Файл қосу


Астықтың сапасын стандарттау|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты |ПОӘК           |ПОӘК 042-       |
|             |             |18.-7.- 20.06\02-2013 |
|             |             |            |
|Магистранттар үшін    |№2- басылым       |            |
|«Шикізат, астық түйір  |18.09.2013 ж.      |            |
|және жарма өнімдерінің  |             |            |
|сапасын бақылау» пәнінен |             |            |
|жұмыс бағдарламасы ПОӘК |             |            |

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
    « Шикізат, астық түйір және жарма өнімдерінің сапасын бақылау »
        6М050728– «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»


        МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                 Cемей 2013
                  Алғысөз  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
т.ғ.к.,  доцент  м.а.  Байтукенова  Шолпан  Байділдақызы  ___________
«___»_________2013 ж.


  2.ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы»  кафедрасының
мәжілісінде
  Хаттама  «___»_________2013 жылдың, № __.


  Кафедра менгерушісі  ______________  Б.Қ. Әсенова


  2.2. Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде
  Хаттама 12.09. 2013 ж., № 1.


  Төрайымы ______________  С.С.Төлеубекова


  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  Хаттама 18.09. 2013ж., № 1.


  ОЖ жөніндегі проректор_____________ Г.Ж. Искакова
  4. АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  Мазмұны

1. Жалпы ережелер
2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
3. Пәнді оқудағы әдістемелік сілтемелер
4. Курс форматы
5. Курс саясаты
6. Баға қою саясаты
7. Әдебиеттер
  1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар


  Байтукенова Шолпан Байділдақызы
   «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасы
  Байланыс ақпараттары - тел: 35-46-02, № 9 оқу ғимараты.
  Сабақтың өтетін орны - 208 аудитория.
   • Осы пән бойынша кредиттер саны – 3


   1.2. Пәннің қысқаша мазмұны:
   Магистрант бұл пәнді оқу барысында астықты жинақтаудан кейінгі өңдеу
екі өзара байланысқан тапсырмаларды шешуді, біріншіден астықты сақтау үшін
жаңа астық келгенше және ұзақ сақталуы үшін оның беріктігі жоғары болуы
керек, екіншіден, жаңа жиналған астық массасы жинақтаудан кейінгі өңдеу
үрдістерінде тазалық бойынша қойылған  кондицияда  болуы  керектігімен
танысады. Астықты жинақтаудан кейінгі өңдеу үрдістерінде бидай қоспаларына
тазарту, негізгі дақылдан төмен бағалы: жетілмей қалғандар, соғылғандар,
зақымданғандар, ұсақ және өсіп кеткендерді бидайларды сұрыптау үрдістерін,
астық массасын ұзақ уақыт сақтау үшін  толығымен құрғақ күйге жеткенге
дейін кептіреді, бұл үрдіс технологиялық өте күрделі және көп жұмысты қажет
етеді, ол астықты кептіретін әртүрдегі аппарат,  машиналарда  жүреді,
сондықтан машиналардың жұмыс  істеу  реттілігін  де  оқып  үйренеді..
Магистранттар білімдерін теориялық тұрғыда оқып-үйренумен қатар, тәжірибе
жүзінде кәсіпорында өңдеу үрдістерінің технологиясымен  танысу  арқылы
толықтырады. Осы пәнді оқыту нәтижесінде болашақ арнаулы инженерлік пәнді
таңдауға және өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог ретінде жұмысына қажет
бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектеседі.
   1.3. Пәнді оқыту мақсаты:
   Астықты және тұқымды жинақтаудан кейінгі өңдеу үшін білікті маман
дайындау, қазіргі таңда ең маңызды тапсырма болып табылады. Бұл халықтың
әлеуметтік жағдайының жақсаруына әсерін тигізіп, тұтынушыларға тек сапалы
өнімнен жасалған бидай өнімдерін сатуға мүмкіндік береді. Магистранттарға
білім беру, оларға болашақ арнаулы инженерлік пәндерді меңгеру үшін және
өндіріс кәсіпорынында инженер-технолог ретінде жұмысына қажет бейімділік
пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.
   Курстың негізгі мақсаты: Астық өнімін алу кезіндегі ең маңыздысы
сақтау мен дұрыс өңдеу болғандықтан, осы үрдістердің дұрыс жүруін, әр
үрдістен кейін қандай өзгеріске ұшырауын және де қасиетін анықтау болып
табылады..

   1.4. Пәнді оқудың негізгі бағыттары:
  - астықты жинақтаудан кейінгі  оларда болатын қоспалардан таныстыру,
сұрыптай білу;
  - бидай және бидай өнімдерінің сынауға дайындау;
  - бидай және бидай өнімдерінің түрлері мен ерекшеліктерін оқып білу;
  - бидай құрылымы мен қасиетін оқып білу;
  - астық түйірлерді кептіретін машиналармен жұмыс істей білу;
  - кептіру үрдісінің түрлерін, реттілігін меңгеру;

   1.5. Оқыту нәтижелері:
Пәнді оқу барысында магистрант білу керек:
    - магистрант астықты жинақтағаннан кейінгі оны тазарта алуы керек;
    - магистрант жинақтаудан кейінгі кездесетін ақаулардан ажыратып,
     сұрыптай отырып, партияларға бөле білуі керек;
    - магистрант бидай және бидай өнімдерінің сапалығы бойынша зерттей
     алу керек;
    - магистрант бидай және бидай өнімдерінің сапалығы  зерттеуде
     пайдаланатын жабдықтармен жұмыс істей алуы керек.
   игеру:
 - шикізат, жартылай дайын өнімдердің және  дайын  өнімдердің  сапа
  көрсеткіштерін анықтау үшін стандартты сынақтар жүргізу әдістерін;
 - жұмыс жасап  тұрған  өндіріс  жағдайында  технологиялық  бақылау,
  технологиялық тәртіп сақтауды жүзеге асыру және құжаттарын дайындау
  әдістерін;
 - жабдықтар жұмысының тиімді және ұтымды технологиялық режимдерін анықтау
  әдістері;
  сіңіру:
 - шикізатта және дайын өнімде жүретін физикалық, физико-химиялық,
 биохимиялық және микробиологиялық процесстер;
 - тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясының негіздері;
 - шикізаттың және дайын өнімнің сапасы;
 - тамақ өнімдерін сақтау және тағамдық қауіпсіздік жағдайларын жасау;
 - шикізаттың және дайын өнімнің сапа көрсеткіштерін анықтау әдістері;
 - дайын өнімнің және шикізаттың сапасын анықтайтын гормативтік-техникалық
 құжаттама түрлері;
 - өнім сапасына өндіру, сақтау, тарату кезеңдерін әсер ететін факторлар;
  дағды:
 - шикізатты және дайын өнімді зерттеу саласында арнайы және кезеңдік
 әдебиеттерді пайдалану;
 - шикізаттың және дайын өнім сапасын бағалауды органолептикалық, физико-
 химиялық әдістерді пайдалана отырып жүзеге асыру;
 - шикізаттың және азық түлік өнімдерінің сапасы туралы тұжырымдаманы
 мемлекеттік стандарттарға сәйкес жасау;
  түсінігі:
   - шикізаттың және дайын өнім сапасының анализіне жүйелі түрде келу
 негізінде қазіргі технологиялық  процестердің  тиімділіктерін  арттыру
 әдістері;
   - шикізатты қабылдау, сақтау және өңдеу технологиялық процесстерін
 теориялық және эксперименттік зерттеу әдістері;
   - технологиялық процестерді дамуындағы қазіргі кездегі үрдістер
 негізінде технологиялық процесстердің анализдері;
 - шикізатты қабылдау, сақтау және өңдеу кезеңдерінде сапалық көрсеткіштерін
 технологиялық бақылау;
  бар болуы:
 - шикізатты және дайын өнімдерді зерттеу саласында арнайы және мерзімдік
 әдебиеттердің болуы;
 - шикізаттың және дайын өнім сапасын бағалауды органолептикалық және физико-
 химиялық әдістерді пайдалана отырып жүзеге асыру;
 - шикізаттың және азық түлік өнімдерінің сапасы туралы мемлекеттік
 стандарттарға сай тұжырымдама;
  білім алуы:
 - шикізаттың және дайын өнім сапасын бағалауды органолептикалық және
 физико-химиялық әдістерді пайдалана отырып жүзеге асыру.
 - шикізаттың және азық түлік өнімдерінің сапасы туралы мемлекеттік
 стандарттарға сай тұжырымдама.


  1.6. Курс пререквизиті:
Ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу және сақтау (өсімдік және мал шаруашылығы),
Өңдеу өндірістері технологиясының теориялық негіздері


  1.7. Курс постреквизиті:
    -  Жоқ
    2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

                                   1 Кесте
|Тақырыптың атауы          |Сағаттар                    |
|                  |Дәріст|Зер|СПЗ  |ОСӨЖ  |СӨЖ  |Әдебиеттер  |
|                  |ер  |т. |   |    |    |       |
|1. Пәнге қысқаша түсініктеме.    |2   |  |   |    |    |       |
|2. Астықтың сапасын стандарттау   |2   |  |   |    |    |       |
|3. Бидайдың сапасын стандарттау   |2   |  |   |    |    |       |
|4. Бидайдың сапасын стандарттаудың |2   |  |   |    |    |       |
|техникалық шарттары         |   |  |   |    |    |       |
|5. Астық кұрамындағы шөп шалаң   |2   |  |   |    |    |       |
|қосындылары             |   |  |   |    |    |       |
|6. Астық құрамындағы дән қосындылары|2   |  |   |    |    |       |
|7. Технохимиялық бақылау міндеттері |2   |  |   |    |    |       |
|және даму тарихы          |   |  |   |    |    |       |
|8. Астық қорын сақтаудың      |2   |  |   |    |    |       |
|ерекшеліктері.           |   |  |   |    |    |       |
|9. Астық сақтауда технологиялық және|2   |  |   |    |    |       |
|химиялық өзгерістер         |   |  |   |    |    |       |
|10. Астық қабылдау кәсіпорындарында |4   |  |   |    |    |       |
|дәнді дақылды астық белгілі бір   |   |  |   |    |    |       |
|көрсеткіштерімен іріктеуі      |   |  |   |    |    |       |
|11. Астық сапасы мен қасиеттері.  |2   |  |   |    |    |       |
|Орақ науқаны кезіндегі ауа райы   |   |  |   |    |    |       |
|астықтың күйіне, сапасына тигізетін |   |  |   |    |    |       |
|әсері                |   |  |   |    |    |       |
|12. Астықты қабылдаудағы      |2   |  |   |    |    |       |
|технохимиялық бақылау        |   |  |   |    |    |       |
|13. Астықтың астық партияларын   |2   |  |   |    |    |       |
|сақтау барысындағы технологиялық,  |   |  |   |    |    |       |
|биохимиялық қасиеттерінің өзгеріске |   |  |   |    |    |       |
|ұшырауы               |   |  |   |    |    |       |
|14. Астықты сақтау барысындағы   |2   |  |   |    |    |       |
|бақылау               |   |  |   |    |    |       |
|15. Астық температурасы, дән    |2   |  |   |    |    |       |
|ылғалдылығы, зақымдану деңгейі,   |   |  |   |    |    |       |
|дәннің иісі мен түр түсі. Тұқымдық |   |  |   |    |    |       |
|дақылды сақтау           |   |  |   |    |    |       |
|Жиыны                |30  |  |   |    |    |       |
|1. Құлау санын анықтау      |   |1 |   |    |    |       |
|2. Бидайға қойылатын мемлекеттік  |   |1 |   |    |    |       |
|стандарт              |   |  |   |    |    |       |
|3. ДӘН. Бидайдың дәні маңызының саны|   |1 |   |    |    |       |
|мен сапасын анықтау әдістері    |   |  |   |    |    |       |
|4. Сынаманы пісіру әдісі арқылы   |   |1 |   |    |    |       |
|ұнның сапалылығын бағалау.     |   |  |   |    |    |       |
|5. Бидай және бидай өнімдерінің   |   |1 |   |    |    |       |
|күлділігін анықтау         |   |  |   |    |    |       |
|6. 1000 дәннің массасын анықтау   |   |1 |   |    |    |       |
|әдісі                |   |  |   |    |    |       |
|7. Жәндіктермен зақымдану мен    |   |1 |   |    |    |       |
|ластануын анықтау          |   |  |   |    |    |       |
|8. Кәсіпорындағы сапаны бақылауды  |   |1 |   |    |    |       |
|ұйымдастыру. Зертхана - кәсіпорын  |   |  |   |    |    |       |
|сапасын басқаратын мүше.      |   |  |   |    |    |       |
|9. Кәсіпорындағы бақылауды     |   |1 |   |    |    |       |
|ұйымдастыру: жалпы жағдайлар,    |   |  |   |    |    |       |
|сынамаларды таңдау тәртіптері,   |   |  |   |    |    |       |
|кіруді бақылау, дайын өнімді    |   |  |   |    |    |       |
|бақылау.              |   |  |   |    |    |       |
|10. Шикізатты және тамақ өнімдерін |   |1 |   |    |    |       |
|анализдеу әдістері туралы түсінік  |   |  |   |    |    |       |
|11. Ұн кондитер өнімдерін      |   |1 |   |    |    |       |
|технохимиялық бақылау        |   |  |   |    |    |       |
|12. Карамель өндірісін технохимиялық|   |1 |   |    |    |       |
|бақылау               |   |  |   |    |    |       |
|13. Ұнды технохимиялық бақылау   |   |1 |   |    |    |       |
|14. Крахмалды технохимиялық бақылау |   |1 |   |    |    |       |
|15. Нанды технохимиялық бақылау   |   |1 |   |    |    |       |
|1. Дәнді дақылдарды сақтаудың    |   |  |   |    |6   |       |
|ерекшеліктері            |   |  |   |    |    |       |
|2. Астықты сақтау және сапасын   |   |  |   |    |6   |       |
|арттырудағы технологиялық тәсілдер |   |  |   |    |    |       |
|3. Дәнді дақылдарды сақтаудың    |   |  |   |    |6   |       |
|технологиялық тәсілдері       |   |  |   |    |    |       |
|4. Сорбциялық құбылыстар сипаттамасы|   |  |   |    |6   |       |
|5. Астық қабылдау мен орналастырудың|   |  |   |    |6   |       |
|технологиялық негіздері       |   |  |   |    |    |       |
|6. Астық сапасын арттырудағы    |   |  |   |    |6   |       |
|технологиялық тәсілдер       |   |  |   |    |    |       |
|7. Дәнаралық кеңістігіндегі ауа   |   |  |   |    |6   |       |
|астық құрамына әсерін тигізуі    |   |  |   |    |    |       |
|8. Базистік және шектелген     |   |  |   |    |6   |       |
|кондициялар             |   |  |   |    |    |       |
|9. Астық қабылдау кәсіпорындары   |   |  |   |    |6   |       |
|10. Астықты қоймаларға дұрыс    |   |  |   |    |6   |       |
|орналастыру             |   |  |   |    |    |       |
|11. Астықтың әрбір партиясының   |   |  |   |    |6   |       |
|әртүрлі жағдайда сақталуға     |   |  |   |    |    |       |
|төзімділігі             |   |  |   |    |    |       |
|12. Жылу бөлетін физиологиялық және |   |  |   |    |6   |       |
|микробиологиялық үрдістер нәтижесі |   |  |   |    |    |       |
|13. Астықтың әрбір партиясының сапа |   |  |   |    |6   |       |
|көрсеткіштері            |   |  |   |    |    |       |
|14. Тұқымдыққа арналған дән     |   |  |   |    |6   |       |
|15. Сақтау барысында орын алатын  |   |  |   |    |6   |       |
|физиологиялық құбылыстар      |   |  |   |    |    |       |
|16. Астықты екінші тазарту не үшін |   |  |   |    |6   |       |
|қажет?               |   |  |   |    |    |       |
|17. Жүгері сабақтарын өңдегенде   |   |  |   |    |6   |       |
|басқа астық түйірлеріне қарағанда  |   |  |   |    |    |       |
|қандай ерекше үрдістер       |   |  |   |    |    |       |
|пайдаланылады?           |   |  |   |    |    |       |
|18. Сортты тұқым партияларын    |   |  |   |    |6   |       |
|қабылдау              |   |  |   |    |    |       |
|19. Тұқым өнгіштігі мен өну     |   |  |   |    |6   |       |
|энергиясына әсер ететін себептер  |   |  |   |    |    |       |
|20. Дәннің температурасы      |   |  |   |    |6   |       |
|21. Дәннің өніп кетуі        |   |  |   |    |6   |       |
|22. Тұқымдық дәнді сақтау     |   |  |   |    |6   |       |
|23. Бұршақтұқымдастар дәндері    |   |  |   |    |6   |       |
|микроорганизмдермен зақымдануы   |   |  |   |    |    |       |
|24. Фитогенді микроорганизмдермен  |   |  |   |    |6   |       |
|зақымданған астық түйірлер     |   |  |   |    |    |       |
|25. Термофильдің астыққа тигізетін |   |  |   |    |6   |       |
|зияны                |   |  |   |    |    |       |
|26. Астық сақтау шарттары және оған |   |  |   |    |6   |       |
|күтім жасау тәсілдері        |   |  |   |    |    |       |
| 27. Афлатоксиндер дәнде пайда болуы|   |  |   |    |6   |       |
|28. Пассивті салқындату       |   |  |   |    |6   |       |
|29. Активті салқындату       |   |  |   |    |6   |       |
|30. Күріште кездесетін токсиндер  |   |  |   |    |6   |       |
|Жиы|30                       |15           |
|ны:|                        |            |
|1 |Сабақтарға қатысу               |35           |
|2 |Үй тапсырмаларын орындау            |10           |
|3 |МӨЖ (реферат)                 |40           |
|4 |Конференцияларға қатысу            |10           |
|5 |Басқа да жұмыстар               |5           |
|6 |Барлығы                    |100          |  7 ӘДЕБИЕТТЕР

   7.1. Негізгі әдебиеттер
7.1.1. Егіншілікте өнім сапасын арттыру. Н. Әлдеков. Алматы, «Қайнар», 1980
ж. 168 б.
7.1.2. Астық сақтау технологиясы. О.Нәлеев. Алматы, Республикалық баспа
кабинеті, 1993 ж. 210бет
7.1.3. Технология муки, крупы и комбикормов. О.Н. Чеботарев, А.Ю.Шаззо,
Я.Ф.Мартыненко. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н\Д: изд.Центр «МарТ», 2004,
688 с.
7.1.4. Технология и технохимический контроль хлебопекарного производства.
Л.Ф.Зверева, Б.И.Черняков. Изд. «Пищевая промышленность», 1974, 431 стр.
7.1.5. Астық өнімдерін технохимиялық бақылау. А.І. Ізтаев, М.Ж.Казатова,
Алматы. 1994 ж. 178 б
7.1.6.  Г.А.Егоров,  З.Д.Гончарова,  Т.П.Петренко  «Практикум   по
технохимическому контролю производства хлебопродуктов»,-М.: Колос, 1980.-
192с
7.1.7. А.И.Стародубцова, В.С.Сергунов «Практикум по хранению зерна» ,-М.:
Агропромиздат, 1987.-192с
7.1.8. И.И.Василенко,, В.И. Комаров, Справочник, Оценка качества зерна,-
М.:Агропромиздат, 1987.-208с
   7.2. Қосымша әдебиеттер
7.2.1. Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов:
Учебник. – 2-е изд. –М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2000. – 272 с.
7.2.2.Гинзбург А.С. Инфракрасная техника в пищевой промышленности» М.
Пищевая промышленность, 1992г. -.408с.
 7.2.3..Стеле Р. «Срок годности пищевых продуктов» ИЗД.М. «Профессия»
2006г.-480с.
  8.2.4.Качество и безопасность сельскохозяйственной пищевой продукии./под
       редакцией д.б.н. А.К.Смагулова — Алматы, 2002 544с.
Пәндер