Файл қосу


Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3-деңгейлі СМЖ        |         |                |
|құжаты            |ПОӘК       |                |
|               |         |ПОӘК 042-18-28.1.11/02-2013  |
|               |         |                |
|ПОӘК Қазақ тілі       |______2013 жылғы |                |
|әдістемесінің мәселелері»  |№ басылым    |                |
|пәніне арналған       |         |                |
|оқу-әдістемелік материалдар |         |                |


 5В 012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
              мамандығына арналған

          «Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері»
           ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  СЕМЕЙ
                  2013                  КІРІСПЕ


1 ӘЗІРЛЕГЕН
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті қазақ тілінің
теориясы мен әдістемесі кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Жақсыбаева Фарида
Задақызы
_____________  «___» ___________20___ жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1  Қазақ тілінің теоиясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Филология  факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым _________________Мұқанова Қ.Қ.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20 ___жыл.


ОӘК төрағасы  _________________Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ                  Мазмұны

1 Жалпы ережелер
2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
 7 Әдебиеттер

               1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:

   Жақсыбаева Ф.З. – қазақ тілі кафедрасының доценті, ф.ғ.к.

Кафедра: Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі
Ақпараттық қатынас:
Сабақ өтетін орын: №8 оқу ғимараты, 318 дәрісхана
Кредит саны: 2

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны
   «Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері»  пәні бойынша  студенттер
сабақты ұйымдастыру жолдарын меңгеріп, мазмұныны айқындап, сабақ өткізу
әдістемелерін меңгереді. «Қазақ тілін оқыту  әдістемесі»  жоғары  оқу
орындарына қойылатын талаптар тұрғысынан ғылыми негізде және жылдар бойғы
жинақталған бай іс-тәжірибелік нәтижелер  мен  әдістемелік  тұжырымдар
ескеріле отырып оқытылады. Сонымен қатар, қазақ тілінің оқытылу жүйесі,
ерекшелік сипаттары көрсетіледі. Қазақ тілі әдістемесінің курсы қвазіргі
әдістеме, лингвистика, халықтық педагогика және психология ғылымдарының
жетістіктеріне негізделеді.
   1.3. Осы курстың мақсаты:
   Қазақ тілін оқыту әдістемесібакалаврда тілдік категорияларды, қандай
әдіс-тәсілдер арқылы үйретуге болады деген мәселелерді қарастырады. Әдіскер
оқытушылар оларға педагогикалық қыр-сырымен жете таныстырып қана қоймайды,
қазақ тілін тиімді оқыта отырып, өзінің мамандығын құрметтеуге тәрбиелейді.
   1.4 Курстың негізгі міндеттері:
   Студенттерді ұстаздық мамандыққа бейімдетудегі қазақ тілін оқыту
әдістемесінің міндеті – сыныптық сабақтарды жүргізудің түрлері:
   - аудиториялық сабақтарды жүргізудің түрлері;
   - лекциялық сабақтар;
   - семинар сабақтары;
   - лабораториялық сабақтар;
   - педагогикалық практика өткізуге әзірлік.
    1.5 Оқыту нәтижесі:
    Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
Қазақ тілі әдістемесінің қалыптасу, даму кезеңдері жайлы мағлұмат алады;
Күнтізбелік жоспар жасай білуге төселеді;
Сабақтық жоспар жасау тәжірибесін меңгереді;
Жазу жұмыстарын ұйымдастырып жүргізуді игереді.
Теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді;
Зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады;
Кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.
   1.6 Курстың пререквизиттері:
 «Қазақ тілі әдістемесінің мәселелері» курсын меңгеру үшін студенттер
келесі пәндерді қосымша оқу қажет:
  - Педагогика
  - Психология
  - Этнопедагогика
  - Қазіргі қазақ тілі
   - Тіл біліміне кіріспе
   - Тіл дамыту
   1.7 Курстың постреквизиті:
   - қазақ тілінің лексикологиясы
  - Қазақ тілінің сөзжасамы;
  - Қазақ тілінің морфологиясы;
   - Қазақ тілінің синтаксисі:


         2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА
    БӨЛУ
                                   Кесте 1
|Тақырып атауы          |Сағат саны                    |
|                |Дәріс |Семинар|Лаб |ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |әдебиеттер |
|1                |2   |3   |4  |5    |6   |7      |
|1. Қазақ тілі әдістемесі туралы |1   |1   |   |2    |2   |1, Б. 3-9  |
|кіріспе.            |   |    |   |     |   |2, Б. 3-8  |
|Қазіргі әдістеме ғылымның өзекті|   |    |   |     |   |3, Б. 3-11 |
|мәселелері.           |   |    |   |     |   |4, Б. 3-12 |
|Қазақ тілі – оқу пәні. Қазақ  |   |    |   |     |   |      |
|тілін оқытудың принциптері мен |   |    |   |     |   |      |
|міндеттері. Қазақ тілін оқыту  |   |    |   |     |   |      |
|әдістері, ойлау тәсілдері. Оқыту|   |    |   |     |   |      |
|әдістерінің әр түрлі      |   |    |   |     |   |      |
|топтастырылуы. Оқытудың     |   |    |   |     |   |      |
|проблемалық түрі.        |   |    |   |     |   |      |
|2. Көрнекі ғалым –әдіскерлердің|1   |1   |   |2    |2   |1, Б. 12-23 |
|мұрасы.             |   |    |   |     |   |2, Б. 8-37 |
|Көрнекті ғалым-әдіскерлердің  |   |    |   |     |   |3, Б. 11-20 |
|ғылыми зерттеу әдістемелері.  |   |    |   |     |   |4, Б. 12-23 |
|Қазақ тілін оқыту әдістемесінің |   |    |   |     |   |      |
|ғылыми- зерттеу әдістері:    |   |    |   |     |   |      |
|әдістемелік әдебиеттерді талдау |   |    |   |     |   |      |
|және зерттеу әдісі, әңгімелесу |   |    |   |     |   |      |
|әдісі, анкета          |   |    |   |     |   |      |
|бойынша сұрап білу әдісі,    |   |    |   |     |   |      |
|эксперимент әдісі, тестпен жұмыс|   |    |   |     |   |      |
|істеу әдісі. Ғылыми- зерттеу  |   |    |   |     |   |      |
|әдістеріне жеке-жеке тоқталып, |   |    |   |     |   |      |
|оларға сипаттама беру.     |   |    |   |     |   |      |
|3. Фонетикалық оқыту әдістемесі.|1   |1   |   |2    |2   |3, Б. 25-37 |
|Мектепте фонетиканы оқытудың  |   |    |   |     |   |4, Б. 64-68 |
|маңызы, міндеттері мен негізгі |   |    |   |     |   |8, Б. 23-38 |
|принциптері. Фонетикалық    |   |    |   |     |   |9, Б. 63-67 |
|жаттығу, оның негізгі түрлері. |   |    |   |     |   |      |
|Фонетикалық талдау, оны өткізу |   |    |   |     |   |      |
|әдісі.             |   |    |   |     |   |      |
|Фонетика сабақтарында көрнекті |   |    |   |     |   |      |
|құралдарды және техникалық   |   |    |   |     |   |      |
|құралдарды пайдалану. Фонетиканы|   |    |   |     |   |      |
|оқытумен байланысты орфоэпиялық |   |    |   |     |   |      |
|дағдыларды қалыптастыру.    |   |    |   |     |   |      |
|4. Лексиканы оқыту әдісі.    |1   |1   |   |2    |2   |2, Б. 37-53 |
|Лексиканы оқытудың маңызы,   |   |    |   |     |   |4, Б.38-78 |
|міндеттері, орны, принциптері. |   |    |   |     |   |5, 24-28  |
|Лексиканың мазмұны. Лексикалық |   |    |   |     |   |      |
|негізгі ұғымдарды меңгеруде  |   |    |   |     |   |      |
|оқушыларға кездесетін      |   |    |   |     |   |      |
|қиыншылықтар. Лексиканы оқытудың|   |    |   |     |   |      |
|әдістері мен тәсілдері.     |   |    |   |     |   |      |
|Лексикаға арналған жаттығулар  |   |    |   |     |   |      |
|түрлері. Лексиканы оқытуда   |   |    |   |     |   |      |
|көрнекілік құралдар мен     |   |    |   |     |   |      |
|техникалық құралдарды пайдалану.|   |    |   |     |   |      |
|5. Морфологияны оқыту әдісі.  |1   |1   |   |2    |2   |2, Б. 53-61 |
|Морфологияны оқытудың маңызы,  |   |    |   |     |   |4, Б. 80-92 |
|міндеттері, орны, принциптері. |   |    |   |     |   |5, Б. 20-24 |
|Морфологияны оқыту кезінде   |   |    |   |     |   |      |
|оқушылардың іскерлігі мен    |   |    |   |     |   |      |
|дағдыларын қалыптастыру     |   |    |   |     |   |      |
|жағдайлары, кезеңдері, әдістері |   |    |   |     |   |      |
|мен тәсілдері. Морфологияға   |   |    |   |     |   |      |
|арналған жаттығулар, түрлері.  |   |    |   |     |   |      |
|Морфологияны оқытуда көрнекілік |   |    |   |     |   |      |
|құралдар мен техникалық     |   |    |   |     |   |      |
|құралдарды пайдалану      |   |    |   |     |   |      |
|6. Синтаксисті оқыту әдістемесі.|1   |1   |   |2    |2   |2, Б.63-68 |
|Мектепте синтаксисті оқытудың  |   |    |   |     |   |4, Б.92-125 |
|маңызы, міндеттері, мазмұны мен |   |    |   |     |   |5, Б. 25-37 |
|принциптері. Синтаксистік    |   |    |   |     |   |      |
|ұғымдарды қалыптастыру     |   |    |   |     |   |      |
|ерекшеліктері және оны оқыту  |   |    |   |     |   |      |
|әдісі. Сөз тіркесі, сөздердің  |   |    |   |     |   |      |
|байланысу тәсілдері мен түрлерін|   |    |   |     |   |      |
|оқушыға меңгерту жолдары.    |   |    |   |     |   |      |
|Синтаксистік жаттығулар мен   |   |    |   |     |   |      |
|талдау. Синтаксис сабақтарында |   |    |   |     |   |      |
|қолданылатын көрнекі құралдар  |   |    |   |     |   |      |
|мен техникалық құралдар.    |   |    |   |     |   |      |
|7. Сөз тіркесін оқыту      |1   |1   |   |2    |2   |2, Б. 52-68;|
|әдістемесі.           |   |    |   |     |   |79-132   |
|Сөз тіркесі коммуникативтік   |   |    |   |     |   |4, Б.    |
|бірлік – сөйлем құрау материалы.|   |    |   |     |   |126-134;  |
|Сөз тіркесінің жасалуындағы   |   |    |   |     |   |134-166   |
|синтаксистік байланыстар мен  |   |    |   |     |   |7, 38-41  |
|синтаксистік қатынастарды    |   |    |   |     |   |      |
|танудың алатын орны. Сөз    |   |    |   |     |   |      |
|тіркесін модульдеудің алғашқы  |   |    |   |     |   |      |
|үлгілерін үйрету жолдары. Сөз  |   |    |   |     |   |      |
|тіркесінің байланысу тәсілдері, |   |    |   |     |   |      |
|байланысу түрлері. Сөз     |   |    |   |     |   |      |
|тіркесінің құрамы мен сөз    |   |    |   |     |   |      |
|тіркесінің түрлері. Сөз     |   |    |   |     |   |      |
|тіркесінің түрлері. Сөз     |   |    |   |     |   |      |
|тіркесінің мағыналық түрлері.  |   |    |   |     |   |      |
|8. Жай сөйлемді оқыту      |1   |1   |   |2    |2   |2, Б.133-148|
|әдістемесі.           |   |    |   |     |   |4, Б.    |
|Жай сөйлем жасалуындағы     |   |    |   |     |   |166-183   |
|синтаксистік байланыстар. Жай  |   |    |   |     |   |5, Б. 42-45 |
|сөйлемнің құрылымдық- мағыналық |   |    |   |     |   |      |
|жүйесі және оны меңгерту    |   |    |   |     |   |      |
|әдістемесі. Жалаң және жайылма |   |    |   |     |   |      |
|сөйлемді проблемалық әдіспен  |   |    |   |     |   |      |
|меңгерту әдістемесі. Жақты және|   |    |   |     |   |      |
|жақсыз сөйлемдерді оқыту және  |   |    |   |     |   |      |
|олардың стильдік қызметіне назар|   |    |   |     |   |      |
|аудару. Толымды және толымсыз  |   |    |   |     |   |      |
|жай сөйлемдерді оқыту және   |   |    |   |     |   |      |
|оларды қатысым синтаксисі    |   |    |   |     |   |      |
|тұрғысынан меңгерту әдістемесі. |   |    |   |     |   |      |
|Атаулы сөйлемді оқыту және   |   |    |   |     |   |      |
|логикалық байланыстыру жолдары. |   |    |   |     |   |      |
|Жай сөйлемді талдау әдістемесі. |   |    |   |     |   |      |
|9. Орфографияны оқыту      |1   |1   |   |2    |2   |2, Б.    |
|әдістемесі.           |   |    |   |     |   |148-164   |
|Орфографияны оқытудың ғылыми-  |   |    |   |     |   |4, Б.    |
|практикалық маңызы, міндеттері |   |    |   |     |   |183-190   |
|мен принциптері. Орфографиялық |   |    |   |     |   |5, Б. 46-48 |
|іскерлік пен дағдыларды     |   |    |   |     |   |      |
|қалыптастырудың психологиялық  |   |    |   |     |   |      |
|негіздері. Орфографиялық    |   |    |   |     |   |      |
|ережелерді оқыту әдісі     |   |    |   |     |   |      |
|(орфография бойынша жаттығу   |   |    |   |     |   |      |
|жұмысы мен талдау. Орфографиялық|   |    |   |     |   |      |
|қателермен жұмыс. Орфографияны |   |    |   |     |   |      |
|оқытуда көрнекі құралдар мен  |   |    |   |     |   |      |
|техникалық құралдарды пайдалану)|   |    |   |     |   |      |
|10. Тіл ұстарту әдісі.     |1   |1   |   |2    |2   |2, Б.    |
|Тіл ұстарту жұмысының маңызы мен|   |    |   |     |   |164-178   |
|міндеті, салалары. Оқушының   |   |    |   |     |   |4, Б.    |
|сөздік қорын байыту, сөздік   |   |    |   |     |   |191-207   |
|жұмысының маңызы мен міндеттері,|   |    |   |     |   |6, Б. 95-120|
|принциптері. Тіл ұстарту    |   |    |   |     |   |      |
|оқушылардың ойын, байқағыштығын,|   |    |   |     |   |      |
|эмоциялық әдептігін дамытумен  |   |    |   |     |   |      |
|байланысты, әдебиет сабағымен  |   |    |   |     |   |      |
|байланыстылығы жайлы.      |   |    |   |     |   |      |
|11. Мазмұндама және шығарма   |1   |1   |   |2    |2   |2. Б.    |
|жұмыстары.           |   |    |   |     |   |179-200   |
|Мазмұндама және оның түрлері.  |   |    |   |     |   |4, Б.    |
|Мәтінге тілдік талдау жасау,  |   |    |   |     |   |207-222   |
|оның маңызы.          |   |    |   |     |   |6. Б.    |
|Шығарма, оның түрлері, шығарма |   |    |   |     |   |121-132   |
|жазуға қажетті тілдік материалды|   |    |   |     |   |      |
|дайындау жұмысы.        |   |    |   |     |   |      |
|Шығарма мен мазмұндаманы    |   |    |   |     |   |      |
|тексеру. Олардың мазмұны мен  |   |    |   |     |   |      |
|тілдік жақтарына баға беру.   |   |    |   |     |   |      |
|Тілдік қателер мен кемшіліктер. |   |    |   |     |   |      |
|12. Тіл мәдениеті мен      |1   |1   |   |2    |2   |2, Б.200-322|
|стилистика.           |   |    |   |     |   |4, Б.222-333|
|Тіл мәдениеті бойынша      |   |    |   |     |   |      |
|жүргізілетін жұмыстың маңызы,  |   |    |   |     |   |8, Б. 12-24 |
|міндеттері, мазмұны. Оқушылардың|   |    |   |     |   |      |
|сөзіндегі тілдік қателер мен  |   |    |   |     |   |      |
|кемшіліктер, есепке алу, жіктеу.|   |    |   |     |   |      |
|Стилистикаға байланысты жаттығу |   |    |   |     |   |      |
|түрлері, оларды жіктеу.     |   |    |   |     |   |      |
|Стилистика сабақтарының     |   |    |   |     |   |      |
|оқушыларға тигізетін әсері.   |   |    |   |     |   |      |
|Стильдік қате болдырмау және  |   |    |   |     |   |      |
|түзету әдісі.          |   |    |   |     |   |      |
|13. Сынақ жұмыстары оның    |1   |1   |   |2    |2   |2, Б.    |
|түрлері. Сынақ жұмыстары,    |   |    |   |     |   |200-322   |
|олардың түрлері, оларды     |   |    |   |     |   |4, Б.    |
|өткізудің әдісі. Сынақ жұмысының|   |    |   |     |   |222-333   |
|мәтіні мен көлеміне қойылатын  |   |    |   |     |   |8, Б. 64-71 |
|талаптар. Оқушылардың тілін   |   |    |   |     |   |      |
|дамытуға арналған сынақ     |   |    |   |     |   |      |
|жұмыстары. Оқушылар жіберген  |   |    |   |     |   |      |
|қателерге талдау жасау. Сынақ  |   |    |   |     |   |      |
|жұмысына қойылатын баға     |   |    |   |     |   |      |
|нормалары.           |   |    |   |     |   |      |
|14. Қазақ тілін оқыту құралдары.|1   |1   |   |2    |2   |2, Б.    |
|Оқулық – оқытудың басты құралы |   |    |   |     |   |322-331   |
|екендігі. Дидактикалық құралдар.|   |    |   |     |   |4, Б.    |
|Оқулықтарға сипаттама беру.   |   |    |   |     |   |333-344 7, |
|Бағдарлама мен оқулықтың    |   |    |   |     |   |Б. 72-81  |
|байланысы. Көрнекі құралдар   |   |    |   |     |   |      |
|түрлері.            |   |    |   |     |   |      |
|15. Қазақ тілі кабинеті.    |1   |1   |   |2    |2   |2, Б.    |
|Қазақ тілінің оқу жұмысын    |   |    |   |     |   |332-349   |
|ұйымдастыру. Сабақ оқу жұмысын |   |    |   |     |   |4, Б.344-358|
|ұйымдастырудың негізгі түрі,  |   |    |   |     |   |3, Б. 82-86 |
|мұғалімнің сабаққа дайындалуы. |   |    |   |     |   |      |
|Сыныптан тыс жұмыстар. Қазақ  |   |    |   |     |   |      |
|тілі пәні бойынша жұмыстарды  |   |    |   |     |   |      |
|жоспарлау.           |   |    |   |     |   |      |

   3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
   Семинар тақырыптары, онда қарастырылатын сұрақтар қазақ тілін оқыту
әдістемесінің өзекті теориялық және методологиялық мәселелерін кеңінен
қамтиды. Студенттің білімді өз бетімен алуға ұмтылушылығын, ізденімпаздық
қабілетін арттыру мақсат етіледі. Студенттен  әр семинардың  берілген
сұрақтарына тыңғылықты әзірленуі талап етіледі. Ол үшін студент көрсетілген
әдебиеттер бойынша әрбір сұрақтың мәнін ашатындай конспект әзірлеуі қажет.
Бұл біріншіден, білімінің жүйелілігін, үздіксіздігін қамтамасыз етеді.
Екіншіден, дайын конспектінің өздік жұмысты орындау, коллоквиум, кезеңдік
және қорытынды бақылауға дайындалу барысында пайдасы зор.  Семинардың
тақырыбымен танысып алған соң, қажетті әдебиеттерді іріктеп алу керек.  Бір
сұрақтың айналасында  айтылған  түрлі  авторлардың  пікірлеріне  іштей
салыстырулар жасап,  түйінді жерлерін қағаз бетіне түсіру керек.  Осы
мәселе төңірегіндегі өз ойыңыз қандай, соны дәйектеңіз. Бұдан соң белгілі
бір тұжырымды дәлелдеу үшін өзіңіз оқыған көркем  туындылардан,  сын
мақалалардан  мысалдар келтіріңіз.  Келесі семинарларда алдыңғы  өткен
сабақтарда дайындаған материалдарыңызды, алған біліміңізді дұрыс пайдалана
біліп, жаңа тақырыпппен байланыстырып отырыңыз. Әр тақырыпты өткен кезде
ұсынылып  отырған  көркем  мәтіндермен  мұқият  танысып,  көрсетілген
үзінділерін жатқа оқу қажет. Семинар барысында теориялық  мәселелерді
меңгерумен қатар мәтінді жатқа білу талап етіледі. Емтихан алдында мәтіндік
тест алынады.


   4 КУРС ФОРМАТЫ
   Аудиториялық уақытқа дәрістер, семинар сабақтары, оқытылған материалды
талқылау және әртүрлі тапсырмаларды орындау кіреді. Әрбір сабаққа студент
әдебиеттің негізгі және қосымша  қайнар  көздерінің  тізіміне  сәйкес
дайындалуы керек  (негізгі  бөлімдер  мен  бөлімшелер  әрбір  сабақта
нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде
0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.
   Негізгі ұғымдар дәрістерде ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа
қатысу және дәрісте негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді
жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір
жағдайлармен дәріске қатыспаған жағдайда, дәрістің материалын топтағы басқа
студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бір де бір студентке дәрістің бір
де бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды.
   ОЖСӨЖ мақсаты – әдістеме  саласына байланысты зерттеу еңбектерді
қарастыру.
   ОЖСӨЖ міндеттері келесілерді қарастырады:
   - курстың методологиясы және зерттеу әдiстерi;
   - әдістеме ғылымы және оның ерекшелiктерi туралы.
   Студенттердің өздік жұмысы – бұл тұлғаның жеке танымды қызметі, ол
өзіне тек қана алған білімін бекітіп қоймауы, сонымен қатар жеке тілдік
тұжырым-ойлау процесі болып табылады. Өзіндік жағынан ол келешек маманның
жаңа білімінің ашылуына, қалыптасуына жағдай жасайды.
   Өздік жұмыс сонымен қатар  студенттің  максималды  белсенділігін
қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және
өндірістік қызметтерде көрінеді.


   5 КУРС САЯСАТЫ
   Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып. жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма, сабаққа қатысуы, СӨЖ, ОСӨЖ
тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын  орындағаны  жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Берілген тапсырманы уақытында орындау қажет. Тиісті  тапсырмалар сессияның
соңғы аптасына дейін өткізілуі тиіс. Орташа ұпай жинақтай алмаған студент
емтиханға жіберілмейді. Әрбір тақырыпты өтеу  міндеті, өтілген материалды
меңгеру деңгейі тест, жатқа жазу, бақылау түрінде тексеріледі. Себепсіз
сағат босатсаңыз қосымша шығармашылық жұмыс беріледі. Сабақтан екі рет
кешігу бір рет сабақ босатқанға теңгеріледі.   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ


  |Апта                  |1                |
|Дәріс    |    30 ұпай      |        30 ұпай     |
|Семинар   |             |15                |
|Барлығы   | 300 ұпай         | 300 ұпай            |
|Емтихан   |                 400 ұпай         |
|қорытынды  |                 1000 ұпай         |


  7. ӘДЕБИЕТТЕР
  7.1. Негізгі әдебиеттер:


  7.1.1 З.Бейсембайқызы. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Алматы, 2002
  7.1.2. З.Бейсембайқызы. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. А., 2001
  7.1.3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
  тұжырымдамасы /Қазақстан жоғары мектебі №1, 2004. 5-20-66.
  7.1.4. Қазақ тілін оқыту методикасы. Жалпы редакциясын басқарған
  Б.Құлмағамбетова -Ал.:«Мектеп», 1988
  7.1.5. С.Қазыбайұлы.Мектепте қазақ тілін оқыту тәсілдері.-Алматы 1997
  7.1.6. Д.Әлімжанов, Ы.Маманов. Қазақ тілін оқыту методикасы- А., 1965
  7.1.7. З.Бейсембаева. Қазак тілін оқыту әдістемесі.Алматы, 2002
  7.1.8. Ш.Сарыбаев. Қазақ тілі методикасының кейбір мәселелері. 1956
  7.1.9. Қ.Т.Қабиева. Сөйлемдегі сөздердің байланысы жөнінде-Алматы:
  Анатілі,1985.
  7.1.10. Ф.Мұсабекова. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері-
  Алматы:Мектеп,1959
  7.1.11. К.Ж.Бұзаубакова.Жаңа педагогикалық технология. А.,2004
  7.1.12. Т.Әбдікәрімова,Т.Әбдіғалиева,К.Шәймерденова. Қазақ тілін оқыту
  әдістемесі,А.1999
  7.1.13. Х.Арғынов. Қазак тілі методикасы. А.,1974
  7.1.14. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным
  языкам. Москва - 1986.
  7.1.15. Ф.Оразбаева. Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі, А.,2000
  7.2 Қосымша әдебиеттер:
  7.2.1. М.Махмугов. Современный урок. Москва,1985
  7.2.2. П.Д.Әлімжанов. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының
  кейбір мәселелері-Алматы,1972
  7.2.3.Бейсембайқызы. Қазақ тілін модуль негізінде оқыту. А.,2001
  7.2.4 0ралбаева Н, Жаксылықова К. Орыс тіліндегі мектептерде казақ
  тілін оқыту әдістемесі -Алматы, 1996.
  7.2.5.Ильин Е.Н. Тіл табыса білу өнері. Педагогикалық ізденіс. М.,1989.
  7.2.6.Ә.Ишмұхамедов. Қызықты грамматика.А., 1995
  7.2.7. Жұбанов Қ «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер» А., 1999
  7.2.8.Құрманова Н.Ж. Сөз тіркесін оқыту барысында оқушылардың логикалық
  ойлау мәдениетін қалыптастырудың әдістері мен тәсілдері. Алматы-1998.
  7.2.9.Кәтенбаева Б.,Нұрғалиева М. Морфологияны оқытудың методикасы.А.,
  1975.
  7.2.10.Әлімжанов Д. Қазақ тілінде морфологияны оқыту методикасының
  кейбір мәселелері.А., 1972.
  7.2.11.Рахметова Р.С. Сөз тіркесі синтаксисі және оны оқыту әдістемесі.
  А., 2003
  7.2.12. Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары. А., 2001.
  7.2.13.  0разбаева  Ф.Ш.,Рахметова  Р.С.  Қазақ  тілін  оқыту
  әдістемесі.А.,2005.
  7.2.14. Жүнісбек Ә. Қазақ тілін оқыту әдістемесі.А., 1998.
  7.2.15. Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения.Актобе-1998.
  7.2.16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.Д998.
  7.2.17.  Гузеев  В.В.  Планирование  результатов  образования  и
  образовательная технология. М.,2001.
  7.2.18. Тұрғынбаева Б.А. Дамыта оқыту технологиялары. А., 2000
  7.2.19. Амонашвили  Ш.А.,Лысенкова  С.Н.,Волвов  И.П.,Педагогикалық
  ізденіс.А.,1989.
  7.2.20. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва,
  1989.
  7.2.21. Көккөзова М., САбақан. Әдіскер тағылымы. Алматы, 2000.
  7.2.22. Исабаев Ә.Қазақ тілін оқыту методикасы. Ташкент-2003.
  7.2.23. Әбілқаев А. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы-1995.
  7.2.24. Оразахынова Н «Шеберлік класы» Сатылай комплексті талдау
  (синтаксис). Алматы-2002.
  7.2.25. Қазак тілі окулықтары мен бағдарламалары
  7.2.26. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992
  7.2.27. Аймауытов Ж. Психология, Алматы, 1992

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть