Файл қосу


Ағылшын тілі пәні бойынша лингвистикалық тұрғыдан дайындау|       ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ    |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|СМК 3 деңгейдегі    |      ПОӘК |                 |
|құжат          |         |ПОӘК  042 –18-17.1.41/01-2014  |
|ПОӘК          |         |                 |
|«Ағылшын тілі» пәнінің |Басылым № 1   |                 |
|оқытушыға арналған пән |11.09.2014 ж.  |                 |
|бағдарламасы      |         |                 |              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

                 5В072600,
 5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
  070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
  5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
  5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В050400, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
  5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
  5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
  5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В050600, 5В080100, 5В080700,
           5В050800 мамандықтарына арналған


          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей


                  2014


[pic]
                  Мазмұны


  1.Қолдану саласы
  2.Нормативті сілтемелер
  3.Жалпы ережелер
   4.Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
   5.Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
   6.Пән оқу-әдістемелік картасы
   7.Әдебиет1 Қолдану аясы

   «Ағылшын тілі» пәнінің  оқу  -  әдістемелік  кешені  5В072600,
5В072300,5В072700, 5В072800, 5В071700, 5В073000,5В072900,5В070200,5В070400,
5В 070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары бойынша студенттерге арналған. Ол студенттерді курстың
мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу барысында  меңгеретін
дағдылармен таныстырады. Бұл құжат «Ағылшын тілі» пәні бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және “Аударма
теориясы мен практикасы” кафедрасында қолдануға арналған.

2 Нормативті сілтемелер
   «Ағылшын тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу
процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру
тәртібін бекітеді:

5В072600,5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В07
0400, 5В 070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В  050400,
5В050300, 5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000,
5В072900, 5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300,
5В070400, 5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400,
5В080100, 5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300,
5В080200, 5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100,
5В080700, 5В 050800 мамандықтары бойынша ҚР 3.08.277-2006ж. Мемлекеттік
жалпыға бірдей білім беру стандарты Қазақстан Республикасы білім және ғылым
Министрлігінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы № 779 бұйрығымен бекітіліп,
қолданысқа ұсынылған.

3 Жалпы ережелер

3.1.   «Ағылшын   тілі»   пәнінің   бағдарламасы    5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400,  5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары  бойынша  Қазақстан  Республикасының  3.08.277-2006
мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған.
Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары
жөнінде түсінік беру.

3.2 «Ағылшын тілі» пәнінің  мақсаты - мәдениетаралық қатынастың негізгі
салаларында болашақ маманның дұрыс және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын
қалыптастыру. Болашақ маманның кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын
шет тілі елінің және туған елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы,
вербалды және вербалды емес қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік
ерекшеліктері туралы білімді жүзеге асыру.

3.3 «Ағылшын тілі» пәнінің міндеттері:
-тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын  шет  тілінің  тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
- студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні бойынша  лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.

3.4 Курс нәтижелері:
- білуі тиіс:
оқып үйренетін тілдің лексикалық,грамматикалық құбылыстарын,сол  тілдің
заңдылықтарын, оқып үйренетін тіл  елінің  тарихын,  мәдениетін,  заң
ережелерін және тіл өкілдерінің әлеуметтік мінез-құлқын, шет  тілінің
құрылысы мен жүйесін салыстыру мақсатында ана тілінің  құрылысы  мен
жүйесінің теориясын білу;
-меңгеруі тиіс:
сөз әрекетінің сөйлеу түрінде дайындалған және дайындалмаған диолог және
монолог сөз түрлерін, оқып үйренетін тілдің нормативтік талаптарын және сөз
әрекетінің компазициялық, коммуникативтік, продуктивтік жазба сөз түрін;
-игеруі тиіс:
әртүрлі коммуникативті мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас жасау жағдайатында
ең нәтижелі стратегияларды таңдауды және қолдануды;
-істей алуы тиіс:
өздерін қызықтыратын мәселелерді толық суреттей алу, тыңдалынған немесе
оқылған мәтінді нақты және қысқа әңгімелей алу,аудиомәтінді бір мәрте
тыңдау барысында оның жалпы мазмұнын ұға білу, ауызша және жазбаша түрде
ағылшын  тілінде  грамматикалық  жағынан  дұрыс  сөйлей  алу,  сөйлеу
жағдаяттарында алынған білімді қолдана алу;
-түсінуі тиіс:
студенттердің өз көзқарастарын білдіру және баға беруді, әдеби, ғылыми-
әйгілі публисцистикалық ғылыми жанрдағы тілдік материалдарды түсіне алуы;
-болуы тиіс:
оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере алуы
-білім алуы тиіс:
ағылшын және ана тіліндегі құбылыстарға қатысты жеке зерттеу жүргізуге
қажет білімі;
3.5 Пәннің пререквизиті: Ағылшын тілінің негізгі компетенцияларын білу
(жалпы білімдік деңгей).
3.6 Пәннің постреквизиті:Кәсіби бағытталған шет тілі

3.7 Оқу жоспарынан көшірме
                                  Кесте -1

|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі |
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |       |
|1   |1   |3   |45     |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |
|1   |2   |3   |      |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |
|   |    |    |45     |    |   |      |       |


4 Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

 Кесте - 2  Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


|№ |Тақырып атаулары    және |Cағат саны    |Әдебиет            |
| |мазмұны           |         |               |
| |               |Машықта|OOӨЖ |OӨЖ|               |
| |               |ну   |   |  |               |
| |               |сабағы |   |  |               |
|1.|    Module I       |4   |4  |4 |1.Агабекян И.П «Английский  |
| |               |    |   |  |язык для технических     |
| |Грамматикалық материал:   |    |   |  |вузов»,Ростов-на-Дону,2005.  |
| |Introduction (alphabet,   |    |   |  |2.Ю.Голицынский        |
| |sounds, basic rules of    |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |reading)           |    |   |  |- М.,2006.          |
| |to be,to have (in the    |    |   |  |3.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |Present, Past, Future    |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |Indefinite Tenses)      |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |look(s) \ look(s) like using |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |               |
| |Names and family       |    |   |  |               |
| |Text: 1. What’s in a name?  |    |   |  |               |
| |2. How to remember names at |    |   |  |               |
| |parties           |    |   |  |               |
|2.|Грамматикалық материал:   |8   |8  |8 |1.Агабекян И.П «Английский  |
| |Оборот There is/ There are. |    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |The Noun. The Article.    |    |   |  |,Ростов-на-Дону,2005.     |
| |Classification of nouns.   |    |   |  |2.Ю.Голицынский        |
| |Proper nouns. Class nouns.  |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |Material nouns. Abstract   |    |   |  |- М.,2006.          |
| |nouns. Grammatical categories|    |   |  |3.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |of nouns. The category of  |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |number. The category of case.|    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |The Use of articles with   |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |common nouns. The use of the |    |   |  |               |
| |indefinite article with class|    |   |  |               |
| |nouns. The use of the    |    |   |  |               |
| |definite article with class |    |   |  |               |
| |nouns. The use of indefinite |    |   |  |               |
| |and definite articles with  |    |   |  |               |
| |nouns of material. The use of|    |   |  |               |
| |indefinite and definite   |    |   |  |               |
| |articles with abstract nouns.|    |   |  |               |
| |The use f articles with   |    |   |  |               |
| |proper nouns. The use of   |    |   |  |               |
| |articles with nouns in set  |    |   |  |               |
| |expressions.         |    |   |  |               |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |               |
| |Place. Holidays. Countries. |    |   |  |               |
| |Text:            |    |   |  |               |
| |Win a dream holiday for two! |    |   |  |               |
|3.|Грамматикалық материал:   |7   |7  |7 |1.Агабекян И.П «Английский  |
| |The Pronoun. The Preposition.|    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |The pronouns. Classification |    |   |  |,Ростов-на-Дону,2005.     |
| |of pronouns: personal,    |    |   |  |2.Ю.Голицынский        |
| |possessive, reflexive,    |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |reciprocal, demonstrative,  |    |   |  |- М.,2006.          |
| |interrogative, relative   |    |   |  |3.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |conjunctive, defining,    |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |indefinite, negative     |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |The Preposition.       |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |Classification of      |    |   |  |               |
| |prepositions.        |    |   |  |               |
| |               |    |   |  |               |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |               |
| |Love. Relationships. Stories.|    |   |  |               |
| |               |    |   |  |               |
| |Text: 1. The Hollywood    |    |   |  |               |
| |director and the native   |    |   |  |               |
| |American.          |    |   |  |               |
| |2. Dinner by post.      |    |   |  |               |
|4.|    Module II       |6   |6  |6 |1.Агабекян И.П «Английский  |
| |               |    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |Грамматикалық материал:   |    |   |  |,Ростов-на-Дону,2005.     |
| |The Adjective.        |    |   |  |2.Ю.Голицынский        |
| |Classifications of the    |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |Adjective          |    |   |  |- М.,2006.          |
| |The Adverb.         |    |   |  |5.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |Classification of Adverbs:  |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |               |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |Лексикалық тақырып: Shopping.|    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |Presents. Clothes      |    |   |  |               |
| |Text: 1What people really  |    |   |  |               |
| |want for their birthday.   |    |   |  |               |
| |2. The real price of fashion.|    |   |  |               |
|5.|Грамматикалық материал:   |8   |8  |8 |1.Ю.Голицынский        |
| |The Numeral.         |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |The Cardinal Numerals    |    |   |  |- М.,2006.          |
| |Ordinal Numerals       |    |   |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |Dates.            |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |The Present ( Past, Future ) |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |Indefinite Tenses.      |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |               |    |   |  |3.Агабекян И.П «Английский  |
| |Лексикалық тақырып: Fit.   |    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |Sport. Health and fitness.  |    |   |  |,Ростов-на-Дону,2005.     |
| |Text: 16 ways to de-stress. |    |   |  |               |
|6.|Грамматикалық материал:   |12   |12  |12 |1.Ю.Голицынский        |
| |The Present (Past, Future)  |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |Continuous Tenses.      |    |   |  |- М.,2006.          |
| |The Present (Past,Future)  |    |   |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |Perfect Tenses.       |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |The Use of the Present    |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |Perfect Тense. The Use of the|    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |Past Perfect Тense.     |    |   |  |3.Агабекян И.П «Английский  |
| |The use of the Future Perfect|    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |Тense            |    |   |  |,Ростов-на-Дону,2005.     |
| |               |    |   |  |               |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |               |
| |Job. Work. Experience.    |    |   |  |               |
| |Text: From mountains to   |    |   |  |               |
| |modelling          |    |   |  |               |
| |Барлығы           |45   |45  |45 |               |
| |2-семестр          |    |   |  |               |
|1 |       Module I    |6   |6  |6 |1.Ю.Голицынский        |
| |               |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |Грамматикалық материал:   |    |   |  |- М.,2006.          |
| |The Passive Voice.      |    |   |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |Eco. Protests. Green issues. |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |Text: Climate change march. |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |Text: How green are you?   |    |   |  |3.Агабекян И.П «Английский  |
| |               |    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |               |    |   |  |,Ростов-на-Дону,2005.     |
|2 |Грамматикалық материал:   |8   |8  |8 |1.Ю.Голицынский        |
| |Modal Verbs.         |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |Definition          |    |   |  |- М.,2006.          |
| |Can, Nay, Must, Should and  |    |   |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |Ought, Need.         |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |Education. Schools. Social  |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |change.           |    |   |  |3.Агабекян И.П «Английский  |
| |Text: Three generations.   |    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |Text: Meet the parents.   |    |   |  |,Ростов-на-Дону,2005.     |
|3.|Грамматикалық материал:   |10   |10  |10 |1.Ю.Голицынский        |
| |Sequence of tenses. Direct  |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |and Indirect Speech.     |    |   |  |- М.,2006.          |
| |Indirect Speech (statements, |    |   |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |commands, general and special|    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |questions)          |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |               |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |3.Агабекян И.П «Английский  |
| |Smile. Character. The face. |    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |Text: “Smile and the world  |    |   |  |,Ростов-на-Дону,2005.     |
| |smiles with you. Cry and you |    |   |  |               |
| |cry alone.”         |    |   |  |               |
|4 |   Module II       |7   |7  |7 |1.Агабекян И.П «Английский  |
| |               |    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |Грамматикалық материал:   |    |   |  |Ростов-на-Дону,2005.     |
| |Non-finite forms of the verb |    |   |  |               |
| |(The Infinitive)       |    |   |  |2.Ю.Голицынский Грамматика  |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |(сборник упражнений) -    |
| |Lifestyle. Health. Food.   |    |   |  |М.,2006.           |
| |Cars.            |    |   |  |3. Е.В.Хомутова, Интенсивный |
| |Text: How not to die before |    |   |  |курс английского языка для  |
| |you get old.         |    |   |  |физиков            |
| |Text: My first car.     |    |   |  |4.Sue Kay, Vaughan Jones,   |
| |               |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |               |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |               |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |               |    |   |  |               |
|5 |Грамматикалық материал:   |7   |7  |7 |1.Агабекян И.П «Английский  |
| |Non-finite forms of the verb.|    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |(The Participle)       |    |   |  |Ростов-на-Дону,2005.     |
| |Participle Constructions.  |    |   |  |               |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |2.Ю.Голицынский        |
| |Animals. Pets. People.    |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |Text: Stories about animals. |    |   |  |- М.,2006.          |
| |               |    |   |  |5. Е.В.Хомутова, Интенсивный |
| |               |    |   |  |курс английского языка для  |
| |               |    |   |  |физиков            |
| |               |    |   |  |6. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
| |               |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |               |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |               |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
|6 |Грамматикалық материал:   |7   |7  |7 |1.Агабекян И.П «Английский  |
| |Non-finite forms of the verb.|    |   |  |язык для технических вузов»  |
| |(The Gerund)         |    |   |  |Ростов-на-Дону,2005.     |
| |Gerundial Construction.   |    |   |  |               |
| |Лексикалық тақырып:     |    |   |  |2.Ю.Голицынский        |
| |Coincidences. Buildings. The |    |   |  |Грамматика(сборник упражнений)|
| |weather. Predictions     |    |   |  |- М.,2006.          |
| |Text: The coolest hotel in  |    |   |  |5. Е.В.Хомутова, Интенсивный |
| |the world.          |    |   |  |курс английского языка для  |
| |               |    |   |  |физиков            |
| |               |    |   |  |6. Sue Kay, Vaughan Jones,  |
| |               |    |   |  |Helena Gomm, Peter Maggs,   |
| |               |    |   |  |Chris Dawson, New Inside out |
| |               |    |   |  |–Macmillan, 2008       |
| |Барлығы           |45   |45  |45 |               |


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
I семестр

5.1 Unit 1. Name. Grammar Execises: 1,2,8 p:4-5. Vocabulary Exercises: 3,6
p:6-7.
5.2 Unit 2 Place. Grammar Exercises: 3,6 p:10-11.Vocabulary
Exercises:1,2,7 p:12-13.
5.3. Unit 3 Love. Grammar Exercises: 4,5,6 p:16-17. Vocabulary Exercises:
1,6,8 p:18-19.
5.4. Unit 4 Shopping. Grammar Exercises: 2,3 p:22.Vocabulary
Exercises:,1,4,6 p:24-25.
5.5. Unit 5 Fit. Grammar Exercises: 1,4 p:28. Vocabulary Exercises: 6,7
p:30-31.
5.6. Unit 6 Job. Grammar Exercises: 4,5, 6 p:34-35. Vocabulary
Exercises:1,2,3 p:36-37.

II семестр
New Inside Out, Student’s book
  I. Review C. p. 84-87

New Inside Out, Student’s book

 II. Review D. p. 112-1186 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

|Оқу-әдістемелік құралдардың   |Саны       |Студенттер саны |Қамтылу пайызы|
|атауы              |         |         |       |
|Агабекян И.П «Английский язык  |         |11        |     100% |
|для техничских         |23        |         |       |
|вузов»,Ростов-на-Дону,2005.   |         |         |       |
|Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |8         |8        |     100% |
|Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson,|         |         |       |
|New Inside out –Macmillan, 2008 |         |         |       |
|Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – |12        |11        |     100% |
|А., 2005.            |         |         |       |
|Ю.Б. Голицинский, Грамматика  |11        |11        |     100% |
|англ. языка.-М., 2006.     |         |         |       |
|                |         |         |       |
|Ислам, А. Английский язык.-   |20        |11        |     100% |
|А.,2007             |         |         |       |
|Электронный учебник       |         |         |       |
|English "LINGUA" для      |20        |11        |     100% |
|начинающих: Электронный учебник |         |         |       |
|/ Н.Букетова.- Караганда, 2007. |         |         |       |
|                |         |         |       |


    7 ӘДЕБИЕТ
 7.1 Негізгі әдебиет
    7.1.1.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris
Dawson, New Inside out
        Macmillan, 2008
  7.1.2. Ю.Б. Голицинский, Грамматика англ. языка.-М., 2006.
  7.1.3. Ислам, А. Английский язык. - А.,2007.
    7.1.4. Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – А., 2005.
  7.1.5. Агабекян И.П «Английский язык для техничских вузов», Ростов-на-
  Дону, 2005.

     7.2. Қосымша әдебиет

      7.2.1. English "LINGUA" для начинающих: Электронный учебник /Н.
  Букетова.-
           Караганда, 2007, Электронды оқулық


      7.2.2. Е.В.Хомутова, Интенсивный курс английского языка для
  физиков

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть