Файл қосу


Темпера техникасының күрделі натюрморт темпера|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ        |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|СМК құжатының 3-деңгейі  |ОӘК       |ОӘК 042-33.41/01-2014   |
|ОӘК            |№1 басылым   |              |
|оқытушыға арналаған    |02.09.2014   |              |
|«Кескіндеме 1,2,3» пәнінің|        |              |
|жұмыстық бағдарламасы   |        |              |

              ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
               «Кескіндеме 1,2,3»

          5В012000 – «Кәсіптік білім» мамандығына


             ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ


              ЖҰМЫСТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2014


                 Алғы сөз

1 әзірлеген
Құрастырған ___________ «10»   12  2014 ж.Макаров Г.Е.
«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының профессоры

2 ТАЛҚЫЛАНҒАН
   2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасының отырысында.
Хаттама № 1,  «02»  09 2014 ж.,
Кафедра меңгерушісі __________ / М.С. Мырзаканов/

   2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
Хаттама № 1 , «5» 09 2014 ж.,
Төраға ____________________ / Ахметова Т.Ш. /

3 БЕКІТІЛГЕН
Университетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында келісіліп, баспаға
ұсынылды

Хаттама № ____, «_____» ____________________ 2014 ж.
ОӘК төрайымы __________ / Искакова Г.К. /

БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

                  Мазмұны

|1 Қолдану саласы                       |      |
|2 Нормативтік сілтемелер                   |      |
|3 Жалпы жағдай                        |      |
|4 Оқу бағдарламасының мазмұны                 |      |
|5 Студенттің өздік жұмысына арналған тақырыптар        |      |
|6 Пән бойынша оқу – әдістемелік картасы            |      |
|7 Оқу үрдесін кітаппен қамтамассыз ету картасы        |      |
|8 Әдебиет                           |      |1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«Кескіндеме» пәні бойынша 5В012000 «Кәсіптік білім» мамандығына арналған
оқу-әдістемелік кешен студенттерге материалдармен, бояулармен, сондай-ақ
кескіндеме техникаларымен жұмыс істеуге үйретеді. Оқу-әдістемелік кешен ең
негізгі құжат болып табылады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
  «Кескіндеме» осы пәннің оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың
ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін
ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

- СТУ 042 - ГУ-4-2013 университета стандарты «Общие требования к разработке
и оформлению учебно-методических комплексов дисциплин»;

- ДП 042-1.01-2013  құжат «Структура и содержание учебно-методических
комплексов дисциплин».

3 ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ
  3.1 Пән мазмұнының қысқаша мазмұны:
  Кескіндеме пәні жайында жалпы түсінік. Реалистік живопистің талабы,
табиғи түс, спектр, негізгі түстер, акварель кескіндемесі техникасы, бір
тектес фондағы қарапайым формадағы заттар натюрморты /гризайль/, жарық
фондағы 2-3 заттан тұратын натюрморт.  қарама-қарсы түстерден қойылған
натюрморт, жеміс-жидектерден құрылған натюрморт, бірнеше  заттан тұратын
күрделі натюрморт, гуашь техникасындахы  натьюрморт  /гризайль/,  ашық
түстерден қралған натюрорт /гуашь/, самауыр  қойылған  натюрморт,  үй
бұйымдарынан құралған күрделі натюрморт /темпера/, гипсты бас қойылған
натюрморт /темпера/, жан-жануарлардың тұлыбы қойылған натюрморт /темпера/,
табиғат көріністерінен этюдтар жазу


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: Студенттерге натюрморт композициясын реңдік
және бояу түсін іздеуді түсіндіру. Композиция және  көріністі-бейнені
қабылдау психологиясын қалыптастыру.  Интерьердегі  күрделі  тақырыптық
натюрморт композициясын орындауды үйрету. Көп заттан тұратын композицияны
орындау. Кеңістік мәселесін шешуді қалыптастыру. Композиция шешімін табу
жолдарымен таныстыру.

3.3 Пәнді оқытудағы негізгі міндеті: заттың сыр-сипатын,  нәрсе  мен
кеңістіктің қарым-қатынасын, сәуле мен көлеңкенің құлпырымын үндестіре
бейнелеу, көркемдік және танымдық қуатын қалыптастыру

3.4 Оқу нәтижесі
Студент пәнді оқып тамандағанда:
- білу – курстың пәні мен міндетін; мамандық бойынша оқыту бағдарламаларына
 сай кескіндеме  пәнінің негізгі мазмұны;  педагогикалық және  білім
жетістіктер спектрі.

Төмендегі дағдылар мен іскерліктерін қалыптасытыру:
  - Бояулармен жұмыс істей алу;
  - әдістемелік және оқыту әдебиеттерімен жұмыс істеу;
  - графикалық, живописьтік тапсырмаларды орындау;
  - педагогикалық қызыметінде қажетке жаратуға қалыптастыру

3.5 Курстың пререквизиттері: жоқ

3.6 Курстың постреквизиттері:  педагогикалық практика, дипломдық жұмыс,
кәсіби шығармашылық міндет.

3.7 Оқу жоспарынан алынған

                                   Кесте 1
|Курс                             |Семестр  |
|1                               |2     |
|Тәжірибе жұмысы                        |      |
|5 семестр                           |      |
|№1 тәжірибелік сабақ: Реалистік живопистің талабы. Табиғи түс.|4     |
|Спектр. Негізгі түстер. Акварель кескіндемесі техникасы.   |      |
|№2тәжірибелік сабақ:                     |6     |
|Бір тектес фондағы қарапайым формадағы заттар натюрморты   |      |
|/гризайль/.                          |      |
|№3тәжірибелік сабақ:                     |6     |
|Жарық фондағы 2-3 заттан тұратын натюрморт.          |      |
|№4 тәжірибелік сабақ:                     |      |
|Бір-біріне жақын түстерден құралған натюрморт         |      |
|№5 тәжірибелік сабақ:                     |      |
|Жеміс-жидектерден құрылған натюрморт.             |      |
|6 семестр                           |      |
|№6 тәжірибелік сабақ:                     |      |
|4-5 заттан тұратын күрделі натюрморт             |7     |
|№7 тәжірибелік сабақ:                     |      |
|Гуашь техникасындахы натьюрморт /гризайль/.          |7     |
|№8 тәжірибелік сабақ:                     |      |
|Ашық түстерден қралған натюрорт /гуашь/            |6     |
|№9 тәжірибелік сабақ:                     |      |
|Самауыр қойылған натюрморт.                  |10     |
|7 семестр                           |      |
|№10 тәжірибелік сабақ:                    |7     |
|Үй бұйымдарынан құралған күрделі натюрморт /темпера/.     |      |
|№11 тәжірибелік сабақ:                    |      |
|Гипсты бас қойылған натюрморт /темпера/            |7     |
|№12тәжірибелік сабақ:                     |      |
|Жан-жануарлардың тұлыбы қойылған натюрморт /темпера/     |6     |
|№13 тәжірибелік сабақ:                    |      |
|Табиғат көріністерінен этюдтар жазу.             |10     |5 ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІЛІМІ

  5.1 Бір тектес фондағы қарапайым формадағы заттар натюрморты /гризайль/.

  5.2 Жарық фондағы 2-3 заттан тұратын натюрморт
  5.3 Түстері бір-біріне жақын заттардан құралған
  5.4 Қарама-қарсы түстерден қойылған натюрморт. Жеміс-жидектерден құрылған
натюрморт
  5.5 4-5 заттан тұратын күрделі натюрморт
  5.6 Гуашь техникасындахы натьюрморт /гризайль/.
  5.7 Ашық түстерден қралған натюрорт /гуашь/
  5.8 Самауыр қойылған натюрморт.
  5.9 Үй бұйымдарынан құралған күрделі натюрморт /темпера/.
  5.10Гипсты бас қойылған натюрморт /темпера/
  5.11 Жан-жануарлардың тұлыбы қойылған натюрморт /темпера/
  5.12Табиғат көріністерінен этюдтар жазу


6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
                                   Кесте 3
|Тақырыбы    |Көрнекті құрал,       |Өздігінен оқуға арналған  |Бақылау|
|        |ТОҚ,плакаттар,       |сұрақтар          |түрі  |
|        |зертханалық стенд      |              |    |
|        |              |              |    |
|1       |4              |5             |6   |
|№1 тақырып:  |Реалистік живопистің талабы.|Реалистік жанр дегеніміз  |    |
|        |Табиғи түс. Спектр. Негізгі |не? Түстер спектры     |    |
|        |түстер. Акварель      |дегеніміз не? Акварель   |    |
|        |кескіндемесі техникасы.   |техникасының екершеліктері.|    |
|№2 тақырып:  |Бір тектес фондағы     |Гризайль дегеніміз не:   |    |
|        |қарапайым формадағы заттар |              |    |
|        |натюрморты /гризайль/.   |              |    |
|№3 тақырып:  |Жарық фондағы 2-3 заттан  |Жарық фондағы түстердің  |    |
|        |тұратын натюрморт.     |ерекшеліктері.       |    |
|№4 тақырып:  |Бір-біріне жақын түстерден |Бір біріне жарқын түстерден|    |
|        |құралған натюрморт     |              |    |
|№5 тақырып:  |Жеміс-жидектерден құрылған |Жеміс жидектердің     |    |
|        |натюрморт.         |формаларына сай бояулардың |    |
|        |              |ерекшеліктері.       |    |
|№6 тақырып:  |4-5 заттан тұратын күрделі |Күрделі натюрмортты қағаз |    |
|        |натюрморт          |бетіне орналастыру.    |    |
|№7 тақырып:  |Гуашь техникасындахы    |Гуашь техникасының     |    |
|        |натьюрморт /гризайль/.   |ерекшеліктері.       |    |
|№8 тақырып:  |Ашық түстерден құралған   |Гуашь техникасында ашық  |    |
|        |натюрорт /гуашь/      |түстерді қолдану      |    |
|№9 тақырып:  |Самауыр қойылған натюрморт. |Самауырдың бетіндегі    |    |
|        |              |шағылысқан түстер.     |    |
|№10 тақырып:  |Үй бұйымдарынан құралған  |Темпера техникасының    |    |
|        |күрделі натюрморт /темпера/.|ерекшеліктері.       |    |
|№11тақырып:  |Гипсты бас қойылған     |Темпера техникасында    |    |
|        |натюрморт /темпера/     |натюрмортты салу      |    |
|№12 тақырып:  |Жан-жануарлардың тұлыбы   |Жан-жануарлардың      |    |
|        |қойылған натюрморт /темпера/|анатомиялық ерекшеліктері. |    |
|№13 тақырып:  |Табиғат көріністерінен   |Күннің райына байланысты  |    |
|        |этюдтар жазу        |түстерді қолдану.     |    |

7 ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТ КАРТАСЫМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
                                   Кесте 4
|Оқу - әдістемелік әдебиеттің аты |Дана саны  |Студенттер |Қамтамасыз ету  |
|және авторлары          |      |саны    |пайызы      |
|Рисунок. Живопись. Композиция.  |25     |25     |100        |
|Хрестоматия. / Ростовцев Н. Н. - |      |      |         |
|М., 1989.            |      |      |         |
|Ростовцев Н.Н.Академический    |50     |      |100        |
|рисунок: курс лекций.-М.,1973   |      |      |         |
|Ростовцев Н.Н.Учебный       |45     |      |100        |
|рисунок.-М.,1985         |      |      |         |
|Ростовцев Н.Н. Рисование головы  |14     |      |56        |
|человека.-М.,1989         |      |      |         |
|Учебный рисунок/Под        |18     |      |72        |
|ред.В.А.Королева.-М.,1981     |      |      |         |
|Школа изобразительного искусства в|4      |      |16        |
|3 книгах. - М., 1989.      |      |      |         |
|Волков И. Ф. Творческие методы и |4      |      |16        |
|художественные системы. - М.,   |      |      |         |
|1978.               |      |      |         |
|Борщ А. О. Наброски и зарисовки. |10     |      |40        |
|Учебно–методическое пособие для  |      |      |         |
|художественных училищ и училищ  |      |      |         |
|прикладного искусства. - М.,   |      |      |         |
|1970.               |      |      |         |
|Ракша Ю. Живопись. Графика. - М., |9      |      |36        |
|1983.               |      |      |         |
|Лазарев М. Профессия художник. - |2      |      |8         |
|М., 1976.            |      |      |         |
|Пучков А. С., Триселев А. В.   |97     |      |100        |
|Методика работы над натюрмортом : |      |      |         |
|Учебно–методическое пособие для  |      |      |         |
|художественно – графического   |      |      |         |
|факультета педагогических     |      |      |         |
|институтов. - М., 1982.     |      |      |         |
|Основы рисунка. Автор издания   |5      |      |20        |
|группа Парамон Эдисионес,     |      |      |         |
|Барселона, Испания, январь 1992. |      |      |         |
|Перевод: Ольга Вартанова., 1994. |      |      |         |
|Шорохов Е. В., Козлов Н. Г.    |3      |      |12        |
|Композиция. - М., 1978.     |      |      |         |
|Непомнящий В. М. Перспектива в  |94     |      |100        |
|композиции. - Чебоксары, 1970.  |      |      |         |
|Аксенов К. Н. Рисунок. - М.,1987.|11     |      |44        |
|Материалы и техника рисунка:   |3      |      |12        |
|Учеб. Пособие/ Под ред. В. А.   |      |      |         |
|Королева. - М., 1983.      |      |      |         |
|Кузин В. С. Наброски и зарисовки: |45     |      |100        |
|Пособие для учителей. - 2-е изд. -|      |      |         |
|М., 1981.            |      |      |         |
|Карлов Г. И. Изображение птиц и  |5      |      |20        |
|зверей: Книга читателя. - М.,  |      |      |         |
|1976.               |      |      |         |
|Медведев Л.Г. Графический     |30     |      |100        |
|художественный образ и его    |      |      |         |
|выражение в академическом рисунке.|      |      |         |
|- М., 1986            |      |      |         |
|Сокольникова Н.М. Основы рисунка, |10     |      |40        |
|- М., 1996            |      |      |         |
|Бесчастнов, Н.П.  Изображение  |2      |      |8         |
|растительных мотивов :учеб.пособие|      |      |         |
|для студентов вузов .-М.,2008   |      |      |         |
|Рисунок /Под ред. A.M. Серова. - |100     |      |100        |
|М., 1975             |      |      |         |
|Ачилов И. Ш. Анатомия головы   |90     |      |100        |
|человека и построение ее в    |      |      |         |
|рисунке. - Алматы, 1990      |      |      |         |
|Авсиян О.А. Натура и рисование по |10     |      |40        |
|представлению .- М., 1985     |      |      |         |
|Медведев Л. Г. Формирование    |100     |      |100        |
|графического художественного   |      |      |         |
|образа на занятиях по рисунку. - |      |      |         |
|М., 1986             |      |      |         |
|Рабинович М.Ц. Пластическая    |50     |      |100        |
|анатомия человека, четвероногих  |      |      |         |
|животных и птиц и ее применение в |      |      |         |
|рисунке. - М., 1978        |      |      |         |
|Ростовцев Н.Н., Соловьев С.А.   |40     |      |100        |
|Техническое рисование. - М., 1979 |      |      |         |

8 ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
8.1 Негізгі әдебиеттер
|8.1.1  |Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. / Ростовцев Н. Н. - |
|    |М., 1989.                            |
|8.1.2  |Ростовцев Н.Н.Академический рисунок: курс лекций.-М.,1973    |
|8.1.3  |Ростовцев Н.Н.Учебный рисунок.-М.,1985              |
|8.1.4  |Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека.-М.,1989        |
|8.1.5  |Учебный рисунок/Под ред.В.А.Королева.-М.,1981          |
|8.1.6  |Школа изобразительного искусства в 3 книгах. - М., 1989.    |
|8.1.7  |Волков И. Ф. Творческие методы и художественные системы. - М.,  |
|    |1978.                              |
|8.1.8  |Борщ А. О. Наброски и зарисовки. Учебно–методическое пособие для |
|    |художественных училищ и училищ прикладного искусства. - М.,   |
|    |1970.                              |
|8.1.9  |Ракша Ю. Живопись. Графика. - М., 1983.             |
|8.1.10 |Лазарев М. Профессия художник. - М., 1976.           |
|8.1.11 |Пучков А. С., Триселев А. В. Методика работы над натюрмортом :  |
|    |Учебно–методическое пособие для художественно – графического   |
|    |факультета педагогических институтов. - М., 1982.        |
|8.1.12 |Основы рисунка. Автор издания группа Парамон Эдисионес,     |
|    |Барселона, Испания, январь 1992. Перевод: Ольга Вартанова., 1994.|
|8.1.13 |Шорохов Е. В., Козлов Н. Г. Композиция. - М., 1978.       |
|8.1.14 |Непомнящий В. М. Перспектива в композиции. - Чебоксары, 1970.  |
|8.1.13 |Аксенов К. Н. Рисунок. - М.,1987.                |
|8.1.15 |Материалы и техника рисунка: Учеб. Пособие/ Под ред. В. А.   |
|    |Королева. - М., 1983.                      |
|8.1.16 |Кузин В. С. Наброски и зарисовки: Пособие для учителей. - 2-е  |
|    |изд. - М., 1981.                        |
|8.1.17 |Карлов Г. И. Изображение птиц и зверей: Книга читателя. - М., |
|    |1976.                              |
|8.1.18 |Медведев Л.Г. Графический художественный образ и его выражение в |
|    |академическом рисунке. - М., 1986                |
|8.1.19 |Сокольникова Н.М. Основы рисунка, - М., 1996           |
|8.1.20 |Бесчастнов, Н.П.  Изображение растительных мотивов :учеб.пособие|
|    |для студентов вузов .-М.,2008                  |
|8.1.21 |Рисунок /Под ред. A.M. Серова. - М., 1975            |
|8.1.22 |Ачилов И. Ш. Анатомия головы человека и построение ее в рисунке. |
|    |- Алматы, 1990                          |
|8.1.23 |Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению .- М., 1985   |
|8.1.24 |Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа |
|    |на занятиях по рисунку. - М., 1986                |
|8.1.25 |Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих   |
|    |животных и птиц и ее применение в рисунке. - М., 1978      |
|8.1.26 |Ростовцев Н.Н., Соловьев С.А. Техническое рисование. - М., 1979 |


8.2 Қосымша әдебиеттер
|8.2.1  |Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М., 1981            |
|    |2008                               |
|8.2.2  |Медведев Л.Г. Формирование граф. худож. образов. в процессе   |
|    |академического рисунка.- М., 1985                |
|8.2.3  |Кондахчан Е.С. Методика преподавания рисунка в ср. школе. –М.,  |
|    |1952                               |
|8.2.4  |Костерин Н.П. Учебное рисование.- М., 1984            |
|8.2.5  |Костерин Н.П. Учебное рисование.- М., 1980            |
|8.2.6  |Кузин В.С. Наброски и зарисовки.- М., 1970            |
|8.2.7  |Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная  |
|    |школа.- М., 1981                         |
|8.2.8  |Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Русская и   |
|    |советская школа рисунка.- М., 1982                |
|8.2.9  |Рисунок и живопись / Ю.Г. Аксенов и др. т.1., т.2.- М., 1963   |
|8.2.10 |Пучков А.С., Триселев А.В. Методы работы над натюрмортом.- М.,  |
|    |1982                               |
|8.2.11 |Терентьев А.Е. Изображения животных и птиц средствами рисунка и |
|    |живописи.- М., 1980                       |
|8.2.12 |Стасевич В.Н. Искусство портрета.- М., 1972           |
|8.2.13 |Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя ИЗО   |
|    |искусства.- М., 1981                       |
|8.2.14 |ИЗО в школе. Рисование. ДПИ. Графика / Под ред. В.В.       |
|    |Колокольникова.- М., 1975                    |
|8.2.13 |Рожкова Е. Изобразительное искусство: 6 класс.- М., 1969     |
|8.2.15 |Рожкова Е. Изобразительное искусство в школе.- М., 1976     |
|8.2.16 |Изобразительное искусство. Метод. указания к выполнению     |
|    |контрольных работ. 3-5 курсы.-М., 1971              |
|8.2.17 |Никонорова Н.П. Наглядные пособия и оборудования для занятий ИЗО |
|    |искусства.- М., 1975                       |
|8.2.18 |Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты.- М., 1989       |
|8.2.19 |Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник, педагог, школа.-|
|    |М., 1984                             |
Пәндер