Файл қосу


Курстың постреквизиттері|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы                     |
|МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                         |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |ПОӘК          |
|            |            |042-14-1-05.01.20.36/  |
|            |            |01-2014         |
|       ПОӘК   |            |            |
|Студенттерге арналған  |№ 1 басылым орнына   |            |
|пәндердің бағдарламасы |«__» қыркүйек 2010ж   |            |
|«Жылутехника»      |«__» қыркүйек 2014 ж.  |            |
|            |№ 2 басылым      |            |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
                «Жылутехника»
              5В072900 – Құрылыс және
          5В073000 - Құрылыс материалдарды өндеу
               мамандықтар үшін

              СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
               ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014
   Алғы сөз


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «__» __________ 20__ ж.
   Шалаганова А.Н. «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университетінің аға оқытушы   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
   «__» _________ 20__ ж., № __ хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ О.А. Степанова


   2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
   «__» _________ 20__ ж., № __ хаттама.


   Төрағасы ______________ С.С. Толеубекова


   2.3 Инженерлік-технологиялық факультеттің Ғылым кеңесінің отырысында
   «__» _________ 20__ ж., № __ хаттама.


   Төраға ______________ А.Л. Касенов


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
   «__» _________ 20__ ж., № __ хаттама.


   ОӘК төрағасы, бірінші проректор __________  Г.Т.Искакова
Мазмұны

1   ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 4
1.1 Оқытушы және пән бойыншы жалпы мәліметтер   4
1.2 Оқу жоспарынан көшірмесі   4
1.3 Пәнің мазмұның қыскаша сипаттау  4
1.4 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны  4
1.5 Курстың тапсырмалары  5
1.6 Оқу курстың талаптары  6
1.7 Курстың пререквизиттері 7
1.8 Курстың постреквизиттері   7
1.9 әдебиеттер  7
1.9.1 Негізгі әдебиеттер  7
1.9.2 Қосымша  8
2 ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 8
3 КУРСҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 10
4 білімДІ бағалау критерийлері  11
5 Пәндердің мазмұны. Сабак түрлері бойынша сағаттарды бөлу  12
6 СТУДЕНТТЕРДІҢ  ӨЗДІК  ЖҰМЫСТАРЫНА   АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
13
7 пән бойынша берілген оқу процесінің күн тізбелік жоспары  16

    ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР   1.1 Оқытушы және пән бойыншы жалпы мәліметтер   Шалаганова Алмагуль Ныгметовна, аға окытушы.
   «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасы.
   Ақпараттық хабарласу орны – тел: 35-46-02,  № 9 ғимарат, № 112
кабинет.
   Сабақты жүргізу орны – дәрісхана № 203.
   кредиттер саны – 2.   1.2 Пәнің мазмұның қыскаша сипаттау   Келешек мамандарды жылуды алу, түрлендіру, тасмалдау және пайдалану
тәсілдері бойынша теориялық және тәжірибе жүзінде білім беріп дайындау.
Олар қажет болғанда  керекті  жылутехникалық  құрал-жабдықтарды  халық
шаруашылығы салаларында дұрыс тандап пайдалана білуі үшін және  жылу
энергетикалық отындарды үнемдеу мақсатында, әрі технологиялық процестерді
оптимизациялауды да үйреніп білуі қажет. Техникалық жылудинамикасы пәні
математика,  физика,  химия,  гидравлика,  аэродинамика  және  есептеу
техникасымен программалау пәндерін оқып үйренген соң оқытылады.   1.3 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны   Материалдық өндірісті дамытудың қазіргі кезіндегі ең негізгі бағыты
оның салаларын энергетикалық ресурстармен сенімді түрде қамтамасыз ету. Бұл
проблеманы шешудің басты жолы өңдірістің ең жоғарғы тиімділігін қамтамасыз
ету талабына сай келетін энергия ресурсын үнемдеу технологиясын кеңінен
пайдалану болып табылады. Бұл мақсатқа жетуде халық шаруашылдығында басты
роль энергетикалық, жылутехникалықсапаны көтеру үшін білімді бакалаврлар
дайындау керек. Отын энергетикалық ресурстарды (ОЭР) пайдаланудың өсуі
салдарылан, өнеркәсіптегі,  агроөңдірістік  комплекстен,  транспорттағы,
тұрмысқа қажетті қызмет көрсетудегі оның бағасының артуы ОЭР  тиімді
пайдалануды өсіру проблемасы  және  айналадағы  ортаны  отынның  жану
өнімдерімен ластау да өзекті мәселе болып саналады. Жылудинамика және
жылумасаалмасу оқып үйренудегі негізгі мақсат келешек мамандарды жылуды
алу, айналдыру, жылуды тасымалдау және пайдалану тәсілдерін пайдаланып
теориялық және практика жүзінде  дайындау,  оларды  жобалауға,  халық
шаруашылдығының салаларында керекті жылутехникалық құрал-жабдықтарды таңдап
алып пайдалануға үйрету, ОЭР  мен  материалдарды  үнемдеүдің  қазіргі
тәсілдерінен білім беру, технологиялық процестерді  жетілдеру,  екінші
кезектегі энергия ресурстарды (қорларды) пайдалану жолдарын айқындау (ашып
беру), айналадағы ортаны қорғауға үйрету.
     Оқып үйрену тақырыбы болып жылудинамикасы мен жылумассаалмасу
заңдары,  жылудинамикалық   процестермен  циклдар,  жұмысшы  деиелер
қасиеттері, жалуалмастыру  аппараттарының  есебінің  негізгі  ,  жану,
энерготехнологиялар, энергияны үнемдеу, екінші кезеңдегі энергия ресурстары
(қорызы) жылуэнергетикалық және тоңазыту қондырғылары өндіріс  салаларында
жылуды пайдалану, жылу мен қамтамасыз ету жүйелері, жылуэнергетикалық
қондырғылардың айналадағы ортаны қорғау проблемаларымен байланысы саналады.


   1.4 Курстың негізгі тапсырмалары   Ол дәріс алушыларға мынаны қалыптастыру.
   Энергияны айналдыру негізін, жылудинамиканың және жылумассаалмасу
заңдарын, жылудинамикалық процестер мен циклдарын, сол салалар  жану,
энерготехнологиялар  ,энергияны  үнемдеу  жылуалмастырғыштардың  есебі,
жылуалмасу тәсілдері, жылуалмастырғаштардың жұмыс істеу принциптері мен
құрлысы, жылукүштік қоңдырғылар мен басқа да жылутехникалық құрылғылардың
жұмыс істеу принциптері мен құрлысы , жылу мен қамтамасыз ету жүйелері .
   Жұмысшы денелері күйінің есебі , жылудинамикалық процестер  мен
циклдарының, жылуалмасу прцестерінің, аппараттарының және саланын басқа
негізгі жылутехникалық құрылғыларының есебің жасай білу, жылулық қорғау
шараларын салқындату жүйелерінің жылулық  оқшауландыруын  ұйымдастыруы,
жылумен қамтамасыз ету жүйесінің энергияның айналуын және пайдалануының ең
тиімді түрін есептеу және таңдауды үйретуді
   «Жылудинамика және жылумасаалмасу» пәнінің негізгі базасы  болып
физика, математика, программалау және алгоритм қатнас құралы саналады.

   1.5 Оқу курстың талаптары   Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент мыналарды:
   Игере білуі керек:
        - алынған нәтижелердің қателіктеріне баға беру тәсілдеріне;
        - жылуфизикалық сипаттаманың аңықтап – зерттеу әдістерін;
   меңгеруі қажет:
        - зерттеу әдістерін, жобалау және зерттеу жумыстарын жүргізу;
   білулері қажет:
        - сандың шамалардың реттілігіне бағалауды жүргізу;
   түсінулері қажет:
        - өңдеу әдістерін және қабылдауды, ЭЕМ көмегімен зерттеу
         нәтижелерін жүргізу;
   түсіне білуі керек:
 - энергияның айналауының негізгі  заңдарын,  жылудинамикасының  және
  жылуалмасудың заңдарын;
 - жылудинамикалық процестер мен циклдарын;
 - саладағы пайдаланылатын жұмысшы деиелердің негізгі қасиеттерін;
 - энергияны үнемдеудің негізгі әдістерін;
 - жылуэнергиялық қондырғылардың айналадағы ортаны қорғау мәселелерімен
  байланысын.
   дамыту қажет:
 - жылукүштік қондырғылардың және басқа жылутехникалық  құрылғылардың
  жұмысшы процестерінің жылудинамикалық есептерін шығаруды;
 - жылуалмастырғыштардың жылугидравликалық есептерің жүргізуді;
 - жылумен қамтамасыз ету жүйесінің тиімді түрін есептен  таңдауды;
  энергияның айналауын және пайдалануын, салада пайдаланылатын құрал-
  жабдықтардың суыту жүйесінің және жылуды реттеу жүйесінің тиімдісін
  тандай білуі;
   - энергоқондырғылардың жылулық реисиімін есептеу.   1.6 Курстың пререквизиттері   оқылатын пәнді меңгеруге қажетті білімін, дағдысын және машықтар
тізімін құрайтын пәндер:
   1.6.1 «Гидрогазодинамика»


   1.7 Курстың постреквизиттері   аталған пәнді оқудан кейін алған қажетті білімін, дағдысын және
машықтарын қажет ететін пәндер:
   1.7.1 «ЯЭҚ-ғы энергожабдықтары»;
   1.7.2 «Ауаны шартқа сәйкестендіру және желдету»;
   1.7.3 «Тоңазытқыш қоңдырғылар».   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


                                   1 кесте
|№  |Тақырып-         |Сағаттар            |Оқулықтар  |
|  |тың аталуы        |                |      |
|                                     |
|1                                     |
|15     |Жылу және массаалмасу теориясының|3      |       |
|      |негіздері.            |       |       |
|      |13 дәріс. 10, 11 апта      |       |       |
|      |1-ші 7-ші аптаға дейін дәріс   |30      |       |
|      |сабақтарға қатысу және дайындау. |       |       |
|2     |СС 1               |25      |       |
|3     |ОӨЖ 1              |50      |       |
|3     |СС 2               |25      |       |
|5     |СС 3               |25      |       |
|6     |СС 4               |25      |       |
|6     |ОӨЖ 2              |50      |       |
|7     |Аралық бақылау 1.        |70      |       |
|1-ші 7-ші аптаға дейін оқу бойынша      |300     |       |
|нәтижелердің барлық ұпайлары         |       |       |
|      |8-ші 15-ші аптаға дейін дәріс  |30      |       |
|      |сабақтарға қатысуы және дайындығы|       |       |
|8     |ПЗ 5               |25      |       |
|      |                 |       |       |
|9     |ПЗ 6               |25      |       |
|9     |СРО 3              |50      |       |
|10     |ПЗ 7               |10      |       |
|11     |СРО 4              |25      |       |
|12     |ПЗ 8               |10      |       |
|13     |ПЗ 9               |10      |       |
|14     |ПЗ 10              |20      |       |
|14     |СРО 5              |25      |       |
|15     |Аралық бақылау 2.        |70      |       |
|8-ші 15-ші аптаға дейін оқу бойынша     |300     |       |
|нәтижелердің барлық ұпайлары         |       |       |
|Емтихан бойынша ұпайдар           |400     |       |
|Академиялық мерзімі бойынша барлық ұпайлары |1000     |       |   7 әдебиеттер
   7.1 Негізгі әдебиеттер   7.1.1 Бахмачевский Б.И. и др. «Теплотехника».- М.: металлургиздат.
1969 г. - 479 с.
   7.1.2  Резников  М.И.«Котельные  установки  электростанций»-М.
Энергоатомиздат.,1987.-288с.
   7.1.3 Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. «Котельные установки
промышленных предприятий» - М.Энергоатомиздат.,1988.-527с.
   7.1.4 Хазен М.М.,Матвеев Г.А. и др. «Теплотехника».-М.:Высшая
школа,1980.-480с.
   7.1.5 Ильин Е.И.,Прянишников Н.С.«Теплотехническое оборудование
заводов»-М.Легкая индустрия.,1967.-239с.
   7.1.6 «Теплотехника» (Архаров А.М., Исаев С.И., Кожинов И.А. и др. по
ред. В.И. Крутова). – М.: Машиностроение. 1986 г. - 432 с.
   7.1.7 «Теплотехника» (Баскаков А.П., Берг В.В., Витт О.К. и др. по
ред. Баскакова А.П.). – М.: Энергоатомиздат. 1991 г. - 224 с.   7.2. Қосымша


   7.2.1 Алексеев Т.М. «Общая теплотехника». – М.: Высшая школа. 1980 г.
- 551 с.
   7.2.2 Панкратов Г.П. «Сборник задач по теплотехнике». – М.: 1986 г.
   7.2.3 Лыков А.В. «Тепломассообмен» справочник, 2 изд. – М.: Энергия.
1978 г. - 480 с.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть