Файл қосу


Құқықтық институт ретінде



|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ            |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ОӘК        |ПОӘК  042-18-20.1.2/01-2013  |
|«ҚР ның Конституциялық  |          |                |
|құқығы» пәнінің     |№1 басылым     |                |
|оқу-әдістемелік кешені  |.09.2013ж     |                |










       «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫ»
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
         Оқытушыған арналған оқу жұмыс бағдарламасы
        «5В030100»- құқықтану мамандықтарына арналған






































                  Семей
                  2013




 1. ӘЗІРЛЕГЕН
   Құрастырушы:   «құқықтану»    кафедрасы   аға    оқытушысы



          Майшекина Э.С.
 2. ТАЛҚЫЛАҒАН
   2.1. «Құқықтану» кафедрасының отырысында № 1 хаттама   «  »  09.
   2013ж.
   Кафедра меңгерушісі                   Елеманов С.Х.



   2.2.  Гуманитарлық-заң  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросында
   отырысында
   № 1 хаттама «  » 09. 2013ж.
      Төраға
         Кеңеспаева Ш.С




 3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында шығаруға мақұлданған
   және ұсынылған №1 « » 09. 2013ж. №  хаттама


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор               Искакова
   Г.К


   АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ № 1




























































Мазмұны


  1. Қолдану аумағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ереже
  4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)
  5. Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
  6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.
  7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы
  8. Әдебиеттер















































   1.Қолданылу аумағы

       «ҚР ның Конституциялық құқығы» пәні бойынша оқу-әдістемелік
комплексі. «5В030100»- құқықтану  мамандықтарына арналғанЯғни,студенттерді
осы  курс  мазмұнымен,   өзектілігі   және   қажеттілігі,   курс
саясатымен,студенттер оқу процессі аяқталғаннан кейін тәжірбиесімен, білім
меңгеруге негізделінеді.Оқу -әдістемелік комплекс пәнді оқытудағы негіз
болып табылады.

      2.Нормативті нұсқау
      «ҚР ның Конституциялық құқығы» пәнінің оқу-әдістемелік комплексі
келесідей құжаттармен өңделіп және оқу процессін ұйымдастыру тәртібіне
сәйкестендіріліп жасалынды:Мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты
мамандық «5В030100»- құқықтану және «5В030400» кеден ісі мамандықтарына
арналған.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен
07 тамыз 2004ж,  №671.әрекет  етуге  енгізіліп  және  бекітілді.Қазақ
гуманитарлық –заң университетінің оқу әдістемелік  «заңтану» мамандығына
арналған типтік бағдарламасына негізделіп жасалынды
   «ҚР МЖБС  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
«__3__»__08____ 2006 жылғы, № ____ бұйрығы бойынша әрекетке еңгізілді және
бекітілді.
   - СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және
ресімдеужің жалпы талабы» университет стандарты
- ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және
мазмұны» құжатталған процедура көрсетілген
      3.Жалпы жағдайлар
 -Оқытушы Майшекина Эльдана Советовна
 -Құқықтану кафедрасы
 - Ақпараттық байланыс-тел 350642, Глинки 24а №1 бас оқу корпусы, кабинет
№ 605
 -«ҚРның Конституциялық құқығы»
 -Сабақ өткізу аудиториясы
 - Кредит саны 2
3.1.Бұл пән «Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы» ол  Қазақстан
Республика  Конституциясының  өзіндік   ерекшеліктеріне,   еліміздің
конституциялық заңдарының жетістіктеріне айырықша назар аударылып мемлекет
құрамы, құрылымы қоғамдағы маңызы, дамуы, жүйесімен адам құқықтары мен
бостандықтарын, ең жоғарғы нормативтік құқықтық акт ұғымдарды талдауда заң
мамандығындағы студенттерге ең басты көмекші пән ретінде
3.2.Курстың  студенттер үшін басты  мақсаты  алғашқы  курстан  бастап
тыңғылықты түрде салалық заң ғылымдары пәндерін игеру дағдысын қалыптастыру
3.3.Пәннін негізгі мақсаты-республикамыздың Конституицясын,констиутциялық
нормаларын жетік білуге, оның  қызметі, мүмкіншіліктері, ұғымдар маңызы
туралы мағұлыматтары және заң ғылымының басты пәнінің мүмкіншіліктерін
меңгере білу
3.4.Студент курсты аяқтағаннан соң меңгеруі қажет:
- теорияда алған білім практикада ұштастыру
- пәнді игеру дағдысын қалыптастыру
- ұғымдардың мағынасын және мәнін ажырату
- туындаған сұрақтарды алған біліммен жетік шешу
- қоғам өмірінде атқартын қызметі,ролі
- кездесетін сұрақтарды сауатты талдау
3.4.Пререквизиті курстың:
Қазақстан Республикасы Конституциясы
3.5.Постреквизиттері:
- ҚР Конституциясы
- Мемлекет және құқық теориясы
- ҚР ның мемлекеті және құқығы т.б


Оқу жұмыс жоспарының үлгісі

|Курс                              |Семестр   |
|1                               |2      |
|Дәріс тақырыптары                              |
|Модуль 1 .Конституциялық құқық –құқық саласы ретінде            |
|Тақырып 1.Қазақстан Республикасының Конститутуциялық      |1      |
|құқығы-құқық және ғылым саласы ретінде.            |      |
|ҚРның Конституциясылық құқығы құқық және ғылымда        |      |
|ролі,маңызы,өзіндік пәндік ерекшеліктері теориялық, практикалық|      |
|мәні, реттеу әдістері,бастаулары мен жүйесі          |      |
|Тақырып 2. Конституциялық –құқықтық нормалар, институттар мен |1      |
|принциптер.                          |      |
|Басқа құқықтық нормалармен ұқсасатығы басқа салалардың     |      |
|нормалардан екрекшеліктері, өзіндік құқықтық институтттары мен |      |
|принциптерінің түрлерін жіктелуі                |      |
|Тақырып 3. Қазақстан Республикасы Конституциясының жалпы    |1      |
|сипаттамасы.                          |      |
|Конституцияның мәні,оның қолдану мәселері,конституциямен    |      |
|заңдардың арақатынасының құрлымы туралы            |      |
|Тақырып 4. Құқықтық институт ретінде .            |1      |
|Қазақстан республикасының Конституциялық құқығы жеке институт |      |
|ретінде өзіндік ерекшеліктерін жіктелуі            |      |
|Тақырып 5. Адам мен азамат жағдайының Қазақстан        |1      |
|Республикасындағы Конституциялық негіздері.          |      |
|Азаматтық жалпы мәселелері,азаматтықты алу ұғымы, жою, алу   |      |
|тәртібі,адаммен азаматтың құқықтары мен міндеттері,шетел    |      |
|азаматтарының құқықтық жағдайлары туралы            |      |
|Тақырып 6. ҚР ның адам құқытарымен бостандықтары жүзеге асыру |1      |
|туралы мәселелер.                       |      |
|Қазіргі егеменді, тәуелсіз Қазақ мемлекеттіңдегі адам     |      |
|құқықтарымен бостандықтарын жүзеге асырудағы туындайтын өзекті |      |
|мәселелер                           |      |
|Тақырып 7. Қоғамдық –саяси институттардың           |1      |
|конституциялық-құқықтық мәртебесі.               |      |
|Қазақстан мемлекеті конституциялық құқықтық институт ретіндегі |      |
|мемлекеттік ұғымы, республиканың басқару нысаны, әкімшілік   |      |
|аумақтық құрылымының негізінің жіктелуі туралы         |      |
|Модуль 2. Конституциялық құқықтың ерекше бөлімі               |
|Тақырып 8. Қазақстан Республикасының Сайлау жүйесі.      |1      |
|Сайлау жүйесі ұғымы,азаматтардың сайлауға қатысу принципін   |      |
|жүзеге асыру және сайлау органдары туралы           |      |
|Тақырып 9. Қазақстан Республикасының Президенті.        |1      |
|Президенттің құқықтық мәртебесі –ең жоғарғы халық қалауы    |      |
|ретінде,оның өкілеттігі және Президентті сайлау және оны    |      |
|лауазымынан кетіру тәртібі,оның құқықтық шығармашылығы туралы |      |
|Тақырып 10. Қазақстан Республикасы ның Парламенті.       |1      |
|Жалпы мәселелер, парламент депутаттары туралы олардың     |      |
|өкілеттіктері, құзіреті, әдеп ережесі.,жауапкершлілігі екі   |      |
|палата бойынша                         |      |
|Тақырып 11. Қазақстан Республикасының Парламенті институты  |1      |
|құру мәселелері.                        |      |
|Қазақстан Республикасынң Парламенті институт ретінде құқықтық |      |
|даму кезеңдері, құқықтық сараптама оның тарихи кезеңдеріне   |      |
|шолу, өзгерістері туралы.                   |      |
|Тақырып 12.Қазақстан Республикасының Үкіметі .         |1      |
|ҚР ның Үкіметі атқарушы биліктің ең жоғарғы органы,оның құрылуы|      |
|мен таралуы, ұйымдастырылуы туралы,құзіреті мен басқа     |      |
|органдармен қатынасы                      |      |
|Тақырып 13. Қазақстан Республикасының Конституициялық Кеңесі. |1      |
|Конституциялық Кеңестің құрылым мен мәртебесі, құзіреті,    |      |
|іс-жүргізуі                          |      |
|Тақырып 14. Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен      |1      |
|судьяларынңы мәртебесі.                    |      |
|Сот билігің конституцялық негіздері,сот билігінің қызметтері, |      |
|сот жүйесі,судьялар мәртебесі сот билігінң тәуелсіздігінің   |      |
|кепілдігі                           |      |
|Тақырып 15. ҚР ның жергілікті өзін өзі басқарудың       |1      |
|конституциялық негіздері.                   |      |
|Сот билігің конституицялық негіздері,сот билігінің қызметтері, |      |
|сот жүйесі,судьялар мәртебесі сот билігінң тәуелсіздігінің   |      |
|кепілдігі                           |      |
|Семинар тақырыптары                      |      |
|Тақырып 1.Қазақстан Республикасының Конститутуциялық      |1      |
|құқығы-құқық және ғылым саласы ретінде.            |      |
|ҚРның Конституциясылық құқығы құқық және ғылымда        |      |
|ролі,маңызы,өзіндік пәндік ерекшеліктері теориялық, практикалық|      |
|мәні, реттеу әдістері,бастаулары мен жүйесі          |      |
|Тақырып 2. Конституциялық –құқықтық нормалар, институттар мен |1      |
|принциптер.                          |      |
|Басқа құқықтық нормалармен ұқсасатығы басқа салалардың     |      |
|нормалардан екрекшеліктері, өзіндік құқықтық институтттары мен |      |
|принциптерінің түрлерін жіктелуі                |      |
|Тақырып 3. Қазақстан Республикасы Конституциясының жалпы    |1      |
|сипаттамасы.                          |      |
|Конституцияның мәні,оның қолдану мәселері,конституциямен    |      |
|заңдардың арақатынасының құрлымы туралы            |      |
|Тақырып 4. Құқықтық институт ретінде .            |1      |
|Қазақстан республикасының Конституциялық құқығы жеке институт |      |
|ретінде өзіндік ерекшеліктерін жіктелуі            |      |
|Тақырып 5. Адам мен азамат жағдайының Қазақстан        |1      |
|Республикасындағы Конституциялық негіздері.          |      |
|Азаматтық жалпы мәселелері,азаматтықты алу ұғымы, жою, алу   |      |
|тәртібі,адаммен азаматтың құқықтары мен міндеттері,шетел    |      |
|азаматтарының 1құқықтық жағдайлары туралы           |      |
|Тақырып 6. ҚР ның адам құқытарымен бостандықтары жүзеге асыру |1      |
|туралы мәселелер.                       |      |
|Қазіргі егеменді, тәуелсіз Қазақ мемлекеттіңдегі адам     |      |
|құқықтарымен бостандықтарын жүзеге асырудағы туындайтын өзекті |      |
|мәселелер                           |      |
|Тақырып 7. Қоғамдық –саяси институттардың           |1      |
|конституциялық-құқықтық мәртебесі.               |      |
|Қазақстан мемлекеті конституциялық құқықтық институт ретіндегі |      |
|мемлекеттік ұғымы, республиканың басқару нысаны, әкімшілік   |      |
|аумақтық құрылымының негізінің жіктелуі туралы         |      |
|Модуль 2. Конституциялық құқықтың ерекше бөлімі               |
|Тақырып 8. Қазақстан Республикасының Сайлау жүйесі.      |1      |
|Сайлау жүйесі ұғымы,азаматтардың сайлауға қатысу принципін   |      |
|жүзеге асыру және сайлау органдары туралы           |      |
|Тақырып 9. Қазақстан Республикасының Президенті.        |1      |
|Президенттің құқықтық мәртебесі –ең жоғарғы халық қалауы    |      |
|ретінде,оның өкілеттігі және Президентті сайлау және оны    |      |
|лауазымынан кетіру тәртібі,оның құқықтық шығармашылығы туралы |      |
|Тақырып 10. Қазақстан Республикасы ның Парламенті.       |1      |
|Жалпы мәселелер, парламент депутаттары туралы олардың     |      |
|өкілеттіктері, құзіреті, әдеп ережесі.,жауапкершлілігі екі   |      |
|палата бойынша                         |      |
|Тақырып 11. Қазақстан Республикасының Парламенті институты  |1      |
|құру мәселелері.                        |      |
|Қазақстан Республикасынң Парламенті институт ретінде құқықтық |      |
|даму кезеңдері, құқықтық сараптама оның тарихи кезеңдеріне   |      |
|шолу, өзгерістері туралы.                   |      |
|Тақырып 12.Қазақстан Республикасының Үкіметі .         |1      |
|ҚР ның Үкіметі атқарушы биліктің ең жоғарғы органы,оның құрылуы|      |
|мен таралуы, ұйымдастырылуы туралы,құзіреті мен басқа     |      |
|органдармен қатынасы                      |      |
|Тақырып 13. Қазақстан Республикасының Конституициялық Кеңесі. |1      |
|Конституциялық Кеңестің құрылым мен мәртебесі, құзіреті,    |      |
|іс-жүргізуі                          |      |
|Тақырып 14. Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен      |1      |
|судьяларынңы мәртебесі.                    |      |
|Сот билігің конституцялық негіздері,сот билігінің қызметтері, |      |
|сот жүйесі,судьялар мәртебесі сот билігінң тәуелсіздігінің   |      |
|кепілдігі                           |      |
|Тақырып 15. ҚР ның жергілікті өзін өзі басқарудың       |1      |
|конституциялық негіздері.                   |      |
|Сот билігің конституицялық негіздері,сот билігінің қызметтері, |      |
|сот жүйесі,судьялар мәртебесі сот билігінң тәуелсіздігінің   |      |
|кепілдігі                           |      |



  5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары


1.ҚРның Конституциясылық құқығы құқық және ғылымда ролі,маңызы,өзіндік
пәндік   ерекшеліктері   теориялық,   практикалық   мәні,   реттеу
әдістері,бастаулары мен жүйесі
2.Басқа құқықтық нормалармен ұқсасатығы басқа  салалардың  нормалардан
ерекшеліктері,өзіндік құқықтық институтттары мен принциптерінің түрлерін
жіктелуі
3.Конституцияның  мәні,оның  қолдану  мәселері,конституциямен  заңдардың
арақатынасының құрлымы туралы
4.Қазақстан республикасының Конституциялық құқығы жеке институт ретінде
өзіндік ерекшеліктерін жіктелуі
5.Азаматтық жалпы мәселелері,азаматтықты алуұғымы, жою,  алу  тәртібі,
адаммен азаматтың құқықтары мен міндеттері, шетел азаматтарының құқықтық
жағдайлары туралы
6.Қазіргі егеменді,тәуелсіз  Қазақ  мемлекеттіндегі  адам  құқықтарымен
бостандықтарын жүзеге асырудағы туындайтын өзекті мәселелер
7.Қазақстан  мемлекеті  конституциялық  құқықтық  институт  ретіндегі
мемлекеттік ұғымы, республиканың басқару нысаны,  әкімшілік  аумақтық
құрылымының негізінің жіктелуі туралы
8.Сайлау жүйесі ұғымы,азаматтардың салауға қатысу принципін жүзеге асыру
және сайлау органдары туралы
9.Президенттің құқықтық мәртебесі –ең жоғарғы халық қалауы ретінде,оның
өкілеттігі 10.Президентті сайлау және оны лауазымынан кетіру тәртібі,оның
құқықтық шығармашылығы туралы
11.Жалпы мәселелер, парламент депутаттары туралы  олардыңөкілеттіктері,
құзіреті, деп ережесі.,жауапкершілігі екі палата бойынша
12.Қазақстан Республикасынң Парламентіне он  жыл  толуы  оның  тарихи
кезеңдеріне шолу,өзгерістері туралы
13.ҚР ның Үкіметі атқарушы биліктің ең жоғарғы органы,оның құрылуы мен
таралуы, ұйымдастырылуы туралы,құзіреті мен басқа органдармен қатынасы
14.Конституциялық Кеңестің құрылым мен мәртебесі, құзіреті, іс-жүргізуі
15.Сот билігің конституицялық негіздері, сот билігінің қызметтері, сот
жүйесі, судьялар мәртебесі сот билігінің тәуелсіздігінің кепілдігі
16.Жалпы ережелер,жерглікті өкілді органдар мәслихаттар, әкімдер  және
әкімшіліктерді құру,құзіреті және қызметін ұйымдастыру






  6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
  Кесте 3- Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
|Тақырыптары                |Әдістемелік     |Бақылау формасы |
|                      |материалдар,    |        |
|                      |плакаттар      |        |
|Дәріс сабақтары    |Тәжірбиенлік (лаб) |          |        |
|           |сабақтары      |          |        |
|1           |2          |3          |4        |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Топтық және жеке  |Конспект    |
|Республикасының    |Республикасының   |жаттығулар     |        |
|Конститутуциялық   |Конститутуциялық  |Нормативтік актілер |        |
|құқығы-құқық және   |құқығы-құқық және  |мен жұмыс      |        |
|ғылым саласы ретінде |ғылым саласы ретінде|          |        |
|Конституциялық    |Конституциялық   |Дискуссиялар    |Сұхбаттасу   |
|–құқықтық       |–құқықтық      |Нормативтік актілер |        |
|нормалар,институттар |нормалар,институттар|мен жұмыс      |        |
|мен принциптер    |мен принциптер   |          |        |
|Қазақстан Республикасы|Қазақстан      |Ауызша сұрақ    |Сұхбаттасу   |
|Конституциясының жалпы|Республикасы    |Нормативтік актілер |        |
|сипаттамасы      |Конституциясының  |мен жұмыс      |        |
|           |жалпы сипаттамасы  |          |        |
|Құқықтық институт   |Құқықтық институт  |Тренингтер     |Сұхбаттасу   |
|ретінде        |ретінде       |Нормативтік актілер |        |
|           |          |мен жұмыс      |        |
|Адам мен азамат    |Адам мен азамат   |Тестілер      |Талдау     |
|жағдайының Қазақстан |жағдайының Қазақстан|Нормативтік актілер |        |
|Республикасындағы   |Республикасындағы  |мен жұмыс      |        |
|Конституциялық    |Конституциялық   |          |        |
|негіздері       |негіздері      |          |        |
|ҚР ның адам      |ҚР ның адам     |Жұмыс ойыны     |Талдау     |
|құқықтарымен     |құқықтарымен    |Нормативтік актілер |        |
|бостандықтары жүзеге |бостандықтары    |мен жұмыс      |        |
|асыру туралы мәселелер|жүзеге асыру туралы |          |        |
|           |мәселелер      |          |        |
|Қоғамдық – саяси   |Қоғамдық –саяси   |Нормативтік     |Сұхбаттасу   |
|институттардың    |институттардың   |актілермен жұмыс  |        |
|конституциялық-құқықты|конституциялық-құқық|жасау        |        |
|қ мәртебесі      |тық мәртебесі    |          |        |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік     |Сұхбаттасу   |
|Республикасының Сайлау|Республикасының   |актілермен жұмыс  |        |
|жүйесі        |Сайлау жүйесі    |жасау        |        |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік     |Конспект    |
|Республикасының    |Республикасының   |актілермен жұмыс  |        |
|Президенті      |Президенті     |жасау        |        |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік     |Конспект    |
|Республикаысы ның   |Республикаысы ның  |актілермен жұмыс  |        |
|Парламенті      |Парламенті     |жасау        |        |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік     |Талдау     |
|Республикасының    |Республикасының   |актілермен жұмыс  |        |
|Парламентіне он жыл  |Парламентіне он жыл |жасау        |        |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік     |Сұхбаттасу   |
|Республикасынңы    |Республикасынңы   |актілермен жұмыс  |        |
|Үкіметі        |Үкіметі       |жасау        |        |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік     |Сұхбаттасу   |
|Республикасының    |Республикасының   |актілермен жұмыс  |        |
|Конституициялық Кеңесі|Конституициялық   |жасау        |        |
|           |Кеңесі       |          |        |
|Қазақстан       |Қазақстан      |Нормативтік     |Сұхбаттасу   |
|Республикасының сот  |Республикасының сот |актілермен жұмыс  |        |
|жүйесі мен      |жүйесі мен     |жасау        |        |
|судьяларынңы мәртебесі|судьяларынңы    |          |        |
|           |мәртебесі      |          |        |
|ҚР ның жергілікті өзін|ҚР ның жергілікті  |Нормативтік     |Сұхбаттасу   |
|өзі басқарудың    |өзін өзі басқарудың |актілермен жұмыс  |        |
|конституциялық    |конституциялық   |жасау        |        |
|негіздері       |негіздері      |          |        |

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

|Оқулықтар,        |Жалпы саны   |Студенттер саны |Қамтамасыз етілу   |
|оқу-әдістемелік     |        |        |пайызы,%       |
|әдебиеттердің аттары   |        |        |           |
|Байшев Ж. Конституционное|22       |21 / 18     |100         |
|право РК.-А.,2001    |        |        |           |
|Конституция Республики  |5       |        |25          |
|Казахстан :Научно-    |        |        |           |
|правовой комментарий /Под|        |        |           |
|ред.Г.С.Сапаргалиева.-Алм|        |        |           |
|аты:Нұр- Пресс, 2004   |        |        |           |
|Сапаргалиев, Г.     |1       |        |5          |
|Конституционное право  |        |        |           |
|Республики Казахстан   |        |        |           |
|:Академический      |        |        |           |
|курс.-Алматы:Жеті    |        |        |           |
|жарәы,2005        |        |        |           |
|Сапарғалиев Ғ. ҚР    |10       |        |83          |
|Конституциялық      |        |        |           |
|құқығы.-А.,1998     |        |        |           |
|Сапаргалиев Ғ.      |4       |        |100         |
|Конституционное право РК |        |        |           |
|. – А., 1998       |        |        |           |
|Черняков А.Т.      |7       |        |100         |
|Конституционное право РК.|        |        |           |
|– А., 1997        |        |        |           |
|Электронные издания   |        |        |           |
|Сапаргалиев Г.О.     |5       |        |           |
|Конституционное право  |        |        |           |
|Республики Казахстан   |        |        |           |
|Копабаев О.К.      |5       |        |           |
|Конституционное право в |        |        |           |
|схемах          |        |        |           |

8. Әдебиеттер
Ұсынылатын нормативтік актілер
Нормативтік құқықтық актілер
8.1.1995 ж.Қазақстан Республикасының Конституциясы, Жеті Жарғы, (2012ж)
8.2.«Қазақ ССР нің мемлекеттік егемендік туралы» Қазақстан Республикасының
конституциялық Заңы .1991ж16 желтоқсан
8.3.«Қазақстан Республикасының рәміздері туралы» .Қазақстан Республикасы
Президентінің конституциялық Заң күші бар
8.4.Қазақстан  Республикасының  рәміздері  туралы  ҚР   Президентінің
конситуциялық күші бар 1996 ж.24 қаңтардағы Жарлығы
8.5.«Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті туралы»  конституциялық
Заңы 2000.ж20 шілде (2007 ж өзгертулер мен толықтырулар енгізілген)
8.6. «Қазақстан Республикасы Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі
туралы» конституциялық заң 1995ж.18 желтоқсан  (кейінгі  өзгертулермен
қосымшалар)
8.7. «ҚР ның Конституциялық  Кеңесі  туралы»  ҚР  ның  Президентінің
конституциялық күші бар Жарлығы. 1995ж.29 желтоқсан
8.8. «Қазақстан Республикасы Үкіметі  туралы» конституциялық заң.1995ж.18
желтоқсан.
8.9.«Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьялар мәртебесі туралы»
конституциялық заң.2000ж. 25 желтоқсан.
8.10. «Қазақстан Республикасында  сайлау туралы» конституциялық заң.1995
ж.28 қыркүйек
9.11. «Республикалық референдум туралы» конституциялық заң. 1995ж.2 қараша
( кейінгі өзгертулермен қосымшалармен)
10.12. «Қоғамдық бірлестіктер туралы»  қазаақстан  Республикасы  заңы
.1996ж.31 мамыр
11.13. «ҚР ның азаматтығы туралы» Қ Рның заңы .1991ж.21 желтоқсан.(кейінгі
өзгертулер мен қосымшалар енгізілген)
12.14. «Саяси партиялар туралы» ҚР ның заңы .2002ж.20 шілде
13.15. «Жергілікті мемлекеттік басқару туралы» ҚР ның заңы.2003ж.20 қаңтар.
14.16. «Жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасының
заңы 2003ж. 20қаңтар
15.17.Қазақстан Республикасы әкімшлік –аумақтық құрылысын туралы» ҚР ның
заңы.1993ж. 8 желтоқсан
Негізгі әдебиеттер тізімі
8.18.Н:А Назарбаевтің .Қзақстан-2030 .Барлық  қазақстандықтардың  өсіп-
өркендеуі, қауіпсіздігі және әл –ауқатының артуы.
8.19.Н.Назарбаев .Сындырлы он жыл.2000ж, Алматы, Атамұра
8.20.Сапарғалиев Ғ..ҚР ның конституциялық құқығы. Оқулық .Жеті Жарғы 2005ж
8.21 Сапаргалиев Г. Конституционное право РК .Учебник. Жеті жарғы 2003г
8.22 ҚР сының мемлекеттік кезеңдері.Алматы.Атамұра 2000ж

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть