Файл қосу


Етістіктің сөйлемдегі қызметіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
           ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |ПОӘК         |              |
|ПОӘК          |________2011 жылғы  |ПОӘК 042-14-5-03.01.20.42  |
|«Қазақ тілі» пәнінің  |№ 1 басылым     |/02.2011          |
|студенттерге арналған |           |              |
|жұмыс бағдарламасы   |           |              |
             Барлық факультет мамандықтарына арналған
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                       СЕМЕЙ
                         2013

                  Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРҒАН:
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің журналистика
және практикалық қазақ тілі  кафедрасының  аға оқытушысы,  филол.ғ.к.
Баймұханбетова М.Б

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1___ «_19__» ___09________20_13_ ж.

Кафедра меңгерушісі  _______________  Каримова Б.Ж

2.2 Гуманитарлық факультеттің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама №___ «___» ___________20__ ж.

Төрайымы   ________________     ф.ғ.к Кеңесбаева Ш.С
3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама №___ «___» ___________20__ж.

Оқу - әдістемелік жұмыстар жөніндегі
Проректор, профессор  _________________    Искакова Г.К

4  «____» __________ 20__ж. шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ


                  Мазмұны


1 Жалпы ережелер
2 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
3 Курс саясаты мен форматы
4 Бағалау саясаты
5 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
6 ОЖСӨЖ және СӨЖ мазмұны
7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


   1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет
   Баймұханбетова Мейрамгүл Баймұханбетқызы, филология ғылымдарының
   кандидаты, аға оқытушы
   «Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасы»
   Ақпараттық қатынас - телефон: -, №1 оқу ғимараты, №903 бөлме
   Сабақ өтетін орын - №902 аудитория
   Пән бойынша кредит саны - 3
   1.2 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (Кесте 1)


   Кесте 1 – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс     |Сем-естр         |Кредит  |Дәріс (сағ)    |
|1       |n             |3    |4         |
|А       |Үздік           |4.00   |95-100      |
|А-      |Өте жақсы         |3.67   |90-94       |
|В+      |Жақсы           |3.33   |85-89       |
|В       |Жақсы           |3.00   |80-84       |
|В-      |Жақсы           |2.67   |75-79       |
|С+      |Қанағат          |2.33   |70-74       |
|С       |Қанағат          |2.00   |65-69       |
|С-      |Қанағат          |1.67   |60-64       |
|С+ D+    |Өтпелі балл        |1.33   |55-59       |
|D       |Төмен өтпелі балл     |1.00   |50-54       |
|F       |Төмен           |0.00   |0-49       |
|I       |Аяқталмаған        |NA    |         |
|W       |Шығарылған        |NA    |         |
|A W      |Әкімшілік тарапынан    |NA    |         |
|       |шығарылған        |     |         |
|P       |Өткен/тек шешуші тестілеу |NA    |0         |
|       |үшін           |     |         |


   5 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ


   Кесте 2 – Пәннің мазмұны. Сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу
|Тақырып атауы     |Сағат саны                   |
|            |Дәріс  |Семинар |Лаб    |ОЖСӨЖ   |СӨЖ  |
|1           |2    |3    |4     |5     |6   |
|I семестр бойынша   |    |     |     |     |   |
|1. Қазақ тілі туралы  |    |3    |     |     |   |
|түсінік        |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Тіл туралы Заң |    |     |     |     |   |
|2.Қазақ тілінің    |    |6    |     |     |   |
|грамматикалық     |    |     |     |     |   |
|ерекшеліктері     |    |     |     |     |   |
|Қазақ тілінің қазіргі |    |     |     |     |   |
|әліпбиі.        |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Қазақстан    |    |     |     |     |   |
|Республикасы – тәуелсіз|    |     |     |     |   |
|мемлекет        |    |     |     |     |   |
|3. Дауысты, дауыссыз  |    |2    |     |     |   |
|дыбыстар, олардың   |    |     |     |     |   |
|жіктелуі        |    |     |     |     |   |
|            |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Қазақстан    |    |     |     |     |   |
|Республикасының    |    |     |     |     |   |
|Президенті       |    |     |     |     |   |
|4. Үндестік заңы    |    |3    |     |     |   |
|Мәтін: Қазақстан    |    |     |     |     |   |
|Республикасының    |    |     |     |     |   |
|Конституциясы     |    |     |     |     |   |
|5. Буын үндестігі.   |    |3    |     |     |   |
|Дыбыс үндестігі.    |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Тәуелсіз    |    |     |     |     |   |
|Қазақстанның нышандары |    |     |     |     |   |
|6. Лексика       |    |2    |     |     |   |
|Омоним, синоним,    |    |     |     |     |   |
|антоним сөздер.    |    |     |     |     |   |
|Мақал-мәтелдер     |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Қазақстан    |    |     |     |     |   |
|Республикасының    |    |     |     |     |   |
|Парламенті       |    |     |     |     |   |
|7. Аралық бақылау   |    |1    |     |     |   |
|жұмысы         |    |     |     |     |   |
|8. Морфология. Сөз   |    |3    |     |     |   |
|таптары. Сөз құрамы.  |    |     |     |     |   |
|Қосымша: жұрнақ,    |    |     |     |     |   |
|жалғау.        |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Қазақ батырлары |    |     |     |     |   |
|9. Зат есім. Зат есім |    |3    |     |     |   |
|жасайтын жұрнақтар. Зат|    |     |     |     |   |
|есімнің сөйлемдегі   |    |     |     |     |   |
|қызметі. Көмекші    |    |     |     |     |   |
|есімдер.        |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Қонақ қабылдау |    |     |     |     |   |
|дәстүрі        |    |     |     |     |   |
|10. Сын есім. Сын   |    |3    |     |     |   |
|есімнің шырайлары. Сын |    |     |     |     |   |
|есімнің сөйлемдегі   |    |     |     |     |   |
|қызметі.        |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Айтыс өнері   |    |     |     |     |   |
|11. Сан есім. Сан   |    |3    |     |     |   |
|есімнің сөйлемдегі   |    |     |     |     |   |
|қызметі        |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Шешендік сөздер |    |     |     |     |   |
|12. Есімдік. Есімдіктің|    |3    |     |     |   |
|сөйлемдегі қызметі.  |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Экологиялық   |    |     |     |     |   |
|аймақтар        |    |     |     |     |   |
|13. Етістік. Есімше мен|    |3    |     |     |   |
|көсемше. Етіс     |    |     |     |     |   |
|категориясы. Етістіктің|    |     |     |     |   |
|шақтары. Етістіктің  |    |     |     |     |   |
|райлары. Етістіктің  |    |     |     |     |   |
|сөйлемдегі қызметі.  |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Кино өнері   |    |     |     |     |   |
|14. Үстеу. Үстеудің  |    |2    |     |     |   |
|сөйлемдегі қызметі.  |    |     |     |     |   |
|Үстеудің емлесі.    |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Қазақ сазы   |    |     |     |     |   |
|15. Шылау. Еліктеуіш  |    |4    |     |     |   |
|сөз. Одағай. Мәтін:  |    |     |     |     |   |
|Қазақ ұлттық музыкалық |    |     |     |     |   |
|аспаптары       |    |     |     |     |   |
|16. Аралық бақылау   |    |1    |     |     |   |
|жұмысы         |    |     |     |     |   |
|Барлығы        |    |45    |     |     |   |
|     II семестр  |    |     |     |     |   |
|Практикалық сабақтар  |    |     |     |     |   |
|1.Сөйлемдегі сөздердің |    |3    |     |     |   |
|орын тәртібі.Сөйлемнің |    |     |     |     |   |
|тұрлаулы мүшелері   |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Қазақ тіліндегі |    |     |     |     |   |
|аңшылық кәсібіне    |    |     |     |     |   |
|байланысты сөздер   |    |     |     |     |   |
|2.Сөйлемнің тұрлаусыз |    |3    |     |     |   |
|мүшелері. Мәтін:    |    |     |     |     |   |
|Құсбегілікке байланысты|    |     |     |     |   |
|атаулар        |    |     |     |     |   |
|3. Анықтауыш. Қазақстан|    |2    |     |     |   |
|Республикасының    |    |     |     |     |   |
|мемлекеттік мейрамдары |    |     |     |     |   |
|4. Толықтауыш. Спорт  |    |2    |     |     |   |
|туралы негізгі ұғымдар |    |     |     |     |   |
|5. Пысықтауыш.Мәтін:  |    |2    |     |     |   |
|Қазақстанның танымал  |    |     |     |     |   |
|спортшылары.      |    |     |     |     |   |
|6. Жай сөйлем. Оның  |    |3    |     |     |   |
|түрлері. Мәтін: Жыл  |    |     |     |     |   |
|санау немесе жыл қайыру|    |     |     |     |   |
|7. Аралық бақылау   |    |2    |     |     |   |
|8. Құрмалас сөйлем.  |    |4    |     |     |   |
|Оның түрлері. Мәтін:  |    |     |     |     |   |
|Халықтың уақытты    |    |     |     |     |   |
|анықтау белгілері   |    |     |     |     |   |
|9. Салалас құрмалас  |    |6    |     |     |   |
|сөйлем. Мәтін: Қазақ  |    |     |     |     |   |
|билері         |    |     |     |     |   |
|10. Сабақтас құрмалас |    |6    |     |     |   |
|сөйлем.Мәтін: Қазақтың |    |     |     |     |   |
|«Бес арысы»      |    |     |     |     |   |
|11. Аралас құрмалас  |    |2    |     |     |   |
|сөйлем. Мәтін:     |    |     |     |     |   |
|Қазақстандық Ұлы Отан |    |     |     |     |   |
|соғысы батырлары    |    |     |     |     |   |
|12.Құрмалас сөйлемдерді|    |4    |     |     |   |
|қайталау. Мәтін: Өз  |    |     |     |     |   |
|анаңызды сыйлаңыз .  |    |     |     |     |   |
|13. Төл сөз бен төлеу |    |4    |     |     |   |
|сөз, автор сөзі.    |    |     |     |     |   |
|Олардың тыныс     |    |     |     |     |   |
|белгілері. Диалог   |    |     |     |     |   |
|Мәтін: Туған жер    |    |     |     |     |   |
|табиғаты        |    |     |     |     |   |
|14. Бақылау жұмысы   |    |2    |     |     |   |
|Барлығы:        |    |45    |     |     |   |


   6 ОЖСӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ


   Кесте 3 – ОЖСӨЖ және СӨЖ жоспарлары
|ОЖСӨЖ                      |СӨЖ         |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс    |          |
|1            |2            |3          |
|1. Қазақ тілінің    |1. Қазақ тілі –     |1. Тіл туралы заң  |
|дыбыстық жүйесі.    |мемекеттік тіл     |          |
|2. Үндестік заңы.    |2. Үш тұғырлы тіл    |2. Қазақстан    |
|            |            |халықтарының тілдері|
|3. Дыбыс үндестігі.   |3. Қара сөз       |3. Абай Құнанбаев  |
|4. Лексика.       |4. Адамдық борышың   |4. Шәкәрім     |
|            |            |Құдайбердіұлы    |
|5. Қанатты сөздер.   |5. Мен таңдаған мамандық|5. Шәкәрім атындағы |
|            |            |Семей мемлекеттік  |
|            |            |университеті    |
|6. Сөз мағыналары.   |6. Республика күні   |6. Қазақстан    |
|            |            |Республикасының   |
|            |            |рәміздері      |
|7. Омоним. Антоним.   |7. Тілек айту,     |7. Отбасы      |
|Синоним.        |құттықтау.       |          |
|8. Морфология.     |8. Жігіттің үш жұрты  |8. Туған-туыс    |
|            |            |атаулары      |
|9. Зат есім.      |9. Теңге, рубль, доллар |9. Ұлттық валюта  |
|            |            |деген не?      |
|10. Сын есім.      |10. Үй көрсету     |10. Ұлттық     |
|            |            |салт-дәстүр     |

   7 «ҚАЗАҚ ТІЛІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

   Кесте 4 – «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
апталар |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 | |семинар | |15
|15 |15 |15 |15 |15 |6 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 | |СОӨЖ | |15 | |15 |
|15 | | |15 | |15 | |15 | | | |СӨЖ | | |30 | |35 | | | | |20 | |25 | |20 |
| |Рубеж | | | | | | |70 | | | | | | | |70 | |Барлығы | |30 |45 |30 |50 |45
|85 |6 |27 |32 |27 |37 |27 |32 |82 | |
Пәндер