Файл қосу


Дәрілік заттар антогонизміҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
                          МИНИСТІРЛІГІ
   СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты      |ПОӘК     |ПОӘК 042. 18-24. 1. 01/02-2013 |
|«Фармакология токсикологиямен» І |№1 басылым  |                |
|пәнінің студенттерге арналған оқу|18.09.2013ж. |                |
|әдістемелік бағдарлама кешені  |       |                |


     5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығына арналған
         «Фармакология токсикологиямен» І пәнінен
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


           СТУДЕНТТЕР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                              Семей
                              2013                             Алғы сөз   1 ӘЗІРЛЕНДІ
   Құрастырғандар: 1. Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының кандидаты,
Семей қаласының Шәкәрім  атындағы    мемлекеттік  университетінің
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының профессоры м. а.
       Билялов Е.Е.,  ветеринария ғылымдарының  кандидаты  Семей
қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық
медицина» кафедрасының аға оқытушысы
   Жайлаубаева А.Р., в.ғ. магистрі, Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік  университетінің  «Ветеринариялық  медицина»  кафедрасының
оқытушысы


                              «28» 08 2013 ж.


      2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

   2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының отырысында
«03» 09 2013 жыл, № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі, профессор м.а.
Г.Тойкина


   2.2Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« 09 » 09   2013   жыл, № 1 хаттама


Төрайымы
       А. Тлеубаева


      3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға
мақұлданған және ұсынылған.
« 18 » 09  2013   жыл, № 1 хаттама


ОӘК төрайымы, ОӘЖ проректоры       Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ ЕНГІЗІЛУІ
                  Мазмұны
1                                  Жалпы
ереже......................................................................
..................................4
2  Пәннің  мазмұны  және  сабақ  тақырыптарына  сәйкес  бөлінген
сағат.............5
3     Пәнді     оқуға     арналған     оқу-әдістемелік
нұсқаулар.............................................9
4                                   Курс
форматы....................................................................
...................................9
5                                   Курс
саясаты....................................................................
.....................................9
6                                 Бағалау
саясаты....................................................................
...............................10
7
Әдебиеттер.................................................................
..........................................11
   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ


    1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
   Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының кандидаты, Семей қаласының
Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық медицина»
кафедрасының профессоры м. а.;
   Билялов Е.Е., ветеринария ғылымдарының кандидаты Семей қаласының
Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік   университетінің   «Ветеринариялық
медицина»  кафедрасының аға оқытушысы;
    Жайлаубаева А.Р., в.ғ. магистрі, Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік  университетінің  «Ветеринариялық  медицина»  кафедрасының
оқытушысы.
   Байланыс ақпараты- тел. 53-19-20, № 6 оқу ғимараты, кабинет 3;
   Сабақ өткізу орны- аудиториялар 203, 207, 08
   Пәннің атауы «Фармакология токсикологиямен»;
    Кредиттің саны – 3;


    2. Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Фармакология токсикологиямен» І пәні әртүрлі дәрілік  заттардың
фармакодинамикалық әсер етуін есептеп,  дәрілік заттардан  шипа ұсыным
(рецепт) тағайындап, олардың  формаларын істеп көрсетудің ережелері мен
әдіс-тәсілдерін үйретіп және  оны жануарларға беріп,  дәрілік  заттың
организмге әсер етуін бағалауды оқытады.
   Пәннің оқытылуы негізінен –жалпы және жеке фармакологиялық екі бөлімі
тараулары бойынша оқытылып, фармакодинамикалық, фармакокинетикалық және
дәрілік заттардың организмдегі биотрансформациясы заңдылықтарын түсіндіре
отырып, дәрілік заттың химиялық және физикалық қасиеттеріне сәйкес әсер ету
механизмін жан-жақты түсіндіреді. Пән  ветеринар  дәрігері  мамандығын
қалыптастырудағы негізгі пән болып есептеледі сонымен қатар, мамандық
этикасы мен деонтологиялық қағиданы сақтауға тәрбиелейді.


   1.3 Пәнді оқудың мақсаты:
    Дәрілік заттар әсерінің жалпы заңдылықтары, фармакодинамика мен
фармакокинетикасы,  әсер  ету  механизмдері,  дәрілік   заттардың
биотрансформациясы, дәріні организмге енгізу, және оның бөліну жолдарын,
токсикологиялық мәселелерін білу. Аурудың пайда болу  себептері  мен
патогенездік  ерекшеліктеріне  байланысты  қолданылатын  дәрі-дәрмектер
әсерінен жануарлар организміндегі физиологиялық-биохимиялық үрдістердің
қалыпты жағдайда жұмыс істеуіне және организмнің уланбауының алдын алуды,
дерттің ары қарай ұласпауына қатысты мәселелерді түсіну болып табылады.


   1.4 Пәнді оқытудың негізгі мақсаты:
   Дәрілерді ауруларды емдеуге, алдын алуға, жануарлардың өсімталдығы мен
өнімділігін арттыруға,  физиологиялық  құбылыстардың  бірқалыпты  өтуін
реттеуді оқыту.
   Ветеринариялық фармакологияда – дәрілік заттар әсерінен  болатын
биохимиялық өзгерістердің заңдылықтарын зерттеу. Дәрілік заттардың қолдану
әдісі мен шарттарын білу. Организмдегі функциональдық және биохимиялық
құбылыстардың негізгі әсерден кейінгі өзгеруін бағалай білуді.


    1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
      - заттың атын және құрылымдылық формуласын шипа ұсынымда дұрыс
көрсете алуды;
    - зертханалық тексеру әдістерін;
    - дәрілік заттардың қасиетін және сақталу ережелерін;
    -организмнің физиологиялық және патологиялық жағдайларындағы дәрілік
заттың әсерлерінің  ерекшеліктерін, олардың  сипаттамасын,  әсер  ету
механизмін, қолдануға болатын және болмайтын жағдайларын;
    - дәрілік заттардың әсер ету механизмін;
    - жаңа аспаптармен, құралдармен  жұмыс істеуді;
    - пәнді жан-жақты  теория жүзінде  білуді;
    - дәрілік  заттардың  қасиеттеріне  қарай  сақтау   ережелерін,
малдарға   әсер  ету заңдылықтарын,  антидоттарды  қолдану  тәртібін,
дәрілік заттардың  қолдануға  болатын тиімді  формасын  малдәрігерлік
тәжірибеде қолдану әдістерін игеруі;
   - Жануарлардың физиологиялық жағдайына, жасына, жынысына, салмағына
байланысты дәрілік заттарды тағайындау,  олардың  концентрациясын  білу,
әртүрлі ауруларға қолдануды, шипа ұсынымды тағайындау,   оларды  ауруды
 емдеу үшін қолданғандағы нәтижелерін  шығару;
   - Тұжырымдамаларды дұрыс пайдаланып дағдыларын үйренуді.   1.6 Курстың пререквизиттері:

   1.6.1 Малдәрігерлік латын терминологиясы
   1.6.2 Биологиялық-химия
   1.6.3 Аналитикалық және физколоидтық химия.   1.7 Курстың постреквизиттері:

   1.7.1 Микробиология, вирусология
   1.7.2 Жануарлардың патологиясы.


   2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТАҚЫРЫПТАРЫНА СӘЙКЕС БӨЛІНГЕН САҒАТ

                                   Кесте 1

|№  |Тақырыптың аталуы            |Сағаты       |Әдебиет|
|р/с |                    |          |-тер  |
|  |                    |Дәр|Зер|Тәж|СОӨ|СӨЖ|    |
|  |                    |іс |т |іри|Ж |  |    |
|  |                    |  |  |бе |  |  |    |
|1  |2                    |3 |4 |5 |6 |7 |8   |
|Модуль 1 Жалпы фармакология                        |
|1  |Фармакологияға кіріспе.        |1 |  |  |  |  |    |
|  |Фармакологияның даму тарихы.     |  |  |  |  |  |    |
|  |Негізгі ұғымдар және пәнді оқыту    |  |  |  |  |  |Оқу-әді|
|  |методологиясы.             |  |  |  |  |  |стеме-л|
|  |                    |  |  |  |  |  |ік   |
|  |                    |  |  |  |  |  |кешенін|
|  |                    |  |  |  |  |  |ің 7-ші|
|  |                    |  |  |  |  |  |тарауын|
|  |                    |  |  |  |  |  |да   |
|  |                    |  |  |  |  |  |көрсеті|
|  |                    |  |  |  |  |  |лген  |
|  |                    |  |  |  |  |  |әдебиет|
|  |                    |  |  |  |  |  |тер  |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |Оқу-әді|
|  |                    |  |  |  |  |  |стеме-л|
|  |                    |  |  |  |  |  |ік   |
|  |                    |  |  |  |  |  |кешенін|
|  |                    |  |  |  |  |  |ің 7-ші|
|  |                    |  |  |  |  |  |тарауын|
|  |                    |  |  |  |  |  |да   |
|  |                    |  |  |  |  |  |көрсеті|
|  |                    |  |  |  |  |  |лген  |
|  |                    |  |  |  |  |  |әдебиет|
|  |                    |  |  |  |  |  |тер  |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |Оқу-әді|
|  |                    |  |  |  |  |  |стеме-л|
|  |                    |  |  |  |  |  |ік   |
|  |                    |  |  |  |  |  |кешенін|
|  |                    |  |  |  |  |  |ің 7-ші|
|  |                    |  |  |  |  |  |тарауын|
|  |                    |  |  |  |  |  |да   |
|  |                    |  |  |  |  |  |көрсеті|
|  |                    |  |  |  |  |  |лген  |
|  |                    |  |  |  |  |  |әдебиет|
|  |                    |  |  |  |  |  |тер  |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |Лабораториялық жағдайда фармакологиялық |  |1 |  |  |  |    |
|  |мақсаттағы дәрілік заттармен жұмыс істеу|  |  |  |  |  |    |
|  |барысындағы техникалық қауіпсіздік.  |  |  |  |  |  |    |
|  |Дәрілік және көмекші заттар. Шипа    |  |  |  |  |  |    |
|  |ұсынымды жазу ережелері және сызбалары. |  |  |  |  |  |    |
|  |Қатты дәрілік формаларды жазу ережелері |  |  |  |  |  |    |
|  |және дайындау технологиясы мен     |  |  |  |  |  |    |
|  |методологиясы.             |  |  |  |  |  |    |
|  |Дәрілік заттарды қолдану барысындағы  |  |  |1 |  |  |    |
|  |техникалық қауіпсіздік. Дәрінің     |  |  |  |  |  |    |
|  |организмге ену жолына қатысты әсері.  |  |  |  |  |  |    |
|  |Дәрілік заттың әсер ету түрі. Дәрілік  |  |  |  |  |  |    |
|  |заттар антогонизмі.           |  |  |  |  |  |    |
|  |Седативтік заттар. Ұйықтатқыш заттар  |  |  |  |1,5|4,5|    |
|2  |Фармакодинамика. Фармакокинетика.    |1 |  |  |  |  |    |
|  |Сұйық дәрілік формаларды жазу ережелері |  |1 |  |  |  |    |
|  |және дайындау технологиясы. Дәрілік  |  |  |  |  |  |    |
|  |заттардың әсер ету шарттары.      |  |  |  |  |  |    |
|  |Сұйық түрінде енгізілетін дәрілік затты |  |  |1 |  |  |    |
|  |әзірлеу және қолдану методологиясы.  |  |  |  |  |  |    |
|  |Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.  |  |  |  |  |  |    |
|  |Психотроптық және нейролептикалық заттар|  |  |  |1,5|4,5|    |
|3  |Дәрілік заттар әсерінің жалпы      |1 |  |  |  |  |    |
|  |заңдылықтары.              |  |  |  |  |  |    |
|  |Жұмсақ дәрілік формаларды жазу ережелері|  |1 |  |  |  |    |
|  |және дайындау технологиясы. Дәрілік   |  |  |  |  |  |    |
|  |заттардың әсер ету шарттары.      |  |  |  |  |  |    |
|  |Жұмсақ түрінде енгізілетін дәрілік затты|  |  |1 |  |  |    |
|  |әзірлеу және қолдану методологиясы.  |  |  |  |  |  |    |
|  |Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.  |  |  |  |  |  |    |
|  |Есірткі емес заттар. Есірткі заттар.  |  |  |  |1,5|4,5|    |
|Модуль 2 Дербес фармакология                       |
|4  |Дербес фармакология. Жүйке жүйесіне әсер|1 |  |  |  |  |    |
|  |етуші заттар..             |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |Оқу-әді|
|  |                    |  |  |  |  |  |стеме-л|
|  |                    |  |  |  |  |  |ік   |
|  |                    |  |  |  |  |  |кешенін|
|  |                    |  |  |  |  |  |ің 7-ші|
|  |                    |  |  |  |  |  |тарауын|
|  |                    |  |  |  |  |  |да   |
|  |                    |  |  |  |  |  |көрсеті|
|  |                    |  |  |  |  |  |лген  |
|  |                    |  |  |  |  |  |әдебиет|
|  |                    |  |  |  |  |  |тер  |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |Оқу-әді|
|  |                    |  |  |  |  |  |стеме-л|
|  |                    |  |  |  |  |  |ік   |
|  |                    |  |  |  |  |  |кешенін|
|  |                    |  |  |  |  |  |ің 7-ші|
|  |                    |  |  |  |  |  |тарауын|
|  |                    |  |  |  |  |  |да   |
|  |                    |  |  |  |  |  |көрсеті|
|  |                    |  |  |  |  |  |лген  |
|  |                    |  |  |  |  |  |әдебиет|
|  |                    |  |  |  |  |  |тер  |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |                    |  |  |  |  |  |    |
|  |Жүйке жүйесіне әсер етуші заттар.   |  |1 |  |  |  |    |
|  |Наркоздық заттар. Алкогольдер.     |  |  |  |  |  |    |
|  |Жүйке жүйесіне әсер етуші заттар.   |  |  |1 |  |  |    |
|  |Наркоздық заттар. Алкогольдік      |  |  |  |  |  |    |
|  |препараттардың ветеринариялық      |  |  |  |  |  |    |
|  |тәжірибедегі маңызы.          |  |  |  |  |  |    |
|  |Антихолинэстераздық заттар.       |  |  |  |1,5|4,5|    |
|  |Холинблокаторлар.            |  |  |  |  |  |    |
|5  |Орталық жүйке жүйесін тежейтін заттар. |1 |  |  |  |  |    |
|  |Орталық жүйке жүйесін тежейтін заттар. |  |1 |  |  |  |    |
|  |Орталық жүйке жүйесін тежейтін заттардың|  |  |1 |  |  |    |
|  |қолданылуы.               |  |  |  |  |  |    |
|  |Миорелаксанттар. Антигистаминдік заттар |  |  |  |1,5|4,5|    |
|6. |Эфферентті жүйке ұштарына әсер ететін  |1 |  |  |  |  |    |
|  |дәрілік заттар             |  |  |  |  |  |    |
|  |Эфференттік жүйке ұштарына әсер етуші  |  |1 |  |  |  |    |
|  |заттар.                 |  |  |  |  |  |    |
|  |Эфференттік жүйке ұштарына әсер етуші  |  |  |1 |  |  |    |
|  |заттарды пайдалану.           |  |  |  |  |  |    |
|  |Жергілікті жансыздандырғыш заттар   |  |  |  |1,5|4,5|    |
|7. |Афферентті жүйке ұштарына әсер ететін  |1 |  |  |  |  |    |
|  |дәрілік заттар             |  |  |  |  |  |    |
|  |Афференттік жүйке ұштарына әсер етуші |  |1 |  |  |  |    |
|  |заттар.                 |  |  |  |  |  |    |
|  |Аралық бақылау.             |  |  |  |  |  |    |
|  |Афференттік жүйке ұштарына әсер етуші |  |  |1 |  |  |    |
|  |заттардың маңызы.            |  |  |  |  |  |    |
|  |Аралық бақылау.             |  |  |  |  |  |    |
|  |Өсімдік тектес тұтқырлағыш заттар    |  |  |  |1,5|4,5|    |
|Модуль 3 Физиологиялық жүйелерге әсер ететін, микробтарға және құрттарға |
|қарсы қолданылатын дәрілік заттар                     |
|8  |Жеке жүйелер мен ағзаларға әсер   |1 |  |  |   |   |    |
|  |ететін дәрілік заттар. Жүрек     |  |  |  |   |   |    |
|  |гликозидтер.             |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |Оқу-әді|
|  |                   |  |  |  |   |   |стеме-л|
|  |                   |  |  |  |   |   |ік   |
|  |                   |  |  |  |   |   |кешенін|
|  |                   |  |  |  |   |   |ің 7-ші|
|  |                   |  |  |  |   |   |тарауын|
|  |                   |  |  |  |   |   |да   |
|  |                   |  |  |  |   |   |көрсеті|
|  |                   |  |  |  |   |   |лген  |
|  |                   |  |  |  |   |   |әдебиет|
|  |                   |  |  |  |   |   |тер  |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |Оқу-әді|
|  |                   |  |  |  |   |   |стеме-л|
|  |                   |  |  |  |   |   |ік   |
|  |                   |  |  |  |   |   |кешенін|
|  |                   |  |  |  |   |   |ің 7-ші|
|  |                   |  |  |  |   |   |тарауын|
|  |                   |  |  |  |   |   |да   |
|  |                   |  |  |  |   |   |көрсеті|
|  |                   |  |  |  |   |   |лген  |
|  |                   |  |  |  |   |   |әдебиет|
|  |                   |  |  |  |   |   |тер  |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |Оқу-әді|
|  |                   |  |  |  |   |   |стеме-л|
|  |                   |  |  |  |   |   |ік   |
|  |                   |  |  |  |   |   |кешенін|
|  |                   |  |  |  |   |   |ің 7-ші|
|  |                   |  |  |  |   |   |тарауын|
|  |                   |  |  |  |   |   |да   |
|  |                   |  |  |  |   |   |көрсеті|
|  |                   |  |  |  |   |   |лген  |
|  |                   |  |  |  |   |   |әдебиет|
|  |                   |  |  |  |   |   |тер  |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |Оқу-әді|
|  |                   |  |  |  |   |   |стеме-л|
|  |                   |  |  |  |   |   |ік   |
|  |                   |  |  |  |   |   |кешенін|
|  |                   |  |  |  |   |   |ің 7-ші|
|  |                   |  |  |  |   |   |тарауын|
|  |                   |  |  |  |   |   |да   |
|  |                   |  |  |  |   |   |көрсеті|
|  |                   |  |  |  |   |   |лген  |
|  |                   |  |  |  |   |   |әдебиет|
|  |                   |  |  |  |   |   |тер  |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |Оқу-әді|
|  |                   |  |  |  |   |   |стеме-л|
|  |                   |  |  |  |   |   |ік   |
|  |                   |  |  |  |   |   |кешенін|
|  |                   |  |  |  |   |   |ің 7-ші|
|  |                   |  |  |  |   |   |тарауын|
|  |                   |  |  |  |   |   |да   |
|  |                   |  |  |  |   |   |көрсеті|
|  |                   |  |  |  |   |   |лген  |
|  |                   |  |  |  |   |   |әдебиет|
|  |                   |  |  |  |   |   |тер  |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |    |
|  |                   |  |  |  |   |   |Оқу-әді|
|  |                   |  |  |  |   |   |стеме-л|
|  |                   |  |  |  |   |   |ік   |
|  |                   |  |  |  |   |   |кешенін|
|  |                   |  |  |  |   |   |ің 7-ші|
|  |                   |  |  |  |   |   |тарауын|
|  |                   |  |  |  |   |   |да   |
|  |                   |  |  |  |   |   |көрсеті|
|  |                   |  |  |  |   |   |лген  |
|  |                   |  |  |  |   |   |әдебиет|
|  |                   |  |  |  |   |   |тер  |
|  |Жеке жүйелер мен ағзаларға әсер   |  |1 |  |   |   |    |
|  |ететін дәрілік заттар.        |  |  |  |   |   |    |
|  | Жеке жүйелер мен ағзаларға әсер   |  |  |1 |   |   |    |
|  |ететін дәрілік заттар.        |  |  |  |   |   |    |
|  |Жұмсартқыш заттар. Адсорбенттік   |  |  |  |1,5 |4,5 |    |
|  |заттар. Қақырық түсіргіш заттар.   |  |  |  |   |   |    |
|  |Руминаторлық заттар.         |  |  |  |   |   |    |
|9  |Витаминдер және оларға ұқсас     |1 |  |  |   |   |    |
|  |препараттар. Ферменттік препараттар. |  |  |  |   |   |    |
|  |Минералдық заттар.          |  |  |  |   |   |    |
|  |Витаминдер және оларға ұқсас     |  |1 |  |   |   |    |
|  |препараттар. Жұрек гликозидтері.  |  |  |  |   |   |    |
|  |Витаминдер және оларға ұқсас     |  |  |1 |   |   |    |
|  |препараттар. Жұрек гликозидтері.  |  |  |  |   |   |    |
|  |Құстырғыш заттар. Іш өткізгіш заттар |  |  |  |1,5 |4,5 |    |
|10 |Гормондық препараттар. Сілтілік және|1 |  |  |   |   |    |
|  |сілтілік жер металдар тұздары.    |  |  |  |   |   |    |
|  |Гормондық препараттар. Ферменттік  |  |1 |  |   |   |    |
|  |препараттар.             |  |  |  |   |   |    |
|  |Гормондық препараттар. Ферменттік  |  |  |1 |   |   |    |
|  |препараттар.             |  |  |  |   |   |    |
|  |Несеп айдағыш заттар.Өт айдағыш   |  |  |  |1,5 |4,5 |    |
|  |заттар                |  |  |  |   |   |    |
|11 |Малдың иммундық статусын, стресс   |1 |  |  |   |   |    |
|  |жағдайын, өнімділігін реттейтін   |  |  |  |   |   |    |
|  |дәрілік заттар.           |  |  |  |   |   |    |
|  |Минералдық заттар. Қорытынды сабақ. |  |1 |  |   |   |    |
|  |Минералдық заттар. Қорытынды сабақ. |  |  |1 |   |   |    |
|  |Спазмолитикалық заттар. Қанға әсер  |  |  |  |1,5 |4,5 |    |
|  |етуші заттар. Зат алмасу құбылысына |  |  |  |   |   |    |
|  |әсер етуші заттар          |  |  |  |   |   |    |
|12 |Ауыр металдар препараттары.     |1 |  |  |   |   |    |
|  |Малдың иммундық статусын, стресс   |  |1 |  |   |   |    |
|  |жағдайын, өнімділігін реттейтін   |  |  |  |   |   |    |
|  |дәрілік заттар. Ауыр металлдар   |  |  |  |   |   |    |
|  |препараттары.            |  |  |  |   |   |    |
|  |Малдың иммундық статусын, стресс   |  |  |1 |   |   |    |
|  |жағдайын, өнімділігін реттейтін   |  |  |  |   |   |    |
|  |дәрілік заттар. Ауыр металлдар   |  |  |  |   |   |    |
|  |препараттары             |  |  |  |   |   |    |
|  |Ферменттік препараттар. Амин     |  |  |  |1,5 |4,5 |    |
|  |қышқылдары, белок гидролизаттары   |  |  |  |   |   |    |
|13 |Антибиотиктер және гельминттерге   |1 |  |  |   |   |    |
|  |қарсы қолданылытын дәрілік заттар.  |  |  |  |   |   |    |
|  |Антибиотиктер және гельминттерге   |  |1 |  |   |   |    |
|  |қарсы қолданылытын дәрілік заттар.  |  |  |  |   |   |    |
|  |Антибиотиктер және гельминттерге   |  |  |1 |   |   |    |
|  |қарсы қолданылытын дәрілік заттар.  |  |  |  |   |   |    |
|  |Ингаляциялық және ингаляциялық емес |  |  |  |1,5 |4,5 |    |
|  |наркоздар              |  |  |  |   |   |    |
|14 |Сульфаниламидтік препараттар.    |1 |  |  |   |   |    |
|  |Нитрофурандар.            |  |  |  |   |   |    |
|  |Сульфаниламидтік препараттар     |  |1 |  |   |   |    |
|  |Нитрофурандар            |  |  |  |   |   |    |
|  |Сульфаниламидтік препараттар     |  |  |1 |   |   |    |
|  |Сульфаниламидтер және нитрофурандар.|  |  |  |   |   |    |
|  |Жүрек гликозидтері және       |  |  |  |1,5 |4,5 |    |
|  |спазмолитиктер. Қанға әсер ететін  |  |  |  |   |   |    |
|  |заттар. Диуретиктер және жатырға әсер|  |  |  |   |   |    |
|  |ететін препараттар          |  |  |  |   |   |    |
|15 |Инсектицидтік және акарацидтік    |1 |  |  |   |   |    |
|  |заттар.               |  |  |  |   |   |    |
|  |Инсектицидтік және акарацидтік    |  |1 |  |   |   |    |
|  |заттар. Аралық бақылау.       |  |  |  |   |   |    |
|  |Инсектицидтік және акарацидтік    |  |  |1 |   |   |    |
|  |заттар. Аралық бақылау.       |  |  |  |   |   |    |
|  |Седативтік және сіреспеге қарсы   |  |  |  |1,5 |4,5 |    |
|  |қолданылатын препараттар       |  |  |  |   |   |    |
|  |БАРЛЫҒЫ:               |15 |15 |15 |22,5 |67,5 |    |

   3 ПӘНДІ ОҚУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


   «Фармакология токсикологиямен» І пәні әртүрлі дәрілік заттар әсерінің
жалпы заңдылықтары, фармакодинамика мен фармакокинетиканы,  әсер  ету
механизмдерін және биотрансформация үрдістерінің іске асуын тануды оқытуға
лайықталған нұсқауларға негізделеді.
   Сонымен қатар заман талабына сай жаңа әдістемелік  нұсқаулармен
толықтырылып,  отырылады.  Оқу-әдістемелік  кешенінің  бағдарламасында
ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттер білім алушының өз бетімен пәнді
игеруіне жұмыс істеуіне бағыт-бағдар оқу-әдістемелік нұсқау болып табылады.


   4 КУРС ФОРМАТЫ


   Аудиториялық сабаққа кіретіндер: дәріс және  семинарлық  сабақта
оқылатын материалдармен пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді
талдау. Әрбір сабаққа студенттер  жоспардағы  негізгі  және  қосымша
әдебиеттерге сүйеніп дайындалады.
   Дәріс сабақтарында пәнді игеруде бағдарламасына  сәйкес,  өзекті
мәселелелер қарастырылып жалпы түсінік беріледі.
   Зертханалық-тәжірибелік сабақтарда дәріс барысында берілген теориялық
түсініктер тереңдетіліп жан-жақты түсіндіріліп оқытылады. Сонымен қатар,
оқытушының көмегімен атқарылатын жұмыстарда семинарлық, дәріс және үй
жатығуларына қатысты туындаған өзекті  мәселе  талқыланып,  студентке
тақырыптың толық игерілуіне мүмкіндік береді.
   Зертханадағы жұмыс қауіпсіздігін өте сауатты меңгеру және жұмыс
барысында өте мұқият болуы.


   5. КУРС САЯСАТЫ


    Сабақтарға  қатысу  және  негізгі  ұғымдарды,  анықтамаларымен,
түсініктерімен жазу студенттердің міндеті. Егер студент белгілі  бір
себептермен сабаққа қатыспаса, дәрісті ол студенттерден алуы керек. Пәннің
бағдарламасын меңгеруі жеке жауап беру және жазбаша түрде орындалады. Егер
тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады
   Студенттің білімін бағалау емтихан бойынша өткізіледі. Емтиханға
пәннің бағдарламаға сәйкес толық курстық тақырыптар сұрақтары енгізіледі.
 Негізгі талап – «фармакологиялық токсикологиямен»  І  пәнінің  оқу
әдістемелік кешені бағдарламасының қағидасына сәйкес пәнді толық игеру
үшін, ұсынылған талаптарды студенттер түсініп және жауапкершілікпен қарау
болып табылады. Сондай-ақ, күнделікті сабақтағы оқу бағдарламасын сапалы
деңгейде меңгеруді студент өз міндетім деп түсінуі керек.
   СОӨЖ – оқу сабағын өткізу сұхбаттасу түрінде,  бірлесіпорындау,
пікірталас, іскерлік және топтық жобаларды жасау меңгеру барысында айтылған
пікірді кеңейтуге, іскерлікті көрсете білу, талдау дағдысын меңгеру, кеңес
алу, оқу материалдарын тереңірек түсіну. Сонымен қатар студенттердің оқуға
деген уәждемесін арттыру, ағымдық қорытынды, аралық бақылау барысында
пысықталып отырылады.
   СӨЖ тапсырмаларын әр студент жазбаша және тиісті уақытында тапсыруға
міндетті. СӨЖ жұмысын бағалау оқу әдістемелік кешен  бағдарламасының
қағидасында көрсетілген бағалау парағының  жобалық  ұсынымына  сәйкес
бағаланады.
   Міндетті түрде орындау және тапсыру – семинарлық сабақ тапсырмаларды,
жаттығулық немесе өзіндік жұмыстарының барлық түрлерін және аралық пен
қортынды бақылауды тапсыруға міндеттісіз.  Сонымен  қатар,  босатылған
сабақпен есептескеннің өзінде Сіз толық межелі көрсеткішті (жоғарғы балл)
ала алмайсыз. Сабақты себепті жағдаймен босатқанның өзінде де Сіз пәннің
толық курсын меңгеруге міндеттісіз және деканаттың ресми рұқсаты арқылы
ғана сабаққа қатыса аласыз.
   Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен
дәрісте қарастырылған негізгі ұғымдарға қатысты сұрақтардан тұрады.


   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ


   «Фармакологиялық токсикологиямен» І пәнінен әр аптаға және аралық
бақылау түрлеріне сәйкес бағалық меженің бөлінуі (кестеде көрсетілгендей).


                                   Кесте 2
|Апта |Бақылау түрі                  |Бағалаудың  |Ескеру |
|   |                        |толық межесі |    |
|1  |2                        |3       |4    |
|   |1-7 аптада барлық аудиториялық сабаққа қатысу  |30      |    |
|1  |Зертханалық-Тәжірибелік             |0       |    |
|2  |Зертханалық-Тәжірибелік             |21      |    |
|3  |ЗТС 21+СОӨЖ6+СӨЖ15               |42      |    |
|4  |ЗТС 21+СОӨЖ6+СӨЖ15               |42      |    |
|5  |ЗТС 21+СОӨЖ6+СӨЖ15               |42      |    |
|6  |ЗТС 21+СОӨЖ6+СӨЖ15               |42      |    |
|7  |Аралық бақылау № 1. 60+СОӨЖ6+СӨЖ15       |81      |    |
|   |1-7 апта бойынша барлығы:            |300      |    |
|   |8-15 аптада барлық аудиториялық сабаққа қатысу |30      |    |
|8  |Зертханалық-Тәжірибелік             |0       |    |
|9  |Зертханалық-Тәжірибелік             |17      |    |
|10  |ЗТС 18+СОӨЖ6+СӨЖ15               |39      |    |
|11  |ЗТС 17+СОӨЖ6+СӨЖ15               |38      |    |
|12  |ЗТС 18+СОӨЖ6+СӨЖ15               |39      |    |
|13  |ЗТС 18+СОӨЖ6+СӨЖ15               |39      |    |
|14  |ЗТС 17+СОӨЖ6+СӨЖ15               |38      |    |
|15  |Аралық бақылау №2                |60      |    |
|   |8-15 апта бойынша барлығы:           |300      |    |
|Емтихандық баға межесі                |400      |    |
|Академиялық мерзімдегі баға межесі          |1000     |    |


   7 ӘДЕБИЕТТЕР


   7.1 Негізгі әдебиеттер
   7.1.1 Кожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы 2008
   7.1.2 Айтжанов С. Фармакология Алматы, 2006
      7.1.3 Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы, 2008
   8.1 Қосымша әдебиеттер
   8.1.1Соколов В.Д., Рабинович М.И., Горшков И.Г., Ноздрин Г.А. и др.
Фармакология. –М.: Колос, 2000. – 575 с.
   8.1.2 Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И. Фармакология. – М.: Колос,
2003. – 375 с.
   8.1.3 Фармакопея СССР. – М.: Медицина, 1990. – 333 с.
   8.1.4 Харкевич А.Д. Фармакология. – М.: Медицина, 2002. – 722 с.
   8.1.5 Червяков Д.К. Фармакология с рецептурой. - М.: Агропромиздат,
1986. – 318 с.
    8.1.6 Шәріпбаев Н. Ш. Пайдалы өсімдіктерді мал дәрігерлігінде
қолдану. – Алматы,  Қайнар: 1988. – 243 б.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть