Файл қосу


Энергия үнемдеудің негізгі|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ                         |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы                             |
|СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                      |
|3 денгейлі СМЖ құжаты  |        ПОӘК  |ПОЭК          |
|            |            |042-14-1-05.01.20.15/02-|
|            |            |2010          |
|       ПОӘК   |    №1Басылым    |            |
|Студенттерге арналған  |«30» қыркүйек 2010 ж.  |            |
|пәннің оқу жұмыс    |            |            |
|бағдарламасы      |            |            |
|«Дәстүрлі емес және   |            |            |
|жаңаратын энергия    |            |            |
|көздері»        |            |            |           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
        «ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ЖӘНЕ ЖАҢАРАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ»
         050717 – «ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА» мамандығы үшін

         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2010

                  Кіріспе


   1 ӘЗІРЛЕГЕН
   ҚҰРАСТЫРУШЫ ________ «31»тамыз 2010 ж.
   Койбагаров С.Х., доцент міндетін атқарушы  «Техникалық физика және
жылуэнергетика» кафедрасы


   2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Техникалық
физика және жылу энергетика» кафедрасының отырысында.
    «31» тамыз 2010 жылы, № 1 хаттама.


   Кафедра меңгерушісі ___________ Мукушева М.К.


   2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінің
отырысында
    «20» қыркүйек 2010 жылы, №1 хаттама.


   Төрайымы ______________ Толеубекова С.


   2.3 Инженерлік - технологиялық  факультеттің  ғылыми  кеңесінің
отырысында.
   «22» қыркүйек 2010 жылы, №2 хаттама.
   Төрағасы ______________ Касенов А.Л.


   3 БЕКІТІЛГЕН
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға рұқсат берілді.
    «30» қыркүйек 2010 жылы, №1 хаттама.


   ОӘК төрайымы, бірінші проректор _____________ Молдажанова А.А.


   Алғаш РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.

                  Мазмұны


1                                   Жалпы
ережелер....................................................................
..........................4
2       Пәндерді    окып-білу    жөніндегі     әдістемелік
ұсынымдар..............................6
3           Курс          форматы          және
саясаты.....................................................................
......8
4                  Баға                қою
саясаты.....................................................................
........................8
5    Пәндердін  мазмұны  және  сабақ  түрлері  бойынша  сағаттарды
бөлу.........9
6            ОСӨЖ          жөне          СӨЖ
мазмұны.....................................................................
.....10
7      Пән    бойынша    оқу    үрдісінің    күнтізбелік
кестесі.........................................12

    1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР   1.1 Оқытушы  – Койбагаров Самат Хариевич, доцент міндетін атқарушы.
   Кафедра – Техникалық физика жән жылуэнергетика.
   Байланыс ақпараты – тел: 35-46-02,  №9 ғимарат, №201 кабинет.
   Сабақты өткізу орны – дәрісхана № 209
   Пәннің аталуы - «Дәстүрлі емес және жаңаратын энергия көздері»
   Берілген пән бойынша кредиттер саны – 2;


   2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте):


1 кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
|Курс |Семестр             |Кредиттер             |
|   |                 |Д   |ПС   |ЗС |ОСӨЖ  |СӨЖ |
|1  |Кіріспе. Әлемнің және Қазақстанның|2   |2   |  |3    |3  |
|   |энергоресурстармен қамтамасыз   |   |    |  |    |   |
|   |етілуі.              |   |    |  |    |   |
|2  |Энергия үнемдеудің негізгі    |2   |    |  |3    |3  |
|   |түсініктері мен жалпы терминдері. |   |    |  |    |   |
|3  |Қазақстан Республикасының     |2   |2   |  |3    |3  |
|   |мемлекеттік энергияны үнемдеу   |   |    |  |    |   |
|   |бағдарламасы.           |   |    |  |    |   |
|4  |Энергия үнемдеудің шекті әдісі.  |2   |    |  |3    |3  |
|5  |Отын-энергетикалық кешенінде   |2   |2   |  |3    |3  |
|   |энергияны үнемдеу.        |   |    |  |    |   |
|   |Электрэнергетикада, мұнай және  |   |    |  |    |   |
|   |көмір өнеркәсібінде энергияны   |   |    |  |    |   |
|   |үнемдеу.             |   |    |  |    |   |
|6  |Отын-энергетикалық кешенінде   |2   |1   |  |3    |3  |
|   |энергияны үнемдеу. Өнеркәсіптің  |   |    |  |    |   |
|   |салаларында энергияны үнемдеу.  |   |    |  |    |   |
|7  |Жылумен қамтамасыз етуде энергияны|2   |2   |  |3    |3  |
|   |үнемдеу.             |   |    |  |    |   |
|8  |Жылумен қамтамасыз етуде энергияны|2   |    |  |3    |3  |
|   |үнемдеу.             |   |    |  |    |   |
|9  |Екінші энергетикалық ресурстарды |2   |    |  |3    |3  |
|   |қолдану              |   |    |  |    |   |
|10  |Екінші энергетикалық ресурстарды |2   |2   |  |3    |3  |
|   |қолдану.             |   |    |  |    |   |
|11  |Жылу насостары.          |2   |    |  |3    |3  |
|12  |Жылу насостарын өнеркәсіпте    |2   |2   |  |4    |3  |
|   |пайдалану.            |   |    |  |    |   |
|13  |Энергияны үнемдеудегі энергия   |2   |    |  |2    |3  |
|   |аудиті. Энергия аудитінің түрлері |   |    |  |    |   |
|   |және міндеті.           |   |    |  |    |   |
|14  |Энергияны үнемдеудегі энергия   |2   |2   |  |4    |3  |
|   |аудиті. Өнеркәсіп кәсіпорындарының|   |    |  |    |   |
|   |энергия аудитінің әдістемесі.   |   |    |  |    |   |
|15  |Энергияны үнемдеудегі энергия   |2   |    |  |2    |3  |
|   |аудиті. Жылу технологиялық    |   |    |  |    |   |
|   |қондырғының аудиті.        |   |    |  |    |   |
|   |Жиыны               |30  |15   |  |  45 |45  |


   6 ОСӨЖ және СӨЖ МАЗМҰНЫ


Кесте 3 - ОСӨЖ және СӨЖ жоспарлары.
|№  |ОСӨЖ                      |СӨЖ          |
|п/п |                        |            |
|  |аудиториялық      |аудиториядан тыс    |            |
|1  |2           |3           |4           |
|1  |Жылуоқшаулағыш     |Жылуоқшаулағыш     |Қазақстан       |
|  |материалдың қалыңдығын |материалдың қалыңдығын |Республикасының    |
|  |анықтау.        |анықтау.        |энергияны үнемдеу   |
|  |3 сағ.         |3 сағ.         |туралы заңдары.    |
|  |            |            |(реферат).       |
|  |            |            |4 сағ.         |
|2  |Энергия үнемдеуші   |Энергия үнемдеуші   |Ертінділерді булау   |
|  |ғимарат.        |ғимарат.        |қондырғыларында    |
|  |2 сағ.         |2 сағ.         |энергияны үнемдеу   |
|  |            |            |(реферат). 4 сағ.   |
|3  |Энергияны баяу үнемдеу |Энергияны баяу үнемдеу |Кептіргіш қондырғыларда|
|  |әдістері және     |әдістері және     |энергияны үнемдеу   |
|  |құралдары.       |құралдары.       |(реферат). 4 сағ.   |
|  |4 сағ.         |4 сағ.         |            |
|4  |Ауаны шартқа      |Ауаны шартқа      |Газ өнеркәсібінде   |
|  |сәйкестендіруде    |сәйкестендіруде    |энергияны үнемдеу   |
|  |энергияны үнемдеу.   |энергияны үнемдеу.   |(реферат).       |
|  |3 сағ.         |3 сағ.         |8 сағ.         |
|5  |Энергияны екпінді   |Энергияны екпінді   |Жылутасығыш және жылу |
|  |үнемдеу әдістері және |үнемдеу әдістері және |энергиясын есептеу   |
|  |құралдары.       |құралдары.       |құралдары (реферат).  |
|  |3 сағ.         |3 сағ.         |4 сағ.         |
|6  |Жылу энергиясын есептеу|Жылу энергиясын есептеу|Тұрғындық коммунальдық |
|  |еркшеліктері.     |еркшеліктері.     |шаруашылықта энергияны |
|  |3 сағ.         |3 сағ.         |үнемдеу (реферат).   |
|  |            |            |5 сағ.         |
|7  |Өндірістік кәсіпорынның|Өндірістік кәсіпорынның|Ылғал газдардың жылуын |
|  |отын-энергетикалық   |отын-энергетикалық   |жою есебінде жылу   |
|  |балансы.        |балансы.        |энергиясын үнемдеу   |
|  |3 сағ.         |3 сағ.         |(реферат). 4 сағ.   |
|8  |Жылу насостарының   |Жылу насостарының   |Ректификациялау және  |
|  |жылулық есебін жүргізу.|жылулық есебін жүргізу.|айдау қондырғыларында |
|  |2 сағ.         |2 сағ.         |энергияны үнемдеу   |
|  |            |            |(реферат). 8 сағ.   |
|9  |            |            |Турбодетандерлік    |
|  |            |            |агрегаттарды сығылған |
|  |            |            |газ энергиясы үшін   |
|  |            |            |пайдалану (реферат). 4 |
|  |            |            |сағ.          |
7 «ДӘСТҮРЛІ ЕМЕС ЖӘНЕ ЖАҢАРАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІНІҢ
КҮНТІЗБЕЛІК КЕСТЕСІ

Кесте 4 - Оқу үрдісінің күнтізбелік графигі.
Апталар123456789101112131415Сағаттар саныД22222222222222230ПС11111111111111115ОСӨЖ33333333333333345СӨЖ33333333333333345Сағаттар жиыны999999999999999135
Пәндер