Файл қосу


Студенттерді Ағылшын тілі пәні бойынша лингвистикалық тұрғыдан дайындау|Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті        |
|СМК 3 деңгейдегі   |ПОӘК            |            |
|құжат        |              |            |
|           |              |ПОӘК 042-.18-26.1.101- |
|           |              |/02-2014        |
|«Ағылшын тілі»    |Басылым №2 11.09.2014ж,   |            |
|пәнінің студентке  |өзгеріс басылым №1     |            |
|арналған жұмыс   |18.09.2013ж.        |            |
|бағдарламасы     |              |            |
            «Ағылшын тілі» пәні бойынша
  5В060400, 5В011000, 5В0110900, 5В011100, 5В011300, 5В011200 , 5В011600,
  5В010200, 5В010600, 5В010400 , 5В010800, 5В011700, 5В010900,5В012000,
          5В020500,5В012100, 5В012200,5В011800
              мамандықтарына арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

        Пәннің студентке арналған жұмыс бағдарламасы
                  Семей


                  2014


                  Кіріспе


1 Жаcалынды«03» 09 2014 __________ Сасенова У.Қ.,
                     __________ Омаров М.Қ.,
                       ________ Тұрлыбекова А.Қ., аға
  оқытушылар
                         ________ Мухамедиева Ә.Б.,
оқытушы
“Шетел филологиясы” кафедрасы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік
Университеті.

2 Талқыланды.
2.1. Шетел филология кафедрасында
Хаттама № 1  «03» 09. 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі:  ___________  Исмаилова Ғ.Қ.


2.2 Филология факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
 Хаттама № 1  «10» 09. 2014ж.

Оқу-әдістемелік бюро бастығы: _____________ Сәмекбаева Э.М.

3. Бекітілді.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
басылымға ұсынылды.

Хаттама №1 «11» 09. 2014ж.

ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./


4. Басылым ауысуы енгізілді
(«18 »09. 2014ж.  №1 басылымның орнына)


                  Мазмұны


1. Жалпы мәліметтер.
2. Пән мазмұны және сабақ түрлеріне қарай сағаттарды бөлу.
3. Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
4.Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Бағалау саясаты
7. Әдебиет

1 Жалпы мәліметтер
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар
 • Сасенова Уасиля Қабышқызы., аға оқытушы
 • Омаров Мұрат Қайырбекович., аға оқытушы
 • Тұрлыбекова Айнұр Қабидаллақызы., аға оқытушы
 • Мухамедиева Әсел Баяхметқызы., оқытушы
 • Кафедра: Шетел филологиясы
 • Байланыс жолы: тел: 20-13,
 • Сабақты өткізу орны - №8 корпус, № 319 дәрісхана
 • Пәннің атауы: Ағылшын тілі
 • Кредит саны: 6

2. Курстың қысқаша мінездемесі
5В060400, 5В011000, 5В0110900, 5В011100, 5В011300, 5В011200 , 5В011600,
5В010200, 5В010600, 5В010400 , 5В010800, 5В011700, 5В010900,5В012000,
5В020500,5В012100, 5В012200,5В011800 мамандықтары бойынша Қазақстан
Республиқасының 3. 08.277-2006 мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарты негізінде құрастырылған.

3. Курстың мақсаты:
  Тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын шет тілінің тілдік
 бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
 «Ағылшын тілі» курсының шеңберінде  меңгерілген  өлшемдік  түрлердің
 жүйеленуі (қайталануы).
  Студенттерді «Ағылшын тілі» пәні бойынша лингвистикалық тұрғыдан
  дайындау. Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің
негізгі
 ұғымдары  жөнінде  түсінік  беру.Мәдениетаралық  қатынастың  негізгі
 салаларында болашақ маманның дұрыс және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын
 қалыптастыру. Болашақ маманның кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын
 шет тілі елінің және туған елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы,
 вербалды және вербалды емес қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік
 ерекшеліктері туралы білімді жүзеге асыру.

4. Курстың мазмұны:
   Барлық сабаққа қатысу міндеттемесі бойынша берілген курс аяқталған соң
студент біліктіліктің белгілі деңгейін меңгеру қажет.
Тыңдап түсіну:
 - қарапайым деңгейде байланыс жасау үшін оқытушының шарттарын түсіну
  және қабылдау;
 - оқытылған тақырыпқа негізделген шет тілдегі әңгімелер мен тұрмыстық,
    қоғамдық және профессионалдық мәтіндерге байланысты баяндамаларды
 түсіну;
 - әңгімені қолдану үшін тыңдалған нәрсені шынайы қабылдау.
Сөйлеу:
 - 2000-2500 белгілер мөлшеріндегі белсенді лексикалық минимумдарды
  олардың ауызша және жазбаша сөйлеуде жүзеге асу үшін меңгеру;
 - оқылған текстің мазмұнын арнайы дәрежеде ауызша жеткізу (толық
    немесе қысқаша айтып беру, мәтінді жоспар байынша құрастыру);
 - тілдік және мағыналық негіздерге орай өзіндік ауызша мәтін құрастыру;
 - диалогтың келесі түрлерін өткізу: қайтадан сұрау, сұрау диалогтары,
  қарсылық, айтылғанды қолдау, дискуссия, әңгімелесу;
 - дайындалған қысқа баяндаулар, мәтіндердің мазмұнын айтуды білу.
Оқу:
 - баспа мәтіннің ырғақты – интоноциялық қатынаста дыбысталуы;
 - мәтіннің ауқымды мазмұнын түсіну;
 - текстің тақырыбы мен көтерілген проблеманы анықтау;
 - лексика- грамматикалық қорытынды және мәтіннің жеке үзінділерін аудару;
 - оқылған мәтіннен ақпарат және оны сөйлеу тілінде қолдану;
 - екі тілдік сөздікті қолдану.
Хат:
 - диктанттың орфографиялық дұрыс жазылуы;
 - логикалық ойдың, ақпараттың берілу бірізділігі.

1.5 Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
- «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
- Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
-  Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
- Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
- Оқытылатын шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
- Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).
Студенттер мынаны істей білуі тиіс:
- Ағылшын тілінде сөйлей  алу  және  түсіну,жаза  алу  этикасының
талаптарына сәйкестікте ұстай алу;
- Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
- Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу, барабар
аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-барабар
стратегиясын және тактикасын іске асыру, мақсат білімдерді пайданалу;
- Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;  Тілдің  мазмұндылығын,айтылымның  ақпараттылығын,  қисындылығын,
орындылығын, мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу.

1.6 Пән преквизиттері: 1 семестр- студенттің пәнді меңгеруі үшін білім мен
біліктілікгі жинақталған, мектеп бағдарламасы бойынша базалық білім болуы
қажет.
2 семестр - курстың пререквизиті Ағылшын тілі В I

1.7 Пән постреквизиттері:
  Шет тілдерді меңгерген мамандарды дайындау саласының жолы болып табылады.
   Шетел тілінде белгілі бір тақырыпта еркін сөйлеу, шет тілінен
біліктілігін арттыру

    2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚ ТҮРЛЕРІНЕ ҚАРАЙ САҒАТТАРҒА БӨЛІНУІ
                                   Кесте 1
                 1 семестр
|№  |Тақырып атаулары       |ПС  |СОӨЖ  |СӨЖ  |Әдебиеттер     |
|  |               |(сағ) |(сағ) |(сағ) |          |
|1  |Грамматический материал:   |3   |1   |4   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Grammar review        |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Introduction (alphabet,    |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |sounds, basic rules of    |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |reading)           |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |to be,to have (in the Present,|   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Past, Future Simple Tenses) |   |    |   |Student's Book   |
|  |The Noun. The Article.    |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |Оборот There is/ There are.  |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Present, Past, Future Simple |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Tenses            |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |People around you       |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|2  |Грамматический материал:   |3   |2   |5   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Grammar review        |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |The Present (Past, Future)  |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Continuous Tenses.      |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |The Present (Past,Future)   |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |Perfect Tenses.        |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Pronouns           |   |    |   |Student's Book   |
|  |The Numeral          |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Daily Routine         |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|3  |Грамматический материал:   |3   |1   |4   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Tense Review         |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |look(s) \ look(s) like using |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |Names and family       |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |Text: 1. What’s in a name?  |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |2. How to remember names at  |   |    |   |Student's Book   |
|  |parties.           |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |Page 4            |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |               |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|4  |Грамматический материал:   |3   |2   |5   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Couintable and Uncountable  |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |nouns so/sbch, very/too    |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |Place. Holidays. Countries.  |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |Text:             |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Win a dream holiday for two! |   |    |   |Student's Book   |
|  |Page12            |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |               |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |               |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|5  |Грамматический материал:   |3   |1   |4   |1. Sue Kay, Vaughan |
|  |Past Simple and Continuous.  |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Adverbs of manner.      |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |Love. Relationships. Stories. |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Text: 1. The Hollywood    |   |    |   |Student's Book   |
|  |director and the native    |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |American.           |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |2. Dinner by past       |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Page 20            |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|6  |Review A           |3   |2   |5   |.          |
|  |Page 28            |   |    |   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |               |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |               |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Student's Book   |
|  |               |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |               |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |               |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|7  |Control test         |3   |1   |4   |          |
|8  |Грамматический материал:   |3   |2   |5   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |The Adjective.        |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Classifications of the    |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Adjective           |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |The Adverb.          |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |Classification of Adverbs:  |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Adverbs of frequency     |   |    |   |Student's Book   |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |Shopping. Presents. Clothes  |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Text: 1What people really want|   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |for their birthday.      |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |2. The real price of fashion |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |Page 32            |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|9  |Грамматический материал:   |3   |1   |4   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Comparative adjectives    |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Superlative adjectives    |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Phrasal verbs         |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |Fit.             |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Sport. Health and fitness.  |   |    |   |Student's Book   |
|  |Text: 16 ways to de-stress.  |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |Page 40            |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |               |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|10 |Грамматический материал:   |3   |2   |5   |Pre-Intermediate  |
|  |Permission and obligation   |   |    |   |Student's Book .-  |
|  |(can/have to         |   |    |   |Oxford University  |
|  |Present Perfect or Past Simple|   |    |   |Press, 2004 p: 44-47|
|  |Лексический материал:     |   |    |   |          |
|  |Job. Work. Experience.    |   |    |   |          |
|  |Text: From mountains to    |   |    |   |          |
|  |modeling           |   |    |   |          |
|  |Page 48            |   |    |   |          |
|11 |Review B           |3   |1   |4   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Page 56            |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |               |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Student's Book   |
|  |               |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |               |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |               |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|12 |Грамматический материал:   |3   |2   |5   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Dynamic and stative meanings |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Future forms to be going to  |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |and present Continuous    |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |Eco. Protests. Green issues. |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Text: Climate change march.  |   |    |   |Student's Book   |
|  |Text: How green are you?   |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |Page 60            |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |               |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |               |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|13 |Грамматический материал:   |3   |1   |4   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Modal Verbs.         |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Definition          |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Can, Nay, Must, Should and  |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |Ought, Need.         |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |Лексический материал:     |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Education. Schools. Social  |   |    |   |Student's Book   |
|  |change.            |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |Text: Three generations.   |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Text: Meet the parents    |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Page 68            |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |               |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |               |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |               |   |    |   |Work book      |
|14 |               |3   |2   |5   |I.. Sue Kay, Vaughan|
|  |Грамматический материал:   |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Non-finite forms of the verb |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |(The Infinitive)       |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |Indirect Speech (statements, |   |    |   |out –Macmillan,.2008|
|  |commands, general and special |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |questions)          |   |    |   |Student's Book   |
|  |Verb+ing or to +infinitive  |   |    |   |2. Sue Kay, Vaughan |
|  |Лексический материал:     |   |    |   |Jones, Helena Gomm, |
|  |Smile. Character. The face.  |   |    |   |Peter Maggs, Chris |
|  |Text: “ Smile and the world  |   |    |   |Dawson, New Inside |
|  |smiles with you. Cry and you |   |    |   |out –Macmillan, 2008|
|  |cry alone.”          |   |    |   |Pre-Intermediate  |
|  |Page 76            |   |    |   |Work book      |
|15 |Control test         |3   |1,5  |4,5  |          |
|  |Барлығы            |45  |22,5  |67,5 |          |


                                2 семестр

|№ |Тақырып атаулары     |СТС |СОӨЖ |СӨЖ  |Әдебиеттер       |
|  |             |(сағ)|(сағ) |(сағ) |            |
|1 |Грамматический материал: |3  |1   |4   |I.. Sue Kay, Vaughan  |
|  |Non-finite forms of the |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |verb (The Infinitive)  |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Indirect Speech     |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |(statements, commands,  |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |general and special   |   |   |    |Pre-Intermediate    |
|  |questions)        |   |   |    |Student’s book     |
|  |Verb+ing or to      |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |+infinitive       |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Smile. Character. The  |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |face.          |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |Text: “ What’s in a   |   |   |    |Pre-Intermediate Work  |
|  |smil?”          |   |   |    |book          |
|  |Page 76         |   |   |    |            |
|2 |Грамматический материал: |3  |2   |5   |I.. Sue Kay, Vaughan  |
|  |Non-finite forms of the |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |verb (The Infinitive)  |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Indirect Speech     |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |(statements, commands,  |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |general and special   |   |   |    |Pre-Intermediate    |
|  |questions)        |   |   |    |Student’s book     |
|  |Verb+ing or to      |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |+infinitive       |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Smile. Character. The  |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |face.          |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |Text: “ ”        |   |   |    |Pre-Intermediate Work  |
|  |Page 76         |   |   |    |book          |
|3 |Review C         |3  |1   |4   |I.. Sue Kay, Vaughan  |
|  |Page 84         |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan,.2008 Pre-  |
|  |             |   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |             |   |   |    |book          |
|  |             |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |             |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Pre-Intermediate Work  |
|  |             |   |   |    |book          |
|4 | Lesson 10 Грамматический|3  |2   |5   |I.. Sue Kay, Vaughan  |
|  |материал:        |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |Future time clauses   |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |when,if, as soon as, used|   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |to            |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |Pre-Intermediate    |
|  |Lifestyle. Health. Food. |   |   |    |Student’s book     |
|  |Cars.          |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |Text: How not to die   |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |before you get old.   |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Page 88         |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Pre-Intermediate Work  |
|  |             |   |   |    |book          |
|5 |Грамматический материал: |3  |1   |4   |I.. Sue Kay, Vaughan  |
|  |Future time clauses when,|   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |if, as soon as, used to |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |Lifestyle. Health. Food. |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Cars.          |   |   |    |Pre-Intermediate    |
|  |Text: 104 things to do  |   |   |    |Student’s book     |
|  |with a banana.      |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |Page 88         |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Pre-Intermediate Work  |
|  |             |   |   |    |book          |
|6 |Грамматический материал: |3  |2   |5   | I.Sue Kay, Vaughan   |
|  |Future time clauses when,|   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |if, as soon as, used to |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |Lifestyle. Health. Food. |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Cars.          |   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |Text: How not to die   |   |   |    |book          |
|  |before you get old.   |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |Text: My first car.   |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |Page 88         |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Work book |
|7 |Control test       |3  |1   |4   |            |
|8 |Lesson 11 Грамматический |3  |2   |5   |I.. Sue Kay, Vaughan  |
|  |материал:        |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |Defining relative clauses|   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Unreal conditions    |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Animals. Pets. People.  |   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |Text: Animals attitudes |   |   |    |book          |
|  |Page 96         |   |   |    |2.Sue Kay, Vaughan   |
|  |             |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Work book |
|9 |Грамматический материал: |3  |1   |4   |1. Sue Kay, Vaughan   |
|  |Defining relative clauses|   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |Unreal conditions    |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |Animals. Pets. People.  |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Text: Three stories about|   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |animals         |   |   |    |book          |
|  |Page 96         |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |             |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Work book |
|10 |Грамматический материал: |3  |2   |5   |. I.. Sue Kay, Vaughan |
|  |Defining relative clauses|   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |Unreal conditions    |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |Animals. Pets. People.  |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Text: People talking   |   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |about their animals   |   |   |    |book          |
|  |Page 96         |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |             |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Work book |
|11 | Lesson 12 Грамматический|3  |1   |4   |. I.. Sue Kay, Vaughan |
|  |материал:        |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |.Past Perfect. Passives, |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |will and might for future|   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |possibility       |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |Coincidences. Buildings. |   |   |    |book          |
|  |The weather. Predictions |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |Text: Two Lauras; Worlds |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |apart.          |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |Page 104         |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Work book |
|12 |Грамматический материал: |3  |2   |5   |. I.. Sue Kay, Vaughan |
|  |.Past Perfect. Passives, |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |will and might for future|   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |possibility       |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Coincidences. Buildings. |   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |The weather. Predictions |   |   |    |book          |
|  |Text: The coolest hotel |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |in the world.      |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |Page 104         |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Work book |
|13 |Грамматический материал: |3  |1   |4   |. I.. Sue Kay, Vaughan |
|  |.Past Perfect. Passives, |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |will and might for future|   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |possibility       |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |Лексический материал:  |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |Coincidences. Buildings. |   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |The weather. Predictions |   |   |    |book          |
|  |Text: The Oracle     |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |Page 104         |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Work book |
|14 |Review D         |3  |2   |5   |. I.. Sue Kay, Vaughan |
|  |Page 112         |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan,.2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Student’s |
|  |             |   |   |    |book          |
|  |             |   |   |    |2. Sue Kay, Vaughan   |
|  |             |   |   |    |Jones, Helena Gomm,   |
|  |             |   |   |    |Peter Maggs, Chris   |
|  |             |   |   |    |Dawson, New Inside out |
|  |             |   |   |    |–Macmillan, 2008    |
|  |             |   |   |    |Intermediate Work book |
|15 |Control test       |3  |1,5  |4,5  |            |
|  |Барлығы         |45  |22,5 |67,5  |            |3 Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар
   Студент болған күннен бастап кәсіби маман ретінде ойлап, соған сәйкес
жұмыс істеуге дағдылан. Сабаққа уақытында кел. Үнемі сабаққа дайын бол.
Кәсіби маманға тән іс - әрекет ет. Сабақ барысында өтілетін тақырыптарға
сәйкес өз ойыңды білдіруге әбден құқығың бар. Өз ойыңды білдіруге тырыс.
Зерттеулер, фактілер негізінде өз ойыңды дәлелдеуге дайын бол.

4 Курс форматы
   Сабаққа қатысу. Барлық студенттер сабақтан қалмауы тиіс. 5 реттен
артық сабақ босатқан студент оқудан шығарылады. Оқу жоспарында көрсетілген
талаптарды физикалық немесе басқа жағынан орындай алмаған жағдайда курстың
алғашқы 2 аптасында бұл  туралы оқытушы құлағдар болуы тиіс.
   Бақылау жұмыстары. 1 семестр барысында 7 және 15 апталарда жазбаша
ағымдық бақылау жұмыстары жүргізіледі. Бұл бақылау жұмыстарына едәуір
мөлшерде балл бөлінетіндіктен студенттердің бәрі  бақылау  жұмыстарына
қатысуы тиіс.
   Қарыздар. Сабақ 15 желтоқсанда аяқталады. Бұл күннен кейін сессияны
аяқтаймын, қысқы сессиядан өтемін дейтін студенттерден ешқандай қарыздар
қабылданбайды, сондықтан барлық қарыздар осы күнге дейін тапсырылуы тиіс.

5 Курс саясаты
Сабаққа қатысу. Машықтану сабағына қатысу міндетті. Егер де белгілі бір
себеппен сабаққа қатыса алмаған жағдайда оқушы сабақта алынған тапсырма
үшін жауапты болады.
Тәртібі. Сабақ кезінде тәртіпті бұзғаны үшін оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Үй жұмысы. Үй жұмысы міндетті түрде орындалуы керек және машықтану сабағы
немесе СМӨЖ кейін өткізілу керек
Межелік аттестация. Семестр бойы екі межелік бақылау жұмысы өткізіледі.
Бақылау жұмысының  бағасы  төмен  болған  жағдайда  қосымша  тапсырма
берілмейді.Сонымен қатар ешқандай қайта тапсыру болмайды. Бақылау жұмысы
кезінде кітап және конспект қолдануға болмайды.
Емтихан. Қорытынды емтиханда екі семестр байы өтілген тақырыптардың барлығы
қамтылады.
Көшіру. Кез-келген көшіру қатаң жазаланады: оқушы сабақтан босатылады
немесе F бағасы қойылады.
Сабақ барысында ұялы телефондарды міндетті түрде өшіру керек.
 Оқу процесінде белсенділік таныту;
 Үй тапсырмасын уақытында орындау;
 Сабақты себепсіз жібермеу, аурып қалған жағдайда анықтама қағаз көрсету
Тапсырма дер кезінде орындалмаса, баға төмендейтіндігін ескеру;
Сабаққа  күнделікті  қатысу,  сабақтан  қалған  жағдайда  өтілген
материалдардықамтитын тапсырмаларды орындау.
Этика сақтау тәртібі:
1. сабаққа кешікпеу;
2. сабақта басқа заттарға назар аудармау (ұялы телефонды өшіру);
3. Іскери киім кию.               6 Бағалау саясаты
           Бақылау түрлері бойынша балл жинау
                                   Кесте 2
|Бақылау түрлері                 |%     |балл   |
|Балл жиынтығы                  |100    |300    |
|Сабаққа қатысу және дәрісханалық сабаққа    |10    |30    |
|дайындық - балл жиынтығы электрондық журналға  |     |     |
|қойылады, оқытушы тек студеттің қатыспағандығын|     |     |
|белгілейді                   |     |     |
|Тәжірибелік сабақтағы білімді тексеру, ауызша, |25-35   |75-105  |
|жабаша, аралас бақылау, тест бақылау, дискуссия|     |     |
|және т.б.                    |     |     |
|Оқытушының басқаруымен студенттің өздік жұмыс |10-15   |30-45   |
|жасауы- СОӨЖ, тренингтер, дөңгелек столы, эссе |     |     |
|жазу және т.б.                 |     |     |
|Студенттің өздік жұмыс жасауы- СӨЖ - үй    |20-25   |60-75   |
|тапсырмасын орындау (курстық жұмыс, (слайд),  |     |     |
|реферат, т.б.)                 |     |     |
|Аралық бақылау, компьютерлік тестілеу бағасы  |20-30   |60-90   |
|бағанасына қойылады               |     |     |       Әртүрлі жұмыстарды бағалау критериі және шкаласы:
       Емтиханның және аттестацияның қорытынды бағалары
                                   Кесте 3
|Бағалардың   |Баға             |Балл   |Пайыз    |
|әріптік     |               |     |(%)     |
|эквиваленті   |               |     |      |
|A        |Үздік             |4.00   |95-100   |
|A-       |Өте жақсы           |3.67   |90-94    |
|B+       |Жақсы             |3.33   |85-89    |
|B        |Жақсы             |3.00   |80-84    |
|B-       |Жақсы             |2.67   |75-79    |
|C+       |Қанағаттанарлық        |2.33   |70-74    |
|C        |Қанағаттанарлық        |2.00   |65-69    |
|C-       |Қанағаттанарлық        |1.67   |60-64    |
|D+       |Өту балы           |1.33   |55-59    |
|D        |Төменгі өту балы       |1.00   |50-54    |
|F        |Төменгі            |0.00   |0-49    |
|I        |Аяқталмаған          |NA    |      |
|W        |Шығару            |NA    |      |
|AW       |Әкімшілік шығару       |NA    |      |
|P        |Жіберілді (тек қана қорытынды|NA    |0      |
|        |тестқа)            |     |      |


7. Әдебиеттер тізімі
7. 1 Негізгі әдебиеттер:
7.1.1 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan,.2008 Pre- Intermediate Student’s book
7.1.2 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan, 2008 Pre-Intermediate Work book.
7.1. 3 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan,.2008 Intermediate Student’s book
7.1.4 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, New
Inside out –Macmillan, 2008 Intermediate Work book
7.1. 5 Games for Grammar Practice. Cambridge University Press
7.1. 6 Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press
7.1.7 Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского
языка :
   Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью,
2008
7.1.8 Выборова Г.Е. Устные темы по английскому языку "Easy English" :
Учеб.пособие для учащихся средней школы и студентов вузов / Г.Е. Выборова,
К.С. Махмурян.- М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.
7.1.9 Голицынский Юрий Борисович. Грамматика:Сборник упражнений/
 Ю.Б. Голицынский.- 4-е изд.- СПб.: КАРО, 2000.
7.1.10 Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000


7.2 Қосымша әдебиеттер:
7.2.1 Martin Hewings Advanced Grammar in Use. - Cambridge University Press,
2002.
7.2.2 Betty Schrampfer Azar Understanding and Using English Grammar
Longman. 2002.
7.2.3 John Eastwood Oxford Practice Grammar Oxford University Press. 2002.
7.2.4. www.elsevier.com
7.2.5. www.iteslj.org
7.2.6. www.esl-literacy.com
7.2.7. www.teachertrainingvideos.com
7.2.8.www.a4esl.org
7.2.9. www.uefap.com\vocab\select\
7.2.10. www.englishpage.com \listening\
7.2.11.www.americanrhetoric.com
7. 12. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка
Учебник К.Н.Качалова, Е.Е. Израилевич; Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд.,
новая редакция.- М.: Лист Нью, 2003
Пәндер