Файл қосу


Студенттерді Кәсіби бағытталған ағылшын тілі пәні бойынша лингвистикалық тұрғыдан дайындау|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |       ПОӘК  |               |
|            |           |               |
|            |           |ПОӘК 042-18-4.1.127/01-2014  |
|            |           |               |
| «Кәсіби-бағытталған  |           |               |
|ағылшын тілі» пәнінен  |№ 1 басылым     |               |
|оқытушыға арналған   |11.09.2014ж.     |               |
|оқу-әдістемелік кешені |           |               |
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

        «Кәсіби-бағытталған ағылшын тілі» пәні бойынша
          «5В050900» - «Қаржы»  мамандығы үшін


          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2014
                 Алғы сөз


   1.ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН


   Құрастырған __________    « 29 » тамыз 2014ж.
   Токсеитова Асель Сембаевна , «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы,
экономика ғылымдарының магистрі.


      2.ТАЛҚЫЛАНДЫ

      2.1. «Қаржы» кафедрасының мәжілісінде
   Хаттама №1, « 29 » тамыз 2014ж.
   Кафедра меңгерушісі ___________ Ибраимова С.Ж.
   2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-
әдістемелік бюро мәжілісінде
   Хаттама №1, « 09 » қыркүйек 2014ж.
   ОӘБ төрағасы______________ Тойкин С. Х.


   3.БЕКІТІЛДІ


   Университеттің оқу- әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып д\және
баспаға ұсынылды
   Хаттама №1, « 11 » қыркүйек 2014ж.
   ОӘК төрайымы  _________________ Искакова Г.К.


   4.АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны

1. Пайдалану саласы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ереже
4. Оқу бағдарламасының мазмұны (модульмен)
5. Оқушының өздік жұмыс тқырыптарының тізімі
6. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
7. Әдебиеттер
   1 ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

   «Кәсіби бағытталған ағылшын тілі» пәнінің оқу - әдістемелік кешені
5В050900 «Қаржы» мамандығы бойынша студенттерге арналған. Ол студенттерді
курстың мазмұнымен, курстың  барысымен,  студенттердің  оқу  барысында
меңгеретін дағдылармен таныстырады.
   Бұл құжат «Кәсіби бағытталған ағылшын тілі» пәні бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және «Қаржы»
кафедрасында қолдануға арналған.

   2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
   «Кәсіби бағытталған ағылшын тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені
аталған пән бойынша оқу процесін келесі құжаттардың  нұсқаулары  мен
талаптарына сәйкес ұйымдастыру тәртібін бекітеді:5В050900 «Қаржы» мамандығы
бойынша ҚР 5.04.019-2011 ж. Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты
Қазақстан Республикасы білім  және  ғылым  Министрлігінің  бұйрығымен
бекітіліп, қолданысқа ұсынылған.
- СТШ 042-МУ-4-2014 «Пәндердің  оқу-әдістемелік  кешенін  жасау  және
рәсімдеудің жалпы талабы» университет стандарты
- ҚТ 042 - 1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және
құрылымы»құжатталған процедурасы.


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1. «Кәсіби бағытталған ағылшын тілі» пәнінің бағдарламасы 5В050900 «Қаржы»
мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекетік жалпыға міндетті
білім беру стандарты негізінде құрастырылған. Студенттерге тілдік қарым-
қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары жөнінде түсінік беру.
2. Мәдениетаралық қатынастың негізгі салаларында болашақ маманның дұрыс
және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын қалыптастыру. Болашақ маманның
кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын шет тілі елінің және туған
елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы, вербалды және вербалды емес
қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік ерекшеліктері туралы білімді
жүзеге асыру.
3. Тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын шет тілінің тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Кәсіби бағытталған ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік
түрлердің жүйеленуі (қайталануы).
4.  Студенттерді  «Кәсіби  бағытталған  ағылшын  тілі»  пәні  бойынша
лингвистикалық тұрғыдан дайындау.

   Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
1. «Кәсіби бағытталған ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
2.Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
3.Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
4.Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
5.Оқытылатын  шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
6.Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).

   Студенттер төмендегіні істей білуі тиіс:

 1.Ағылшынша сөйлей алу және түсіну , жаза  алу  этикасының талаптарына
сәйкестікте ұстай алу;
 2. Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
 3. Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын  ажырата білу,
барабар аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-
барабар стратегиясын және тактикасын іске  асыру,  мақсат  білімдерді
пайданалу;
4.Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;
Тілдің мазмұндылығын,айтылымның ақпараттылығын, қисындылығын, орындылығын,
мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;
5. Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;

3.5. 1 семестр - курстың пререквизиті: жоқ
    2 семестр - курстың пререквизиті ағылшын тілі I

                       Кесте -1 Оқу жоспарынан көшірме


|курс |семестр|кредит |Практикалық |ООӨЖ  |ОӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі |
|   |    |    |сабақ    |    |   |      |       |
|3   |5   |1   |30     |15   |45  |90     |емтихан    |


4 ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

              Кесте -2  Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

|№ |Тақырып атаулары    және мазмұны   |Cағат саны     |Әдебиет    |
| |                     |Практикалық|ООӨ|ОӨЖ|        |
| |                     |сабақ   |Ж |  |        |
|1.|Грамматикалық материал:         |2     |2 |5 |7.1.1     |
| |Introduction (alphabet, sounds, basic  |      |  |  |7.1.2     |
| |rules of reading)            |      |  |  |7.1.8     |
| |to be,to have (in the Present, Past,   |      |  |  |7.1.11     |
| |Future Indefinite Tenses)        |      |  |  |7.1.14     |
| |look(s) \ look(s) like using       |      |  |  |        |
| |Лексикалық тақырып:           |      |  |  |        |
| |Names and family             |      |  |  |        |
| |Text: 1. What’s in a name?        |      |  |  |        |
| |2. How to remember names at parties.   |      |  |  |        |
|2.|Грамматикалық материал:         |2     |2 |5 |7.1.1     |
| |Оборот There is/ There are.       |      |  |  |7.1.2     |
| |The Noun. The Article.          |      |  |  |7.1.8     |
| |Classification of nouns. Proper nouns.  |      |  |  |7.1.11     |
| |Class nouns. Material nouns. Abstract  |      |  |  |7.1.14     |
| |nouns. Grammatical categories of nouns. |      |  |  |        |
| |The category of number. The category of |      |  |  |        |
| |case.                  |      |  |  |        |
| |The Use of articles with common nouns. |      |  |  |        |
| |The use of the indefinite article with  |      |  |  |        |
| |class nouns. The use of the definite   |      |  |  |        |
| |article with class nouns. The use of   |      |  |  |        |
| |indefinite and definite articles with  |      |  |  |        |
| |nouns of material. The use of indefinite|      |  |  |        |
| |and definite articles with abstract   |      |  |  |        |
| |nouns. The use f articles with proper  |      |  |  |        |
| |nouns. The use of articles with nouns in |      |  |  |        |
| |set expressions.             |      |  |  |        |
| |Лексикалық тақырып:           |      |  |  |        |
| |Place. Holidays. Countries.       |      |  |  |        |
| |Text:                  |      |  |  |        |
| |Win a dream holiday for two!       |      |  |  |        |
|3.|Грамматикалық материал:         |2     |2 |5 |7.1.1     |
| |The Pronoun. The Preposition.      |      |  |  |7.1.2     |
| |The pronouns. Classification of pronouns:|      |  |  |7.1.8     |
| |personal, possessive, reflexive,     |      |  |  |7.1.11     |
| |reciprocal, demonstrative, interrogative,|      |  |  |7.1.14     |
| |relative conjunctive, defining,     |      |  |  |        |
| |indefinite, negative           |      |  |  |        |
| |The Preposition.             |      |  |  |        |
| |Classification of prepositions.     |      |  |  |        |
| |                     |      |  |  |        |
| |Лексикалық тақырып:           |      |  |  |        |
| |Love. Relationships. Stories.      |      |  |  |        |
| |Text: 1. The Hollywood director and the |      |  |  |        |
| |native American.             |      |  |  |        |
| |2. Dinner by post.            |      |  |  |        |
|4.|Грамматикалық материал:         |1     |1 |5 |7.1.1     |
| |The Adjective.              |      |  |  |7.1.2     |
| |Classifications of the Adjective     |      |  |  |7.1.8     |
| |The Adverb.               |      |  |  |7.1.11     |
| |Classification of Adverbs:        |      |  |  |7.1.14     |
| |                     |      |  |  |        |
| |Лексикалық тақырып: Shopping. Presents. |      |  |  |        |
| |Clothes                 |      |  |  |        |
| |Text: 1What people really want for their |      |  |  |        |
| |birthday.                |      |  |  |        |
| |2. The real price of fashion.      |      |  |  |        |
|5.|Грамматикалық материал:         |1     |1 |4 |7.1.1     |
| |The Numeral.               |      |  |  |7.1.2     |
| |The Cardinal Numerals          |      |  |  |7.1.8     |
| |Ordinal Numerals             |      |  |  |7.1.11     |
| |Dates.                  |      |  |  |7.1.14     |
| |The Present ( Past, Future )       |      |  |  |        |
| |Indefinite Tenses.            |      |  |  |        |
| |                     |      |  |  |        |
| |                     |      |  |  |        |
| |Лексикалық тақырып: Fit.         |      |  |  |        |
| |Sport. Health and fitness.        |      |  |  |        |
| |Text: 16 ways to de-stress.       |      |  |  |        |
|6.|Грамматикалық материал:         |1     |1 |3 |7.1.1     |
| |The Present (Past, Future) Continuous  |      |  |  |7.1.2     |
| |Tenses.                 |      |  |  |7.1.8     |
| |The Present (Past,Future) Perfect Tenses.|      |  |  |7.1.11     |
| |The Use of the Present Perfect Тense. The|      |  |  |7.1.14     |
| |Use of the Past Perfect Тense.      |      |  |  |        |
| |The use of the Future Perfect Тense   |      |  |  |        |
| |                     |      |  |  |        |
| |Лексикалық тақырып:           |      |  |  |        |
| |Job. Work. Experience.          |      |  |  |        |
| |Text: From mountains to modelling    |      |  |  |        |
|7 |Грамматикалық материал:         |1     |1 |3 |7.1.1     |
| |The Passive Voice.            |      |  |  |7.1.2     |
| |Лексикалық тақырып:           |      |  |  |7.1.8     |
| |Eco. Protests. Green issues.       |      |  |  |7.1.11     |
| |Text: Climate change march.       |      |  |  |7.1.14     |
| |Text: How green are you?         |      |  |  |        |
|8 |Грамматикалық материал:         |1     |1 |3 |7.1.1     |
| |Modal Verbs.               |      |  |  |7.1.2     |
| |Definition                |      |  |  |7.1.8     |
| |Can, Nay, Must, Should and Ought, Need. |      |  |  |7.1.11     |
| |Лексикалық тақырып:           |      |  |  |7.1.14     |
| |Education. Schools. Social change.    |      |  |  |        |
| |Text: Three generations.         |      |  |  |        |
| |Text: Meet the parents.         |      |  |  |        |
|9.|Грамматикалық материал:         |1     |1 |3 |7.1.1     |
| |Sequence of tenses. Direct and Indirect |      |  |  |7.1.2     |
| |Speech.                 |      |  |  |7.1.8     |
| |Indirect Speech (statements, commands,  |      |  |  |7.1.11     |
| |general and special questions)      |      |  |  |7.1.14     |
| |                     |      |  |  |        |
| |Лексикалық тақырып:           |      |  |  |        |
| |Smile. Character. The face.       |      |  |  |        |
| |Text: “ Smile and the world smiles with |      |  |  |        |
| |you. Cry and you cry alone.”       |      |  |  |        |
|10|Грамматикалық материал:         |1     |1 |3 |7.1.1     |
| |Non-finite forms of the verb (The    |      |  |  |7.1.2     |
| |Infinitive)               |      |  |  |7.1.8     |
| |Лексикалық тақырып: Lifestyle. Health.  |      |  |  |7.1.11     |
| |Food. Cars.               |      |  |  |7.1.14     |
| |Text: How not to die before you get old. |      |  |  |        |
| |Text: My first car.           |      |  |  |        |
|11|Грамматикалық материал:         |1     |1 |3 |7.1.1     |
| |Non-finite forms of the verb.      |      |  |  |7.1.2     |
| |(The Participle)             |      |  |  |7.1.8     |
| |Participle Constructions.        |      |  |  |7.1.11     |
| |Лексикалық тақырып:           |      |  |  |7.1.14     |
| |Animals. Pets. People.          |      |  |  |        |
| |Text: Stories about animals.       |      |  |  |        |
|12|Грамматикалық материал:         |1     |1 |3 |7.1.1     |
| |Non-finite forms of the verb.      |      |  |  |7.1.2     |
| |(The Gerund)               |      |  |  |7.1.8     |
| |Gerundial Construction.         |      |  |  |7.1.11     |
| |Лексикалық тақырып: Coincidences.    |      |  |  |7.1.14     |
| |Buildings. The weather. Predictions   |      |  |  |        |
| |Text: The coolest hotel in the world.  |      |  |  |        |
| |                     |      |  |  |        |
| |                     |      |  |  |        |
| |Барлығы                 |15     |15 |45 |        |


  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 About myself.
5.2 My working day.
5.3 My academy.
5.4 My flat.
5.5 My home town.
5.6 My friends.
5.7 My hobby.
5.8 My future profession.
5.9 Kazakhstan is my homeland.
5.10 Capitals: Astana.
5.11 Capitals: London.
5.12 Geographical position and political system of Kazakhstan.
5.13 Economy, culture and customs and traditions of Kazakhstan.
5.14 Geographical position and political system of The United Kingdom.
5.15 The United Kingdom(culture and customs and traditions)
5.16 The United States of America (geographical position, economy,
culture, political system, customs and traditions, holidays).
5.17 Higher education in Kazakhstan .
5.18 Higher education in English speaking countries.
5.19 Holidays.

   6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

|Оқу-әдістемелік құралдардың   |Саны       |Студенттер саны |Қамтылу пайызы|
|атауы              |         |         |       |
|Агабекян И.П «Английский язык  |        23|1        |100      |
|для техничских         |         |         |       |
|вузов»,Ростов-на-Дону,2001.   |         |         |       |
|Баданбекқызы З. English.,1997. |12        |1        |     100 |
|Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – |12        |1        |     100 |
|А., 2005.            |         |         |       |
|Ю.Б. Голицинский, Грамматика  |11        |1        |100      |
|англ. языка.-М., 1997.     |         |         |       |
|Качалова, К.Н. Практическая   |13        |1        |10      |
|грамматика англ. языка с    |         |         |       |
|упражнениями и ключами.-М.,   |         |         |       |
|1996.              |         |         |       |
|Ислам, А. Английский язык.-   |20        |1        |100      |
|А.,2007             |         |         |       |
|Электронный учебник       |         |         |       |
|English "LINGUA" для      |20        |1        |100      |
|начинающих: Электронный учебник |         |         |       |
|/ Н.Букетова.- Караганда, 2007. |         |         |       |
|Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |8         |8        |100      |
|Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson,|         |         |       |
|New Inside out –Macmillan, 2008 |         |         |       |


   7ӘДЕБИЕТ
   7.1 Негізгі әдебиет


   7.1.1 Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris
Dawson, New Inside out – Macmillan, 2008.
   7.1.2 Агабекян И.П., Коваленко П.И., Кудряшова Ю.А. Ангийский язык
для экономистов. – Москва 2007.
   7.1.3 Рысбаева Г.К. Ағылшын тілі грамматикасы. – Алматы 2009.
      7.1.4 Қайырбаева Р.С., Мәкішева М.К. Ағылшын тілі. – Алматы
1999.
   7.1.5 Баймұқанова Б., Батықова Ж., Мұхтарова Ш., Мұхсинова А. А.
Ағылшын тілі практикумы.- Астана 2010.
   7.1.6 Амандыкова Г., Кабышова Л., Лексикология английского языка.-
Астана 2008.
   7.1.7 Гарагуля С.В. Английский для делового общения.-Ростов-на-Дону
2013
   7.1.8 Голицинский Ю.Б., Грамматика англ. языка.-М., 1997.
   7.1.9 Баданбекқызы З. English.,1997.
   7.1.10 Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – А., 2005.
   7.1.11 Качалова, К.Н. Практическая грамматика англ. языка с
упражнениями и ключами.-  М., 1996.
   7.1.12 Ислам, А. Английский язык.- А.,2007.
   7.1.13 Хомутова Е.В., Интенсивный курс английского языка для физиков
   7.1.14 Агабекян И.П «Английский язык для техничских вузов»,Ростов-на-
Дону,2001.

   7.2Қосымша әдебиет
   7.2.1 Eckersley C.E.  English for Everybody.B.1.-СПб.,1999.
   7.2.2 Eckersley C.E.  English for Everybody.B.2.-СПб.,1999.
   7.2.3 Eckersley C.E.  English for Everybody.B.3.-СПб.,1999.
   7.2.4 Eckersley C.E.  English for Everybody. B.4.-СПб.,1999.

   7.3Электронды оқулық
   7.3.1 English  "LINGUA" для начинающих: Электронный учебник /Н.
Букетова.- Караганда, 2007.
Пәндер