Файл қосу


Қазақстандағы Ислам діні|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті          |
|СМЖ 3 дәрежелі құжаты  |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-18-18.1.69/01-2014  |
|«Дінтану»        |             |             |
|пәні бойынша      |№ 1 басылым       |             |
|оқу-әдістемелік кешені |11.09.2014        |             |
|             |             |             |                 «Дінтану»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
     БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  СЕМЕЙ
                  2014

                 Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРҒАН
   Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университетінің «Қазақстан тарихы» кафедрасы т.ғ.к., профессор М.Қ.
Каримов.
   «__04__»  __09__ 2014 ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
   Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Қазақстан тарихы» кафедрасының отырысында қаралды.
   Хаттама №_1__ « 04_»_09_ 2014 жыл


   Кафедра меңгерушісі  ____________ Н.Мухаметжанова

   Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің  оқу-
әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды.
   Хаттама №_1__  «_09_»__09_ 2014 жыл

    Төраға ________ С.Х.Тойкин


3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде қаралып, баспаға
ұсынылды.
   Хаттама №_1___ «_11_»__09__2014 жыл

   Төрайым_________ Г.Искакова4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (немесе № 4 «13» 09. 2012_ ж. баспа ОРНЫНА)                  Мазмұны

1. Жалпы ереже
2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар


4. Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Бағалау саясаты


7. Әдебиеттер


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

  1.1. Оқытушының аты-жөні-Каримов М.Қ. - т.ғ.к.
  Кафедра – «Қазақстан тарихы»
  Байланыс ақпараты: №1 оқу ғимараты 1006-кабинет
  Сабақ өткізу орны - №1 оқу ғимараты, 1011 дәрісханасында
  Пән бойынша кредит саны – 2

Пререквизит: Қазақстан тарихы, әлеуметтану, құқық негіздері

Постреквизит: Антропология, саясаттану, философия

Оқудың мақсаты: Діннің пайда болуы заңдылығы, дамуы мен қызметі, оның жан-
жақтылығы мен әртүрлі құрылымдарын оқу. Діннің қоғам тарихындағы мәні,
діндердің мәдениеттегі өзара байланысы.

Қысқаша мазмұны: Дінтанудың зертеу обектісі мен  мақсаты  және  әдіс
тәсілдері. Дін тарихы және дінтану. ХХІ ғасырдың басындағы діннің саяси-
әлеуметтік және әлемдік мәселелерінің діни дүниетанымға әсері. Діннің
формалары мен түрлері. Діннің пайда болуы, оның қоғамдағы социумдық,
психологиялық ықпалының алғышарттары. Негізгі әлемдік діндер пайда болуы
және эволюциясы: буддизм, христиан, ислам. Этникалық діндердің  дамуы:
индуизм, иудаизм, синтоизм, конфуцишылдық,. Қазақстан аумағында таралған
дәстүрлі емес діндерді қарастыру. Қоғамдық санаға дәстүрлі емес діни
ұйымдардың ықпал ету жолдары.

Оқудан күтілетін нәтиже:
Білім: Дінтанудың негізгі категориялары мен түсініктері.

Қабілетілік: Дінтану мәселелерін дұрыс түсінуге және дұрыс шешудің жолдарын
таба білуге қалыптастыру. Әлемдік және  этникалық  діндердің заңдылығын
оқып-түсіну

Дағды: Практикалық білім бойынша мәдениеттану пәніне дағдылану және оқып-
түсіну.

Кешенділік: Дінтану пәні  арқылы  әлемдік  және  этникалық  діндердің
ерекшеліктерін, олардың өзара  байланыстарын  оның  мәдениеттін  басқа
түрлерімен мирасқорлығын, қарым – қатынасын  зерттей  отырып  адамзат
баласынын біртұтас  дінтанудың  даму  процесінің  жалпы  заңдылықтарын
анықтайды. Олай болатын болса студент әр түрлі экстимистік-радикалды топтар
мен ұйымдардың сипатарына өзінің пікірі мен көзқарасын айта алады.2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІНІҢ БӨЛІНГЕН САҒАТЫ

                     Кесте 1
|№ |Тақырып     |Қысқаша мазмұны     |Дәр|Сем|СОӨ|СӨЖ|Әдебиеттер   |
|  |        |            |іс |ина|Ж |  |тізімі     |
|  |        |            |  |р |  |  |        |
|1 |2        |3            |4 |5 |6 |7 |8       |
|1. | «Дінтану пәні, |Дінге теологиялық    |1 |1 |1 |3 |Айтбаев О.   |
|  |құрылымы және  |анықтама. Дінді     |  |  |  |  |Дінтану.    |
|  |анықтамасы».  |философиялық тұрғыдан  |  |  |  |  |Қарағанды,   |
|  |        |анықтау.        |  |  |  |  |2010.     |
|  |        |Діннің био-психологиялық|  |  |  |  |        |
|  |        |анықтау.        |  |  |  |  |        |
|2. | «Ежелгі тархи |Діннің шығуы мен    |1 |1 |1 |3 |Халиф Алтай  |
|  |діндер».    |ертедегі түрлері.    |  |  |  |  |Ғақылұлы.   |
|  |        |Политеистік культер мен |  |  |  |  |Ғибадатұл –  |
|  |        |мемлекеттік діндер.   |  |  |  |  |Ислам. –    |
|  |        |Ежелгі Қазақстандағы  |  |  |  |  |Алматы, 1994  |
|  |        |діни наным-сенімдер   |  |  |  |  |        |
|3. | «Ұлттық    | Үнді халықтардың    |1 |1 |1 |3 |Васильев Л.  |
|  |діндер».    |діндері.  Қытайдың   |  |  |  |  |История религий|
|  |        |ұлттық діндері.     |  |  |  |  |Востока. – М., |
|  |        |Еврейлердін ұлттық діні:|  |  |  |  |1983.     |
|  |        |иудаизм         |  |  |  |  |        |
|4. |«Дүниежүзлік  |Тхераведа ағымы. Махаяна|1 |1 |1 |3 |Ақбота     |
|  |діндер. Будда  |ағымы. Ваджраяна немесе|  |  |  |  |Ахметбек. Қожа |
|  |діні».     |тантраяна ағымы     |  |  |  |  |Ахмет Иассауи. |
|  |        |            |  |  |  |  |– Алматы:   |
|  |        |            |  |  |  |  |Санат, 1998.  |
|5. |«Христиан діні».| Православия.      |1 |1 |1 |3 | Аюпов Н.Г.  |
|  |        |Католицизм.       |  |  |  |  |Тенгрианство. –|
|  |        |Протестантизм.     |  |  |  |  |Алматы, 1998. |
|6. |«Ислам».    |Суннизм.  Шиизм.    |1 |1 |1 |3 |Шәкәрім    |
|  |        |Қазақ еліндегі ислам  |  |  |  |  |Құдайберді ұлы.|
|  |        |            |  |  |  |  |Үш анық. –   |
|  |        |            |  |  |  |  |Алматы, 1991. |
|7. | «Қазіргі    | Мистикалық діндер.   |1 |1 |1 |3 |Халиф Алтай  |
|  |дәстүрлі емес  |Каббала израйлдың    |  |  |  |  |Ғақылұлы.   |
|  |діни қозғалыстар|эзотериялық діні.Тірі  |  |  |  |  |Ғибадатұл –  |
|  |мен ғибадат».  |этика (Агни Йога).   |  |  |  |  |Ислам. –    |
|  |        |            |  |  |  |  |Алматы, 1994. |
|8. |«Мұсылмандық  |Шығыс елдердің исламдық |1 |1 |1 |3 |Орынбеков М.С. |
|  |философия және |философиясы.       |  |  |  |  |Ежелгі қазақтың|
|  |теология»    |Теологиялық философия. |  |  |  |  |дүниетанымы. – |
|  |        |Түркі және қазіргі   |  |  |  |  |Алматы, 1996. |
|  |        |кезеңдегі мұсылман   |  |  |  |  |        |
|  |        |философиясы.      |  |  |  |  |        |
|9. |Шетелдік    |Иегова куәгерлігі: пайда|1 |1 |1 |3 |Есім Ғ.    |
|  |христиандық   |болуы, құрылымы     |  |  |  |  |Суфизмге    |
|  |миссионерлік  |әрекеттері, қауіптілігі.|  |  |  |  |кіріспе. Сана |
|  |ағымдардың   |Грейс - Благодать    |  |  |  |  |болмысы.    |
|  |қызметі және  |(Рақым) шіркеуі.    |  |  |  |  |Алматы, 1997. |
|  |олардың     |альвинизм ағымы.    |  |  |  |  |        |
|  |еліміздің ұлттық|Шығыстық дәстүрлі емес |  |  |  |  |        |
|  |қауіпсіздігіне |миссионерлік  ағымдардың|  |  |  |  |        |
|  |зияндылығы   |түрлері.        |  |  |  |  |        |
|10.|Исламдық емес  |Уаххабилік ағымның   |1 |1 |1 |3 |Айтбаев О.   |
|  |теріс ағымдардың|ерекшеліктері. Олардың |  |  |  |  |Дінтану.    |
|  |әрекеті және  |дәстүрлі исламға қарсы |  |  |  |  |Қарағанды,   |
|  |олардың  елімізд|күресі. Уаххабилік   |  |  |  |  |2010.     |
|  |ің ұлттық    |белгілер, масхабтарды  |  |  |  |  |        |
|  |қауіпсіздігіне |мойындамауы, қазақтардың|  |  |  |  |        |
|  |зияны      |салт-дәстүрін,     |  |  |  |  |        |
|  |        |әдет-ғұрыптарын     |  |  |  |  |        |
|  |        |мойындамауы. Салафиттер.|  |  |  |  |        |
|  |        |            |  |  |  |  |        |
|  |        |Ахмадия діни ағымы.   |  |  |  |  |        |
|  |        |Құраншылар.       |  |  |  |  |        |
|11.|Дәстүрлі емес  |Дәстүрлі емес діни   |1 |1 |1 |3 |Айтбаев О.   |
|  |діни ағымдардың |ағымдардың жазбаша және |  |  |  |  |Дінтану.    |
|  |өз қатарларын  |ауызша үгіт насихаттары.|  |  |  |  |Қарағанды,   |
|  |көбейту     |Иегово куәгерлерінде  |  |  |  |  |2010.     |
|  |ісіндегі-формала|насихатшыларды     |  |  |  |  |        |
|  |ры мен     |Дәстүрлі емес Ислам   |  |  |  |  |        |
|  |әдіс-амалдары  |бағытында үгіт-насихат |  |  |  |  |        |
|  |        |жұмысын жүргізушілер  |  |  |  |  |        |
|12.|Діннің жастар  |Жастар мен студенттердің|1 |1 |1 |3 |Халиф Алтай  |
|  |мен студенттерге|ислам діні туралы    |  |  |  |  |Ғақылұлы.   |
|  |ықпалы,     |білімдерінің төмен болуы|  |  |  |  |Ғибадатұл –  |
|  |миссионерлік  |радикалды ағымдарға   |  |  |  |  |Ислам. –    |
|  |ұйымдар     |тартылуының негізі   |  |  |  |  |Алматы, 1994. |
|  |қызметінің алдын|Студенттер мен жастар  |  |  |  |  |        |
|  |алудың формалары|арасындағы діни     |  |  |  |  |        |
|  |мен әдістері  |ағартушылық және тәрбие |  |  |  |  |        |
|  |        |жұмыстарын жетілдіру  |  |  |  |  |        |
|  |        |мақсатындағы ұсыныстар. |  |  |  |  |        |
|13.|Діни      |Дін және халықаралық  |1 |1 |1 |3 |Орынбеков М.С. |
|  |қатынастарды  |адам құқықтары     |  |  |  |  |Ежелгі қазақтың|
|  |реттеудің    |Қазіргі заманғы діни  |  |  |  |  |дүниетанымы. – |
|  |қазіргі заманғы |қатынастарды реттеу   |  |  |  |  |Алматы, 1996. |
|  |әлемдік     |Батыс Еуропа елріндегі |  |  |  |  |        |
|  |практикасы.   |діни қатынастарды реттеу|  |  |  |  |        |
|  |Халықаралық   |практикасы. Мемлекет пен|  |  |  |  |        |
|  |құқықтағы діни |діннің арақатынасы   |  |  |  |  |        |
|  |сенім мәселесі |            |  |  |  |  |        |
|  |        |            |  |  |  |  |        |
|14.|Қазақстан    |Қазақстандағы дін    |1 |1 |1 |3 |Есім Ғ.    |
|  |Республикасындағ|жөніндегі мемлекеттік  |  |  |  |  |Суфизмге    |
|  |ы діни жағдай  |саясат және діни    |  |  |  |  |кіріспе. Сана |
|  |және оның    |жағдайдың ерекшеліктері.|  |  |  |  |болмысы.    |
|  |ерекшеліктері  |Қазақстандағы Ислам діні|  |  |  |  |Алматы, 1997. |
|  |        |және оның сипаты.    |  |  |  |  |        |
|  |        |Қазақстандағы      |  |  |  |  |        |
|  |        |христиандық және    |  |  |  |  |        |
|  |        |дәстүрлік емес діни   |  |  |  |  |        |
|  |        |ағымдардың жалпы сипаты.|  |  |  |  |        |
|15.|Қазақстан    | Қазақстанда Ислам   |1 |1 |1 |3 |Айтбаев О.   |
|  |тарихындағы   |дінінің таралу     |  |  |  |  |Дінтану.    |
|  |Исламның рөлі. |кезеңдері. Исламның   |  |  |  |  |Қарағанда,   |
|  |Қазақтардың   |қазақ қоғамындағы рөлі. |  |  |  |  |2010.     |
|  |дәстүрлері мен |Ислам және қазақ    |  |  |  |  |        |
|  |әдет-ғұрыптары |әдет-ғұрып заңдары,   |  |  |  |  |        |
|  |және дін    |қазақ мәдениеті, қазақ |  |  |  |  |        |
|  |        |әдебиеті.        |  |  |  |  |        |
|  |        |Қазақтардың заңдары,  |  |  |  |  |        |
|  |        |салт-дәстүрлері және  |  |  |  |  |        |
|  |        |ислам нормаларының   |  |  |  |  |        |
|  |        |ұштасуы         |  |  |  |  |        |
|  |Барлығы:    |            |15 |15 |15 |45 |        |


3 ПӘНДІ ОҚУДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

  Барлық тапсырамаларды көрсетілген уақытында өткізу  қажет.  Барлық
тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық
тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты  кеш
тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін  ұлғайтылады;
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы
тексеріледі. Тест алдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды
босатпау,  кешікпеу  міндетті.  Себепсіз  сабақтан  қалсаңыз:  қосымша
шығармашылылық жұмыс  беріледі  (реферат,  көркем  мәтінге  талдау  ,
хабарламалар даярлау, аннатация жазу, әдебиеттермен жұмыс, ауызша журнал
әзірлеу т.б.);  Сабаққа екі рет кешігу бір рет  сабақ  босатылғанға
теңгеріледі.


  4 КУРС ФОРМАТЫ
  Оқу сағаты аптасына 2 рет 50 минуттан өтеді. Дәріс сабақтарында қиын
және күрделі өзекті сұрақтар қарастырылады Дәріс құрылымы 5 минуттық блиц-
сұрақтардан, дәріс (40-45 минут), бекіту материалдары болады.  Мұндай
сабақты өткізу құрылымы жүйелілікті, өздік жұмыс жасауды және берілген
әдебиеттермен жұмыс жасауды үйренеді.
   Практикалық сабақ сұрақтары теориялық материалды тиянақтаудан тұрады
   СӨЖО дәрісханада қарастырылған сұрақтарды оқытушының көмегімен талдау,
анализ жасау дәріс пен практикалық сабақтарға дайындықтың нышаны болып
табылады. Үйге тапсырмалар орындалады, кеңестер беріледі.
          Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)


|№  |Тақырыптық тапсырмалар атаулары      |Оқыту факторы  |Сағат |
|  |                      |         |саны |
|1. |Еркін ойлау тарихы.             |хабарлама    |1   |
|2. |Ар-ождан және оның шешілуі.         |конспектілеу   |1   |
|3. |Қоғам, мемлекет және дін          |Тезис жазу,   |1   |
|  |                      |қорғау      |   |
|4. |Мораль және дін.              |Реферат     |1   |
|5. |Саясат, мемлекет және дін.         |Баяндама     |1   |
|6. |Ұлттық діндер.               |хабарлама    |1   |
|7. |Будда діні.                 |конспкет     |1   |
|8. |Христиан діні.               |Реферат     |1   |
|9. |Православия.                |Өздік жұмыс   |1   |
|10. |Католицизм                 |Тезис жазу    |1   |
|11. |Протестантизм.               |Реферат     |1   |
|12. |Дәстүрлі емес діни ағымдардың өз қатарларын |хабарлама    |1   |
|  |көбейту ісіндегі-формалары мен       |         |   |
|  |әдіс-амалдары                |         |   |
|13. |Діни қатынастарды реттеудің қазіргі заманғы |баяндама     |1   |
|  |әлемдік практикасы             |         |   |
|14. |Қазақстан Республикасындағы діни жағдай және|Реферат     |1   |
|  |оның ерекшеліктері             |         |   |
|15. |Қазақтардың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары  |Өздік жұмыс   |1   |
|  |және дін                  |         |   |
|  |БАРЛЫҒЫ                   |         |15сағ |5. КУРС САЯСАТЫ

   1 Сабаққа міндетті түрде қатысу. Менің сіздерден сұрайтыным кешікпеуді
және тектен-тек сөйлеспеу, тапсырылған тапсырмаларды дер уақытында орындау.
Білім негіздері балл жүйесі арқылы бағаланады. Жұмыстың әрбірі әр түрлі
балл жүйесімен бағаланады.
   2 Қандай да болмасын сабаққа қатысу талданбайды.  Ондай жағдайда
студенттен кешіккендігі сабақта болмай қалғандығы туралы  балл жүйесін
толтыру үшін қосымша жұмыс жасау талап етіледі.
   3 Сіз оқу процесіне белсенді қатысуыңыз керек. Дәрісхана сабақтарына,
семинар жұмыстарына аралық бақылау жұмыстары мен емтихан тапсыруда барлық
талаптарды орындауыңыз сұралады.
   4 Дәрісханалық сабақтар кезінде қалталы телфоныңыз сөндірілуі қажет
   5 Аралық  аттестация: аттестация қортыныдысы студенттің  сабаққа
қатысумен жұмыс бағдарламасын орындауына  байланысты  баллдық  жүйемен
бағаланады. Онда ауызша және жазбаша тексерулер түрі және аралық бақылау
жұмысының қорытындысы ескеріледі.
   6 Емтихан билет жүйесі арқылы, ауызша тапсырылады. Билет арқылы. Әр
билетте 3 сұрақ әр түрлі тарихи кезеңдері бойынша құрастырылады.  Емтихан
сұрақтары ПОӘК берілеген.
  6. Баға қою саясаты
   «Әлеуметтану» пәнін оқытуда екі  рет  аттестация  қойылады.  Әр
аттестацияны есептеу үшін келесідей критерийлер қарастырылады:
     • Дәріс сабағына қатысу төмендегідей бағаланады:
     • дәріс сабағы – 0 баллға тең.
     • Тәжірибелік сабақтың жауабы – 15 баллмен бағаланады.
     • ОСӨЖ бірінші және екінші аттестацияда екі реттен тапсырылады –
      40, 40 балл.
     • СӨЖ-де бірінші және екінші аттестацияда екі реттен тапсырылады
      – 70,70 балл.
   Осы критерийлерге қарап студенттің аттестациясы қойылады.
   |Оқу    |Апта                           |Барл|
|сағатының |                             |ығы |
|түрі   |                             |  |
|     |1                             |2  |
Барлығы:758014575801451000

7. Әдебиеттер:
 
1 Негізгі әдебиеттер:

Артемьев, А.И. 
Дінтану: жалпы дінтану негіздері, діндер тарихы, Қазақстандағы діндер/ А.И. Артемьев; қаз. тіл.аударған Омарова С.С.- Алматы: бастау, 2010.- 566 б. 
Шәукенова, З. 
Қазақстан Республикасындағы идеологиялық конструкциялау/ З. Шәукенова; ҚР БҒМ ҒК философия, саясаттану және дінтану ин-ты.- Алматы: ИП "Волкова Е.В.", 2013.- 217б Ұлық Имам - Имам Ағзам Әбу Ханифа/ Әбсаттар қажы Дебісәлі; Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры.- Алматы, 2011.- 52 б. 
Қазақ руханияты: тарихи-философиялық және этномәдени негіздер/ ҚР БҒМ ҒК философия, саясаттану және дінтану ин-ты.- Алматы: ИП "Волкова Е.В.", 2013.- 375б.
Жетпісбаева, М. 
Мұстафа Шоқай және ұлттық тәуелсіздік мәселесі/ М. Жетпісбаева; ҚР БҒМ ҒК философия, саясаттану және дінтану ин-ты.- Алматы: ИП "Волков А.И.", 2013.- 190б.
Сағиқызы, А. 
Гуманистік дүниетаным: әлеуметтік-мәдени негіздер/ А. Сағиқызы; ҚР БҒМ ҒК философия, саясаттану және дінтану ин-ты.- Алматы: ИП "Волкова Н.А.", 2013.- 291б
Бурова, Е. 
Қазақстан Республикасындағы діни ахуалды дамытудың өзекті мәселелері/ Е. Бурова, А. Косиченко; ҚР БҒМ ҒК философия, саясаттану және дінтану ин-ты.- Алматы: ТSТ- Company, 2013.- 134б.
Бижанова, М. 
Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы/ М. Бижанова; ҚР БҒМ ҒК философия, саясаттану және дінтану ин-ты.- Алматы: ИП "Волков А.И.", 2013.- 203б.
Қоңырбаева, К. 
Қазақ философиялық ойы эволюциясындағы еркіндік идеясы/ К. Қоңырбаева; ҚР БҒМ ҒК философия, саясаттану және дінтану ин-ты.- Алматы: ИП "Волков А.И.", 2013.- 215б.Дін және Отан/ Бас мүфти Әбсаттар қажы Дебісәлі; Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры.- Алматы, 2011.- 28 б. 
Сүннеті мойындамау - дін бұзудың амалы!/ Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры.- Алматы, 2011.- 42 б. 
Әділбаев, А. 
Саңлақ сахабалар: Ислам мәдениеті мен білім қолдау қоры; жалпы ред. Ә.Дербісәлі / А. Әділбаев.- Алматы, 2010.- 335 б. 
Исаұлы, М. 
Ислам ғылымхалы ( Ханафи Мәзһабы бойынша)/ М. Исаұлы; Қ.Жолдыбайүлы; Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры.- Алматы, 2010.- 520 б. 
Әділбаева, Ш. 
Хадис- ғұрпымыз, сүннет- салтымыз/ Ш. Әділбаева.- Алматы: [Дәуір], 2011.- 280 б. 
Исаұлы, М. 
Мәңгі мұғжиза/ М. Исаұлы; Ислам мәдениеті мен білімін қолдау қоры.- Астана, 2010.- 471 б. 
Мемлекет және дін= Государство и религия.- Қазақстан, 2011.- 1/г.- (Общественно-политический журнал 
Жолдыбайұлы, Қ. 
Дін мен діл/ Қ. Жолдыбайұлы.- Астана: АСТ Полиграф, 2011.- 283 б.
Маймақов, Ғ.Қ. 
Қазіргі заманғы дінтану негіздері: оқулық / Ғ.Қ. Маймақов; ҚР БҒМ.- Алматы: [Экономика], 2012.- 234 б.
Халифа, А. 
Хұтпалар/ А. Халифа.- Алматы: Кітап, 2000.- 192 б. Дінтану негіздері: жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арн. оқулық / Авт. Ғ.Есім, А.П. Әбуов, К.К. Бегалинова ж.б.- 2-бас.- Алматы: Білім, 2010.- 910б.
Дінтану негіздері: Жоғары оқу орынд. студ. арн. оқулық / Ауд. Н.Ж. Бәйтенова, Қ.А. Затов, А.Т. Құлсариева и ж.б.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2006.- 356 б. 
Рабғузи, Н.Б. 
Қисса-Сүл-Әнбийя-И: Адам-Атадан Мұхаммед ғалайһи-уәссәләмға дейін / Н.Б. Рабғузи; Татар тілінен ауд. Р. Мұқанова.- Алматы: Арда, 2006.- 224 б. 
Әл- Машани, А. 
Әль-Фараби көпірі. Т.1. Мақалалар, ''Әль-Фараби'' романы / А әл- Машани; Арнаулы ред., құраст. Ш. Абдраман.- Алматы: Алатау, 2005.- 350б. 
Көбеева, О.қ. 
Шындыққа жол/ О.қ. Көбеева.- Алматы: ҚАЗақпарат, 1999.- 121 б.
Сағындықұлы, Б. 
Ғаламның ғажайып сырлары: ''Адам ата мен хауа ана'' киссасы / Б. Сағындықұлы.- Алматы: Ғылым, 1997.- 295 б. 
Орынбеков, М. 
Қазақ сенімдерінің бастаулары: оқу құралы / М. Орынбеков.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2002.- 200 б. 
Мұханов, Қ. 
Діндер тарихы мен теориясы және еркін ой: (арнаулы лекциялар курсы) / Қ. Мұханов; Г. Әйтімбетова.- Алматы: Респ. баспа кабинеті, 1994.- 135 б. 
Қалмырзаұлы, Ә. 
Теберік дүние: әулиелер жайлы әңгіме / Ә. Қалмырзаұлы.- Шымкент: Қасиет, 1997. 
Кескіұлы, Ғ. 
Сияри нәби: (Хазірет Пайғамбар Ғалайһіссәламның өмірбаяны) / Ғ. Кескіұлы; Қазақшаға ауд. Х. А. Ғақыпұлы.- Аңқара: Түркия діни істер басқармасы, 1995.- 120 б. 
Ислам және қазіргі кезең: Исламның казіргі жағдайына талдау. Атеистік тәрбиенің өзекті мәселелері және практикалық кеңестер / С.Б. Дорженов.- Алматы: Қазақстан, 1985.- 149 б. 
Дәуренбеков, Ж. 
Айтыңыз құтты болсын!/ Ж. Дәуренбеков.- Алматы: Өнер, 1993.- 47 б. 
Аханов, Б. 
Дін және еркін ойшылдық: көмекші оқу құралы / Б. Аханов.- Алматы: Қазақ ун-ті, 1993.- 112 б.
Атеистің қалта сөздігі [Текст] / Орысшадан ауд. Д. Мадеев, Е. Сапуанов, А. Бермаханов.- Алматы: Қазақстан, 1988.- 287 б. 
Алтай, Х. 
Хұтпалар/ Х. Алтай.- Алматы, 2000.- 191 б. 
Алтай, Х. 
Ғибадатул-ислам/ Х. Алтай.- Алматы: Берен МШК, 2000.- 127 б 
Имандылық бастаулары: Пайғамбарлар жайында әңгімелер / Әңгімелеп берген Қайрат Лама Шариф.- Алматы: Ана тілі, 1998.- 118 б. 
Садық, М. 
Мұсылмандық әдеп сабағы/ М. Садық.- Алматы: Қайнар, 1998.- 48 б.
Кардауи, Ю. 
Ислам қағидалары: адал мен арам/ Ю. Кардауи; Перев. О. Сарсенбай.- Алматы: Қайнар, 1998.- 48 б
Кенжетай, Д. 
Қожа Ахмет Ясауи дүниетанымы/ Д. Кенжетай; "Әзірет Султан" мемлекет. тарихи-мәдени қорық мұражайы.- Алматы: Арыс, 2008.- 360 б. 


Қосымша:
Шмидт В. Происхождение идеи Бога. – М., 1954.
Малов С.Е. Памятники древнетюрской письменности. М., 1961. 
Тейяр де Шарден П. Божественная среда. – М., 1992.
Аль- фараби. Трактат о религии. Алма-Ата., 1975.
Рассель Б. Почему я не христиан. – М., 1988.
Сартр Ж. – Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов. – М.,1989.
Бердяев Н.А. «Человек и машина». Вопросы философии. – М., 1988, №2. С.159.
Капышев А., Колчигин С. Философия грядущего. – Алматы, 1999.
Пәндер