Файл қосу


Қан ауруларыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
                МИНИСТІРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ    МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты         |ПОӘК     |ПОӘК 042.18-24.1.03/01 2013 |
|«Жұқпалы емес ішкі аурулар, клиникалық|№1 басылым  |               |
|балау рентгенологиясымен» І, ІІ, ІІІ |18.09.2013ж |               |
|пәнінің оқытушыларға арналған оқу   |       |               |
|әдістемелік бағдарлама кешені     |       |               |


  5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығының студенттеріне арналған
 «Жұқпалы емес ішкі аурулар, клиникалық балау рентгенологиясымен» І, ІІ, ІІІ
                  пәнінен
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


           ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз


   1ӘЗІРЛЕНДІ
       Құрастырғандар:  Тойкина  Г.Н.,  ветеринария  ғылымдарының
кандидаты,  Семей  қаласының  Шәкәрім   атындағы     мемлекеттік
университетінің «Ветеринариялық медицина» кафедрасының профессоры м. а.

      Билялов Е.Е.,  ветеринария  ғылымдарының  кандидаты  Семей
қаласының Шәкәрім  атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық
медицина» кафедрасының аға оқытушысы;
     Жайлаубаева А.Р., в.ғ. магистрі Семей қаласының Шәкәрім атындағы
мемлекеттік  университетінің  «Ветеринариялық  медицина»  кафедрасының
оқытушысы       .

                              «28» 08 2013 ж.


      2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

   2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының отырысында
«03» 09 2013 жыл, № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі, профессор м.а.
Г.Тойкина


   2.2Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« 09 » 09   2013   жыл, № 1 хаттама


Төрайымы
       А. Тлеубаева


      3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға
мақұлданған және ұсынылған.
« 18 » 09  2013   жыл, № 1 хаттама


ОӘК төрайымы, ОӘЖ проректоры       Г. Искакова


   4 АЛҒАШҚЫ ЕНГІЗІЛУІ

                  Мазмұны

1                                 Қолданылу
саласы......................................................................
..........................4
2                                Нормативтік
сілтемелер..................................................................
.....................4
3                                   Жалпы
ереже.......................................................................
..................................4
4          Оқу          пәнінің          мазмұны
(модуль)....................................................................
.......6
5   Студенттердің    өздік    жұмыстары    үшін    тақырыптар
тізімі...........................10
6        Пән         бойынша         оқу-әдістемелік
картасы............................................................12
7       Оқу-әдістемелік       әдебиеттермен       қамтылу
картасы..........................................17
8
Әдебиеттер..................................................................
........................................18
   1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

   5В120100 «Ветеринариялық медицина» мамандығының студенттері  үшін
«Жұқпалы емес ішкі аурулар, клиникалық балау рентгенологиясымен» І, ІІ, ІІІ
пәні бойынша оқытушыларға арналған бағдарлама оқу әдістемелік кешенінің
құрамы және дәстүрлі оқу шығармашылық үрдісті жүргізудегі әдістемелік
ұйымдастырудың негізі болып табылады.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   «Жұқпалы емес ішкі аурулар, клиникалық балау рентгенологиясымен» І,
ІІ, ІІІ пәнінің оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымымен  және
 талаптарына сәйкес пән  бойынша оқу процесінің жүргізілуін және осы
бағдарлама келесі құжаттардың қағидаларына сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыруды
белгілейді:
   - ҚР жалпы міндетті мемлекеттік білім беру стандартының негізінде
құрылған ҚР МЕМСТ 23.08.12 ж № 1080 ТОБ негізінде № 158 10.04-2012 ж (№ 157
қосымша);
   - 042-МУ-4-2013  Университет  стандарты  «Пәннің  оқу-әдістемелік
бағдарлама кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»;
   - 042-1.01-2013 Құжатталу «Пәннің оқу-әдістемелік бағдарлама кешенінің
құрылымы мен мазмұны»

   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
    «Жұқпалы емес ішкі аурулар, клиникалық балау рентгенологиясымен» І,
ІІ, ІІІ пәні - ветеринариялық, басқадай ғылым мен техника және өндіріс
жетістіктерін ескере отырып, ауыл шаруашылық  жануарларының  ауруларын
анықтау үшін, қазіргі  кездегі зерттеу әдістерін  меңгеруді үйрететін,
соның негізінде қажетті емдеу, алдын алу және басқа да  ветеринариялық
шараларды қолдануды үйрететін клиникалық ветеринарияның бөлімі.
   Клиникалық зерттеудің мақсаты - түрлі әдістерді қолдана  отырып
жануарларды клиникалық қарау,  сипау,  нұқу,  тындау,  рентгенография,
электрография, эндоскопия, қанды, несепті, нәжісті, асқазан, ұлтабар, қарын
сөлдерін тексеруде физикалық, химиялық және  микроскопиялық  зерттеулер
мен басқа да әдістерін қолдану мүмкіндіктерін оқытады. Пән ветеринар
дәрігері мамандығын қалыптастырудағы негізгі пән болып есептеледі сонымен
қатар, мамандық этикасы мен деонтологиялық қағиданы сақтауға тәрбиелейді.


   3.2 Пәнді оқудың мақсаты:
   Жануарлардың ауруларын анықтап жетістіктегі тиімді ветеринариялық іс
 шараларды көрсетуді үйрену және оның алдын алу барысында қазіргі кездегі
 клиникалық, лабораториялық және  арнайы зерттеу әдістерін  меңгеруге,
 лайықталған мәліметтерді жинақтап және талқылап, әсер етуші факторларға
  организмнің  анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін  бағалау  және
 қажетті көмек шараларын қарастыруды меңгеру болып табылады.
   3.3. Пәнді оқытудың негізгі мақсаты:
   Ауылшаруашылық және басқадай  жануарлардың  адамзат  игілігіндегі
маңыздылығына байланысты – жануарларды аурулардан сақтау, емдеу  және
зерттеу жоспары мен әдістерін оқыту, ауру үрдісін білу методологиясын
меңгерту болып табылады.

   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент білу керек:
   - Ауыл шаруашылық жануарларының түріне, өсіру мақсатына байланысты –
клиникалық тексеруді (қарау, пальпация, перкуссия, аускультация);
       -Арнайы   зерттеулер   (рентгенография,   рентгеноскопия,
электрокардиография, эндоскопия, руменография, фонокардиография т.б.)
     - Лабораториялық  зерттеу  әдістерін;
     - Организмнің физиологиялық және  патологиялық жағдайларындағы
дәрілік заттардың әсер ету ерекшеліктерін, олардың сипаттамасын, әсер ету
механизмін, қолдануға болатын және болмайтын жағдайларын;
    - Лабораториялық диагностикумдармен  жұмыс істеу;
    - Жаңа аспаптармен, құралдармен  жұмыс істеу;
    - Пәнді жан-жақты  теория  жүзінде  білу керек.
    - Ауру малды өздігінен тексеруді;
    - Малдың ауруын нақтылы  анықтауды;
     - Жануарларды   жан-жақты   емдеу  алдын   алу   жөнінде
жоспарлы  істерді  ұйымдастыруды;
    - Шаруашылық жағдайында әртүрлі жануарларға диагностикалық, емдеу
және алдын алу шараларын өткізудегі ресімделетін клиникалық  құжаттарды.
Шаруашылық бағытына қарай малдың физиологиялық жағдайына, жасына, жынысына,
салмағына байланысты диспансеризацияны жүргізу ерекшеліктерімен  олардың
 ауруларын  емдеу тиімділігінің  нәтижелерін  шығаруды;
    - Тұжырымдамаларды дұрыс пайдаланып жетістіктерді меңгеру.

    3.5 Курстың пререквизиттері:
    - Фармакология  және  токсикологиямен,  жануарлар  патологиясы,
жануарлар физиологиясы және биохимия.

    3.6 Курстың постреквизиттері:
    - Індеттану және індеттік аурулар, паразитология және инвазиялық
аурулар

    3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                                   Кесте 1
|Курс             |Семестр               |Кредит |
|1              |2                  |3   |
|Модуль 1 Терапиялық негіздеме. Физиоемдеу                 |
|Кіріспе және пәннің тарихы, |Техникалық қауіпсіздік. Сумен,   |1   |
|рентгенология ілімінің    |жылулықпен емдеудің ветеринариялық |    |
|ветеринария саласындағы   |терапиядағы маңызы         |    |
|маңызы.           |                  |    |
|Жалпы терапия.        |Терапиялық техниканы меңгеру. Оттегі|1   |
|               |байытылған ортада емдеуге      |    |
|               |қажеттіліктермен танысу,      |    |
|               |зертханалық-тәжірибелік жағдайда  |    |
|               |танысу.               |    |
|Аурулардан жалпы және арнайы |Электр тоғын пайдалану арқылы емдеу |1   |
|сақтандырудың теориялық   |түрлерімен тәжірибелік тұрғыда   |    |
|негізі.           |танысу.               |    |
|               |Қорытынды сабақ           |    |
|Модуль 2 Тыныс алу жүйесінің аурулары                   |
|Ішкі ағзалар аурулары-    |Әртүрлі жануарлардың көкірек-құрсақ |1   |
|көкірек және құрсақ қуысы  |қуыстарында орналасқан мүшелердің  |    |
|мүшелерінің жануар түрлеріне |топографиясы мен салыстырмалы    |    |
|қарай топографиялық     |тексеру әдістерін үйрену.      |    |
|ерекшелігі          |                  |    |
|Тыныс алу жүйесінің аурулары.|Тыныс алу жүйесін тексеру әдістерін |1   |
|Жоғарғы тыныс алу жолдарының |меңгеру, салыстырмалы тексеру.   |    |
|аурулары           |                  |    |
|Бронхы және өкпе аурлары  |Бронхы мен өкпе патологияларын   |1   |
|               |ажырату, рентгенографиялық     |    |
|               |зерттеулердегі көріністерге     |    |
|               |сипаттама беру.           |    |
|Төлдерде жиі кездесетін тыныс|Аралық бақылау           |1   |
|жүйесінің аурулары      |                  |    |
|Модуль 3 Ас қорыту жүйесінің аурулары                   |
|Ас қорыту жүйесінің аурулары |Ас қорыту жүйесі қызметін      |1   |
|               |салыстырмалы жағдайда тексеру    |    |
|               |әдістерін қолдану.         |    |
|Ауыз қуысы және жұтқыншақ  |Ауыз қуысы мен жұтқыншақ, өңеш   |1   |
|аурулары           |ауруларын тексер білу, зондтарды  |    |
|               |пайдалану тәсілдерін меңгеру.    |    |
|Қарын және ішектер аурулары |Ас қорыту жоддарын тексерудің    |1   |
|               |салыстырмалылығын үйрену      |    |
|Күйіс қайыратын жануарлардың |Күйіс қайыратын малдардың мес қарын |1   |
|алдыңғы қарыншақтарының   |жынын зертханалық жағдайда тексеру. |    |
|аурулары           |                  |    |
|Жылқы және түйенің ас қорыту |Жылқы және түйе малдарында жиі   |1   |
|жүйесінің аурулары      |кездесетін ас қорыту жүйесі     |    |
|               |ауруларын анықтау          |    |
|Төлдерде жиі кездесетін ас  |Төлдердің ас қорыту жүйесі     |1   |
|қорыту жүйесінің аурулары  |қызметінің ауруларының дамуын    |    |
|               |бағалау. Қорытынды сабақ      |    |
|Модуль 4 Жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары              |
|Жүрек қан тамырлар жүйесінің |Жүрек ақауларының дамуы, алдын алу |1   |
|аурулары           |                  |    |
|Жүрек қызметінің       |Қан тамырлары қызметінің      |1   |
|жеткіліксіздігі       |жеткіліксіздігінің негіздемесі   |    |
|               |Аралық бақылау           |    |
|Барлық оқу сағаттары: 15   |Барлық оқу сағаттары: 15      |15   |

                                   Кесте 3
|Тәжірибелік сабақтар                          |Сағат|
|                                    |саны |
|1                                   |2  |
|Модуль 1 Терапиялық негіздеме. Физиоемдеу                  |
|Техникалық қауіпсіздік. Сумен, жылулықпен емдеудің ветеринариялық   |1  |
|терапиядағы маңызы                           |   |
|Терапиялық техниканы меңгеру. Оттегі байытылған ортада емдеуге     |1  |
|қажеттіліктермен танысу, зертханалық-тәжірибелік жағдайда танысу.   |   |
|Электр тоғын пайдалану арқылы емдеу түрлерімен тәжірибелік тұрғыда   |1  |
|танысу.                                |   |
|Қорытынды сабақ                            |   |
|Модуль 2 Тыныс алу жүйесінің аурулары                    |
|Әртүрлі жануарлардың көкірек-құрсақ қуыстарында орналасқан мүшелердің |1  |
|топографиясы мен салыстырмалы тексеру әдістерін үйрену.        |   |
|Тыныс алу жүйесін тексеру әдістерін меңгеру, салыстырмалы тексеру.   |1  |
|Бронхы мен өкпе патологияларын ажырату, рентгенографиялық       |1  |
|зерттеулердегі көріністерге сипаттама беру.              |   |
|Аралық бақылау                             |1  |
|Модуль 3 Ас қорыту жүйесінің аурулары                    |
|Ас қорыту жүйесі қызметін салыстырмалы жағдайда тексеру әдістерін   |1  |
|қолдану.                                |   |
|Ауыз қуысы мен жұтқыншақ, өңеш ауруларын тексер білу, зондтарды    |1  |
|пайдалану тәсілдерін меңгеру.                     |   |
|Ас қорыту жоддарын тексерудің салыстырмалылығын үйрену         |1  |
|Күйіс қайыратын малдардың мес қарын жынын зертханалық жағдайда тексеру.|1  |
|Жылқы және түйе малдарында жиі кездесетін ас қорыту жүйесі ауруларын  |1  |
|анықтау                                |   |
|Төлдердің ас қорыту жүйесі қызметінің ауруларының дамуын бағалау.   |1  |
|Қорытынды сабақ                            |   |
|Модуль 4 Жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары             |1  |
|Жүрек ақауларының дамуы, алдын алу                   |1  |
|Қан тамырлары қызметінің жеткіліксіздігінің негіздемесі        |1  |
|Аралық бақылау                             |   |
|Барлық оқу сағаттары: 15                        |15  |

   7-ші семестр                          Кесте 4


   |Дәріс сабақтары         |Зертханалық сабақтар        |Сағат |
|                |                  |саны  |
|1                |2                  |3   |
|Модуль 1 Терапиялық негіздеме. Физиоемдеу                  |
|Кіріспе және пәннің тарихы   |Сумен жылулықпен емдеу       |1   |
|Жалпы терапия және алдына алу  |Электр тоғымен емдеу        |1   |
|шаралары            |                  |    |
|Емдеу әдістері         |Электр тоғымен емдеу        |1   |
|Физиотерапия          |Жарық сәулесімен емдеу       |1   |
|Физиотерапия          |Физиотерапия. Қорытынды сабақ.   |1   |
|Жүрек қан тамырының жүйесінің  |Ауру малды клиникалық тексеру /Жүрек|1   |
|аурулары            |аурулары/              |    |
|Жүрек қан тамырының жүйесінің  |Аралық бақылау           |1   |
|аурулары            |                  |    |
|Модуль 2 Ішкі мүшелер аурулары                        |
|Жүрек қан тамырының жүйесінің  |Қорытынды сабақ /Жүрек аурулары/  |1   |
|аурулары            |                  |    |
|Тыныс алу жүйесінің аурулары  |Ауру малды зертханалық тексеру   |1   |
|10Тыныс алу жүйесінің аурулары |Ауру малды клиникалық тексеру / Қан |1   |
|                |тамыры жүйесінің аурулары/     |    |
|Тыныс алу жүйесінің аурулары  |Ауру малды зертханалық тексеру   |1   |
|Модуль 3 Ас қорыту жүйесінің аурулары                    |
|Ас қорыту жүйесінің аурулары  |Қан тамыры жүйесінің аурулары    |1   |
|                |Қорытынды сабақ.          |    |
|Алдынғы қарыншақтарының аурулары|Ауру малды клиникалық тексеру /   |1   |
|                |бронхопневмония           |    |
|Алдынғы қарыншақтарының аурулары|Ауру малды зертханалық тексеру   |1   |
|Асқазанның аурулары       |Қорытынды сабақ . Тыныс алу     |1   |
|                |жүйесінің аурулары         |    |
|Ішектердің аурулары       |Оттегімен байытылған ортада емдеу. |1   |
|Барлығы: 15           |Барлығы: 15             |15   |

                8-ші семестр
                                   Кесте 5
|Дәріс сабақтары       |Зертханалық сабақтар        |Сағат |
|               |                  |саны  |
|1              |2                  |3   |
|Модуль 1 Гастроэнтерит ауруы                       |
|Гастроэнтериттер       |Гастроэнтерит ауруын арнайы әдістер |1   |
|               |арқылы тексерудің зертханалық    |    |
|               |маңыздылығы.            |    |
|Шаншу құбылысымен      |Жылқының шаншу ауруын емдеу, анықтау|1   |
|сипатталатың аурулары    |техникасын меңгеру.         |    |
|Бауыр аурулары        |Ауруды анықтау, түрлерін ажырату  |1   |
|Гепатит           |Зертханалық зерттеу дәйектемелері  |1   |
|Гепатоз           |Клиникалық тексеруді тұжырымдау.  |1   |
|               |Қорытынды сабақ           |    |
|Модуль 2 Зәр шығару және жыныс жүйесінің аурулары             |
|Зәр шығару жүйесінің аурулары|Анықтау әдістері, арнайы құралдарды |1   |
|Бүйрек ауруларының дамуы,  |ажырату, зертханалық жағдайда    |    |
|алдын алу жолдары      |анықтау тәсілдерін меңгеру     |    |
|Қуық және несеп шығару    |Қуық және несеп жолдары және бүйрек |1   |
|жолдарының аурулары. Жыныс  |ауруларына байланысты жүргізілетін |    |
|мүшелер аурулары       |зертханалық тексеру түрлері. Аралық |    |
|               |бақылау               |    |
|Модуль 3 Зат алмасу аурулары                       |
|Зат алмасу процесстерінің  |Зат алмасу бұзылуының негізгі    |1   |
|бұзылуы, алдын алу      |себептерін анықтау.         |    |
|Кетоз            |Кетоз ауруын зертханалық жағдайда  |1   |
|               |анықтау.              |    |
|Төлде жиі кездесетін аурулар.|Төл, кәрі мал және өнімділігі жоғары|1   |
|Рахит, сүйек дистрофиясы   |малдардың ауруларын анықтау.    |    |
|Миоглобинурия, диабеттер,  |Миоглобинурия, диабеттер, бұлшық  |1   |
|бұлшық еттің ағарып ауруы  |еттің ағаруын анықтау.       |    |
|Макроэлементтердің      |Макроэлементтердің жеткіліксіздігін |1   |
|жеткіліксіздігінен туындайтын|анықтау.              |    |
|аурулар           |                  |    |
|Микроэлементтердің      |Микроэлементтердің жеткіліксіздігін |1   |
|жеткіліксіздігінен туындайтын|анықтау. Қорытынды сабақ      |    |
|аурулар           |                  |    |
|Зат алмасу бұзылуының алдын |Зат алмасу бұзылуын анықтау.    |1   |
|алу шаралары         |                  |    |
|Модуль 4 Құс аурулары                           |
|Құс ауруының дамуы. Құстардың|Құстардың тыныс алу, ас қорыту   |1   |
|тыныс алу, тыныс алу     |жүйесінің ауруларын анықтау. зат  |    |
|жүйесінің аурулары. зат   |алмасу процесінің бұзылуын анықтау. |    |
|алмасу процесінің бұзылуы  |Аралық бақылау           |    |
|Барлығы: 15         |Барлығы: 15             |15   |

   5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

     5.1 Студенттің 6-шы семестрге арналған өздік жұмыстары:
   5.1.1 Диспансеризация. Анемия, жүрек ақаулары, төл аурулары, жарақатты
перикардит.
   5.1.2Пневмония, оксигенозотерапия. пневмоторакс, өкпе эмфиземасының
клиникалық белгілері, жоғары тыныс жолдарының аурулары.
   5.1.2Электоркардиография  және  фонокардиография  оның  клиникалық
маңызы.
   5.1.3 Рентгеноскопия, рентгенография, флюрография оның манызы және
ережелері. Рентгенографияға түсіру ережелері ауру тарихы.
   5.1.4 Клиникалық тексерудің жоспары. Тіркеу және анемнез.
     5.1.5 Жануарларға жақындау ережелері және бекіту әдістері.
Жүрек дүрсілі аймағын көру, тыңдау және сипау. Эндокардит және перикардит
аурулары.
   5.1.6 Жүрек қан тамыр жүйесін тексеру әдістері. Жүрек  дүрсілінің
ең айқын естілетін орны.
   5.1.7 Миокардит және миокардоз.
   5.1.8  Бронхиттер,   пневмония   /эндоскопия,   риноскопия,
ларингоскопия, перкуссия, рентгенография, флюорография, зонд жіберу/.
      5.1.9 Жануарлардың    көкірек   қуысын   нұқу, Жүректі
тыңдау. Жүрек тондары.
   5.1.10 Жүрек   шулары.
     5.1.11 Аритмияның түрлері.
     5.1.12 Қосалқы  қуыстарды  (мандай,  жоғарғы  жақ,  аулы
қапшықты: пішіні,   қызуы,  нұқығанда   шығатын  дыбысы),  көмей,
кеңірдек, жөтелді тексеру.
   5.1.13 Плегофония. Өкпенің функционалдық қабілетін тексеру.
   5.1.14 Жүрек-қан тамыр жүйесінің функционалдық қабілетін тексеру.
   5.1.15 Микардиосклероз және миокардиофиброз.

   2. Студенттің 7-ші семестрге арналған өздік жұмыстары:
     5.2.1 Диспансеризация;
      5.2.2 Анемия, пневмония, оксигенозотерапия;
   5.2.3 Төл аурулары, жарақатты перикардит, перитонит, пневмоторакс;
   5.2.4 Өкпе эмфиземасының клиникалық белгілері;
   5.2.5 жоғарғы тыныс жолдарының аурулары;
   5.2.6 Электрокардиография және фонокардиография;
   5.2.7 Ренгеноскопия, рентгеноскопия, флюрография;
    5.2.8 Жүрек дүрсілі аймағын көру және сипау. Эндокардит және
перикардит.
   5.2.9 Миокардит және миокардоз.
   5.2.10 Бронхит, пневмония,;
   5.2.11 Жануарлардың көкірек қуысын нұқу;
   5.2.12 Жүректі тыңдау. Жүрек тондары. Жүрек шулары. Миокардиосклероз
және миокардиофиброз.
   5.2.13 Жануарларда қызыл және көк қан тамыр қысымын анықтау. Жүрек
қантамыр жүйесінің функционалдық қабілетін тексеру.
   5.2.14 Аритмияның түрлері;
   5.2.15 Қосалқы қуыстар (маңдай, жоғарғы жақ, ауалы қапшықты, пішінін,
қызуы, нұқығанда шығатын дыбыстар) көмей, кеңірдек, жөтелді тексеру.

     5.3 Студенттің 8-ші семестрге арналған өздік жұмыстары:
     5.3.1 Жарақатты ретикулит. Копростаз, химостаз. Гепатоз, гепатит.
     5.3.2 Гастроэнтероколит. Тимпания. Мес қарының  атония  және
гипотониясы
     5.3.3 Жылқының гастриті.
     5.3.4 Төлдердің бұлшық еттерінің ағарып ауруы
     5.3.5Төлдердің ішек-қарын қабығының қабынуы, ішектер тамырларының
тромбоэмболикалық ауруы, диспепсия, ішектің қабынуын (энтеритті)
     5.3.6 Нефроз, холецистит Өт жолдары мен өт қабының аурулары.
Билирубин, глюкоза және қандағы жалпы ақуызды (белок) анықтау
      5.3.7Остеодистрофия.  Минералдар  жетіспегенін  анықтайтын
рентгенодиагностикалық тәсілдер мен рентгенология белгілері.
     5.3.8 Эндемиялық зоб, кобальттың жоқтығынан (акобальтоз)
     5.3.9 Буаз саулықтардың кетозы" Қосымша зерттеу әдістері.
     5.3.10 Қан аурулары. Алиментарлық анемия. Гемолитикалық анемия.
Постгеморагиялық анемия
     5.3.11Торайлардың бауырының токсикалық гепатодистрофиясы. Бауырды
және көк бауырды тексеру.
     5.3.12 Ірі қара малдың созылмалы гематуриясы. Қан жұғындысын
тексеру. Лейкограмманы есептеп шығару.
     5.3.13 Несептас  ауруы. Қосымша  тәсілдермен  зәр  шығару
мүшелерін зерттеу.
     5.3.14 Ми    және ми қабықтарының  қабынуы. Рентгенография.
Рентгенограмманы интерпретациялау.
    5.3.15 Лейкопрофильге клиникалық баға беру.

   6 ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

                           6-шы семестр
                        Кесте 6
|Тақырыбы                      |Көрнекі|Өз  |Бақы-|
|                          |лік  |бетіме|лау |
|                          |және  |н оқу |фор-м|
|                          |таратпа|сұрақт|асы |
|                          |материа|ары  |   |
|                          |лдар  |   |   |
|Дәріс сабақтар  |Зертханалық   |Тәжірибелік  |    |   |   |
|         |сабақтар     |сабақтар   |    |   |   |
|1         |2        |3       |4   |5   |6  |
|Модуль 1 Терапиялық негіздеме. Физиоемдеу                 |
|Кіріспе және   |Техникалық    |Техникалық  |Тақырып|   |Сұхба|
|пәннің тарихы,  |қауіпсіздік.   |қауіпсіздік. |қа   |Рентге|т-тас|
|рентгенология   |Сумен, жылулықпен|Сумен,    |сәйкес |но-лог|у,  |
|ілімінің     |емдеудің     |жылулықпен  |арнайы |ия.  |сұрау|
|ветеринария    |ветеринариялық  |емдеудің   |оқу-әді|   |бақыл|
|саласындағы    |терапиядағы   |ветеринариялық|стемелі|   |ау  |
|маңызы.      |маңызы      |терапиядағы  |к   |   |жазу |
|         |         |маңызы    |құрал, |   |   |
|         |         |       |Бақы-ла|   |   |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|         |         |       |    |   |   |
|         |         |       |Тақырып|   |   |
|         |         |       |қа   |   |   |
|         |         |       |сәйкес |   |   |
|         |         |       |арнайы |   |   |
|         |         |       |оқу-әді|   |   |
|         |         |       |стемелі|   |   |
|         |         |       |к   |   |   |
|         |         |       |құрал, |   |   |
|         |         |       |Бақы-ла|   |   |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Жалпы терапия.  |Терапиялық    |Терапиялық  |    |   |   |
|         |техниканы    |техниканы   |    |   |   |
|         |меңгеру. Оттегі |меңгеру.   |    |Терапи|Сұхба|
|         |байытылған ортада|Оттегі    |    |яның |т-тас|
|         |емдеуге     |байытылған  |    |негізі|у,  |
|         |қажеттіліктермен |ортада емдеуге|    |   |сұрау|
|         |танысу,     |қажеттіліктерм|    |   |бақыл|
|         |зертханалық   |ен танысу,  |    |   |ау  |
|         |жағдайда танысу. |зертханалық-тә|    |   |жазу |
|         |         |жірибелік   |    |   |   |
|         |         |жағдайда   |    |   |   |
|         |         |танысу.    |    |   |   |
|Аурулардан жалпы |Электр тоғын   |Электр тоғын |Тақырып|   |   |
|және арнайы    |пайдалану арқылы |пайдалану   |қа   |   |   |
|сақтандырудың   |емдеу түрлерімен |арқылы емдеу |сәйкес |   |Сұхба|
|теориялық негізі. |тәжірибелік   |түрлерімен  |арнайы |Қауіпс|т-тас|
|         |тұрғыда танысу. |тәжірибелік  |оқу-әді|іздік |у,  |
|         |         |тұрғыда    |стемелі|қағида|сұрау|
|         |Қорытынды сабақ |танысу.    |к   |сы  |бақыл|
|         |         |Қорытынды   |құрал, |   |ау  |
|         |         |сабақ     |Бақы-ла|   |жазу |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Модуль 2 Тыныс алу жүйесінің аурулары                   |
|Ішкі ағзалар   |Әртүрлі     |Әртүрлі    |    |   |   |
|аурулары- көкірек |жануарлардың   |жануарлардың |Тақырып|   |   |
|және құрсақ қуысы |көкірек-құрсақ  |көкірек-құрсақ|қа   |   |   |
|мүшелерінің жануар|қуыстарында   |қуыстарында  |сәйкес |   |   |
|түрлеріне қарай  |орналасқан    |орналасқан  |арнайы |Анато |Сұхба|
|топографиялық   |мүшелердің    |мүшелердің  |оқу-әді|мия-лы|т-тас|
|ерекшелігі    |топографиясы мен |топографиясы |стемелі|қ   |у,  |
|         |салыстырмалы   |мен      |к   |топогр|сұрау|
|         |тексеру әдістерін|салыстырмалы |құрал, |афия |бақыл|
|         |үйрену.     |тексеру    |Бақы-ла|   |ау  |
|         |         |әдістерін   |у   |   |жазу |
|         |         |үйрену.    |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Тыныс алу     |Тыныс алу жүйесін|Тыныс алу   |Тақырып|   |   |
|жүйесінің     |тексеру әдістерін|жүйесін    |қа   |   |   |
|аурулары. Жоғарғы |меңгеру,     |тексеру    |сәйкес |Ар-най|Сұхба|
|тыныс алу     |салыстырмалы   |әдістерін   |арнайы |ы   |т-тас|
|жолдарының    |тексеру.     |меңгеру,   |оқу-әді|әдісте|у,  |
|аурулары     |         |салыстырмалы |стемелі|рдің |сұрау|
|         |         |тексеру.   |к   |маңызы|бақыл|
|         |         |       |құрал, |   |ау  |
|         |         |       |Бақы-ла|   |жазу |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Бронхы және өкпе |Бронхы мен өкпе |Бронхы мен  |Тақырып|   |   |
|аурлары      |патологияларын  |өкпе     |қа   |   |   |
|         |ажырату,     |патологияларын|сәйкес |   |Сұхба|
|         |рентгенографиялық|ажырату,   |арнайы |Бронхо|т-тас|
|         |зерттеулердегі  |рентгенография|оқу-әді|пневмо|у,  |
|         |көріністерге   |лық      |стемелі|ния  |сұрау|
|         |сипаттама беру. |зерттеулердегі|к   |патоге|бақыл|
|         |         |көріністерге |құрал, |незі |ау  |
|         |         |сипаттама   |Бақы-ла|   |жазу |
|         |         |беру.     |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Төлдерде жиі   |Аралық бақылау  |Аралық бақылау|    |Ауру-ғ|   |
|кездесетін тыныс |         |       |    |а   |   |
|жүйесінің аурулары|         |       |    |бейімд|   |
|         |         |       |    |ілік |   |
|Модуль 3 Ас қорыту жүйесінің аурулары                   |
|Ас қорыту     |Ас қорыту жүйесі |Ас қорыту   |Тақырып|Құр-са|   |
|жүйесінің аурулары|қызметін     |жүйесі    |қа   |қ   |Сұхба|
|         |салыстырмалы   |қызметін   |сәйкес |топогр|т-тас|
|         |жағдайда тексеру |салыстырмалы |арнайы |афиясы|у,  |
|         |әдістерін    |жағдайда   |оқу-әді|   |сұрау|
|         |қолдану.     |тексеру    |стемелі|   |бақыл|
|         |         |әдістерін   |к   |   |ау  |
|         |         |қолдану.   |құрал, |   |жазу |
|         |         |       |Бақы-ла|   |   |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Ауыз қуысы және  |Ауыз қуысы мен  |Ауыз қуысы мен|    |Ар-най|   |
|жұтқыншақ аурулары|жұтқыншақ, өңеш |жұтқыншақ,  |    |ы   |   |
|         |ауруларын тексер |өңеш ауруларын|    |әдіс-т|Сұхба|
|         |білу, зондтарды |тексер білу, |Тақырып|ер  |т-тас|
|         |пайдалану    |зондтарды   |қа   |   |у,  |
|         |тәсілдерін    |пайдалану   |сәйкес |   |сұрау|
|         |меңгеру.     |тәсілдерін  |арнайы |   |бақыл|
|         |         |меңгеру.   |оқу-әді|   |ау  |
|         |         |       |стемелі|   |жазу |
|         |         |       |к   |   |   |
|         |         |       |құрал, |   |   |
|         |         |       |Бақы-ла|   |   |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Қарын және ішектер|Ас қорыту    |Ас қорыту   |    |Ар-най|Сұхба|
|аурулары     |жолдарын     |жоддарын   |    |ы   |т-тас|
|         |тексерудің    |тексерудің  |    |әдіс-т|у,  |
|         |салыстырмалылығын|салыстырмалылы|    |ер  |сұрау|
|         |үйрену      |ғын үйрену  |    |   |бақыл|
|         |         |       |    |   |ау  |
|         |         |       |    |   |жазу |
|Күйіс қайыратын  |Күйіс қайыратын |Күйіс     |    |Күйіс |   |
|жануарлардың   |малдардың мес  |қайыратын   |    |қайыру|Сұхба|
|алдыңғы      |қарын жынын   |малдардың мес |    |физиол|т-тас|
|қарыншақтарының  |зертханалық   |қарын жынын  |    |огиясы|у,  |
|аурулары     |жағдайда тексеру.|зертханалық  |Тақырып|   |сұрау|
|         |         |жағдайда   |қа   |   |бақыл|
|         |         |тексеру.   |сәйкес |   |ау  |
|         |         |       |арнайы |   |жазу |
|         |         |       |оқу-әді|   |   |
|         |         |       |стемелі|   |   |
|         |         |       |к   |   |   |
|         |         |       |құрал, |   |   |
|         |         |       |Бақы-ла|   |   |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Жылқы және түйенің|Жылқы және түйе |Жылқы және  |    |Ас  |Сұхба|
|ас қорыту     |малдарында жиі  |түйе     |    |қорыту|т-тас|
|жүйесінің аурулары|кездесетін ас  |малдарында жиі|    |физиол|у,  |
|         |қорыту жүйесі  |кездесетін ас |    |огиясы|сұрау|
|         |ауруларын анықтау|қорыту жүйесі |    |   |бақыл|
|         |         |ауруларын   |    |   |ау  |
|         |         |анықтау    |    |   |жазу |
|Төлдерде жиі   |Төлдердің ас   |Төлдердің ас |Тақырып|Ас  |   |
|кездесетін ас   |қорыту жүйесі  |қорыту жүйесі |қа   |қорыту|Сұхба|
|қорыту жүйесінің |қызметінің    |қызметінің  |сәйкес |физиол|т-тас|
|аурулары     |ауруларының   |ауруларының  |арнайы |огиясы|у,  |
|         |дамуын бағалау  |дамуын    |оқу-әді|   |сұрау|
|         |Қорытынды сабақ |бағалау.   |стемелі|   |бақыл|
|         |         |Қорытынды   |к   |   |ау  |
|         |         |сабақ     |құрал, |   |жазу |
|         |         |       |Бақы-ла|   |   |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Модуль 4 Жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары              |
|Жүрек қан тамырлар|Жүрек ақауларының|Жүрек     |    |Қан  |Сұхба|
|жүйесінің аурулары|дамуы, алдын алу |ақауларының  |    |ай-нал|т-тас|
|         |         |дамуы, алдын |Тақырып|у   |у,  |
|         |         |алу      |қа   |қызмет|сұрау|
|         |         |       |сәйкес |тері |бақыл|
|         |         |       |арнайы |   |ау  |
|         |         |       |оқу-әді|   |жазу |
|         |         |       |стемелі|   |   |
|         |         |       |к   |   |   |
|         |         |       |құрал, |   |   |
|         |         |       |Бақы-ла|   |   |
|         |         |       |у   |   |   |
|         |         |       |сұрақта|   |   |
|         |         |       |ры   |   |   |
|Жүрек қызметінің |Қан тамырлары  |Қан тамырлары |    |Микард|   |
|жеткіліксіздігі  |қызметінің    |қызметінің  |    |иоскле|Сұхба|
|         |жеткіліксіздігіні|жеткіліксіздіг|    |роз  |т-тас|
|         |ң негіздемесі  |інің     |    |және |у,  |
|         |АРАЛЫҚ бақылау  |негіздемесі  |    |миокар|сұрау|
|         |         |Аралық бақылау|    |диофиб|бақыл|
|         |         |       |    |роз. |ау  |
|         |         |       |    |   |жазу |

        8-ші семестр                     Кесте 5
|           |               |Көрнекі|Өз  |Бақы-|
|           |               |лік  |бетіме|лау |
|Дәріс сабақтары   |Зертханалық сабақтар     |және  |н оқу |фор-м|
|           |               |таратпа|сұрақт|асы |
|           |               |материа|ары  |   |
|           |               |лдар  |   |   |
|1          |2              |3   |4   |5  |
|Модуль 1 Гастроэнтерит                          |
|Гастроэнтериттер   |Гастроэнтериттер       |Арнайы |Дието-|Сұхба|
|           |               |нұсқама|тера-п|т-тас|
|           |               |оқулық-|ия  |у,  |
|           |               |тар  |   |сұрау|
|           |               |және  |   |жазба|
|           |               |ситуаци|   |ша  |
|           |               |ялық  |   |бақыл|
|           |               |тапсырм|   |ау  |
|           |               |алар  |   |жұмыс|
|           |               |    |   |ын  |
|           |               |    |   |орын-|
|           |               |    |   |дау |
|Шаншу құбылысымен  |Шаншу құбылысымен      |    |Шан-шу|   |
|сипатталатың аурулары|сипатталатың аурулары    |    |белгіл|   |
|           |               |    |ері  |   |
|Бауыр аурулары    |Бауыр аурулары        |    |   |   |
|Гепатит       |Гепатит           |    |   |   |
|Гепатоз       |Гепатоз Қорытынды сабақ.   |    |Ар-най|   |
|           |               |    |ы   |   |
|           |               |    |тек-се|   |
|           |               |    |ру  |   |
|           |               |    |түр-ле|   |
|           |               |    |рі  |   |
|Модуль 2 Зәр шығару және жыныс жүйесінің аурулары             |
|Зәр шығару жүйесінің |Анықтау әдістері, арнайы   |Арнайы |Зәрдің|   |
|аурулары Бүйрек   |құралдарды ажырату,     |нұсқама|физика|Сұхба|
|ауруларының дамуы,  |зертханалық жағдайда анықтау |оқулық-|лық-хи|т-тас|
|алдын алу жолдары  |тәсілдерін меңгеру      |тар  |миялық|у,  |
|           |               |және  |құрамы|сұрау|
|           |               |ситуаци|   |жазба|
|           |               |ялық  |   |ша  |
|           |               |тапсырм|   |бақыл|
|           |               |алар  |   |ау  |
|           |               |    |   |жұмыс|
|           |               |    |   |ын  |
|           |               |    |   |орын-|
|           |               |    |   |дау |
|Қуық және несеп   |Қуық және несеп жолдары және |    |Бүйрек|   |
|шығару жолдарының  |бүйрек ауруларына байланысты |    |қызмет|   |
|аурулары. Жыныс   |жүргізілетін зертханалық   |    |і   |   |
|мүшелер аурулары   |тексеру түрлері. Аралық   |    |физиол|   |
|           |бақылау           |    |огиясы|   |
|Модуль 3 Зат алмасу аурулары                       |
|Зат алмасу      |Зат алмасу бұзылуының негізгі|Арнайы |Арнайы|Сұхба|
|процесстерінің    |себептерін анықтау.     |нұсқама|тексер|т-тас|
|бұзылуы, алдын алу  |Кетоз ауруын зертханалық   |оқулық-|у   |у,  |
|Кетоз        |жағдайда анықтау.      |тар  |   |сұрау|
|           |               |және  |   |жазба|
|           |               |ситуаци|   |ша  |
|           |               |ялық  |   |бақыл|
|           |               |тапсырм|   |ау  |
|           |               |алар  |   |жұмыс|
|           |               |тапсырм|   |ын  |
|           |               |алар  |   |орын-|
|           |               |    |   |дау |
|           |               |    |Қосымш|   |
|           |               |    |а   |   |
|           |               |    |тексер|   |
|           |               |    |у   |   |
|Төлде жиі кездесетін |Төл, кәрі мал және өнімділігі|    |   |   |
|аурулар. Рахит, сүйек|жоғары малдардың ауруларын  |    |   |   |
|дистрофиясы     |анықтау.           |    |   |   |
|Миоглобинурия,    |Миоглобинурия, диабеттер,  |    |Ауру |   |
|диабеттер, бұлшық  |бұлшық еттің ағаруын     |    |дамуын|   |
|еттің ағарып ауруы  |анықтау.           |    |ың  |   |
|           |               |    |қосалғ|   |
|           |               |    |ы   |   |
|           |               |    |себепт|   |
|           |               |    |ері  |   |
|Макроэлементтердің  |Макроэлементтердің      |    |Зерт-х|   |
|жеткіліксіздігінен  |жеткіліксіздігін анықтау.  |    |ана-лы|   |
|туындайтын аурулар  |               |    |қ   |   |
|           |               |    |дәйект|   |
|           |               |    |еме  |   |
|           |               |    |маңызы|   |
|Микроэлементтердің  |Микроэлементтердің      |    |Ауруды|   |
|жеткіліксіздігінен  |жеткіліксіздігін анықтау.  |    |ерте |   |
|туындайтын аурулар  |Қорытынды сабақ       |    |анықта|   |
|           |               |    |у жолы|   |
|Зат алмасу бұзылуының|Зат алмасу бұзылуын анықтау. |    |   |   |
|алдын алу шаралары  |               |    |   |   |
|Зат алмасу      |Зат алмасу бұзылуының негізгі|    |   |   |
|процесстерінің    |себептерін анықтау.     |    |   |   |
|бұзылуы, алдын алу  |               |    |   |   |
|Модуль 3 Құс аурулары                    |   |   |
|Құс ауруының дамуы. |Құстардың тыныс алу, ас   |Арнайы |Биолог|Сұхба|
|Құстардың тыныс алу, |қорыту жүйесінің ауруларын  |нұсқама|иялық |т-тас|
|тыныс алу жүйесінің |анықтау. зат алмасу     |оқулық-|ерекше|у,  |
|аурулары. зат алмасу |процесінің бұзылуын анықтау. |тар  |лік  |сұрау|
|процесінің бұзылуы  |Аралық бақылау        |және  |Ас  |жазба|
|           |               |ситуаци|қорыту|ша  |
|           |               |ялық  |,   |бақыл|
|           |               |    |Тыныс |ау  |
|           |               |    |алу  |жұмыс|
|           |               |    |физиол|ын  |
|           |               |    |огиясы|орын-|
|           |               |    |   |дау |

     7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 6
|Оқулықтар, оқу-әдістемелік        |Жалпы |Студентте|Қамтама-сыз |
|әдебиеттердің аталуы            |саны |р    |етілу    |
|                      |   |саны   |пайызы,%  |
| К.Н. Қожанов Малдың ішкі         |50  |20    |100     |
|жұқпалы емес аурулары /қосымша оқу     |   |     |      |
|құралы/, Семей, 2005 ж.          |   |     |      |
| К.Н. Қожанов, А.З. Дюсембаева,      |50  |20    |100     |
|С.О. Балтыбеков, А.К. Омашев. Малдың ішкі |   |     |      |
|жұқпалы емес ауруларының практикумы.- Семей|   |     |      |
|, 2000ж.                  |   |     |      |
| В.М. Данилевский. Внутренние       |100  |20    |100     |
|незаразные болезни сельскохозяйственных  |   |     |      |
|животных М. «Колос» 1992 г.        |   |     |      |
| В.М. Данилевский Практикум по       |100  |20    |100     |
|внутренним незаразным болезням       |   |     |      |
|сельскохозяйственных животных М.     |   |     |      |
|«Колос» 1992 г.              |   |     |      |
| П.С. Ионов, И.М. Беляков, Б.В. Уша,    |15  |20    |90     |
|М.Х. Шайхаманов, И.П. Шаптала.       |   |     |      |
|Диагностическая и терапевтическая техника в|   |     |      |
|ветеринарии.- М.: Колос, 1979       |   |     |      |
| М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов,     |2   |20    |10     |
|Ө.К. Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б.    |   |     |      |
|Жануарлар ауруларының клиникалық     |   |     |      |
|диагностика. оқу құрал – Алматы, 2007   |   |     |      |

     8 ӘДЕБИЕТТЕР
   8.1 Негізгі әдебиеттер
      8.1.1 М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З.
Дюсембаева т.б. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностика. оқу құрал –
Алматы, 2007.
   8.1.2 К.Н. Қожанов Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары /қосымша оқу
құралы/, Семей, 2005 ж.
     8.2 Қосымша әдебиеттер
      8.2.1 А.М. Смирнов, П.Я. Конопелько, Р.П.  Пушкарев,  В.С.
Постников, Н.А. Уразаев, И.М. Беляков, Г.Л. Дугин,  В.С.  Кондратьев
Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных. Москва ВО
«Агропроминиздат» 1988
      8.2.2 К.Н. Қожанов, А.З. Дюсембаева, С.О. Балтыбеков, А.К.
Омашев. Малдың ішкі жұқпалы емес ауруларының практикумы.- Семей , 2000 ж.
     8.2.3 А.В. Васильев  Диагностика внутренних болезней домашних
животных. – М.: Сельхозиздат,1956
     8.2.4 В.И. Зайцев, А.В. Синев, П.С. Ионов и др. Клиническая
диагностика внутренних болезней сельскохозяйственных животных.- М.: Колос,
1964 8.2.5 П.С. Ионов, И.М. Беляков, Б.В. Уша, М.Х. Шайхаманов, И.П.
Шаптала. Диагностическая и терапевтическая техника в ветеринарии.- М.:
Колос, 1979
     8.2.5 Лабораторные исследования в ветеринарии/Под редакцией В.Я.
Антонова и П.Н. Блинов.- М.: Колос, 197
      8.2.6  В.М.  Данилевский  Внутренние  незаразные  болезни
сельскохозяйственных животных М. «Колос» 1992 г. ,
     8.2.7 В.М. Данилевский Практикум по внутренним незаразным болезням
сельскохозяйственных животных М. «Колос» 1992 г.
Пәндер