Файл қосу


Былғары шикізаты|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                      |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                          |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат    |ПОӘК         |            |
|               |           |            |
|               |           |ПОӘК          |
|               |           |042-18-7.1.62/02-2014 |
|ПОӘК             |           |            |
|Студентке арналған «Былғары |№1 басылым      |            |
|шикізаты және жартылай    |«11» қыркүйек 2014ж. |            |
|фабрикаттардың жіктелуі және |           |            |
|түрлері» пәннің бағдарламасы|           |            |  5В072600– «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы»
              мамандығына арналған

  «Былғары шикізаты және жартылай фабрикаттардың жіктелуі және түрлері»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


               СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Тамақ  өнімдері  және  жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының
технологиясы» кафедрасының оқытушысы  Бауыржанова  Айгуль  Заманбековна
___________


  27 тамыз 2014 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1 «Тамақ өнімдері және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы»
кафедрасының мәжілісінде


  №1 хаттама 3 қыркүйек 2014 ж.


  Кафедра меңгерушісі ____________  Б.К. Асенова


  2.2  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  №1 хаттама 5 қыркүйек 2014ж.


  Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды


  №1 хаттама 11 қыркүйек 2014ж.


  ОӘК төрайымы ____________ Г. К.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


  |  |Мазмұны                              |  |
|  |1   Жалпы талаптар                       |4  |
|  |2   Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу  |5  |
|  |3   Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар          |10 |
|  |4   Курс форматы                        |10 |
|  |5   Курс саясаты                        |10 |
|  |6   Баға қою саясаты                      |11 |
|  |7   Әдебиеттер                         |12 |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
   1 ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

   1.1 Оқытушы және пән жайлы жалпы мәліметтер
   Бауыржанова Айгуль Заманбековна, магистр, аға оқытушы
   «Тамақ өнімдерінің және жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы»
кафедрасы
   Байланысу ақпараты - тел.:35-48-56, оқу ғимараты №9, №216 кабинет
   Сабақты өткізу орны - №215 аудитория
   Пән бойынша кредит саны - 4

   1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:
   Былғары шикізаты. Құрылысы және қасиеті. Топографиялық бөліктері.
Былғары шикізатының сапасына табиғи факторлар, күту  жағдайлары  және
жануарды қоректендірудің әсері. Былғары шикізатының сапасына жануардың
тұқымының әсері. Былғары шикізатының сапасына жануардың жынысы, жасы,
климаттың әсері.

   1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Былғары және үлбір өндірісінің шикізаттары туралы толық мәлімет беру.
Шикізаттардың жіктелуі, олардың сапасына әсер ететін факторларды қарастыру.
Былғары жартылай фабрикаттарына сипаттама беру.

   1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:
   Былғары және үлбір өндірісінің технологиясын жетік білу мақсатында
және технологиялық үрдістердің дұрыс жүруі, сапалы былғары өнімдерін алу
үшін қажетті шикізаттардың түрлерін, олардың қасиеттері мен құрылысын,
топографиялық құрылымын толық меңгерту болып табылады.


   1.5 Оқытудың нәтижесі:
   Пәнді оқытудың нәтижесінде студент міндетті:
  – былғары шикізаттарының түрлерін және олардың классификациясын білу
   керек;
  – былғары шикізаттарының құрылысы, химиялық құрамы, терінің негізгі
   топографиялық аймақтары және қасиеттері туралы білімді игеру керек;
  – былғары шикізатының сапасына табиғи факторлардың, жануарды күту және
   қоректендіру жағдайларының әсер етуін меңгеру керек;
  – былғары шикізатын алғашқы өңдеу және консервілеу әдістерінің негізін
   түсіну керек;
  –  былғары  шикізатының  сапалық  экспертизасын,  яғни  сапалық
   көрсеткіштерін анықтай алу керек.

   1.6 Курс пререквизиттері:
   1.6.1 Былғары және үлбір өндірісі мамандығына кіріспе

   1.7 Курс постреквизиттері:
   1.7.1 Былғары және үлбір өндірісінің химиясы және технологиясы
   1.7.2 Илегіш және майлағыш заттардың жалпы химиялық технологиясы
   1.7.3 Химиялық материалдардың былғарылық-технологиялық қасиеттері


   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
                                  1 - кесте
|№ |Тақырыптар атауы       |Сағаттар           |Әдебиеттер |
|  |               |ДС  |ПС  |ОБАӨЖ  |БАӨЖ  |      |
|1 |2              |3  |4  |6    |7    |8      |
|1 |Кіріспе           |1  |   |     |    |7.1.1    |
|2 |Былғары шикізатының құрылысы |2  |   |     |    |7.1.1    |
|  |               |   |   |     |    |7.1.4    |
|3 |Терінің топографиялық    |1  |   |     |    |7.1.1    |
|  |аймақтары          |   |   |     |    |      |
|4 |Терінің химиялық құрамы   |2  |   |     |    |7.1.2    |
|5 |Терінің қасиеттері      |1  |   |     |    |7.1.4    |
|6 |Былғары шикізатының     |4  |   |     |    |7.1.1    |
|  |сипаттамасы және жіктелуі  |   |   |     |    |7.1.2    |
|7 |Былғары шикізатының сапасына |2  |   |     |    |7.1.1    |
|  |жануардың тұқымының әсер етуі|   |   |     |    |7.1.4    |
|8 |Былғары шикізатының сапасына |2  |   |     |    |7.1.1    |
|  |жануардың жынысы, жасы,   |   |   |     |    |      |
|  |климат, оларды күту және   |   |   |     |    |      |
|  |қоректендіру жағдайлары   |   |   |     |    |      |
|9 |Былғары шикізатын алғашқы  |2  |   |     |    |7.1.2    |
|  |өңдеу            |   |   |     |    |      |
|10 |Былғары шикізатын консервілеу|4  |   |     |    |7.1.1    |
|  |               |   |   |     |    |7.1.4    |
|11 |Былғары шикізатының сапалық |2  |   |     |    |7.1.1    |
|  |экспертизасы         |   |   |     |    |7.1.4    |
|12 |Ветеринарлық-санитарлық   |4  |   |     |    |7.1.1    |
|  |бақылау, былғары шикізатын  |   |   |     |    |7.2.3    |
|  |қабылдау және сорттау    |   |   |     |    |      |
|13 |Былғары шикізатын таңбалау, |2  |   |     |    |7.1.1    |
|  |буып-түю және сақтау     |   |   |     |    |      |
|14 |Білімді тексеру. Қорытынды  |1  |   |     |    |7.1.2    |
|  |сабақ.            |   |   |     |    |      |
|15 |Былғары шикізаты       |   |1  |     |    |7.1.4    |
|16 |Терінің құрылысы. Жүнді   |   |2  |     |    |7.1.1    |
|  |жабын. Эпидермис. Дерма.   |   |   |     |    |7.2.1    |
|  |Теріасты клетчаткасы.    |   |   |     |    |      |
|17 |Терінің топографиялық    |   |1  |     |    |7.2.1    |
|  |аймақтары.          |   |   |     |    |      |
|18 |Жүнді жабынның химиялық   |   |2  |     |    |7.1.1    |
|  |құрамы. Терінің химиялық   |   |   |     |    |      |
|  |құрамы. Минералды заттар.  |   |   |     |    |      |
|  |Майлағыш заттар. Су.     |   |   |     |    |      |
|  |Ақуыздар. Коллаген.     |   |   |     |    |      |
|19 |Терінің қасиеттері.     |   |1  |     |    |7.2.3    |
|  |Қалыңдығы. Ауданы. Салмағы. |   |   |     |    |      |
|  |Тығыздығы.          |   |   |     |    |      |
|20 |Былғары шикізатының негізгі |   |4  |     |    |7.1.1    |
|  |түрлері. Ұсақ былғары    |   |   |     |    |7.2.1    |
|  |шикізаттары. Ірі былғары   |   |   |     |    |      |
|  |шикізаттары. Ірі қара мал  |   |   |     |    |      |
|  |терілерінің түрлері. Ірі қара|   |   |     |    |      |
|  |мал терілерінің ұсақ тобы.  |   |   |     |    |      |
|  |Ірі қара мал терілерінің ірі |   |   |     |    |      |
|  |тобы. Ауыр салмақты былғары |   |   |     |    |      |
|  |шикізатының түрлері. Жылқы  |   |   |     |    |      |
|  |терісінің түрлері. Шошқа   |   |   |     |    |      |
|  |терісі. Қой терісі. Ешкі   |   |   |     |    |      |
|  |терісі            |   |   |     |    |      |
|21 |Жануар тұқымының былғары   |   |2  |     |    |7.1.1    |
|  |шикізатының сапасына әсері  |   |   |     |    |7.2.1    |
|22 |Жануар жынысының былғары   |   |2  |     |    |7.1.1    |
|  |шикізатының сапасына әсері. |   |   |     |    |7.2.1    |
|  |Жануар жасының былғары    |   |   |     |    |      |
|  |шикізатының сапасына әсері. |   |   |     |    |      |
|  |Климаттың былғары шикізатының|   |   |     |    |      |
|  |сапасына әсері. Жануарды бағу|   |   |     |    |      |
|  |жағдайының былғары      |   |   |     |    |      |
|  |шикізатының сапасына әсері. |   |   |     |    |      |
|  |Жануарды азықтандырудың   |   |   |     |    |      |
|  |былғары шикізатының сапасына |   |   |     |    |      |
|  |әсері            |   |   |     |    |      |
|23 |Малды сою. Малдың терісін  |   |2  |     |    |7.2.1    |
|  |сыпыру. Теріні алғашқы өңдеу.|   |   |     |    |      |
|  |Артық жерлерін кесу. Жуу.  |   |   |     |    |      |
|  |Шелдеу. Контурлау. Автолиз  |   |   |     |    |      |
|  |және шіру. Сойылғаннан,   |   |   |     |    |      |
|  |сыпырылғаннан кейінгі терінің|   |   |     |    |      |
|  |жағдайы           |   |   |     |    |      |
|24 |Былғары және үлбір      |   |4  |     |    |7.1.1    |
|  |шикізаттарын консервілеу   |   |   |     |    |      |
|  |әдістері.          |   |   |     |    |      |
|25 |Былғары шикізатының сапалық |   |2  |     |    |7.1.1    |
|  |экспертизасы         |   |   |     |    |7.2.1    |
|26 |Ветеринарлық-санитарлық   |   |4  |     |    |7.2.1    |
|  |бақылау, былғары шикізатын  |   |   |     |    |7.2.2    |
|  |қабылдау және сорттау    |   |   |     |    |      |
|27 |Былғары шикізатын таңбалау, |   |2  |     |    |7.1.3    |
|  |буып-түю және сақтау     |   |   |     |    |7.2.1    |
|28 |Өздік жұмысы         |   |1  |     |    |7.2.1    |
|29 |Терінің қасиеті. Қалыңдығы  |   |   |1    |    |7.2.1    |
|30 |Терінің қасиеті. Ауданы   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|31 |Терінің салмағы       |   |   |1    |    |7.1.1    |
|32 |Терінің тығыздығы      |   |   |1    |    |7.1.1    |
|33 |Терінің химиялық құрамы.   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |Минералды заттар.      |   |   |     |    |7.1.4    |
|34 |Терінің химиялық құрамы.   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |Майлағыш заттар.       |   |   |     |    |      |
|35 |Терінің химиялық құрамы. Су. |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |               |   |   |     |    |7.1.3    |
|36 |Терінің химиялық құрамы.   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |Ақуыздар.          |   |   |     |    |7.1.4    |
|37 |Терінің химиялық құрамы.   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |Коллаген.          |   |   |     |    |7.1.4    |
|38 |Былғары шикізатының негізгі |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |түрлері           |   |   |     |    |7.1.2    |
|39 |Ұсақ былғары шикізаттары   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|40 |Ірі былғары шикізаттары   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|41 |Ірі қара мал терілерінің   |   |   |1    |    |7.1.2    |
|  |түрлері           |   |   |     |    |7.2.3    |
|42 |Ірі қара мал терілерінің ұсақ|   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |тобы             |   |   |     |    |      |
|43 |Ірі қара мал терілерінің ірі |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |тобы             |   |   |     |    |7.1.3    |
|44 |Ауыр салмақты былғары    |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |шикізатының түрлері     |   |   |     |    |7.1.4    |
|45 |Жылқы терісінің түрлері   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|46 |Шошқа терісі         |   |   |1    |    |7.2.2    |
|47 |Қой терісі          |   |   |1    |    |7.2.3    |
|48 |Ешкі терісі         |   |   |1    |    |7.1.1    |
|49 |Жануар тұқымының былғары   |   |   |1    |    |7.2.2    |
|  |шикізатының сапасына әсері  |   |   |     |    |      |
|50 |Жануар жынысының былғары   |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |шикізатының сапасына әсері  |   |   |     |    |      |
|51 |Жануар жасының былғары    |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |шикізатының сапасына әсері  |   |   |     |    |7.1.4    |
|52 |Климаттың былғары шикізатының|   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |сапасына әсері        |   |   |     |    |      |
|53 |Жануарды бағу жағдайының   |   |   |1    |    |7.1.2    |
|  |былғары шикізатының сапасына |   |   |     |    |      |
|  |әсері            |   |   |     |    |      |
|54 |Жануарды азықтандырудың   |   |   |1    |    |7.1.4    |
|  |былғары шикізатының сапасына |   |   |     |    |      |
|  |әсері            |   |   |     |    |      |
|55 |Малды сою          |   |   |1    |    |7.1.1    |
|56 |Малдың терісін сыпыру    |   |   |1    |    |7.1.1    |
|57 |Теріні алғашқы өңдеу. Артық |   |   |1    |    |7.1.1    |
|  |жерлерін кесу.        |   |   |     |    |      |
|58 |Теріні алғашқы өңдеу. Жуу.  |   |   |1    |    |7.1.2    |
|59 |Теріні алғашқы өңдеу. Шелдеу.|   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |               |   |   |     |    |7.1.4    |
|60 |Теріні алғашқы өңдеу.    |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |Контурлау.          |   |   |     |    |7.1.4    |
|61 |Автолиз және шіру.      |   |   |     |1    |7.1.1    |
|62 |Сойылғаннан, сыпырылғаннан  |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |кейінгі терінің жағдайы   |   |   |     |    |7.1.4    |
|63 |Консервілеудің әдістері   |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |(механикалық, биологиялық,  |   |   |     |    |      |
|  |химиялық, физикалық)     |   |   |     |    |      |
|64 |Консервілеуге әсер ететін  |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |факторлар          |   |   |     |    |      |
|65 |Былғары және үлбір      |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |шикізаттарын консервілеу   |   |   |     |    |7.1.4    |
|  |әдістері. Ылғалды тұздау.  |   |   |     |    |      |
|66 |Былғары және үлбір      |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |шикізаттарын консервілеу   |   |   |     |    |      |
|  |әдістері. Тұзсыз - құрғақ  |   |   |     |    |      |
|  |кептіру.           |   |   |     |    |      |
|67 |Былғары және үлбір      |   |   |     |1    |7.1.2    |
|  |шикізаттарын консервілеу   |   |   |     |    |      |
|  |әдістері. Ас тұзы      |   |   |     |    |      |
|  |ерітіндісімен (тұздықпен)  |   |   |     |    |      |
|  |өңдеу            |   |   |     |    |      |
|68 |Былғары және үлбір      |   |   |     |1    |7.1.4    |
|  |шикізаттарын консервілеу   |   |   |     |    |      |
|  |әдістері. Құрғатып тұздау.  |   |   |     |    |      |
|69 |Былғары және үлбір      |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |шикізаттарын консервілеу   |   |   |     |    |7.1.2    |
|  |әдістері. Пикелдік өңдеу   |   |   |     |    |      |
|  |(қышқылдық-тұздық әдіс).   |   |   |     |    |      |
|70 |Былғары және үлбір      |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |шикізаттарын консервілеу   |   |   |     |    |7.1.4    |
|  |әдістері. Мұздату.      |   |   |     |    |      |
|71 |Былғары және үлбір      |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |шикізаттарын консервілеу   |   |   |     |    |      |
|  |әдістері. Сульфиттік-тұздық |   |   |     |    |      |
|  |әдіс.            |   |   |     |    |      |
|72 |Консервілеу принциптері.   |   |   |     |1    |7.1.2    |
|73 |Консервіленген теріні сақтау.|   |   |     |1    |7.1.4    |
|74 |Тері сапасының көрсеткіштері.|   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |               |   |   |     |    |7.1.4    |
|75 |Ветеринарлық-санитарлық   |   |   |     |1    |7.1.1    |
|  |бақылау, былғары шикізатын  |   |   |     |    |7.2.3    |
|  |қабылдау және сорттау    |   |   |     |    |      |
|76 |Былғары шикізатын таңбалау. |   |   |     |1    |7.1.1    |
|77 |Былғары шикізатын буып-түю. |   |   |     |1    |7.1.1    |
|78 |Былғары шикізатын сақтау   |   |   |     |1    |7.1.1    |


  3 ПӘНДІ ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


   Білім алушы пәнді оқуға арналған әдістемелік нұсқаулармен танысып,
пәнді толық меңгерулері керек. Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру
кезінде пәннің кейбір бөлімдерін білім алушылар өздігімен меңгеру керек.
   Әдістемелік нұсқаулар құрамына кіретіндер:
- пәнді оқуда қажетті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау уақыты);
- оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
- әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
- емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер.   4 КУРС ФОРМАТЫ

   «Былғары шикізаты және жартылай фабрикаттардың жіктелуі және түрлері»
пәнін оқу бір-бірімен тығыз байланысты төрт сабақтан тұрады: дәрістер,
зертханалық сабақтар, білім алушылардың оқытушымен аудиториядағы өздік
жұмысы (ОБАӨЖ) мен білім алушылардың өздік жұмысы (БАӨЖ). Пәннің маңызды
және қиын меңгеретін бөлімдерінің маңызды формасы дәріс болып табылады;
содан кейін нақты тәжірибелер және олардың нәтижелерінен алынатын нақты
шешімдер зертханалық практикум болып табылады. Әдебиетпен қамту, оқу-
әдістемелік және қиындығы жағынан ең қол жетімді материал БАӨЖ және ОБАӨЖ
түрінде орындалады. Зертханалық практикум ерекше мағынаға ие (барлық оқу
уақытының ~ 50 %). Зертханалық жұмыстарды орындау көзбен  бақылап және
теориялық материалды бекітуге, оқу және ғылыми-зерттеу тәжірибесін дамытуға
және жүзеге асыруға, логикалық ойлауға және негізделген шешімдер жасауға
мүмкіндік береді. БАӨЖ және ОБАӨЖ күнделікті және міндетті болып табылады,
оқытушының  тыңғылықты  бақылауында  және  нақты  тапсырмалар  бойынша
орындалады.


   5 КУРС САЯСАТЫ

   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
   Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы
қойылады.
   Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
   Ұялы телефон: Сабақ кезінде ұялыұ телефондар өшірілуі керек.
   Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан
тұрады. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен емтиханның
орташа проценті арқылы есептеледі


   6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

   Апта бойынша және бақылау түрі бойынша баллдардың бөлінуі кестеде
көрсетілген.

  «Былғары шикізаты және жартылай фабрикаттардың жіктелуі және түрлері»
            пәні бойынша баллдардың бөлінуі
                                  2- кесте
|Апта|Бақылау түрі                   |Барлық  |Ескерту |
|  |                         |балл   |     |
|1  |2                         |3    |4    |
|1  |1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақ  |30    |     |
|  |түрлеріне қатысу                 |     |     |
|  |Аудиториялық сабақтарға келу және дайындалу - бұл |     |     |
|  |баллдар электрондық журналған енгізілмейді,    |     |     |
|  |оқытушы тек оқушының сабақта болған болмағанын  |     |     |
|  |белгілейді.                    |     |     |
|2  |Дәрістік сабақтар                 |     |     |
|3  |Пр Практикалық сабақтар             |50    |     |
|  |Практикалық (семинарлық) және зертханалық     |     |     |
|  |сабақтарда білімді тексеру - ауызша, жазбаша,   |     |     |
|  |аралас сұрау, тест-бақылау, дискуссия және т.б.  |     |     |
|4  |Зертханалық сабақтар               |50    |     |
|  |Зертханалық сабақтарда білімді тексеру - ауызша, |     |     |
|  |жазбаша, аралас сұрау, тест-бақылау, дискуссия  |     |     |
|  |және т.б.                     |     |     |
|5  |БАӨЖ                       |75    |     |
|  |Білім алушының өздік жұмысы (БАӨЖ) – үй      |     |     |
|  |тапсырмасын орындау (курстық жұмыс (жоба),    |     |     |
|  |есептеу-сызу жұмыстары, реферат және т.б.)    |     |     |
|6  |ОБАӨЖ                       |35    |     |
|  |Оқытушымен бірге білім алушының өздік жұмысы   |     |     |
|  |(ОБАӨЖ) – тренингтер, дөңгелек үстелдер, эссе   |     |     |
|  |жазу, бақылау жұмыстары және т.б.         |     |     |
|7  |1 аралық бақылау                 |60    |     |
|1-7 аптадағы оқу нәтижесі бойынша балл жиыны      |300   |     |
|  |8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақ |30    |     |
|  |түрлеріне қатысу                 |     |     |
|  |Аудиториялық сабақтарға келу және дайындалу - бұл |     |     |
|  |баллдар электрондық журналған енгізілмейді,    |     |     |
|  |оқытушы тек оқушының сабақта болған болмағанын  |     |     |
|  |белгілейді.                    |     |     |
|10 |Дәрістік сабақтар                 |     |     |
|11 |    Практикалық сабақтар           |50    |     |
|  |Практикалық (семинарлық) және зертханалық     |     |     |
|  |сабақтарда білімді тексеру - ауызша, жазбаша,   |     |     |
|  |аралас сұрау, тест-бақылау, дискуссия және т.б.  |     |     |
|12 |Зертханалық сабақтар               |50    |     |
|  |Зертханалық сабақтарда білімді тексеру - ауызша, |     |     |
|  |жазбаша, аралас сұрау, тест-бақылау, дискуссия  |     |     |
|  |және т.б.                     |     |     |
|13 |БАӨЖ                       |75    |     |
|  |Білім алушының өздік жұмысы (БАӨЖ) – үй      |     |     |
|  |тапсырмасын орындау (курстық жұмыс (жоба),    |     |     |
|  |есептеу-сызу жұмыстары, реферат және т.б.)    |     |     |
|14 |ОБАӨЖ                       |35    |     |
|  |Оқытушымен бірге білім алушының өздік жұмысы   |     |     |
|  |(ОБАӨЖ) – тренингтер, дөңгелек үстелдер, эссе   |     |     |
|  |жазу, бақылау жұмыстары және т.б.         |     |     |
|15 |2 аралық бақылау                 |60    |     |
|8-15 аптадағы оқу нәтижесі бойынша балл жиыны     |300   |     |
|Емтиханнан алған балл жиыны              |400   |     |
|Академиялық аралықта алған балл жиыны         |1000   |     |
   7 ӘДЕБИЕТТЕР

   7.1 Негізгі әдебиеттер
   7.1.1 Әсенова Б.Қ. Былғары және мех технологиясы: оқу құралы /
А.Н.Нұрымхан, А.Н.Нұрғазезова.- Семей, 2008.
   7.1.2 Мәдиев Ө.Қ. Былғары және тері технологиясы: оқулық / Айтөленова
Қ.Т. - Алматы, 2010.
   7.1.3 Линь В.В. Обработка кожи и меха. - Москва: Аделант, 2006.
    7.1.4 Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза пушно-меховых  и
кожевенно- обувных товаров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
    7.1.5 Беседин А.Н. Товароведение и экспертиза меховых товаров.
Москва, 2007;
   7.2 Қосымша әдебиеттер
   7.2.1 Ғайдар Л.П. Технология кожи: учебник для студентов вузов легкой
промышленности. - М., "Легкая иидустрия", 2010.
   7.2.2 Н.В.Булгаков. Меховое производство. - Екатеринбург: Каменный
пояс, 2007.
   7.2.3 Данилкович А.Г., Чурсин В.И. Практикум по химии и технологии
кожи и меха.Учебное пособие для вузов - М.: ЦНИИКП, 2002.
   7.2.4 Павлов С.А. Химия и физика высокомолекулярных соединений в
производстве искусственной кожи, кожи и меха. Изд.2-е, пер и доп. Учебник
для студентов вузов легкой промышленности / Шестакова И.С, Касьянова А.А.
- М., "Легкая индустрия", 2009.
   7.2.5 Страхов И.П. Химия технология кожи и меха: учебник для вузов. -
М., Легпромбытиздат, 2003.
   7.2.6 Мәдиев Ө.Қ., Айтөленова Қ.Т. Былғары және мех технологиясы.
Орысша-қазақша сөздік. Алматы: Білім, 1996.
Пәндер