Файл қосу


Ежелгі Қытай философиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ             |
|ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ                         |
|ФИЛОСОФИЯ КАФЕДРАСЫ                             |
|СМЖ 3 - деңгейдегі құжаты|ПОӘК           |             |
|             |             |УМКД 042-14.1.01/01-2013|
|«Философия» пәнінің   |             |             |
|оқу-әдістемелік кешені  |№ 1-басылым       |             |
|(студенттер үшін)    |             |             |                 «Философия»


           ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


     БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚ СТУДЕНТТЕРІ ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                 Семей 2014


1.ӘЗІРЛЕГЕН:
Құрастырушы: 03.09.2014
ф.ғ.к., доцент м.а. Болысова Қ.М., аға оқытушы Кенжебулатова А.М.

2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:
2.1. Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  Философия
кафедрасының мәжілісінде қаралды.
Хаттама № 1 03.09.2014ж.
Кафедра меңгерушісі: ______________ /Мұқатаева А.А./


2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.
Хаттама № 1 «05» 09.2014ж.

Төрағасы: ________________ /ф.ғ.к. Кеңесбаева Ш.С./

3. БЕКІТІЛДІ:

Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік  университетінің  Оқу-әдістемелік
кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.

Хаттама №1  13.09.2014ж.

ОӘК төрағасы: ____________ /с.ғ.д. Искакова Г.К./

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН (Хаттама №1, 13.09.2012ж. басылымның орнына)

                  Мазмұны  1. Жалпы ережелер
  2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
  3. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары
  4. Курс форматы
   5. Курс саясаты
   6. Баға қою саясаты
  7. Әдебиеттер

    1. Жалпы ережелер
    1.1 Пән және оқытушы туралы жалпы ережелер
      – ф.ғ.к., доцент м.а. Болысова Қ.М., аға оқытушы Кенжебулатова
       А.М.
      – Байланыс ақпараты – тел. 36-02-26, Глинки к-сі 20А, 1
       ғимарат, 1205 ауд.
      – Сабақ өткізу орны –
      – Пән аты – «Философия»
      – Кредит саны - 3

     1.2. Курстың қысқаша мазмұны:
   Философия  пәнін  қазіргі  кезеңдегі  оқыту  студенттің  әлемдік
көзқарастарын қалыптастыру арқылы тұлғаның рухани жетілуіне үлкен әсер
етеді. Құндылықтар бағытының  өзгеруі,  рухани  құндылықтың  құлдырауы
кезеңінде адамгершілікпен имандылықтың көзі ретінде философия пәнін алуға
болады. Пән құрылымы мен мазмұны философиялық тарихи кезеңдерге, таным,
болмыс, құндылықтар жүйесіне жаңа  көзқараспен  қарап,  теориялық  -
философиялық артықшылығын көрсетеді. Пәнді оқып – үйрену мыңдаған ғасыр
жалғасып келе жатқан саналы ойлау, мәселені саралай білу,  рухани дүниенің
кемелденуіне әсер етеді.
   Пәннің  міндеті  студенттің  ұлттық  философиялық  құндылықтардың
жетістіктері және әлемдік философиядағы  орнын  көрсете  отырып  отан
сүйгіштік, өзіндік шығармашылық ой жүйесін қалыптастыру.  Курсты  оқу
барасында студент философия пәнінің тарихи кезеңдері дүниеге көзқарастық,
адамгершілік қасиеттеріне көңіл аудара отырып, ғылыми және  көркемдік
әдебиетпен жұмыс істей білу, ғылыми теориялық баяндамалар жасау,  мәселені
талдау және талқылай білу, өзіндік жеке көзқарасын дәлелдеу қасиеттерін
меңгере білуі керек. Құрметті студенттер, философияны оқу барысында сіздер
философиялық  ой  тарихымен,  ұлттық  философияның  жетістіктерімен
танысасыздар. Философиялық мәселелер тақырыбында философиялық ұғымдарды,
категорияларды қолдана отырып семинар сабақтарында әртүрлі пікірталастар,
өз пікірлеріңізді, көзқарастарыңызды дәлелдеуге мүмкіндіктеріңіз бар және
де түрлі тақырыптарда баяндама жазу арқылы дүниетанымдық көзқарастарыңызды
кеңейтесіздер.


  1.3. Курстың мақсаты :
   Философия тарихындағы өзіндік орны бар ойшыл-философтардың адам,
қоғам, болмыс, дін, т.б. өмірлік өзектілігі бар мәселелерді студенттің
санасына жеткізіп, өзіндік пікірін қалыптастыруға көмектесу. Адам ақылының
мүмкіндігін кеңейтіп, танымның барлық тәсілдерін тиімді пайдалануға бағдар
жасау.


  4. Пәннің негізгі міндеті
  Пәннің  міндеті  студенттің  ұлттық  философиялық  құндылықтардың
жетістіктері және әлемдік философиядағы  орнын  көрсете  отырып  отан
сүйгіштік, өзіндік шығармашылық ой жүйесін қалыптастыру.


  1.5. Пәнді оқу барысында студент білу керек:
  • студенттер дәрістермен семинар сабақтарына толық қатысуы керек.
  • СӨЖ (О) тапсырмаларын уақытында өткізіп, қорғау,
  • семинар сабақтарына, СӨЖ тапсырмаларына үнемі дайындықпен келу,
  • босатылған сабақтарды дер кезінде қайта қалпына келтіру
  • курс аяқталғаннан кейін тестілеу емтиханын тапсыру


   1.6 Пререквизиттер:
      Пәнді оқып-үйрену үшін студенттің тарих, мәдениеттану, қазақ
рухани мұрасы пәндерінен білімі болуы керек.

     1.7 Постреквизиттер:
   Философия пәні бойынша алған білім студентке саясаттану, әлеуметтану,
психология  пәндерін  меңгеруге  көмектеседі,  дүниеге  көзқарасын
қалыптастыруға, сыни ойлау жүйесін негіздеуге септігін тигізеді.


   Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

  Кесте 1. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|№  |Тақырыптар аттары        |Сағаттар                |
|   |                |Лекциялар |Тәжірибелік |ОСӨЖ  |СӨЖ  |
|   |                |      |сабақтар  |    |   |
|1  |2                |3     |2      |5   |6   |
|1  |Философия, оның пәні, негізгі  |2     |    1  |3   |3   |
|   |бағыттары, функциясы және    |      |      |    |   |
|   |зерттеу обьектісі.       |      |      |    |   |
|2  |Ежелгі Үнді философиясы     |2     |1      |3   |3   |
|3  |Қытай философиясы        |2     |1      |3   |3   |
|4  |Ежелгі Грек философиясы     |2     |1      |3   |3   |
|5  |Ортағасыр христиан философиясы |2     |1      |3   |3   |
|6  |Ортағасыр араб философиясы   |2     |1      |3   |3   |
|7  |Қайта өрлдеу философиясы    |2     |1      |3   |3   |
|8  |Жаңа дәуір философиясы     |2     |1      |3   |3   |
|9  |Классикалық неміс философиясы  |2     |1      |3   |3   |
|10  |XIX ғасыр Батыс философиясы   |2     |1      |3   |3   |
|11  |Орыс философиясы        |2     |1      |3   |3   |
|12  |Қазақ философиясы        |2     |1      |3   |3   |
|13  |XX-XXI ғасыр Батыс философиясы |2     |1      |3   |3   |
|14  |Онтология            |2     |1      |3   |3   |
|15  |Гносеология және эпистемология |2     |1      |3   |3   |
|   |Барлығы             |30     |15     |45   |45  |


    Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

I. Философия пәні.
1. Философиялық танымның өзіндік ерекшелігі.
2. Дүниеге көзқарастың формалары.
3. Философия және ғылым.
4. Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі философияның орны.

II.Философияның генезисі.
Ежелгі Үнді философиясы.
1. Үнді философиясыны пайда болуы мен кезеңдері.
2. Веда Үнді мәдениетінің көнеескерткіші және филосфияның бастауы.
3. Ежелгі Үнді философиясының мектептері.
4. Ежелгі Үнді философиясының негізгі категориялары.
5. Буддизм философиясы.

II. Ежелгі Қытай философиясы.
1. Көне Қытай философиясының пайда болуы және даму кезеңдері.
2. Қытай философиясының негізгі мектептері.
3. Конфуцийдің әлеуметтік-адамгершілік ілімі.
4. Лао-Цзы іліміндегі негізгі ұғымдар.
5. Мо-Дидің философиялық идеялары.
6. Легистердің саяси-құқықтық ілімдері.

III. Антика дәуірінің философиясы.
1. Антикалық философияның пайда болуы және ерекшелегі.
2. Көне грек философиясының космоцентризмі.
3. Алғашқы философиялық мектептері. Милет, Элей.
4. Сократ философиясы.
5. Платон философиясы.
6. Аристотель философиясы.
7. Эпикуризм, скептицизм, неоплатонизм.

IV. Ортағасырлық христиан философиясы.
1. Ортағасырлық христиан философиясының дамуының негізгі кезеңдері
2. А. Августин философиясы.
3. Ф. Аквинский философиясы.
4. Номинализм және реализм

V. Ортағасырдағы мұсылман философиясы.
1. Мұсылман елдеріндегі мәдениет пен дін.
2. Әл-Кинди және араб тілді философияның бастауы.
3. Ибн-Синаның философиялық ойлары.
4. Әл-Фараби философиясы.
5. Қ.А.Яссауидің сопылық ілімі.

VI. Қайта өрлеу дәуірінің философиясы.
1. Антропоцентризм және гуманизм.
2. Н.Кузанскийдің пантеизмі.
3. Ф.Петрарканың гуманизмі.
3. Л.Д.Винчидің тәжірибе мен жаңа экспериментальді әдісі.
4. Галилейдің математикалық танымының рөлі туралы.
5. Дж.Бруноның космостың шексіздігі туралы идеясы.
6. Н. Коперник гелиоорталық ілімдері.
7. Қайта өрлеу дәуірінің әлеуметтік-саяси философиясы.
/Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла/

VII. Жаңа дәуір философиясы.
1. Жаңа дәуір философиясының рационалистік және эмпиристік бағыттары
/Ф.Бэкон,Р.Декарт,Б.Спиноза/.
2. Лейбництің “Монодологиясы”.
3. Т.Гобсстың “Қоғамдық келісім” концепциясы.
4. Д.Юм мен Д.Берклидің субьективті идеализмі.
5. ХVІІІ ғасырдағы фрацуз материализмі.
6. Ф.Вольтердің философиясындағы адам және еркіндік мәселелері.
7. Ж.Ж.Руссо “қоғамдық келісім” теориясы.
8. П.Гольбах пен Д.Дидроның философиясы.

VIII. Неміс философиясы және Марксизм.
1. Неміс философиясының пайда болуының алғы шарттары. Идеализм мен
материализм.
2. И.Кант философиясындагы таным, этика, априорлык ұғымы және
антиномиялары.
3. Гегельдің диалектикалық әдісі, абсолютті идеясы жане негізгі
категориялары.
4. Фейербахтың антропологиялық материализмі.
5. Марксизм философиясы. Тарихты материалистік тұрғыдан түсіндіру.

 IX. Қазақ философиясы.
1.Қазақ философиясының қалыптасуының әлеуметтік-мәдени алғышарттары.
2.Ақын жыраулардың философиясы.
3.Ш.Уәлиханов, Абай, Шәкәрім философиясы.
4.Кеңестік дәуірдегі қазақстандық философия.
5.ХХ ғасыр қазақ философиясы.

X. ХХ ғасырдагы батыс философиясындағы бағыттар.
1. Позитивизм және оның тарихи формалары.
2. Прагматизм ағымы /Пирс, У.Джеймс/.
3. Неокантшылдык Марбург жане Баден мектептері.
4. Структурализм жане постструктурализм.
5. Экзистенциализм.
6. Герменевтика.

XI. Философияның теориялық проблемалары мен методикалық принциптері.
1. Болмыс ұғымы, оның мәні мен ерекшелігі.
2. Болмыс ұғымының тарихи генезисі және түрлері.
3. Материя және оның тарихи эволюциясы мен негізгі қасиеттері.

XII. Сана философиясы.
1. Сана – адам миының функциясы.
2. Сана – обьективті дүниенің бейнесі.
3. Қоғамдық сананың түрлері.

XIII. Гносеология және эпистемология.
1. Таным – адамның ойлау әрекетінің нәтижесі.
2. Танымның обьектісі мен субьектісі.
3. Сезімдік және рациональды танымның формалары. Ақиқат дегеніміз не?

XIV. Диалектика, Адам, Ғаламдық мәселелер.
1. Даму концепциясы.
2. Диалектиканың тарихи формалары.
3. Диалектиканың заңдары мен категориялары.
4. Адам ең басты байлық.

XV. Философия тарихындағы Адам мәселесінің қойылуы.
1. Қазіргі замандағы әлемдік мәселелер.
2. Әлемдік мәселелер және жарқын болашақ.
3. Негізгі ғаламдық мәселелердің шығуы табиғаты мен шешілу жолдары. ҒТР.

   4. Курс форматы

             6. ОСӨЖ және СӨЖ мазмұны

                 6.1 ОСӨЖ
                 №1. ОСӨЖ
             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Философия пәні. Философиялық білімнің табиғаты. Философия дүниетаным
ретінде.
2.Философиялық пайымдаудың басты тақырыптары. Философияның негізгі
сұрақтары бар ма?
3.Менің пәнге, философияның мәні мен міндетіне көзқарасым мынадан көрінеді
(...).
4.Қазіргі кезеңдегі әлемдегі философияның құрылымы мен қызметі.
5.Дүниеге  көзқарас  дегеніміз  не?  Дүниеге  көзқарастың  өзіне  тән
ерекшеліктері.
6.Философиялық ойлаудың өзіне тән ерекшелігі неде?
7.Философиялық проблеманың табиғаты қандай?

             Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Қандай проблемаларды біз философиялық проблема деп атаймыз?
2. Философия неден және қалай «туады»?
3. Адам не үшін философиямен айналысады?
4. Философия дегеніміз не?
5. Философия мен дүниетаным өзара қалай әрекет етеді?
6. Философиялық проблемалардың сипаттары қандай?
7. Философиядағы әдіс дегеніміз не?
8. Қандай философиялық әдістер болады?
9. Философияның функцияларын атаңыз.
10. Философиядағы    дүниетанымдық    және    методологиялық
функциялардың мәнісі неде?
11. Философия мен ғылым өзара қалай байланысады?
12. Білім мен сенімнің ара -қатынасы қандай?
13. Данышпандық деген не?
14. Философияда тарихи сатыларының критерийлері қандай?
16. Философия  тарихында  прогресс  бар  ма  және  онда  ұлттық
философия қандай рөл атқарады?


               Реферат тақырыптары
1.Философия көзқарас ретінде.
2.Мифология және дін.
3.Мифологиялық көзқарастың ерешелігі.
4.Философияның мәдениеттегі орн мен рөлі.
5.Философия және өнер.
6.Діни көзқарастың ерекшеліктері
7.Философияның адам мен қоғам өміріндегі рөлі.
8.Философия және ғылым.
9.Философияның мәні мен алғышарттары.
10. Мифология және философия.

               Әдебиеттер тізімі:

1.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
2.Спиркин А.П. Философия  М., 2002
3.Алексеев П.А.  Панин А.В.  Философия  Учебник  для  вузов.  -М.,
2006
4. Ғабитов Т. Философия А., 2004
5.Әбжанов Т.Ы., Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы. А., 2009
6. Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
7. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006

                 №2. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1. Ежелгі үнді қоғамның стратификациялану мәселесі.
2. Упаништардың негізгі философиялық мәселелері.
3. Ежелгі Үндістанның ортодоксалды және ортодоксалды емес мектептерінің
негізгі мінездемесі.
4. Упаништардың құқықтық – этикалық поэмасының негізгі мазмұны.
5. «Махабхарата» эпикалық поэмасының негізгі мазмұны.
6. Йога жүйесі: құтылудың жеке жолы.

              Реферат тақырыптары:
1.Ведалар - философиялық ойдың қайнар көзі ретінде.
2.Ежелгі үнді философиясының нeгiзгi бағыттары мен мектептері.
3.Буддизм философиясы.
4.Индуизм философиясы.
5.Джайнизм философиясы.
6.Веданта философиясы.
7.Индуизм философиясы.

Кестені толтырыңыздар: «Үнді философиясындағы ортодоксалды мектептер»
|№  |Мектептер   |Негізін     |Негізгі     |Мағынасы     |
|  |атауы     |салушы     |ілімдеріне жалпы|         |
|  |       |        |сипаттама    |         |
|  |       |        |        |         |Кестені толтырыңыздар: «Үнді философиясындағы ортодоксалды емес мектептер»


|№  |Мектептер   |Негізін     |Негізгі     |Мағынасы     |
|  |атауы     |салушы     |ілімдеріне жалпы|         |
|  |       |        |сипаттама    |         |
|  |       |        |        |         |

               Әдебиеттер тізімі:
1.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
2.Спиркин А.П. Философия  М., 2002
3. Алексеев П.А.  Панин А.В.  Философия  Учебник  для  вузов.  -М.,
2006
4. Ғабитов Т. Философия А., 2004
5. Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
6. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006

                 №3. ОСӨЖ
             ОСӨЖ арналған сұрақтар.

1.Көне Қытай философиясы пайда болуының негізгі алғышарттары.
2.Тянь діні және Көне Қытай философиясы.
3.Қытай философиясының негізгі бағыттары мен мектептері.
4.Көне Қытай философиясының қалыптасуындағы «Өзгepic кітабінің» мағынасы.
5.Конфуций  философиясының негізгі  жағдайы.  Оның іліміндегі дәстүрдің
мағынасы және орны.
6.Даосизм  философиясының  негізгі  жағдайы.   Осы   философиядағы
«Әрекетсіздікті» қалай түсінуге болады?
7.Легистер философиясының негізгі жағдайы.
8.Мо Дидің философиялық идеялары.
9.Легистердің этикалық — саяси ілімі.
10.Қытай білім беруінің классикалық кітаптары.

               Реферат тақырыптары
1.Конфуций іліміндегі тұлға және ұжым мәселесі.
2.Даосизмдегі ғарыш және адам.
3.Конфуций іліміндегі адам мәселесі.
4.Конфуцийдің идеалды мемлекет туралы ілімі.
5.Көне Қытай философиялық мектептері.
6.Хань хандығы кезеңіндегі философия.
7.III-V ғ.ғ. Қытай философиясының дамуы.
8.Мо-Дидің философиялық көзқарастары.
9.Қытай философиясындағы «жэнь» заңының мағынасы және орны.
10.Көне Қытайдағы мифтік сананың ерекшелектері.

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Ежелгі Қытайда философияның пайда болуы.
2.Ертедегі Қытай философиясының ерекшеліктері және ежелгі Қытайдағы бас
философиялық мектептер.

Кестені толтырыңыздар: «Көне Қытай философиясының негізгі бағыттары»


|№ |Көне Қытай    |Негізін |Жалпы   |Негізінің  |Ерекшеліктері  |
|  |философиясының  |салушы |сипаттама |құрылуына  |        |
|  |негізгі бағыттары |    |      |арқау болған |        |
|  |         |    |      |принциптері |        |
|1. |         |    |      |       |        |
|2. |         |    |      |       |        |
|3. |         |    |      |       |        |


               Әдебиеттер тізімі:

1. Алтай Ж., А. Қасабек А., Философия тарихы. А., 2008.
2.Нысанбаев Ә. Әбжанов Т. Қысқаша филасофия тарихы. А., 2009.
3.Дүниежүзілік философияның онтологиясы. 12 томның 10Т. 2009.
4. Қытай философиясының тарихы.М., 2002.
5.Философиялық сөздік.А.,1996
6. В.Лавриненко. Философия.М.,2002.
7. Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
8. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006                 №4. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар
1.Ежелгі Греция философиясының ерекшеліктері.
2.Алғашқы негіз мәселесі (Милет мектебі).
3.Демокриттің атомизмі.
4.Элей мектебі: Парменид және Зенон.
5.Сократ философиясындағы адам мәселесі.
6.Киниктер мектебі: Антисфен және Диоген.
7.Платонның саяси - әлеуметтік концепциялары.
8.Софистердің субъективтік диалектикасы.
9.Эрос және адамның рухани тууы.
10.Платонның жан туралы ілімі.
11.Аристотель философиясы.
12.Платон және Аристотель.
13.Аристотельдің этикасы.
14.Эмпириктің скептицизмі.
15.Эллинизм дәуірінің философиясы.


               Реферат тақырыптары
1.Грек мифологиясы және антика философиясы.
2.Пифагор және оның сан туралы ілімі.
3.Сократтың этикасы.
4.Сократ философиясындағы адам проблемасы.
5.Киниктер философиялық мектебі.
6.Платонның жан туралы ілімі.
7.Идеалды мемлекеттегі өнердің рөлі.
8.Платонның мемлекет туралы ілімі.
9.Платон және Сократ.
10.Аристотельдің метафизикасы.
11.Аристотельдің этикасы.
12.Аристотельдің саяси әлеуметтік - көзқарасы.
13.Эллинизм философиясы.
14.Эпикурдің эвдемонизмі.
15.Неоплотонизмдегі бірлік мәселесі.
16.Стоицизм этикасы.
17.Эллинизм философиясындағы бақыт мәселесі.
18.Гераклит диалектикасы.
19.Зенонның апорийлары.
20.Софистер және Сократ.

   Кестені толтырыңыздар: «Ежелгі Грек философиясындағы негізгі
мектептер»

|         |Милет  |Пифагоршылдар   |Эфестік  |Элей  |Атомистер |
|         |мектебі |         |Гераклит |мектебі |мектебі  |
|         |    |         |мектебі  |    |      |
|Пайда болу    |    |         |     |    |      |
|кезеңдері    |    |         |     |    |      |
|Негізін салған  |    |         |     |    |      |
|өкілдері     |    |         |     |    |      |
|Негізгі     |    |         |     |    |      |
|көзқарастары   |    |         |     |    |      |
|Ерекшеліктері  |    |         |     |    |      |

               Әдебиеттер тізімі:

1.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
2.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001
3. Богомолов А.С. Античная философия. М., 2004
4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 2001
5. П.Спиркин А.Г. Философия. М.,2002
6. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
7. Нысанбаев Ә. Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. А., 2009.

                 №5. ОСӨЖ
             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.«Схоластика», «догматизм», «формализм» терминдерін түсіндіріңіз.  Осы
терминдердің қазіргі мағынасы қандай?
2.Антика және орта ғасыр философиясының онтологиясын салыстырыңыз.
3.«Универсалий» туралы дау нені білдіреді? Ол философтарды қандай екі
бағытқа бөлді?
4.Ф. Аквинский бойынша құдай болмысының дәлелін келтіріңіз. Қандай философ
өз ілімімен осы аргументтерді жоққа шығарды?
5.Томизм дегеніміз не және оның негізгі принциптері қандай? Ол қалай пайда
болды және оның негізін салған кім?
6.«Дін» және «теология» терминдерін түсіндіріңіз, оның ұқсастықтары неде?
«Философия» терминімен салыстырыңыз.
7.Орта ғасыр батыс философиясының ерекшеліктерін атаңыз.
8.Орта ғасырлық схоласт - бұл философ па, әлде теолог па?

               Реферат тақырыптары
1.Философия тарихындағы орта ғасыр философиясының өзіндік ерекшелегі.
2.Аврелий Августиннің философиялық идеялары.
3.Универсалий мәселесі: номинализм және реализм.
4.У. Оккамның философиялық ілімі.
5.П. Абелярдың концептуализмі.
6.Ф. Аквинский іліміндегі құдай болмысының негізгі дәлелдемелері.
7.«Екі ақиқат теориясының» мағынасы мен мәні.
8.Орта ғасыр философиясындағы діннің рөлі мен орны.
9.Орта ғасыр философиясындағы қайырымдылық пен зұлымдылық мәселесі.
10.Философия  тарихындағы  орта ғасыр  философиясының  маңызы  және
тигізген әсері.

   Кестені толтырыңыздар: « Ортағасырлық батысеуропалық философиядағы
басты ұғымдар»

|         |Номинализм    |Реализм      |Схоластика    |
|Негізгі      |         |         |         |
|алғышарттары   |         |         |         |   Кестені толтырыңыздар:« Ортағасырлық батысеуропалық философиядағы
көрнекті өкілдер»


   |       |Августин   |Ф.Аквинский  |П.Абеляр   |У.Оккам    |
|       |Блаженнй   |(1225-1274)  |(1079-1142)  |(1285-1349)  |
|       |(354-430)   |       |       |       |
|Өмір жолы   |       |       |       |       |
|Философиялық |       |       |       |       |
|көзқарастары |       |       |       |       |
|Тарихи мәні  |       |       |       |       |


               Әдебиеттер тізімі:
1.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
2.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001
3. Богомолов А.С. Античная философия. М., 2004
4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 2001
5. П.Спиркин А.Г. Философия. М.,2002
6. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
7. Нысанбаев Ә. Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. А., 2009.
8.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
9. Спиркин А.П. Философия  М., 2002
10.Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
1І.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
12.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001                 №6. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Ортағасырлық араб-түрік философиясының ерекшелігін атаңыз. 2.Ортағасырлық
  араб-түрік   философиясының   ортағасырлық   батыс  философиясынан
ұқсастығы мен айырмашылығын атаңыз?
З.Суффизм дегеніміз не және оның өкілдері кім?
4.Ортағасырлық  араб-түрік  философиясының  негізгі  бағыттарын атаңыз.
5.Ибн-Синаның басты қарастыратын мәселесі қандай?
6.Ортағасырлық  араб-түрік  философиясында  кім  алғаш  рет  ғылымды
классификациялап жасады?
7.Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» еңбегі жайлы не білесіз?
8.Эманация терминін қалай түсінесіз?
9.Ортағасырлық араб-түрік философиясындағы басты философтарды атаңыз.
10.Әл-Кинди бойынша құдайдың анықтамасын беріңіз.

               Реферат тақырыптары
1.Әл-Киндидің философиялық ілімдері.
2.Қожа Ахмет Яссауидің философияға қосқан үлесі.
3.Шығыс философиясының қалыптасуы мен дамуы.
4.Орта ғасырлық араб-түрік философиясының негізгі бағыттары.
5.Махмұд Қашқаридің философиялық көзқарастары.
6.Орта ғасырлық араб-түрік философиясындағы адам проблемасы .
7.Әл-Фараби философиясы бойынша бақыт мәселесі.
8.Суфизм  - орта ғасырлық араб-түрік философиясы  бағыттарының  бірі
ретінде.
9.Орта ғасырлық араб-түрік философиясындағы даналық пен әділдік мәселесі
10.Ибн-Сина философиялық ілімдерінің ерекшелігі.

Кестені толтырыңыз: «Ортағасырлық араб – түрік философиясының негізгі
өкілдері»

|       |Әл-Кинди   |Ибн-Сина   |Ибн-Рушд   |Әл-Фараби  |
|Өмір жолы   |       |       |       |       |
|Негізгі    |       |       |       |       |
|көзқарастары |       |       |       |       |
|Ерекшеліктері |       |       |       |       |

               Әдебиеттер тізімі:
1.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
2.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001
3. Богомолов А.С. Античная философия. М., 2004
4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 2001
5. П.Спиркин А.Г. Философия. М.,2002
6. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
7. Нысанбаев Ә. Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. А., 2009.
8.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
9. Спиркин А.П. Философия  М., 2002
10.Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
1І.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
12.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001

                 №7. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Қайта өрлеу дәуірінің философиясының негізгі сипаттамаларын атаңыз.
2.Қайта өрлеу дәуірінің философиясының негізгі тақырыптары мен мәселелері
қандай?
3.Бұл дәуірдің қандай философтарын білесіз?
4.Қайта өрлеу дәуірінің философиясы гуманизмнің негізгі идеялары қандай?
5.Гуманистердің дін мен шіркеуге көзқарастарына сипаттама беріңіз.
6.Реформацияның негізгі мазмұны неде және оның нәтижелері қандай?
7.Н. Макиавеллидің саяси теориясының негізгі идеяларын атаңыз.
8.Н. Коперниктің жаңалығы неде және оның философиялық ойдың дамуындағы рөлі
қандай?
9.Н. Кузанскийдің философиясын сипаттаңыз.
10.Қайта өрлеу дәуірінің философиясының  негізгі  идеяларының ерекшелігі
неде?
11.Қайта  өрлеу  дәуірінің   философиясының   негізгі   нәтижелері
қандай?

         Рефераттар мен баяндамалардың тақырыптары
1.Қайта өрлеу дәуірінің философиясындағы антропоцентризм және гуманизм.
2.М. Монтень мен Э. Роттердамскийдің этикасы.
3.Н. Макиавеллидің әлеуметтік ойлары.
4.Қайта өрлеу дәуірінің философиясындағы натурфилософия.
5.Қайта өрлеу дәуірінің философиясындағы тұлға мәселесі.
6.Дж. Бруноның натурфилософиясы.
7.Қайта өрлеу дәуірі философиясындағы жаңа көзқарастар.
8.Н. Макиавеллидің мемлекет және саясат туралы ілімі.

               Әдебиеттер тізімі:
1. Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
2. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
3. Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
4.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001

                 №8. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Ф.Бэкон: соқыр нанымдарды танымдағы «пұттар» ретінде сынға алу.
2.Б. Спинозаның философиясындағы саналы қажеттілік ретіндегі бостандық
мәселесі.
3.Дж.Локк: «бастапқы» және «кейінгі» қасиеттер теориясы.
4.Т. Гоббстың «қоғамдық келісім» концепциясы.
5.Б. Спинозаның субстанция мәселесі мен пантеизмі.
6.Д. Беркли және Д.Юмның субъективті идеализмі.
7.Д. Юм: Себептілік, субстанция түсініктеріне сын.
8.Жаңа дәуір философиясындағы әдіс мәселесі.

         Рефераттар мен баяндамалардың тақырыптары
1.Р.Декарттың философиясындағы рационализм.
2.Р.Декартың философиясындағы құдай мәселесі және «туа біткен идеялар»
концепциясы.
3.Ф.Бэкон: тәжірибе мен жалпылаудың бірлігі.
4.Б. Спиноза және оның «Этикасы».
5.Лейбництің «Монадологиясы».
6.Д. Беркли философиясы.

Кестені толтырыңыз: «Р. Декарттың субстанция туралы ілімі»

|№   |Субстанцияның түрлері     |Жалпы сипаттама          |
|1.   |Материалдық субстанция    |                  |
|2.   |Рухани субстанция       |                  |
|3.   |Адам субстанцияны жасаушы   |                  |
|    |ретінде            |                  |                 Әдебиеттер:

1.Ғабитов Т. Философия А., 2004
2.Әбжанов Т.И., Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы. А., 2009
3.Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
4.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
5.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001

                 №9. ОСӨЖ
             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Канттың «сынға дейінгі» кезеңде қандай проблемалар актуальді болды?
2.Канттың философиядағы «коперниктік төңкерісі» неден тұрады?  З.Зерде
антиномиясы деген не? И.Кант оны қалай шешті?
4.Канттың, «өзіндік затты» нені білдіреді және неге "өзіндік заттың"
танымға биік енуі?
5.И.Канттың этикалық принциптерінің негізін ашыңыз?
6.И.Фихте  өзінің  «ғылыми  ілімінде»  И.Канттың  қандай  шығармашылық
философиясының мотивін қарастырады?
7.Неге Ф.Шеллинг өзінің философиясында өнерді философиядан жоғары қояды?
8.Ф.Шеллингтің қандай идеялары қазіргі әлемдік өнерімен сәйкес келеді?
9.Г.Гегельдің философиялық идеясы немен аяқталады?
10.Г.Гегельдің басты диалектикалық принциптерін жинақтаңыз.
11.Г.Гегель «тарих ирониясына» қосқан үлесі қандай?
12.Фейербахтың философиялық антропологиясының негізі не?


           Реферат және баяндама тақырыптары
1.И.Канттың «Этикасы»
2.И.Канттың «Космологиясы»
З.И.Фихтенің «Ғылыми ілімі»
4.Ф.Шеллинтің «Натурфилософиясы»
5.Г.Гегельдің «Рух феноменологиясы»
6.Г.Гегельдің «Парыз философиясы»
7.Г.Гегельдің «Құқық философиясы»
8.Л.Фейербахтың «Махаббат философиясы»
9.Л.Фейербахтың «Антропологиялық философиясы»
10.Л.Фейербахтың «Этикасы»

Кестені толтырыңыз: «Неміс классикалық философиясының көрнекті өкілдері»

|         |И.Кант  |Г.Гегель   |И.Фихте   |Л.Фейербах  |
|Өмір жолы     |     |       |       |       |
|Негізгі      |     |       |       |       |
|көзқарастары   |     |       |       |       |
|Ерекшеліктері   |     |       |       |       |

               Әдебиеттер тізімі:
1.Алексеев П.В. Панин А.В. Философия М.,2002
2.Лавриненко В.Н. Ратникова В.П. Философия М.,2002
3.Әбжанов Т.И., Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы. А., 2009
4.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
5.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001

                 №10. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.ХІХ ғ. Батыс философиясының мәні мен мағынасы.
2.Позитивизм және оның тарихи формалары.
3.Өмірге деген ерік адамның мәні.
4.Неокантшылдық баден мектебіндегі, құндылық теориясы.
5.Неокантшылдық  Марбург  мектебіндегі  психологияға  қарсы ілімнің
дамуы.
6.Прагматизм және классикалық философиядағы абстрактылық.
7.У. Джеимстың психологиялық прагматизмі.

              Реферат тақырыптары
1.Өмірге деген ерік А. Шопенгауэр
2.Позитивизм
3.Неоконтенаство
4.Прагматизм
5.«Үш кезең заңы» О. Конт
6.Г. Спенсердің «Ғылымның бырыңғай жүйесі»
7. К. Поппердің «ашық қоғамы»
8. А. Пуанкаренің «Ғылымның құндылығы»
9.Неокантиандық Баден мектебі

               Әдебиеттер тізімі:

1.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
2.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001
3. Богомолов А.С. Античная философия. М., 2004
4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 2001
5. П.Спиркин А.Г. Философия. М.,2002
6. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
7. Нысанбаев Ә. Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. А., 2009.
8.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
9. Спиркин А.П. Философия  М., 2002
10.Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
1І.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
12.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001


                 №11. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Славянофильдер мен батысшылдардың бағыт  ретінде қалыптасуының рухани
алғышарттары неде?
2.Славянофильдердің философиялық көзқарастарының ерекшелігі неде?
3.Орыс батысшылдарының негізгі идеяларына сипаттама беріңіз.
4.Орыс консерватизмінің негізгі белгілері неде?
5.Орыс консерваторлары өткенге қайтып оралуды көздеді ме?
6.Орыс космизмі философиясының негізгі идеяларына сипаттама беріңіз.
7.Соборшылдық идеясының мәні неде?
8.Орыс діни философиясының негізгі бағыттарын атаңыз.
9.Орыс діни философиясында Ресей тағдыры, дін, адам мәселелері қалай
талқыланды?
10.Орыс  шетелдік  философиясы   қандай   мәселелерді   зерттейді?
11.Батысшылдардың өкілдерін атаңыз?
12.Орыс философиясы үшін қандай ерекше белгілер тән?
ІЗ.Орыс философиясының негізгі кезеңдерін атаңыз.
14.Желтоқсаншылар философиясының негізгі идеяларын атаңыз.
15.Л.Н.Толстой философиясы бойынша өмір мағынасы неде? 16.Ф.М.Достоевский
бойынша адам өмірінің жолының 2 қандай мүмкіндігі бар?

           Реферат және баяндама тақырыптары
1.XIX ғасырдағы орыс материалистік философиясы.
2.Орыс діни философиясы.
3.Орыс космизмі феномені.
5.Ф. Достоевскийдің философиясындағы адам мәселесі.
6.Орыс философиясындағы мораль мен адамгершілік мәселесі.
7.Орыс философиясындағы билік мәселесі.
8.Орыс философиясындағы әлеуметтік әділдік мәселесі.
9.А. Л. Чижевскийдің космизм тұжырымдамасы.
10.В. Соловьев философиясындағы адам мәселесі.
11.Н. А. Бердяев шығармашылығындағы Ресей тағдыры мен тарихы.
12.Н. Данилевскийдің мәдени-тарихи типтерінің концепциясы.

               Әдебиеттер тізімі:
1.Спиркин А.П. Философия  М., 2002
2. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
3. Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
4. Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А., 2001

                 №12. ОСӨЖ
             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Ж.Баласағұн: адамгершілік және әділеттілік проблемалары.
2.Қазақ эпосы: пайда болуы және ерекшеліктері.
3.Ш. Уәлиханов дін туралы.
4.VIII—XI ғ.ғ. жыраулар поэзиясы.
5.Абайдың «Қара сөздерінің» философиялық мәні.
6.«Алашорда» және оның қазақ халқының ұлттық сезімінің дамуына әсері.
7.Ә.Бөкейханов — XX ғ. бас кезіндегі қазақ зиялылары басты өкілдерінің
бірі.
8.Мұстафа Шоқай: «Біріккен Түркістан» идеясы».
9.Қазақ даласындағы алғашқы утопист - жырау Асан Қайғы.
10.М.Дулатовтың әлеуметтік-антропологиялық ойлары.

               Реферат тақырыптары
1.Абай философиясындағы құдай мәселесі.
2.Ш.Құдайбердиев    философиясындағы    сенім    және    парасат
мәселесі.
3.Ә.Бөкейхановтың философиялық идеялары.
4.М.Дулатовтың әлеуметтік-антропологиялық идеялары.
5.М.Әуезовтың философиялық көзқарастары.
6.Қазақ менталитетінің даму ерекшеліктері.

               Әдебиеттер тізімі:
1. Ғ.Есім Сана болмысы А.,2000.
2. Қасабеков А., Алтаев Ж. Қазақ философиясы А.,2006
3. Кішібеков Д. Қазақ менталитеті: кеше, бүгін, ертең.А., 2009
4. Бурбаев Т. Ұлт менталитеті А.,2001.
5. Қасабек А.Тарихи философиялық таным А., 2002

                 №13. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Прагматизм және классикалык философияның «абстрактілігіне» сын.     Ч.
Пирстің Р.Декарттың рационализміне қарсы пікірталасы.
2.У.Джемстің психологиялық прагматизмі.
3.Дж.Дьюдің «философияны қайта кұрастыру» әрекеті.
4.Постструктурализм.
5.Экзистенциализм.
6.М.Хайдеггердің «экзистенция, «адам болмысы», «уақыт» ұғымдары.
7.Ж. П. Сартр философиясындағы еркіндік мәселесі.
8.А.Камю адамның өмір сүруінің мәнсіздігі туралы.
9.Герменевтика және тексті түсіндіру мәселесі.
10.Г.Г. Гадамер түсіну механизмдері туралы (тіл, қимылдар, көзқарас, өзара
үнсіздік ).

               Реферат тақырыптары
1.К.Поппердің еңбектеріндегі «ашық қоғам» ұғымы.
2.Э.Гуссерльдің феноменологиясы.
3.Прагматизм философиясындағы ақиқат мәселесі.
4.Экзистенциализм философиясындағы еркіндік мәселесі.
5.Герменевтика және тексті түсіндіру мәселесі.

               Әдебиеттер тізімі:

1.Ғабитов Т. Философия А., 2004
2.Әбжанов Т.И., Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы. А., 2009
3.Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
4.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
5.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
6.Спиркин А.П. Философия  М., 2002
7. Ғабитов Т. Философия А., 2004

                 №14. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

1.Болмыс ұғымы, оның  мәні.  Болмыстың  философиялық  және  физикалық
түсініктері.
2.Дүниенің бірлігі және көптүрлілігі.
3.Болмыс және мән (сущность). Бірегейлік және көптілік мәселесі.
4.Мән болмыстың бірегейі және түрдің бірлігі ретінде.
5.Негізгі онтологиялык ұғымдар: материя және түр (форма); себеп және
салдар; мүмкіндік және шындық; мән және құбылыс;  кездейсоқтық  және
қажеттілік; терістеуді терістеу;
6.Адам болмысының экзистенциалдық негіздері.
7.Мән және өмір сүру. Мән субстанция ретінде. Құдай мән ретінде.
8.Монизм. Дуализм. Философиялық плюрализм.

               Реферат тақырыптары
1.Мәдениет тарихындағы болмыс мәселесі.
2.Ұғымдар болмыстың жоғарғы түрі және таным баспалдақтары.
3.Рухани болмыс.
4.Философия тарихындағы болмыс мәселесі.
5.Адам болмысының қайталанбас ерекшелігі.

Кестені толтырыңыз. Онтология ұғымына анықтама беріңіз.

|                                     |
|Онтология - .....                             |
|№   |Болмыстың негізгі түрлері   |Жалпы сипаттама          |
|1.   |Рухани болмыс         |                 |
|2.   |Адам болмысы          |                 |
|3.   |Әлеуметтік болмысы       |                 |
|4.   |Заттар болмысы         |                 |

               Әдебиеттер тізімі:

1.Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
2.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
3.Спиркин А.П. Философия  М., 2002
4. Ғабитов Т. Философия А., 2004
5. Әбжанов Т.И., Нысанбаев Ә. Қысқаша философия тарихы. А., 2009
                 №15. ОСӨЖ

             ОСӨЖ арналған тапсырмалар

І.Білімнің ғылыми және ғылыми емес формалары.
2.Сезімдік тәжірибе.
З.Танымның субъектісі мен объектісі.
4.Философия мен ғылымдағы ақиқат проблемасы.
5.Ақиқат, адасу және жалған.
б.Скептицизм мен агностицизмнің сыны.
7.Таным және шығармашылық.
8.Символ танымдық іс-әрекетінің атрибуті ретінде.
9.Эпистемология мен гносеология.
10.Ақиқат.

               Реферат тақырыптары
1.Таным және шығармашылық.
2.Қазіргі мәдениеттегі ғылым бейнесі.
З.Ғылымның философиялық негізі.
4.Әлемнің ғылыми көрінісі.
5.Ақиқат пен адасушылық.
б.Философия тарихында ақиқат проблемасы.
7.Адам таным субъектісі ретінде.
8.Рационолизм мен сенсуализм.
9.Ғылым және техника.
10.Скептицизм мен агностика.


               Әдебиеттер тізімі:

1.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
2.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001
3. Богомолов А.С. Античная философия. М., 2004
4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М., 2001
5. П.Спиркин А.Г. Философия. М.,2002
6. Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
7. Нысанбаев Ә. Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. А., 2009.
8.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
9. Спиркин А.П. Философия  М., 2002
10.Иманқұл Н. Философия әлемінде: болмысы мен тарихы. А ., 2006
1І.Кішібеков Д.Сыдықов Ұ. Философия. А., 2002
12.Тұрғынбаев Ә.Х. Философия. А.,2001

                  6.2 СӨЖ
                  СӨЖ № 1
Тапсырма. Ежелгі қытай және үнді философиясының  негізгі  ұғымдарының
сөздігін жасау.

                  СӨЖ № 2
Тапсырма. Ежелгі философияның космоцентризм конспект –тезис жасау.

                  СӨЖ № 3
Тапсырма. Ортағасырлық философияның терминологиялық сөздігі: креационизм,
провиденциализм,  теология,  аян  қағидасы,  универсалийлер,  реализм,
номинализм, патристика, схоластика, қалам, мутазилиттер, сопылық, аскетизм,
перипатетизм.

                  СӨЖ № 4
Тапсырма. Прагматизм философиясы. Конспект, тезис жасау.

                  СӨЖ № 5
Тапсырма. Қазіргі замаңғы мәдениеттегі адам мәселесі. «Дөңгелек үстел»
дайындау.

                 СӨЖ № 6
Тапсырма. Кесте құру «20ғ.философиялық негізгі бағыттар». Негізгі батыстық
қазіргі замандық философиялық бағыттарды талдап, кесте жасау:
   1. Феноменология
   2. Экзистенциализм
   3. Позитивизм және оның тарихи түрлері
   4. Психоанализ философиясы
   5. Прагматизм
   6. Персонализм
   7. Неотомизм
   8. Философиялық антропология
   9. Структурализм
   10. Постструктурализм

Кестені толтыру үлгісі:
      Негізгі батыстық қазіргі замандық философиялық бағыттар
|Бағыттың атауы  | Философтың  |Шығармасының  |Негізгі идеялары    |
|         |есімі     |атауы      |            |
|1.Феноменология |Эдмунд    |. . . .     |. . .         |
|         |Гуссерль   |        |            |

                 СӨЖ № 7
    Тапсырма. Экзистенциалдык философия және оның негізгі багыттары.


                 СӨЖ № 8
    Тапсырма. Позитивизм, оның тарихи түрлері. Постпозитивизм.

                 СӨЖ № 9
    Тапсырма. Алаш – орда қозғалысының тарихи маңызы неде?


                 СӨЖ № 10
    Тапсырма. Онтология: негізгі ұғымдар мен принциптері.


                 СӨЖ № 11
    Тапсырма. Философиядағы сана мәселесі.

                 СӨЖ № 12
Тапсырма. Ғылыми танымның тарихи және логикалық әдістері, олардың өзара
қарым-қатынасы.

                      СӨЖ № 13
    Тапсырма. Философиядағы адам мәселесі.

                    СӨЖ № 14
    Тапсырма. Қоғам – философиялық талдаудың объектісі. Қоғамдық даму.

                    СӨЖ № 15
    Тапсырма. Ғылым мен техника философиясы.


  5.Курс саясаты.
   Сабаққа қатысу: Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық
өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.
   Тәртіп: Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент  аудиториядан
шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы
қойылады.
   Бақылау жұмыстары: Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа
қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша
түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.
   Көшіріп алу: Кез-келген көшіріп алу үшін қатаң жазалап аудиторядан
шығарумен қоса, жалпы курс үшін «F» бағасын қоюмен қамтылады.
   Ұялық телефон: Сабақ кезінде ұялық телефондар өшірілуі керек.
   Емтихан: Қорытынды емтихан оған босатылған барлық студенттер үшін
компьютерлық тест жүйе негізінде жүргізіледі. Емтиханның қорытынды бағасы
қорытынды аттестациямен емтиханның орташа проценті арқылы есептеледі.

 6. Баға қою саясаты
   «Философия» пәнін оқытуда екі рет аттестация қойылады. Әр аттестацияны
есептеу үшін келесідей критерийлер қарастырылады:
     • Дәріс сабағына қатысу төмендегідей бағаланады:
     • дәріс сабағы – 0 баллға тең.
     • Тәжірибелік сабақтың жауабы – 15 баллмен бағаланады.
     • ОСӨЖ бірінші және екінші аттестацияда екі реттен тапсырылады –
      45, 35 балл.
     • СӨЖ-де бірінші және екінші аттестацияда екі реттен тапсырылады
      – 75, 70 балл.
   Осы критерийлерге қарап студенттің аттестациясы қойылады.

|Оқу |Апта                                    |Бар|
|сағат|                                      |лығ|
|ының |                                      |ы |
|түрі |                                      |  |
1234567891011121314151. Дәріс0000000000000002. Тәжірибе0151515151515015101515101515103. ОСӨЖ0002504000200001504. СӨЖ00350002003500350005.Рубеждық бақылау 6060120
7. Әдебиеттер:
1.Әбішев К.А. Философия А., 2006ж.
2.Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж.
3.Қасабеков А.Қ. Тарихи-философиялық таным. А.,2001ж.
4.Кішібеков Ф.Қ. Философия А.,2002ж.
5.Нысанбаев А.Н., Әбжанов Т.Ы. Қысқаша философия тарихы А., 2009ж.
6.Тұрғынбаев А.Қ. Философия тарихы А., 2004ж.
7.Алтай Ж, Қасабек А, Мұхаметәлі К. Философия тарихы А., 2006ж.
8.Бейсенов Қ. Философия тарихы А., 2002ж.
9.Ақназаров Х. Философия тарихынан дәрістер курсы А., 2002ж.
10.Философия және мәдениеттану. Оқу құралу А., 2008ж.
11.Батыс философиясының антологиясы. А.,2002ж
12.Ғарифолла Е. Фәлсәфа тарихы. А.,2004ж.
13.Ғабитов Т. Философия А., 2004ж.
14.Философиялық сөздік А.,1999 ж.
15.Әлеуметтік философия. Хрестоматия А., 2002ж.
16. Қазақ даласының ойшылары .(ХIІІ-XVғ.ғ) А.,2001 ж.
17.Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың дүниетанымы А., 2000ж.
18. Краткая философская энциклопедия   М., 2004
19. Мырзалы С. Философия А., 2008ж.
20. Мырзалы С. Ғылым философиясы және тарихы А., 2010ж.
21. Кактаева Г. Философия негіздері Астана., 2010ж.

Қосымша әдебиеттер
1.Антология мировой философии в 4 томах.   Т.2   М., 2001
2.Философия в 2 частях. Ч. 1 История философии   М., 2002
3.Спиркин А.П. Философия  М., 2002
4.Алексеев П.А.  Панин А.В.  Философия  Учебник для  вузов. М., 2006
5. Богомолов А.С. Античная философия. М., 2005
6. Бекон Ф. Новый органон . Соч.в 2т. М., 2002 2-т.
7. Декарт Р. Избранные произведения. М., 2003 
8. Лейбниц Г.В. Монадология Соч. в 4т. М., 2002 -т.
9. Рассел Б. История западной философии. М., 2006.
10. Спиркин А.Г. Философия. М., 2002
11. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия М.,2004
12. Есім Ғ. Фәлсәфа тарихы А., 2000.
13. Есім Ғ. Абай туралы философиялық трактат А., 2004.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть