Файл қосу


Пәннің атауы Дәрілік формаларды дайындау технологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|                  |ОӘК        |ОӘК       |
|3 деңгейлі ОӘ құжаты        |          |042-18-24.1.09/02|
|                  |          |- 2013      |
| «Дәрілік түрлерін дайындау     |          |         |
|технологиясы» пәнінің студенттерге |№1 басылым     |         |
|арналған жұмыс оқу-бағдарламасы  |          |         |


         «Дәрілік түрлерін дайындау технологиясы»
                пәні бойынша      «5В120100 «Ветеринарлық медицина», - мамандығына үшін

        СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ

                  Семей
                  2013


                 Алғы сөз
   Жануарларға «Дәрілік формарды дайындау технологиясы»  пәні  дәрілік
заттар  әсерінен  жануарлар  организмінде   болатын   физиологиялық,
биохимиялық  өзгерістерін  оқытып,  осы  өзгерістердің  көрсеткіштері
негізінде мал шаруашылығында  дәрілік заттарды қолдану тәсілдері  мен
жағдайлардын анықтайды.
    «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» - дәрілік  заттардың
концетрациясын қажетті мөлшерін ескертіп, олардың формаларын істей  білуі
керек және оңы малға  енгізіп, дәрілік заттың  организмге  әсер етуін
бағалауға керек.

  1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
   Құрастырған: __________________Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының
   кандидаты, Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
   «Ветеринариялық  медицина»   кафедрасының   м.а.   профессорі
            « 28» ___08__ 2013ж.


  2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
   2.1. Семей қ.  Шәкәрім  атындағы   мемлекеттік  университетінің
   «Ветеринариялық медицина» кафедрасының отырысында
    «02 » ___09__ 2013 жылы № 1 хаттама.
   Кафедра меңгерушісі,             Г.Н. Тойкина


   2.2. Аграрлық факультетіның оқу-әдістемелік бюросінің отырысында
    «___»____________2013 жылы, №____хаттама
    төрағасы                       А.В. Тлеубаева


  3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітіліп,баспаға
    ұсынылды.
    «___»____________2013 жыл, №____ хаттама


   ОӘК төрағасы, проректор                Г.К.Искакова
   4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

           Мазмұны

  1. Жалпы ереже
   .......................................................................
   ........................4
  2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу...........6
  3. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
   ..............................................8
  4. Курс форматы және
   саясаты................................................................
   ........9
  5. Курс
   саясаты................................................................
   .................................9
  6. Бағалау
   саясаты................................................................
   ...........................10
  7.
   Әдебиет.................................................................
   .......................................12      1. Жалпы ереже
1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
          •  Тойкина  Гүлсара  Нүрәліқызы,  ветеринариялық
           ғылымдарының кандидаты, доцент;
           • Кафедра – «Ветеринариялық медицина»;
          • Байланыс ақпараты- тел. 53-07-19, №6 оқу ғимараты,
           кабинет 3;
           • Сабақ өткізу орны- аудиториялар 41, 43, 40.
   Пәннің атауы «Дәрілік формаларды дайындау     технологиясы» ;
           • Кредиттың саны – 3;

   1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша шолуы.
   «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»  пәні әртүрлі дәрілік
заттардың концентрациясың кажетті  мөлшерін  есептеп,  дәрілік заттардан
рецепт тағайымдап, олардың формаларын істеуін көрсетіп, ережелері мен әдіс-
тәсілдерін үйретіп және оны жануарларға беріп, дәрілік заттың организмге
әсер етуін бағалауға керек.   .
   «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»  -дәрілік заттардың жаңа
түрлерін іздестіріп таңдап, даындау технологиясын үйрену.Дәрілік заттардың
қолдану қаупсіздігін және сапасын фармакологиялық тұрғыдан қадағалау.
   Пәннің  міндеті:  студенттерге  алғашқы  емдік   шаралар  мен
манипуляциялардың /әрекет/ қарапайым  тәсілдерін  атқарудың  теориялық
негіздерін үйрету. ««Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»  курсында
студенттер дәрілік заттардың жаңа  түрлерін  іздестіріп, және олардың
тиімді  пайдалану  теориясымен  танысады,  сондай-ақ  фармакологиялық
препараттар және оларды сақтау жөнінде мәліметтер алады.
   1.3 «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы»  курсының негізгі
мақсаты: студенттерді латын терминологиясы, аналитикалық және физколоидтық
химия, биохимия, биофизика, ботаника, химияны білген  жөн.  «Дәрілік
формаларды дайындау технология» - міндетті түрде  шектес  пәндермен
вирусология, микробиология, фармакология,  токсикология,  фармокогнозия,
дәрілік заттарды стантарттау, ішкі жұқпалы емес аурулар, паразитология,
хирургия, акушерство және т.б
   Жалпы және аймақтық хирургия,  офтальмология  және   ортопедия
анатомия,  гистология, физиология, патофизиология,  зоогигиена,  малды
азықтандыру,  патанатомия,  микробиология,  вирусология,  эпизоотология,
паразитология,  клиникалық диагностика,терапия, акушерство,  оперативті
хитрургия, экономика  және  малдәрігерлік ұйымдастыру, экономика және
менеджмент пәндерімен байланысты.
   1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеті  келесі мәселелерді зерттеу болып
табылады;
   • Дәрілік заттардың жаңа түрлерін іздестіріп және олардың  тиімді
    пайдалану териясын жасау;
   • Фармакологиялық қалыптастырудың белсенді түрлерін тандап, олардын
     алғашқы әсер ету механизмін және қолдану тізбегін құру;
   •  Дәрілік  заттардың  қолданылу  қаупсіздігін  және  сапасын
    фармакологиялық тұрғыдан қадағалау;
   • Дәрілік заттардың әсер ету механизмін зертеп, оның сау және ауру
    мал организміне тиімді қолдану теориясының негізін құрау.


  1.5 Оқудың нәтижелері
БІЛУІ КЕРЕК:
 • заттың атын және құрылымдылық формуласын;
 • лабораториялық  зерттеу  әдістерін;
 • дәрілік заттардың қасиетін және сақталу ережелерін;
  • Дәрілік заттардың  организмнің физиологиялық және  патологиялық
   жағдайларындағы әсерлерінің  ерекшеліктерін, олардың сипаттамасын,
   әсер ету механизмін, қолдануға болатын және  болмайтын  жағдайларын.


ИГЕРУІ КЕРЕК:
 • Малдарды тексеру тәжірибесін;
 • Лабораториялық диагностикумдармен  жұмыс істеуді;
 • Жаңа аспаптармен, құралдармен  жұмыс істеуді;
 • Пәнді жан-жақты  теория  жүзінде  білуді;
  • Дәрілік заттардың қасиеттеріне қарай сақтау  ережелерін,  малдарға
   әсер ету  заңдылықтарын,  антидоттарды  қолдану тәртібін, дәрілік
   заттардың  қолдануға  болатын  тиімді  формасын,  малдәрігерлік
   тәжірибеде қолдану әдістерін.
ІСТЕЙ БІЛУІ КЕРЕК:
    • Малдың физиологиялық жағдайына, жасына, жынысына,  салмағына
     байланысты   дәрілік  заттарды   тағайындауды,   олардың
     концентрациясын шығаруда індетті  және  тоғышар   ауруларға
     қолдануды, рецепт жазуды, белгілі  бір формада  дайындауды,
     оларды  ауруды  емдеу  үшін   қолданғандағы   нәтижелерін
     шығаруды;
    • Тұжырымдамаларын дұрыс пайдаланып дағдыларын меңгеру.
1.6 Курстың пререквизиттері:
  • Жануарлардың морфологиясы
  • Жануарлардың физиологиясы және биохимия
Курстың постреквизиттері:
   • Микробиология және вирусология
   • Фармакология токсикологиямен
   • Жануарлардың патологиясы
   •
      2. Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу
  «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» пәні бойынша жұмыс жоспары

                           1 Кесте
|Тақырыптың атаулары   |Сағаттардың бөлінуі   |    |Әдебиеттер   |
|             |дәріс |тәжірибе |СОӨЖ  |СӨЖ  |        |
|1            |2   |3     |4   |5   |6       |
|1 модуль жалпы рецептура |   |     |    |    |        |
|Негізгі ұғымдар және   |1   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|пәннін методологиясы.  |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|             |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Дәрілік түрлерін     |1   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|технологиясының қысқаша |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|тарихы.         |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Биофармация дәрі турлерін|1   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|дайындау технологиясының |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|теориялық негізі ретінде.|   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Ветеринарлық дәріхана  |1   |     |-   |-   |Кондратьева  |
|және сипаттамасы. Дәрі |   |2     |    |    |Т.С. Технология|
|заттарды шығару және   |   |     |    |    |лекарственных |
|мемлекеттік нормалау.  |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|Дәрі түрлерін дайындау  |   |     |    |    |М. 1991    |
|технологиясы және дозалау|   |     |    |    |        |
|(мөлшерлеу).       |   |     |    |    |        |
|Рецепті жазу тәсілінің  |1   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|негізгі ережелері және  |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|жазу сызбалары.     |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Дәрі түрлерін жіктеу.  |1   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|Дәрі және көмекші заттар.|   |     |    |    |Т.С. Технология|
|             |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|2 модуль Рецепті жазу  |   |     |    |    |        |
|Қатты дәрі түрлерінің  |2   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|сипаттамасы. Жазу және  |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|дайындау технологиясы.  |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Сұйық дәрі түрлерінің  |2   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|сипаттамасы. Жазу және  |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|дайындау технологиясы.  |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Сұйық дәрі түрлерін   |2   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|стандарттау және     |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|бұлғандату.       |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Жұмсақ дәрі түрлерінің  |2   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|сипаттамасы. Жазу және |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|дайындау технологиясы. |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Фармацевтикалық     |1   |2     |-   |-   |Кондратьева  |
|сыйыспайушылықтар және  |   |     |    |    |Т.С. Технология|
|болдырмау әдісі.     |   |     |    |    |лекарственных |
|             |   |     |    |    |форм том 1,2, |
|             |   |     |    |    |М. 1991    |
|Барлығы         |15  |30    |22,5  |67,5  |        |
      3.
         3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар
   «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» пәні бойынша әрбір сабаққа
студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес және
баспасөз материалдарын пайдаланып дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен
тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Студенттерге жазбаша жұмыстарды
орындау барысында Шәкәрім университетінің  компьтерлерін пайдалануға, сол
арқылы интернетке кіріп, мағлұматтар және ақпараттар алуға рұқсат беріледі.
  4. Курс форматы және саясаты
  5. Курс саясаты
  1. Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір
   алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа
   студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес
   дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып
   отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай
   балл алмайды.
  2. Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен
   дәрісте қарастырылған негізгі ұғымидарға қатысты 5 ашық сұрақтан не
   болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің
   барлығы 10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10
   балл (2 балл х 5 сұрақ = 10 балл).
  3. Негізгі ұғымдар әрбір дәріс  барысында түсіндіріледі. Сабақтарға
   қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу
   студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа
   қатыспаса, ол топтағы басқа студенттерден дәрісті алып көшіріп алуы
   керек. Ал оқытушы дәрісті сабақттан тыс уақытта студентке беруді тиіс
   емес (қандай себеп-салдары болса да).
  4.  Әрбір  сабақта  студент  қаралатын  материалдарды  талқылауға
   белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы
   негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей
   қарастырылады.
  5. Оқу жоспарына сәйкес оқудың 7және 15аптасында І-і және ІІ-і межелі
   бақылау жұмыстары өткізіледі.
  6. Курстың сонында таңдап алынған тақырыпқа сәйкес жеке зерттеу жұмысы
   ұсынылады.
  7. Егер тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады.
  8.  Студенттерге  жазбаша  жұмыстарды  орындау  барысында  Шәкәрім
   университетінің компьтерлер пайдалануға рұқсат беріледі.
  9. Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында  жұмыс  істеп,
   кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады.
 10. Емтихан: қорытыды емтихан билеттік жүйе бойынша өткізіледі. Әр билетке
   курс бойынша 3 сұрақ кіргізіледі.
               6.Бағалау саясаты
   «Дәрілік формаларды дайындау технологиясы» пәні бойынша апталық
бақылау баллдары


                               2 Кесте


  |апталар                          |лек    |
|8                             |      |
|Емтиханның бал. барлығы                  |400    |
|Максимальды бал барлығы                  |1000    |


   Кестеде келтірілген көрсеткіштер бойынша барлық курс бойынша студент
максималды 1000 балл алалады.
Пән бойынша студент қосынды рейтингінің балын 50 % тең немесе артық алған
уақытта емтиханға жіберіледі.

   Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлері
   Студенттердің білімін бағалау шкаласы
                 3 Кесте
|Бағаның әріпті|Баға                 |Балл  |Пайыз |
|эквиваленті  |                   |    |(%)  |
|A       |Өте жақсы              |4,00  |95-100 |
|A-      |Өте жақсы              |3,67  |90.94 |
|B+      |Жақсы                |3,33  |85-89 |
|B       |Жақсы                |3,00  |80-84 |
|B-      |Жақсы                |2,67  |75-79 |
|C+      |Қанағаттандырылған          |2,33  |70-74 |
|C       |Қанағаттандырылған          |2,00  |65-69 |
|C-      |Қанағаттандырылған          |1,67  |60-64 |
|D+      |Өту баллы              |1,33  |55-59 |
|D       |Ең төмен өту баллы          |1,00  |50-54 |
|F       |Ең төмен               |0,00  |0-49  |
|I       |Аяқталмаған             |NA   |    |
|W       |Оқудан шығарылған          |NA   |    |
|AW      |Әкімшілік үкім бойынша оқудан    |NA   |    |
|       |шығарылған              |    |    |
|P       |Өтті (қарытынды тестке ған)     |NA   |0   |

  Пәннің емтихан бағасы үлгерімнің көрсеткіштерінің, аралық бақылаудың
қорытынды аттестациясының (60%), емтиханның (40  %)  қосындысы  болып
белгіленеді. Сонда, барлық жиыны 100 % құрайды.
  Егер студент сабақтарды ауырып немесе басқа да себепті жағдайлармен
босатып, аралық бақылауды уақытында тапсыра алмаса, ол аралық бақылауды
жеке тапсыруына құқылы. Ол уақытта декан әкелінген құжаттардың негізінде,
аралық бақылауды тапсыруының мерзімін емтихан басталмай тұрып белгілейді де
 студенттің қолына рейтінгілік ведомості береді.
  Пән бойынша қорытынды бақылауға студенттерге дайындалу үшін емтихан
сұрақтарының тізімі берілуі керек.
                7. Әдебиеттер

              7.1 Негізгі оқулықтар:
  1. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по
   технологии лекарственных форм. М. 1991
  2. Кондратьева Т.С. Технология лекарственных форм том 1,2, М. 1991
  3. Мингилев В.П., Мухамбетов Д.Д. Основы общей рецептуры. Акмола 1996
  4. Мозгов И.В. Ветеринарная рецептура М. 1966
  5. Рабинович Практикум по фармакологии и общей рецептуре М. 1978
  6. Өтенов Ә.М. «Мал дәрігерлік фармакологиясы пәнінен  лабораториялық-
   жаттығу сабақтарын оқытуға арналған» Методикалық нұсқаулар А. 1991
           7.2 Қосымша оқулықтар:
  1. Сковронский В.А. Практикум по фармакологии и рецептуре М. 1962
  2. Государственная фармакопея
  3. Кожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы 2008
  4. Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006
Пәндер