Файл қосу


Қазақ тілі тарихи|                                         |
|ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|3-деңгейдегі CМЖ     |ПОӘК         |ПОӘК 042-05-14-5-05.3/02-2013  |
|құжат           |           |                |
|«Қазақ тілінің тарихи   | _____ 2013 жылғы  |                |
|грамматикасы» студенттерге|           |                |
|арналған жұмыс      |№3 басылым      |                |
|бағдарламасы       |           |                |

      5В020500 – Филология: қазақ тілі мамандығына арналған
         «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 СЕМЕЙ, 2013
КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН:
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің қазақ тілінің
теориясы мен әдістемесі кафедрасының доцент м.а., ф.ғ.к. Калиева Самал
Ерболқызы

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________2013 жыл.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013 жыл.

ОӘБ төрайымы_________________ Мұқанова Қ.Қ.

2.3 Филология факультетінің Ғылыми кеңесінде бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013 жыл.

Төрайым________________Еспенбетов А.С.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________2013 жыл.


Оқу жұмысы жөніндегі проректор_________________ Искакова Г.К.
4  2013 ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің

№ 3 БАСЫЛЫМЫ
Мазмұны

1. Жалпы  ережелер
2. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулықтары
3. Курс саясаты мен форматы
4. Бағалау саясаты
5. Пәннің мазмұны және сағаттарды сабақ түріне шағу
6. ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны
7. Пән бойынша оқу үрдісінің календарлық кестесі
8. Әдебиеттер1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Оқытушы туралы жалпы мәлімет:
Калиева С.Е. ф.ғ.к., доцент м.а.
Кафедра: Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі
Кафедраның мекен-жайы: Шугаева, 159, 223- кабинет
Ақпараттық қатынас: телефон: 53 37 63
Кафедрада болатын уақыты: 10.00-16.00 сағат
Сабақ өтетін орын: 220 дәрісхана
Кредит саны: 2

1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 Кесте – Оқу жоспарынан көшірме

|Курс   |Семестр |Кредит  |Дәріс       |Тәж     |СОБОӨЖ    |
|     |     |     |(сағ)       |(сағ)    |       |
|А     |4,00   |95-100  |Үздік       |22-7    |91-93,5    |
|А-    |3,67   |90-94   |Өте жақсы     |20-21    |86-90     |
|В+    |3,33   |85-89   |Жақсы       |18-19    |81-85     |
|В     |3,00   |80-84   |Жақсы       |16-17    |76-80     |
|В-    |2,67   |75-79   |Жақсы       |14-15    |71-75     |
|С+    |2,33   |70-74   |Қанағаттанарлық  |13     |66-70     |
|С     |2,00   |65-69   |Қанағаттанарлық  |12     |61-65     |
|С-    |1,67   |60-64   |Қанағаттанарлық  |11     |56-60     |
|Д+    |1,33   |55-59   |өту ұпайы     |10     |51-55     |
|Д     |1,00   |50-54   |өту ұпайы     |9      |48-50     |
|Ғ     |0,00   |0-49   |өту ұпайы     |8      |47      |


|Апта              |1                     |
|                |Дәріс  |Семинар |Лаб |СОБОӨЖ  |СӨЖ  |
|1               |2    |3    |4  |5     |6   |
|1Қазақ тілінің тарихи     |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|грамматикасы пәні. Қазақ тілі |    |     |   |     |   |
|тарихи грамматикасының өзекті |    |     |   |     |   |
|мәселелері. Қазақ тілі     |    |     |   |     |   |
|грамматикасының зерттелуі.   |    |     |   |     |   |
|Тарихи грамматика-тіл тарихының|    |     |   |     |   |
|дербес саласы. Пәнінің мақсаты |    |     |   |     |   |
|мен міндеті. Басқа пәндермен  |    |     |   |     |   |
|байланысы.           |    |     |   |     |   |
|2 Қазақ тілін тарихи кезеңдерге|2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|бөлу              |    |     |   |     |   |
|3 Қазақ тілі тарихын      |2    |1    |   | 1,5   |4,5  |
|зерттеудің әдістері      |    |     |   |     |   |
|4 Тарихи фонетиканың зерттеу  |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|нысаны, мақсаты. Қазақ тілі  |    |     |   |     |   |
|тарихында дыбыстардың зерттелу |    |     |   |     |   |
|жайы. Қазақ тілі тарихи    |    |     |   |     |   |
|фонетикасының негізгі     |    |     |   |     |   |
|ерекшеліктері.         |    |     |   |     |   |
|5 Тарихи лексикологияның    |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|зерттеу нысаны, салалары. Қазақ|    |     |   |     |   |
|лексикографиясының тарихы. Сөз |    |     |   |     |   |
|мағыналары, дамуы       |    |     |   |     |   |
|6 Тарихи морфология. Тарихи  |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|морфологияның зерттеу нысаны, |    |     |   |     |   |
|мақсаты. Түбірдің сипаты.   |    |     |   |     |   |
|Түбірлердің синкретизмі. Сөз  |    |     |   |     |   |
|мағынасының дамуы, конверсия  |    |     |   |     |   |
|құбылысы.           |    |     |   |     |   |
|7 Зат есім. Зат есімнің    |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|жалғаулары           |    |     |   |     |   |
|8 Зат есімнің септік      |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|категориясы. Қазақ тіліндегі  |    |     |   |     |   |
|септіктердің вариантты болып  |    |     |   |     |   |
|келуі.             |    |     |   |     |   |
|9 Сын есімның қалыптасуы    |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|10 Сан есімдер тарихы     |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|11 Есімдік           |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|12 Етістік категорияларының  |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|дамуы. Көне түркі жазба    |    |     |   |     |   |
|ескерткіштеріндегі етістіктің |    |     |   |     |   |
|зерттелу тарихы.        |    |     |   |     |   |
|13 Етістіктің рай, шақ     |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|категориясы. Етістіктің дамуы, |    |     |   |     |   |
|түрлері, қалыптасу жолдары.  |    |     |   |     |   |
|14 Үстеу, одағай, еліктеу   |2    |1    |   |1,5    |4,5  |
|сөздер, шылаулар тарихынан.  |    |     |   |     |   |
|15 Тарихи синтаксис.      |2    |1    |   |     |4,5  |
|Синтаксистік тұлғалардың дамуы,|    |     |   |     |   |
|түрлері. Сөз тіркесі, ондағы  |    |     |   |     |   |
|өзгерістер. Сөз тіркесінің даму|    |     |   |     |   |
|бағыттары.           |    |     |   |     |   |
|Барлығы            |30   |15    |   | 22,5   |67,5 |

6. СОБОӨЖ ЖӘНЕ СӨЖ МАЗМҰНЫ

3-Кесте СОБОӨЖ және СӨЖ жоспарлары
|ОСӨЖ                        |СӨЖ        |
|Аудиториялық      |Аудиториядан тыс      |          |
|Қазақ тілі тарихи    |Қазақ тілінің тарихи    |М.Қашқари сөздігі |
|грамматикасының өзекті |грамматикасына байланысты  |          |
|мәселелері. Қазақ тілі |зерттеулер         |          |
|грамматикасының     |              |          |
|зерттелуі. Пәнінің   |              |          |
|мақсаты мен міндеті.  |              |          |
|Басқа пәндермен     |              |          |
|байланысы.       |              |          |
|Қазақ тілін тарихи   | Н.А.Баскаков,       | Ж.Баласағұн    |
|кезеңдерге бөлу     |А.Н.Самойловичтің      |дастанының     |
|            |топтастырулары       |дүниетанымдық   |
|            |              |маңызы       |
|Қазақ тілі тарихын   | Тарихи-салыстырма әдісті  |А.Иассауи     |
|зерттеудің әдістері   |қолданудың мақсаты.     |шығармасының    |
|            |Тарихи-салыстырма әдісінің |дүниетанымдық   |
|            |тәсілдері          |маңызы       |
|Қазақ тілі тарихында  |Дауысты дыбыстар жүйесінің |Көне түркі жазба  |
|дыбыстардың зерттелу  |дамуы. Дауысты дыбыс    |мұраларындағы   |
|жайы. Қазақ тілі тарихи |сәйкестігі. Дифтонгтардың  |дауысты, дауыссыз |
|фонетикасының негізгі  |дамуы            |дыбыстар жүйесі  |
|ерекшеліктері.     |Дауыссыз дыбыстардың тарихы.|          |
|            |Дауыссыз дыбыстар      |          |
|            |жүйесіндегі тарихи     |          |
|            |өзгерістер         |          |
|            |Фузиялық өзгешеліктер    |          |
|Тарихи лексикологияның |Қазақ тілінің негізгі сөздік|Сөз мағыналарының |
|зерттеу нысаны,     |қоры. Сөздік құрам.     |тарихи дамуы    |
|салалары. Қазақ     |Тарихи этимология      |          |
|лексикографиясының   |мәселелері. Салыстырмалы  |          |
|тарихы. Сөз мағыналары, |лексикология. Сөздіктер   |          |
|дамуы          |тарихы           |          |
|Тарихи морфология.   |Сөз түбірінің дамуы.    |Көне түркі     |
|Тарихи морфологияның  |Түбірдің дамуындағы     |мұраларындағы сөз |
|зерттеу нысаны, мақсаты.|процестер /фонетикалық,   |таптарының жіктелу |
|Түбірдің сипаты.    |морфологиялық/       |сипаты       |
|Түбірлердің синкретизмі.|Түбірлердің синкретизмі   |          |
|Сөз мағынасының дамуы, |              |          |
|конверсия құбылысы.   |              |          |
|Зат есім. Зат есімнің  |Сөздердің грамматикалық   |М.Қашқари     |
|жалғаулары       |топтарға жіктелуі.     |сөздігіндегі    |
|            |Есім сөз таптарының дамуы, |грамматикалық   |
|            |тарихи өзгерісі.      |категориялардың  |
|            |Көптік жалғаулары.     |берілу жүйесі   |
|            |Тәуелдік жалғаулары.    |          |
|            |Жіктік жалғаулары.     |          |
|Зат есімнің септік   |Атау септік тарихы     |Көне түркі жазба  |
|категориясы. Қазақ   |Ілік септік тарихы     |мұраларындағы сөз |
|тіліндегі септіктердің |Барыс септік тарихы     |таптарының жіктелу |
|вариантты болып келуі. |Табыс септік тарихы     |сипаты       |
|            |Жатыс септік тарихы     |          |
|            |Шығыс септік тарихы     |          |
|            |Көмектес септік тарихы   |          |
|Сын есімнің қалыптасу  |Сын, сапаны білдірудің   |Сын есімнің дамуы |
|тарихы         |лексикалық, грамматикалық  |          |
|            |тәсілдерінің        |          |
|            |қалыптасуы         |          |
|            |Аффиксация. Сын есім    |          |
|            |жасайтын аффикстер     |          |
|            |Сын есімдердің дамуындағы  |          |
|            |адъективация мен      |          |
|            |трансформация. Шырай    |          |
|            |формалары          |          |
|Сан есімдер тарихы   |Сан есімдердің шығу төркіні.|Сан есімнің    |
|            |Көне түркі тілдеріндегі   |таңбалық сипаты  |
|            |санау тәсілі        |          |
|            |Қазіргі қазақ тіліндегі   |          |
|            |реттік, жинақтық, болжалдық |          |
|            |сан             |          |
|            |есімдердің қалыптасу    |          |
|            |тарихынан          |          |
|Есімдіктер тарихы    |Түркі тілдеріндегі     |Есімдіктің жіктелуі|
|            |есімдіктердің даму     |          |
|            |ерекшеліктері.       |          |
|            |Есімдіктердің мағыналық   |          |
|            |топтары, олардың қалыптасу |          |
|            |жолдары           |          |
|Етістік категорияларының|Етістіктер тарихы.     |Көне түркі     |
|дамуы. Көне түркі жазба |Етістіктің функциялық    |мұраларындағы   |
|ескерткіштеріндегі   |тұлғалары. Көсемше     |етістік      |
|етістіктің зерттелу   |тұлғаларының қалыптасуы.  |          |
|тарихы         |Есімше тұлғаларының     |          |
|            |қолданылуы.         |          |
|Етістіктің рай, шақ   |Етістіктің райлары.     |А.Иассауи     |
|категориясы. Етістіктің |Шақ категориясының тарихы. |шығармасының    |
|дамуы, түрлері,     |              |дүниетанымдық   |
|қалыптасу жолдары.   |              |маңызы       |
|Үстеу, одағай, еліктеу |Үстеулердің қалыптасу    |«Кодекс Куманикус» |
|сөздер, шылаулар    |тәсілдері. Үстеу негізгі  |шығармасының тілі |
|тарихынан        |белгілері, сипаты,     |          |
|            |қалыптасу, даму жолы    |          |
|            |Үстеудің арғы негізі туралы |          |
|            |пікірлер.          |          |
|            |Одағай сөздер.       |          |
|            |Шылаулар тарихы.      |          |
|            |Еліктеуіш сөздер.      |          |
|Тарихи синтаксис.    |Тарихи синтаксис мәселелері.|«Мұқаддимат    |
|Синтаксистік тұлғалардың|Синтаксистік тұлғалардың  |әл-Әдаб» жазба   |
|дамуы, түрлері. Сөз   |дамуы, түрлері. Есімді сөз |ескерткішіндегі сөз|
|тіркесі, ондағы     |тіркестері, етістікті сөз  |тіркестерінің   |
|өзгерістер. Сөз     |тіркестері, ондағы     |          |
|тіркесінің даму     |өзгерістер         |          |
|бағыттары        |Сөз тіркесінің даму     |          |
|            |бағыттары          |          |

7 «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы»  ПӘНІ  БОЙЫНША  ОҚУ  ҮРДІСІНІҢ
КАЛЕНДАРЛЫҚ КЕСТЕСІ

4-Кесте «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні бойынша оқу үрдісінің
календарлық кестесі

Апталар123456789101112131415Бақылау
түріД
СД
СД
СД
СД
СД
СД
АБ1Д
СД
СД
СД
СД
СД
СД
СД
А
Б2Балдар6+206+206+206+206+
206+206+206+206+206+206+
206+
206+206+
206+
20

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть