Файл қосу


Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізіміҚазақстан Республикасының Білім және Ғылым
Министрлігі
                 Семей  қаласындағы  Шәкәрім  атындағы
Мемлекеттік Университет | |
|СМК 4 деңгейдегі    |          |              |
|құжат          |ОӘК         |ПОӘК 042 –042-.X.I.    |
|            |          |XX/01-2013         |
|«Ағылшын тілі» пәнінің | Басылым № 1    |              |
|оқытушыға арналған   |«05_»_09____2013_ж. |              |
|оқу-әдістемелік кешені |          |              |


            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

         Барлық тілдік емес мамандықтарына арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

        Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы


|Жасалынды        |Мақұлданды       |Бекітілді        |
|Начальник МО      |Проректор по УМР    |Ректор         |
|__________М.Смирнов   |______Г.Искакова    |__________ Ш. Амирбеков |
|ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  | 6 бет  -32      |
|XX/01-2013       |басылым         |            |

                  Кіріспе

1 Жаcалынды
У.К. Сасенова, “ Шет тілі филологиясы ” кафедрасының аға оқытушысы, Семей
қаласындағы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университет.2 Талқыланды.
2.1. Шет тілі филологиясы кафедрасында
Хаттама № 1  «3 »  қыркүйек 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі  ______________ Г.К. Исмаилова


2.2 Гуманитарлық-заң  факультетінің оқу-әдістемелік бюросында
 Хаттама № 1  «_11»  қыркүйек 2013 ж.

Оқу-әдістемелік бюро бастығы _____________ К.К. Муканова3. Бекітілді.
Университеттің оқу-әдістемелік  кеңесінің  отырысында  мақұлданды  және
басылымға ұсынылды.

Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013 ж.

Оқу-әдістемелік кеңестің бастығы,
Оқу ісінің проректоры________________  Г.К. Искакова
 4. Басылым ауысуы кіргізілген №   «___».________20  ж.


|Жасалынды        |Мақұлданды       |Бекітілді        |
|Начальник МО      |Проректор по УМР    |Ректор         |
|__________М.Смирнов   |______Г.Искакова    |__________ Ш. Амирбеков ||ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  |6 бет  -32      |
|XX/01-2013       |басылым         |            |                  Мазмұны


|1  |Қолдану саласы                      |4    |
|2  |Нормативті сілтемелер                   |4    |
|3  |Жалпы ережелер                      |4    |
|4  |Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының    |6    |
|   |мазмұны                          |     |
|5  |Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі    |10    |
|6  |Пән оқу-әдістемелік картасы                |13    |
|7  |Оқу-әдістемелік әдебиеттпен қамтылу картасы        |19    |
|8  |Әдебиет                          |20    |
|ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  |7 бет  -32       |
|XX/01-2013       |басылым         |            |


1 Қолдану саласы

«Ағылшын тілі» пәнінің оқу - әдістемелік кешені барлық тілдік  емес
мамандықтар бойынша 1 курс туденттеріне арналған. Ол студенттерді курстың
мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу барысында  меңгеретін
дағдылармен таныстырады. Бұл құжат «Ағылшын тілі» пәні бойынша оқу процесін
ұйымдастырудың негізгі заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және  “Шет тілі
филолгиясы” кафедрасында қолдануға арналған.

2 Нормативті сілтемелер
«Ағылшын тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу
процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру
тәртібін бекітеді:
Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты Қазақстан Республикасы
білім және ғылым Министрлігінің 2004 жылғы 7 тамыздағы № 671 бұйрығымен
бекітіліп, қолданысқа ұсынылған.

3 Жалпы ережелер
Курстың қысқаша сипаттамасы:

    Шет тілін оқытуда және дағдыға төселдіру үшін жұмыстың әдісі мен
бағдарлама материалының жүйелі, бірлікпен өтілуін қамыту қажет. Ағылшын
тілінен орыс және қазақ тілдерінде мәтінді аудару жіне түсіну, оқу дағдысын
жетілдіру үшін студенттер  өткен  материалдарды  күнделікті  қайталап,
жүйелендіріп, оқып отыруға тиісті. Қойылған мақсатқа сәйкес, ағылшын тілін
оқыту болашақ маманды тілді өз мамандығы бойынша оның жұмысында қолдану
үшін оқыту тиіс. Болашақ маман мамандығы бойынша өз бетімен мәтіндерді
оқып, олардың мазмұнын түсініп, жұмысына қажеттісін пайдаланып, ал қажет
болған жағдайда сөздік арқылы мәтінді ана тіліне аудара білуі қажет.
Қойылған мақсатқа жету үшін тілді меңгере білу және дағдыны дамытуға
бағытталған өздік жұмыстардың түрлі тәсілдері қоданылады. Шетел әдебиетін
пайдалана білуде шешуші болып, мәтінді аудару және түсіну үшін сөздік
қордың жеткілікті болуы және тілдің грамматикалық құрылымын меңгеру керек.
Грамматикалық тіркестерді және түрлерін, сондай ақ сөздік қорды кеңейту
және бекіту үшін әсерлі шара болып төмендегілер қызмет етеді:

   - оқу мәтіндерін оқу және аудару
  - ауызша және жазбаша жаттығуларды орындау
  - қысқа және жеңіл ғылыми мәтіндерді және газет мақалаларын қосымша оқу
  - медио техникаларды қодана білу (теледидар, компьютер және т.б.);
   - жазбаша жұмыстарды орындау
Курстың мақсаты:
   Студенттердің сөйлеу мәнерін олардың профессионалдық қызығушылығымен
және қоғамдық саяси және мәдени аумақта қатынас жасауымен байланыстырып
дамыту.

Курстың міндеттері:

  Студенттерге білім мен біліктілікті қабылдауға көмектесетін қарым-
қатынас аумағын анықтау және барлық ауызекі сөйлеу дәрежесін меңгеру
мөлшерін айқындау:
 - шет тілде қарым-қатынас жасау;
 - лексика-грамматикалық және лексикалық минимумды меңгеру және олардың
  тәжірибе жүзінде орындалуы;
 -
|ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __18.09 2013  |9 бет  - 32      |
|XX/01-2013       |басылым         |            |


 - ауқымды ақпарат алу мақсатымен арнайы мәтіндерді меңгеру;
 - алынған білімді мамандық деңгейінде өз бетінше тереңдетіп жүзеге асыру.
 Курстың мазмұны:
   Барлық сабаққа қатысу міндеттемесі бойынша берілген курс аяқталған соң
студент біліктіліктің белгілі деңгейін меңгеру қажет.
Тыңдап түсіну:
 - қарапайым деңгейде байланыс жасау үшін оқытушының шарттарын түсіну
  және қабылдау;
 - оқытылған тақырыпқа негізделген шет тілдегі әңгімелер мен тұрмыстық,
    қоғамдық және профессионалдық мәтіндерге байланысты баяндамаларды
 түсіну;
 - әңгімені қолдану үшін тыңдалған нәрсені шынайы қабылдау.

Сөйлеу:
 - 2000-2500 белгілер мөлшеріндегі белсенді лексикалық минимумдарды
  олардың ауызша және жазбаша сөйлеуде жүзеге асу үшін меңгеру;
 - оқылған текстің мазмұнын арнайы дәрежеде ауызша жеткізу (толық
    немесе қысқаша айтып беру, мәтінді жоспар байынша құрастыру);
 - тілдік және мағыналық негіздерге орай өзіндік ауызша мәтін құрастыру;
 - диалогтың келесі түрлерін өткізу: қайтадан сұрау, сұрау диалогтары,
  қарсылық, айтылғанды қолдау, дискуссия, әңгімелесу;
 - дайындалған қысқа баяндаулар, мәтіндердің мазмұнын айтуды білу.
 Баяндаулар мөлшері 10-15 сөз.

Оқу:
 - баспа мәтіннің ырғақты – интоноциялық қатынаста дыбысталуы;
 - мәтіннің ауқымды мазмұнын түсіну;
 - текстің тақырыбы мен көтерілген проблеманы анықтау;
 - лексика- грамматикалық қорытынды және мәтіннің жеке үзінділерін аудару;
 - оқылған мәтіннен ақпарат және оны сөйлеу тілінде қолдану;
 - екі тілдік сөздікті қолдану.

Хат:
 - диктанттың орфографиялық дұрыс жазылуы;
 - логикалық ойдың, ақпараттың берілу бірізділігі.

 Студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні  бойынша  лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.
Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
- «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
- Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
-  Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
- Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
- Оқытылатын шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
- Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).
Студенттер мынаны істей білуі тиіс:
 - Ағылшын тілінде сөйлей  алу  және түсіну,жаза  алу  этикасының
  талаптарына сәйкестікте ұстай алу;


 |ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  |9 бет  - 32      |
|XX/01-2013       |басылым         |            |

- Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
- Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу, барабар
аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-барабар
стратегиясын және тактикасын іске асыру, мақсат білімдерді пайданалу;
- Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;  Тілдің  мазмұндылығын,айтылымның  ақпараттылығын,  қисындылығын,
орындылығын, мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;
- Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;
Пән преквизиттері: 1 семестр- студенттің пәнді меңгеруі үшін білім мен
біліктілікгі
жинақталған, мектеп бағдарламасы бойынша базалық білім болуы қажет.
2 семестр - курстың пререквизиті Ағылшын тілі I
Пән постреквизиттері:
  Шет тілдерді меңгерген мамандарды дайындау саласының жолы болып табылады.
   Шет тілінде белгілі бір тақырыпта еркін сөйлеу, шет тілінен
біліктілігін арттыру

Оқу жоспарынан көшірме

|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі|
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |      |
|1   |1   |3   |45     |22,5  |67,5 |135     |емтихан   |
|1   |2   |3   |45     |22,5  |67,5 |135     |емтихан   |
  Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
    Кестеме 2
                        1 семестр

|Тақырып атаулары мен мазмұны |Сағат саны  |Әдебиет             |
|1              |45      |3                |
|               |       |                 |
|Introduction. Alphabet.   |3       |I..Pre-Intermediate Student's  |
|Tenses. Questions      |       |Book .- Oxford University Press, |
|Theme: Summer in Siberia.  |       |2004.              |
|Present, past, adverbs of  |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|frequency. What’s the weather|       |Oxford University Press, 2004.. |
|like? It’s…, p11-13:     |       |:                |
|Theme: A typical Hollywood  |3       |I. Pre-Intermediate Student's  |
|star? An unforgettable    |       |Book .- Oxford University Press, |
|holiday. The Present Simple |       |2004.              |
|Tense. Past Simple Tense.  |       |2. Pre-Intermediate Work Book .- |
|What was (the food) like?  |       |Oxford University Press, 2004.. |
|p: 14-15           |       |                 |
|Theme: What a bore! Present |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|perfect, past participles  |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|Checking in, arriving, losing|       |Oxford University Press, 2004.. |
|your luggage p: 18-20    |       |                 |
|Theme: Сlassical experiences.|3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|What’s your job really like? |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|Have you ever …? Present   |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|perfect or Past Simple?   |       |Oxford University Press, 2004.. |
|P: 26-29           |       |                 |
|Theme:Going back to the past |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|can/ can’t What’s the word? |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|Relative pronouns p:30-32  |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|               |       |Oxford University Press, 2004.. |
|From the airport to the   |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|hotel. Have to/ don’t have  |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|to; Changing money, getting a|       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|train/taxi p: 33-35     |       |Oxford University Press, 2004.. |
|Focus on listening Vocabulary|3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|File 2 Grammar File 2 p:36-37|       |.- Oxford University Press, 2004.|
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|               |       |Oxford University Press, 2004.. |
|               |       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|               |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|               |       |Oxford University Press, 2004.. |
|Theme: Love me tender. Old  |3       |                 |
|friends. Possessive pronouns.|       |                 |
|Present Continuous Tense.  |       |                 |
|Would you like to…?. p: 38-41|       |                 |
|Theme: The slowest journey in|3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|history? How long does it  |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|take? It takes…, prepositions|       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|of movement         |       |Oxford University Press, 2004.. |
|P:42-43           |       |                 |
|Theme: At the hotel It was a |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|cold, dark night. Past    |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|Continuous or Past Simple?  |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|Receptions p: 44-47     |       |Oxford University Press, 2004.. |
|Vocabulary File 3 Grammar  |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|File 3            |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|Grammar revision p:50-51   |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|               |       |Oxford University Press, 2004.. |
|Same language, different   |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|people. As…as…, comparative |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|adjectives Theme: If…, First |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|conditional p:52-55     |       |Oxford University Press, 2004.. |
|Theme: Somebody told me.   |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|Something/anything/nothing  |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|The best and the worst.   |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|Superlative adjectives,   |       |Oxford University Press, 2004.. |
|article the. p: 56-59    |       |                 |
|At the restaurant. Ordering a|3       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|meal, complaining Another day|       |.- Oxford University Press, 2004.|
|in Paradise         |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|P: 60-63           |       |Oxford University Press, 2004.. |
|               |       |I.Pre-Intermediate Student's Book|
|               |       |.- Oxford University Press, 2004.|
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-|
|               |       |Oxford University Press, 2004.. |
|Vocabulary File4 Grammar File|3       |                 |
|4              |       |                 |
|Grammar revision Control work|       |                 |
|               |       |                 |
|p:64-65           |       |                 |                           2 семестр


   |Наименование тем и их    |Количество  |Литература             |
|содержание          |часов     |                  |
|1              |45      |3                  |
|               |       |                  |
|Born in the USSR. Present  |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|perfect + for/since, how   |       |Oxford University Press, 2004.   |
|long. As old as you feel?  |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|Verb + to + infinitive, would|       |Oxford University Press, 2004..   |
|like to or like +-ing?    |       |                  |
|p:66-69           |       |                  |
|Love stories. Famous in the |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|20th century. So/ because,  |       |Oxford University Press, 2004.   |
|had to/ didn’t have to.   |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|Questions with/ without   |       |Oxford University Press, 2004..   |
|auxiliaries p:70-73     |       |                  |
|Double lives Vocabulary File |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|5 Grammar File 5 p:74-77   |       |Oxford University Press, 2004.   |
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|               |       |Oxford University Press, 2004..   |
|A pain or pleasure? First  |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|impressions. Verb + ing ,  |       |Oxford University Press, 2004.   |
|gerund or infinitive? Look or|       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|look like? p:78-81      |       |Oxford University Press, 2004..   |
|What’s in your rubbish? The |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|day the birds died. A lot of |       |Oxford University Press, 2004.   |
|/much, count ability, too  |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|much/many, enough      |       |Oxford University Press, 2004..   |
|p:82-85           |       |                  |
|Shopping. Buying       |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|food/clothes, taking things |       |Oxford University Press, 2004.   |
|back             |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|Vocabulary File 6 Grammar  |       |Oxford University Press, 2004..   |
|File 6            |       |                  |
|p: 86-89           |       |                  |
|Grammar revision. Control  |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|work             |       |Oxford University Press, 2004.   |
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|               |       |Oxford University Press, 2004..   |
|               |       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|               |       |Oxford University Press, 2004.   |
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|               |       |Oxford University Press, 2004..   |
|A business trip. Heart of  |3       |                  |
|gold. Present perfect+    |       |                  |
|yet/already/just. Why…? To+ |       |                  |
|verb/For + Noun       |       |                  |
|Problems. Should/shouldn’t. |       |                  |
|Phrasal verbs+object True  |       |                  |
|stories. Phrasal verbs +   |       |                  |
|object Talking on the phone.|       |                  |
|Using the phone p: 90-98   |       |                  |
|Message in a bottle     |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|Vocabulary File 7 Grammar  |       |Oxford University Press, 2004.   |
|File 7 p: 99-101       |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|               |       |Oxford University Press, 2004..   |
|What types of film do you  |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|like? So/ neither do I We all|       |Oxford University Press, 2004.   |
|make mistakes        |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|p:102-105          |       |Oxford University Press, 2004..   |
|A passion for chocolate!.  |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|Uses of will/won’t, future  |       |Oxford University Press, 2004.   |
|forms. Present Passive The  |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|Tower of London       |       |Oxford University Press, 2004..   |
|p: 106-109          |       |                  |
|Going to the doctor’s. Past |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|passive +by p: 110-113    |       |Oxford University Press, 2004.   |
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|               |       |Oxford University Press, 2004..   |
|George and Mabel. All tenses |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|p: 114-115          |       |Oxford University Press, 2004.   |
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|               |       |Oxford University Press, 2004..   |
|A musician all her life. All |3       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|tenses Going home. All tenses|       |Oxford University Press, 2004.   |
|p:116-117          |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|               |       |Oxford University Press, 2004..   |
|               |       |I.Pre-Intermediate Student's Book .-|
|               |       |Oxford University Press, 2004.   |
|               |       |2.. Pre-Intermediate Work Book .-  |
|               |       |Oxford University Press, 2004..   |
|Are you a good citizen?   |3       |                  |
|Second Conditional Grammar  |       |                  |
|revision. Control work p:  |       |                  |
|118-119           |       |                  ||ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  |7 бет  -32       |
|XX/01-2013       |басылым         |            |


   5 Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
5.1 Theme: People around you
Lexical- grammar exercises
Grammar:
1 Present Simple
2. Present Perfect
3. Present Continuous:
4.  The future: to be going to
Vocabulary:
5..  Presentation of own Family Appearance
6. Job, profession

Recommended literature:
1 Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000 page:7-42
5.2
Theme: House and home
Lexical- grammar exercises
Grammar:
1. There is/are
2. Prepositions
3. Modal verb Can/can’t
4. Have to/ don’t have to
5. Present Perfect, Past Simple
Vocabulary:
6   House and home
7. Flat
Recommended literature:
Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level English
Vysshaya Shkola & Phoenix 2000 page:43-74
5.3
Theme: Dining in and out
Lexical- grammar exercises
Grammar: Modal verbs
1. Predicting: Certainty; possibility; expressing opinions
2. Necessity, duty, advice: Must, have to, should, needn't, don't have to
etc.; other verbs for necessity and advice
Vocabulary:
4. Meals. British Meals
5. Eating out
Recommended literature:
  1. Cавватеева А.В.  A New Pfctical Course of Pre-Intermediate level
   English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000 page:75-110
|ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  |7 бет  -32      |
|XX/01-2013       |басылым         |            |

5.4
Theme: Let’ go shopping
Lexical- grammar exercises
Grammar:
1. Degrees of Comparison
2. Past Simple
3. Past Perfect
 4. First Conditional
Vocabulary:
1. Shopping
2. Fashion

Recommended literature:
1. Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000 page:111-144
5.5
Theme: Weather, Seasons, Nature
Lexical- grammar exercises
Grammar:
1. Modal verbs  had to/ didn’t have to
2. Verb + to+ Infinitive
3. so, because
4. .How long Present Perfect + for /since
Vocabulary:
5.Let’s talk about the weather
6. Prefixes and suffixes:

Recommended literature:
1. Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000 page: 145-180
5.6
Theme: English towns

Lexical- grammar exercises
Grammar:
1. Sequence of Tenses
2. Verb + ing Gerund
3. lot of, much, many
4..too much/many (not) enough
Vocabulary:
5. London
6. Going out

Recommended literature:
1. Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya
Shkola & Phoenix 2000 page: 185-224
5.7Theme: Learning can be enjoyable


|ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  |7 бет  -32      |
|XX/01-2013       |басылым         |            |

Lexical- grammar exercises
Grammar:
1. Present Perfect + already, just, yet
2. Verb + ing Gerund
3. Phrasal verb + object
4..Why ? to+ verb
Vocabulary:
5. Who are the British?
6. Education
Recommended literature:
1. Cавватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000 page:225-270

5.8
Theme: People at leisure
   Lexical- grammar exercises

Grammar:
1. Present Passive
2. Passive Voice
3. Second Conditional
4..All Tenses
Vocabulary:
5. Outdoors and indoors
6. Theatre, cinema
Recommended literature:
1. Cаватеева А.В.  A New Practical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000 page:271-270-316

   |ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  |8 бет  -32       |
|XX/01-2013       |басылым         |            |


            6 Пән оқу-әдістемелік картасы


Кестеме 3
|   Практикалық сабақтар    |Көрнекілік |Өздік жұмысына арналған   | Бақылау |
|тақырыбы            |құрал,ТСО, |тапсырмалар         |түрлері |
|(семинар)            |плакаттар, |               |     |
|                |стенділер |               |     |
|Pre- Intermediate File1 A    |      |Theme: People around you   |     |
|Introduction: People around you |      |Grammar: Grammar:      |     |
|Alphabet. .Pronunciation    |      |1 Present Simple       |     |
|Tenses, Questions        |      |2. Present Perfect      |     |
|Summer in Siberia. The weather, |      |3. Present Continuous:    |     |
|months, clothes         |      |4. The future: to be going to|     |
|Present Simple. Present, past  |      |               |     |
|adverbs of frequency      |      |4. The future: Future forms; |     |
|                |      |will in time         |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5.. Presentation of own   |     |
|                |      |Family. Appearance      |     |
|                |      |6. Job, profession     |     |
|                |      |               |     |
|File 2 B.С A typical Hollywood |schemes,  |Theme: People around you   |discussio|
|star An unforgettable holiday  |tables,  |Grammar:           |n, test |
|Daily routine, time  Present  |cards on  |1 Present Simple       |Lexical- |
|simple, expressions of frequency|the theme |2. Present Perfect      |grammar |
|                |      |3. Present Continuous:    |exercises|
|                |      |4. The future: to be going to|     |
|                |      |               |     |
|                |      |4. The future: Future forms; |     |
|                |      |will in time         |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5.. Presentation of own   |     |
|                |      |Family. Appearance      |     |
|                |      |6. Job, profession     |     |
| File 2 D . What a bore! Free  |schemes,  |Theme: People around you   |discussio|
|time              |tables,  |Grammar:           |n, test |
|Past simple (regular, irregular)|cards on  |1 Present Simple       |Lexical- |
|Present perfect, present    |the theme |2. Present Perfect      |grammar |
|participles           |      |3. Present Continuous:    |exercises|
|Getting there. Present, Past,  |      |4. The future: to be going to|     |
|Future             |      |               |     |
|Focus on pronunciation     |      |4. The future: Future forms; |     |
|                |      |will in time         |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5.. Presentation of own   |     |
|                |      |Family. Appearance      |     |
|                |      |6. Job, profession     |     |
|File 2 A, В Classical     |schemes,  |Theme: People around you   |discussio|
|experiences Have you ever…?   |tables,  |Grammar: Grammar:      |n, test |
|Present perfect or past simple? |cards on  |1 Present Simple       |Lexical- |
|What is your job really like?  |the theme |2. Present Perfect      |grammar |
|Jobs. Have to /don’t have to “|      |3. Present Continuous:    |exercises|
|                |      |4. The future: to be going to|     |
|                |      |               |     |
|                |      |4. The future: Future forms; |     |
|                |      |will in time         |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5.. Presentation of own   |     |
|                |      |Family. Appearance      |     |
|                |      |6. Job, profession     |     |
| File 2 C, D Going back to  |schemes,  | Theme: House and home    |discussio|
|the past. Can/can’t (permission)|tables,  |Grammar:           |n, test |
|What’s a word? Relative     |cards on  |1. There is/are       |Lexical- |
|pronouns. Appearance, clothes  |the theme |2. Prepositions       |grammar |
|“                |      |3. Modal verb Can/can’t  |exercises|
|                |      |4. Have to/ don’t have to  |     |
|                |      |5. Present Perfect, Past   |     |
|                |      |Simple            |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |6 House and home      |     |
|                |      |7. Flat           |     |
|                |      |               |     |
|File 2  From the airport to the|schemes,  |Theme: House and home    |discussio|
|hot. Shapes and materials.   |tables,  |Grammar:           |n, test |
|Changing money, getting a    |cards on  |1. There is/are       |Lexical- |
|train/taxi. The verb have    |the theme |2. Prepositions       |grammar |
|                |      |3. Modal verb Can/can’t  |exercises|
|                |      |4. Have to/ don’t have to  |     |
|                |      |5. Present Perfect, Past   |     |
|                |      |Simple            |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |6 House and home      |     |
|                |      |7. Flat           |     |
|File2  Focus on listening.  |schemes,  |Theme: House and home    |discussio|
|Vocabulary File 2. Grammar File |tables,  |Grammar:           |n, test |
|2                |cards on  |1. There is/are       |Lexical- |
|                |the theme |2. Prepositions       |grammar |
|                |      |3. Modal verb Can/can’t  |exercises|
|                |      |4. Have to/ don’t have to  |     |
|                |      |5. Present Perfect, Past   |     |
|                |      |Simple            |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |6 House and home      |     |
|                |      |7. Flat           |     |
| File 3 Love me tender.     |schemes,  |Theme: House and home    |discussio|
|Possessive pronouns. Whose ..? |tables,  |Grammar:           |n, test |
|or Who’s ..? Old friends.    |cards on  |1. There is/are       |Lexical- |
|Present continuous, (future)  |the theme |2. Prepositions       |grammar |
|invitations. Would you like to…?|      |3. Modal verb Can/can’t  |exercises|
|Verbs arrive in/at Dates    |      |4. Have to/ don’t have to  |     |
|                |      |5. Present Perfect, Past   |     |
|                |      |Simple            |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |6 House and home      |     |
|                |      |7. Flat           |     |
| File 3 The slowest journey in |schemes,  |Theme: Dining in and out   |discussio|
|history? Times, country .How  |tables,  |Grammar: Modal verbs     |n, test |
|long does it take? It takes…  |cards on  |1. Predicting: Certainty;  |Lexical- |
|Prepositions of movement    |the theme |possibility; expressing   |grammar |
|                |      |opinions           |exercises|
|                |      |2. Truth and possibility :  |     |
|                |      |True /untrue; expressing   |     |
|                |      |opinions; giving reasons;  |     |
|                |      |expressing annoyance     |     |
|                |      |3. Necessity, duty, advice: |     |
|                |      |Must, have to, should,    |     |
|                |      |needn't, don't have to etc.; |     |
|                |      |other verbs for necessity and|     |
|                |      |advice            |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |4. Meals. British Meals   |     |
|                |      |5. Eating out        |     |
| File 3  It was a cold dark  |schemes,  |Theme: Dining in and out   |discussio|
|night. At the hotel.      |tables,  |Grammar: Modal verbs     |n, test |
|Receptions. The past continuous |cards on  |1. Predicting: Certainty;  |Lexical- |
|There’s always a first time.  |the theme |possibility; expressing   |grammar |
|.Focus on Easy Readers.     |      |opinions           |exercises|
|Vocabulary File 3. Grammar File |      |2.Necessity, duty, advice:  |     |
|3                |      |Must, have to, should,    |     |
|                |      |needn't, don't have to etc.; |     |
|                |      |other verbs for necessity and|     |
|                |      |advice            |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |4. Meals. British Meals   |     |
|                |      |5. Eating out        |     |
|File 4 A, В Some language,  |schemes,  |Theme: Dining in and out   |discussio|
|different people. Cities.    |tables,  |Grammar: Modal verbs     |n, test |
|Comparatives. If… First    |cards on  |1. Predicting: Certainty;  |Lexical- |
|conditional           |the theme |possibility; expressing   |grammar |
|                |      |opinions           |exercises|
|                |      |2. Necessity, duty, advice: |     |
|                |      |Must, have to, should,    |     |
|                |      |needn't, don't have to etc.; |     |
|                |      |other verbs for necessity and|     |
|                |      |advice            |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |4. Meals. British Meals   |     |
|                |      |5. Eating out        |     |
| File 4 C, D  Somebody told me.|schemes,  |Theme: Dining in and out   |discussio|
|Some/any/no/body/thing/where  |tables,  |Grammar: Modal verbs     |n, test |
|Else.              |cards on  |1. Predicting: Certainty;  |Lexical- |
|The best and the worst.     |the theme |possibility; expressing   |grammar |
|Superlative adjectives     |      |opinions           |exercises|
|                |      |2. Necessity, duty, advice: |     |
|                |      |Must, have to, should,    |     |
|                |      |needn't, don't have to etc.; |     |
|                |      |other verbs for necessity and|     |
|                |      |advice            |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |4. Meals. British Meals   |     |
|                |      |5. Eating out        |     |
|File 4  At the restaurant.   |schemes,  |Theme: Let’ go shopping   |discussio|
|Ordering a meal.        |tables,  |Grammar:           |n, test |
|                |cards on  |1. Degrees of Comparison  |Lexical- |
|                |the theme |2. Past Simple       |grammar |
|                |      |3. Past Perfect       |exercises|
|                |      |4. First Conditional     |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |1. Shopping         |     |
|                |      |2. Fashion          |     |
| File 4. Vocabulary File 4.  |schemes,  |Theme: Let’ go shopping   |discussio|
|Grammar File 4         |tables,  |Grammar:           |n, test |
|Control Test          |cards on  |1. Degrees of Comparison  |Lexical- |
|                |the theme |2. Past Simple       |grammar |
|                |      |3. Past Perfect       |exercises|
|                |      |4. First Conditional     |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |1. Shopping         |     |
|                |      |2. Fashion          |     |
|File 5 A, B  Born in the USSR. |schemes,  |Theme: Let’ go shopping   |discussio|
|Present Perfect. As old as you |tables,  |Grammar:           |n, test |
|feel? Verb + to + infinitive  |cards on  |1. Degrees of Comparison  |Lexical- |
|                |the theme |2. Past Simple       |grammar |
|                |      |3. Past Perfect       |exercises|
|                |      |4. First Conditional     |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |1. Shopping         |     |
|                |      |2. Fashion          |     |
|File 5 C, D Love stories    |schemes,  |Theme: Let’ go shopping   |discussio|
|so/because, had to didn’t have |tables,  |Grammar:           |n, test |
|to  Asking the way Famous in |cards on  |1. Degrees of Comparison  |Lexical- |
|the 20th century        |the theme |2. Past Simple       |grammar |
|                |      |3. Past Perfect       |exercises|
|                |      |4. First Conditional     |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |1. Shopping         |     |
|                |      |2. Fashion          |     |
|File 5  Double lives Vocabulary|schemes,  |Theme: Weather, Seasons,   |discussio|
|File 5. Grammar File 5     |tables,  |Nature            |n, test |
|                |cards on  |Grammar:           |Lexical- |
|                |the theme |1. Modal verbs  had to/   |grammar |
|                |      |didn’t have to        |exercises|
|                |      |2. Verb + to+ Infinitive   |     |
|                |      |3. so, because        |     |
|                |      |4. .How long Present Perfect|     |
|                |      |+ for /since         |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5.Let’s talk about the    |     |
|                |      |weather           |     |
|                |      |6. Prefixes and suffixes   |     |
|File 6 A, B A pain or a    |schemes,  |Theme: Weather, Seasons,   |discussio|
|pleasure? Verb + ing (gerund)  |tables,  |Nature            |n, test |
|First impressions look or look |cards on  |Grammar:           |Lexical- |
|like?              |the theme |1. Modal verbs  had to/   |grammar |
|                |      |didn’t have to        |exercises|
|                |      |2. Verb + to+ Infinitive   |     |
|                |      |3. so, because        |     |
|                |      |4. .How long Present Perfect|     |
|                |      |+ for /since         |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5.Let’s talk about the    |     |
|                |      |weather           |     |
|                |      |6. Prefixes and suffixes   |     |
| File 6 C, D  What’s in your  |schemes,  |Theme: Weather, Seasons,   |discussio|
|rubbish? Quantifiers ( a    |tables,  |Nature            |n, test |
|lot/much/many/etc)       |cards on  |Grammar:           |Lexical- |
|The day the birds died (    |the theme |1. Modal verbs  had to/   |grammar |
|not)enough, too, too much/many |      |didn’t have to        |exercises|
|                |      |2. Verb + to+ Infinitive   |     |
|                |      |3. so, because        |     |
|                |      |4. .How long Present Perfect|     |
|                |      |+ for /since         |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5.Let’s talk about the    |     |
|                |      |weather           |     |
|                |      |6. Prefixes and suffixes   |     |
|File 6 Shopping  Vocabulary  |schemes,  |Theme: Weather, Seasons,   |discussio|
|File 6. Grammar File 6     |tables,  |Nature            |n, test |
|                |cards on  |Grammar:           |Lexical- |
|                |the theme |1. Modal verbs  had to/   |grammar |
|                |      |didn’t have to        |exercises|
|                |      |2. Verb + to+ Infinitive   |     |
|                |      |3. so, because        |     |
|                |      |4. .How long Present Perfect|     |
|                |      |+ for /since         |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5.Let’s talk about the    |     |
|                |      |weather           |     |
|                |      |6. Prefixes and suffixes   |     |
|File 7 A, B,C, D  A business |schemes,  |Theme: English towns     |discussio|
|trip  Present Perfect     |tables,  |               |n, test |
|Heart of gold To + infinitive |cards on  |Grammar:           |Lexical- |
|Problems should/shouldn’t    |the theme |1. Sequence of Tenses    |grammar |
|Phrasal verbs          |      |2. Verb + ing Gerund    |exercises|
|                |      |3. lot of, much, many    |     |
|                |      |4..too much/many (not) enough|     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5. London          |     |
|                |      |6. Going out         |     |
|File 7 Message in a bottle   |schemes,  |Theme: English towns     |discussio|
|Vocabulary File 7. Grammar File |tables,  |               |n, test |
|7                |cards on  |Grammar:           |Lexical- |
|                |the theme |1. Sequence of Tenses    |grammar |
|                |      |2. Verb + ing Gerund    |exercises|
|                |      |3. lot of, much, many    |     |
|                |      |4..too much/many (not) enough|     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5. London          |     |
|                |      |6. Going out         |     |
|File 8 A, B What types of a  |schemes,  |Theme: English towns     |discussio|
|film do you like? So/Neither do |tables,  |               |n, test |
|I We all make mistakes Uses of |cards on  |Grammar:           |Lexical- |
|will/ won’t           |the theme |1. Sequence of Tenses    |grammar |
|                |      |2. Verb + ing Gerund    |exercises|
|                |      |3. lot of, much, many    |     |
|                |      |4..too much/many (not) enough|     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5. London          |     |
|                |      |6. Going out         |     |
|File 8 C, D A passion for   |schemes,  |Theme: Learning can be    |discussio|
|chocolate! The present passive |tables,  |enjoyable          |n, test |
|A Tower of London The Past   |cards on  |               |Lexical- |
|Passive             |the theme |Grammar:           |grammar |
|                |      |1. Present Perfect +    |exercises|
|                |      |already, just, yet      |     |
|                |      |2. Verb + ing Gerund    |     |
|                |      |3. Phrasal verb + object   |     |
|                |      |4..Why ? to+ verb     |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5. Who are the British?   |     |
|                |      |6. Education        |     |
|File 8 Going to the doctor’s. |schemes,  |Theme: Learning can be    |discussio|
|Coincidences. Vocabulary File 8.|tables,  |enjoyable          |n, test |
|Grammar File 8         |cards on  |               |Lexical- |
|                |the theme |Grammar:           |grammar |
|                |      |1. Present Perfect +    |exercises|
|                |      |already, just, yet      |     |
|                |      |2. Verb + ing Gerund    |     |
|                |      |3. Phrasal verb + object   |     |
|                |      |4..Why ? to+ verb     |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5. Who are the British?   |     |
|                |      |6. Education        |     |
|File 9 A  George and Mabel  |schemes,  |Theme: People at leisure   |discussio|
|All Tenses           |tables,  |Grammar:           |n, test |
|                |cards on  |1. Present Passive      |Lexical- |
|                |the theme |2. Passive Voice       |grammar |
|                |      |3. Second Conditional    |exercises|
|                |      |4..All Tenses        |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5. Outdoors and indoors   |     |
|                |      |6. Theatre, cinema     |     |
|File 9 B A musician all her  |schemes,  |Theme: People at leisure   |discussio|
|life All Tenses Going home All|tables,  |Grammar:           |n, test |
|travel phrases         |cards on  |1. Present Passive      |Lexical- |
|                |the theme |2. Passive Voice       |grammar |
|                |      |3. Second Conditional    |exercises|
|                |      |4..All Tenses        |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5. Outdoors and indoors   |     |
|                |      |6. Theatre, cinema     |     |
|File 9 C Are you a good    |schemes,  |Theme: People at leisure   |discussio|
|citizen? Second conditional   |tables,  |Grammar:           |n, test |
|Grammar test          |cards on  |1. Present Passive      |     |
|                |the theme |2. Passive Voice       |     |
|                |      |3. Second Conditional    |     |
|                |      |4..All Tenses        |     |
|                |      |Vocabulary:         |     |
|                |      |5. Outdoors and indoors   |     |
|                |      |6. Theatre, cinema     |     |7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы
Кестеме 4

|Оқу-әдістемелік құралдардың атауы   |Саны     |Студенттер |Қамтылу   |
|                   |       |саны    |пайызы   |
|Английский файл, продолжающая книга  |114      |114    |100%    |
|для студентов. English file.     |       |      |      |
|Pre-Intermediate Student's Book .-  |       |      |      |
|Oxford University Press, 2004.    |       |      |      |
|Новый английский файл, продолжающая  |114      |114    |100%    |
|книга для студентов. English file.  |       |      |      |
|3. Pre-Intermediate Work Book .-   |       |      |      |
|Oxford University Press, 2004..    |       |      |      |
|Cавватеева А.В.  A New Practical   |50      |114    |48%     |
|Course of Pre-Intermediate level   |       |      |      |
|English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000|       |      |      |
|Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич     |25      |114    |20%     |
|Практическая грамматика английского  |       |      |      |
|языка                 |       |      |      |
|Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд.,  |       |      |      |
|новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008  |       |      |      |
|Голицынский Юрий Борисович.      |55      |114    |50%     |
|Грамматика:Сборник упражнений     |       |      |      |
|/ Ю.Б. Голицынский.- 4-е изд.- СПб.: |       |      |      |
|КАРО, 2000.              |       |      |      |
|Games for Grammar Practice. Cambridge |50      |114    |48%     |
|University Press           |       |      |      |
|Games for Vocabulary Practice.    |50      |114    |48%     |
|Cambridge University Press      |       |      |      |
|Мюллер В.К. Русско-английский    |114      |114    |100%    |
|словарь:50 000 слов=Russian-English  |       |      |      |
|dictionary. / В.К. Мюллер, С.К.    |       |      |      |
|Боянус.- М.: АСТ, 2005        |       |      |      |
   |ПОӘК 042-.X.I.     |№__1 от __05.09 2013  |8 бет  -32       |
|XX/01-2013       |басылым         |            |


    7. Әдебиеттер:
Негізгі әдебиет:

 I..Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.
 Pre Intermediate Student's Book - Oxford University Press, 2004.
2. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.
Intermediate Student's Book - Oxford University Press, 2004.
3. Cавватеева А.В.  A Ntw Pfctical Course of Pre-Intermediate level
English Vysshaya Shkola & Phoenix 2000
4. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press
5. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press
6.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка
:
   Науч.ред.Е.К.Захаренко.- 10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью,
2008
7. Выборова Г.Е. Устные темы по английскому языку "Easy English" :
Учеб.пособие для учащихся средней школы и студентов вузов / Г.Е. Выборова,
К.С. Махмурян.- М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.
8.Голицынский Юрий Борисович. Грамматика: Сборник упражнений
 4-е изд.- СПб: КАРО, 2000

Қосымша әдебиет:
1.Эккерсли К.Э. «Учебник английского языка» в 4-х книгах, М., «Лист», 2000.
2.. Сасенова У.К. English Grammar Ағылшын тілінен грамматикалық жаттығулар
мен тест жинағы (тілдік емес мамандықтарға арналған) Семей 2008
3. Колодяжная Л. Познакомьтесь: Великобритания : Книга для чтения на
английском языке / Л. Колодяжная; Под ред. Заниной Е.Л.- 2-е изд., испр.-
М.: Рольф, 2001.
4 .G.V. Rogova English in two years Москва Просвещение 2000
5.Модальные глаголы в английской речи : Учебное пособие /
Составители: Л.К. Голубева, Н. М. Пригоровская, Г.И.Туголукова.-
М.:Менеджер, 2004.
6. Корнеева Е.А. Практика английского языка. Сборник упражнений по устной
речи. / Е.А. Корнеева, Н.Е. Баграмова.- СПб.: Союз, 2003
7. Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании,США,Канады,Австралии, Новой
Зеландии / В.В. Ощепкова.- М.: ГЛОССА, 2004.
8. Полякова Т.Ю. Существительное и артикль : Учебно-справочное
пособие по грамматике английского языка / Т.Ю. Полякова, С.С.
Панова.- М: Высш.школа, 2003.
9. Практика английского языка.Сборник упражнений по грамматике.
/ Блинова С.И.,Чарекова Е.П.,Чернышева Г.С.,Синицкая Е.И.- СПб: Союз,2004.
10. Мюллер В.К. Русско-английский словарь:50 000 слов =Russian-English
dictionary. / В.К. Мюллер, С.К. Боянус.- М.: АСТ, 2005.-

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть