Файл қосу


Пәннің атауы|            Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым     |
|Министрлігі                                |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті        |
|СМК 3 деңгейдегі    | ПОӘК        |               |
|құжат          |           |ПОӘК  042 –18-17.      |
|            |           |1.41/02-2014         |
|Студентке арналған   |Басылым № 1     |               |
|«Ағылшын тілі» пәнінің |11.09.2014 ж.    |               |
|пәні бағдарламасы    |           |               |            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

                 5В072600,
 5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
  070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
  5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
 5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
  5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
  5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
 5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
            050800 мамандықтарына арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей


                  2014
                  Кіріспе


1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырған ___________ «____»  _________ 2014ж. С.Б.Капатаева «Аударма
теориясы мен практикасы» кафедрасының аға оқытушысы.

2  ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Аударма теориясы мен практикасы кафедрасында

 Хаттама № 1 «02» 09. 2014ж.

Кафедра меңгерушісі  __________ Ж.У. Калимова

2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің
оқу-әдістемелік бюросында
Хаттама № 1 «09» 09. 2014 ж.
Оқу-әдістемелік бюро төрағасы ___________ С.Қ. Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесінің мәжілісінде мақұлданды және
басылымға ұсынылды.

Хаттама  № 1 «11» 09. 2014 ж.

ОӘК төрайымы   ___________________  Г. К.Искакова4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе «____» ____ 20___ № __ басылым ОРНЫНА)
                  Мазмұны
1.Жалпы мәліметтер
2.Пән мазмұны және сабақтың түріне қарай сағат санына бөлінуі
3.Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
4. Курс форматы
5.Курс саясаты
6.Студенттердің білімін бағалау саясаты
7.Әдебиеттер

1. Жалпы ережелер
1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер
 • Қапатаева Салтанат Бақытбекқызы, оқытушы
 • Кафедра: Аударма теориясы мен практикасы
 • Байланыс жолы: тел: 347500
 • Сабақты өткізу орны - № 1 корпус, № 903 аудитория
 • Пәннің атауы: Ағылшын тілі
 • Кредит саны: 2


2. Курстың қысқаша мінездемесі

1.«Ағылшын    тілі»    пәнінің    бағдарламасы     5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400,  5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары бойынша Қазақстан Республиқасының  3.  08.277-2006
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған.
Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары
жөнінде түсінік беру.

1.3.Курстың мақсаты:
   «Ағылшын тілі» пәнінің мақсаты - мәдениетаралық қатынастың негізгі
салаларында болашақ маманның дұрыс және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын
қалыптастыру. Болашақ маманның кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын
шет тілі елінің және туған елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы,
вербалды және вербалды емес қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік
ерекшеліктері туралы білімді жүзеге асыру.

1.4.Курстың міндеті:
-тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын  шет  тілінің  тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
- студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні бойынша  лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.

1.5 Курс нәтижелері:
- білуі тиіс:
оқып үйренетін тілдің лексикалық,грамматикалық құбылыстарын,сол  тілдің
заңдылықтарын, оқып үйренетін тіл  елінің  тарихын,  мәдениетін,  заң
ережелерін және тіл өкілдерінің әлеуметтік мінез-құлқын, шет  тілінің
құрылысы мен жүйесін салыстыру мақсатында ана тілінің  құрылысы  мен
жүйесінің теориясын білу;
-меңгеруі тиіс:
сөз әрекетінің сөйлеу түрінде дайындалған және дайындалмаған диолог және
монолог сөз түрлерін, оқып үйренетін тілдің нормативтік талаптарын және сөз
әрекетінің компазициялық, коммуникативтік, продуктивтік жазба сөз түрін;
-игеруі тиіс:
әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас жасау жағдайатында
ең нәтижелі стратегияларды таңдауды және қолдануды;
-істей алуы тиіс:
өздерін қызықтыратын мәселелерді толық суреттей алу, тыңдалынған немесе
оқылған мәтінді нақты және қысқа әңгімелей алу,аудиомәтінді бір мәрте
тыңдау барысында оның жалпы мазмұнын ұға білу, ауызша және жазбаша түрде
ағылшын  тілінде  грамматикалық  жағынан  дұрыс  сөйлей  алу,  сөйлеу
жағдаяттарында алынған білімді қолдана алу;
-түсінуі тиіс:
студенттердің өз көзқарастарын білдіру және баға беруді, әдеби, ғылыми-
әйгілі публисцистикалық ғылыми жанрдағы тілдік материалдарды түсіне алуы;
-болуы тиіс:
оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере алуы
-білім алуы тиіс:
ағылшын және ана тіліндегі құбылыстарға қатысты жеке зерттеу жүргізуге
қажет білімі;
1.6 Пәннің пререквизиті: Ағылшын тілінің негізгі компетенцияларын білу
(жалпы білімдік деңгей).
1.7 Пәннің постреквизиті: Кәсіби бағытталған шет тілі

2. Пәннің мазмұны мен сабақ түрлеріне қарай сағаттарға бөлінуі


                                   Кесте 2


  |№  |Тақырып атаулары    және |Cағат саны      |Әдебиет         |
|   |мазмұны           |           |            |
|   |              |Машықтану |OOӨЖ|ОӨЖ  |            |
|   |              |сабағы  |  |   |            |
|1.  | Accounting         |4     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |1. General definition of  |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |accounting         |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |2. The basis for the    |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |accounting process.     |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |3. A balance sheet.     |     |  |   |Менеджер,1999      |
|   |4. An income statement.   |     |  |   |            |
|   |5. The importance of the  |     |  |   |            |
|   |above two statements.    |     |  |   |            |
|   |Vocabulary         |     |  |   |            |
|   |Exercises          |     |  |   |            |
|2.  |The structure and Functions |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |of a Bank          |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |              |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |              |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|3.  |Currency and Other Forms of |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Exchange          |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Vocabulary         |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |Exercises          |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|4.  |Depositing Money with a Bank|     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Vocabulary         |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Exercises          |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |              |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|5.  |Bank Investments      |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Vocabulary         |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Exercises          |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |              |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|6.  |Types of Banking      |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Institutions        |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Vocabulary         |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |Exercises          |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|7  |Other Servicers for Cheque |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Account Customers      |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Vocabulary         |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |Exercises          |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|8  |The Global Money Market   |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Vocabulary         |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Exercises          |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |              |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|9  |Stock Exchange       |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Vocabulary         |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Exercises          |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |              |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|10  |Commodity Exchange     |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Vocabulary         |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Exercises          |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |              |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|11  |Methods of Payment     |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Payment in advance     |     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |Open account        |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |Vocabulary         |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |Exercises          |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |  |   |Менеджер,1999      |
|12  |Remitting the Money     |     |  |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Ways of remitting money when|     |  |   |Business English” ГИПП |
|   |trading on open account   |     |  |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |terms            |     |  |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |Vocabulary         |     |  |   |«English for Banking»  |
|   |Exercises          |     |  |   |Менеджер,1999      |
|13  |Balance of payments     |     |   |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Vocabulary         |     |   |   |Business English” ГИПП |
|   |Exercises          |     |   |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |              |     |   |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |   |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |   |   |Менеджер,1999      |
|14  |Stock Exchange       |     |   |   |В.Д.Рыжков “Management |
|   |Vocabulary         |     |   |   |Business English” ГИПП |
|   |Exercises          |     |   |   |«Янтарный сказ», 1999  |
|   |              |     |   |   |Н.А.Самульян.-М.    |
|   |              |     |   |   |«English for Banking»  |
|   |              |     |   |   |Менеджер,1999      |
|   |Барлығы           |     |   |   |            |

3 Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар

3.1.Кәсібилік.
Студент болған күннен бастап кәсіби маман ретінде ойлап, соған сәйкес жұмыс
істеуге дағдылан. Сабаққа уақытында кел. Үнемі сабаққа дайын бол. Кәсіби
маманға тән іс - әрекет ет. Сабақ барысында өтілетін тақырыптарға сәйкес өз
ойыңды білдіруге әбден құқығың бар. Өз ойыңды білдіруге тырыс. Зерттеулер,
фактілер негізінде өз ойыңды дәлелдеуге дайын бол.

3.2. Сабаққа қатысу.
Барлық студенттер сабақтан қалмауы тиіс. 5 реттен артық сабақ босатқан
студент оқудан шығарылады. Оқу жоспарында көрсетілген талаптарды физикалық
немесе басқа жағынан орындай алмаған жағдайда курстың алғашқы 2 аптасында
бұл  туралы оқытушы құлағдар болуы тиіс.

3.3. Бақылау жұмыстары.
1 семестр барысында 7 және 15 апталарда жазбаша ағымдық бақылау жұмыстары
жүргізіледі. Бұл бақылау жұмыстарына едәуір мөлшерде балл бөлінетіндіктен
студенттердің бәрі бақылау жұмыстарына қатысуы тиіс.

3.4. Қарыздар.
Сабақ 15 желтоқсанда аяқталады. Бұл күннен кейін сессияны аяқтаймын, қысқы
сессиядан өтемін дейтін студенттерден ешқандай қарыздар қабылданбайды,
сондықтан барлық қарыздар осы күнге дейін тапсырылуы тиіс.

4 КУРС ФОРМАТЫ
  1. «Ағылшын тілі» курсына оқу жоспарына сәйкес 30 сағат практикалық сабақ
    жоспарланған.

  2. ООӨЖ өтiлген материалдарды жүйеге келтiру және тақырыптарды бекiту
   үшiн қосымша практикалық тапсырмалар орындалады.

  3. ОӨЖ тапсырмаларына жұмыс кітабынан жаттығуларды орындау қажет.

5 КУРС САЯСАТЫ
Сабаққа қатысу. Машықтану сабағына қатысу міндетті. Егер де белгілі бір
себеппен сабаққа қатыса алмаған жағдайда оқушы сабақта алынған тапсырма
үшін жауапты болады.
Тәртібі. сабақ кезінде тәртіпті бұзғаны үшін оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қайылады.
Үй жұмысы. Үй жұмысы міндетті түрде орындалуы керек және машықтану сабағы
немесе ОСӨЖ- ден кейін өткізілу керек.
Межелік аттестация. Семестр бойы екі межелік бақылау жұмысы өткізіледі.
Бақылау жұмысының  бағасы  төмен  болған  жағдайда  қосымша  тапсырма
берілмейді.Сонымен қатар ешқандай қайта тапсыру болмайды. Бақылау жұмысы
кезінде кітап және конспект қолдануға болмайды.
Емтихан. Қорытынды емтиханда екі семестр бойы өтілген тақырыптардың барлығы
қамтылады.
Көшіру. Кез-келген көшіру қатаң жазаланады: оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Сабақ барысында ұялы телефондарды міндетті түрде өшіру керек.

6 Бағалау саясаты

|Апта  |Бақылау түрі            |Жалпы балл |Ескерту      |
|    |                  |саны    |         |
|    1|                2  |     3 |       4  |
|    |1 және 7 апталар бойынша барлық   |    30 |         |
|    |сабақтар түріне қатысу       |      |         |
|3 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|5 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|   6 |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    40 |практикалық    |
|апта  |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|   6 |ОӨЖ бойынша практикалық тапсырмалар |    80 |         |
|апта  |орындау               |      |         |
|   7 |ші межелік бақылау         |    90 |         |
|апта  |                  |      |         |
|1 және 7 апталар нәтижесі бойынша жалпы балл саны       300     |
|    |8 және 15 апталар бойынша барлық  |    30 |практикалық    |
|    |сабақтар түріне қатысу       |      |сабақта      |
|9 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|11 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    30 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|14 апта |Практикалық сабақтар тақырыбы    |    40 |практикалық    |
|    |бойынша ағымдағы бақылау      |      |сабақта      |
|14 апта |ОӨЖ бойынша практикалық тапсырмалар |    80 |         |
|    |орындау               |      |         |
|15 апта | 2-ші межелік бақылау        |    90 |         |
|8 және 15 апталар нәтижесі бойынша жалпы балл саны      300      |
|Емтихан бойынша жалпы балл                         |
|400                                     |
|Академиялық кезең бойынша жалпы балл               1000   |
  7. ӘДЕБИЕТ
  7.1 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ
 7.1  В.Д.Рыжков “Management Business English” ГИПП «Янтарный сказ», 1999
 7.1.2 Н.А.Самульян.-М. «English for Banking» Менеджер,1999
 7.2. Қосымша әдебиет
 7.2.1 V.D.Melnikov. B.NAkshalova Finance. Textbook.- Almaty:Economics,
2009.
 7.2.2. Русско-Английский финансово-экономический словарь Б.Б. Мокшанцев:
Банки  и биржи , ЮНИТИ, 1994.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть