Файл қосу


Баға статистикасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                           |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ         |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты |ПОӘК           |             |
|             |             |УМКД           |
|             |             |042-18-3.1.08/02-2013  |
|ПОӘК           |             |             |
|Студенттер үшін     |№ ___ басылым      |             |
|«Әлеуметтік-экономикалық |«___» ______ 2013ж    |             |
|статистика» пәнінің   |             |             |
|бағдарламасы       |             |             |
          «ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТАТИСТИКА»


           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


  5В050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» ЖӘНЕ «ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН


         СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2013
                  Алғысөз


  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші Дауленбаева Майра Дауленбайқызы, Шәкәрім атындағы Семей
мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы
  _______________ «____» _______ 2013 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Есеп және
аудит» кафедрасының мәжілісінде.
  Хаттама  «____» _______ 2013 ж., № ____


  Кафедра меңгерушісі ___________ А.Зейнуллина


  2.2 Қаржы  -  экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде.
  Хаттама «____» __________ 2013 ж., № __.


  Төрағасы ______________ С.Тойкин


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  Хаттама «____» __________ 2013 ж., № __.


  ОӘК төрайымы_____________ Г.Искакова


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  Оқу-әдістемелік кешен №2 13.09.2012ж. басылым орнына қайта өңделіп,
шығаруға ұсынылды.
  |  |Мазмұны                              |  |
|  |                                 |  |
|  |1                                 |4  |
|  |Жалпы ережелер                          |4  |
|  |4                                 |6  |
|  |                                 |6  |
|  |2                                 |6  |
|  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу     |7  |
|  |4                                 |8  |
|  |                                 |  |
|  |3                                 |  |
|  |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары               |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |Курс форматы                           |  |
|  |5                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |5                                 |  |
|  |Курс саясаты                           |  |
|  |23                                |  |
|  |                                 |  |
|  |6                                 |  |
|  |Баға қою саясаты                         |  |
|  |25                                |  |
|  |                                 |  |
|  |7                                 |  |
|  |Әдебиеттер                            |  |
|  |27                                |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
    1. Жалпы ережелер


    1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер
 • Дауленбаева М.Д. «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушылары;
 • «Есеп және аудит» кафедрасы
   • Байланыс ақпараты – телефон 53-03-73, Шугаев көшесі 149, 8 ғимарат,
    204 аудитория;
   • Сабақ өткізу орны - №327 аудитория;
   • Пән аты - «Әлеуметтік-экономикалық статистика»;
   • Кредит саны –3.

      1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
  Статистика қоғамдық өмірдің әртүрлі құбылыстары туралы  мәліметтерді
жинау, өңдеу, талдау және жариялаумен айналысатын тәжірибелік қызметтің бір
 саласы.


       1.3  Курстың мақсаты - студенттерге ғылыми пән  ретінде
статистиканың мазмұны туралы,  оның  негізгі  түсініктерімен,  маңызды
статистикалық талдамалық көрсеткіштерді есептеу әдістері мен әдістемелерін
оқыту.


       1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеті  -  арнайы  пәндерде
қолданылатын статистиканың негізгі әдістерін оқыту.


      1.5  Пәннің міндеттері:
      - әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің  даму
дәрежесін, құрылымын және өсіңкілігін зерттеу кезінде түрлі статисткалық
әдістерін қолдана білу;
     - жиналған мәліметтерге талдау және болашаққа болжай жасай білу;
     - статистика туралы классиктердің, ғалымдардың еңбектерін оқып-
үйрену және оны іс жүзінде тәжірибеде қолдана білу;
      - мәліметтерді  есептеу  кезінде  есептелген  статистикалық
көрсеткіштерге қысқаша қорытынды жасай білу;
     - ұлттық шоттар жүйесін, салааралық балансты құру, өндіріс
тиімділігін талдау; халықтың өмір сүру деңгейін және оған әсерін тигізетін
себептерді талдай білу;
      - халықаралық стандартқа сәйкес  статистикалық  деректердің
әдістемелік салыстырмалылығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге
асыру.


     1.6  Курстың пререквизиттері:
      - Математика,
      - Экономикалық теория
      - Философия
      - Статистика


     1.7  Курстың постреквизиттері:
       - Экономикалық талдау
       - Бухгалтерлік есеп
         - Аудит


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 1-Пән бойынша сағаттарды бөлу
|№ |Тақырыптар аттары |Сағаттар            |Әдебиеттер     |
|  |          |Дәріс |Тәжір |ОСӨЖ  |СӨЖ  |          |
|  |          |    |саб  |    |   |          |
|1 |2         |3   |4   |5   |6   |7          |
|1 |Әлеуметтік- экономи|    |    |    |   | Белгібаева Қ.Қ.  |
|  |-калық статистика |3   |1   |2   |2   |Әлеуметтік-     |
|  |ның ғылыми     |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |негіздері     |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006,    |
|  |          |    |    |    |   |Шокаманов      |
|  |          |    |    |    |   |Ю.К.Статистиканың  |
|  |          |    |    |    |   |жалпы        |
|  |          |    |    |    |   |теориясы.Алматы,2007|
|2 |Халық және еңбек  |3   |2   |2   |2   |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |статистикасы    |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |          |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006     |
|3 |Ұлттық байлық   |3   |1   |1   |1   |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |статистикасы    |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |          |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006,    |
|  |          |    |    |    |   |БолатхановаҚ.Қ.Әлеум|
|  |          |    |    |    |   |еттік- экономикалық |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2003     |
|4 |Шығын және аралық |3   |1   |1   |1   |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |тұтыну       |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |статистикасы    |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006     |
|5 |Тауар өндіру,   |3   |2   |2   |2   |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |қызмет көрсету   |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |нәтижесінің    |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |статистикасы    |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006     |
|6 |Тауарлы және    |3   |2   |2   |2   |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |ақшалай айналыс  |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |статистикасы    |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006     |
|7 |Баға статистикасы |3   |2   |2   |2   |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |          |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |          |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006     |
|8 |Өндіріс      |3   |1   |2,5  |2,5  |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |тиімділігінің   |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |статистикасы    |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006     |
|9 |Ұлттық есеп жүйесі |3   |1   |2   |2   |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |және баланстық   |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |құрылымдар     |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006     |
|10 |Халықтың тұрмыс  |3   |2   |2   |2   |Белгібаева Қ.Қ.   |
|  |дәрежесінің    |    |    |    |   |Әлеуметтік-     |
|  |статистикасы    |    |    |    |   |экономикалық    |
|  |          |    |    |    |   |статистика,     |
|  |          |    |    |    |   |Алматы,2006     |
|11 |Барлығы      |30   |15   |22,5  |22,5 |          |       3  ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


   «Әлеуметтік-экономикалық  статистика»  пәнінен  лекциялық  және
тәжірибелік  сабақтарды  өткізудің  әдістемелік  нұсқауы  студенттердің
ілгерілемелі қаржылық есеп пәнінен оқу барысындағы  алған  білімдерін
дамытуға, тереңдетуге және нақтылай түсуге көмектеседі.
   Әлеуметтік-экономикалық статистика - кәсіпорынның қалыпты шаруашылық
қызметін жүргізу үшін жоғары оқу орындарында оқитын студенттерге қаржылық
есепті дамытуға арналған бірқатар құрылымнан тұрады. Курстың басты мақсаты
– студенттерге ғылыми пән ретінде статистиканың мазмұны туралы, оның
негізгі түсініктерімен, маңызды статистикалық талдамалық көрсеткіштерді
есептеу әдістері мен  әдістемелерін  оқыту.  Студенттерге  Әлеуметтік-
экономикалық статистика оқытуда бағдарлама, яғни осы пәнді оқытуда жұмыс
бағдарламасы  жасалған.  «Әлеуметтік-экономикалық  статистика»  пәнінен
лекциялық және тәжірибелік сабақтарды жүргізуге  арналған  әдістемелік
нұсқаулар осы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалды. Ол студенттерге
басқару есебі  курсының тәжірибелік сабақтарын жүргізуді ұйымдастыруға
көмектеседі. «Ілгерілемелі қаржылық есеп» пәнінен жүргізілетін тәжірибелік
сабақтар бекітілген жоспарға  сәйкес,  есептер  шығару,  студенттердің
теориялық білімдерін бекіту мақсатында жүргізіледі.
    «Әлеуметтік-экономикалық статистика» пәнінен жүргізілетін лекциялық
және тәжірибелік сабақтар бекітілген жоспарға сәйкес, есептер шығару,
студенттердің теориялық білімдерін бекіту мақсатында жүргізіледі.       4  курс форматы

       «Әлеуметтік-экономикалық статистика» курсы тәжірибелік курс
болып табылады, сондықтан да барлық тәжірибелік, жеке тапсырмаларды орындау
негізгі шарты болып саналады және бақылаудың негізгі бір түрін құрайды.
Студенттердің оқытушының қатысуымен өздік жұмыстарының тақырыптары бойынша
тәжірибелік жұмыстар жоспарланған, сонымен қатар студенттердің меңгерген
білімін тексеретін екі аралық бақылау жүргізіледі.

   5  КУРС САЯСАТЫ

   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
   Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша “қанағаттанғысыз” бағасы
қойылады.
   Бақылау жұмыстары: Бақылау жұмысын студент міндетті түрде орындап,
белгіленген уақытта тапсыруы тиіс.
   Межелік бақылау: Межелік бақылау қорытындысы студенттің  сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиториядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
   Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін тест
негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы қорытынды аттестациямен
емтиханның орташа проценті арқылы есептелед       6  баға ҚОЮ саясаты

   «Әлеуметтік-экономикалық статистика» пәнін оқытуда екі рет межелік
бақылау қойылады. Әр межелік бақылауды есептеу үшін келесідей критериилер
қарастырылады:
   • Дәрістерге қатысу – 60 балл;
   • Тәжірибелік сабақтарға қатысу – 200 балл;
   • Оқытушының қатысуымен студенттің өздік жұмысты орындағаны үшін – 60
    балл;
   • Студенттің өз бетімен орындағаны өздік жұмысы үшін –140 балл;
   • Межелік бақылау – 140 балл.
   Осы критерийлерге қарап студенттің межелік бақылау бағасы қойылады.


Кесте 2 – «Әлеуметтік-экономикалық статистика» пәні бойынша баллдарды бөлу
|№ |Сабақтар түрлері және студенттің жұмыстары     |%    |Баллдар |
|1 |1-7 апталарда аудиториялық сабақтардың барлық    |10   |30   |
|  |түрлеріне қатысу                  |    |    |
|2 |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру және    |34   |100   |
|  |есептер шығару, тест жазу              |    |    |
|3 |Оқытушының қатысуымен студенттердің өздік жұмыстары |10   |30   |
|4 |Студенттердің өздік жұмыстары (үй жұмысы)      |23   |70   |
|5 |Межелік бақылау 1                  |23   |70   |
|1-7 апталардағы оқытудың нәтижелері бойынша баллдар жиыны|100   |300   |
|6 |8-15 апталарда аудиториялық сабақтардың барлық   |10   |30   |
|  |түрлеріне қатысу                  |    |    |
|7 |Тәжірибелік сабақтарда ауызша жауап беру және    |34   |100   |
|  |есептер шығару, тест жазу              |    |    |
|8 |Оқытушының қатысуымен студенттердің өздік жұмыстары |10   |30   |
|9 |Студенттердің өздік жұмыстары (үй жұмысы)      |23   |70   |
|10 |Межелік бақылау 2                  |23   |70   |
|8-15 апталардағы оқытудың нәтижелері бойынша баллдар   |100   |300   |
|жиыны                          |    |    |
|Емтихан үшін баллдар жиыны                |    |400   |
|Академиялық уақыт үшін баллдар жиыны           |    |1000  |

Кесте 3 – Студенттің рейтингін есептеу
|Студент     |Д          |ТС       |ОСӨЖ       |
|A        |4,0         |95-100     |өте жақсы     |
|A-        |3,67        |90-94      |         |
|B+        |3,33        |85-89      |         |
|         |          |        |жақсы       |
|B        |3,0         |80-84      |         |
|B-        |2,67        |75-79      |         |
|C+        |2,33        |70-74      |         |
|         |          |        |         |
|         |          |        |қанағаттанарлық  |
|C        |2,0         |65-69      |         |
|C-        |1,67        |60-64      |         |
|D+        |1,33        |55-59      |         |
|D        |1,0         |50-54      |         |
|F        |0          |0-49      |қанағаттанарлықсыз|
|I        |NA         |-        |аяқталмаған    |
|P        |-          |өтті      |пәнді өтті    |

   7 ӘДЕБИЕТТЕР

      1. Белгібаева Қ.Қ. Әлеуметтік- экономикалық статистика,
Алматы:Қазақ университеті, 2006.
      2. Болатханова З. Әлеуметтік- экономикалық статистика: Оқу
құралы. –Алматы: Қазақ университеті , 2003.
      3. Белгибаева К.К. Социально- экономическая статистика.-Алматы:
Қазақ университеті,2005.
      4. Белгибаева К.К. Сборник задач по социально- экономической
статистике: Учебное пособие с методическими указаниями. Алматы: Экономика,
2002.
      5. Елемесова А.М. ,   Белгибаева К.К.,  Кииков  Е.М.  ,
Молдакулова Г.М. Социально-экономическая статистика: Учебное пособие, -
Алматы: Экономика, 2003.
        6.Шокаманов   Ю.К.Статистиканың   жалпы   теориясы.-
Алматы.Қазстатақпарат ЖШС,2007.
       7. Шокаманов  Ю.К.,  Белгибаева  К.К.Статистика.-  Алматы:
Экономика, 2008.
Пәндер