Файл қосу


Нарықтық экономиканы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК                 |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты    |ПОӘК      |               |
|              |        |УМКД 042–18-1.1.36/01–2013  |
|«Экономикалық теория    |№__ басылым   |               |
|негіздері» пәні бойынша   |        |               |
|оқытушыға арналған пәннің  |        |               |
|оқу жұмыс бағдарламасы   |        |               |         «Экономикалық теория негіздері» пәні бойынша
           экономикалық емес мамандықтары үшін

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

       ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2013  1. ҚҰРАСТЫРҒАН
  Қуантқан Б. Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к.
  Есенбекова  З.Ж.  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Семей қаласы Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университетінің
«Экономика және бизнес» кафедрасының мәжілісінде
  Хаттама №1, « 29 » тамыз 2013 жыл


  Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.Д.Жайлаубаева


  2.2.Қаржы-экономикалық  факультетінің  оқу-әдістемелік   бюроның
мәжілісінде
  Хаттама № 1, « 5 » қыркүйек 2013 жыл


  Төраға              ____________ С.Х.Тойкин
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып және баспаға
ұсынылды
  Хаттама № 1, « 18 » қыркүйек 2013 жыл


  ОӘК төрайымы      ____________ Г.К.Искакова


  4. ЕНГІЗІЛДІ
  №4 басылым 26.09.2012 №3 басылым орнына                  Мазмұны
1. Қолдану аумағы
2. Нормативті сілтемелер
3. Жалпы жағдайлар
4. Оқытушылар үшін пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

5. Студенттің өздік жұмысы тақырыптарының мазмұны

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз картасы
8. . Әдебиеттер  1 ҚОЛДАНУ АУМАҒЫ
  «Экономикалық теория негіздері » пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені
құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің оқу бағдарламасы экономикалық
емес мамандықтары студенттеріне арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен,
оның өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу үрдісі барысында
студенттер игеретін дағды және шеберлікпен таныстырады. Оқу-әдістемелік
кешен пәнді зерттеу кезіндегі негізгі жетекші құрал болып табылады.

  2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
  «Экономикалық теория негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешені пән
бойынша келесі ұсынылған құжаттар мен талаптарға сәйкес өңделген және оқу
процесін ұйымдастыру тәртібін орнатады.
  «Экономикалық теория негіздері» курсы бойынша типтік бағдарламасы,
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігің 2011 жылдың 17
маусымда қолданысқа енгізілген «МББС ҚР 5.04.019-2011  мамандықтарының
Мемлекеттік білім беру стандарттары.


  3. ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР


  3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
  «Экономикалық теория негіздері » курсы — студенттердің жүйеленген
білімді меңгеруі және жалпы экономика саласындағы тәжірибелік мәселелерді
талдауға машықтануға жол ашады. Сондай-ақ, студенттің экономикалық теория
пәнінің әдістері мен заңдылықтарын оқып үйренуге жол ашу.


  3.2 Пәнді зерттеудің мақсаты:
  Курстың мақсаты – студенттің алған білімдері олардың білікті маман
ретіндегі болашақ жұмысына  негіз  қалайды,  оларға  қазіргі  кездегі
экономикалық өмірде болып жатқан құбылыстарды, үрдістерді сауатты кәсіби
деңгейде талдауға мүмкіндік береді.


  3.3 Пәнді зерттеудің негізгі міндеттері:
 - Экономикалық ғылымдардың жалпы теориялық сұрақтарды, базалық экономикалық
  ұғымдар мен құбылыстарын;
 - қоғамдық өндіріс негіздерін;
 - нарықтық экономиканың мәні мен заңдылықтарын;
  -   сұраным мен ұсыным теорияларының негізін
 -  мемлекеттің  экономикалық  қызметтерін  Қазақстан  Республикасының
  экономикалық потенциалы мен экономикалық саясатының ерекшеліктерін оқып-
  білу.

  3.4 Оқу нәтижелері:
    - жалпы экономиканың негізгі түсініктерін білуі;
    - нарықтық әрекет ету жағдайын басқаруға қатысты ұлттық деңгейде
     шешімдер қабылдау, табыстарды, бағаны болжау дағдысын меңгеру.


  3.5 Пәннің переквизиттері.
  - Қазақстан тарихы;
  - Саясаттану;
  - Философия.


  3.6 Постреквизиттер.
  Экономикалық емес  мамандықтардың студенттері  үшін  экономикалық
теория негіздері таңдау бойынша пән болып табылады, экономикалық ойлауға,
өз бетімен экономикалық талдауға бейімділікті қалыптастырады. Экономикалық
теорияны оқудан алған білімдер осы және басқа да негізгі кафедралардың
көптеген экономикалық пәндерінде, курстарында қолданылады.

  3.7 Оқу жоспарынан көшірме:
                                   Кесте 1

|Курс                              |Семестр   |
|1                               |2      |
|Дәріс сабақтары                               |
|Модуль 1. Экономикалық теорияға кіріспе және микроэкономикалық аспектісі  |
|Тақырып 1. Экономикалық теорияның пәнi және әдiстерi      |1      |
|Экономиканың ғылым ретінде қалыптасу тарихы. Экономикалық   |      |
|теория пәні , қызметтері мен әдістері. Экономика құрылымы.   |      |
|Тақырып 2. Экономиканы ұйымдастырудың негiзгi нышандары.    |1      |
|Өндіріс түсінігі, түрлері. Өндірістің факторлары мен ресуртары.|      |
|Ресурстың шектеулігі. Экономиканың басты сұрақтары.      |      |
|Тақырып 3. Меншiктiк қатынастары және олардың экономикадағы  |1      |
|ролi                              |      |
|Меншік – экономикалық категория ретінде. Меншіктің экономикалық|      |
|және құқықтық қатынастары. ҚР жекешеліндіру әдістері мен    |      |
|кезеңдері.                           |      |
|Тақырып 4. Нарықтық экономиканың қалыптасу механизмi және мәнi.|1      |
|Ақшаның пайда болуы, мәні және қызметі. Нарықтың мәні,   |      |
|қызметтері және түрлері. Нарықтық экономиканың субъектілері,  |      |
|құрылымы мен инфрақұрылымы                   |      |
|Тақырып 5. Сұраныс және ұсыныс теориясының негiзi       |2      |
|Сұраныс және ұсыныс : заңы, факторлары. Сұраныс және ұсыныс  |      |
|икемділігі. Нарықтық тепе-теңдік.               |      |
|Тақырып 6. Капитал теориясы . Өзiндiк капитал теориясының   |1      |
|айналымы                            |      |
|Өзiндiк капитал теориясының айналымы негiзгi және айналмалы  |      |
|капитал. Фирма нарықтық экономиканың субьектiсi ретiнде.    |      |
|Негiзгi капиталдың тозуы және оның түрлерi. Инвестиция және  |      |
|оның түрлерi.                         |      |
|Тақырып 7. Фирманың шығындары мен кiрiстерi          |1      |
|Өндiрiс шығындары және оның түрлерi. Пайда мәнi, жиынтық және |      |
|таза пайда. Еңбек өндiрiс факторы ретiнде, жалақы және оның  |      |
|түрлерi. Рента түсiнiгi,жер рентасы оның түрлерi.       |      |
|Модуль 2. Экономиканың халықаралық аспектісі және мемлекеттің рөлі     |
|Тақырып 8. Ұлттық экономика жүйе ретiнде            |1      |
|Ұлттық байлық : құрамы, құрылымы және оны өлшеу тәсiлдерi.   |      |
|Жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өнім. Басқа макроэкономикалық|      |
|көрсеткіштер.                         |      |
|Тақырып 9. Нарықтық экономиканы мемлекеттiк реттеу       |1      |
|Мемлекеттің экономикалық қызметтері. Мемлекеттік реттеудің   |      |
|классикалық және кейнсиандық бағыттары. Макроэкономикалық   |      |
|тепе-теңдік және оның ауытқуы                 |      |
|Мемлекеттік реттеу әдістері.                  |      |
|Тақырып 10. Экономикалық дамудың ауытқымалы болуы және     |1      |
|экономикалық өсу                        |      |
|Экономикалық цикл фазалары. Экономикалық өсу үлгілері.     |      |
|Тақырып 11. Ақша –несиелiк реттеу               |2      |
|Мемлекеттің ақша жүйесі. Банктік жүйе және банктік операциялар.|      |
|Мемлекеттік бюджет - қаржы жүйесінің жетекші звеносы. ҚР салық|      |
|жүйесі.                            |      |
|Тақырып 12. Мемлекеттiң әлеуметтiк саясаты           |1      |
|Нарықтық экономикадағы табыстар, теңсiздiк мәселесi және    |      |
|табыстарды бөлу. Жұмыссыздықтың әлеуметтiк және экономикалық  |      |
|мәнi және түрлерi. Жұмыссыздықты мемлекеттiк реттеу және    |      |
|жұмыссыздарды әлеуметтiк қорғау.                |      |
|Тақырып 13. Әлемдiк экономика                 |1      |
|Әлемдiк экономика мәнi және халықаралық еңбек бөлiнiсi.    |      |
|Экономикалық интеграция мәнi және формалары. Халықаралық    |      |
|экономикалық қатынастардың негiзгi формалары. Экономиканың   |      |
|ғаламдық мәселелерi.                      |      |
|Практикалық (семинарлық) сабақтары                     |
|Модуль 1. Экономикалық теорияға кіріспе және микроэкономикалық аспектісі  |
|Тақырып 1. Экономикалық теорияның пәнi және әдiстерi      |1      |
|Экономиканың ғылым ретінде қалыптасу тарихы. Экономикалық   |      |
|теория пәні , қызметтері мен әдістері. Экономика құрылымы.   |      |
|Тақырып 2. Экономиканы ұйымдастырудың негiзгi нышандары.    |1      |
|Өндіріс түсінігі, түрлері. Өндірістің факторлары мен ресуртары.|      |
|Ресурстың шектеулігі. Экономиканың басты сұрақтары.      |      |
|Тақырып 3. Меншiктiк қатынастары және олардың экономикадағы  |1      |
|ролi                              |      |
|Меншік – экономикалық категория ретінде. Меншіктің экономикалық|      |
|және құқықтық қатынастары. ҚР жекешеліндіру әдістері мен    |      |
|кезеңдері.                           |      |
|Тақырып 4. Нарықтық экономиканың қалыптасу механизмi және мәнi.|1      |
|Ақшаның пайда болуы, мәні және қызметі. Нарықтың мәні,   |      |
|қызметтері және түрлері. Нарықтық экономиканың субъектілері,  |      |
|құрылымы мен инфрақұрылымы                   |      |
|Тақырып 5. Сұраныс және ұсыныс теориясының негiзi       |2      |
|Сұраныс және ұсыныс : заңы, факторлары. Сұраныс және ұсыныс  |      |
|икемділігі. Нарықтық тепе-теңдік.               |      |
|Тақырып 6. Капитал теориясы . Өзiндiк капитал теориясының   |1      |
|айналымы                            |      |
|Өзiндiк капитал теориясының айналымы негiзгi және айналмалы  |      |
|капитал. Фирма нарықтық экономиканың субьектiсi ретiнде.    |      |
|Негiзгi капиталдың тозуы және оның түрлерi. Инвестиция және  |      |
|оның түрлерi.                         |      |
|Тақырып 7. Фирманың шығындары мен кiрiстерi          |1      |
|Өндiрiс шығындары және оның түрлерi. Пайда мәнi, жиынтық және |      |
|таза пайда. Еңбек өндiрiс факторы ретiнде, жалақы және оның  |      |
|түрлерi. Рента түсiнiгi,жер рентасы оның түрлерi.       |      |
|Модуль 2. Экономиканың халықаралық аспектісі және мемлекеттің рөлі     |
|Тақырып 8. Ұлттық экономика жүйе ретiнде            |1      |
|Ұлттық байлық : құрамы, құрылымы және оны өлшеу тәсiлдерi.   |      |
|Жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өнім. Басқа макроэкономикалық|      |
|көрсеткіштер.                         |      |
|Тақырып 9. Нарықтық экономиканы мемлекеттiк реттеу       |1      |
|Мемлекеттің экономикалық қызметтері. Мемлекеттік реттеудің   |      |
|классикалық және кейнсиандық бағыттары. Макроэкономикалық   |      |
|тепе-теңдік және оның ауытқуы                 |      |
|Мемлекеттік реттеу әдістері.                  |      |
|Тақырып 10. Экономикалық дамудың ауытқымалы болуы және     |1      |
|экономикалық өсу                        |      |
|Экономикалық цикл фазалары. Экономикалық өсу үлгілері.     |      |
|Тақырып 11. Ақша –несиелiк реттеу               |2      |
|Мемлекеттің ақша жүйесі. Банктік жүйе және банктік операциялар.|      |
|Мемлекеттік бюджет - қаржы жүйесінің жетекші звеносы. ҚР салық|      |
|жүйесі.                            |      |
|Тақырып 12. Мемлекеттiң әлеуметтiк саясаты           |1      |
|Нарықтық экономикадағы табыстар, теңсiздiк мәселесi және    |      |
|табыстарды бөлу. Жұмыссыздықтың әлеуметтiк және экономикалық  |      |
|мәнi және түрлерi. Жұмыссыздықты мемлекеттiк реттеу және    |      |
|жұмыссыздарды әлеуметтiк қорғау.                |      |
|Тақырып 13. Әлемдiк экономика                 |1      |
|Әлемдiк экономика мәнi және халықаралық еңбек бөлiнiсi.    |      |
|Экономикалық интеграция мәнi және формалары. Халықаралық    |      |
|экономикалық қатынастардың негiзгi формалары. Экономиканың   |      |
|ғаламдық мәселелерi.                      |      |
  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


            5.1СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ
|Тақы-|Тақырып атауы         |Тақырыптар бойынша тапсырмалар   |
|рып №|                |мазмұны.              |
|1  |           2     |                  |
|   |                |3                  |
|1.  |Экономикалық теорияның пәнi  |1. Реферат тақырыбы: Экономикадан  |
|   |және әдiстерi         |Нобель сыйлығының лауреаттары    |
|   |                |2. Экономикалық үлгідегі нормативті |
|   |                |және позитивті бағыттарға 2 мысалдан|
|   |                |келтіру               |
|2.  |Экономиканы ұйымдастырудың   |.Экономикалық айналым сызбасын   |
|   |негiзгi нышандары.       |сызып, қысқаша түсінік беру     |
|   |                |2.Экономикалық жүйелердің      |
|   |                |айырмашылықтарына және олардың   |
|   |                |экономиканың басты сұрақтарын шешуді|
|   |                |анықтауға қысқаша сипаттама беру  |
|3.  |Меншiктiк қатынастары және   |1. Реферат тақырыбы: ҚР       |
|   |олардың экономикадағы ролi   |жекешелендіру мәні, кезеңдері және |
|   |                |оны жүргізу әдістері.        |
|4.  |Нарықтық экономиканың қалыптасу|1. Реферат тақырыбы: Ақшаның пайда |
|   |механизмi және мәнi.      |болу эволюциясы           |
|   |                |2.Нарықтық экономиканың       |
|   |                |артықшылықтары мен кемшіліктерін  |
|   |                |ауызша талдау .           |
|5  | Сұраныс және ұсыныс      |1.Сұраныс және ұсынысқа факторлардың|
|   |теориясының негiзi       |ықпалына 5 графикалық мысал келтіру |
|   |                |.                  |
|   |                |2. Сұраныс және ұсыныс икемділігінің|
|   |                |жалпы формуласы бойынша 3 есеп мысал|
|   |                |келтіру               |
|6  |Капитал теориясы . Өзiндiк   |1. Ұдайы өндірістің негізгі    |
|   |капитал теориясының айналымы  |қағидалары тақырыбын ауызша талдау |
|   |                |2. Өзі таңдаған бизнесінің жоспарын |
|   |                |құру.                |
|   |                |3.Негізгі капиталдың табиғи және  |
|   |                |моральды тозуына мысалдар келтіру  |
|   |                |және амортизациясын есептеу.    |
|7  |Фирманың шығындары мен     |1. Өндіріс шығындары түрлері бойынша|
|   |кiрiстерi           |есептер шығару           |
|   |                |2. Фирма табыстарын жазбаша талдау |
|   |                |3.Жердің бағасын анықтау бойынша  |
|   |                |есептер шығару.           |
|   |                |4.Қазақстан Республикасы бойынша  |
|   |                |жалақы және орта табыс жөнінде   |
|   |                |статистикалық мәліметтерді жинау  |
|   |                |және түсінік беру.         |
|8  |Ұлттық экономика жүйе ретiнде |1.Статистикалық мәліметтерді жинау |
|   |                |және «ҚР макроэкономикалық     |
|   |                |көрсеткіштері» кестесін даярлау .. |
|9  |Нарықтық экономиканы      |1. Реферат тақырыбы: Қазақстан   |
|   |мемлекеттiк реттеу       |Республикасында экономиканы     |
|   |                |мемлекеттік реттеу приоритеттері  |
|10  |Экономикалық дамудың ауытқымалы| ҚР-ғы экономикалық өсудің     |
|   |болуы және экономикалық өсу  |ерекшліктері            |
|11  |Ақша –несиелiк реттеу     |1. Қазақстан Республикасының банктік|
|   |                |жүйесіне қысқаша жазбаша талдау  |
|   |                |жасау .               |
|12  |Мемлекеттiң әлеуметтiк саясаты |1.Баяндама тақырыбы: Қазақстан   |
|   |                |Республикасындағы жұмыссыздық    |
|   |                |себептері мен формалары.      |
|13  |Әлемдiк экономика       |1. Реферат тақырыбы: Қазіргі әлемдік|
|   |                |қаржылық дағдарыс себептері мен   |
|   |                |ерекшеліктері.           |
|   |                |2.Реферат тақырыбы: Жұмысшы күшінің |
|   |                |халықаралық миграциясы       |
  5.2 5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН РЕФЕРАТТАР ТІЗІМІ
  5.1 Меркантелизм кезеңдерінің ерекшеліктері
  5.2 Ф. Кэненің экономикалық кестесі
  5.3 К. Маркстың капитал және қосымша құн теориялары
  5.4 Институционализм және неоинституционализм
  5.5 Нормативті және позитивті экономика
  5.3 Дж.М. Кейнстің экономикалық ілімінің негізгі зерттеу мәселелері
  5.4 Экономикалық теорияның атқаратын қызметтері
  5.5 ҚР жекешелендіру мәні, кезеңдері және оны жүргізу әдістері
  5.6 Монетаризм бағытының негізгі тұжырымдамасы
  5.7 Ұдайы өндірістің негізгі қағидалары
  5.8 Экономикалық жүйе: мәні, элементтері, даму сипаты
  5.9 Экономикалық жүйенің дамуы үшін қажетті алғы шарттар мен жағдайлар
  5.10 Экономикалық жүйедегі рынок пен мемлекеттің өзара қатынасы
  5.11 А.Смиттің «Халықтар байлығының табиғаты мен себептері туралы
  зерттеулер» еңбегі
  5.12  Қазақстанның  экономикалық  жүйесі:  қалыптасу  және  даму
  ерекшеліктері.
  5.13 Қазақстандағы нарықтық экономиканы жедел жаңарту жолдары мен
бағыттары
  5.14 Қазақстанда нарықтық экономика  моделін  құру  және  дамыту
тұжырымдамасы
  5.15 Әлеуметтік бағытталған нарықтық экономика тұжырымдамасы
  5.16 Қазақстандағы ірі инвестициялық жобалар және оларды жүзеге асыру
бағдарламалары
  5.17 Экономиканы мемлекеттік реттеудің себептері мен қажеттілігі.
  5.18 Нарықтық экономикадағы кедейшілік: өзектілігі, күресу жолдары
  5.19 Тауар категориясының эволюциялық тұжырымдамалары
  5.20 Қазақстанның ұлттық валютасы: пайда болуы және дамуы
  5.21 Ақша жүйелері және оның элементтері
  5.22 Ақша айналысының заңы және оны реттейтін институттар
  5.23 Нарықтық шаруашылықтың артықшылықтары және кемшіліктері
  5.24 Қазақстанда нарықтық қатынастарды дамыту мақсатындағы реформалар
  5.25 Бағалы қағаздар рыногының маңызы, құрылымы, қызметтері
  5.26  Қазақстан  Республикасында  экономиканы  мемлекеттік  реттеу
  приоритеттері
  5.27  Қазақстан  Республикасының  экономикалық  өсуінің  негізгі
  алғышарттары
  5.28 Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық себептері мен формалары
  5.29 Қазіргі әлемдік қаржылық дағдарыс себептері мен ерекшеліктері
  5.30 Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы
  5.31 Монополиялық бәсекенің артықшылықтары мен кемшіліктері
  5.32 Экономикалық дағдарыс кезіндегі мемлекеттік экономикалық саясат
  5.33 Циклдық ауытқуларды реттеудегі инвестициялардың рөлі
  5.34 Сұраныс және ұсыныс теориясы
  5.35 Мемлекеттің негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері
  5.36 ҚР инфляцияға қарсы саясаты
  5.37 Экономикалық даму және экономикалық өсу
  5.38 Макроэкономикалық тепе теңдікті қамтамасыз етудегі ақша-несие
саясатының рөлі
  5.39 Несие жүйесі түсінігі және оның түрлері
  5.40 Банктер, олардың қызметтері және түрлері.


  6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
                                   Кесте 5
|Тақырыптар            |Көрнекі    |Өздігінен  |Бақылау түрі |
|                 |құралдар, ТҚ, |оқуға    |       |
|                 |плакаттар,  |арналған  |       |
|                 |стендлер,   |сұрақтар  |       |
|Дәріс сабақтары |Практикалық  |       |      |       |
|         |сабақтары   |       |      |       |
|1        |2       |3       |4      |5      |
|Экономикалық   |Экономикалық  |“Экономикалық |Позитивті  |Тыңдау,   |
|теорияның пәнi  |теорияның пәнi |теория”    |және    |ауызша сұрау,|
|және әдiстерi  |және әдiстерi |әдістерінің  |нормативті |рефераттарды |
|         |        |сызбанұсқалары|экономика  |талдау,   |
|         |        |       |      |пікірталас  |
|Экономиканы   |Экономиканы  |Өндірістік  |Экономикалық|Тыңдау,   |
|ұйымдастырудың  |ұйымдастырудың |мүмкіндіктер |игіліктердің|ауызша сұрау,|
|негiзгi     |негiзгi    |қисығының   |айналымы,  |рефераттарды |
|нышандары.    |нышандары.   |кестесі.   |экономикалық|талдау,   |
|         |        |“Экономикалық |жүйелердің |пікірталас  |
|         |        |жүйелер”   |әртүрлі   |       |
|         |        |сызбанұсқасы. |типтері   |       |
|Меншiктiк    |Меншiктiк   |“Меншік    |Меншік   |Тыңдау,   |
|қатынастары және |қатынастары  |құрылымы”   |тұлғалары  |ауызша сұрау,|
|олардың     |және олардың  |сызбанұсқасы. |мен     |рефераттарды |
|экономикадағы  |экономикадағы |       |нысандары  |талдау,   |
|ролi       |ролi      |       |      |пікірталас  |
|Нарықтық     |Нарықтық    |       |Постсоциалис|Тыңдау,   |
|экономиканың   |экономиканың  |       |ттік елдерде|ауызша сұрау,|
|қалыптасу    |қалыптасу   |       |нарықтық  |рефераттарды |
|механизмi және  |механизмi және |       |қатынастарды|талдау,   |
|мәнi.      |мәнi.     |       |ң қалыптасу |пікірталас  |
|         |        |       |заңдылықтары|       |
| Сұраныс және  | Сұраныс және |Сұраныс және |Тұтынушы  |Тыңдау,   |
|ұсыныс      |ұсыныс     |ұсыныс    |пайдалылығын|ауызша сұрау,|
|теориясының   |теориясының  |кестесі.   |барынша   |рефераттарды |
|негiзi      |негiзi     |       |жоғарлатудың|талдау,   |
|         |        |       |кардиналистт|пікірталас  |
|         |        |       |ік,     |       |
|         |        |       |ординалистік|       |
|         |        |       |бағыттары  |       |
|Капитал теориясы |Капитал    |“Кәсіпкерлік |Жеке ұдайы |Тыңдау,   |
|. Өзiндiк капитал|теориясы .   |формалары”  |өндіріс   |ауызша сұрау,|
|теориясының   |Өзiндiк капитал|сызбанұсқасы. |негізгі   |рефераттарды |
|айналымы     |теориясының  |       |қағидаттары.|талдау,   |
|         |айналымы    |       |Өндіріс   |пікірталас  |
|         |        |       |факторлары |       |
|         |        |       |нарығындағы |       |
|         |        |       |тепе-теңдік |       |
|Фирманың     |Фирманың    |“Шығындар және|Өндіріс   |Тыңдау,   |
|шығындары мен  |шығындары мен |пайда”    |уақыты және |ауызша сұрау,|
|кiрiстерi    |кiрiстерi   |сызбанұсқасы. |айналыс   |рефераттарды |
|         |        |       |уақыты.   |талдау,   |
|         |        |       |Баға, шекті |пікірталас  |
|         |        |       |шығындар  |       |
|         |        |       |және шекті |       |
|         |        |       |табыстарды |       |
|         |        |       |салыстыру. |       |
|         |        |       |Жетілген  |       |
|         |        |       |бәсеке   |       |
|         |        |       |нарығындағы |       |
|         |        |       |фирма    |       |
|         |        |       |жағдайы.  |       |
|Ұлттық экономика |Ұлттық     |ҚР-ның    |      |Тыңдау,   |
|жүйе ретiнде   |экономика жүйе |макроэкономика|      |ауызша сұрау,|
|         |ретiнде    |лық      |      |рефераттарды |
|         |        |көрсеткіштері |      |талдау,   |
|         |        |       |      |пікірталас  |
|Нарықтық     |Нарықтық    |«Мемлекеттік |Айналымның |Тыңдау,   |
|экономиканы   |экономиканы  |реттеу    |макроэкономи|ауызша сұрау,|
|мемлекеттiк   |мемлекеттiк  |әдістері»   |калық    |рефераттарды |
|реттеу      |реттеу     |сызбанұсқасы |үлгісі.   |талдау,   |
|         |        |       |Экономиканы |пікірталас  |
|         |        |       |мемлекеттік |       |
|         |        |       |реттеудің  |       |
|         |        |       |негізгі   |       |
|         |        |       |үлгілері,  |       |
|         |        |       |Қазақстан  |       |
|         |        |       |Республикасы|       |
|         |        |       |нда     |       |
|         |        |       |мемлекеттік |       |
|         |        |       |реттеу   |       |
|         |        |       |ерекшеліктер|       |
|         |        |       |і      |       |
|Экономикалық   |Экономикалық  |“Экономикалық |      |Тыңдау,   |
|дамудың     |дамудың    |циклдар”   |      |ауызша сұрау,|
|ауытқымалы болуы |ауытқымалы   |сызбанұсқасы |      |рефераттарды |
|және экономикалық|болуы және   |       |      |талдау,   |
|өсу       |экономикалық  |       |      |пікірталас  |
|         |өсу      |       |      |       |
|Ақша –несиелiк  |Ақша –несиелiк |“Ақшаның   |Инфляцияның |Тыңдау,   |
|реттеу      |реттеу     |сандық    |экономикалық|ауызша сұрау,|
|         |        |формуласының” |және    |рефераттарды |
|         |        |сызбанұсқасы. |әлеуметтік |талдау,   |
|         |        |“Мемлекеттік |салдары.  |пікірталас  |
|         |        |бюджет    |      |       |
|         |        |құрылымы”   |      |       |
|         |        |сызбанұсқасы. |      |       |
|Мемлекеттiң   |Мемлекеттiң  |Лоренц қисығы |ҚР     |Тыңдау,   |
|әлеуметтiк    |әлеуметтiк   |       |жұмыссыздық |ауызша сұрау,|
|саясаты     |саясаты    |       |түрлері мен |рефераттарды |
|         |        |       |себептері  |талдау,   |
|         |        |       |      |пікірталас  |
| Әлемдiк     | Әлемдiк    |«Халықаралық |      |Тыңдау,   |
|экономика    |экономика   |еңбек     |      |ауызша сұрау,|
|         |        |бөлінісі»   |      |рефераттарды |
|         |        |сызбанұсқасы |      |талдау,   |
|         |        |       |      |пікірталас  |


7 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

|Оқулық, оқу-әдістемелік құралдардың атауы |Кітап саны|Студент|Қамтылу пайызы |
|                     |     |саны  |        |
|Жалпы экономикалык теория /Шеденов О - А.,|50    |36   |100       |
|2002                   |     |    |        |
|Экономикалык теория / Аубакиров Я. -   |100    |36   |100       |
|Алматы, 1999               |     |    |        |
|Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу |40    |36   |100       |
|құралы. – Алматы: «Экономика», 2008.   |     |    |        |
|Мәдешев Н.Нарыктык экономик. теор.-    |25    |36   |69.4      |
|А-ты,1995                 |     |    |        |
|Апсалямов Н. ,ж.б.Экономикалық теория нег.|25    |36   |69.4      |
|-А-ты, 1999                |     |    |        |
|Мамыров Н.К., ж.б. Микроэкономика. -   |50    |36   |100       |
|Алматы, 2000 (каз), 2002         |     |    |        |
|Айдарханов М.Х. Микроэкономика. – Семей, |30    |36   |83.3      |
|2004                   |     |    |        |
|Мамыров Н.К., Тлеужанова М.        |50    |36   |100       |
|Макроэкономика. – А., 2002        |     |    |        |
|Дорнбуш Р. Макроэкономика (каз.яз). –   |4     |36   |11.1      |
|Ал-ты,1997                |     |    |        |
|Смагулова Ш.А., Баспакова А. Д.      |5     |36   |13.8      |
|Макроэкономика. - Алматы, 1999      |     |    |        |
|Ихданов Ж. Экономиканы мемлекеттік    |10    |36   |27.7      |
|реттеудің өзекті мәселелері. – А., 2002  |     |    |        |
|Смағулова, Г. Аймақтық экономиканы    |5     |36   |13.8      |
|басқару мәселелері :Оқу құралы - Алматы, |     |    |        |
|2005                   |     |    |        |
|Камали, Қ.М.  Сыртқы экономикалық    |5     |36   |13.8      |
|қызметті мемлекеттік басқару :Оқу     |     |    |        |
|құралы.-Алматы, 2005           |     |    |        |
|Курс экономической теории / Ред.     |19    |36   |52.7      |
|Чепуриной, Киселева. - Киров, 1996, 1999, |     |    |        |
|2000                   |     |    |        |

  8 ӘДЕБИЕТТЕР

  8.1 Негiзгi әдебиеттер
  1. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория: Оқу  құралы.  –  Алматы:
   «Экономика», 2008.
  2. Сабден О. Экономика производства и рынок. – Алматы: ИД «Эксклюзив»,
   2009. – 312с.
 3. Сабден О. Кәсіпкерлік. – Алматы: ИД «Эксклюзив», 2009. – 320с.
  8.2.4 Кайкен Ж.Б., Сұлтанов Ө.С., Қалдыбаев М.М. Кәсіпорын экономикасы:
Оқулық. – Семей: ПК «Семей-печать», 2010. – 302б.


  8.2 Қосымша әдебиеттер

  8.2.1 Әубәкіров Я.Ә., Нәрібаев К.Н., Есқалиев М. Экономикалық теория
негіздері.-Алматы:Санат, 1998.
  8.2.2 Әубәкіров Я.Ә., Байжұмаев Б.Б., Жақыпова Ф.Н., Табеев Т.П.
Экономикалық теория. Оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 1998.
  8.2.3 Әпсәләмов Н.Ә., Исабеков Қ., Сұлтанов Ө.С. Экономикалық теория
негіздері. Оқу құралы.-Алматы: Ғылым, 1999.
  8.2.4 Шеденов Ө.Қ., Байжомартов У.С., Жүнісов Б.А., Комягин Б.И. Жалпы
экономикалық теория.-Алматы: Ақтөбе, 2002.
  8.2.5 Кошанов А.К. Национальные экономические интересы и отношения
собственности. – Алматы, 2009. – 356с.
  8.2.6 Баймұратов О. Қазақстан қаржы нарығы: Оқу құралы. – Алматы:
Экономика, 2007. – 296б.
  8.2.7 Жақыпбеков С.Т. Салықтық бақылау. – Алматы, 2010. – 127 б.
  8.2.8 Камали Қ.М. Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару. Оқу
құралы. – Алматы: Экономика, 2005. – 103 бет.
  8.2.9 Қуатова Д.Я. Кәсіпорын экономикасы. Практикум.  –  Алматы:
Экономика, 2006. - 106 бет.
  8.2.10Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник для студентов  вузов,
обучающихся   по   экономическим   специальностям   /Ю.В.Таранхуа;
под.ред.проф.А.В.Сидоровича. – М.:Издательство «Дело и сервис»,  2006.
-640с.
  8.2.11 Үмбетәлиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салық және салық салу: Оқулық. –
Алматы: Экономика, 2006. – 864 б.
  8.2.12 Ильясов К.К., Исахова П.Б. Расходы государственного бюджета:
Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2003. – 290с.
  8.2.13 Хамитов Н.Н. Банк ісі: Лекциялар курсы. – Алматы: Экономика,
2006. – 216 бет.
  8.2.14 Баймуратов У. Инвестиции и инновации: нелинейный синтез // Том
3. Избранные научные труды. – Алматы: БИС, 2005, - 320с.
  8.2.15 Жаналинов Б.Н. Инфляция және Қазақстандағы инфляцияға қарсы
саясат: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2007. – 224 б.
  8.2.16 Кайкен Ж.Б., Тойкин С.Қ., Қожагельдиев  Б.Қ.  Әлеуметтік-
экономикалық бағдарлау. Оқулық. – Семей: ПК «Семей-печать», 2010. – 120б.

  8.3 Мерзімдік басылымдар
  8.3.1 Қабылбеков М.Ғ. Тлеубаева М.К. Инновациялық жобаларды іске асыру
кезіндегі техникалық-экономикалық есептердің сатылары мен түрлері. Вестник
2007 № 3. 88 бет.
  8.3.2 Қажиева Ж.Х. Бәсекемен инновация ШҚО-ның экономикасын тиімді
дамытудағы негізгі фактор. Вестник №2 2007. 99 бет.
  8.3.4 Байболова А. ҚР-дағы еңбек нарығының жағдайы және даму болашағы
// Экономика және статистика. Вестник. 2005 №2. 109-112 беттер.
  8.3.5 Қалиаскаров А Еңбектің экономикалық тиімділігінің мәні және оның
көрсеткіштері. ҚАЗҰУ хабаршысы 2006 №2. 90-94 беттері.
  8.3.6 М.Нәрібаев Қазақстан мен Түрік  экономикалық  қатынастарын
Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметі тұрғысынан  жетілдіру. Қоғам мен
дәуір. № 1. 2007 18 бет.
  8.3.7 М.Нәрібаев Қазақстан мен Өзбекстан экономикалық ынтымастығын
кеңейту арқылы Қазақстанның  сыртқы  экономикалық  қызметін  жетілдіру
мүмкіндіктері. Қоғам мен дәуір. №4. 2007, 24 бет.
  8.3.8 Г.Дайырбекова Кәсіпорынның қызмет ету тиімділігі. Ақиқат №8 2007.
47 бет.
  8.3.9 Е.Жатқынбаев, С.Мақаш Экономикасындағы бәсекелестік қабілетінің
негізгі факторлары. Ақиқат № 2 2007. 5б.
  8.3.10 Н.Е. Жұлдызбаев ҚР-ның халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік
кәсіпкерлік корпорациялар. Хабаршы экономикалық сериясы. 2007 № 6 74 бет.
  8.3.11 Маханбет Н. Саясат № 2. 2008 30 бет. Қызмет көрсету туризмдегі
әлеуметтік экономикалық фактор ретінде. Саясат № 1. 2008. 30 бет.
  8.3.12 Маханбет Н. Саясат № 2. 2008 61 бет. Қызмет көрсету саласының
әлеуметтік экономикалық маңыздылығы. Саясат № 2. 2008. 30 бет.
  8.3.13 Осипова Г.М. Экономикалық теория негіздері КазМЗА Ғылыми кеңесі
оқу орындарының студенттері үшін оқу қуралы ретінде үсынған - Алматы 2002,
  8.3.14 Мәдешев Б.Р. Нарықтық экономикаға кіріспе. Оқу құралы. Алматы,
1995
Пәндер