Файл қосу


Пәнді оқытудың мақсаты|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                |
|УНИВЕРСИТЕТІ                                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |               |
|             |          |               |
|             |          |ПОӘК 042-18-31.1.29/02-2014 |
| ПОӘК          |№2 басылым     |               |
|«Дефектология және    |11.09.2014 ж.   |               |
|логопедия негіздері»   |05.09.2013 жылғы  |               |
|пәнінің студенттерге   |№1 басылым орнына |               |
|арналған бағдарламасы  |          |               |

          «ДЕФЕКТОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЛОГОПЕДИЯ НЕГІЗДЕРІ»

            ПӘНІНЕН ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
       5В010300 «Педагогика және психология» мамандығы

         ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                  2014
1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық
психология кафедрасының аға оқытушысы ____________ Серикбаева Н.Б.
 «25» тамыз 2013 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 «03» 09. 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі, псх.ғ.к.    _______________    Джумажанова Г.К.


2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1 «05» 09. 2013 ж.

Төрайымы, п.ғ.к.   _________________    Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама №1 «18» 09. 2013ж.

 ОӘК төрайымы,  с.ғ.д. ________________  Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
                  Мазмұны

   |1  |Жалпы ережелер                         |4 |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарға бөлінуі  |6 |
|3  |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары              |7 |
|4  |Курс форматы                          |7 |
|5  |Курс саясаты                          |7 |
|6  |Бағалау саясаты                         |8 |
|7  |Әдебиеттер                           |9 |


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы жайлы мәлімет:
Серикбаева Нургуль Бейсембековна
Педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы
№2 оқу ғимараты, № 305 аудитория
Жұмыс орны телефоны: 30-43-41, қалта телефоны:87752057050
Электрондық пошта: nurgul.sgpi@mail.ru
Сабақ өтетін орын - № 2 оқу ғимараты, № 312 дәрісхана
Пән бойынша кредит саны - 3
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
    Бүгінгі таңда қоғамымыздағы және білім беру жүйесінде болып жатқан
өзгерістер мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту саласына жаңаша қарауды
талап етіп отыр. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудағы талаптарды жүзеге
асыруда педагог-психолог мамандарының орны ерекше. Соның ішіндегі тіл
кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу жұмысы болашақ мамандарды
дайындауда алдына үлкен міндет қояды. Осы міндетті шешуде дефектология және
логопедия пәнінің маңызы зор.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Болашақ мамандарға дамуында тіл кемістігі бар балалармен  жұмыс
жүргізудің әдістемесін меңгерту.

1.4. Пәнді оқытудың негізгі міндеті:
  • Тіл кемістігін түзетудегі оқыту, тәрбиелеу процесін ғылыми-теориялық
   тұрғыдан меңгерту;
  • дефектология және логопедия ғылымы бойынша сөйлеу процесінің анатомия,
   физиологиялық механизмі, тіл кемістігінің түрлері, оның себептері
   туралы білімін жетілдіру;
  • сөйлеу ырғағының бұзылу себептерін анықтап, оны түзетудің жолдарын
   үйрету;
  • тіл кемістігі бар балаларды оқыту, тәрбиелеу үрдісін шығармашылықпен
   ұйымдастыра білуге тәрбиелеу;
  • тіл кемістігі бар балалармен жұмыс жүргізуде студенттерді практикалық
   кәсіби біліктілікке дайындау;
  • даму мүмкіндігі шектелген балаларды оқыту мен тәрбиелеу ерекшеліктерін
   меңгерту.
1.5. Оқыту нәтижесі:
Курстың соңында студент
білуі керек:
  - пәннің мақсат- міндеттерін; негізгі ғылыми психологиялық-
   педагогикалық терминдерді, түсініктерді;
  - жеке тұлғаның аномальды даму жолдарын;
игеруі керек:
  - даму мүмкіндіктері шектелген  балаларды  оқыту  және  тәрбиелеу
   тәжірибесін бақылау, талдау және қорытуға;
  - жағдаяттарды шешу барысында қолданылатын ғылыми- практикалық білімді;


меңгеруі керек:
  - дамуында тіл кемістігі бар балалармен жұмыс жүргізудің әдістемесін
   меңгерту.
қолдана білуі керек:
  - нақты түзету-тәрбиелеу міндеттерін шешуде теориялық білімін қолдануды;
  - даму мүмкіндігі шектелген балалармен тәрбие жұмыстарын орынды жүргізе
   білуі;
  - оқу барысында алған білімін тәжірибеде қолдана білуі;
түсінуі керек:
  - нақты түзету-тәрбиелеу міндеттерін шешуде теориялық білімін қолдануды;
істей алу керек:
  - отбасы және мектепке дейінгі мекемелермен қарым-қатынасты орната
   білулері тиіс.
  - тіл кемістігін түзетуге арналған сабақ жоспарын құра білуі;
иемденуі керек:
  - адамның табиғи мүмкіндіктерін дамыту туралы білімді.
  - оқу-тәрбие жұмыстарының әдістері мен нысандарын таңдаудың және
   пайдаланудың жалпы және арнаулы дидактикалық қағидаларын жүзеге
   асырудың тиімділігін айқындай білуі.


1.6. Курстың пререквизиті:
1.6.1 Психология;
1.6.2 Физиология;
1.6.3 Педагогика;

1.7. Курстың постреквизиттері:
1.7.1 Балалар психологиясы;
1.7.2. Психокоррекция және кеңес беру негіздері;
1.7.3 Әлеуметтану


2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛІНУІ


                                   Кесте 1
|№ |Тақырып атауы      |Сағат саны             |      |
|  |            |                  |Әдебиеттер |
|  |            |Дәріс |Семи  |Зерт |БОӨЖ  |БӨЖ  |      |
|  |            |   |нар  |   |    |    |      |
|1 |2            |3   |4   |5  |6    |7   |8      |
|1 |Дефектология пәніне   |   |    |-  |    |    |      |
|  |кіріспе         |2   |    |   |1    |4   |9,23    |
|  |            |   |    |-  |    |    |      |
|2 |Дефектология негіздері |   |1   |   |2    |6   |9,23    |
|  |            |   |    |-  |    |    |      |
|3 |Дамуында кемістігі бар |4   |1   |   |2    |    |21,23,29  |
|  |балалар         |   |    |   |    |    |      |
|4 |Логопедия ғылымы    |2   |1   |-  |2    |6   |1,19,26   |
|5 |Сөйлеу процесінің    |   |1   |-  |    |    |      |
|  |анатомия, физиологиялық |2   |    |   |2    |4   |1,17,27   |
|  |механизмі        |   |    |   |    |    |      |
|6 |Тіл кемістігін     |2   |1   |-  |2    |6   |1,19,20   |
|  |топтастыру       |   |    |   |    |    |      |
|7 |Дислалия және оның   |2   |1   |-  |2    |6   |2,3,20   |
|  |себептері        |   |    |   |    |    |      |
|8 |Фонемаларды түзету   |2   |1   |-  |2    |6   |1,14,18   |
|9 |Дизартрияның түрлері  |2   |1   |-  |1    |6   |20,27,30  |
|10 |Ринолалияның түрлері  |2   |1   |-  |1    |6   |1,20    |
|11 |Сөйлеу тіліндегі    |2   |1   |-  |1    |6   |13,14    |
|  |ақаулықтар       |   |    |   |    |    |      |
|12 |Алалия         |2   |1   |-  |1    |6   |10,11    |
|13 |Афазияның түрлері    |2   |1   |-  |1    |2   |11,12    |
|14 |Жалпы тіл кемістігі   |2   |2   |-  |1    |3.5  |5,20    |
|15 |Есту қабілеті нашар   |2   |1   |-  |1.5   |    |14,31,32  |
|  |балалардың сөйлеу    |   |    |   |    |    |      |
|  |тілінің бұзылуы     |   |    |   |    |    |      |
|  |Барлығы:        |30  |15   |-  |22.5  |67.5  |      |   3. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


  Студент аталған  курс бойынша мынадай теориялық және практикалық
мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр
сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмүны, мақсаттары мен
міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай
келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер  тізімі  бар.  Оқушылар  мен
студенттерге арналған жүмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жүмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жүмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. БӨЖ және ӨБӨЖ
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

  4. КУРС ФОРМАТЫ
  Семинарға дайындық кезінде студент оқытушының дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады.  Семинар  студенттің  ізденіс  жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. БӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. БӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық  білімі, белсенділігі,
ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.


  5. КУРС САЯСАТЫ
  Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, БӨЖ,
ОБӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс  көлемін
ұлғайтылады;  Тапсырмалар  оқытушы  тағайындаған  уақытта  қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау  т.б.);
Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі. Оқу үрдісіне
белсенді түрде қатысу қажет.


6. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
«Дефектология және логопедия негіздері» пәні бойынша ұпай бөлінісі
                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі    |Ұпай жиыны         |Ескерту      |
|1   |2          |3              |4         |
|   |1-7 апта бойы    |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|2   |Тәжірибелік     |              |         |
|3   |Тәжірибелік     |25             |         |
|   |БӨЖ         |40             |         |
|5   |Тәжірибелік     |30             |         |
|6   |Тәжірибелік     |45             |         |
|   |БӨЖ         |40             |         |
|7   |1 Межелік бақылау  |90             |         |
|1-7 апта бойынша барлық  |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|   |8-15 апта бойы   |30             |         |
|   |дәріске қатысу   |              |         |
|8   |Тәжірибелік     |              |         |
|9   |Семинар       |15             |         |
|10  |Тәжірибелік     |              |         |
|11  |Тәжірибелік     |20             |         |
|   |БӨЖ         |40             |         |
|12  |Тәжірибелік     |              |         |
|13  |Тәжірибелік     |30             |         |
|14  |Тәжірибелік     |35             |         |
|   |БӨЖ         |40             |         |
|15  |2 Межелік бақылау  |90             |         |
|9-15 апта бойынша барлық |300             |         |
|ұпай саны         |              |         |
|Емтихан ұпайы       |400             |         |
|Академиялық мерзімге   |1000            |         |
|жиынтық ұпай       |              |         |

7. ӘДЕБИЕТТЕР

|№   |Негізгі әдебиеттер:                     |
|    |Өмірбекова, Қ. Логопедия. – Алматы,2006           |
|    |Намазбаева Ж.,Сулейменова Р Дефектологиялық         |
|    |сөздiк.-Алматы,2003                     |
|    |Выготский, Л.С.  Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.5 Основы |
|    |дефектологии..-М,2003                    |
|    |Рубинштейн, С.Я.  Психология умственно отсталого школьника |
|    |.-М.,2006                          |
|    |Черногрудова, Е.П.  Основы речевой коммуникации .-М.,2008  |
|    |К вершинам мастерства: (Нестандартные уроки и формы работы, |
|    |классные часы, занятия психолога, логопеда).-Волгоград, 2005 |
|    |Коррекционная педагогика/Под ред. В. Кукушина.-М., 2004   |
|    |Мастюкова Е.,Московкина А. Семейное воспитание детей с    |
|    |отклонениями в развитии.-М.,2003               |
|    |Настольная книга педагога-дефектолога /Т.Б. Епифанцева,   |
|    |Т.Е.Киселенко, И.А.Могилева и др. .-Ростов-на-Дону,2008   |
|    |Ушакова, О.С.  Теория и практика развития речи дошкольника |
|    |.-М.:,2008                          |
|    |Мещерякова, Н.П.  Коррекция речевых и неречевых расстройств |
|    |у дошкольников :Диагностика, занятия, упражнения,      |
|    |игры.-Волгоград,2009                     |
|    |Ельцова, О.М.  Организация полноценной речевой деятельности |
|    |в детском саду. Методические рекомендации :Из опыта работы по|
|    |программе "Детство" .-СПб.,2005               |
|    |Қосымша әдебиеттер:                     |
|    |Выготский Л.С. Основы дефектологии// Собр.соч.В       |
|    |6-тит.Т.-5.-М., 2003                     |
|    |Жигорева, М.В.                        |
|    |Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая  |
|    |помощь: учебное пособие /М.В.Жигорева.-2-е изд.,       |
|    |испр..-М.:Академия,2008.-240с.                |
|    |Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение    |
|    |умственно отсталых дошкольников-М.,2003           |
|    |Епифанцева Т.Б., Киселенко Т.Е., Могилева И.А., Соловьева  |
|    |И.Г.,Титкова Т.В. Настольная книга педагога-дефектолога –  |
|    |Ростов-на –Дону, 2005                    |
|    |Королева И.В. Диагностика и коррекция нарушений слуховой   |
|    |функции у детей раннего возраста СПб., 2009         |
|    |Зайцева Г.Л. Современные научные подходы к образованию детей |
|    |с недостатками слуха: основные идеи и перспективы//     |
|    |Дефектология .-№5,2011                    |
Пәндер