Файл қосу


Құрылтай құжаттары«Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу»

            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

                  СЕМЕЙ
                   2013
                  Кіріспе

1 ӘЗІРЛЕГЕН
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің қазақ тілінің теориясы
мен әдістемесі кафедрасының оқытушысы Дарменова Гульвира Тұрсынбекқызы
___________ «___» ___________20 ___жыл.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында қаралып,
талқыланды.
Хаттама   №___ «___» ___________20 ___жыл.

Кафедра меңгерушісі _______________ Жұмағұлова Ә.М.

2.2  Филология  факультетінің  оқу-әдістемелік  бюросында  талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________20___ жыл.

Төрайым_________________


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама  №___ «___» ___________20___ жыл.

ОӘК төрағасы _________________ Искакова Г.Қ.

4  20___ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ

                  Мазмұны

1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны
5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемлік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер

   1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ


   «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәнінің оқу-әдістемелік
кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы  5В
0207 00, 5В 0606 00, 5В 0724 00, 5В 0720 00, 5В 0721 00, 5В 0723 00, 5В
0717 00, 5В 0702 00, 5В 0729 00, 5В 0730 00, 5В 0732 00, 5В 0728 00, 5В
0421 00, 5В 0711 00, 5В 0203 00, 5В 0704 00 мамандықтарының студенттеріне
арналған.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Осы «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» пәнінің оқытушыға
арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың
тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- 5В 0207 00, 5В 0606 00, 5В 0724 00, 5В 0720 00, 5В 0721 00, 5В 0723 00,
5В 0717 00, 5В 0702 00, 5В 0729 00, 5В 0730 00, 5В 0732 00, 5В 0728 00, 5В
0421 00, 5В 0711 00, 5В 0203 00, 5В 0704 00 мамандықтарының 3.08.275-2006
бекітілген ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;
- СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;
- ДП 042-08.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны  мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.

   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   1. Пәннің қысқаша мазмұны:
   Бұл пән бойынша мынадай теориялық  және  практикалық  мәселелер
қарастырылады: Іс қағаздарын жүргізудің технологиясы,  құжат айналымы,
құжат құрылымы мен құжаттарды топтастыру және құжат түрлері мен олардың
үлгілері. Мемлекеттік тілде іс  қағаздарын  жүргізудің  теориясы  мен
практикасы терең де ауқымды берілген.


   2. Осы курстың мақсаты:
   Мемлекеттік  тілде  іс  –  қағаздарын  жүргізу  пәні  Қазақстан
Республикасындағы «Тілдер туралы» (1997), «Тілдерді қолдану мен  дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы» (1998), «Тілдерді қолдану мен дамытудың  2001-
2010 жылдарға арналаған мемлекеттің бағдарламасы» (2001), «Мемлекеттік
ұйымдарда мелекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту туралы» (1998), т.б. да
заңнамалық актілерді игеру мен жүзеге  асыруға оқу – практикалық негіз
жасауды мақсат етеді.


   3. Курстың негізгі міндеттері:
   Маңызды  нормативтік әдістемелік  құжаттарды бір  ізге  келтіру,
стандарттау, рәсімдеу ерекшеліктері мен оларды қозғалысқа келтіру тәртібін
игерту;
   Құжаттама қызметінің құрылымын, міндеттерін, лауазымдық құрылымын іс
қағаздарын толтыруда дұрыс жазу;
   Іс жүргізу қағаздарын атқарушы  қызметкерге  құжаттардың  келіп
түскенінен бастап, оның толық іске асуына дейінгі аралықтағы іс жүргізу
жұмысының тәртібін орындаудың жолдарын үйрету;
   Қазақстан Республикасының нормативтік – құқықтық актілері негізінде
мемлекеттік тілде іс жүргізу технологиясын меңгерту.


   4. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
   - Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуге  қатысты  Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілерін оқып, игереді.
   - Іс жүргізудің тарихы және бүгінгі жай-күйімен танысады.
   - Құжат, оның құрылымы мен стильдік қырларын меңгереді.
   - Іс жүргізу технологиясы мен құжат айналымын оқып, үйренеді.
   - Құжат, оның түрлері мен үлгілерін дұрыс толтыра білуді меңгереді.


   3.5 Курстың пререквизиттері:
   - Практикалық қазақ тілі;
   - Қазақстан тарихы;
   - Саясаттану;
   - Мәдениеттану.


   3.6 Курстың постреквизиті:
   - «Қазақ тілі ІІ»;
   - «Терминология»


   3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
                                 Кесте 1

|Курс                             |Сем-естр |
|1                               |2     |
|Дәріс сабақтары                             |
|1. Іс қағаздарын жүргізу тарихы және жіктемесі. Құжат ұғымы  |1     |
|және функциясы. Құжат, оның адам өмірі мен қоғамдық      |     |
|қатынастардағы маңызы.Іс қағаздарының стильдік қырлары.Іс   |     |
|қағаздарының орфографиясы. Компьютерде іс жүргізу       |     |
|ерекшеліктері.Іс қағаздарын толтыруда қалыптасқан құқықтық  |     |
|термин сөздер. Іс қағаздарын жүргізу тарихы және міндеттері. |     |
|Іс құжаттарының жіктемесі.                  |     |
|2. Іс жүргізу технологиясы және құжат айналымын ұйымдастыру. |1     |
|Іс жүргізу технологиясы және құжат айналымын ұйымдастыру.   |     |
|Кірістік құжаттар, шығыстық құжаттар, тіркелетін құжаттар,  |     |
|тіркелмейтін құжаттар, ішкі құжаттар, мөр соғылатын құжаттар, |     |
|бекітілетін құжаттар, сақтау мерзіміне қатысты құжаттар   |     |
|тізімі.                            |     |
|3. Іс қағаздарының нақты түрлері. Құрылтай құжаттары. Ұйымдық|1     |
|нысандар құру, оның жолдары.Ұйымдық нысандардың жарғысы, оның |     |
|үлгілері. Ұйымдық нысандардың Құрылтай шарты,оның       |     |
|деректемелері. Басқару құжаттарын ресімдеу. Құжаттардың    |     |
|деректемелерін ресімдеу. Құжаттар бланкілері, форматтар.   |     |
|4. Ұйымдық құжаттар. Ұйымдардың басқару құрылымы мен олардың |2     |
|негізгі құжаттары. Құрылымдық бөлімшелер туралы ереже және  |     |
|оның үлгілері. Лауазымдық нұсқаулықтар, олардың үлгілері. Жеке|     |
|құрам бойынша ереже, оның үлгілері. Штат кестесі, оны     |     |
|толтырудың ерекшеліктері.Кейбір ұйымдық коммерциялық құпия  |     |
|мазмұндағы құжаттар.                     |     |
|5. Бұйрық-жарлық құжаттары. Бұйрықтар, олардың берілу     |2     |
|себептері мен құрылымы. Нұсқаулар мен жарлықтар, олардың өзара|     |
|ерекшеліктері. Қаулылар, шешімдер, хаттамалар сынды алқалық  |     |
|басқару ұйымдарының құжаттары.                |     |
|6. Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Жеделхаттар, олардың   |2     |
|өзіндік ерекшеліктері. Баяндау хат және түсініктеме, олардың |     |
|үлгілері. Анықтама және акт, олардың үлгілері.        |     |
|7. Еңбек қатынастарын құжаттау. Еңбек құжаттарын рәсімдеу.  |2     |
|Қызметке алу туралы, басқа қызметке ауысу туралы, қызметтен  |     |
|босату туралы өтініштер, түйін, олардың өзара айырмашылықтары |     |
|мен деректемелері, құжат үлгілері. Еңбек келісімі, оның    |     |
|түрлері мен үлгілері. Жеке құрам бойынша бұйрықтар, олардың  |     |
|үлгілері. Мінездеме, өмірбаян, еңбек кітапшасы, олардың еңбек |     |
|қатынастарын құжаттауға қатысты іс қағаздарына ену себептері. |     |
|8. Жеке құжаттар. Жеке құжаттар, олардың жазылу мақсаттары мен|2     |
|түрлері, деректемелері, үлгілері. Жеке арыз, оның жазылу   |     |
|ерекшеліктері. Сенімхат және қолхат, олардың түрлері мен   |     |
|үлгілері.                           |     |
|9. Коммерциялық хат алмасу. Хат алмасу мәдениеті. Хат алмасу |2     |
|жанры. Коммерциялық хаттың құрылымы мен стилі. Хат-хабарларды |     |
|рәсімдеу ережелері.                      |     |
|Практикалық (семинар) сабақтары                     |
|1. Іс қағаздарын жүргізу тарихы және жіктемесі. Құжат ұғымы  |1     |
|және функциясы. Құжат, оның адам өмірі мен қоғамдық      |     |
|қатынастардағы маңызы.Іс қағаздарының стильдік қырлары.Іс   |     |
|қағаздарының орфографиясы. Компьютерде іс жүргізу       |     |
|ерекшеліктері.Іс қағаздарын толтыруда қалыптасқан құқықтық  |     |
|термин сөздер. Іс қағаздарын жүргізу тарихы және міндеттері. |     |
|Іс құжаттарының жіктемесі.                  |     |
|2. Іс жүргізу технологиясы және құжат айналымын ұйымдастыру. |1     |
|Іс жүргізу технологиясы және құжат айналымын ұйымдастыру.   |     |
|Кірістік құжаттар, шығыстық құжаттар, тіркелетін құжаттар,  |     |
|тіркелмейтін құжаттар, ішкі құжаттар, мөр соғылатын құжаттар, |     |
|бекітілетін құжаттар, сақтау мерзіміне қатысты құжаттар   |     |
|тізімі.                            |     |
|3. Іс қағаздарының нақты түрлері. Құрылтай құжаттары. Ұйымдық|1     |
|нысандар құру, оның жолдары.Ұйымдық нысандардың жарғысы, оның |     |
|үлгілері. Ұйымдық нысандардың Құрылтай шарты,оның       |     |
|деректемелері. Басқару құжаттарын ресімдеу. Құжаттардың    |     |
|деректемелерін ресімдеу. Құжаттар бланкілері, форматтар.   |     |
|4. Ұйымдық құжаттар. Ұйымдардың басқару құрылымы мен олардың |2     |
|негізгі құжаттары. Құрылымдық бөлімшелер туралы ереже және  |     |
|оның үлгілері. Лауазымдық нұсқаулықтар, олардың үлгілері. Жеке|     |
|құрам бойынша ереже, оның үлгілері. Штат кестесі, оны     |     |
|толтырудың ерекшеліктері.Кейбір ұйымдық коммерциялық құпия  |     |
|мазмұндағы құжаттар.                     |     |
|5. Бұйрық-жарлық құжаттары. Бұйрықтар, олардың берілу     |2     |
|себептері мен құрылымы. Нұсқаулар мен жарлықтар, олардың өзара|     |
|ерекшеліктері. Қаулылар, шешімдер, хаттамалар сынды алқалық  |     |
|басқару ұйымдарының құжаттары.                |     |
|6. Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Қызметтік хаттар, олардың |2     |
|түрлері. Жеделхаттар, олардың өзіндік ерекшеліктері. Баяндау |     |
|хат және түсініктеме, олардың үлгілері. Анықтама және акт,  |     |
|олардың үлгілері. Іскерлік хат Жазбалар Өтініш Акт Анықтама  |     |
|Шарт Телеграмма Телефонограмма Факсограмма Электрондық    |     |
|хабарлама Хаттама Сенімхат                  |     |
|7. Еңбек қатынастарын құжаттау. Еңбек құжаттарын рәсімдеу.  |2     |
|Қызметке алу туралы, басқа қызметке ауысу туралы, қызметтен  |     |
|босату туралы өтініштер, түйін, олардың өзара айырмашылықтары |     |
|мен деректемелері, құжат үлгілері. Еңбек келісімі, оның    |     |
|түрлері мен үлгілері. Жеке құрам бойынша бұйрықтар, олардың  |     |
|үлгілері. Мінездеме, өмірбаян, еңбек кітапшасы, олардың еңбек |     |
|қатынастарын құжаттауға қатысты іс қағаздарына ену себептері. |     |
|8. Жеке құжаттар. Жеке құжаттар, олардың жазылу мақсаттары мен|2     |
|түрлері, деректемелері, үлгілері. Жеке арыз, оның жазылу   |     |
|ерекшеліктері. Сенімхат және қолхат, олардың түрлері мен   |     |
|үлгілері.                           |     |
|9. Коммерциялық хат алмасу. Хат алмасу мәдениеті. Хат алмасу |2     |
|жанры. Коммерциялық хаттың құрылымы мен стилі. Хат-хабарларды |     |
|рәсімдеу ережелері.                      |     |
|Барлығы                            |30    |

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


   5.1  Құжат,  оның  адам  өмірі  мен  қоғамдық  қатынастардағы

              мән-маңызы.
   5.2 Іс қағаздарының стилі мен орфографиясы.
   5.3 Мемлекеттік өкімет пен  басқару  ұйымдарының  атаулары  мен
шешімдерінің жазылу ерекшеліктері.
   5.4 Компьютерде іс жүргізу.
   5.5 Іс қағаздарын толтыруда кездесетін терминдер.
   5.6 Құжат нысандары мен деректемелері. ГОСТ 6 38 90
   5.7 Құжаттарды топтастыру. ГОСТ 6 10 88
   5.8 Іс жүргізу технологиясы.
   5.9 Кірістік құжаттар.
   5.10 Шығыстық  құжаттар.
   5.11 Тіркелетін және тіркелмейтін құжаттар.
   5.12 Құжаттардың сақталу мерзімдері.
   5.13 Ұйымдық нысандар құру, оның жолдары.
   5.14 Ұйымдық нысанның жарғысы.
   5.15 Құрылтай шарты, оның деректемелері.
   5.16 Басқару құрылымы және құжат толтыру.
   5.17 Ұйымдық құжаттар, олардың түрлері мен деректемелері.
   5.18 Бұйрықтар, олардың құрылымдары.
   5.19 Нұсқаулар мен жарлықтар.
   5.20 Қаулылар мен шешімдер.
   5.21 Хаттама және оның түрлері.
   5.22 Ақпараттық-анықтамалық құжаттар, олардың мән-маңызы мен нысаны.
   5.23 Қызметтік хаттар, олардың түрлері.
   5.24 Жеделхаттар.
   5.25 Еңбек қатынастарын рәсімдеу тәртібі.
   5.26 Еңбек қатынастарында қолданылатын заң актілері мен құжаттар,
олардың құрылымы.
   5.27 Өтініш, келісім шарт, еңбек келісімі, мінездеме үлгілерін жазу.
   5.28 Жеке құжаттардың адам өміріндегі маңызы мен жазылу мақсаты.
   5.29 Жеке құжаттардың түрлері, олардың үлгілері.
   5.30 Сенімхат пен қолхат.
Пәндер