Файл қосу

жүргізу - төтенше - жағдайлар - көмек - алғашқы - слайдтар - плакат

|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК     |ПОӘК 042-14.4.05.1.20.55/01-2012 |
|ПОӘК «Тіршілік қауіпсіздігі|№1 басылым  |                 |
|негіздері» пәнінің     |       |                 |
|оқытушыға арналған оқу   |       |                 |
|жұмыс бағдарламасы     |       |                 |            Пәннің оқу-әдістемелік кешені   «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәнінен университеттің барлық
              мамандықтарына арналған

        оқытушының пән бойынша оқу жұмыс бағдарламасы

                  Семей
                  2012
                 АЛҒЫ СӨЗ

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған
ортаны     қорғау»     кафедрасының     аға     оқытушысы

Бакирова Л.С. _________________    «28» 08. 2012 жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және
қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отрысында
Хаттама № 1    «03» 09. 2012 жыл.

Кафедра меңгерушісі _________               профессор  К.Н.
Апсаликов

2.2 Аграрлық факультетінің оқу - әдістемелік бюросында
Хаттама № 1    «03» 09. 2012 жыл.

АФ ОӘБ төрағасы   _________               профессор м.а.
К.Р. Сатиева


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады


Хаттама № 1  «13» 09. 2012 жыл.

Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,
оқу жұмысы бойынша проректор   _________  профессор Б.А. Рскелдиев4  Алғаш рет енгізілді.  Кешен  Қазақстан республикасының  Мемлекеттік
жалпыға бірдей білім стандарты МЖБС негізінде жаңартылған 0.04.019.-2011.
Бакалавриат.


                  МАЗМҰНЫ1.               Қолдану                саласы
  ….........................................................................
  .................... 4
2.             Нормативтік              сілтемелер
  ..........................................................................
  ......... 4
3.               Жалпы                ережелер
  ..........................................................................
  ..................... 4
4.   Оқытушының    жұмыс    оқу    бағдарламасының    мазмұны
  ................................ 6
5.    Студенттердің    өзіндік    жұмыстарының    тақырыптары
  .................................. 9
6.        Пәннің        оқу-әдістемелік        картасы
  ................................................................... 10
7.   Оқу-әдістемелік   әдебиеттермен   қамтамасыз   ету   картасы
  .......................... 14
8.                                Әдебиеттер
  ..........................................................................
  ............................ 16

  1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ   «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәні бойынша оқу- әдістемелік кешен
құрамына енетін оқытушының жұмыс  бағдарламасы  университеттің  барлық
мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған. Ол студенттерді оқу
үрдісі кезіндегі алынатын білім мен дағдылар, курс саясаты, курс мазмұны,
оның өзектілігі және қажеттілігімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен
пәнді оқу кезіндегі негізгі басқару құралы болып табылады.
  2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР


   Бұл «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері»  пәні бойынша оқу-әдістемелік
кешен құрамына енетін оқытушының жұмыс бағдарламасы төмендегі құжаттар
талаптарына сай осы пән бойынша  оқу  үрдісін  ұйымдастыру  тәртібін
белгілейді:
   -  Мамандықтар бойынша элективті пәндер катологі
  - СГУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік
   кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»
  - ДП 042-08.10.12-2007 Құжат «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
   мен мазмұны»   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1. Пәннің жалпы мазмұны:
   Тіршілік қауіпсіздігі негіздері – төтенше жағдай кезінде шаруашылық
нысандараның тұрақты жұмыс істеуін, адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз
қатынысы әдістерін, қазіргі заманғы зақымдау құралдарының қолданылуы және
табиғи, техногенді ТЖ салдарын жою және ескерту сұрақтарын оқытатын жоғары
мектеп курсы.
   Пәнді оқыту барысында келесі сұрақтар қарастырылады:
- Өмір сүру ортасының жағдайы және жағымсыз факторлары; адамның өмір сүру
ортасымен қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету принцптері; техникалық
ортамен процестердің қауіпсіздігін жоғарлату, зиянды  және  зақымдаушы
факторлармен зақымдалған адамның анатомиялық-физиологиялық салдары, оларды
идентификациялау принцптері; ТЖ кезіндегі шаруашылық нысандарының тұрақты
жұмыс істеуін зерттеу әдістері; ТЖ және олардың салдарын болжау; ТЖ кезінде
шаруашылық нысандарының  өндірістік қызметкерлерін және халықты қорғау
шараларын жасау; ТЖ салдарын жою; тіршілік қауіпсіздігінің нормативті
техникалық және ұйымдастыру негіздері.

   2. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты

   Болашақтағы мамандарға қауіпсіз және зиянсыз жағдайдағы тіршілік
әрекетін құру үшін қажетті теориялық және тәжірибелік дағдыларды үйрету;
қауіпсіздік бойынша қазіргі заман талаптарына сай технологиялық процестер
мен жаңа техниканы жобалау; студенттерге соғыс және бейбіт уақыттағы
төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттерді, халықты қорғау  әдістерін,
қазіргі заманғы зақымдау құралдарының қолдану кезінде, табиғи апаттар,
авариялар салдарын жою кезіндегі құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды
ұйымдастыру және жүргізу негіздерін оқыту; зақымдау ошағына сипаттама беру;
құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастыру және
жүргізу негіздерін  анықтау; ТЖ салдарынан халықты қорғау  әдістеріне
сипаттама беру; химиялық және радиациялық барлау құралдарымен таныстыру
және олардың жұмыс істеу тәртібі мен таныстыру.

   3. Пәнді оқытудың себептері

   «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәні  қауіпсіздікті  қамтамасыз
етудің теориялық және практикалық негіздерін білетін, қауіптілікті тани
және бағалай білетін, олардан сенімді қорғау тәсілдерін анықтай және жүзеге
асыра білетін, басты принцптер-ғылыми  ізденіс,  жобалық-конструкторлық
әзірлемелер, өндірісті ұйымдастыру және басқару  облысында  кез-келген
техникалық  міндеттерді  шешу  кезінде  қауіпсіздік  басымдылықтарының
сөзсіздігін терең сезетін, жас мамандарды дайындау.

   4. Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет

   Адамның мекендеу ортасының жағымсыз факторлары, олардың әсер ету
салдары, оларды сәйкестендіру және адамдарды қорғауды қамтамасыз  ету
принцптері, нвсандардвң жұмыс істеу інің тұрақтылығын арттыруды зерттеу
әдістері, ТЖ болжау және апаттардың, табиғи апаттардың салдарын жоюға
әзірлігін анықтайтын модельдерді әзірлеу туралы түсінігі болуы қажет;
   ҚР негізгі заңдарын және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі  және
қоршаған ортаны қорғау облысындағы нормативтік заңдарды; зиянды  және
зақымдаушы факторлардың адам үшін анатомия-физиологиялық салдарын, қорғау
тәсілдерін; ТЖ дағы шаруашылық нысандарының жұмыс істеу  тұрақтылығын
арттыру жолдары мен тәсілдерін; төтенше жағдайларды болжау және олардың
салдарын жою әдістерін білу керек;
   Қауіпсіздік пен экологиялықты арттыру бойынша шараларды әзірлеу,
құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысуды жасай білулері керек;
   Қауіпсіздік облысында, әлеуметтік-гуманитарлық, жаратылыстану, жалпы
кәсіптік және арнайы ғылымдар, ойлау мәдениеті және өзінің  кәсіптік
қызметінің нәтижелерін баяндау облысында білім мен ілімді тиімді пайдалану
дағдылары болуы керек;
   Заңды және нормативтік – құқықтық  база,  тіршілік  әрекетінің
қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау облысында техникалық және жобалық
құжаттаманы құрастыру мәселелерінде құзыретті болу керек.


   3.5 Курстың пререквизиттері

      3.5.1 физика;
      3.5.2 математика;
      3.5.3 химия;
      3.5.4 гидрогазодинамика и жылумасса алмасу;
      3.5.6 өнеркәсіптік желдету;
      3.5.7 өндірістік санитария;
      3.5.8 жану және жарылыс теориясы.


    3.6 Курс постреквизиттері

    3.6.1 Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері;
      3.6.2 Радиациялық қауіпсіздік негіздері;

 Кесте 1 Оқу жоспарынан көшірме

|                             |   |      |
|Курс                           |Семест|Кредит   |
|                             |р   |      |
|Кіріспе. Курстың мазмұны. Курстың негізгі себептері, маман|1   |1,2,3,4,5,6,|
|дайындаудағы ролі. Заңнамалық актілер мен ережелер.    |   |78     |
|Түсініктер және анықтамалар.               |   |      |
|Тіршілікті қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және    |1   |1,2,3,4,5,6,|
|теориялық негіздері. АҚ ұйымдастыру және жүргізу –    |   |7      |
|мемлекеттің маңызды қызметтерінің бірі, қорғаныс     |   |      |
|құрылысының құрама бөлігі, ел қауіпсіздігінің элементі. ҚР|   |      |
|ТЖ министрлігінің ролі, негізгі міндеттері мен      |   |      |
|ұйымдастырушы құрылымы.                  |   |      |
|Төтенше жағдайлар. Бейбіт және соғыс уақыттағы төтенше  |1   |1,2,3,4,5,6,|
|жағдайлар. ТЖ негізгі ұғымдары мен анықтамалары.     |   |7      |
|Техногенді сипатты ТЖ көздерін зақымдайтын факторлар, ТЖ |   |      |
|даму фазалары. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың   |   |      |
|классификациясы.                     |   |      |
|Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері         |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Табиғи және техногенді қауіптіліктер көздері.       |   |7      |
|Соғыс және бейбіт уақытындағы жаппай зақымдау құралдарының|   |      |
|түрлері.                         |   |      |
|Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар    |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Радиоактивті заттар, ядролық реакторлар. Сәулелену    |   |7      |
|дозалары, Өткір сәуле ауруы. Дозиметрлік бақылау және   |   |      |
|химиялық барлау аспаптарының жұмыс істеу принцптері.   |   |      |
|Радиациялық қорғау.                    |   |      |
|Химиялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар      |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Әсері күшті улы заттарға мінездеме. Химиялық қауіпті   |   |78     |
|нысандағы авариялар.                   |   |      |
|Биологиялық (биологиялық - әлеуметті) төтенше жағдай   |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Билогоиялық қару туралы түсінік. Эпидемия. Инфекциялық  |   |78     |
|аурулар. Карантин және обсервация. Эпизоотия, Эпифитотия. |   |      |
|Жұқпалы аурулардан сақтандыру.              |   |      |
|Өртке қарсы шаралар                    |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Өрт қауіпсіздік ережелері. Өртті болдырмау шаралары.   |   |78     |
|Тұрғындарды қорғау. Тұрғындарды қорғау бойынша шаралар  |1   |1,2,3,4,5,6,|
|өткізу кезеңдері. Негізгі принцптері. Инжененрлік шаралар.|   |7      |
|Тұрғындарды эвакуациялау.                 |   |      |
|Экстремальды жағдайлар кезіндегі халықтың іс әрекеті   |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ халықтың іс әрекеті. |   |7      |
|Өрт кезіндегі іс әрекет. Ланкестік акт кезіндегі халықтың |   |      |
|іс әрекеті                        |   |      |
|Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілері        |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілеріні түрлері   |   |7      |
|Эвакуация, көшіру және бытыраңқы орналастыру шаралары.  |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Эвакуация және бытраңқы орналастыруды жүргізу әдістері  |   |7      |
|және принцптері. Эвакуациялық шараларды жүргізу және   |   |      |
|ұйымдастыру                        |   |      |
|Зақымдаушы факторлардан халықты инженерлік қорғау.    |1   |1,2,3,4,5,6,|
|Қорғаныс ғимараттары. Жеке қорғаныс құралдары және олардың|   |78     |
|түрлері.                         |   |      |
|Зақымдану ошақтарындағы құтқару және басқа да шұғыл    |1   |1,2,3,4,5,6,|
|жұмыстар. Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды     |   |78     |
|ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Төтенше жағдайлардың |   |      |
|салдарын жою.                       |   |      |
|Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық|1   |      |
|көмек көрсету. Жарақат, сыну, қан кету, буын шыққан    |   |      |
|кезіндегі алғашқы көмек көрсету түрлері          |   |      |
|Барлығы                          |15  |      |
|Тәжірбие сабақтарының тақырыптары             |сағат |әдебиетер  |
|                             |саны |      |
|Жара туралы түсінік, олардың жіктелуі. Жара кезіндегі  |1   | 1,2,8,10  |
|асқыну.                          |   |      |
|Жара кезіндегі кезек күттірмейтін алғашқы медициналық   |1   | 1,2,8,10  |
|көмек                           |   |      |
|Сүйек сынуы туралы түсінік және олардың белгілері. Сыну  |1   |  1,2,8  |
|түрлері, олардың асқынуы. Травмалық шок, профилактика.  |   |      |
|Жоғарғы және төменгі сынық кезіндегі табелдік және қолда |1   |1,2,3,4,5,6,|
|бар иммобилизациялау құралдарымен алғашқы медициналық   |   |7,8     |
|көмек көрсету ережелері                  |   |      |
| Тұрғындарды қорғау бойынша шаралар өткізу кезеңдері.   |1   | 1,2,10  |
|Негізгі принцптері. Инжененрлік шаралар. Тұрғындарды   |   |      |
|эвакуациялау.                       |   |      |
| Радиациялық зақымдану түрлері, радиациялық зақымдану   |1   |  1,2,8  |
|профилактикасы. Жеке дәрігерлік қобдишаның құрылымы және |   |      |
|мағынасы.                         |   |      |
|Радиациялық зақымдану кезіндегі алғашқы медициналық көмек.|1   |1,2,3,4,5,6 |
|Санитарлық өңдеу жүргізу ережелері.            |   |7      |
|Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. Су басу зонасын    |1   | 1,2,8,10  |
|анықтау. Су басу кезіндегі халықтың іс - әрекеті.     |   |      |
| Химиялық барлау құралдары және оларды қолдану.Ағзаның  |1   | 1,2,8,10  |
|улаушы заттармен зақымдануы. ӘКУЗ уланған кездегі алғашқы|   |      |
|көмек.  ИПП -8 құрылымы және мағынасы.          |   |      |
|Улаушы және әсері күшті улаушы заттармен уланғандағы   |1   |  1,2,8  |
|алғашқы медициналық көмек. Санитарлық өңдеу және дегазация|   |      |
|жүргізу тәртібі.                     |   |      |
|Апаттар кезіндегі ӘКУЗ зақымдану масштабтары.       |1   |1,2,3,4,5,6,|
|                             |   |7      |
| Ядролық жарылыс кезіндегі нысанның потенциалды қауіпі.  |1   | 1,2,10  |
| Иондаушы сәулеленуден қорғау құралдары және бақылау   |1   |  1,2,8  |
|әдістері.                         |   |      |
| Экономика нысаны элементінің тұрақтылығын бағалау.    |1   |1,2,3,4,5,6 |
|Радиационды барлау құралдары.               |1   |1,2,3,4,5,6 |
|Радиоактивті сәулеленуді бақылау құралдарын        |   |      |
|қолдану.(Дозиметрлік бақылау)               |   |      |
|Барлығы                          |15  |      |

  4. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫБТАРЫ

  1. ҚР ТЖ туралы заңы
  2. Тану түрлері және әртүрлі дене жарақаты кезіндегі залалсыздандырылған
   танғыш тану ережелері
  3. Ағзаны қорғаудың табиғи жүйесі
  4. Өте қауіпті жұқпалы ауруларды тану әдістері
  5. Жұқпалы аурулар туралы түсінік және профилактика. Карантин, обсервация
  6. Дезинфекции, дезинсекция және дератизация жүргізу түрлері мен әдістері
  7. Халықтың жерсілкінісі, шаңдақ дауыл, қарлы боран кезіндегі іс -
   әрекеті
  8. Өртті қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар
  9. Апаттар теориясы.
 10. Қазақстан аймағындағы радиационды ластану көздері
 11. Радиационды апаттық қауіпті нысандардағы апаттар кезіндегі халықтың іс
   әрекеті
 12. Қазақстан аумағының жасанды радионуклиндармен ластануы
 13. Күйік туралы түсінік, оларға мінездеме. Көмек көрсету ережелері
 14. ТЖ АҚ қызметтері мен басқару органдары
 15. АҚ бастығының функционалды ролі
 16. ТЖ нысанындағы жұмыс тұрақтылығын жоғарлату әдістері мен жолдары
 17. Тыныс алу органдарын қорғаудың жеке құралдары және оларды қолдану
   ережелері
 18. Қорғаныс ғимараттарын толтыру тәртібі
 19. Аурулар мен жараланғандарды тасымалдау әдістері мен негізгі құралдары


 20. Эвакуациялық шараларды жүргізу
 21. Эвакуация және бытыраңқы орналастыруды қамтамасыз ету
 22. Шұғыл эвакуация жүргізу
 23. Адамдар мен техниканы санитарлық өңдеу
 24. Өндірістік апаттар мен авариялар, табиғи апаттардың салдарын жою
6 ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

 3 кесте пәннің оқу әдістемелік картасы
|Тақырып                |Көрнекті |өздік жұмыс   |Тексер  |
|                    |құрал,  |тақырыптары   |түрі   |
|                    |сызба,слай|        |     |
|                    |дтар   |        |     |
|Дәрістік сабақ   |Тәжірибелік    |     |        |     |
|          |(семинарлық) сабақ|     |        |     |
|1          |2         |3     |4        |5     |
|Кіріспе. Курстың  |Жара туралы    |Плакат,  |ҚР ТЖ туралы  |Реферат АС|
|мазмұны. Курстың  |түсінік, олардың |слайдтар |заңы.      |     |
|негізгі себептері, |жіктелуі. Жара  |     |        |     |
|маман дайындаудағы |кезіндегі асқыну. |     |Тану түрлері  |     |
|ролі. Заңнамалық  |         |     |және әртүрлі  |     |
|актілер мен     |         |     |дене жарақаты  |     |
|ережелер.      |         |     |кезіндегі    |     |
|Түсініктер және   |         |     |залалсыздандырыл|     |
|анықтамалар.    |         |     |ған танғыш тану |     |
|          |         |     |ережелері    |     |
|Тіршілікті     |Жара кезіндегі  |Слайдтарпл|Ағзаны қорғаудың|Реферат АС|
|қамтамасыз етудің  |кезек күттірмейтін|акаттар  |табиғи жүйесі. |     |
|ұйымдастырушылық  |алғашқы      |     |Өте қауіпті   |     |
|және теориялық   |медициналық көмек |     |жұқпалы аурулар.|     |
|негіздері. АҚ    |         |     |        |     |
|ұйымдастыру және  |         |     |Тану әдістері. |     |
|жүргізу –      |         |     |        |     |
|мемлекеттің маңызды |         |     |Жұқпалы аурулар |     |
|қызметтерінің бірі, |         |     |туралы түсінік |     |
|қорғаныс құрылысының|         |     |және      |     |
|құрама бөлігі, ел  |         |     |профилактика  |     |
|қауіпсіздігінің   |         |     |Карантин,    |     |
|элементі. ҚР ТЖ   |         |     |обсервация.   |     |
|министрлігінің ролі,|         |     |Дезинфекции,  |     |
|негізгі міндеттері |         |     |дезинсекция және|     |
|мен ұйымдастырушы  |         |     |дератизация   |     |
|құрылымы.      |         |     |жүргізу түрлері |     |
|          |         |     |мен әдістері  |     |
|Төтенше жағдайлар. |Сүйек сынуы туралы|     |Халықтың    |Реферат  |
|Бейбіт және соғыс  |түсінік және   |Плакат,  |жерсілкінісі,  |АС    |
|уақыттағы төтенше  |олардың белгілері.|слайдтар |шаңдақ дауыл,  |     |
|жағдайлар. ТЖ    |Сыну түрлері,   |     |қарлы боран   |     |
|негізгі ұғымдары мен|олардың асқынуы. |     |кезіндегі іс - |     |
|анықтамалары.    |Травмалық шок,  |     |әрекеті     |     |
|Техногенді сипатты |профилактика.   |     |        |     |
|ТЖ көздерін     |         |     |Өртті қауіпті  |     |
|зақымдайтын     |         |     |нысандардағы  |     |
|факторлар, ТЖ даму |         |     |төтенше     |     |
|фазалары. Табиғи  |         |     |жағдайлар.   |     |
|сипаттағы төтенше  |         |     |        |     |
|жағдайлардың    |         |     |        |     |
|классификациясы.  |         |     |        |     |
|Адамның мекендеу  |Жоғарғы және   |Плакат,  |Қазақстан    |Реферат  |
|ортасының      |төменгі сынық   |слайдтар, |аймағындағы   |АС    |
|қауіптіліктері   |кезіндегі табелдік|     |радиационды   |     |
|Табиғи және     |және қолда бар  |     |ластанудың   |     |
|техногенді     |иммобилизациялау |     |табиғи көздері |     |
|қауіптіліктер    |құралдарымен   |     |        |     |
|көздері.      |алғашқы      |     |Радиационды   |     |
|Соғыс және бейбіт  |медициналық көмек |     |апаттық қауіпті |     |
|уақытындағы жаппай |көрсету ережелері |     |нысандардағы  |     |
|зақымдау      |         |     |апаттар     |     |
|құралдарының    |         |     |кезіндегі    |     |
|түрлері.      |         |     |халықтың іс   |     |
|          |         |     |әрекеті.    |     |
|          |         |     |Қазақстан    |     |
|          |         |     |аумағының    |     |
|          |         |     |жасанды     |     |
|          |         |     |радионуклиндарме|     |
|          |         |     |н ластануы.   |     |
|Радиациялық қауіпті | Тұрғындарды   |Плакат,  |Күйік туралы  |Реферат  |
|нысандардағы төтенше|қорғау бойынша  |слайдтар |түсінік, оларға |АС    |
|жағдайлар      |шаралар өткізу  |     |мінездеме. Көмек|     |
|Радиоактивті заттар,|кезеңдері. Негізгі|     |көрсету     |     |
|ядролық реакторлар. |принцптері.    |     |ережелері    |     |
|Сәулелену дозалары, |Инжененрлік    |     |        |     |
|Өткір сәуле ауруы. |шаралар.     |     |        |     |
|Дозиметрлік бақылау |Тұрғындарды    |     |        |     |
|және химиялық барлау|эвакуациялау.   |     |        |     |
|аспаптарының жұмыс |         |     |        |     |
|істеу принцптері.  |         |     |        |     |
|Радиациялық қорғау. |         |     |        |     |
|Химиялық қауіпті  | Радиациялық   |Плакат,  |        |Реферат  |
|нысандардағы төтенше|зақымдану түрлері,|слайдтар |Апаттар теориясы|АС    |
|жағдайлар      |радиациялық    |     |        |     |
|Әсері күшті улы   |зақымдану     |     |        |     |
|заттарға мінездеме. |профилактикасы.  |     |        |     |
|Химиялық қауіпті  |Жеке дәрігерлік  |     |        |     |
|нысандағы авариялар.|қобдишаның    |     |        |     |
|          |құрылымы және   |     |        |     |
|          |мағынасы.     |     |        |     |
|Биологиялық     |Радиациялық    |Плакат,  |ТЖ АҚ      |Реферат  |
|(биологиялық -   |зақымдану     |слайдтар |қызметтерінің  |АС    |
|әлеуметті) төтенше |кезіндегі алғашқы |     |басқару     |     |
|жағдай       |медициналық көмек.|     |органдары    |     |
|Билогоиялық қару  |Санитарлық өңдеу |     |        |     |
|туралы түсінік.   |жүргізу ережелері.|     |АҚ бастығы ның |     |
|Эпидемия.      |         |     |функцио налды  |     |
|Инфекциялық аурулар.|         |     |міндеттері   |     |
|Карантин және    |         |     |        |     |
|обсервация.     |         |     |        |     |
|Эпизоотия,     |         |     |        |     |
|Эпифитотия. Жұқпалы |         |     |        |     |
|аурулардан     |         |     |        |     |
|сақтандыру.     |         |     |        |     |
|Өртке қарсы шаралар |Табиғи сипаттағы |Плакат,  |ТЖ нысанындағы |Реферат  |
|Өрт қауіпсіздік   |төтенше жағдайлар.|слайдтар |жұмыс      |АС    |
|ережелері. Өртті  |Су басу зонасын  |     |тұрақтылығын  |     |
|болдырмау шаралары. |анықтау. Су басу |     |жоғарлату    |     |
|          |кезіндегі халықтың|     |әдістері мен  |     |
|          |іс - әрекеті.   |     |жолдары     |     |
|Тұрғындарды қорғау. | Химиялық барлау |Плакат,  |Тыныс алу    |Реферат  |
|Тұрғындарды қорғау |құралдары және  |слайдтар |органдарын   |АС    |
|бойынша шаралар   |оларды      |     |қорғау құралдары|     |
|өткізу кезеңдері.  |қолдану.Ағзаның  |     |және оларды   |     |
|Негізгі принцптері. |улаушы заттармен |     |қолдану ережесі.|     |
|Инжененрлік шаралар.|зақымдануы. ӘКУЗ |     |        |     |
|Тұрғындарды     |уланған кездегі  |     |        |     |
|эвакуациялау.    |алғашқы көмек.  |     |        |     |
|          |ИПП -8 құрылымы  |     |        |     |
|          |және мағынасы.  |     |        |     |
|Экстремальды    |Улаушы және әсері |Плакат,  |Қорғаныс    |Реферат  |
|жағдайлар кезіндегі |күшті улаушы   |слайдтар |ғимараттарын  |АС    |
|халықтың іс әрекеті |заттармен     |     |толтыру тәртібі |     |
|Табиғи және     |уланғандағы    |     |        |     |
|техногенді сипаттағы|алғашқы      |     |        |     |
|ТЖ халықтың іс   |медициналық көмек.|     |Аурулар мен   |     |
|әрекеті. Өрт    |Санитарлық өңдеу |     |жараланғандарды |     |
|кезіндегі іс әрекет.|және дегазация  |     |тасымалдау   |     |
|Ланкестік акт    |жүргізу тәртібі. |     |әдістері мен  |     |
|кезіндегі халықтың |         |     |негізгі     |     |
|іс әрекеті     |         |     |құралдары    |     |
|Төтенше жағдайдың  |Апаттар кезіндегі |Плакат,  |Эвакуациялық  |Реферат  |
|психологиялық    |ӘКУЗ зақымдану  |слайдтар |шараларды    |АС    |
|аспектілері     |масштабтары.   |     |жүргізу     |     |
|Төтенше жағдайдың  |         |     |        |     |
|психологиялық    |         |     |Эвакуация және |     |
|аспектілеріні    |         |     |бытыраңқы    |     |
|түрлері       |         |     |орналастыруды  |     |
|          |         |     |қамтамасыз ету |     |
|          |         |     |Шұғыл эвакуация |     |
|          |         |     |жүргізу     |     |
|Эвакуация, көшіру  | Ядролық жарылыс |Плакат,  |Адамдар мен   |Реферат  |
|және бытыраңқы   |кезіндегі нысанның|слайдтар |техниканы толық |АС    |
|орналастыру     |потенциалды    |     |санитарлық   |     |
|шаралары. Эвакуация |қауіпі.      |     |өңдеу.     |     |
|және бытраңқы    |         |     |        |     |
|орналастыруды    |         |     |        |     |
|жүргізу әдістері  |         |     |        |     |
|және принцптері.  |         |     |        |     |
|Эвакуациялық    |         |     |        |     |
|шараларды жүргізу  |         |     |        |     |
|және ұйымдастыру  |         |     |        |     |
|Зақымдаушы     | Иондаушы     |Плакат,  |Өндірістік   |Реферат  |
|факторлардан халықты|сәулеленуден   |слайдтар |апаттар мен   |АС    |
|инженерлік қорғау. |қорғау құралдары |     |авариялар,   |     |
|Қорғаныс      |және бақылау   |     |табиғи     |     |
|ғимараттары. Жеке  |әдістері.     |     |апаттардың   |     |
|қорғаныс құралдары |         |     |салдарын жою  |     |
|және олардың    |         |     |        |     |
|түрлері.      |         |     |        |     |
|Зақымдану      | Экономика нысаны |Плакат,  |Өндірістік   |Реферат  |
|ошақтарындағы    |элементінің    |слайдтар |ортадағы    |АС    |
|құтқару және басқа |тұрақтылығын   |     |жағымсыз    |     |
|да шұғыл жұмыстар. |бағалау.     |     |факторлар дың  |     |
|Құтқару және басқа |         |     |жіктелуі.    |     |
|да шұғыл жұмыстарды |         |     |        |     |
|ұйымдастыру және  |         |     |        |     |
|жүргізу негіздері. |         |     |        |     |
|Төтенше жағдайлардың|         |     |        |     |
|салдарын жою    |         |     |        |     |
|Жарақаттанған және |Радиационды барлау|Плакат,  |Төтенше     |Реферат  |
|зақымданған кездегі |құралдары.    |слайдтар |жағдайлардың  |АС    |
|алғашқы медициналық |Радиоактивті   |     |салдарын жою  |     |
|көмек көрсету.   |сәулеленуді    |     |        |     |
|Жарақат, сыну, қан |бақылау құралдарын|     |        |     |
|кету, буын шыққан  |қолдану.(Дозиметрл|     |        |     |
|кезіндегі алғашқы  |ік бақылау)    |     |        |     |
|көмек көрсету    |         |     |        |     |
|түрлері       |         |     |        |     |7 ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
|Оқулықтардың, оқу     |Дана (саны) |Студенттердің  |Қамтамасыз   |
|әдістемелік құралдардың  |      |саны       |етілуі пайыз  |
|атаулары          |      |         |        |
|1             |2      |3        |4        |
|Өмір-тіршілік қауіпсіздігі:|4      |8        |50       |
|оқулық / Құраст. С.    |      |         |        |
|Арпабеков.- Алматы, 2004. |      |         |        |
|"Тіршілік қауіпсіздігі"  |30     |8        |100       |
|курсы бойынша жоғары оқу  |      |         |        |
|орындары студенттеріне   |      |         |        |
|арналған оқу құралы. І   |      |         |        |
|кітап / ТЖ және АҚ     |      |         |        |
|Республикалық курстары.-  |      |         |        |
|Алматы, 2008.       |      |         |        |
|"Тіршілік қауіпсіздігі"  |30     |8        |100       |
|курсы бойынша жоғары оқу  |      |         |        |
|орындары студенттеріне   |      |         |        |
|арналған оқу құралы. ІІ  |      |         |        |
|кітап / ТЖ және АҚ     |      |         |        |
|Республикалық курстары.-  |      |         |        |
|Алматы, 2008        |      |         |        |
|Безопасность        |3      |8        |40       |
|жизнедеятельности/ Сидорова|      |         |        |
|А.И.- М., 2007.      |      |         |        |
|Безопасность        |10     |8        |100       |
|жизнедеятельности. Защита |      |         |        |
|населения и территорий в  |      |         |        |
|чрезвычайных ситуациях:  |      |         |        |
|учеб. пособие / [Авт.:   |      |         |        |
|Я.Д.Вишняков и др.].- 2-е |      |         |        |
|изд.- М., 2008       |      |         |        |
|Учебное пособие для    |40     |8        |100       |
|студентов вузов по курсу  |      |         |        |
|"Безопасность       |      |         |        |
|жизнедеятельности". Кн.І , |      |         |        |
|ІІ / Республиканские курсы |      |         |        |
|ЧС и ГО.- Алматы, 2008.  |      |         |        |
|Буралев, Ю.В. Безопасность|5      |8        |60       |
|жизнедеятельности на    |      |         |        |
|транспорте.-М.,2004    |      |         |        |
|Безопасность        |3      |8        |30       |
|жизнедеятельности.     |      |         |        |
|Безопасность в чрезвычайных|      |         |        |
|ситуациях природного и   |      |         |        |
|техногенного характера   |      |         |        |
|/Акимов В.А.-М.,2006    |      |         |        |
|Приходько Н. Безопасность |10     |8        |100       |
|жизнедеятельности. – А.,  |      |         |        |
|2004            |      |         |        |
|Безопасность        |4      |8        |50       |
|жизнедеятельности.     |      |         |        |
|Безопасность        |      |         |        |
|технологических процессов и|      |         |        |
|производств. Охрана    |      |         |        |
|труда.-М.,1999       |      |         |        |   8.ӘДЕБИЕТТЕР
   8.1 Негізгі әдебиеттер
  1. Өмір-тіршілік қауіпсіздігі: оқулық / Құраст. С. Арпабеков.- Алматы,
   2004.
  2. "Тіршілік  қауіпсіздігі"  курсы  бойынша  жоғары  оқу  орындары
   студенттеріне арналған оқу құралы. І кітап / ТЖ және АҚ Республикалық
   курстары.- Алматы, 2008.
  3. "Тіршілік  қауіпсіздігі"  курсы  бойынша  жоғары  оқу  орындары
   студенттеріне арналған оқу құралы. ІІ кітап / ТЖ және АҚ Республикалық
   курстары.- Алматы, 2008
  4. Безопасность жизнедеятельности/ Сидорова А.И.- М., 2007.
  5. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в
   чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / [Авт.: Я.Д.Вишняков и др.].- 2-
   е изд.- М., 2008
  6. Учебное пособие для студентов  вузов  по  курсу  "Безопасность
   жизнедеятельности". Кн.І , ІІ / Республиканские курсы ЧС и ГО.-
   Алматы, 2008.
  7. Буралев, Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте.-М.,2004
  8. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
   природного и техногенного характера /Акимов В.А.-М.,2006
  9. Приходько Н. Безопасность жизнедеятельности. – А., 2004
 10. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов
   и производств. Охрана труда.-М.,1999


   Қосымша әдебиеттер
  1. Тайжанов С. Өмір қауіпсіздігі негіздері. – А., 2004
  2. Абайла: сынап!: ( Сынап төгілген кездегі әрекеттер жөнінде халыққа
   арналған жаднама) = Осторожно: ртуть! ( Памятка населению по действиям
   при разливе ртути).- Алматы, 2005
  3. Жер сілкінісі болған кезде болуы мүмкін жағдайларға баға беру
   әдістемесі/ ТЖ және АҚ Республикалық курстары.- 2-ші бас.- Алматы,
   2007
  4. Нысандарда сейсможаттығуға даярлық және өткізу жөніндегі ұсыныстар/ ТЖ
   және АҚ Республикалық курстары.- Алматы, 2005
  5. Террористік акті қауіпі кезінде халықтың  іс - әрекеттері бойынша
   жаднама. V -бөлім / ТЖ және АҚ Республикалық курстары = Памятка по
   действиям населения при угрозе террористического акта (Ч.V).- Алматы,
   2006.
  6. ТЖ-зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсету бойынша жаднама (ІІІ
   -бөлім)/ ТЖ және АҚ Республикалық курстары = Памятка населению по
   оказанию психологической помощи пострадавшим в ЧС (Ч. ІІІ).- Алматы,
   2008
  7. Төтенше жағдайлар жүйесінде қолданылатын орысша-қазақша терминдер
   сөздігі/ ТЖ және АҚ Республикалық курстары = Русско-казахский словарь
   терминов, применяемых в системе чрезвычайных стуаций.- Алматы, 2008.
  8. Ұйымдарда сел жаттығуларына даярлық және өткізу жөніндегі әдістемелік
   нұсқаулықтар/ ТЖ және АҚ Республикалық курстары =  Методические
   рекомендации по подготовке и проведению селетренировок в организациях.-
    Алматы, 2005
  9. Безопасность жизнедеятельности/ С.В.Белова.-М.,1999
 10. Акимов Н.И. Гражданская оборона на объектах с/х производства. - М.,
   1984
 11. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона. - М., 1987
 12. Гражданская оборона / Е.П. Шубина. - М., 1991


Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь