Файл қосу


Женіл атлетикаҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі
  Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Жаратылыстану
              ғылымдары факультеті
  Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемесі
                 кафедрасы


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
              Пән: « Жеңіл атлетика»
          5В010800 «Дене шынықтыру және спорт»
         мамандығының 2 курс студенттеріне арналған

                 Семей 2013
  Құрастырушы: Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен
әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Жуманбаев А. Ж.
__________________________________________________________________


Кафедра отырысында бекітілді: хаттама №____ _____________ жылы


Дене шынықтыру және бастапқы
 әскери дайындықтың теориясы
мен      әдістемесі      кафедрасының      меңгерушісі
Прохоров Б.Н.


Жаратылыстану ғылымдары факультетінің оқу - әдістемелік кеңесі отырысында
талқыланды
Хаттама № _____ ______________ жылы

Жаратылыстану ғылымдары факультетінің
    оқу    -    әдістемелік    кеңесінің    төрайымы:
      Абдишева З. В.

Жаратылыстану ғылымдары
факультетінің Fалымдар
кеңесімен бекітілген

Хаттама № _____ ______________ жылы


Жаратылыстану ғылымдары
факультетінің                             деканы
    Ибраева Л.С..
         ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ – (SYLLABUS)


  Пән бойынша мәлімет
  Аты: «Женіл атлетика»
  Кредит саны – 2
  Оқу сандарының өтілу орындары: СМПИ №3 оқу ғимараты, сабақ кестесі
бойынша № аудитория


  Оқытушы туралы мәлімет:
  Жуманбаев Айбек Жамбулович, Дене шынықтыру  және  бастапқы  әскери
дайындықтың теориясы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы  Жұмыс
уақыты: 8.00 – 17.00 күнделікті


  Оқу жоспарынан көшірме
|Курс |Семестр            |Кредиттер|Дәрістер, |Тәжіриб |СРСП |
|   |                |     |сағат саны|сабақтар|   |
|   |                |     |     |, сағат |   |
|   |                |     |     |саны  |   |
|1 семестр                                 |
|1  |Жеңіл атлетика бөлімдері. Жеңіл|1    |1     |1    |   |
|   |атлетиканың түрлерінің     |     |     |    |   |
|   |сипаттамасы.          |     |     |    |   |
|2  |Жүру мен жүгіру, техникасының |1    |1     |1    |   |
|   |негіздері. Секіру, лақтыру   |     |     |    |   |
|   |техникасының негіздері.    |     |     |    |   |
|3  |Спорттық жүгірудегі дене    |1    |1     |1    |   |
|   |салмағын жалпы отра нуктесінен |     |     |    |   |
|   |қозғалыс жолы. Жүру негізіндегі|     |     |    |   |
|   |қадам ұзындығы мен жиілігі.  |     |     |    |   |
|4  |Қозғалу жылдамдығы. Шартты ара |1    |1     |1    |   |
|   |қашықтық бөлінуі.       |     |     |    |   |
|5  |Секіру техникасын үйретудегі  |1    |1     |1    |   |
|   |тұтас және бөлшектеп оқыту   |     |     |    |   |
|   |әдістерін қолдану. Негізгі   |     |     |    |   |
|   |қателер, оларды түзеу, ескерту.|     |     |    |   |
|6  |Екпіндеп жүгіру. Бастапқы ұшу |1    |1     |1    |   |
|   |жылдамдғы. Серпіліс пен    |     |     |    |   |
|   |қонудағы динамикалық      |     |     |    |   |
|   |жүктемелер.          |     |     |    |   |
|7  |Снарядтыңұшу алыстығы және оны |1    |1     |1    |   |
|   |анықтайтың факторлары.     |     |     |    |   |
|8  |Лақтыру түрлеріндегі снарядтың |1    |1     |1    |   |
|   |жылдамдық Лақтыру фазалары.  |     |     |    |   |
|   |Лақтыру техникасының түзетуге |     |     |    |   |
|   |арналған жаттығулар.      |     |     |    |   |
|9  |Негізгі секіру техникасының  |1    |1     |1    |   |
|   |түрлерін оқыту. Негізгі үйрету |     |     |    |   |
|   |тәсілдері, реті және өтілуі,  |     |     |    |   |
|   |секіруді реттік тәсіл бойынша |     |     |    |   |
|   |үйрету.            |     |     |    |   |
|10  |Найза мен граната лақтыруды  |1    |1     |1    |   |
|   |оқыту ерекшклігі.       |     |     |    |   |
|11  |Лақтыру техникасын түзетуге  |1    |1     |1    |20  |
|   |арналған жаттығулар. Найза мен |     |     |    |   |
|   |граната ұстау ерекшеліктері.  |     |     |    |   |
|12  |Жүгіру техникасының негізгі  |1    |1     |1    |20  |
|   |элементінің ерекшелігі. Жүгіру |     |     |    |   |
|   |жаттығуларын үйрету.      |     |     |    |   |
|13  |Екпіндеп жүгіріп лақтыру.   |1    |1     |1    |5   |
|   |Негізгі қателер, оны түзету.  |     |     |    |   |
|14  |Президенттік сынамалар бойынша |1    |1     |1    |   |
|   |өлшем тапсыруға дайындалу.   |     |     |    |   |
|15  |Презитенттік сынамаларды    |1    |1     |1    |   |
|   |тапсыру            |     |     |    |   |
|   |Барлығы            |15    |15    |15   |45  |

          Тәжірибелік сабақтарының өткізу жспары
Тақрыбы: Жеңіл бөлімдері. Жеңіл атлетиканың түрлерінің сипаттамасы.
Тақрыбы: Жүру мен  жүгіру,  техникасынң  негіздері.  Секіру,  лақтыру
техникасының негіздері.
Тақрыбы: Спорттық жұгірудегі дене салмағын жалпы отра нүктесінен қозғалыс
жолы. Жүру негізіндегі қадам ұзындығы мен жиілігі.
Тақрыбы: Қозғалту жылдамдығы. Шартты ара қашықтық бөлінуі.
Тақрыбы: Секіру техникасын үйретудегі тұтас және бөлшектеп оқыту әдістерін
қолдану. Негізгі қателер, оларды түзеу, ескерту.
Тақрыбы: Екпіндеп жгіру. Бастапқы ұшу жылдамдығы. Серпіліс пен қоудағы
динамикалық жүктемелер.
Тақрыбы: Снарядтың ұшу алыстығы және оны анықтайтың факторлары.
Тақрыбы: Лақтыру түрлеріндегі снарядтың жылдамдық Лақтыру фазалары. Лақтыру
техникасының түзетуге арналған жаттығулар.
Тақрыбы: Негізгі секіру техникасының түрлерін оқыту.  Негізгі  үйрету
тәсілдері, реті және өтілуі, секіруді реттік тәсіл бойынша үйрету.
Тақрыбы: Найза мен граната лақтыруды оқыту еркешелігі.
Тақрыбы: Дақтыру техникасын түзетуге арналған жаттығулар. Найза мен граната
ұстау ерекшеліктері.
Тақрыбы: Жүгіру техникасының  негізгі  элементінің  ерекшелгі.  Жүгіру
жаттығуларын үйрету.
Тақрыбы: Екпіндеп жүгіріп лақтыру. Негізгі қателер, оны түзеу.
Тақрыбы: Президенттік сынамалар бойынша өлшем тапсыруға дайындалу.
Тақырыбы: Президенттік сынамалар тапсыру.


               СӨЖ орындалу және тапсыру кестесі
|№ |Тақырыбы   |Тапсырманың  |Ұсынылатын   |Ұпай |Жұмыстарды  |Бақылау |
|  |       |мазмұны мен  |әдебиттер    |   |тапсыру   |түрі   |
|  |       |мақсаты    |негізгі/қосымша |   |уақыты    |     |
|1 |Жүгіру мен  |Конспект жазу |(1,2,3,5,6,)\  |5   |3 апта    |Жазбаша |
|  |секіру    |       |(1,2,3)     |   |       |есеп   |
|  |түрлерінің  |       |        |   |       |     |
|  |техникасын  |       |        |   |       |     |
|  |талдау және  |       |        |   |       |     |
|  |оқыту     |       |        |   |       |     |
|  |әдістемесі  |       |        |   |       |     |
|2 |Ұзындыққа   |Конспект жазу |(1,2,3,5,6,)\  |5   |5 апта    |Жазбаша |
|  |секірудің   |       |(1,2,3)     |   |       |есеп   |
|  |техникасын  |       |        |   |       |     |
|  |талдау және  |       |        |   |       |     |
|  |үйрету    |       |        |   |       |     |
|  |әдістемесі.  |       |        |   |       |     |
|  |Жүгіру    |       |        |   |       |     |
|  |техникасының |       |        |   |       |     |
|  |негізгі    |       |        |   |       |     |
|  |элементінің  |       |        |   |       |     |
|  |ерекшелгі.  |       |        |   |       |     |
|  |Жүгіру    |       |        |   |       |     |
|  |жаттығуларын |       |        |   |       |     |
|  |үйрету.    |       |        |   |       |     |
|3 |Биікке секіру |Конспект жазу |(1,2,3,5,6,)\  |5   |6 апта    |Жазбаша |
|  |техникасын  |       |(1,2,3)     |   |       |есеп   |
|  |талдау және  |       |        |   |       |     |
|  |оқыту     |       |        |   |       |     |
|  |әдістемесі  |       |        |   |       |     |


        СОӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі
|№ |Тақырыбы   |Тапсырманың |Ұсынылатын   |Ұпай |Жұмыстарды |Бақылау |
|  |       |мазмұны мен |әдебиттер   |   |тапсыру   |түрі  |
|  |       |мақсаты   |негізгі/қосымша|   |уақыты   |    |
|1 |Жеңіл    |Жеңіл    |(1,2,3,4) /  |2  |1 апта   |Жазбаша |
|  |атлетика   |атлетика,  |(1,3)     |   |      |есеп  |
|  |бөлімдері.  |оның    |        |   |      |    |
|  |Жеңіл    |түрлеріне  |        |   |      |    |
|  |атлетиканың |сипаттама  |        |   |      |    |
|  |түрлерінің  |жазу    |        |   |      |    |
|  |сипаттамасы. |      |        |   |      |    |
|2 |Жүру мен   |      |(1,2,3,4) /  |2  |2 апта   |Ауызша |
|  |жүгіру,   |      |(1,3)     |   |      |тексеру |
|  |техникасының |      |        |   |      |    |
|  |негіздері.  |      |        |   |      |    |
|  |Секіру,   |      |        |   |      |    |
|  |лақтыру   |      |        |   |      |    |
|  |техникасының |      |        |   |      |    |
|  |негіздері.  |      |        |   |      |    |
|3 |Спорттық   |Жаттығу   |(1,2,3,4) /  |2  |3 апта   |Ауызша |
|  |жүгірудегі  |кешенің   |(1,3)     |   |      |тексеру |
|  |дене салмағын|құрастыру  |        |   |      |    |
|  |жалпы орта  |      |        |   |      |    |
|  |нүкиесінен  |      |        |   |      |    |
|  |қозғалыс   |      |        |   |      |    |
|  |жолы. Жүру  |      |        |   |      |    |
|  |негізіндегі |      |        |   |      |    |
|  |қадам    |      |        |   |      |    |
|  |ұзындығы мен |      |        |   |      |    |
|  |жиілігі.   |      |        |   |      |    |
|4 |Қозғалу   |Сабақ    |(1,2,3,4) /  |2  |4 апта   |Жазбаша |
|  |жылдамдығы. |жоспарын  |(1,3)     |   |      |есеп  |
|  |Шартты ара  |жазу    |        |   |      |    |
|  |қашықтық   |      |        |   |      |    |
|  |бөлінуі.   |      |        |   |      |    |
|5 |Секіру    |Жаттығу   |(1,2)/(1,2)  |2  |5 апта   |Жазбаша |
|  |техникасын  |түрлерін  |        |   |      |есеп  |
|  |үйретудегі  |орындау   |        |   |      |    |
|  |тұтас және  |әдістерін  |        |   |      |    |
|  |бөлшктеп   |үйрету   |        |   |      |    |
|  |оқыту    |әдістемесін |        |   |      |    |
|  |әдістерін  |оқу. Реферат|        |   |      |    |
|  |қолдану.   |жазу.    |        |   |      |    |
|  |Негізгі   |      |        |   |      |    |
|  |қателер,   |      |        |   |      |    |
|  |оларды түзеу,|      |        |   |      |    |
|  |ескерту.   |      |        |   |      |    |
|6 |Екпіндеп   |Жылдамдық  |(1,2,3)/(1,2,3)|2  |6 апта   |Жазбаша |
|  |жүгіру.   |уақытң   |        |   |      |есеп  |
|  |Бастапқы ұшу |есептеу.  |        |   |      |    |
|  |жылдамдығы. |Конспект  |        |   |      |    |
|  |Серпіліс пен |жазу.    |        |   |      |    |
|  |қонудағы   |      |        |   |      |    |
|  |динамикалық |      |        |   |      |    |
|  |жүктемелер. |      |        |   |      |    |
|7 |Снарядтың ұшу|Үйрету   |(1,2,3,4)/(1,3)|2  |7 апта   |Ауызша |
|  |алыстығы және|әдістерін  |        |   |      |тексеру |
|  |оны     |білу,    |        |   |      |    |
|  |анықтайтың  |қателерді  |        |   |      |    |
|  |факторлары  |түзеу және |        |   |      |    |
|  |       |болдырмау  |        |   |      |    |
|  |       |ережелерін |        |   |      |    |
|  |       |жазу.    |        |   |      |    |
|8 |Лақтыру   |Оқытудағы  |(1,2,3,4)/(1,3|2  |8 апта   |Жазбаша |
|  |түрлеріндегі |жаттығулады |)       |   |      |есеп  |
|  |снарядтың  |таңдау    |       |   |      |    |
|  |жылдамдық  |әдістемесін |       |   |      |    |
|  |лақтыру   |оқу.     |       |   |      |    |
|  |фазалары.  |Конспект жазу|       |   |      |    |
|  |Лақтыру   |       |       |   |      |    |
|  |техникасының |       |       |   |      |    |
|  |түзетуге   |       |       |   |      |    |
|  |арналған   |       |       |   |      |    |
|  |жаттығулар. |       |       |   |      |    |
|9 |Негізгі   |Оқытудағы  |(1,2,3)/(1,2,3|2  |9 апта   |Жазбаша |
|  |секіру    |жаттығурарды |)       |   |      |есеп  |
|  |техникасының |таңдау    |       |   |      |    |
|  |түрлерін   |әдістемесін |       |   |      |    |
|  |оқыту.    |оқ.     |       |   |      |    |
|  |Негізгі   |Конспект жазу|       |   |      |    |
|  |үйрету    |       |       |   |      |    |
|  |тәсілдері,  |       |       |   |      |    |
|  |реті және  |       |       |   |      |    |
|  |өтілуі,   |       |       |   |      |    |
|  |секіруді   |       |       |   |      |    |
|  |реттік тәсіл |       |       |   |      |    |
|  |бойынша   |       |       |   |      |    |
|  |үйрету.   |       |       |   |      |    |
|10 |Найза мен  |Секіру    |(1,2)/(1,2)  |2  |10 апта   |Жазбаша |
|  |граната   |техникасын  |       |   |      |есеп  |
|  |лақтыруды  |       |       |   |      |    |
|  |оқыту    |       |       |   |      |    |
|  |ерекшелігі. |       |       |   |      |    |
|11 |Лақтыру   |Оқыту    |(1,2,3)/(1,2,3|2  |11 апта   |Жазбаша |
|  |техникасын  |тәсілдеріне |)       |   |      |есеп  |
|  |түзетуге   |әдістемелік |       |   |      |    |
|  |арналған   |таңдау    |       |   |      |    |
|  |жаттығулар. |       |       |   |      |    |
|  |Найза мен  |       |       |   |      |    |
|  |граната ұстау|       |       |   |      |    |
|  |ерекшелітері.|       |       |   |      |    |
|12 |Жүгіру    |Жаттғу    |(1,2,3,4)/(1,3|2  |12 апта   |Жазбаша |
|  |техникасының |кешенің   |)       |   |      |есеп  |
|  |негізгі   |ұйымдастыру |       |   |      |    |
|  |элементінің |       |       |   |      |    |
|  |ерекшелігі. |       |       |   |      |    |
|  |Жүгіру    |       |       |   |      |    |
|  |жаттғуларн  |       |       |   |      |    |
|  |үйрету.   |       |       |   |      |    |
|13 |Екпіндеп   |Оқытудағы  |(1,2,3,4)/(1,3|2  |13апта   |Жазбаша |
|  |жүгіріп   |жаттығуларды |)       |   |      |есеп  |
|  |лақтыру.   |таңдау    |       |   |      |    |
|  |Негізгі   |әдістемесін |       |   |      |    |
|  |қателер, оны |оқу. Конспект|       |   |      |    |
|  |түзету.   |жазу     |       |   |      |    |
|14 |Президенттік |жүгіру    |(1,2,3)/(1,2,3|2  |14 апта   |Ауызша |
|  |сынамалар  |техникасын  |)       |   |      |тексеру |
|  |бойынша өлшем|дұрыс орындау|       |   |      |    |
|  |тапсыруға  |тәсілдері  |       |   |      |    |
|  |дайындалу.  |       |       |   |      |    |
|15 |Презитенттік |Президенттік |(1,2)/(1,2)  |2  |15 апта   |Ауызша |
|  |снамалар   |сынамаларға |       |   |      |тексеру |
|  |тапсыру.   |айындалу   |       |   |      |    |
                Негізгі әдебиет
  1. Жеңіл атлетика кітабі. Озолина Н.Г., М.Ф. и С
  2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабі. Хоменкова Л.С., М.Ф. и С
  3. Жеңіл атлетик кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С
  4. Жеңіл атлетикаға жаттығулар және машықтану. Алабина М., М.Ф и С


                Қосымша әдебиет
  1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С
  2. Тәжірибелі спортшыларды даурлау. Платогов В.Н., М.Ф. и С
  3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г. Москва АСТ Астрель.
  4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру. М.Ф. и С


            Білімді бағалау туралы мәлімет
  «Жеңіл атлетика» теориялық курс болып есептеледі. Сондықтан, бақылаудың
негізгі түрі болып саналатын барлқ жеке тапсырмаларды орындау міндетті
шарт.
  Студент сабаққа қатысуы міндетті. Ешқандай сабақты себепты  босату
студентті барлық тәжірибелік және жеке қорытынды бақылау түрлері арқлы
студенттің білімі бағаланаты.
   Әр аралық бақылау балмен бағаланады:, практикалық сабақтан тапсырмалар
орындау – 35б х 3 = 105б, СРСП – 10 х 3 = 30б, СРС – 25 х 3 = 75б, межелік
бақылау – 60б, барлығы – 270б , 30б – сабаққа толық қатысқаны үшін
қойылады.   Қорытынды бақылау курсты біткен кезде емтихан арқылы
бағаланады – 400б.
    1 аралық бақылау жүргізгенде 7 оқу аптасында жинаған ұпай санын
қосып бағалайды.
  2 (корытынды) аралық бақылау жүргізгенде студенттің 15 оқу аптасында
жинаған ұпай саны есептеледі.
  Оқу курсы сонында қорытынды бақылау - емтихан.
     Емтиханға қорытынды межелік бақылауда 50% дан кем емес болған
жағдайда ғана жіберіледі
   Қорытынды баға:
  Аралық бақылау - 600%
  Емтихан - 400%
  Пәнді оқу үрдісіне студентке  келесі  әкімшілік  талаптар  саясаты
белгіленеді:
   1. Пәннің бөлімдері мен оны оқуға қойылатын негізгі талаптар:
    ● Студент барлық сабақтарға қатысып, СРСП мен дәріс сабақтарында
    белсенділік көрсету керек;
    ● Дәріс сабақтарында конспект жазып тиянақты тыңдап, тәртіп бұзбау
    керек.


   2. Сабақтағы тәртіп ережесі:
    ● Қонырауға дейін сабаққа қіру, кешікпей;
    ● Сырт киімдерді гардеробқа тапсыру;
    ● Сабақ үстінде мобильді телефондарын сөніру;
    ● Оқытушының көмегі керек кезде қолын көтеріп сұрау;
    ●Сабақ барысында сұрану немесе аудиториядан шығу рұқсат етілмейді.


              Тәжірибелік сабақ №1

Тақырыбы: Жеңіл атлетика бөлімдері. Жеңіл атлетиканың түрлерінің
сипаттамасы.

Мақсаты: Оқушыға жеңіл атлетиканың бөлімдері мен сипаттамаларына таныстыру

   Сұрақтар:

1.Жеңіл атлетиканы қандай спорт түріне жатқызамыз?
2.Жеңіл атлетика нені оқытады?
3.Жеңіл атлетика қандай спорт түрлерін біріктіреді?


Әдістемелік нұсқаулар: Жеңіл атлетика түрлерінінің тәсілін үйрету Дене
күштің сапалығы мен шыдамдылық қасиеттерін, яғни жылдамдық күштілігін
жетілдіруге, дамытуға арналған жалпы арнайы жаттығулар мен ойындарға
үйрету. Жеңіл атлетика түрлерін меңгеру техникасының барлық негізгі
қимылдарын талдау әр спорт түрлерінен сабақ өткізу.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

   1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
   2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова Л.С., М.Ф. и
    С., 1984
   3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
   4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану. Алабина М.,
    М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:


    1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С, 1984
    2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
    3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва АСТ Астрель,
      2004
    4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004


              Тәжірибелік сабақ №2


Тақырыбы: Жүру мен жүгіру техникасының негіздері. Секіру, лақтыру
техникасының негіздері.


Мақсаты: Оқушыларға жүгіру және секіру жаттығуларының техникасын үйрету.


Сұрақтар:
   1. Жүгіру жаттығулары.
   2. Жүгірудің шығу тегі.
   3. Жүгірудің қашықтықтары.


Әдістемелік нұсқаулар: Жеңіл атлетика түрлерінінің тәсілін үйрету Дене
күштің сапалығы мен шыдамдылық қасиеттерін, яғни жылдамдық күштілігін
жетілдіруге, дамытуға арналған жалпы арнайы жаттығулар мен ойындарға
үйрету. Жеңіл атлетика түрлерін меңгеру техникасының барлық негізгі
қимылдарын талдау әр спорт түрлерінен сабақ өткізу.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

    1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
    2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова Л.С., М.Ф.
      и С., 1984
    3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
    4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану. Алабина М.,
      М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:


      1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С, 1984
      2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н., М.Ф. и С,
       1986
      3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва АСТ Астрель,
       2004
      4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру.М.Ф. и С,
       2004
              Тәжірибелік сабақ №3

Тақырыбы: Спорттық жүгірудегі дене салмағын жалпы орта нүктесінен қозғалыс
жолы. Жүру кезіндегі қадам ұзындығы мне жиілігі.

Мақсаты: Спорт әлеуметтік құнды тұлға қалыптастырудың тиімді жолы.

Сұрақтар:

   1. Спорттық жүрудегі спортшының жалпы салмағын орта нүктесінің
    проекциясы.
   2. Спорттық жүрістің техникасы.
   3. Жүру, циклдық қозғалыс.


  Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл табанмен
  қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты сақтайды,
  біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді қозғалыспен
  алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт жаққа
  жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың бірінші
  бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

      1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
      2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова Л.С.,
       М.Ф. и С., 1984
      3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
      4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану. Алабина
       М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:


          1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С, 1984
          2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н., М.Ф.
            и С, 1986
          3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва АСТ
            Астрель, 2004
          4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру.М.Ф.
            и С, 2004


              Тәжірибелік сабақ №4

Тақырыбы: Қозғалу жылдамдығы. Шартты ара қашықтық бөлінуі.

Мақсаты: Оқушыны қозғалу жылдамдығы мен шартты ара қашықтық бөлінуімен
таныстыру.

Сұрақтар:

   1. Қозғалыс жылдамдығы.
   2. Шартты ара қашықтық.
   3. Жүгірудегі қашықтықтар.


Әдістемелік нұсқаулар: Жеңіл атлетика түрлерінінің тәсілін үйрету Дене
күштің сапалығы мен шыдамдылық қасиеттерін, яғни жылдамдық күштілігін
жетілдіруге, дамытуға арналған жалпы арнайы жаттығулар мен ойындарға
үйрету. Жеңіл атлетика түрлерін меңгеру техникасының барлық негізгі
қимылдарын талдау әр спорт түрлерінен сабақ өткізу.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

      1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
      2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова Л.С.,
       М.Ф. и С., 1984
      3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
      4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану. Алабина
       М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:


       1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С, 1984
       2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н., М.Ф. и С,
         1986
       3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва АСТ
         Астрель, 2004
       4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру.М.Ф. и С,
         2004
              Тәжірибелік сабақ №5


  Тақырыбы: Секіру техникасын үйретудегі тұтас және бөлшектеп оқыту
  әдістерін қолдану. Негізгі қателер, оларды түзеу, ескерту.


  Мақсаты: Бір орында секіру. Бөренеге немесе гимнастикалық қабырғаға
  тіреліп секіру, аяқты жартылай бүгіп, жеңіл секіру техникаларын үйрету.


  Сұрақтар:


    1. Қысқа секірістерден секіру жолдары?
    2. Биіктікке секіру техникасы.
    3. Негізгі қателер, оларды түзету.

  Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл табанмен
  қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты сақтайды,
  біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді қозғалыспен
  алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт жаққа
  жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың бірінші
  бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

          1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
         2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова
          Л.С., М.Ф. и С., 1984
         3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
         4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
          Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

           1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С,
             1984
           2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н.,
             М.Ф. и С, 1986
           3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва
             АСТ Астрель, 2004
           4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
             ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004              Тәжірибелік сабақ №6

Тақырыбы: Екпіндеп жүгіру. Бастапқы ұшу жылдамдығы. Серпіліс пен қонудағы
динамикалық жүктемелер.

Мақсаты: Оқушыларға жүгіріп келіп ұзындыққа «тізені бүгіп» тәсілімен оқыту.

Сұрақтар:

   1. Екпіндеп жүгіру
   2. Адымдау әдісі мен екпін алу.
   3. Жетектеуші және арнайы жаттығулар.

Әдістемелік нұсқаулар: Мүмкіндігінше, оқушылар сілтеуді түзу ұстаған дерлік
аяқпен жасап, үйренген дұрыс. Серпілудің өзі секундтің оннан бір бөлігінен
сәл-пәл астам уақыт ішінде жасалады. Ол жоғары қарай бағытталуы керек.
Соңғы күш жұмсау табан арқылы жүзеге асады.


Қолданатын негізгі әдебиеттер:

          1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
          2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова
            Л.С., М.Ф. и С., 1984
          3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
          4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
            Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

              1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С,
               1984
              2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов
               В.Н., М.Ф. и С, 1986
              3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
               Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
              4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
               ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004

              Тәжірибелік сабақ №7

Тақырыбы: Снарядтың ұшу алыстығы және оны анықтайтын факторлары.

Мақсаты: Оқушыларды снарядтың ұщу алыстығы меноны анықтайтын факторларымен
таныстыру.

Сұрақтар:

   1. Снарядтың ұшу алыстығы.
   2. Ядро итеру.
   3. Найза лақтыру.

Әдістемелік нұсқаулар: Итерілгенде аяқты тез және күшпен түзеп, сілтеген
аяқты алғы биікке шығарып,кеудені түзеу керек. Иық пен кеуде алдыға биікке
көтеріледі. Итерілу бұрышы 70-75 градус. Ядро жылдамдық күшейуі соңғы
лақтыру кезінде өтеді. 180 градусқа белсенді бұрылып жамбасты көтеріп,
қатты кеуде қозғалысымен итерілегн бағытта иықтағы белбеудің алғы биікке
жылдам бұрылып ядроны қолмен лақтыру.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

         1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
         2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова
          Л.С., М.Ф. и С., 1984
         3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
         4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
          Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

           1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С,
             1984
           2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н.,
             М.Ф. и С, 1986
           3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва
             АСТ Астрель, 2004
           4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
             ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004


              Тәжірибелік сабақ №8

Тақырыбы: Лақтыру түрлеріндегі снарядтың жылдамдық Лақтыру фазалары.
Лақтыру техникасын түзетуге арналған жаттығулар.

Мақсаты: Лақырушыға снарядты лақтырғаннан кейін дене тепетендігін сақтап
қалып, жарыстың ережесін бұзбауға үйрету.

Сұрақтар:

   1. Жеңіл атлетикалық лақтыру деген не?
   2. Лақтырудың түрлері.
   3. Лақтыруды қалай дұрыс жүзеге асыру керек?

Әдістемелік нұсқаулар: Лақтырудың бағытына қарай қыр тұрып, допты
лақтыру.Айқасып лақтырылған адымды мәйелік күшпен үйлестіруді оқыту. Оң
аяқты айқастырып шығарғаннан кейін ол аяқ лақтыру адымының жайына қойылады.
 Снарядты өзіне алып лақтырудың бағытына қарай денені бұру. Бұл фазада
спортшының қалай болғанда да снарядқа дәл тигізуі дер кезінде аяқ
ауыстыруымен дене салмағының негізгі орталығының төмендеуімен қамтамасыз
етіледі.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

         1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
         2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова
          Л.С., М.Ф. и С., 1984
         3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
         4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
          Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

             1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С,
              1984
             2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н.,
              М.Ф. и С, 1986
             3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва
              АСТ Астрель, 2004
             4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
              ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004
              Тәжірибелік сабақ №9

Тақырыбы: Негізгі секіру техникасының түрлерін оқыту. Негізгі үйрету
тәсілдері,реті және өтілуі, секіруді реттік тәсіл бойынша үйрету

Мақсаты:Оқушыларды негізгі үйрету тәсілдерінің ретімен таныстыру секіруді
реттік тәсіл бойынша үйрету


Сұрақтар:

1.Екі аяақпен орнына итеріліп секіріп белсенді сілтеген қолмен, аяқты алыс
итеріп жерге қону
2.Орнына 3 айналып секіру
3.Жүгіріп келіп ұзындыққа «тізені бүгіп» секіру


Әдістемелік нұсқаулар: Ұзындыққа секіру әдісін элементтерін 1-3 сыныптан
бастап оқыту керек. Балаларды тігінен кедергіні дұрыс өтіп, итерілген
орынға бір аяқпен түсіп жерге екі аяқпен қону.Сабақ ойын түрде өту керек.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

                1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и
                 С, 1989
                2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
                 Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
                3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф.
                 и С, 1982
                4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
                 машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

                 1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г.,
                  М.Ф. и С, 1984
                 2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                  Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                 3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                  Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
                 4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                  ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004
              Тәжірибелік сабақ №10

Тақырыбы: Найза мен граната лақтыруды оқыту ерекшелігі

Мақсаты: Оқушыларды снарядты дұрыс ұстап оқыту ерекшелігімен таныстыру.


Сұрақтар:

   1. Найза ұстау әдісінің түрлері қандай?
   2. Гранатаны қашықтыққа лақтыру
   3. Найза лақтыру техникасы деген не?Әдістемелік нұсқаулар: Лақтырудың бағытына қарай қыр тұрып, допты
лақтыру.Айқасып лақтырылған адымды мәйелік күшпен үйлестіруді оқыту. Оң
аяқты айқастырып шығарғаннан кейін ол аяқ лақтыру адымының жайына қойылады.
 Снарядты өзіне алып лақтырудың бағытына қарай денені бұру. Бұл фазада
спортшының қалай болғанда да снарядқа дәл тигізуі дер кезінде аяқ
ауыстыруымен дене салмағының негізгі орталығының төмендеуімен қамтамасыз
етіледі.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

          1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
          2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова
           Л.С., М.Ф. и С., 1984
          3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
          4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
           Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

              1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и
                С, 1984
              2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов
                В.Н., М.Ф. и С, 1986
              3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
              4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004

              Тәжірибелік сабақ №11

Тақырыбы: Лақтыру техникасын түзетуге арналған жаттығулар. Найза мен
граната ұстау ерекшеліктері.

Мақсаты: Оқушыларды лақтыру техникасына дұрыс үйретіп негізгі
қателерін жою

Сұрақтар:

1.Жүгіріп найза лақтыру
2.Лақтыру неше әдіспен орындалады
3.Снарядты дұрыс лақтыру
Әдістемелік нұсқаулар: Лақтырудың бағытына қарай қыр тұрып, допты
лақтыру.Айқасып лақтырылған адымды мәйелік күшпен үйлестіруді оқыту. Оң
аяқты айқастырып шығарғаннан кейін ол аяқ лақтыру адымының жайына қойылады.
 Снарядты өзіне алып лақтырудың бағытына қарай денені бұру. Бұл фазада
спортшының қалай болғанда да снарядқа дәл тигізуі дер кезінде аяқ
ауыстыруымен дене салмағының негізгі орталығының төмендеуімен қамтамасыз
етіледі.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

           1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
           2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
             Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
           3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С,
             1982
           4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
             машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

               1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф.
                 и С, 1984
               2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов
                 В.Н., М.Ф. и С, 1986
               3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                 Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
               4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                 ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004


              Тәжірибелік сабақ №12

   Тақырыбы: Жүгіру техникасының негізгі элементінің ерекшелігі. Жүгіру
жаттығуларын үйрету.


   Мақсаты: Оқушыларды жүгіру техникасының негізгі элементтерімен
таныстыру.


   Сұрақтар:


   1.Жүгіру элементтері
   2. Қысқа қашықтыққа жүгіру
   3.Ұзақ қашықтыққа жүгіру


   Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл
  табанмен қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты
  сақтайды, біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді
  қозғалыспен алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт
  жаққа жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың
  бірінші бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

              1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С,
                1989
              2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
                Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
              3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и
                С, 1982
              4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
                машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986
  Қосымша әдебиет:

                 1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г.,
                  М.Ф. и С, 1984
                 2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                  Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                 3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                  Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
                 4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                  ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004


              Тәжірибелік сабақ №13

   Тақырыбы: Екпіндеп жүгіріп лақтыру. Негізгі қателер, оны түзету

Мақсаты: Оқушыларды екпіндеп жүгіріп лақтыруға үйрету

Сұрақтар:

1.Техниканы жекеше нұсқамен меңгеру.
2. Найза лақтырудың ашық кеңістігіне беталыс.
3.Төрт санақты лақтыру.

Әдістемелік нұсқаулар: Лақтырудың бағытына қарай қыр тұрып, допты
лақтыру.Айқасып лақтырылған адымды мәйелік күшпен үйлестіруді оқыту. Оң
аяқты айқастырып шығарғаннан кейін ол аяқ лақтыру адымының жайына қойылады.
 Снарядты өзіне алып лақтырудың бағытына қарай денені бұру. Бұл фазада
спортшының қалай болғанда да снарядқа дәл тигізуі дер кезінде аяқ
ауыстыруымен дене салмағының негізгі орталығының төмендеуімен қамтамасыз
етіледі.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

                1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и
                 С, 1989
                2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
                 Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
                3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф.
                 и С, 1982
                4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
                 машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986
  Қосымша әдебиет:

                    1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан
                     И.Г., М.Ф. и С, 1984
                    2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                     Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                    3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы.
                     Озолин Н.Г.,Москва АСТ Астрель,
                     2004
                    4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету
                     және ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004

              Тәжірибелік сабақ №14

   Тақырыбы: Президенттік сынамалар бойынша өлшем тапсыруға дайындалу.


   Мақсаты: Президенттік сынама арқылы жастарды салауатты өмірге
тәрбиелеу


   Сұрақтар:


   1. Президенттік сынаманы тапсырудағы ролі
   2. Дене тәрбиесі жүйесіндегі пайдалану нәтижелері қандай?
   3. Білім министірлігі бекіткен бағдарламасы неше сатыдан тұрады?


   Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл
  табанмен қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты
  сақтайды, біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді
  қозғалыспен алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт
  жаққа жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың
  бірінші бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

                1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и
                 С, 1989
                2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
                 Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
                3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф.
                 и С, 1982
                4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
                 машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986
  Қосымша әдебиет:

                  1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г.,
                    М.Ф. и С, 1984
                  2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                    Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                  3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                    Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
                  4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                    ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004

              Тәжірибелік сабақ №15

   Тақырыбы: Президенттік сынамалар тапсыру.


   Мақсаты: Президенттік сынама арқылы жастарды салауатты өмірге
тәрбиелеу


   Сұрақтар:


   1. Президенттік сынаманы тапсырудағы ролі
   2. Дене тәрбиесі жүйесіндегі пайдалану нәтижелері қандай?
   3. Білім министірлігі бекіткен бағдарламасы неше сатыдан тұрады?

   Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл
  табанмен қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты
  сақтайды, біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді
  қозғалыспен алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт
  жаққа жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың
  бірінші бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

                 1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М
                   Ф и С, 1989
                 2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының
                   кітабы. Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
                 3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л.,
                   М.Ф. и С, 1982
                 4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар
                   және машықтану. Алабина М., М.Ф. и С,
                   1986
  Қосымша әдебиет:

                    1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан
                     И.Г., М.Ф. и С, 1984
                    2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                     Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                    3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы.
                     Озолин Н.Г.,Москва АСТ Астрель,
                     2004
                    4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету
                     және ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004
                  СОӨЖ №1

Тақырыбы: Жеңіл атлетика бөлімдері. Жеңіл атлетиканың түрлерінің
сипаттамасы.

Мақсаты: Оқушыға жеңіл атлетиканың бөлімдері мен сипаттамаларына таныстыру

   Сұрақтар:

1.Жеңіл атлетиканы қандай спорт түріне жатқызамыз?
2.Жеңіл атлетика нені оқытады?
3.Жеңіл атлетика қандай спорт түрлерін біріктіреді?


Әдістемелік нұсқаулар: Жеңіл атлетика түрлерінінің тәсілін үйрету Дене
күштің сапалығы мен шыдамдылық қасиеттерін, яғни жылдамдық күштілігін
жетілдіруге, дамытуға арналған жалпы арнайы жаттығулар мен ойындарға
үйрету. Жеңіл атлетика түрлерін меңгеру техникасының барлық негізгі
қимылдарын талдау әр спорт түрлерінен сабақ өткізу.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

    1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
    2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова Л.С., М.Ф.
      и С., 1984
    3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
    4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану. Алабина М.,
      М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:


      1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С, 1984
      2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н., М.Ф. и С,
       1986
      3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва АСТ Астрель,
       2004
      4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру.М.Ф. и С,
       2004


                  СОӨЖ №2


Тақырыбы: Жүру мен жүгіру техникасының негіздері. Секіру, лақтыру
техникасының негіздері.


Мақсаты: Оқушыларға жүгіру және секіру жаттығуларының техникасын үйрету.


Сұрақтар:
    1. Жүгіру жаттығулары.
    2. Жүгірудің шығу тегі.
    3. Жүгірудің қашықтықтары.


Әдістемелік нұсқаулар: Жеңіл атлетика түрлерінінің тәсілін үйрету Дене
күштің сапалығы мен шыдамдылық қасиеттерін, яғни жылдамдық күштілігін
жетілдіруге, дамытуға арналған жалпы арнайы жаттығулар мен ойындарға
үйрету. Жеңіл атлетика түрлерін меңгеру техникасының барлық негізгі
қимылдарын талдау әр спорт түрлерінен сабақ өткізу.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

      1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
      2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова Л.С.,
       М.Ф. и С., 1984
      3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
      4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану. Алабина
       М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:


       1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С, 1984
       2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н., М.Ф. и С,
         1986
       3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва АСТ
         Астрель, 2004
       4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру.М.Ф. и С,
         2004
                  СОӨЖ №3

Тақырыбы: Спорттық жүгірудегі дене салмағын жалпы орта нүктесінен қозғалыс
жолы. Жүру кезіндегі қадам ұзындығы мне жиілігі.

Мақсаты: Спорт әлеуметтік құнды тұлға қалыптастырудың тиімді жолы.

Сұрақтар:

    1. Спорттық жүрудегі спортшының жалпы салмағын орта нүктесінің
      проекциясы.
    2. Спорттық жүрістің техникасы.
    3. Жүру, циклдық қозғалыс.


  Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл табанмен
  қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты сақтайды,
  біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді қозғалыспен
  алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт жаққа
  жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың бірінші
  бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

       1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
       2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова Л.С.,
         М.Ф. и С., 1984
       3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
       4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
         Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:


           1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С,
             1984
           2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н.,
             М.Ф. и С, 1986
           3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва
             АСТ Астрель, 2004
           4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
             ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004

                  СОӨЖ №4

Тақырыбы: Қозғалу жылдамдығы. Шартты ара қашықтық бөлінуі.

Мақсаты: Оқушыны қозғалу жылдамдығы мен шартты ара қашықтық бөлінуімен
таныстыру.

Сұрақтар:

    1. Қозғалыс жылдамдығы.
    2. Шартты ара қашықтық.
    3. Жүгірудегі қашықтықтар.


Әдістемелік нұсқаулар: Жеңіл атлетика түрлерінінің тәсілін үйрету Дене
күштің сапалығы мен шыдамдылық қасиеттерін, яғни жылдамдық күштілігін
жетілдіруге, дамытуға арналған жалпы арнайы жаттығулар мен ойындарға
үйрету. Жеңіл атлетика түрлерін меңгеру техникасының барлық негізгі
қимылдарын талдау әр спорт түрлерінен сабақ өткізу.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

       1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
       2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова Л.С.,
         М.Ф. и С., 1984
       3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
       4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
         Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:


         1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С, 1984
         2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н., М.Ф. и
          С, 1986
         3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва АСТ
          Астрель, 2004
         4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру.М.Ф. и
          С, 2004
                  СОӨЖ №5


  Тақырыбы: Секіру техникасын үйретудегі тұтас және бөлшектеп оқыту
  әдістерін қолдану. Негізгі қателер, оларды түзеу, ескерту.


  Мақсаты: Бір орында секіру. Бөренеге немесе гимнастикалық қабырғаға
  тіреліп секіру, аяқты жартылай бүгіп, жеңіл секіру техникаларын үйрету.


  Сұрақтар:


      1. Қысқа секірістерден секіру жолдары?
      2. Биіктікке секіру техникасы.
      3. Негізгі қателер, оларды түзету.

  Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл табанмен
  қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты сақтайды,
  біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді қозғалыспен
  алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт жаққа
  жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың бірінші
  бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

          1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
          2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова
            Л.С., М.Ф. и С., 1984
          3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
          4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
            Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

             1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С,
              1984
             2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н.,
              М.Ф. и С, 1986
             3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
              Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
             4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
              ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004

                  СОӨЖ №6

Тақырыбы: Екпіндеп жүгіру. Бастапқы ұшу жылдамдығы. Серпіліс пен қонудағы
динамикалық жүктемелер.

Мақсаты: Оқушыларға жүгіріп келіп ұзындыққа «тізені бүгіп» тәсілімен оқыту.

Сұрақтар:

    1. Екпіндеп жүгіру
    2. Адымдау әдісі мен екпін алу.
    3. Жетектеуші және арнайы жаттығулар.

Әдістемелік нұсқаулар: Мүмкіндігінше, оқушылар сілтеуді түзу ұстаған дерлік
аяқпен жасап, үйренген дұрыс. Серпілудің өзі секундтің оннан бір бөлігінен
сәл-пәл астам уақыт ішінде жасалады. Ол жоғары қарай бағытталуы керек.
Соңғы күш жұмсау табан арқылы жүзеге асады.


Қолданатын негізгі әдебиеттер:

           1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
           2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
             Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
           3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С,
             1982
           4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
             машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

               1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и
                С, 1984
               2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов
                В.Н., М.Ф. и С, 1986
               3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
               4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004                  СОӨЖ №7

Тақырыбы: Снарядтың ұшу алыстығы және оны анықтайтын факторлары.

Мақсаты: Оқушыларды снарядтың ұщу алыстығы меноны анықтайтын факторларымен
таныстыру.

Сұрақтар:

    1. Снарядтың ұшу алыстығы.
    2. Ядро итеру.
    3. Найза лақтыру.

Әдістемелік нұсқаулар: Итерілгенде аяқты тез және күшпен түзеп, сілтеген
аяқты алғы биікке шығарып,кеудені түзеу керек. Иық пен кеуде алдыға биікке
көтеріледі. Итерілу бұрышы 70-75 градус. Ядро жылдамдық күшейуі соңғы
лақтыру кезінде өтеді. 180 градусқа белсенді бұрылып жамбасты көтеріп,
қатты кеуде қозғалысымен итерілегн бағытта иықтағы белбеудің алғы биікке
жылдам бұрылып ядроны қолмен лақтыру.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

          1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
          2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова
           Л.С., М.Ф. и С., 1984
          3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
          4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
           Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

             1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и С,
              1984
             2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов В.Н.,
              М.Ф. и С, 1986
             3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин Н.Г.,Москва
              АСТ Астрель, 2004
             4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
              ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004

                  СОӨЖ №8

Тақырыбы: Лақтыру түрлеріндегі снарядтың жылдамдық Лақтыру фазалары.
Лақтыру техникасын түзетуге арналған жаттығулар.

Мақсаты: Лақырушыға снарядты лақтырғаннан кейін дене тепетендігін сақтап
қалып, жарыстың ережесін бұзбауға үйрету.

Сұрақтар:

    1. Жеңіл атлетикалық лақтыру деген не?
    2. Лақтырудың түрлері.
    3. Лақтыруды қалай дұрыс жүзеге асыру керек?

Әдістемелік нұсқаулар: Лақтырудың бағытына қарай қыр тұрып, допты
лақтыру.Айқасып лақтырылған адымды мәйелік күшпен үйлестіруді оқыту. Оң
аяқты айқастырып шығарғаннан кейін ол аяқ лақтыру адымының жайына қойылады.
 Снарядты өзіне алып лақтырудың бағытына қарай денені бұру. Бұл фазада
спортшының қалай болғанда да снарядқа дәл тигізуі дер кезінде аяқ
ауыстыруымен дене салмағының негізгі орталығының төмендеуімен қамтамасыз
етіледі.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

          1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
          2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы. Хоменкова
           Л.С., М.Ф. и С., 1984
          3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С, 1982
          4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және машықтану.
           Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

              1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф. и
                С, 1984
              2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов
                В.Н., М.Ф. и С, 1986
              3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
              4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004                  СОӨЖ №9

Тақырыбы: Негізгі секіру техникасының түрлерін оқыту. Негізгі үйрету
тәсілдері,реті және өтілуі, секіруді реттік тәсіл бойынша үйрету

Мақсаты:Оқушыларды негізгі үйрету тәсілдерінің ретімен таныстыру секіруді
реттік тәсіл бойынша үйрету


Сұрақтар:

1.Екі аяақпен орнына итеріліп секіріп белсенді сілтеген қолмен, аяқты алыс
итеріп жерге қону
2.Орнына 3 айналып секіру
3.Жүгіріп келіп ұзындыққа «тізені бүгіп» секіру


Әдістемелік нұсқаулар: Ұзындыққа секіру әдісін элементтерін 1-3 сыныптан
бастап оқыту керек. Балаларды тігінен кедергіні дұрыс өтіп, итерілген
орынға бір аяқпен түсіп жерге екі аяқпен қону.Сабақ ойын түрде өту керек.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

                 1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М
                   Ф и С, 1989
                 2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының
                   кітабы. Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
                 3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л.,
                   М.Ф. и С, 1982
                 4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар
                   және машықтану. Алабина М., М.Ф. и С,
                   1986
  Қосымша әдебиет:

                  1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г.,
                    М.Ф. и С, 1984
                  2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                    Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                  3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                    Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
                  4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                    ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004
                 СОӨЖ №10

Тақырыбы: Найза мен граната лақтыруды оқыту ерекшелігі

Мақсаты: Оқушыларды снарядты дұрыс ұстап оқыту ерекшелігімен таныстыру.


Сұрақтар:

    1. Найза ұстау әдісінің түрлері қандай?
    2. Гранатаны қашықтыққа лақтыру
    3. Найза лақтыру техникасы деген не?Әдістемелік нұсқаулар: Лақтырудың бағытына қарай қыр тұрып, допты
лақтыру.Айқасып лақтырылған адымды мәйелік күшпен үйлестіруді оқыту. Оң
аяқты айқастырып шығарғаннан кейін ол аяқ лақтыру адымының жайына қойылады.
 Снарядты өзіне алып лақтырудың бағытына қарай денені бұру. Бұл фазада
спортшының қалай болғанда да снарядқа дәл тигізуі дер кезінде аяқ
ауыстыруымен дене салмағының негізгі орталығының төмендеуімен қамтамасыз
етіледі.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

           1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С, 1989
           2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
             Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
           3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С,
             1982
           4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
             машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

               1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г., М.Ф.
                 и С, 1984
               2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау. Платонов
                 В.Н., М.Ф. и С, 1986
               3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                 Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
               4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                 ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004
                 СОӨЖ №11

Тақырыбы: Лақтыру техникасын түзетуге арналған жаттығулар. Найза мен
граната ұстау ерекшеліктері.

Мақсаты: Оқушыларды лақтыру техникасына дұрыс үйретіп негізгі
қателерін жою

Сұрақтар:

1.Жүгіріп найза лақтыру
2.Лақтыру неше әдіспен орындалады
3.Снарядты дұрыс лақтыру
Әдістемелік нұсқаулар: Лақтырудың бағытына қарай қыр тұрып, допты
лақтыру.Айқасып лақтырылған адымды мәйелік күшпен үйлестіруді оқыту. Оң
аяқты айқастырып шығарғаннан кейін ол аяқ лақтыру адымының жайына қойылады.
 Снарядты өзіне алып лақтырудың бағытына қарай денені бұру. Бұл фазада
спортшының қалай болғанда да снарядқа дәл тигізуі дер кезінде аяқ
ауыстыруымен дене салмағының негізгі орталығының төмендеуімен қамтамасыз
етіледі.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

             1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и С,
              1989
             2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
              Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
             3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф. и С,
              1982
             4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
              машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986


  Қосымша әдебиет:

                 1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г.,
                  М.Ф. и С, 1984
                 2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                  Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                 3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                  Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
                 4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                  ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004
                 СОӨЖ №12

   Тақырыбы: Жүгіру техникасының негізгі элементінің ерекшелігі. Жүгіру
жаттығуларын үйрету.


   Мақсаты: Оқушыларды жүгіру техникасының негізгі элементтерімен
таныстыру.


   Сұрақтар:


   1.Жүгіру элементтері
   2. Қысқа қашықтыққа жүгіру
   3.Ұзақ қашықтыққа жүгіру


   Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл
  табанмен қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты
  сақтайды, біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді
  қозғалыспен алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт
  жаққа жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың
  бірінші бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

                1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М Ф и
                 С, 1989
                2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының кітабы.
                 Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
                3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л., М.Ф.
                 и С, 1982
                4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар және
                 машықтану. Алабина М., М.Ф. и С, 1986
  Қосымша әдебиет:

                  1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан И.Г.,
                    М.Ф. и С, 1984
                  2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                    Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                  3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы. Озолин
                    Н.Г.,Москва АСТ Астрель, 2004
                  4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және
                    ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004


                 СОӨЖ №13

   Тақырыбы: Екпіндеп жүгіріп лақтыру. Негізгі қателер, оны түзету

Мақсаты: Оқушыларды екпіндеп жүгіріп лақтыруға үйрету

Сұрақтар:

1.Техниканы жекеше нұсқамен меңгеру.
2. Найза лақтырудың ашық кеңістігіне беталыс.
3.Төрт санақты лақтыру.

Әдістемелік нұсқаулар: Лақтырудың бағытына қарай қыр тұрып, допты
лақтыру.Айқасып лақтырылған адымды мәйелік күшпен үйлестіруді оқыту. Оң
аяқты айқастырып шығарғаннан кейін ол аяқ лақтыру адымының жайына қойылады.
 Снарядты өзіне алып лақтырудың бағытына қарай денені бұру. Бұл фазада
спортшының қалай болғанда да снарядқа дәл тигізуі дер кезінде аяқ
ауыстыруымен дене салмағының негізгі орталығының төмендеуімен қамтамасыз
етіледі.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:

                 1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М
                   Ф и С, 1989
                 2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының
                   кітабы. Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
                 3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л.,
                   М.Ф. и С, 1982
                 4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар
                   және машықтану. Алабина М., М.Ф. и С,
                   1986
  Қосымша әдебиет:

                     1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан
                       И.Г., М.Ф. и С, 1984
                     2. Тәжірибелі спортшыларды
                       даярлау. Платонов В.Н., М.Ф. и
                       С, 1986
                     3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы.
                       Озолин Н.Г.,Москва АСТ
                       Астрель, 2004
                     4. Жеңіл атлетикадан төрешілік
                       ету және ұйымдастыру.М.Ф. и С,
                       2004
                 СОӨЖ №14

   Тақырыбы: Президенттік сынамалар бойынша өлшем тапсыруға дайындалу.


   Мақсаты: Президенттік сынама арқылы жастарды салауатты өмірге
тәрбиелеу


   Сұрақтар:


   1. Президенттік сынаманы тапсырудағы ролі
   2. Дене тәрбиесі жүйесіндегі пайдалану нәтижелері қандай?
   3. Білім министірлігі бекіткен бағдарламасы неше сатыдан тұрады?

   Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл
  табанмен қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты
  сақтайды, біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді
  қозғалыспен алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт
  жаққа жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың
  бірінші бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.
Қолданатын негізгі әдебиеттер:

                 1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г., М
                   Ф и С, 1989
                 2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының
                   кітабы. Хоменкова Л.С., М.Ф. и С., 1984
                 3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л.,
                   М.Ф. и С, 1982
                 4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар
                   және машықтану. Алабина М., М.Ф. и С,
                   1986
  Қосымша әдебиет:

                    1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан
                     И.Г., М.Ф. и С, 1984
                    2. Тәжірибелі спортшыларды даярлау.
                     Платонов В.Н., М.Ф. и С, 1986
                    3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы.
                     Озолин Н.Г.,Москва АСТ Астрель,
                     2004
                    4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету
                     және ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004
                 СОӨЖ №15

   Тақырыбы: Президенттік сынамалар тапсыру.


   Мақсаты: Президенттік сынама арқылы жастарды салауатты өмірге
тәрбиелеу


   Сұрақтар:


   1. Президенттік сынаманы тапсырудағы ролі
   2. Дене тәрбиесі жүйесіндегі пайдалану нәтижелері қандай?
   3. Білім министірлігі бекіткен бағдарламасы неше сатыдан тұрады?

   Әдістемелік нұсқаулар: Итерілген уақытта аяқ сырыққа түзу бүкіл
  табанмен қойылады. Жылдамдатып аяқты сырыққа қою тігін жылдамдықты
  сақтайды, біркелікті итерілген аяқ түзеліп сілтеген аяқ белсенді
  қозғалыспен алдыға, биікке шығарылып сілтеген аяқпен бірге қолды арт
  жаққа жіберіледі, екінші қол қуатты биікке – алдыға сілтенеді. Ұшудың
  бірінші бөлімі секірудің бар әдісінде бірдей.

Қолданатын негізгі әдебиеттер:
                  1. Жеңіл атлетика кітабы. Озолина Н.Г.,
                    М Ф и С, 1989
                  2. Жеңіл атлетика жаттықтырушыларының
                    кітабы. Хоменкова Л.С., М.Ф. и С.,
                    1984
                  3. Жеңіл атлетика кітабы. Маркова Ю.Л.,
                    М.Ф. и С, 1982
                  4. Жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар
                    және машықтану. Алабина М., М.Ф. и
                    С, 1986
  Қосымша әдебиет:

                     1. Жүгіру, секіру, лақтыру. Ломан
                       И.Г., М.Ф. и С, 1984
                     2. Тәжірибелі спортшыларды
                       даярлау. Платонов В.Н., М.Ф. и
                       С, 1986
                     3. Жаттықтырушының жұмыс кітабы.
                       Озолин Н.Г.,Москва АСТ Астрель,
                       2004
                     4. Жеңіл атлетикадан төрешілік ету
                       және ұйымдастыру.М.Ф. и С, 2004

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть