Файл қосу


Практикалық сабақ|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
|3 деңгейлі СМК құжаты  |ПОӘК        |ПОӘК- 042-39.1.14/02-2013   |
|«Оптимизация тәсәлдері |№1 басылым     |               |
|және операцияларды   |18.09.2013ж     |               |
|зерттеу» пәні бойынша  |          |               |
|оқу-әдістемелік кешені |          |               |
       «Оптимизация тәсәлдері және операцияларды зерттеу»
            пәнінен оқу-әдістемелік кешен


        «5В060200» - «Информатика» мамандығына арналған
        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
                  Семей
                  2013

Алғы сөз


  1. Құрастырылды

   Құрастырған ___________ Қыдыралина Л.М., «Информатика» кафедрасының
аға оқытушысы, информатика магистры, Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті

    «28» тамыз 2013 ж.

  2. Талқыланды

   2.1.  Семей  қ.  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Информатика» кафедрасы отырысында қарастырылды.

   Хаттама №1 «11» қыркүйек 2013 ж.

   Кафедра меңгерушісі __________ /Абишова А.А./

   2.2. Факультетің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

   Хаттама № 1, «12» қыркүйек 2013 ж.

   Төрағасы __________ /Батырова Қ.А./

  3. бекітілді

   Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.

   Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 ж.

   Оқу жұмысы бойынша проректор_______________ /Искакова Г.К./  4. АЛҒАШ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ

                  мазмұны1.  Жалпы мағлұматтар

2.  Пәнді менгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар

3.  Курс форматы және саясаты

4.  Баға қою саясаты

5.  Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

6.  СӨӨЖ және СӨЖ мазмұны

7.  Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі


1. Жалпы мағлұматтар

1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар:

 Қыдыралина Л.М., Ақпараттық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы

Байланыс ақпараты – тел.: 53-02-29, оқу корпусы № 8, кабинет № 316
Сабақ өткізу аудиториясы - аудитория № 1201;
Кредиттер саны — 3;


1.2. Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме (кесте 1):         Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме

|Курс  |Семестр              |Кредитте|Дәр          |
|    |                  |р    |(сағ.)        |
|1    |1-8 апталарда дәрістік сабақтарға |30   |Дәріс         |
|    |дайындық және қатысу        |    |           |
|2-3   |Практикалық тапсырма        |20   |Практикалық сабақ   |
|4    |Практикалық тапсырма        |20   |Практикалық сабақ   |
|    |СӨЖ                |30   |СӨЖ          |
|5    |Практикалық тапсырма        |20   |Практикалық сабақ   |
|    |ОБСӨЖ               |20   |ОБСӨЖ         |
|6    |Практикалық тапсырма        |20   |Практикалық сабақ   |
|    |СӨЖ                |30   |СӨЖ          |
|7    |Практикалық тапсырма        |25   |Практикалық сабақ   |
|    |ОБСӨЖ               |25   |ОБСӨЖ         |
|    |Межелік бақылау          |60   |Межелік бақылау    |
|1-7 апталарда оқу нәтижесі бойынша     |300   |           |
|8    |8-15 апталарда дәрістік сабақтарға |30   |Дәріс         |
|    |дайындық және қатысу        |    |           |
|9    |Практикалық тапсырма        |20   |Практикалық сабақ   |
|10   |Практикалық тапсырма        |20   |Практикалық сабақ   |
|    |СӨЖ                |30   |СӨЖ          |
|11   |Практикалық тапсырма        |20   |Практикалық сабақ   |
|    |ОБСӨЖ               |20   |ОБСӨЖ         |
|12   |Практикалық тапсырма        |20   |Практикалық сабақ   |
|    |СӨЖ                |30   |СӨЖ          |
|13   |Практикалық тапсырма        |25   |Практикалық сабақ   |
|    |ОБСӨЖ               |25   |ОБСӨЖ         |
|    |Межелік бақылау          |60   |Межелік бақылау    |
|8-15 апталарда оқу нәтижесі бойынша    |300   |           |
|Емтихан нәтижесі              |400   |           |
|Академиялық период бойынша баллдар саны  |1000  |           |


  Кесте3 - Бағалардың әріптік эквивалентпен, ұпайлармен және процентпен
шкаласы


|Әріп   |Ұпайлардың цифрлық|Проценттік мазмұн |Дәстүрлі жүйедегі баға  |
|жүйесі  |эквиваленті    |         |             |
|бойынша  |         |         |             |
|баға   |         |         |             |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1.33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |қанағаттанарлықсыз    |
|I     |NA        |-         |аяқталмаған        |
|P     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |


   5. ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 5– Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
   |Тақырып атауы   |Сағаттар саны                    |
|          |Дәріс   |Тәж    |Лаб   |СӨӨЖ   |СӨЖ    |
|1         |2     |3     |4    |5     |6     |
|Экономикадағы   |1     |2     |     |3     |3     |
|сызықтық моделдер |     |     |     |     |     |
|және оларды шешу  |     |     |     |     |     |
|әдістері      |     |     |     |     |     |
|Симплекс әдісі және|1     |2     |     |3     |3     |
|оның модификциясы |     |     |     |     |     |
|Экономикадағы   |1     |2     |     |3     |3     |
|тасымалдау     |     |     |     |     |     |
|моделдері     |     |     |     |     |     |
|Көп қадамды    |1     |2     |     |3     |3     |
|тасымалдаутық   |     |     |     |     |     |
|моделдер.     |     |     |     |     |     |
|Тағайындау есептері|     |     |     |     |     |
|Сызықтық емес   |1     |2     |     |3     |3     |
|экономикалық    |     |     |     |     |     |
|есептер және оларды|     |     |     |     |     |
|шешу әдістері   |     |     |     |     |     |
|Графтармен берілген|1     |2     |     |3     |3     |
|оптимизациялық   |     |     |     |     |     |
|есептер      |     |     |     |     |     |
|Экономикадағы   |1     |2     |     |3     |3     |
|динамикалық есептер|     |     |     |     |     |
|Экономикада жапай |2     |4     |     |6     |6     |
|қызмет көрсету   |     |     |     |     |     |
|жүйесі       |     |     |     |     |     |
|.         |     |     |     |     |     |
|Желілік басқару мен|2     |4     |     |6     |6     |
|жоспарлау     |     |     |     |     |     |
|ЖБЖ есептерін шешу |2     |4     |     |6     |6     |
|әдістері      |     |     |     |     |     |
|Ойын теориясы   |2     |4     |     |6     |6     |
|          |15    |30    |-    |45    |45    |

6. СӨӨЖ және СӨЖ мазмұны
Кесте 6 – СӨӨЖ және СӨЖ жоспар
|СӨӨЖ                       |СӨЖ           |
|аудиториялық      |аудиториялық емес    |            |
|1           |2            |3            |
|Сызықты программалау  |Модельдеудің негізгі   |Экономикалық-математикал|
|есебінің математикалық |түсініктері.       |ық әдістер мен модельдер|
|моделін құру. Есепті  |Сызықты программалау   |классификациясы.    |
|негізгі формада жазу  |есебінің қойылымы.    |Симплекс әдісі негізінде|
|керек.         |Сызықты программалау   |модельді сезімталдыққа |
|            |есебін жазудың негізгі  |анализдеу.       |
|            |(канондық) формасы.   |Қосарлы симплекс-әдіс. |
|            |Сызықты программалау   |            |
|            |есебін жазудың стандартты|            |
|            |формасы.         |            |
|Сызықты программалау  |Сызықты программалау   |Сызықты программалау  |
|есебін графикалық   |есебін жазудың жалпы   |есебінің        |
|әдіспен шешу      |формасы.         |экономикалық-математикал|
|            |Сызықты программалау   |ық моделін құру: Диета |
|            |есебін жазудың бір    |туралы есеп.      |
|            |формасынан екіншісіне  |            |
|            |көшу.          |            |
|            |Сызықты программалау   |            |
|            |есептерін шешудің    |            |
|            |графикалық әдісінің   |            |
|            |қолданбалылығы.     |            |
|            |Графикалық әдіс     |            |
|            |алгоритмі.        |            |
|Есептің математикалық |Графикалық әдіспен    |Сызықты программалау  |
|моделін құру. Өнімді  |есептерді шешу кезіндегі |есебінің        |
|шығарудың оптималды  |мүмкін жағдайлар.    |экономикалық-математикал|
|жоспарын табу. Сызықты |Симплекс-әдістің     |ық моделін құру: Сұйық |
|программалау есебін  |қолданбалылығы.     |ұнтақ құру есебі.    |
|симплекс-әдісімен шешу.|Сызықты программалау   |            |
|            |есептерін симплекс    |            |
|            |әдісімен шешудің     |            |
|            |алгоритмі.        |            |
|            |Сызықты программалау   |            |
|            |есебінің         |            |
|            |симплекс-әдісінде жалғыз |            |
|            |және шешімі жоқ есептің |            |
|            |бар болуы.        |            |
|Сызықты программалау  |Симплекс-әдіс:      |Сызықты программалау  |
|есебін жасанды базис  |Оптималдылық критерийі. |есебінің        |
|әдісімен шешу.     |Оптималды жоспарды    |экономикалық-математикал|
|            |анықтау.         |ық моделін құру:    |
|            |Симплекс-кестеде бір   |қиындыны минимизациялау |
|            |тірек жоспарынан     |туралы есеп.      |
|            |екіншісіне көшу.     |            |
|            |Жасанды базис әдісінің  |            |
|            |қолданбалылығы.     |            |
|            |Жасанды базис әдісімен  |            |
|            |есепті шешуге арналған  |            |
|            |кеңейтілген есеп құру.  |            |
|Сызықты программалаудың|Сызықты программалау   |Жордан-Гаусс әдісімен  |
|қосарлас есебін құру. |есептерін жасанды базис |сызықты теңдеулер    |
|Симметриялы      |әдісімен шешу алгоритмі. |жүйесін шешу.      |
|(симметриялы емес)   |Сызықты программалау   |            |
|есептің математикалық |есебінің жасанды базис  |            |
|моделін құру.     |әдісінде жалғыз және   |            |
|            |шешімі жоқ есеп.     |            |
|            |Қосарлас есептерді құру |            |
|            |ережелері.        |            |
|            |Қосарластықтың екінші  |            |
|            |теоремасы.        |            |
|Шығынды минималдау   |Симметриялы, симметриялы |Графикалық әдіс     |
|шарты кезінде транспорт|емес және аралас жұптар. |негізінде модельді   |
|есебінің оптималды   |Қосарластықтың бірінші  |сезімталдыққа анализдеу.|
|жоспарын табу. Тірек  |теоремасы.        |            |
|жоспар белгілі     |Транспорт есебінің    |            |
|әдістердің кез     |қойылымы. Транспорт   |            |
|келгенімен табылуы   |есебінің математикалық  |            |
|мүмкін.        |моделін құру.      |            |
|Қосымша шарттар кезінде|             |            |
|транспорт есебінің   |             |            |
|шешімін табу.     |             |            |
|Төлем матрицасымен   |Транпсорт есебінің тірек |Транспорт есебінің   |
|берілген ойынның    |жоспарын анықтау     |оптималды жоспарын   |
|оптималды стратегиясы |әдістері. Оның      |табудың         |
|мен бағасын табу керек.|артықшылықтары мен    |дифференциалданған рента|
|Есептің графикалық   |кемшіліктері.      |әдісі.         |
|интерпретациясын    |Транспорт есебінің тірек |            |
|беріңіз. Ойынның    |жоспарын солтүстік-батыс |            |
|шешімін сызықты    |бұрыш әдісімен табу.   |            |
|программалау есебіне  |             |            |
|келтірудің шешімін   |             |            |
|табу.         |             |            |
|Фирмаға өнімді     |Транспорт есебінің тірек |Динамикалық программалау|
|шығарудың максималды  |жоспарын минималды    |әдісімен шешілетін   |
|өсімін қамтамасыз   |элемент әдісімен табу.  |экономикалық есептер.  |
|ететін кәсіпорындар  |Транспорт есебінде    |            |
|арасындағы инвестицияны|тасымалдаудың оптималды |            |
|бөлуді анықтау.    |емес жоспарын жақсарту. |            |
|Фирманың директорлар  |             |            |
|советі фирмаға жататын |             |            |
|төрт кәсіпорында    |             |            |
|біртекті өнімді    |             |            |
|шығаруды ұлғайтуға   |             |            |
|арналған өндірістік  |             |            |
|күштерді ұлғайту    |             |            |
|бойынша ұсынысты    |             |            |
|қарастырады.      |             |            |
|Құбылыстар ағыны.   |             |            |
|Қарапайым ағын және  |             |            |
|оның қасиеттері    |             |            |
|Уақыт-құн» әдісімен  |             |            |
|желілік кестені    |             |            |
|оптимизациялау     |             |            |


   7. Пәнің оқу процесінің күнтізбелік графигі


   Кесте 7 – Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі


Рет саныапталар1234567891011121314151Бақылау түріАғымд. бақыл.Ағымд. бақыл.Ағымд. бақыл.Ағымд. бақыл.Ағымд.бақыл.Ағымд.бақыл.Ағымд.бақыл., МБ1Ағымд. бақыл.Ағымд. бақыл.Ағымд.бақыл.Ағымд. бақыл.Ағымд. бақыл.Ағымд. бақыл.Ағымд. бақыл.Ағымд.бақыл., МБ22ұпайлар004545454545450454545454545

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть