Файл қосу

Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірісінің техно - химиялық бақылау
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ                          |
|БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ                       |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ              |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжаты |ПОӘК           |            |
|             |             |            |
|             |             |ПОӘК          |
|             |             |042-03.01.20.20/01-2012|
|             |             |            |
|Оқытушылар үшін «Сапа  |№2- басылым       |            |
|менеджменті негізіндегі |13.09.2012 ж.      |            |
|өңдеу өндірісінің    |             |            |
|техно-химиялық бақылау» |             |            |
|пәнінен жұмыс      |             |            |
|бағдарламасы ПОӘК    |             |            |


  «Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірісінің техно-химиялық бақылау»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
         050728– «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»


              білім бағдарламасы үшін

        ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Cемей 2012


                  Алғысөз  1. ӘЗІРЛЕНДІ
  Әзірлеуші Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ет, сүт
және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының доцент м.а. Қасымов Самат
Қайратұлы_______________

                                1.09.2012 ж.


  2.ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ет, сүт және
тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде
  Хаттама  03.09. 2012 ж., № 1.


  Кафедра менгерушісі  ______________  Б.Қ. Әсенова


  2.2. Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының
мәжілісінде
  Хаттама 07.09. 2012 ж., № 1.


  Төрайымы ______________  С.С.Төлеубекова
  2.3 Инженерлік-технологиялық факультеттің ғылыми кеңесінің мәжілісінде
  Хаттама 10.09. 2012 ж., №1.


  Төрағасы ______________  Ә.Л.Қасенов
  3. БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды
  Хаттама 13.09. 2012 ж., № 1.


  ОӘК төрағасы, ОЖ жөніндегі проректор_____________ Б.А.Рскелдиев


  |  |Мазмұны                              |  |
|  |                                 |  |
|  |1                                 |  |
|  |Қолдану аясы                           |  |
|  |4                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |2                                 |  |
|  |Нормативтік сілтемелер                      |  |
|  |4                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |3                                 |  |
|  |Жалпы ережелер                          |  |
|  |4                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |Оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы              |  |
|  |6                                 |  |
|  |5                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |5                                 |  |
|  |Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары           |  |
|  |8                                 |  |
|  |23                                |  |
|  |                                 |  |
|  |6                                 |  |
|  |7                                 |  |
|  |Емтихан сұрақтары                         |  |
|  |10                                |  |
|  |Әдебиеттер                            |  |
|  |10                                |  |
|  |25                                |  |
|  |                                 |  |


  1. Қолдану аясы
  «Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірісінің техно-химиялық бақылау»
пәнінің оқу-әдістемелік кешені 050728 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»
мамандығы бойынша оқытылатын студенттерге арналған. Студенттерді  курс
мазмұнымен, оның өзектілігі мен қажеттілігін, оқу процесінде игеретін курс
саясатымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып-үйретудің  негізі
болып табылады.


  2. Нормативтік сілтемелер
  «Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірісінің техно-химиялық бақылау»
пәнінің оқу-әдістемелік кешені 050728 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы»
мамандығына арналған Мемлекеттік стандартқа қосымша элективті  каталог
бойынша жасалынған.
  «Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірісінің техно-химиялық бақылау»
пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру
тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне
сай келеді:
  050728 – «Өңдеу өндірістерінің  технологиясы»  мамандығы  бойынша
мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты ҚР МЖБС  3.09.354.-2006,  ҚР
Білім және ғылым министрлігінің №779, 23.12.2005 ж. бұйрығымен бекітілген.
  Пәннің элективті  каталогы  Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік
университетінің технологиялық институтында 22.09.2006 ж.,  хаттама  №1
бекітілді.


  3. Жалпы ережелер
 - Оқытушының аты-жөні –Қасымов Самат Қайратұлы
 - Кафедра – Ет, сүт және тамақ өнімдері өндірісінің технологиясы;
 - Хабарласу ақпараты – тел: 35-48-56, № 9-оқу ғимараты, № 211 кабинет;
 - Сабақ өткізу орыны – № 206 аудитория;
 - Пән аты – «Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірісінің техно-химиялық
  бақылау»;
 - Кредит саны – 3;
 - Жұмыс оқу жоспарынан жазба (1-кесте):

                                  Кесте 1.


|Курс |Семестр    |Кредит         |Дәріс           |Зертха|
|   |        |саны          |тер            |налық |
|   |        |            |             |сабақт|
|   |        |            |             |ар  |
|   |                         |     |
|1.  |Құлау санын анықтау               |2    |
|2.  |Бидайға қойылатын мемлекеттік стандарт      |2    |
|3.  |ДӘН. Бидайдың дәні маңызының саны мен сапасын   |2    |
|   |анықтау әдістері                 |     |
|4.  |Сынаманы пісіру әдісі арқылы ұнның сапалылығын  |2    |
|   |бағалау.                     |     |
|5.  |Бидай және бидай өнімдерінің күлділігін анықтау  |2    |
|6.  |1000 дәннің массасын анықтау әдісі        |2    |
|7.  |Жәндіктермен зақымдану мен ластануын анықтау   |3    |
|   |Барлығы:                     |15    |

         5. ОСӨЖ және СӨЖ тақырыптарының тізімі.

  Пәнді оқу кезінде студенттердің өздік жұмысына, олардың сапасына жоғары
талаптар қойылып, олардың мерзімінде орындалуына көп көңіл бөлінеді.
  Оқу-әдістемелік кешенін құрастырған кезде реферат, курстық  жоба,
бақылау тапсырмаларының тақырыбы көрсетіледі.
  СӨЖ жұмыстарын орындауда реферат тақырыптары алдын ала беріліп, оның
көлемі 5 беттен көп болмауы керек (тест машинамен басылған).
  ОСӨЖ аудиториялық және аудиториядан тыс жүргізілетін сабақ солып екіге
бөлінеді.
  Аудиториялық ОСӨЖ диолог түрінде, ал СӨЖ кеңес ретінде жүргізіледі.
  Әрбір ОСӨЖ сабақтарына қажетті материалдар дайындалып, есептерді бірге
шығарады, орындауда көмектеседі.
  ОСӨЖ тақырыптары 11-ші кесетде көрсетілген.
              ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
|№  |ОСӨЖ                        |СӨЖ          |
|  |Аудиторияда        |Аудиториядан тыс    |            |
|1  |Дәнді дақылдарды сақтаудың|Астықты сақтау және   |Дәнді дақылдарды    |
|  |ерекшеліктері       |сапасын арттырудағы   |сақтаудың технологиялық|
|  |             |технологиялық тәсілдер |тәсілдері       |
|2  |Сорбциялық құбылыстар   |Астық қабылдау мен   |Астық сапасын     |
|  |сипаттамасы        |орналастырудың     |арттырудағы      |
|  |             |технологиялық негіздері |технологиялық тәсілдер |
|3  |Дәнаралық кеңістігіндегі |Базистік және шектелген |            |
|  |ауа астық құрамына әсерін |кондициялар       |            |
|  |тигізуі          |            |            |
|4  |Астық қабылдау      |Астықты қоймаларға дұрыс|            |
|  |кәсіпорындары       |орналастыру       |            |
|5  |Астықтың әрбір партиясының|Астықтың әрбір     |            |
|  |әртүрлі жағдайда сақталуға|партиясының сапа    |            |
|  |төзімділігі        |көрсеткіштері      |            |
|6  |Тұқымдыққа арналған дән  |Сақтау барысында орын  |Астықты екінші тазарту |
|  |             |алатын физиологиялық  |не үшін қажет?     |
|  |             |құбылыстар       |            |
|7  |Жүгері сабақтарын     |            |            |
|  |өңдегенде басқа астық   |            |            |
|  |түйірлеріне қарағанда   |            |            |
|  |қандай ерекше үрдістер  |            |            |
|  |пайдаланылады?      |            |            |
|8  |Сортты тұқым партияларын |Тұқым өнгіштігі мен өну |Деннің температурасы  |
|  |қабылдау         |энергиясына әсер ететін |            |
|  |             |себептер        |            |
|9  |Дәннің өніп кетуі     |Тұқымдық дәнді сақтау  |            |
|10 |Бұршақтұқымдастар дәндері |            |            |
|  |микроорганизмдермен    |            |            |
|  |зақымдануы        |            |            |
|11 |Фитогенді         |            |            |
|  |микроорганизмдермен    |            |            |
|  |зақымданған астық түйірлер|            |            |
|12 |Термофильдің астыққа   |Астық сақтау шарттары  |            |
|  |тигізетін зияны      |және оған күтім жасау  |            |
|  |             |тәсілдері        |            |
|13 |Афлатоксиндер дәнде пайда |Пассивті салқындату   |Активті салқындату   |
|  |болуы           |            |            |
|14 |Күріште кездесетін    |            |            |
|  |токсиндер         |            |            |
|15 |Жылу бөлетін физиологиялық|Жаппай қызуы      |Тік қабатты қызуы   |
|  |және микробиологиялық   |            |            |
|  |үрдістер нәтижесі     |            |            |
|Сағ |36            |31,5          |22,5          |

6. «Сапа менеджменті негізіндегі өңдеу өндірісінің техно-химиялық бақылау»
пәнінен емтихан сұрақтары
  1. Технохимиялық бақылау пәніне қысқаша түсініктеме.
  2. Астықтың сапасын стандарттау.
  3. Техникалық шарттар
  4. Дәнді – қосындылар.
  5. Бидай сапасын стандарттау.
  6. Бидай сапа көрсеткіштері, кластары.
  7. Шөп-шалаң қосындылары.
  8. Астық қорын сақтаудың ерекшеліктері.
  9. Л.А.Трисвятский ғалымының негізі.
 10. Астық сақтауда технологиялық өзгерістер.
 11. Техно-химиялық бақылау бөлімінің міндеттері
 12. Техно-химиялық бақылау бөлімінің өркендеу тарихы
 13. Астық сақтауда химиялық өзгерістер.
 14. Өлшеу әдістерімен құралдарын стандарттау.
 15. Мал азығына арналған бидайдын сапасы.
 16. Астықты сақтаудағы техно-химиялық бақылау.
 17. Негізгі дән, шөп-шалаң және дәнді қосындылар.


        7.Пән бойынша студенттерге ұсынылатын оқу және
             оқу-әдістемелік әдебиеттер

   7.1. Негізгі әдебиеттер
7.1.1. Егіншілікте өнім сапасын арттыру. Н. Әлдеков. Алматы, «Қайнар», 1980
ж. 168 б.
7.1.2. Астық сақтау технологиясы. О.Нәлеев. Алматы, Республикалық баспа
кабинеті, 1993 ж. 210бет
7.1.3. Технология муки, крупы и комбикормов. О.Н. Чеботарев, А.Ю.Шаззо,
Я.Ф.Мартыненко. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н\Д: изд.Центр «МарТ», 2004,
688 с.
7.1.4. Технология и технохимический контроль хлебопекарного производства.
Л.Ф.Зверева, Б.И.Черняков. Изд. «Пищевая промышленность», 1974, 431 стр.
7.1.5. Астық өнімдерін технохимиялық бақылау. А.І. Ізтаев, М.Ж.Казатова,
Алматы. 1994 ж. 178 б
7.1.6.  Г.А.Егоров,  З.Д.Гончарова,  Т.П.Петренко  «Практикум   по
технохимическому контролю производства хлебопродуктов»,-М.: Колос, 1980.-
192с
7.1.7. А.И.Стародубцова, В.С.Сергунов «Практикум по хранению зерна» ,-М.:
Агропромиздат, 1987.-192с
7.1.8. И.И.Василенко,, В.И. Комаров, Справочник, Оценка качества зерна,-
М.:Агропромиздат, 1987.-208с
   7.2. Қосымша әдебиеттер
7.2.1. Матюхина З.П., Королькова Э.П. Товароведение пищевых продуктов:
Учебник. – 2-е изд. –М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия», 2000. – 272 с.
Пәндер