Файл қосу


Психологиялық ғылымға|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                        |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК 042-14.05.01.20.65 |
|             |             |/01-2013         |
|             |             |             |
|Оқытушыға арналған пәннің|Редакция № 2 02.09.13. |             |
|жұмыс оқу бағдарламасы  |орнына Редакция №    |             |
|«Психологиялық мамандыққа|             |             |
|кіріспе»         |             |             |        «ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАМАНДЫҚҚА КІРІСПЕ» ПӘНІ БОЙЫНША
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
          5В010300 - «Педагогика және психология»


       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Семей 2013                 Алғы сөз

1 ЖАСАЛЫНДЫ
Құрастырушы_________ Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
“Педагогикалық психология” кафедрасының аға оқытушысы п.ғ.к Кулмышева Н.А.
                                  “______”
 ______ 2013 ж.
2 ҚАРАЛДЫ
   1.  Семей  қ.  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
    “Педагогикалық психология” кафедрасының отырысында
 Хаттама №_1____ «__»________ 2013  жыл

Кафедра меңгерушісі: псх.ғ.к. ____________ Г.К.Джумажанова

2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында
Хаттама №__1____ «__»________ 2013 жыл

Төрайымы _______ БЕКІТІЛДІ
3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды
Хаттама №__1____ «__»_______ 2013 жыл

ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор_______


Мазмұны:

  1. Қолданыс аймағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
  4. Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы
  5. Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі
  6. Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы
  7. Әдебиетпен қамтамасыз ету оқу-әдістемелік картасы
  8. Әдебиеттер

   1 Қолданыс аймағы
     «Психологиялық мамандыққа кіріспе» пәні бойынша оқу әдістемелік
  кешен – 5В010300 «Педагогика және психология» мамандығы студенттеріне
  арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен, курс
  саясатымен, оқу процесі барысындағы студенттердің білуге және істеуге
  тиіс білімдерімен таныстырады. Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы
  негізгі құрал болып табылады.


 2 Нормативтік нұсқама.
     Осы  «Психологиялық мамандыққа кіріспе» пәнінен оқу - әдістемелік
  кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстар бойынша оқу
  процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:
  5В010300 - «Педагогика және психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік
  Жалпыға бірдей Оқу  Стандарты  ҚР  МЖМБС  5.04.019-2011  Қазақстан
  Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және
  күшіне енгізілген.


 3.1 Пәннің қысқаша мазмұны.
   Бұл курс психология бөліміндегі студенттердің кәсіптік дайындығында
құрамдық бөлігі болып табылады. Аталған пәнде психология  мамандығына
кіріспе теорияларын зерттеуге, оларды талқылауға бағытталған.
    «Психологиялық мамандыққа кіріспе» пәні  көптеген  теориялардан,
зерттеу әдістерінен, ғылыми ақпараттардан тұрады. Сабақтарда студенттер осы
сала бойынша бүгінгі өмірдегі маңызды элементтерден тұратын ақпараттарға
және нақты түсініктемеге жауап алады.
3.2 Пәннің мақсаты:
   Болашақ маманның жас ұрпақты  оқыту,  тәрбиелеу  және  дамытуға
бағытталған теориялық, әдіснамалық және  практикалық даярлығы. Мектептегі
оқу-тәрбие үрдісін жаңартудың қазіргі бағытын  шығармашылықпен  қарау,
ізгілендіру  және  демократияландыру,  жаңашыл-педагог  іс-тәжірибелерін
ескеру.

3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:
- төменгі курс студенттерінің кәсіптік бағдарлықтарының деңгейін жоғарлату.

- адам өмірінде психологтың ролі мен маңыздылығы туралы білім өрісін
арттыру.
-  психология  және  педагогика  аумақтарындағы  ғылыми-  әдістемелік
зерттеулерге, білімдерін жетілдіруге, мамандыққа қызығушылықтарын арттырып,
жергілікті әлеуметті орталарда  психологиялық  білімдерді  насихаттауға
студенттерді қатыстырып жетелеу.
 - Қазақстан Республикасында және шет елдерде психологтарды даярлайтын
негізгі оқу орындарымен, түрлерімен және типтік психологиялық-педагогикалық
кәсіптермен таныстыру.

3.4 Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:
  - психология ғылымының өзіндік ерекшеліктерін меңгереді;
  - психология мамандығына кіріспе ретінде жалпы ұғымдармен танысады;
  - психология мамандығы бойынша жалпы елестетулері пайда болады.
3.5 Курс пререквизиттері:
   « Психологиялық мамандыққа кіріспе» » курсын меңгеру үшін студенттер
   келесі пәндерді қосымша оқуы қажет: психология және адам дамуы,
   педагогикалық мамандыққа кіріспе, педагогика.

3.6 Курстың постреквизиті:
Пән туралы білім келесі пәндерді меңгерту үшін қажет: Даму психологиясы,
педагогикалық  психология,  баланың  психологиялық  –  педагогикалық
диагностикасы, педагогика.

Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

                                   Кесте1

|Курс |Семестр |Кредит |ЛК  |СӨЖО  |СӨЖ  |Барлығы |Қортын. |
|   |     |Саны  |(сағ.)|(сағ) |(сағ) |     |бақылау |
|   |     |    |   |    |   |     |формасы |
|1   |1    |1   |15  |15   |15  |45    |емтихан |

4 Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы
                                   Кесте 2

|№ |           |Мазмұны           |Сағаттар саны       |
|  |           |               |Д  |ЗС |СӨЖО  |СӨЖ   |
|1 |1          |2              |3  |4 |5   |6    |
|1 |Психологиялық ғылымға|Психология гуманитарлық ғылым|2  |  |1   |1    |
|  |кіріспе. Психология |тәріздес; гуманитарлық және |   |  |    |    |
|  |ғылым ретінде    |табиғи ғылым жүйесінде    |   |  |    |    |
|  |түсінігі.      |психологияның алатын орны;  |   |  |    |    |
|  |           |қазіргі кезеңдегі      |   |  |    |    |
|  |           |психологиялық білім     |   |  |    |    |
|  |           |белсенділігі; тұрмыстық және |   |  |    |    |
|  |           |ғылыми психологиялық білім; |   |  |    |    |
|2 |Психологиялық    |Психологиялық ғылымның негізі|1  |  |2   |1    |
|  |ғылымның негізгі   |               |   |  |    |    |
|  |бөлімдері.      |Психология бөлімдері     |   |  |    |    |
|  |           |Психологиялық даму      |   |  |    |    |
|  |           |принциптері.         |   |  |    |    |
|  |           |Практикалық психология    |   |  |    |    |
|3 |Психологиядағы ғылыми|Психологиядағы ғылыми емес  |2  |  |1   |2    |
|  |емес зерттеулер.   |зерттеулерге сипаттама    |   |  |    |    |
|  |           |Ғылыми емес зерттеу түрлері |   |  |    |    |
|  |           |Ғылыми емес зерттеулердің  |   |  |    |    |
|  |           |маңыздылығы         |   |  |    |    |
|4 |Психологиялық    |Психологияның ғылым ретінде |1  |  |2   |2    |
|  |ғылымның дамуы.   |қалыптасуы.         |   |  |    |    |
|  |Ғылымға дейінгі   |Ежелгі психология туралы   |   |  |    |    |
|  |психология      |түсінік.           |   |  |    |    |
|  |           |Ғылымға дейінгі психология. |   |  |    |    |
|  |           |               |   |  |    |    |
|5 |Ғылыми психологияның |2.Ғыл    Ғылыми     |1  |  |2   |2    |
|  |пайда болуы.     |психология          |   |  |    |    |
|  |           |туралы түсінік. Тұрмыстық  |   |  |    |    |
|  |           |және ғылыми психологиның   |   |  |    |    |
|  |           |арақатынасы.         |   |  |    |    |
|  |           |3.              |   |  |    |    |
|6 |Психология мектебі |Коррекционды-дамыту     |2  |  |1   |1    |
|  |және бағыты.     |іс-әрекеті          |   |  |    |    |
|  |           |Оқытушы мәдини ортаны    |   |  |    |    |
|  |           |қалыптастырушы.       |   |  |    |    |
|  |           |Ғылыми-әдістемелік      |   |  |    |    |
|  |           |іс-әрекеті.         |   |  |    |    |
|  |           |Әлеуметтік-педагогикалық   |   |  |    |    |
|  |           |іс-әрекеті.         |   |  |    |    |
|  |           |Басқару іс-әрекеті.     |   |  |    |    |
|  |           |Білім беру процессінің    |   |  |    |    |
|  |           |психологиялық қамтылуы.   |   |  |    |    |
|7 |Қазақстан      |Қазақстан Республикасындағы |1  |  |2   |2    |
|  |Республикасындағы  |психология ғылымының дамуы. |   |  |    |    |
|  |психология ғылымының |Қазақстанда психологияның  |   |  |    |    |
|  |дамуы.        |даму тарихы         |   |  |    |    |
|  |           |               |   |  |    |    |
|8 |Қазіргі Қазақстан  |Психологияның зерттеу    |1  |  |2   |2    |
|  |психологиясының және |нысанасы           |   |  |    |    |
|  |этнопсихологиясының |Этнопсихология – әрбір    |   |  |    |    |
|  |дамуы.        |халықтың рухани әрекеті   |   |  |    |    |
|  |           |Қазақтың ұлттық       |   |  |    |    |
|  |           |мінез-бітістері       |   |  |    |    |
|  |           |Саяси экономикалық өзгерістер|   |  |    |    |
|  |           |Халқымыздың ұлттық мақтанышы |   |  |    |    |
|9 |Психологиялық    |Психологиялық мамандық   |2  |  |1   |1    |
|  |мамандық ретінде.  |Кәсіби дамуда өз- өзіңді   |   |  |    |    |
|  |Кәсіби ажырату және |басқару. «Порфолио» әдісі. |   |  |    |    |
|  |оның мәнісі тұлғаның |               |   |  |    |    |
|  |өзін реттеуі.    |               |   |  |    |    |
|10 |Психолог- маман   |Қазақтың Ұлы ұстазы.     |2  |  |1   |1    |
|  |ретінде өзін реттеуі |Ы.Алтынсариннің өмірбаяны мен|   |  |    |    |
|  |           |ұстаздық жолы.        |   |  |    |    |
|  |           |Қазақстандағы алғашқы    |   |  |    |    |
|  |           |психологиялық ағымдар.    |   |  |    |    |
5 СӨЖ тақырыптарының тізімі

  1. «Психология» терминінің мәні мен пайда болуы
  2. Психология ғылымының мәнісі мен мағынасы
  3. Халықтық білім көлеміндегі психология
  4. Клиникалық психология
  5. Психология мамандығының таңдаудағы мотивация
  6. Профессионалдық іс-әрекетіндегі специфика
  7. Психологтың кәсібилігі.
     Психоанализ және самоанализ

  1. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:


      Кесте 3 Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасы

|                     |Көрнекіліктер, |Өздік оқуға |Бақылау  |
|Тақырыптар                |ТСО, плакаттар,|арналған  |формасы  |
|                     |лабораториялық |сұрақтар  |     |
|                     |стенд     |      |     |
|Дәрістер                 |        |      |     |
|1                     |2       |3      |4     |
|Психологиялық ғылымға кіріспе. Психология |оқулықтармен  |Психология |Ауызша  |
|ғылым ретінде түсінігі.          |таныстыру   |ғылымы жайлы|сұрау   |
|                     |        |түсінік.  |     |
|Психологиялық ғылымның негізгі бөлімдері. |БББ әдістемесі |Психология |Жазбаша  |
|                     |негізінде сұрау|ғылымының  |тапсырма |
|                     |        |бөлімдерін |     |
|                     |        |қарастыру. |     |
|Психологиядағы ғылыми емес зерттеулер.  |Логикалық схема|Психологияда|Реферат  |
|                     |        |ғы ғылыми  |     |
|                     |        |емес    |     |
|                     |        |зерттеулерді|     |
|                     |        |талдау.   |     |
|Психологиялық ғылымның дамуы. Ғылымға   |Таблица    |Ғылымға   |Таблица  |
|дейінгі психология            |        |дейінгі   |     |
|                     |        |психологияны|     |
|                     |        |қарастыру. |     |
|Ғылыми психологияның пайда болуы.     |Логикалық схема|Ғылыми   |Ауызша  |
|                     |        |психологияны|     |
|                     |        |ң пайда   |     |
|                     |        |болуын   |     |
|                     |        |зерттеу.  |     |
|Психология мектебі және бағыты.     |Логикалық схема|Психология |Конспект |
|                     |        |мектептерін |     |
|                     |        |қарастыру. |     |
|Қазақстан Республикасындағы психология  |Тест      |ҚР-дағы   |Тестілеу |
|ғылымының дамуы.             |        |психология |     |
|                     |        |ғылымының  |     |
|                     |        |дамуын   |     |
|                     |        |зерттеу.  |     |
|Қазіргі Қазақстан психологиясының және  |Карточкалар  |Қазіргі   |Карточкала|
|этнопсихологиясының дамуы.        |        |ҚР-дағы   |рға    |
|                     |        |психологияны|жазбаша  |
|                     |        |қарастыру. |жауап   |
|Психологиялық мамандық ретінде. Кәсіби  |Схемалар    |Психологины |Белсендіру|
|ажырату және оның мәнісі тұлғаның өзін  |        |мамандық  |жаттығулар|
|реттеуі.                 |        |ретінде   |ы     |
|                     |        |қарастыру. |     |
|Психолог- маман ретінде өзін реттеуі   |Логикалық схема|Психолог-  |Конспектіл|
|                     |        |маман    |еу    |
|                     |        |ретінде өзін|     |
|                     |        |реттеуін  |     |
|                     |        |талдау.   |     |

   7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:
   Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы


   |№ р/с|Оқулықтар, оқу-әдістемелік |Саны   |Студенттер  |Қамтамасыз |
|   |құралдар атауы       |     |саны     |ету пайызы |
|   |              |     |       |      |
|1  |В.Б.Успенский,       |1    |       |      |
|   |А.П.Чернявская.      |     |       |      |
|   |Введение в психолого-   |     |       |      |
|   |Педагогическую       |     |       |      |
|   |деятельность, 2003г.    |     |       |      |
|2  |Гальперин П.Я. Введение в |1    |       |      |
|   |психологию. – М.1996    |     |       |      |
|3  |Немов Р.С. Психология в 3х |1    |       |      |
|   |книгах. Кн.1. Психология  |     |       |      |
|   |образования.М.       |     |       |      |
|   |Владос,1998 ж.       |     |       |      |

  9. Негізгі әдебиеттер:


1.В.Б.Успенский, А.П.Чернявская.  Введение  в  психолого-педагогическую
 деятельность, 2003г.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение  в  общую  психологию.  Курс  лекции.-
М.ЧеРо,1996- 336б.
3. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.1996
4. Годфруа Ж. Что такое психология.- М.1992
5. Грофф С. За пределами мозга. –М, 1984.
6. Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаем мир. –М.1984
7. Селье Г. От мечты к открытию. М. 1987.
8.Феофраст. Психология личности. М.1982
9.Люблинская А.А. Мұғалімге бастауыш  мектеп  оқушысының  психологиясы
 жөнінде. А.,1981 ж.
10.Немов Р.С. Психология в 3-х книгах. Кн.1. Психология образования. М.
  Владос,1998 ж.
11.Столяренко Л.Д. Основы психологии. –Ростов-на-Дону, 1996.
12. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М. 1992.
13.Гамезо М.И., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1996.
14.Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология М-Воронеж 1999ж.
15. А.А. Темірбеков, С.Балаубаев Психология Мектеп.1966
16. Жарықбаев Қ.Б. Психология. Білім.1995
17. Алдамұратов Ә. Жалпы психология Білім.1996.
18. Психология. Словарь.  Под  ред.  А.В.Петровского,  М.Г.Ярошевского
 М.Политиздат 1990ж.
19. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в специальность психология. М., 2003.
20. Карандашев А.Н. Введение в професию: психология. –М . 2003.
21. Олпорт Г. Психология личности. М.,1982.
22. Петровский А.В. Популярные беседы о психологии. М. 1983.
23. Платонова К.К. Знанимательная психология. –М., 1990.

 Қосымша әдебиеттер.
  1. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.1991.
  2. Бардин С.М. Учитесь властвовать собой. М.1976.
  3. Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алматы,1968.
  4. Газарян С.С. Ты выбираешь профессию. М. 1985.
  5. Коломинский Я.Л. Человек психология . М. 1986.
  6. Смирнов А.А. Избранные психологические труды. 2 том М. 1987ж.
  7. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения.
  8. Леонтьев А.Н. Деятельность.  Создание.  Личность.  2-ое  изд.М.
   Политиздат.1977.
Пәндер