Файл қосу


Ауыл шаруашылығы экономикасы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК               |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК      |               |
|              |        |УМКД 042–18-1.1.53/01–2013  |
|«Агробизнесті ұйымдастыру» |№__ басылым   |               |
|пәні бойынша оқытушыға   |        |               |
|арналған пәннің оқу жұмыс  |        |               |
|бағдарламасы        |        |               |          «Агробизнесті ұйымдасытру» пәні бойынша
          5В080200 мамандығының студенттері үшін

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

         ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей, 2013  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Қуантқан Б. Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласы Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының мәжілісінде
  Хаттама №___, « ___» ________ 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева


  2.2.Қаржы-экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік   бюроның
мәжілісінде
  Хаттама №___, « ___» ________ 2013 жыл


  Төраға              ____________ С.Х.Тойкин
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама №___, « ___» ________ 2013 жыл


  ОӘК төрайымы      ____________ Г.К.Искакова


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  №2 басылым 30.09.2009 №1 басылым орнына


                  Мазмұны


   1. Қолдану аумағы
   2. Нормативтік сілтеме
   3. Жалпы жағдайлар
   4. Оқытушылар үшін пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

    Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны

   5. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
   6. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз картасы
   7. Әдебиеттер

  1. ҚОЛДАНУ АУМАҒЫ
  «Агробизнесті ұйымдастыру» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені құрамына
кіретін оқытушыға арналған пәннің оқу бағдарламасы экономикалық  емес
мамандықтары студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның
өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу үрдісі барысында
студенттер игеретін дағды және шеберлікпен таныстырады. Оқу-әдістемелік
кешен пәнді зерттеу кезіндегі негізгі жетекші құрал болып табылады.
  2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
  «Агробизнесті ұйымдастыру» пәнінің оқу-әдістемелік  кешені  келесі
құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу
процессін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігің 2011 жылдың 17
маусымда қолданысқа енгізілген «МББС ҚР 5.04.019-2011  мамандықтарының
Мемлекеттік білім беру стандарттары.
  3.ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
  3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
  Агробизнес - агроөнеркәсіп кешені салаларын,  оның  ішінде  ауыл
шаруашылығы экономикасының теориялық негіздерін, Қазақстан Республикасының
1991–2007 жылдары арасындағы өндірістік – экономикалық  көрсеткіштерін
әртүрлі меншік түрлерін ескере отырып оқытуға негізделіп отыр.


  3.2 Пәнді зерттеудің мақсаты:
  «Агробизнесті ұйымдастыру» пәнін оқытудың мақсаты болып агроөнеркәсіп
кешені салаларын, оның ішінде ауыл шаруашылығы экономикасының, Қазақстан
Республикасының өндірістік – экономикалық көрсеткіштерін әртүрлі меншік
түрлерін оқу табылады.


  3.3 Пәнді зерттеудің негізгі міндеттері:
  Пәнді оқытудың тапсырмасы: «Агробизнес»  пәнін  оқытудың  негізгі
тапсырмасы  болып  студенттерді  ауылшарушылығы  саласымен  таныстыру,
ауылшаруашылығын  орналастыруды  экономикалық  бағалау,  агроөнеркәсіп
кешенінің экономикалық тиімділігін анықтау.


  3.4 Оқу нәтижелері:
  Студент білу керек:  ауылшаруашылығын  орналастыруды  экономикалық
бағалау, агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігін анықтау.
  Студент түсіну керек: Курсты оқу үшін қажетті игеретін пәндер тізімі:
«Агробизнес» пәнін игеру үшін экономикалық білімін түсіну қажет.
  Студент істей алу керек: Әдістемелік негізі болып экономикалық теория
табылады. Жеке алғанда, оның бөлімдерінде  ауылшаруашылығы  қызметімен
байланысты нарықтық қатынастардың экономикалық негіздері қарастырылады.
  Студент игеру қажет: Сонымен қатар, статистиканың жалпы теориясы,
экономика – математикалық тәсіл мен модельдер, ет және сүт өнімдері
технологиясы сияқты пәндерді игеру қажет.


  3.5 Пәннің переквизиттері.
  - Қазақстан тарихы;
  - Саясаттану;
  - Экономикалық теория негіздері;
  - Ауыл шаруашылығы экономикасы.


  3.6 Постреквизиттер.
  Жоқ.  3.7 Оқу жоспарынан көшірме:
                                   Кесте 1

|Курс                              |Семестр   |
|1                               |2      |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1. Аграрлық саладағы бизнестің теориялық аспектісі          |
|Тақырып 1. Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау |1      |
|үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттар  |       |
|Ауыл шаруашылығындағы бизнесті құру үшін қажет экономикалық,  |       |
|әлеуметтік және құқықтық шарттар. ҚР ауыл шаруашылығына    |       |
|байланысты заңдар мен заңнамалар.               |       |
|Тақырып 2. Нарықтық экономика және бизнес           |1      |
|Бизнес ұғымы, мәні және экономикалық мазмұны.Іскерлікті    |       |
|ұйымдастыру формалары                     |       |
|Тақырып 3. Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының    |1      |
|агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы              |       |
|Тақырып 4. Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі   |1      |
|Агроөнеркәсіп кешенінің құрамы. АӨК – нің бірінші сферасының  |       |
|сипаттамасы. АӨК – нің үшінші сферасының негізгі функциялары. |       |
|Тақырып 5. Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны|1      |
|Модуль 2. Ауыл шаруашылығы экономикасының ерекшелігі             |
|Тақырып 6.Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының     |2      |
|ерекшелігі                           |       |
|Халық шаруашылығы саласы түсінігі. Халық шаруашылығын салалық |       |
|дифференциялау. Ауыл шаруашылығы өндірісінің негізгі      |       |
|ерекшеліктері. Елдің азық түлік қауіпсіздігі. Дифференциальды |       |
|рента. Ауыл шаруашылығы өндірісінің маусымдық факторлары.   |       |
|Тақырып 7. Ауыл шаруашылығын орналастыруды экономикалық бағалау|1      |
|Орналастырудың тиімділігін анықтауда қолданылатын нақты    |       |
|көрсеткіштер жүйесі. Тиімділіктің құндылық көрсетіштері    |       |
|Тақырып 8. Ауылшаруашылығын мамандандыру және шоғырландыру   |1      |
|Модуль 3. Нарықтың экономикалық сипаты             |       |
|Тақырып 9. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі |1      |
|Тақырып 10. Саладағы нарықтардың классификациясы мен түрлері  |1      |
|Тақырып 11. Нарықтың функциялары және нарықтық инфрақұрылым  |2      |
|Рынок анықтамасы.Нарықтық механизм. Рыноктарды классификациялау|       |
|қандай белгілері. Агроөнеркәсіп кешеніндегі рыноктың түрлері. |       |
|Нарықтық инфрақұрылым.                     |       |
|Тақырып 12. Саладағы нарықтық саясат              |1      |
|Тақырып 13. Қазіргі заман экономикасында ауыл шаруашылығының  |1      |
|сала ретіндегі ерекшеліктері                  |       |
|Практикалық (семинарлық)сабақтар                       |
|Модуль 1. Аграрлық саладағы бизнестің теориялық аспектісі          |
|Тақырып 1. Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау |2      |
|үшін қажетті экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттар  |       |
|Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау үшін қажетті|       |
|экономикалық шарттар                      |       |
|Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау үшін қажетті|       |
|әлеуметтік шарттар                       |       |
|Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау үшін қажетті|       |
|құқықтық шарттар                        |       |
|Нарықтың инфрақұрылымын құрайтын әртүрлі ұйымдар        |       |
|Тақырып 2. Нарықтық экономика және бизнес           |2      |
|Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлік процестің элементтері.     |       |
|Бизнестің мүмкіндігін анықтау және бағалау           |       |
|ҚР ауыл шаруашылығына байланысты заңдар мен заңнамалар     |       |
|Бизнес ұғымы, мәні және экономикалық мазмұны          |       |
|Іскерлікті ұйымдастыру формалары                |       |
|Нарықтық экономика ұғымы                    |       |
|Бизнестің ұйымдастыру формасы                 |       |
|Тақырып 3. Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының    |2      |
|агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы              |       |
|АӨК – і жөніндегі ұғым, оның құрамы мен құрылымы        |       |
|Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп   |       |
|кешенінің басты саласы                     |       |
|Экономикадағы негізгі салааралық кешендер           |       |
|Агроөнеркәсіп кешенінің негізгі төрт түрлі сферасы      |       |
|Тақырып 4. Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі   |2      |
|Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі        |       |
|Аграрлы экономиканың негізгі мақсаттары            |       |
|Ауылшаруашылығындағы әлеуметтік тиімділіктің көрсеткіштері   |       |
|Тақырып 5. Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны|2      |
|Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны      |       |
|Жеке салалар мен қосымша салалар                |       |
|Модуль 2. Ауыл шаруашылығы экономикасының ерекшелігі             |
|Тақырып 6.Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының     |3      |
|ерекшелігі                           |       |
|Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының ерекшелігі     |       |
|Өндірісті жандандыру                      |       |
|Жай және кеңейтілген жандандыру                |       |
|Тақырып 7. Ауыл шаруашылығын орналастыруды экономикалық бағалау|2      |
|Ауыл шаруашылығын орналастыруды экономикалық бағалау      |       |
|Орналастырудың тиімділігін анықтауда қолданылатын нақты    |       |
|көрсеткіштер                          |       |
|Тақырып 8. Ауылшаруашылығын мамандандыру және шоғырландыру   |2      |
|Ауылшаруашылығын мамандандыру                 |       |
|Ауылшаруашылығын шоғырландыру                 |       |
|Модуль 3. Нарықтың экономикалық сипаты                    |
|Тақырып 9. Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі |3      |
|Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі       |       |
|Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығын нарықтық      |       |
|қатынастарға көшіру қажеттілігі негізгі үш факторы      |       |
|ҚР мемлекеттік саясатының аграрлық секторына байланысты негізгі|       |
|кезеңдер                            |       |
|Тақырып 10. Саладағы нарықтардың классификациясы мен түрлері  |2      |
|Саладағы нарықтардың классификациясы              |       |
|Саладағы нарықтардың түрлері                  |       |
|Тақырып 11. Нарықтың функциялары және нарықтық инфрақұрылым  |3      |
|Нарықтың функциялары                      |       |
|Нарықтық инфрақұрылым                     |       |
|Тақырып 12. Саладағы нарықтық саясат              |2      |
|Саладағы нарықтық саясат                    |       |
|ҚР ауылшаруашылығына байланысты заңнамалық құжаттар      |       |
|Тақырып 13. Қазіргі заман экономикасында ауыл шаруашылығының  |3      |
|сала ретіндегі ерекшеліктері                  |       |
|Қазақстан экономикасындағы АӨК даму беталыстары        |       |
|Дамытудың жоспарлары мен бағдарламалары            |       |  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
5.1 Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті (бизнесті) жасау  үшін  қажетті
экономикалық, әлеуметтік және құқықтық шарттар.
5.2 Нарықтық экономика және бизнес
5.3 Ауыл шаруашылығы – Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенінің
басты саласы
5.4 Агроөнеркәсіп кешенінің экономикалық тиімділігі
5.5 Салалардың ұғымы және оның ауылшаруашылығындағы орны
5.6 Қазақстанның ауылшаруашылығы экономикасының ерекшелігі
5.7 Ауыл шаруашылығын орналастыруды экономикалық бағалау
5.8 Ауылшаруашылығын мамандандыру және шоғырландыру
5.9 Нарық және ауылшаруашылығындағы нарықтың механизмі
5.10 Саладағы нарықтардың классификациясы мен түрлері
5.11 Нарықтың функциялары және нарықтық инфрақұрылым
5.12 Саладағы нарықтық саясат
5.13 Қазіргі заман экономикасында ауыл шаруашылығының сала  ретіндегі
ерекшеліктері

  6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


                                   Кесте 3
|Тақырыптары             |Әдістемелік  |Өз бетімен |Бақылау  |
|                  |материалдар, |оқу    |формасы  |
|                  |плакаттар   |сұрақтары |      |
|Дәріс сабақтары  |Практикалық   |       |      |      |
|          |(семинар)    |       |      |      |
|          |сабақтары    |       |      |      |
|1         |2        |3       |4     |5     |
|1. Ауыл      |1. Ауыл     |Тақта. бор,  |1-4    |Конспект  |
|шаруашылығында   |шаруашылығында |конспект,оқулы|      |      |
|кәсіпкерлікті   |кәсіпкерлікті  |қтар     |      |      |
|(бизнесті) жасау  |(бизнесті) жасау|ситуациялық  |      |      |
|үшін қажетті    |үшін қажетті  |тапсырмалар  |      |      |
|экономикалық,   |экономикалық,  |       |      |      |
|әлеуметтік және  |әлеуметтік және |       |      |      |
|құқықтық шарттар  |құқықтық шарттар|       |      |      |
|2. Нарықтық    |2. Нарықтық   |Тақта. бор,  |1-9    |Сұхбаттасу |
|экономика және   |экономика және |конспект,оқулы|      |      |
|бизнес       |бизнес     |қтар     |      |      |
|          |        |ситуациялық  |      |      |
|          |        |тапсырмалар  |      |      |
|3. Ауыл шаруашылығы|3. Ауыл     |Тақта. бор,  |1-4    |Баяндама  |
|– Қазақстан    |шаруашылығы –  |конспект,оқулы|      |      |
|Республикасының  |Қазақстан    |қтар     |      |      |
|агроөнеркәсіп   |Республикасының |ситуациялық  |      |      |
|кешенінің басты  |агроөнеркәсіп  |тапсырмалар  |      |      |
|саласы       |кешенінің басты |       |      |      |
|          |саласы     |       |      |      |
|4. Агроөнеркәсіп  |4. Агроөнеркәсіп|Тақта. бор,  |1-3    |Баяндама  |
|кешенінің     |кешенінің    |конспект,оқулы|      |      |
|экономикалық    |экономикалық  |қтар     |      |      |
|тиімділігі     |тиімділігі   |ситуациялық  |      |      |
|          |        |тапсырмалар  |      |      |
|5. Салалардың ұғымы|5. Салалардың  |Тақта. бор,  |1-2    |Сұхбаттасу |
|және оның     |ұғымы және оның |конспект,оқулы|      |      |
|ауылшаруашылығындағ|ауылшаруашылығын|қтар     |      |      |
|ы орны       |дағы орны    |ситуациялық  |      |      |
|          |        |тапсырмалар  |      |      |
|6.Қазақстанның   |6.Қазақстанның |Тақта. бор,  |1-3    |Баяндама  |
|ауылшаруашылығы  |ауылшаруашылығы |конспект,оқулы|      |      |
|экономикасының   |экономикасының |қтар     |      |      |
|ерекшелігі     |ерекшелігі   |ситуациялық  |      |      |
|          |        |тапсырмалар  |      |      |
|7. Ауыл      |7. Ауыл     |Тақта. бор,  |1-2    |Сұхбаттасу |
|шаруашылығын    |шаруашылығын  |конспект,оқулы|      |      |
|орналастыруды   |орналастыруды  |қтар     |      |      |
|экономикалық    |экономикалық  |ситуациялық  |      |      |
|бағалау      |бағалау     |тапсырмалар  |      |      |
|8. Ауылшаруашылығын|8.       |Тақта. бор,  |1-2    |Сұхбаттасу |
|мамандандыру және |Ауылшаруашылығын|конспект,оқулы|      |      |
|шоғырландыру    |мамандандыру  |қтар     |      |      |
|          |және      |ситуациялық  |      |      |
|          |шоғырландыру  |тапсырмалар  |      |      |
|9. Нарық және   |9. Нарық және  |Тақта. бор,  |1-3    |Конспект  |
|ауылшаруашылығындағ|ауылшаруашылығын|конспект,оқулы|      |      |
|ы нарықтың     |дағы нарықтың  |қтар     |      |      |
|механизмі     |механизмі    |ситуациялық  |      |      |
|          |        |тапсырмалар  |      |      |
|10. Саладағы    |10. Саладағы  |Тақта. бор,  |1-2    |Конспект  |
|нарықтардың    |нарықтардың   |конспект,оқулы|      |      |
|классификациясы мен|классификациясы |қтар     |      |      |
|түрлері      |мен түрлері   |ситуациялық  |      |      |
|          |        |тапсырмалар  |      |      |
|11. Нарықтың    |11. Нарықтың  |Тақта. бор,  |1-2    |Конспект  |
|функциялары және  |функциялары және|конспект,оқулы|      |      |
|нарықтық      |нарықтық    |қтар     |      |      |
|инфрақұрылым    |инфрақұрылым  |       |      |      |
|12. Саладағы    |12. Саладағы  |ситуациялық  |1-2    |Конспект  |
|нарықтық саясат  |нарықтық саясат |тапсырмалар  |      |      |
|13. Қазіргі заман |13. Қазіргі   |Тақта. бор,  |1     |Конспект  |
|экономикасында ауыл|заман      |конспект,оқулы|      |      |
|шаруашылығының сала|экономикасында |қтар     |      |      |
|ретіндегі     |ауыл      |       |      |      |
|ерекшеліктері   |шаруашылығының |       |      |      |
|          |сала ретіндегі |       |      |      |
|          |ерекшеліктері  |       |      |      |


  7 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

                                   Кесте 4
|Оқулықтар,        |Жалпы саны   |Студенттер саны |Қамтамасыз етілу|
|оқу-әдістемелік     |        |        |пайызы,%    |
|әдебиеттердің аттары   |        |        |        |
|Темірбекова А.Б.     |40       |5        |800       |
|Экономикалық теория: Оқу |        |        |        |
|құралы. – Алматы:    |        |        |        |
|«Экономика», 2008.    |        |        |        |
|Мамыров Н.К., ж.б.    |50       |5        |1000      |
|Микроэкономика. - Алматы,|        |        |        |
|2000 (каз), 2002     |        |        |        |
|Мамыров Н.К., Тлеужанова |50       |5        |1000      |
|М. Макроэкономика. – А., |        |        |        |
|2002           |        |        |        |
|Петренко И.Г., Чужинов  |3       |5        |60       |
|П.И. Экономика      |        |        |        |
|крестьянского      |        |        |        |
|(фермерского) хозяйства –|        |        |        |
|Алматы, Кайнар, 1993   |        |        |        |
|Серова Е.В. Аграрная   |5       |5        |100       |
|экономика – М., ГУ ВШЭ, |        |        |        |
|1999           |        |        |        |
|Алтыбаев Б.А. и др.   |2       |5        |40       |
|Основы рыночной     |        |        |        |
|инфраструктуры – Алматы, |        |        |        |
|Каз ГАУ, 1997      |        |        |        |
|Коваленко Н.Я. Экономика |2       |5        |40       |
|сельского хозяйства – М.,|        |        |        |
|Изд. Тандем, 1998    |        |        |        |
|Тойкин С.Қ. және т.б.  |6       |5        |120       |
|Аграрлық экономика,   |        |        |        |
|Семей, 2007       |        |        |        |

  8 ӘДЕБИЕТТЕР


  8.1 Негiзгi әдебиеттер
  1. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу  құралы.  –  Алматы:
   «Экономика», 2008.
  2. Сабден О. Экономика производства и рынок. – Алматы: ИД «Эксклюзив»,
   2009. – 312с.
 3. Сабден О. Кәсіпкерлік. – Алматы: ИД «Эксклюзив», 2009. – 320с.
  8.2.4 Кайкен Ж.Б., Сұлтанов Ө.С., Қалдыбаев М.М. Кәсіпорын экономикасы:
Оқулық. – Семей: ПК «Семей-печать», 2010. – 302б.  1 Қосымша әдебиеттер

  4. Петренко И.Г., Чужинов П.И. Экономика крестьянского (фермерского)
   хозяйства – Алматы, Кайнар, 1993
  5. Серова Е.В. Аграрная экономика – М., ГУ ВШЭ, 1999
  6. Алтыбаев Б.А. и др. Основы рыночной инфраструктуры – Алматы, Каз ГАУ,
   1997
  7. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства – М., Изд. Тандем, 1998
  8.2.5 Тойкин С.Қ. және т.б. Аграрлық экономика, Семей, 2007
  8.2.6 Әубәкіров Я.Ә., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова Ф.Н., Табеев Т.П.
Экономикалық теория. Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 1998.
  8.2.7 Әпсәләмов Н.Ә., Исабеков Қ., Сұлтанов Ө.С. Экономикалық теория
негіздері. Оқу құралы.-Алматы: Ғылым, 1999.
Пәндер