Файл қосу


Сөйлем мүшелері|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3-деңгейлі СМЖ        |         |                |
|құжаты            |УМКД       |                |
|               |         |УМКД 042-18-15.1.10/02-2014  |
|УМКД             |______ 2014 жылғы|                |
|«Қазақ тілі»         |         |                |
|пәнінің студенттерге арналған|№ 2 басылым   |                |
|жұмыс бағдарламасы      |         |                |   Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар, педагогика, аграрлық
          факультеттің мамандықтарына арналған
                 «Қазақ тілі»
           ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                  СЕМЕЙ
                   2014
                  Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
«Журналистика және практикалық қазақ тілі» кафедрасының  доцент  м.а.
Кенесбаева Ш.С.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама №___ «___» ___________20__ ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-
әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2014 жыл.

Төраға_________________Тойкин С.Х.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2014 жыл.


Бірінші проректор_________________Искакова Г.К.

4  2014 ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
ЕКІНШІ БАСЫЛЫМЫ
                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
4 Курс форматы
5 Курс саясаты
6 Бағалау саясаты
7 Әдебиеттер   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
   Кеңесбаева Шынар Сакеновна, доцент м.а., ф.ғ.к.
   Кафедра: Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасы
   Кафедраның мекен-жайы: Глинки, 20; 913 дәрісхана
   Ақпараттық қатынас: телефон: 36-02-25 (1)
   Сабақ өтетін орын: 801 аудитория
   Кредит саны: 3

   1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға мектептен алған білімдерін
жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент болашақ мамандығына
байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай жасалады.

   1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:
    Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, кеңселік қатынас құралы ретінде
ғана біліп қоймай, халықпен қарым-қатынас жасау барысында ұтқыр ойды шешен
тілмен жеткізе білуге, жергілікті халықтың ұлттық мәдениетін тануға, ұлттық
таным ерекшеліктерін ажыратуға дағдыландыру.
     Мемлекеттік тілді ынталы студеттер үшін «қазақ тілінің түрлі
стильдегі әлеуметтік-мәдени  болмыстағы  аясын»  «тілдік  тұнық  орта»
қалыптастыру арқылы ұйымдастыру».
      Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту арқылы Қазақстан
Республикасының мемлекеттік азаматының ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫН қалыптасыру.
     1.4 Пәнді оқыту міндеттері:
    Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу,
қазақ тілінде айтылған ой-пікірді түсініп, дұрыс жауап бере алу; қазақ
тілінің грамматика жүйесін еркін біліп, қазақ еліне қатысты тарихи мәдени
материалдарды өз бетімен игере алу; өз мамандығына сәйкес терминдер жүйесін
пайдалана отырып мемлекеттік тілде жатық сөйлеу дағдысын қалыптастыру
керек.
     1.5 Оқыту нәтижелері
   Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:
   - Грамматиканың өзекті мәселелерін білуі керек;
   - Алған білімдерін практикада қолдана білу;
   - Орфографиялық нормаларды меңгеру керек;
   - Теориялық талдау жасай алу;
   - Өзіндік пікір айта алу;
   - Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.
   - Берілген кестеге сәйкес тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу;
   - Тілдік талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;
   - Берілген өздік жұмыстарын уақытында өткізу;
   - Оқытушының және басқа да студенттердің пікірімен санасып, оларға
құрметпен қарау.
1.6 Курстың пререквизиттері
   жоқ
1.7 Курстың постреквизиті:
 «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу»
   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ
                                   Кесте 2
|№ |Тақырып атауы     |Сағат саны            |Әдебиеттер |
|р/с|            |                 |      |
|  |            |ДС  |СМ  |ЛБ  |ОЖСӨЖ  |СӨЖ  |      |
|1 |2           |3  |4  |5  |6    |7   |8     |
|1 |Сөз тіркестері.    |   |3  |   |1    |2   |1, Б. 3-25 |
|  |Сөздердің байланысу  |   |   |   |     |    |2, Б. 5-17 |
|  |тәсілдері. Сөз     |   |   |   |     |    |3, Б.   |
|  |тіркесінің түрлері.  |   |   |   |     |    |286-320  |
|  |Есімді және етістікті |   |   |   |     |    |6, Б. 30-57|
|  |сөз тіркестері.    |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Ата көрген оқ  |   |   |   |     |    |      |
|  |жонар         |   |   |   |     |    |      |
|2 |Сөйлем.        |   |3  |   |     |1   |1, Б. 3-25 |
|  |Сөйлемдердің құрылысына|   |   |   |     |    |2, Б. 5-17 |
|  |қарай бөлінетін    |   |   |   |     |    |3, Б.   |
|  |түрлері. Сөйлемдердің |   |   |   |     |    |286-320  |
|  |айтылу мақсатына қарай |   |   |   |     |    |6, Б. 30-57|
|  |бөлінетін түрлері.   |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Мақал мен    |   |   |   |     |    |      |
|  |мәтелдер.       |   |   |   |     |    |      |
|3 |Сөйлем мүшелері.    |   |3  |   |     |1,5  |1, Б. 3-25 |
|  |Сөйлем мүшелері туралы |   |   |   |     |    |2, Б. 5-17 |
|  |түсінік. Сөйлемнің   |   |   |   |     |    |3, Б.   |
|  |тұрлаулы мүшелері.   |   |   |   |     |    |286-320  |
|  |Сөйлемнің тұрлаусыз  |   |   |   |     |    |6, Б. 30-57|
|  |мүшелері.       |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: «Жеті жарғы».  |   |   |   |     |    |      |
|4 |Сөйлемнің бірыңғай   |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 25-36|
|  |мүшелері. Жалпылауыш  |   |   |   |     |    |2, Б.   |
|  |мүше. Айқындауыш мүше. |   |   |   |     |    |72-117   |
|  |Мәтін: Тән сұлулығы-  |   |   |   |     |    |      |
|  |жан сұлулығы.     |   |   |   |     |    |      |
|5 |Жай сөйлем.      |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 37-52|
|  |Жай сөйлем туралы   |   |   |   |     |    |      |
|  |түсінік. Жалаң және  |   |   |   |     |    |2, Б.   |
|  |жайылма сөйлем. Жақты, |   |   |   |     |    |98-117   |
|  |жақсыз сөйлем.     |   |   |   |     |    |6, Б. 58-95|
|  |Мәтін: Қазақтың    |   |   |   |     |    |      |
|  |зергерлік қолөнері.  |   |   |   |     |    |      |
|6 |Толымды және толымсыз |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 53-56|
|  |сөйлем. Атаулы сөйлем. |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Алғашқы жәрдем. |   |   |   |     |    |2, Б.   |
|  |            |   |   |   |     |    |273-287  |
|7 |Құрмалас сөйлем.    |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 56-61|
|  |Құрмалас сөйлем туралы |   |   |   |     |    |      |
|  |түсінік. Құрмалас   |   |   |   |     |    |2, Б.   |
|  |сөйлемнің жасалу    |   |   |   |     |    |88-120   |
|  |жолдары. Құрмалас   |   |   |   |     |    |      |
|  |сөйлемнің түрлері.   |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Қазақстанның  |   |   |   |     |    |      |
|  |Ұлттық Ғылым      |   |   |   |     |    |      |
|  |Академиясы.      |   |   |   |     |    |      |
|8 |Салалас құрмалас    |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 62-71|
|  |сөйлем.        |   |   |   |     |    |2, Б.   |
|  |Салалас құрмалас сөйлем|   |   |   |     |    |98-117   |
|  |туралы түсінік.    |   |   |   |     |    |4, Б. 30-82|
|  |Түсіндірмелі салалас. |   |   |   |     |    |      |
|  |Қарсылықты салалас.  |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Ескірткі –   |   |   |   |     |    |      |
|  |адамзаттың соры.    |   |   |   |     |    |      |
|9 |Себеп-салдар салалас. |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 71-75|
|  |Талғаулы салалас.   |   |   |   |     |    |2, Б.   |
|  |Кезектес салалас    |   |   |   |     |    |142-153  |
|  |Мәтін:  Бәйге мен   |   |   |   |     |    |5, Б.   |
|  |аламан бәйге.     |   |   |   |     |    |141-172  |
|10 |Сабақтас құрмалас   |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 75-79|
|  |сөйлем.        |   |   |   |     |    |2, Б. 44-71|
|  |Сабақтас құрамалас   |   |   |   |     |    |      |
|  |сөйлем туралы түсінік. |   |   |   |     |    |      |
|  |Шартты бағыныңқылы   |   |   |   |     |    |      |
|  |сабақтас. Қарсы    |   |   |   |     |    |      |
|  |бағыныңқылы сабақтас. |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін:         |   |   |   |     |    |      |
|  |Ақмола (Астана).    |   |   |   |     |    |      |
|11 |Себеп бағыныңқылы   |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 80-82|
|  |сабақтас. Мезгіл    |   |   |   |     |    |      |
|  |бағыныңқылы сабақтас. |   |   |   |     |    |2, Б.   |
|  |Қимыл-сын бағыныңқылы |   |   |   |     |    |208-215  |
|  |сабақтас.       |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Тоғызқұмалақ.  |   |   |   |     |    |      |
|12 |Мақсат бағыныңқылы   |   |3  |   |1,5   |3   |1, Б. 82-84|
|  |сабақтас. Көп     |   |   |   |     |    |      |
|  |бағыныңқылы сабақтас. |   |   |   |     |    |2, Б. 70-88|
|  |Көп басыныңқы сабақтас.|   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Қазақстандық  |   |   |   |     |    |      |
|  |спорт.         |   |   |   |     |    |      |
|13 |Аралас құрмалас сөйлем.|   |3  |   |1    |3   |1, 123-127 |
|  |            |   |   |   |     |    |6, 6-30  |
|  |Диалог. Монолог    |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Ас – адамның  |   |   |   |     |    |      |
|  |арқауы.        |   |   |   |     |    |      |
|14 |Автор сөзі. Төл сөз.  |   |3  |   |1    |3   |1, Б. 85-93|
|  |Төлеу сөз.       |   |   |   |     |    |2, Б.   |
|  |Мәтін: Табиғатты    |   |   |   |     |    |227-233  |
|  |қорғау.        |   |   |   |     |    |      |
|15 |Тыныс белгілері.    |   |3  |   |1    |3   |1, Б.   |
|  |Нүкте, қос нүкте, көп |   |   |   |     |    |93-109   |
|  |нүкте, нүктелі үтір,  |   |   |   |     |    |2, Б,   |
|  |үтір. Тире, тырнақша, |   |   |   |     |    |237-243  |
|  |жақша.         |   |   |   |     |    |      |
|  |Мәтін: Қорықтар.    |   |   |   |     |    |      |
|  |            |   |45  |   |22,5   |67,5  |      |


   3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ


   Студент «Қазақ тілі» пәнінде тәжірибе жүзінде кең қолданылатын, әрі
жан-жақты игерілген тілді талдаудың негізгі әдістерін білуі қажет. Курста
тілдің коммуникативтік қызметіне айрықша көңіл  бөлінеді және  курстың
әлеуметтік-мәдени біліктілігі мен  міндеттерінің  қажетті  шеңберіндегі
айтылым, оқылым, тыңдалым, жазылым  дағдыларын  тереңірек  жетілдіріп
дамыту көзделеді. Бұл курстағы  оқытудың  басты мақсаты – үйренушінің
қарым-қатынас тілін жетілдіріп, толық меңгерту.

   4 КУРС ФОРМАТЫ
   Аудиториялық уақытқа семинар сабақтары, оқытылған материалды талқылау
және әртүрлі тапсырмаларды  орындау  кіреді.  Әрбір  сабаққа  студент
әдебиеттің негізгі және қосымша  қайнар  көздерінің  тізіміне  сәйкес
дайындалуы керек  (негізгі  бөлімдер  мен  бөлімшелер  әрбір  сабақта
нақтыланады). Аралық бақылау жұмысында болмаған студенттер автоматты түрде
0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.
   Негізгі ұғымдар тәжірибелік сабақтарда ұсынылады және түсіндіріледі.
Сабаққа қатысу және негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді
жазып алу студенттің міндеті болып табылады. Егер студент қандай да бір
жағдайлармен сабаққа қатыспаған жағдайда, өтілген материалды топтағы басқа
студенттен алуы керек. Оқытушы материалды бірде-бір студентке сабақтың
бірде-бір уақытында босату себебіне қарамастан ұсынбайды.
   СӨЖ мақсаты – орфографиялық және пунктуациялық нормалар ерекшеліктерін
меңгерту.
   СӨЖ міндеттері келесілерді қарастырады:
   - болашақ мамндарды сауатты жаза білуге, мәдениетті сөйлей білуге
    дағдыландыру
   - Студенттердің өздік жұмысы – бұл тұлғаның жеке танымды қызметі, ол
    өзіне тек қана алған білімін бекітіп қоймауы, сонымен қатар жеке
    шығармашылық ойлау процесі болып табылады. Өзіндік жағынан ол
    келешек маманның шығармашылығы үшін жаңа  білімінің  ашылуына,
    қалыптасуына жағдай жасайды.
   Өздік жұмыс сонымен қатар  студенттің  максималды  белсенділігін
қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және
өндірістік қызметтерде көрінеді.

   5 КУРС САЯСАТЫ
   Курсты оқу барысында алынған барлық ұпайлар жинақталып, бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған ақтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырма мен
аралық және қорытнды бақылаудан алынған баға және емтихан бағаларының
қорытындысы  бойынша  орташа  ұпай  есептеледі.  Барлық  тапсырмаларды
көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу
емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер
емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру
арқылы жұмыс көлемі ұлғайтылады. Тапсырмалар оқытушы тағайындаған уақытта
қабылданады. Емтиханға келмесеңіз, орынды себеп болса, бұрынғы орындалған
жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз
қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір
тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі
тест арқылы  тексеріледі.  Тест  алдын  ала  ескертілмей  өткізіледі.
Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан
қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге
талдау т.б.);  Сабаққа екі рет кешігу бір  рет  сабақ  босатылғанға
теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.
   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ


   «Қазақ тілі» пәні бойынша ұпайларды бөлу
                                   2 Кесте
|Апта |Бақылау түрі              |Барлық ұпай  |Ескерту     |
|1  |2                    |3       |4        |
|   |1-аптадан 7-апта аралығында дәріске   |        |        |
|   |қатысу                 |        |        |
|1  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |6       |        |
|   |СӨЖ                   |10       |        |
|2  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |6       |        |
|   |СӨЖ                   |10       |        |
|3  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |6       |        |
|   |СӨЖ                   |10       |        |
|4  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |6       |        |
|   |СӨЖ                   |10       |        |
|5  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |6       |        |
|   |СӨЖ                   |10       |        |
|6  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |6       |        |
|   |СӨЖ                   |10       |        |
|7  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |6       |        |
|   |СӨЖ                   |10       |        |
|   |Межелік бақылау             |74       |        |
|1-7 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша   |300      |        |
|қорытынды ұпай                 |        |        |
|   |8-15 апта аралығында дәріске қатысу   |30       |        |
|8  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |5       |        |
|   |СӨЖ                   |9       |        |
|9  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |5       |        |
|   |СӨЖ                   |9       |        |
|10  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |5       |        |
|   |СӨЖ                   |9       |        |
|11  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |5       |        |
|   |СӨЖ                   |9       |        |
|12  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |5       |        |
|   |СӨЖ                   |9       |        |
|13  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |5       |        |
|   |СӨЖ                   |9       |        |
|14  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |5       |        |
|   |СӨЖ                   |9       |        |
|15  |Семинар                 |12       |        |
|   |ОЖСӨЖ                  |5       |        |
|   |СӨЖ                   |9       |        |
|   |Межелік бақылау             |62       |        |
|8-15 апта аралығындағы оқу нәтижесі бойынша  |300      |        |
|қорытынды ұпай                 |        |        |
|Емтихан бойынша қорытынды ұпай         |400      |        |
|Академиялық кезең бойынша қорытынды ұпай    |1000      |        |
  7  ӘДЕБИЕТТЕР
 7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1. З.Күзекова, Г. Қарақұсова Жоғарғы оқу орындарының эканомика
факультеттеріне арналған. А.1997,1999.
7.1.2. Ш.Б Сейтова.  Ана тілің –асыл қазынаң. Семей 2001.
7.1.3. Т.Т Аяпова. Қазақ тілі. Негізгі оқулық
7.1.4. Т.Т.Аяпова Қазақ тілі. Үй кітабы
7.1.5. Ш.Б.Бектұров. Т.Ш. Бектұрова. Қазақ тілі. А. 2002.
7.1.6. Қазақ тілі сөздігі. А. 1999 ҰТА
7.1.7. Ә. Болғамбаев. Қазақ тілінің синонимдік сөздігі. А.1976.
7.1.8. Б.Шалабай, В.Салагаев. Іс қағаздары. А. 2001.
7.1.9. Базарғалиева Б., Иманбаева М., Ибрагимов Қ. Қазақ тілі. Алматы,
2005.
7.1.10. Г.Қ Рысбаева. Қазақ тілі грамматикалық анықтағыш  А-2000
7.1.11. З.Күзекова. Практикалық курс.  Қазақ тілі –Алматы: 2002
7.1.12. Ш.Бектұров. Серғалиев М. Қазақ тілі А-1994
7.1.13. Жас техниктің  энциклопедиялық  сөздігі.  Москва.1980.
7.1.14. Р. Сыздық Қазақ тілінің анықтағышы Астана, Елорда 2000.
7.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1. Жас толқын электронды оқулығы
7.2.2. Руханият электронды оқулығы
7.2.3. Зерде электронды оқулығы
7.2.4. Елтаным электронды оқулығы
7.2.5. Мәнерлеп оқу электронды оқулығы
7.2.6. Ахмет Байтұрсынов электронды оқулығы
7.2.7. Ыбырай Алтынсарин электронды оқулығы
7.2.8. Қазақ тілі электронды оқулығы
Пәндер