Файл қосу


Сүт және сүт өнімдерін сертификаттау тәртібіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБУЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 ші деңгейлі СМЖ құжаты   |ПОӘК    |ПОӘК              |
|               |      |042-14-4-03-01.20.16/01. 2013 |
|«Мал шикізат өнімдерін    |Баспа №1  |                |
|сертификаттау» пәнінің    |      |                |
|оқытушыға арналған      |      |                |
|оқу-әдістемелік кешені    |      |                |
.
        «Мал шикізат өнімдерін сертификаттау» пәнінің
          5В120200 - «Ветеринариялық санитария»
          мамандығы бойынша оқытушыға арналған
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
                  Семей
                  2014

  Алғы сөз

  1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
  Құрастырушы: ______________ «_____» __________ 2014 ж.
  Серикова А.Т. «Ветеринариялық санитария» кафедрасының профессор м.а.


  2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1. «Ветеринариялық санитария» кафедрасының отырысында
  Хаттама « ___ » ___________ 2014 ж. № ____


  Кафедра меңгерушісі _____________ Е.Омарбеков
  2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро отырысында
  Хаттама « ___ » ___________ 2014 ж. № ____


  Төрайымы  _____________________ А.Тлеубаева
  3.БЕКІТТІ:
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітіліп, баспаға
  ұсынылды


  Хаттама «____»  _________________ 2014 ж. №_____


  ғаОӘК төрайымы  _____________________ Г.Искакова
  4. Алғаш рет енгізілді

                  МАЗМҰНЫ

  1. Пайдалану аймағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ережелер
   4. Оқу пәннің мазмұны (модуль бойынша)
   5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі
  6.  Пәннің оқу-әдістемелік картасы
   7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
  8. Әдебиеттер   1 ПАЙДАЛАНУ АЙМАҒЫ
 «Мал шикізат өнімдерін сертификаттау» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен
5В120200-«Ветеринариялық санитария» мамандығының студенттеріне арналған. Ол
студеттерді курстың, мазмұнымен, қажеттілігімен, өзектілігімен, саясатымен
таныстырып, қажетті біліммен қамтамасыз етеді. Оқу-әдістемелік кешен пәнді
оқудағы басшылыққа алатын негізгі құжат болып саналады.

   2 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕР
 «Мал шикізаты өнімдерін сетификаттау» пәні бойынша оқу- әдістемлік кешені
оқу үрдісін ұйымдастырудағы негізгі болып саналады және ол Шәкәрім атындағы
Семей мемлекеттік университетінің оқу бағдарламасының элективті пәндер
каталогі негізінде 22.09.2008ж бекітілген.
СТУ 042- РГП-СГУ-8-2007 Университет стандарты
РГП 042-08.10.12-2007

3. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
Серикова Айнур Темешовна, в.ғ.к., профессор м.а.
 «Ветеринариялық санитария» кафедрасы
Ақпарат байланыс – т.53-19-70, № 7 оқу ғимараты
Сабақ өткізу орыны - № 309, 311, 312 аудитория
Пән аты «Мал шикізаты өнімдерін сетификаттау»
Кредит саны – 3

   3.1 Пәнді оқытудың мақсаты – адамның өмірі мен денсаулығын, қоршаған
ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін өнім мен оған жасалған қызметтің
сапасын бағалап, тұтынушының мүдісін қорғау.

   3.2 Пәнді оқытудың міндеттері - өндірілетін тауардың жіне көрсетілген
қызмет сапасы тұтынушылардың сұраныс талабына сай болу үшін, өндірістің
сапа көрсеткіші және өнім мен қызмет сапасы сертификаттап, жоғары сапалы
тауар шығыру, ол өнімднрдің сапасы ішкі және халық аралық бәсекелестікке
лайық етеді.

   3.3 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
Білу:
  - мақсаттары мен міндеттерді
  - «Сертификат туралы» заңды
  - Сертификацияның негізгі түрлері  мен формалары, белгілердің басқа
   елмен сәйкестігін
  - Сертификация бойынша мемлекеттік органдардың қызметін
  - Сертификацияның негізгі кезеңдерін
  - Сертификацияның даму тарихы, сертификацияда  қолданатын  негізгі
   ұғымдары мен терминдерін
  - Ет және ет өнімдерін өндеудегі сертификациялау тәртібін
  - Сүт және сүт  өнімдерге  ,  сонымен  бірге  басқа  өнімдердің
   сертификациялау тәртібін
  Меңгеру:
  - мал шаруашылық өнімдерінің шикізатының сәикестігн нақтылау үшін жіктеу
   әдістерінің ережелерін
  -  мал  шаруашылық  шикіжаттың  өнімдерін  бақылайтын  мемлекеттің
   органдарының маңызын.
  - Сатылатын мал шаруашылық шикізатының өнімдерін маркерлуге негізгі
   талаптарын.
  Істей білу:
  Сертификат сәйкестігіне берілетін құжаттарды толтыру.
  Мал шаруашылық шикізатының өнімдерінің сапасына бақылау жүргізу.
  Сертификациялауды схема бойынша жүргізу.
  Түсіну:
  - жалпы жартылый еат фабрикаттарының техникалық жағдайы, оны қолдану
   аймағы, шикізаттардың талаптары және нормативтік нұсқаулар;
  - малшикізаттарының түрлері, міндеті және ерікті сетификаттар;
  - шикізаттардың өндеу кезіндегі қауіпсіздігі және сапасы;
  - актыны толтыру кезіндегі негізгі нормалар;
  - сетификатциялау кезіндегі негізгі талаптар және құжаттар;
  - зетітханалық тексеру нәтижелері;
  - товардың белгілері;
  Игеру
  - малшикізат өнімдеріне өздігінен сетификатция жүргізу;
  - мал шикізат өнімдеріне сәйкестік сертифиеатын толтыру формасы;
  - шетелдік сертификатын мойындау декларациясын толтыру фомасы:
  - малшикізат өнімдеріне сертификаия жүргізі тәртібі;


  3.4 Пәннің пререквизиттері:
  1.4.1 Химия,
  1.4.2 Физиология және биохимия,
  1.4.3 Агрохимия,
  1.4.4 Микробиология,
  1.4.5 Токсикологиялық анализ
  1.4.6 Экология


  3.5 Пәннің постреквизиттері:
  3.5.1. Тауардың сапалық менеджменті


  3.6 Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі

                                   Кесте 1
|Курс                            |Семестр|
|1 модуль. Сертификаттаудың негізгі мақсаты.             |
|1-2. Пәннің анықтамасы. Сертификаттаудың мақсаттары.    |2   |
|Сертификаттаудың негізгі мақсаты. Анытамасы.        |    |
|Сертификаттаудың құқықтық негіздері. Қазақстан       |    |
|Республикасының Сертификаттау туралы заңы. Сертификаттау  |    |
|жөніндегі нормативтік құжаттарға қойылған талаптар.    |    |
|Сәйкестік сертификация. Сәикестік уралы декларация     |    |
|Мемлекеттік стандарттар. Сертификаттаудың міндетті және  |    |
|ерікті түрлері.                      |    |
|3. Шикізат және тағам өнімдерін сертификаттау процедурасы. |1   |
|Тағам өнімдерін сертификаттау өтініш декларация негізінде |    |
|жүргізіледі. Өтініш-декларацияға қажетті құжаттар.(Өсімдік |    |
|тектес тағамдық німдерін,өсімдік,көкөніс, ет,сүт, балық,  |    |
|құс еті т.б) Сертификат мезгілі.              |    |
|4-5.Өнімді міндетті сертификаттау тәртібі. Міндетті    |2   |
|сертификаттау тәртібі неден тұрады. Сертификацияға сынау  |    |
|сынамалардан жргізіледі. Үлгі алу , бірдейлігін анықтау  |    |
|және сынақ жүргізу. Өнімге сай екендігіне өнімді      |    |
|иденфикациялау. Сертификациялау сынаған өткізу тәртібі.  |    |
|Бақылау сынамаларын сақтау ерзімі. Зерттеу нәтижесін    |    |
|талдау.Инспекциялық бақылау.                |    |
|6-7. Өнімді ерікті (өз еркімен) сертификаттау тәртібі.   |2   |
|8. Өнімдерді инспекциялық бақылау.             |1   |
|9-10. Декларация талабына бекітілген сәйкестікті нақтылау. |2   |
|11. Өнімнің сәйкестігі қортындысын нақтылайтын ақпарат.  |1   |
|Аппеляция.                         |    |
|2 модуль. Ет және сүт өнімдерін сертфикттау тәртібі         |
|12-13. Ет және ет өнімдерін сертфикттау тәртібі.Аталған  |2   |
|өнімдерге сертификат сәйкестігін беру жағдайы. Ет     |    |
|өнімдерінің сапасының фальсификациясы.           |    |
|Сертификациялау жүйесі иденфикациялаудын негізгі      |    |
|көрсетеішін анықтайды. Ет,ет өнімдерін, құс етін жұмыртқа |    |
|және олардан алынған өнімдерді иденфикациялау қолданылатын |    |
|көрсеткіштері. Ет,ет өнімдерін ің жеткізу және сақтау   |    |
|мерзіміне байлнысты сертификаттау.             |    |
|14-15. Сүт және сүт өнімдерін сертификаттау тәртібі. Ұзақ |2   |
|және қысқа мерзімде (30 күнге дейін) сақталған сүт және сүт|    |
|өнімдерін сертификаттау. Сертификатты беру жағдайлары.   |    |
|16-17. Тағам өнімдерін және ауылшаруашылық өнімдерін    |2   |
|сертификаттау тәртібі. Өсімдік тектес тағамдық өнімдердің |    |
|сапасына қойылатын талапттар.               |    |
|Көкеніс, жеміс- жидек және оның өнімдерін сертификаттау  |    |
|тәртібі. Көкеніс, жеміс-жидек және олардан алынған     |    |
|өнімдерді санитарлық талаптармен нормаларға байланысты   |    |
|сертификаттау көрсеткіштерімен тізімі. Қысқа мерзімде   |    |
|сертификатталынып сақталған балауса өсімдік өңімдерінің  |    |
|тізімі.                          |    |
|18-19. Міндетті түрде сертификацияға жататын тауарларды  |2   |
|ТМД елдерінің кедендік  аймақтарына  енгізу тәртібі   |    |
|20-21.Өнімдерді сертификациялаудың  ережелері мен     |2   |
|тәртібіне қойылатын жалпы талапттар.            |    |
|3 модуль. Өсімдік майы мен балды сертификаттау тәртібі.       |
|22-23. Өсімдік майы мен балды сертификаттау тәртібі.    |2   |
|Көрсеткіштер тізімі. Қысқартылған номенклатура       |    |
|көрсеткіштері бойынша сынақ жүргізу.Өсімдік майының    |    |
|идентификацияланғанын растайтын көрсеткіштер тізімі.    |    |
|24. Таңбалаудын кейбір элементтерінің сипаттамасы.     |1   |
|Ассартимент номерлері және белгілері. Тағамдық және    |    |
|энергетикалық құндылығы бойынша таңбалау.         |    |
|25-26. Өнімдерді танбалауда қойылатын негізгі талаптар.  |2   |
|Қазақстан республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесі |    |
|бойынша өнімдерді таңбалау кезінде қойылатын талаптар. МЕСТ|    |
|51074-97.                         |    |
| 27-28. Сиыр, қой, шошқа, жылқы еттерін таңбалау.     |2   |
|29-30. Қоян, құс еттерін таңбалау. Таңбалаудын кейбір   |2   |
|элементтерінің сипаттамасы. Ассартимент номерлері және   |    |
|белгілері. Тағамдық және энергетикалық құндылығы бойынша  |    |
|таңбалау. Тауарлардың цифрлық коды.            |    |
|Барлығы                          |30   |
|                       Тәжірбелік сабақтар  |
|1 модуль. Сертификаттың мақсаты, міндетті              |
|1.Сертификаттың мақсаты, міндетті және принциптері мен   |1   |
|маңызы. Сәйкестік белгілері. Сертификация жүйесі.     |    |
|2-3.Тұтынушыға арналған ақпарат. Тағам өнімдері. Жалпы   |2   |
|талаптар.                         |    |
|4-5.Өнімнің сәйкестігін растау тәртібі. Жалпы талаптар.  |2   |
|2 модуль. Сертификациялауда қолданылатын өтініш формалары      |
|6.Өнімді сертификациялауға ұсынылатын өтініш формасы    |1   |
|(Қосымша Б).                        |    |
|Өнімнің сәйкестігін растауға ұсынылатын форма (Қосымша В). |    |
|7.Өнімді сертификациялаудың міндетті схемасы (Қосымша Г). |1   |
|Сертификация схемасын таңдауға ұсыныс жасау.Өнім      |    |
|сәйкестігін растауға жүргізетін келісім шарттың үсінылатын |    |
|түрі (Қосымша Д).                     |    |
|Бақылау жұмысы                       |    |
|8.Өнімнің сәйкестігін растайтын сұранысқа шешімнің     |1   |
|ұсынылатын формасы (Қосымша Е). Үлгі алу формасының актысы |    |
|(Қосымша Ж).Сертификаты бермеу шешімінің формасы (Қосымша |    |
|И).                            |    |
|9-10.Өнімдерді енгізу және шығару сертификаттары.     |2   |
|3 модуль. Ет және сүт өнімдерін сертификациялаудың тәртібі.     |
|Өнімдерді таңбалауға қойылатын негізгі талаптар           |
|11.Сүт және сүт өнімдерін сертификациялаудың тәртібі.   |1   |
|12.Ет және ет өнімдерін сертификациялаудың тәртібі.    |1   |
|13.Құс етін және ет өнімдерін сертификациялаудың тәртібі. |1   |
|14-15 Өнімдерді таңбалауға қойылатын негізгі талаптар. Азық|2   |
|тауарларың таңбалау. Таңбалау элементтерінің сипаттамасы. |    |
|Тағам өнімдерін белгілеу (код беру).            |    |
|                              |15   |
|Барлығы                          |    |

               5. СТУДЕНТТЕРДІҢ
       ӨЗБЕТІНШЕ ОРЫНДАЙТЫН ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ (СӨЖ)

|№ |Тақырып аттары               |Әдебиеттер        |
|1 |Сертификацияның  даму  тарихы.      |А.К.Смагулов- Алматы,   |
|  |Сертификацияда қолданылатын неізгі     |2002г.,4-8.        |
|  |түсініктер және терминдер.         |             |
|2 |«Техникалық реттеу туралы» заң       | Г.Д.Крылов.Основы    |
|  |                      |стандартизации,метрологии.|
|  |                      |М.: 1998г. с.12-14.    |
|3 |Сертификатталатын шикізаттарға қойылатын  | А.Г.Сергеев М.:     |
|  |негізгі талаптар.             |2005г.С.32.        |
|4 |Сертификация жөніндегі халықаралық ұйымдар.| А.Г.Сергеев М.:     |
|  |                      |2005г.С.45-48.      |
|5 |Сертификация жөніндегі аймақтық ұйымдар.  | А.Г.Сергеев М.:     |
|  |                      |2005г.С.51.        |
|6 |Сертификация схемасы.           | А.Г.Сергеев М.:     |
|  |                      |2005г.С.32-34.      |
|7 |Бақылау жүмысы.              |Өткен тақырыптар бойынша |
|8 |Сертификацияның мемлекеттік жүйесі.    | А.Г.Сергеев М.:     |
|  |                      |2005г.С.123-124.     |
|9 |Сертификацияны нормативтік әдістемелік   | А.Г.Сергеев М.:     |
|  |қамтамасыз ету құрылымы.          |2005г.С.154.       |
|10 |Сәйкестікті нақтылау әдістерінің      | ГОСТ РК 3.9.2004 с.11-13.|
|  |стандартизациясы.             |             |
|11 |Міндетті сертификация.           | А.К.Смагулов- Алматы,  |
|  |                      |2002г.с.4.        |
|12 |Ерікті сертификация.            | А.К.Смагулов- Алматы,  |
|  |                      |2002г.с.136.       |
|13 |Мал шаруашылық шикізаттары өнімдерінің   |             |
|  |сапасы және оларды бақылау.        |Поздняковский.Новосибирск,|
|  |                      |1998г.с.126-128.     |
|14 |Сәйкестік сертификациясын беру кезіндегі  | А.К.Смагулов- Алматы,  |
|  |қүжаттарды толтыру.            |2002г.с.234-236.     |
|15 |Бақылау жұмысы               |Өткен тақырыптар бойынша |

|                                      |
|                                      |
|СОӨЖ және СӨЖ жоспары                            |
|                                      |
|№  |СОӨЖ                 |СӨЖ              |
|   |Аудиториялық             |Аудиториядан тыс        |
|1  |2030 Қазақстан стратегиясы      |Сертификация саласындағы саясат|
|2  |«Сертификатция туралы» заң      |«Тұтынушылардың құқығын    |
|   |                   |қорғау туралы» заң       |
|3  |Негізігі нормативтік актілер     |Сертификациядағы негізгі    |
|   |                   |ережелер және талаптар     |
|4  |Сертификация       жөніндегі  |Сынақ зертханаларының     |
|   |мемлекеттік органның қызметі     |қызметтері           |
|   |(іс-әрекет)             |                |
|5  |Сертификациядағы      негізгі  |Сертификацияны кезеңдік    |
|   |кезеңдері.              |жүргізу және аккредитация   |
|6  |Сертификациялау объектілеріне    |Сертификацияда қолданылатын  |
|   |орналған  негізгі  мемлекеттік   |негізгі нормативтік техникалық |
|   |стандарттар.             |стандарттар.          |
|7  |Бақылау жұмысы            |Өткен тақырыптар бойынша    |
|8  |Сертификациядағы жүйесіндегі    |Сәйкестікті бағалау әдістерінің|
|   |мемлекеттік реестр          |стандартизациясы.       |
|9  |Сапа  саласындағы сертификация.   |Сертификация саласындағы    |
|   |                   |ережелерді бұзушылық.     |
|10  |Өндірілген шикізаттардың сапасы мен |                |
|   |қауіпсіздігі             |                |
|11  |Сертификация       жөніндегі  |Сертификация жөніндегі     |
|   |мемлекеттік органның қызметі.    |сынақ зертханаларының қызметі. |
|12  |Сертификацияны      бақылау   |Сертификацияны жүргізу     |
|   |түрлері               |жүйесі және құрылымы.     |
|13  |Сертификаттардың түрі және формалары |Сертификация сапасының     |
|   |және сәйкестік белгісі        |критерийлері          |
|14  |Сәйкестік сертификатын толтыру    |Сәйкестік декларациясын толтыру|
|   |формалары              |формалары           |
|15  |Бақылау жүмысы            |Өткен тақырыптар бойынша    |                   6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК
КАРТАСЫ
           ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|Тақырыптар              |Тәжірибел|Өзіндік   |Бақылау   |
|                   |ік    |дайындалуға |түрі     |
|                   |сабақтарғ|арналған   |       |
|                   |а    |сұрақтар   |       |
|                   |арналған |       |       |
|                   |плакаттар|       |       |
|Дәріс      |Тәжірибелік    |     |       |       |
|сабақтары    |сабақтар      |     |       |       |
|1        |2         |3    |4      |5      |
|1-2..Пәннің   |Сертификаттың   |Тақта,  |Сертификаттау|Ауызша,жазбаш|
|анықтамасы.   |мақсаты, міндетті |мел,   |дың негізгі |а,бақылау  |
|Сертификаттаудың|және принциптері  |плакаттар|түрлері.   |жұмысы    |
|мақсаттары.   |мен маңызы.    |     |       |       |
|        |Сәйкестік     |     |       |       |
|        |белгілері.     |     |       |       |
|        |Сертификация    |     |       |       |
|        |жүйесі.      |     |       |       |
|        |Тұтынушыға арналған|Тақта,  |Мал     |Ауызша,жазбаш|
|        |ақпарат. Тағам   |мел,   |шаруашылығыны|а,бақылау  |
|        |өнімдері. Жалпы  |плакаттар|ң      |жұмысы    |
|        |талаптар.     |     |шикізаттарына|       |
|        |          |     |арналған   |       |
|        |          |     |сәйкестік  |       |
|        |          |     |сертификатын |       |
|        |          |     |толтыру   |       |
|        |          |     |ережелері.  |       |
|3. Шикізат және |Өнімнің сәйкестігін|Тақта,  |Сәйкестікті |Ауызша,жазбаш|
|тағам өнімдерін |растау тәртібі.  |мел,   |нақтылау   |а,бақылау  |
|сертификаттау  |Жалпы талаптар.  |плакаттар|кезінде мал |жұмысы    |
|процедурасы.  |          |     |шаруашылығы |       |
|        |          |     |өнімдеріне  |       |
|        |          |     |идентифика-ци|       |
|        |          |     |я жүргізу.  |       |
|4-5. Өнімдерді |Өнімді       |Тақта,  |Міндетті   |Ауызша,жазбаш|
|міндетті    |сертификациялауға |мел,   |сертификация-|а,бақылау  |
|сертификаттау  |ұсынылатын өтініш |плакаттар|лауға жататын|жұмысы    |
|тәртібі.    |формасы (Қосымша  |     |шикізаттарыны|       |
|        |Б).        |     |ң тізімі.  |       |
|        |Өнімнің сәйкестігін|     |       |       |
|        |растауға ұсынылатын|     |       |       |
|        |форма (Қосымша В). |     |       |       |
|6-7. Өнімді   |Өнімді       |Тақта,  |Ерікті түрде |Ауызша,жазбаш|
|ерікті (өз   |сертификациялаудың |мел,   |сертификаттау|а,бақылау  |
|еркімен)    |міндетті схемасы  |плакаттар|.      |жұмысы    |
|сертификаттау  |(Қосымша Г).    |     |       |       |
|тәртібі.    |Сертификация    |     |       |       |
|        |схемасын таңдауға |     |       |       |
|        |ұсыныс жасау.Өнім |     |       |       |
|        |сәйкестігін    |     |       |       |
|        |растауға жүргізетін|     |       |       |
|        |келісім шарттың  |     |       |       |
|        |үсінылатын түрі  |     |       |       |
|        |(Қосымша Д).    |     |       |       |
|        |Бақылау жұмысы   |     |       |       |
|8. Өнімдерді  |Өнімнің сәйкестігін|Тақта,  |Экологиялық |Ауызша,жазбаш|
|инспекциялық  |растайтын сұранысқа|мел,   |сертификаттау|а,бақылау  |
|бақылау.    |шешімнің ұсынылатын|плакаттар|.      |жұмысы    |
|        |формасы (Қосымша  |     |       |       |
|        |Е). Үлгі алу    |     |       |       |
|        |формасының актысы |     |       |       |
|        |(Қосымша      |     |       |       |
|        |Ж).Сертификаты   |     |       |       |
|        |бермеу шешімінің  |     |       |       |
|        |формасы (Қосымша  |     |       |       |
|        |И).        |     |       |       |
|9-10. Декларация|Өнімдерді енгізу  |Тақта,  |       |Ауызша,жазбаш|
|талабына    |және шығару    |мел,   |       |а,бақылау  |
|бекітілген   |сертификаттары.  |плакаттар|       |жұмысы    |
|сәйкестікті   |          |     |       |       |
|нақтылау.    |          |     |       |       |
|11. Өнімнің   |Сүт және сүт    |Тақта,  |Өнім     |Ауызша,жазбаш|
|сәйкестігі   |өнімдерін     |мел,   |сәйкестігі. |а,бақылау  |
|қортындысын   |сертификациялаудың |плакаттар|       |жұмысы    |
|нақтылайтын   |тәртібі.      |     |       |       |
|ақпарат.    |          |     |       |       |
|Аппеляция.   |          |     |       |       |
|12-13. Ет және |Ет және ет     |Тақта,  |Зерттеуге  |Ауызша,жазбаш|
|ет өнімдерін  |өнімдерін     |мел,   |үлгі алу   |а,бақылау  |
|сертфикттау   |сертификациялаудың |плакаттар|тәртібі.   |жұмысы    |
|тәртібі     |тәртібі.      |     |       |       |
|14-15. Сүт және |Құс етін және ет  |Тақта,  |Мәліметтер  |Ауызша,жазбаш|
|сүт өнімдерін  |өнімдерін     |мел,   |сипатамасы  |а,бақылау  |
|сертификаттау  |сертификациялаудың |плакаттар|және оны   |жұмысы    |
|тәртібі.    |тәртібі.      |     |тану.    |       |
|16-17. Тағам  |Өнімдерді     |Тақта,  |Астық    |Ауызша,жазбаш|
|өнімдерін және |таңбалауға     |мел,   |өнімдерін  |а,бақылау  |
|ауылшаруашылық |қойылатын негізгі |плакаттар|сертификация-|жұмысы    |
|өнімдерін    |талаптар. Азық   |     |лау тәртібі. |       |
|сертификаттау  |тауарларың     |     |       |       |
|тәртібі.    |таңбалау. Таңбалау |     |       |       |
|        |элементтерінің   |     |       |       |
|        |сипаттамасы. Тағам |     |       |       |
|        |өнімдерін белгілеу |     |       |       |
|        |(код беру).    |     |       |       |
|18-19. Міндетті |          |Тақта,  |Тауарды тегін|Ауызша,жазбаш|
|түрде      |          |мел,   |сертификаттау|а,бақылау  |
|сертификацияға |          |плакаттар|тәртібі.   |жұмысы    |
|жататын     |          |     |       |       |
|тауарларды ТМД |          |     |       |       |
|елдерінің    |          |     |       |       |
|кедендік    |          |     |       |       |
|аймақтарына   |          |     |       |       |
|енгізу тәртібі. |          |     |       |       |
|20-21.Өнімдерді |          |Тақта,  |Өнімді    |Ауызша,жазбаш|
|сертификациялауд|          |мел,   |сертификаттау|а,бақылау  |
|ың  ережелері |          |плакаттар|тәртібі.   |жұмысы    |
|мен тәртібіне  |          |     |       |       |
|қойылатын жалпы |          |     |       |       |
|талапттар.   |          |     |       |       |
|22-23. Өсімдік |          |Тақта,  |Өсімдік   |Ауызша,жазбаш|
|майы мен балды |          |мел,   |майларының  |а,бақылау  |
|сертификаттау  |          |плакаттар|сапасы.   |жұмысы    |
|тәртібі.    |          |     |       |       |
|24. Таңбалаудын |          |Тақта,  |Тағамдық   |Ауызша,жазбаш|
|кейбір     |          |мел,   |өнімдердің  |а,бақылау  |
|элементтерінің |          |плакаттар|бағалығын  |жұмысы    |
|сипаттамасы.  |          |     |белгілудің  |       |
|        |          |     |негізгі   |       |
|        |          |     |талаптары.  |       |
|25-26. Өнімдерді|          |     |       |       |
|танбалауда   |          |     |       |       |
|қойылатын    |          |     |       |       |
|негізгі     |          |     |       |       |
|талаптар.    |          |     |       |       |
| 27-28. Сиыр,  |          |     |       |       |
|қой, шошқа,   |          |     |       |       |
|жылқы еттерін  |          |     |       |       |
|таңбалау.    |          |     |       |       |
|29-30. Қоян, құс|          |     |       |       |
|еттерін     |          |     |       |       |
|таңбалау.    |          |     |       |       |


      7. Оқу әдістемелік әдебиеттерді қамтамасыз ету картасы
                                   4-кесте
|Оқу әдістемелік оқулықтар        |Саны   |Студент  |қамтамасыз |
|                     |     |саны   |етілуі %  |
|1                    |2    |3     |4      |
|1.Государственный стандарт Республики  |1    |3     |0,03    |
|Казахстан «Порядок проведения,      |     |     |      |
|подтверждения соответствия продукции»  |     |     |      |
|Общие требования. 3.9.-2003. Издание   |     |     |      |
|официальное. г..Астана.         |     |     |      |
|2. ГОСТ РК 3.9-2004           |1    |     |0,03    |
|3. Никифорова А.Д «Управление качеством» |2    |3     |0,06    |
|М: Дрофа 2004г              |     |     |      |
|4. ГОСТ РК 3.27-2002,2001.        |1    |     |0,03    |
|5. Авсиевич Е.А., Сашинков В.И      |1    |     |0,03    |
|«Государственный надзор за        |     |     |      |
|стандартизацией и средствоми измерения» |     |     |      |
|М: 1987г. С 220             |     |     |      |
|6.Мутанов Г.М. «Основы стандартизации,  |2    |     |0,06    |
|метрологии и сертификации» Менеджмент  |     |     |      |
|качества. Астана 2003г          |     |     |      |
|7. Поздняковский В.М « Экспертиза мяса и |2    |     |0,06    |
|мясапродуктов.Качество и безапасность»  |     |     |      |
|Новасибирск 2005г с 524         |     |     |      |
|8. Лифиц И.М « Стандартизация, метрология|2    |     |0,06    |
|и сертификация» М: 2002         |     |     |      |
|9. Крылов Г.Д              |5    |     |45     |
|«Стандартизация,сертификация и      |     |     |      |
|метрология»М: 1998,1999г         |     |     |      |
|10. Смагулов А.К и д.р « Качество и   |1    |3     |0,15    |
|безопасность сельскохозяйственной пищевой|     |     |      |
|продукции» Учебник для ВУЗов Алматы 2002г|     |     |      |
|11. Шишкин И.Ф. «Основы метрологии,   |2    |     |0,06    |
|стандартизации и контроля качества»   |     |     |      |
|М.:2005г.                |     |     |      |
|12.Сергеев А.Г .,Латышев М.В.      |2    |     |0,06    |
|«Сертификация» М.2000г.         |     |     |      |
       8. Әдебиеттер


  Негізгі әдебиеттер
  8.1. Смагулов А.К и д.р « Качество и безопасность сельскохозяйственной
  пищевой продукции» Учебник для ВУЗов Алматы 2002г
  8.2. Рогов И.А «Технология мяса и мясопродуктов» М: Агропромиздат 1988г
  8.3. «Продукты животноводства и животноводческое сырье» Сборник М: 1967г
  8.4. КрыловаГ.Д «Стандартизация,сертификация и метрология»М: 1999г
  8.5. Лифиц И.М « Стандартизация, метрология и сертификация» М: 2002
  8.6. Мутанов Г.М «Основы стандартизации, метрологии и сертификации»
  Менеджмент качества. Астана 2003г
  8.7. Никифорова А.Д «Управление качеством» М: Дрофа 2004г
  8.8. Позняковский «  Гигиенические  основы  питания,безапасность  и
  экспертиза продуктовльственных таваров» Новосибирск 1999г с 447.
  8.9.Шишкин А.Н.« Основы метрологии,стандартизации и контроля качеством»
  М: 1988г
  8.10.Сергеев А.Г « Метрология,стандартизация и сертификация» М: 2005г с
  559
  8.11.Сергеев А.Г Латышев М.В «Сертификация продукции,принципы и их
  реализация» М: 2001 с 319


  Қосымша әдебиеттер
  12. Поздняковский В.М « Экспертиза мяса и мясапродуктов,качество и
    безапасность» Новосибирск 2005г с 524
  13. Макаров В.А «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии
    переработки продуктов животновотства» Москва 1981г
    8.14.Житенко П.В « Технология продуктов убоя животных» Москва 1984г
  15. Гореглядь Х.С и д.т «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
    технологии переработки продуктов животновотства» Москва 1981г. С 575
  16. Большакова А.С и д.р «Технология мяса и мясопродуктов» Москва, 1976
    г.с 399
Пәндер