Файл қосу


Мех өңдеу технологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат   |ПОӘК         |               |
|              |           |               |
|              |           |ПОӘК 042-18-7.1.43/01-2013  |
|ПОӘК            |           |               |
|Оқытушыға арналған     |№1 басылым      |               |
|«Кәсіптік қазақ тілі»   |«18» қыркүйек 2013ж. |               |
|пәннің бағдарламасы    |           |               |


              «Кәсіптік қазақ тілі»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
  5В072600– «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы мен құрастырылуы»
                мамандығы үшін
         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                  2013


                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
аға оқытушысы Игенбаев Айдын Каирбекович ___________


  28 тамыз 2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1  «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы»  кафедрасының
мәжілісінде


  №1 хаттама 28 тамыз 2013ж.


  Кафедра меңгерушісі ____________  Б.К. Асенова


  2.2  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  №1 хаттама 12 қыркүйек 2013ж.


  Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды


  №1 хаттама 18 қыркүйек 2013ж.


  ОӘК төрайымы ____________ Г. К.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  Мазмұны


  |1  |Жалпы ережелер                         |4  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу   |5  |
|3  |Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар            |9  |
|4  |Курс форматы                          |10  |
|5  |Курс саясаты                          |10  |
|6  |Баға қою саясаты                        |11  |
|7  |Әдебиеттер                           |12  |1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1.1 Оқытушы және пән жөнінде жалпы мәліметтер:
    • Оқытушылардың аты-жөні: «Ет, сүт  және  тамақ  өнімдерінің
     технологиясы» аға оқытушысы Игенбаев А.Қ.,
   • Хабарласу ақпараты: телефон: 35-48-56, 9 ғимарат, 2-ші қабат
   • Сабақ өтетін аудитория: № 206.
   • Пәннің аталуы «Кәсіптік қазақ тілі»
   • Кредиттер саны – 1

   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
 «Кәсіптік қазақ тілі» пәні - Кіріспе. Монолог – өндірістегі көріністі
суреттеу. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер. Этикалық сипаттағы диалог.
Диалог – іс-әрекеттегі қарым-қатынас. Диалог – белгілі бір технологиялық
сызба бойынша ой алмасу, сұрақ алмасу. Диалог – технологиялық құрал-
жабдықтың жұмыс режимі жайлы. Ауызша және жазбаша коммуникация орнату.
Мамандыққа қатысты тақырыптарды талқылаулар. Тері  топографиясы.  Тері
түрлері. Терілерді консервілеу. Мехті өңдеу  технологиясы.  Мех  және
былғарының физико-механикалық қасиеттерін сынау. Терілерді илеу.Терілерді
шельдеу.  Өндірістік  процестерді  бақылау.  Өндіріс  басшысы  ретінде
автобиография жазу сияқты тақырыптардан тұрады.

1.3. Пәнді оқыту мақсаты:
- Студенттерді тіл жүйесін меңгеруге және  мәдениаралық-коммуникативті
шығармашылықта қолданудың тәсілдерін үйрету.
- Алған білімдерін жетік  жеткізуге,  оқу  бағдарламасы  бойынша  өз
көзқарастарын айтуға, кез-келген тақырыпты талқылауға, еркін қарым-қатынас
орнату;

1.4. Пәнді оқытудың негізгі тапсырмасы:
  - Студенттерге кәсіптік қазақ тілі бойынша білім беру;
  - Пән  бойынша  бойынша  студенттердің  мәдениаралық-коммуникативті
   компетенциясын жетілдіру.

1.5. Оқытудың нәтижелері:
   Пәнді оқу барысында студент білу керек:
білу керек:
-  қазақ тілінің негізгі ережелерін ;
  - қазақ тілінің негізгі заңдылықтарын;
  - қазақ тілінің граматикасын;
  - студент өз мамандығы жайлы негізгі сөздіктерді;

Істей алады:
- бір-бірімен қарым-қатынас орната алады;
- түрлі тақырыптарда ой-пікірлерін айта алады (дебат, диспут);
- жоспарға сүйене отырып, сюжетті, мәтінді мазмұндай, баяндай алады;
- 10-15 сөйлемнен тұратын мамандық бойынша жазбаша шығармалар

меңгереді:
- дилогтың түрлерін, мамандық бойынша термин сөздіктерді, технологиялық
режимдер мен сызбалардың қазақша атауларын.

түсінеді:
-басқа баяндаушылардың баяндамаларын, сөздерін, шығармаларын, ой-пкірлерін.

Іске асыра алады:
- тері илеу, теріні шельдеу, мех және былғарыны бояу, мех және былғары
өндірісінің технологиялық сызбаларын қазақ тілінде оқи, түсіне алады.

1.6. Курс пререквизиттері.
Өндеу өндірістерінің жалпы технологиясы, Өңдеу өнідірістерінің теориялық
негіздері, Құрама нан, макарон және кондитер өнімдерінің технологиясы,
Элеватор өндірісі және астықты жинақтағаннан кейінгі өңдеу технологиясы.
1.7. Курс постреквизиттері.
Астық түйірді кептіру, Нан, кондитер және макарон өнімдерінің технологиясы.


2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ САҒАТТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ
                                   Кесте 1
|№   |Тақырыптың аты          |Сағат саны       |Әдебиетте|
|   |                 |            |р    |
|   |                 |ДС  |ТС  |СӨЖ  |СӨЖО |     |
|1   |2                 |3  |4  |5   |6   |7    |
|1   |Кіріспе. Кәсіптік қазақ тілінің  |-  |1  |    |   |7.1.1  |
|   |техникалық мамандықтар үшін маңызы|   |   |    |   |7.2.1.  |
|   |мен міндеті, курс саясаты     |   |   |    |   |7.2.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|2   |Мамандыққа қатысты түйіндеме   |-  |1  |    |   |7.1.1.  |
|   |сөздер.              |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.6.  |
|3   |Монолог – өндірістегі көріністі  |-  |1  |    |   |7.1.1.  |
|   |суреттеу. Этикалық сипаттағы   |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |диалог.              |   |   |    |   |     |
|4   |Диалог – іс-әрекеттегі      |-  |1  |    |   |7.1.1.  |
|   |қарым-қатынас. Диалог – белгілі  |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |бір технологиялық сызба бойынша ой|   |   |    |   |     |
|   |алмасу, сұрақ алмасу.       |   |   |    |   |     |
|5   |Ауызша және жазбаша коммуникация |-  |1  |    |   |7.1.2.  |
|   |орнату. 10-15 сөйлемнен тұратын  |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |шығарма.             |   |   |    |   |     |
|6   |Диалог – технологиялық      |-  |1  |    |   |7.1.2.  |
|   |құрал-жабдықтың жұмыс режимі жайлы|   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|7   |Мамандыққа қатысты тақырыптарды  |-  |1  |    |   |7.1.1.  |
|   |талқылаулар.           |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|8   |Тері топографиясы. Тері түрлері. |-  |1  |    |   |7.1.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.3.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|9   |Терілерді консервілеу.      |-  |1  |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|10  |Мехті өңдеу технологиясы.     |-  |1  |    |   |7.1.3.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|11  |Мех және былғарының        |-  |1  |    |   |7.1.4.  |
|   |физико-механикалық қасиеттерін  |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |сынау.              |   |   |    |   |7.2.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|12  |Терілерді илеу.          |-  |1  |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.1.  |
|13  |Терілерді шельдеу         |-  |1  |    |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|14  |Өндірістік процестерді бақылау  |-  |1  |    |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|15  |Өндіріс басшысы ретінде      |-  |1  |    |   |7.1.1.  |
|   |автобиография, мәлімдеме жазу   |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|CӨЖ                                     |
|1   |Мамандыққа қатысты түйіндеме   |   |   |4   |   |7.1.1  |
|   |сөздер              |   |   |    |   |7.2.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|2   |Технологиялық режимдер      |   |   |2   |   |7.1.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.6.  |
|3   |Тері топографиясы. Тері түрлері. |   |   |4   |   |7.1.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.2.  |
|4   | Терілерді консервілеу.      |   |   |4   |   |7.1.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.2.  |
|5   |Мехті өңдеу технологиясы.     |   |   |4   |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.2.  |
|6   |Мех және былғарының        |   |   |8   |   |7.1.2.  |
|   |физико-механикалық қасиеттерін  |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |сынау.              |   |   |    |   |7.1.5.  |
|7   |Терілерді илеу.          |   |   |4   |   |7.1.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|8   |Терілерді шельдеу         |   |   |4   |   |7.1.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.3.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|9   |Өндірістік процестерді бақылау  |   |   |4   |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|10  |Өндіріс басшысы ретінде      |   |   |4   |   |7.1.3.  |
|   |автобиография, мәлімдеме жазу   |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|11  |Теріні біріншілік өңдеу: реттеу, |   |   |4   |   |7.1.4.  |
|   |жөндеу, консервілеу        |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|12  |Мех өңдеу технологиясы      |   |   |4   |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.1.  |
|13  |Жібіту              |   |   |4   |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|14  |Қалың тері тінін өңдеу      |   |   |6   |   |7.1.6.  |
|   |ерекшеліктері           |   |   |    |   |7.2.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|15  |Мехті ашықтымен өңдеу       |   |   |5,5  |   |7.1.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|ОСӨЖ                                    |
|1   |Кіріспе. Кәсіптік қазақ тілінің  |   |   |    |1   |7.1.1  |
|   |техникалық мамандықтар үшін маңызы|   |   |    |   |7.2.1.  |
|   |мен міндеті, курс саясаты     |   |   |    |   |7.2.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|2   |Мамандыққа қатысты түйіндеме   |   |   |    |1   |7.1.1.  |
|   |сөздер.              |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.6.  |
|3   |Монолог – өндірістегі көріністі  |   |   |    |2   |7.1.1.  |
|   |суреттеу. Этикалық сипаттағы   |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |диалог.              |   |   |    |   |     |
|4   |Диалог – іс-әрекеттегі      |   |   |    |2   |7.1.1.  |
|   |қарым-қатынас. Диалог – белгілі  |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |бір технологиялық сызба бойынша ой|   |   |    |   |     |
|   |алмасу, сұрақ алмасу.       |   |   |    |   |     |
|5   |Ауызша және жазбаша коммуникация |   |   |    |2   |7.1.2.  |
|   |орнату. 10-15 сөйлемнен тұратын  |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |шығарма.             |   |   |    |   |     |
|6   |Диалог – технологиялық      |   |   |    |2   |7.1.2.  |
|   |құрал-жабдықтың жұмыс режимі жайлы|   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|7   |Мамандыққа қатысты тақырыптарды  |   |   |    |1   |7.1.1.  |
|   |талқылаулар.           |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|8   |Тері топографиясы. Тері түрлері. |   |   |    |2   |7.1.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.3.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|9   | Терілерді консервілеу.      |   |   |    |2   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|10  |Мехті өңдеу технологиясы.     |   |   |    |2   |7.1.3.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.4.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|11  |Мех және былғарының        |   |   |    |1   |7.1.4.  |
|   |физико-механикалық қасиеттерін  |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |сынау.              |   |   |    |   |7.2.1.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|12  |Жібіту              |   |   |    |1   |7.1.5.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.1.  |
|13  |Мехті бояу            |   |   |    |1   |7.1.6.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.2.  |
|14  |Пикельдеу             |   |   |    |1   |7.1.6.  |
|   |Уату               |   |   |    |   |7.2.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.2.3.  |
|15  |Өндіріс басшысы ретінде      |   |   |    |1,5  |7.1.1.  |
|   |автобиография, мәлімдеме жазу   |   |   |    |   |7.1.2.  |
|   |                 |   |   |    |   |7.1.5.  |
|Барлығы                 |-  |15  |67,5  |22,5 |     |


3. ПӘНДІ ОҚЫТУДА БЕРІЛЕТІН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
   Пәнді оқуға арналған әдістелелік нұсқаулар мен танысып, студенттер
пәнді толық меңгерулері керек. Әдістелелік нұсқауды құрастыру негізінде
пәннің кейбір бөлімдері студенттермен үздік жұмыс ретінде жүргізіледі.
   Әдістелелік нұсқаулар құрамына:
    1) Пәнді оқуда қажеттті жоспарлау, уақытты ұйымдастыру (орындау
      уақыты);
    2) Оқу-әдістемелік кешенін қолдану нұсқасы;
    3) Әдебиеттер мен оқулықтарды қолдана білу;
    4) Емтиханға даярлану үшін берілетін кеңестер кіреді.
   «Кәсіптік қазақ тілі» курсы бір-бірімен тығыз байланысты үш түрден
тұрады: тәжірибелік сабақтар, аудиторияда оқытушының бақылауымен жүретін
студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖО) және студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ).
тәжірибелік  сабақтарда  берілген  тапсырмалар  арқылы  студенттер  өз
білімдерін, дағдыларын арттыра алады, пәнге қатысты  материалдарды оқу-
әдістемелік және әдебиеттерді қолдана отырып СӨЖ және СӨЖО түрінде өңделеді
және оқытушының қадағалауында болады.

4. КУРС ФОРМАТЫ
   Пән бойынша тәжірибелік сабақтарға қосымша  төменде  келтірілген
тақырыптар бойынша өздік жұмыстар  орндауға  тиіспіз.  Сонымен  қатар
аудиториядан тыс жұмыстар орындау.
1. Мамандыққа қатысты түйіндеме сөздер
2. Технологиялық режимдер
3. Тері топографиясы. Тері түрлері.
4. Терілерді консервілеу.
5. Мехті өңдеу технологиясы.
6 .Мех және былғарының физико-механикалық қасиеттерін сынау.
7. Терілерді илеу.
8 Терілерді шельдеу
9. Өндірістік процестерді бақылау
10. Өндіріс басшысы ретінде автобиография, мәлімдеме жазу
11.Теріні біріншілік өңдеу: реттеу, жөндеу, консервілеу
12.Мех өңдеу технологиясы
13. Жібіту
14.Қалың тері тінін өңдеу ерекшеліктері
15. Мехті ашықтымен өңдеу

5. КУРС САЯСАТЫ
Университетте қабылданған ішкі тәртіп талаптарын сақтау:
    • Сабаққа қатысу: тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу.
     Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса,
     барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
    • Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан
     шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз»
     бағасы қойылады.
    • Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
     қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және
     жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
    • Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу  үшін  қатаң  жазалап
     аудиторядан шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен
     қамтылады.
    • Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялы телефондар өшірілуі керек.
    • Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
     тестік жүйе негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы
     қорытынды аттестациямен емтиханның  орташа  проценті  арқылы
     есептеледі.
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
   «Кәсіптік қазақ тілі» пәнін оқытуда екі рет аттестация қойылады. Пәнді
оқыту кезінде олардың білімін тексеру үшін әртүрлі бақылау  әдістері
қолданылады:
     • Ауызша сұрау;
     • Жазбаша тексеру;
     • Құрама тексеру;
     • Үй тапсырмаларын көрсету және қорғау;
     • Дискуссия, тренинг, дөңгелек үстел, т.б.;
     • Тест сынағы.

              «Кәсіптік қазақ тілі» пәні бойынша баллдарды қою
|Апта |Бақылау түрі           |Барлық |Ескерту          |
|   |                 |баллдар|             |
|1-7 |Дәріс сабағына қатысу,      |30   |             |
|   |Тәжірибелік сабақ         |105  |             |
|   |ОСӨЖ               |29   |             |
|   |СӨЖ                |76   |             |
|   |Аралық бақылау          |60   |             |
|   |1-7 апта аралығындағы баллдардың |270  |             |
|   |қосындысы             |    |             |
|8-15 |Дәріс сабағына қатысу,      |30   |             |
|   |Тәжірибелік сабақ 1-7 аптада   |105  |             |
|   |ОСӨЖ 1-7 аптада          |29   |             |
|   |СӨЖ 1-7 аптада          |76   |             |
|   |Аралық бақылау          |60   |             |
|   |8-15 апта аралығындағы баллдардың |270  |             |
|   |қосындысы             |    |             |
|1-15аптадағы барлық баллдарың қосындысы |540  |             |
|Емтихан баллдарының қорытындысы     |460  |             |
|Академиялық периодтағы баллдардың    |1000  |             |
|қорытындысы               |    |             |

   Кестеде жалпы дәріске 60 балл берілген. Дәріс сабағына қатысқаны үшін
1 және 2 аттестация қорытындысына 60 балл беріледі.
   Тәжірибелік сабақ 15 және 13 баллмен есептелінген. ОСӨЖ және СӨЖ 8,7,
14, 19 және 38 баллдарымен белгіленген, оның ішінде 50 пайызы жұмыстың
дайындығына, ал 50 пайызы жұмысын қорғағаны үшін бағаланады. Аралық бақылау
үшін 120 балл берілген. Курс бойынша барлық жиынтық балл - 1000


7. ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1. Шаханова Р.Ә. Техникалық жоғары оқу орындарының орыс бөлiмдерiнде
қазақ тiлiн мамандыққа қатысты оқытудың ғылыми -әдiстемелiк негiздерi:
Пед.ғыл.док. дисс. –Алматы, 2002. -327б
7.1.2. Б.К.Әсенова, Г.Н..Нұрымхан, А.Н. Нұрғазезова, Былғары  және мех
өңдеу технологиясы, Оқу құралы, Семей – 2007 ж. 130 б.
7.1.3. Мадиев У.К. Исследоиания дубящего действия соединеиий алюминия в
сочетаиии с неорганическими и органическими дубящими применение и примопсие
их в произподстве кожи. Автореф. докт. дис, М., МТИЛП,  1980.
7.1.4. Айтоленова К.Т. Изучение возможности примерения дубящих соединений
железа в комплексном минеральном дублении. Автореф.
канд. дис, М., МТИЛП, 2001
7.1.5.Сакиев А.М. Применение беспикелъного метода дубления с использованием
катионных жирующих эмульсии. Автореф. канд. дис, К. 12    КТИЛП, 2000
7.1.6. Рахметбаев К.Р. Применение  комплексных  минеральных  дубителей
производстве кож для верха обуви. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд.
техн. наук., - М., МТИЛП, 2001.

7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1.Страхов И.П., Шестакова И.С, Куциди Д.А и др. Под ред. проф./ И.П.,
Страхова. Химия технология кожи и меха. Учебник для вузов, 4-е изд.,
перераб и доп, - М., Легпромбытиздат, 1985, 496 с, ил.
7.2.2.Мадиев У.К. Минеральное дубление в производстве кож.- М.,
Легпромбытиздат, 1987, 120 с
7.2.3.Бейсеуов К. Новое в минеральном дублении кож. Моногр. - М.,
Легпромбытиздат, 1933, 128 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть