  |   |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей  |
|   |              |  |   |   |«Живая грамматика английского|
|   |              |  |   |   |языка» Харьков «Торсинг»   |
|   |              |  |   |   |1998.            |
|   |              |  |   |   |5. К.Н.Качалова, Практическая|
|   |              |  |   |   |грамматика англ. языка с   |
|   |              |  |   |   |упражнениями и ключами.-М., |
|   |              |  |   |   |1996.            |
|6  |Грамматикалық материал:   |7 |7   |7   |11.Ю.Голицынский       |
|   |Non-finite forms of the   |  |   |   |Грамматика(сборник      |
|   |verb.            |  |   |   |упражнений) - М.,2005.    |
|   |(The Gerund)        |  |   |   |2.Sue Kay, Vaughan Jones,  |
|   |Gerundial Construction.   |  |   |   |Helena Gomm, Peter Maggs,  |
|   |Лексикалық тақырып:     |  |   |   |Chris Dawson, New Inside out |
|   |Coincidences. Buildings. The|  |   |   |–Macmillan, 2008       |
|   |weather. Predictions    |  |   |   |3.Агабекян И.П «Английский  |
|   |Text: The coolest hotel in |  |   |   |язык для технических вузов» |
|   |the world.         |  |   |   |,Ростов-на-Дону,2001.    |
|   |              |  |   |   |4.К. Эккерсли, М. Маколей  |
|   |              |  |   |   |«Живая грамматика английского|
|   |              |  |   |   |языка» Харьков «Торсинг»   |
|   |              |  |   |   |1998.            |
|   |              |  |   |   |5. К.Н.Качалова, Практическая|
|   |              |  |   |   |грамматика англ. языка с   |
|   |              |  |   |   |упражнениями и ключами.-М., |
|   |              |  |   |   |1996.            |
|   |Барлығы           |45 |45  |45  |               |

6 ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны
Кесте 3


  |№ |                        |     СӨЖ     |
|п\п|ОСӨЖ                      |           |
|  |   аудиториялық  |   аудиториядан тыс  |           |
|1 |           |            3 |       4    |
|  |2          |             |           |
|1 | Introduction    |1.Short history of the  |1.About myself    |
|  |(alphabet, sounds,  |English language.     |2.My working day   |
|  |basic rules of    |«Verb to be» (in Present, |           |
|  |reading)       |Future, Past Indefinite  |Ауызша хабарлама   |
|  |Verb to be, to have. |Tenses) тақырыбы бойынша |дайындау.      |
|  |           |практикалық тапсырмаларды |           |
|  |           |орындау          |           |
|2 |Construction there  | «The Noun» «The Article» |1. My academy.    |
|  |is/there are.    |тақырыптары бойынша    |2. My flat.     |
|  |The Noun. The Article|практикалық тапсырмаларды |           |
|  |           |орындау          |Берілген тақырып   |
|  |           |             |бойынша хабарлама  |
|  |           |             |дайындау.      |
|3 | The Pronoun. The  | «The Pronoun», «The   |1.My home town.   |
|  |Preposition.     |Preposition»       |2. My friends.    |
|  |The pronouns.    |тақырыптары бойынша    |Ауызша хабарлама   |
|  |Classification of  |практикалық тапсырмаларды |дайындау.      |
|  |pronouns: personal, |орындау          |           |
|  |possessive,     |             |           |
|  |reflexive,      |             |           |
|  |reciprocal,     |             |           |
|  |demonstrative,    |             |           |
|  |interrogative,    |             |           |
|  |relative conjunctive,|             |           |
|  |defining, indefinite,|             |           |
|  |negative       |             |           |
|  |The Preposition.   |             |           |
|  |Classification of  |             |           |
|  |prepositions.    |             |           |
|  |           |             |           |
|  |           |             |           |
|4 |The Adjective.    |«The Adjective» «The   |1.My hobby.     |
|  |Classifications of  |Adverb» тақырыптары    |2. My future     |
|  |the Adjective    |бойынша практикалық    |profession.     |
|  |The Adverb.     |тапсырмаларды орындау   |Әңгіме дайындау.   |
|  |Classification of  |             |           |
|  |Adverbs:       |             |           |
|5 |The Numeral.     |«The Numeral»,      |1.Kazakhstan is my  |
|  |The Cardinal Numerals|«Indefinite» тақырыптары |homeland.      |
|  |Ordinal Numerals   |бойынша практикалық    |2. Capitals: Astana. |
|  |Dates.        |тапсырмаларды орындау   |Берілген тақырып   |
|  |The Present ( Past, |             |бойынша хабарлама  |
|  |Future )       |             |дайындау.      |
|  |Indefinite Tenses.  |             |           |
|6 |The Present (Past,  |«The Present, Past, Future|1.Capitals: London. |
|  |Future) Continuous  |Continuous Tense»,    |2. Geographical   |
|  |Tenses.       |тақырыптары бойынша    |position and     |
|  |The Present     |практикалық тапсырмаларды |political system of |
|  |(Past,Future) Perfect|орындау          |Kazakhstan.     |
|  |Tenses.       |«The Present, Past, Future|Әңгіме        |
|  |The Use of the    |Perfect Tense» тақырыптары|дайындау.Ауызша   |
|  |Present Perfect   |бойынша практикалық    |хабарлама дайындау. |
|  |Тense. The Use of the|тапсырмаларды орындау   |           |
|  |Past Perfect Тense. |             |           |
|  |The use of the Future|             |           |
|  |Perfect Тense    |             |           |
|  |           |             |           |
|7 |The Passive Voice.  |«The Passive Voice.    |Economy, culture and |
|  |           |» тақырыбы бойынша    |customs and     |
|  |           |практикалық тапсырмаларды |traditions of    |
|  |           |орындау          |Kazakhstan.     |
|  |           |             |Берілген тақырып   |
|  |           |             |бойынша хабарлама  |
|  |           |             |дайындау.      |
|8 |Modal Verbs.     |             |           |
|  |Definition      |             |Geographical position|
|  |Can, Nay, Must,   |             |and political system |
|  |Should and Ought,  |             |of The United Kingdom|
|  |Need.        |             |           |
|  |           |             |Берілген тақырып   |
|  |           |             |бойынша хабарлама  |
|  |           |             |дайындау.      |
|9 |Sequence of tenses. | Indirect Commands    | The United     |
|  |Direct and Indirect |Indirect statements    |Kingdom(culture and |
|  |Speech.       |Indirect questions    |customs and     |
|  |Indirect Speech   |             |traditions)     |
|  |(statements,     |             |Ауызша хабарлама   |
|  |commands, general and|             |дайындау.      |
|  |special questions)  |             |           |
|10 |Non-finite forms of |Етістіктің жақсыз     |           |
|  |the verb (The    |түрлеріне арналған    |The United States of |
|  |Infinitive)     |жаттығуларды орындау   |America (geographical|
|  |           |             |position, economy,  |
|  |           |             |culture, political  |
|  |           |             |system, customs and |
|  |           |             |traditions,     |
|  |           |             |holidays).      |
|  |           |             |Мәтін дайындап келу. |
|11 |Non-finite forms of | Етістіктің жақсыз    | Higher education in |
|  |the verb.      |түрлеріне арналған    |Kazakhstan .     |
|  |(The Participle)   |жаттығуларды орындау   |Берілген тақырып   |
|  |Participle      |             |бойынша хабарлама  |
|  |Constructions.    |             |дайындау.      |
|12 |Non-finite forms of |Етістіктің жақсыз     |1. Higher education |
|  |the verb.      |түрлеріне арналған    |in English speaking |
|  |(The Gerund)     |жаттығуларды орындау   |countries.      |
|  |Gerundial      |             |2. Holidays.     |
|  |Construction.    |             |Мәтін дайындап келу. |
Пәндер