Файл қосу


Сағат саны|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ           |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|3 деңгейлі СМЖ құжат    |ПОӘК        | ПОӘК 042-14.01.      |
|              |          |20.100/02-2012       |
|ПОӘК            |27.09.2012ж. №2  |              |
|Студенттерге арналған   |басылым      |              |
|пәннің оқу жұмыс      |          |              |
|бағдарламасы «Құстар    |          |              |
|анатомиясы»        |          |              |


            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


               «Құстар анатомиясы»

    «5В080300» - « Аңшылықтану және аңшаруашылығы» мамандығы үшін          СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
                 БАҒДАРЛАМАСЫ
                Семей - 2012                 Алғы сөз


     1.ӘЗІРЛЕГЕН

      Құрастырған Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
      “Биология” кафедрасының  доценті,  а/ш.ғ.к.  Сатиева  Калия
      Рамазановна


   2. ТАЛҚЫЛАНДЫ


      2.1.ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ Семей мемлекеттік университеті “Биология”
      кафедрасының отырысында. «27»   08     2012ж.
      № 1   хаттама.
      Кафедра меңгерушісі:   Арынова Р.А.


      2.2.Аграрлық факультетіның оқу - әдістемелік кеңесінің
   отырысында.
      « 03 »   09 2012ж.  № 1  хаттама
      Төрағасы:  Нуржанова К.Х.


   3. БЕКІТІЛДІ
      Университеттің Оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында басып
      шығаруға мақұлдаған және ұсынылған
      «13»  09   2012ж.   №  1  хаттама.


       ОӘК  төрағасы,   оқу-   ісі   жөніндегі   проректор:
Рскелдиев Б.А.
   Мазмұны


  1. Жалпы ережелер


 2.  Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар


   3.  Курс форматы және саясаты

   4.  Баға қоюдың саясаты


   5.  Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

   6.  СӨБЖ және СӨЖ мазмұны

   7.  Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
   1. Жалпы ережелер
   1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
   Сатиева Калия Рамазановна а/ш.ғ.к. доцент
   -Биология кафедрасы
   -Байланыс ақпараты – телефоны 531970, № 5 оқу ғимараты
   -Сабақ өтетін бөлмелер - № 204
      -Кредит саны –3
   1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте)


1кесте- Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


   |Курс       |Семестр      |Кредит      |ДР (сағ)     |
|А         |4,0        |95-100      |Өте жақсы     |
|А-        |3,67       |90-94       |         |
|В+        |3,33       |85-89       |Жақсы       |
|В         |3,0        |80-84       |         |
|В-        |2,67       |75-79       |         |
|С+        |2,33       |70-74       |Қанағаттарлық   |
|С         |2,0        |65-69       |         |
|С-        |1,67       |60-64       |         |
|Д+        |1,33       |55-59       |         |
|Д         |1,0        |50-54       |         |
|F         |0         |0-49       |Қанағаттарлықсыз |
|I         |NA        |         |Аяқталмаған    |
|P         |         |         |Пәнді өтті    |

2 кесте- пәннің орындалу графигі мен тапсырма беру мазмұны

|№ |Жұмыс  |Тапсырманың    |Орындалу  |Балл |Өткізу   |Бақылау   |
| |түрлері |мақсаты мен    |ұзақ-тығы |   |мерзімі  |      |
| |    |мазмұны      |      |   |      |      |
|1 |2    |3         |4     |5   |6     |7      |
|1 |Зертхана|Білім тексеруге  |Күнделікті |379  |Апта сайын |Препараттар |
| |лық   |бағытталған    |      |   |      |бойынша   |
| |сабақ  |бақылау      |      |   |      |сурау,   |
| |    |         |      |   |      |ауызша жауап|
| |    |         |      |   |      |беру,    |
| |    |         |      |   |      |суреттер  |
| |    |         |      |   |      |салу    |
|2 |Бақылау |Дәріс       |Күнделікті |30  |Апта сайын |Жазбаша есеп|
| |жұмысы |материалдарын   |      |   |      |      |
| |    |ұғуын тек-серуге |      |   |      |      |
| |    |бағыт-талған   |      |   |      |      |
| |    |бақы-лау     |      |   |      |      |
|3 |СОӨЖ  |         |Күнделікті |59  |Апта сайын |Жазбаша және|
| |    |         |      |   |      |ауызша есеп |
|4 |СӨЖ (үй |СӨЖ бойынша барлық|Күнделікті |72  |Апта сайын |Реферат жазу|
| |тапсырма|тапсырмаларды   |      |   |      |және оны  |
| |сы)   |орындау      |      |   |      |қорғау   |
|5 |Сабақтар|         |Күнделікті |60  |Апта сайын |      |
| |да   |         |      |   |      |      |
| |қатысу |         |      |   |      |      |

  Пән емтиханын бағалау үшін модуль, межелік бақылау (60%), қорытынды
бағалау, емтихан - (40%), барлығы 100% құратын үлгерімнің ең  үлкен
қосындысы алынады.

5. Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

3 кесте - Пәндердің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|Тақырыптардың атауы          |Сағат саны              |
|                   |  ДС   |ЗХ   |СОӨЖ   |СӨЖ   |
|1.Кіріспе. Құстар денесінің     |1     |1   |2    |3    |
|анатомиялық құрылысы.         |     |    |     |     |
|2.Білікті қанқаның анатомиялық    |1     |2   |3    |3    |
|құрылысы.               |     |    |     |     |
|3.Шеттік қанқаның анатомиялық     |1     |2   |3    |3    |
|құрылысы.               |     |    |     |     |
|4.Сүйектердің байланысы        |1     |1   |2    |3    |
|5.Миология              |1     |3   |4    |3    |
|6.Тері жабыны және оның түындылары  |1     |1   |2    |3    |
|7.Ас қорыту жүйесі.          |1     |2   |3    |3    |
|8.Тыныс алу жүйесі          |1     |2   |3    |3    |
|9.Зәр шығару жүйесі          |1     |1   |2    |3    |
|10.Жыныс мүшелерінің құрылысы.    |1     |2   |3    |3    |
|11.Жүрек қан тамырлар жүйесі.     |1     |2   |3    |3    |
|12.Лимфа жүйесі            |1     |1   |2    |3    |
|13.Ішкі секреция бездері       |1     |1   |2    |3    |
|14.Қан жасау мүшелері         |1     |1   |2    |3    |
|15.Жүйке жүйесі. Сезім мүшелері    |1     |8   |9    |3    |


6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

4 кесте- СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

|СОӨЖ                           |СӨЖ          |
|Аудиториялық       |Аудиториядан тыс       |           |
|1.Кіріспе. Құстар    |Құстар организмнің дамуы және |Құстардың ушуға    |
|денесінің анатомиялық   |олардың құрылысындағы     |бейімделуінің     |
|құрылысы.         |заңдылықтар.         |ерекшеліктері.    |
|2.Білікті қанқаның    |Қанқаның морфофункциональдық |Сүйектердің пішініне, |
|анатомиялық құрылысы.   |сипаттамасы. Қанқаның     |құрылысына және    |
|             |бөліктерге бөлінуі. Білікті  |орналысуына қарай   |
|             |қанқа.            |жіктелуі       |
|3.Шеттік қанқаның     |Шеттік қанқаның жалпы     |Құстар денесінің   |
|анатомиялық құрылысы.   |сипаттамасы. Аяқ сүйектерінің |бөліктерге бөлінуі.  |
|             |құрылысы.           |           |
|4.Сүйектердің байланысы  |Сүйектер байланысының түрлері.|Буынның байламдары,  |
|             |Диартроз. Синартроз.     |қуыстары, шеміршектері|
|             |               |және синовий суйығы  |
|5.Миология        |Бұлшық еттердің манызы,    |Ас қорыту түтігінің  |
|             |түрлері. Бас,моыйн, тұлға,аяқ |дамуы және оның даму |
|             |бүлшықеттері.         |сатысында өзгеруі   |
|             |               |Бұлшықеттің мүше   |
|             |               |ретінде құрылысы   |
|6.Тері жабыны және оның  |Терінің құрылысы, қызметтері. |Тері жабының фило-  |
|түындылары        |Тері түындалары.       |және онтогенезі    |
|             |               |Ішкі мүшелер, дене  |
|             |               |және серозды қуыстар |
|             |               |туралы түсінік    |
|7.Ас қорыту жүйесі.    |Ас қорыту мүшелерінің     |Ас қорыту түтігінің  |
|             |морфологиясы. Ішкі мүшелердің |дамуы және оның даму |
|             |түрлері.           |сатысында өзгеруі   |
|8.Тыныс алу жүйесі    |Тыныс алу мүшелерінің     |Өкпенің құстардың   |
|             |құрылысы, қызметтері.     |түріне қарай құрылысы |
|9.Зәр шығару жүйесі    |Фило- онтогенез. Несеп шығару |Зәрдің түзілу     |
|             |мүшелерінің морфологиясы.   |механизмі       |
|10.Жыныс мүшелерінің   |Фило- онтогенез. Аталық және |Аталық құстардың   |
|құрылысы.         |аналық мүшелерінің жалпы   |жасына байланысты   |
|             |сипаттамасы, құрылысы,    |морфофункциональдық  |
|             |қызметтері.          |өзгерістері.     |
|             |               |Аталық құстардың   |
|             |               |сезонға байланысты  |
|             |               |морфофункциональдық  |
|             |               |өзгерістері      |
|11.Жүрек қан тамырлар   |Жүрек қан тамырлар жүйесінің |Жүрек және қан    |
|жүйесі.          |жалпы сипаттамасы. Жүректің  |тамырлар жүйесінің  |
|             |құрылысы, тамырлар      |дамуы         |
|             |тарамдалуының заңдылықтары.  |           |
|12.Лимфа жүйесі      | Лимфа айналым жүйесінің   |Лимфа туралы түсінік. |
|             |құрылысы және манызы.     |Лимфа тамырлары.   |
|13.Ішкі секреция бездері |Эндокринді жүйенің жалпы   |Ішкі секреция     |
|             |сипаттамасы,         |бездерінің дамуы   |
|             |жіктелуі.Бездердің құрылысы, |           |
|             |қызметі.           |           |
|14.Қан жасау мүшелері   |Қан жасау мүшелердің     |Қан жасау қызметінің |
|             |морфофункциональдік      |қалыптасуы      |
|             |сипаттамасы. Мұшелердің    |           |
|             |құрылысы, манызы.       |           |
|15.Жүйке жүйесі. Сезім  |Жүйке жүйесінің жалпы     |Орталық жүйке жүйесіне|
|мүшелері         |сипаттамасы. Жұлын. Бас ми.  |сыртқы және ішкі орта |
|             |Сезім мүшелері.        |факторлардың әсері.  |
|             |               |Күрделі рефлекторлық |
|             |               |доғаның үзбелері.   |
  7. «Құстар анатомиясы» пәні бойынша календарлық кестесі


5 кесте - «Құстар анатомиясы» пәні бойынша календарлық кестесі

|№ |Бақылау түрі  |Бал|Апталар                         |Жалпы|
|  |        |л |                             |балл |
|  |        |  |                             |саны |
1234567891011121314151Дәріске қатысқаны үшін2***************302Дәрістерді толық конспектілеу1***************153Дәрістерге белсенді қатысқаны үшін1***************154ЗТС қатысқаны үшін2***************305ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін4*46Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)4*47Тақырып бойынша талдау жасау4*48ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін8*******569Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8*******5610Тақырып бойынша талдау жасау9*******6311ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін10******6012Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8******4813Тақырып бойынша талдау жасау9******5414ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін12*1215Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)9*916Тақырып бойынша талдау жасау9*917Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/1*118Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/1*119Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/2*************2620Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*************2621Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/3*322Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*223Сызбаларды құрастыру /СӨЖ/1*124Реферат /СӨЖ/1*125Сызбаларды, кестелерді құрастыру /СӨЖ/2***************2826Реферат /СӨЖ/3**************42Барлығы (макс.)***************600
Пәндер