Файл қосу


Names and family грамматика англ|            Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым     |
|Министрлігі                                 |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті          |
|СМК 3 деңгейдегі    |      ПОӘК |                 |
|құжат          |         |ПОӘК  042 –18-17.1.41/01-2013  |
|ПОӘК          |         |                 |
|«Ағылшын тілі» пәнінің |Басылым № 1   |                 |
|оқытушыға арналған   |         |                 |
|жұмыс бағдарламасы   |         |                 |
            «Ағылшын тілі» пәні бойынша

                 5В072600,
 5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
  070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
  5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
 5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
  5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
  5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
 5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
            050800 мамандықтарына арналған

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

        Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы                  Семей


                  2013                  Кіріспе

1 Жаcалынды
Құрастырған Ахмерова Н.М. “Аударма теориясы мен практикасы” кафедрасының
аға оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті.2 Талқыланды.
2.1. Аударма теориясы және практикасы кафедрасында

Хаттама № 1  «02»  қыркүйек 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі  _______________________ Калимова Ж. У.


2.2 Гуманитарлық - заң факультеттің оқу-әдістемелік бюросында
 Хаттама № 1  17.09     2013 г

Оқу-әдістемелік бюро бастығы _____________ Кенесбаева Ш.С.

3. Бекітілді.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
басылымға ұсынылды.

Хаттама № 1 «18» қыркүйек 2013ж.

Оқу-әдістемелік кеңестің бастығы,
бірінші проректор  _________________  ____________ ИскаковаГ.


4. Алғашқы рет енгізілді
(«  » ____________ 20 __ж.  №__ басылымның орнына)
                  Мазмұны


  1. Қолдану саласы.
  2. Нормативті сілтемелер.
  3. Жалпы ережелер.
      4     Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының
мазмұны
   5     Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі.
      6    Пән оқу-әдістемелік картасы
   7    Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы
   8     Әдебиет1 Қолдану аясы

«Ағылшын тілі» пәнінің оқу - әдістемелік кешені 5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400, 5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары бойынша студенттерге арналған. Ол студенттерді курстың
мазмұнымен, курстың барысымен, студенттердің оқу барысында меңгеретін
дағдылармен таныстырады.
Бұл құжат «Ағылшын тілі» пәні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың негізгі
заңдылықтарын бір жүйеге келтіреді және “Аударма теориясы мен практикасы”
кафедрасында қолдануға арналған.

2 Нормативті сілтемелер
   «Ағылшын тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешені аталған пән бойынша оқу
процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру
тәртібін бекітеді:

                                  5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400,  5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары бойынша ҚР 3.08.277-2006 ж. Мемлекеттік жалпыға бірдей
білім беру стандарты Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігінің
2005 жылғы 23 желтоқсандағы № 779 бұйрығымен  бекітіліп,  қолданысқа
ұсынылған.

3 Жалпы ережелер

1.   «Ағылшын   тілі»   пәнінің    бағдарламасы    5В072600,
5В072300,5В072700,5В072800,5В071700,5В073000,5В072900,5В070200,5В070400, 5В
070300, 5В090100, 5В030100, 5В050200, 5В020300, 5В 050400,  5В050300,
5В072600, 5В072300, 5В 070400, 5В070200, 5В072800, 5В 073000, 5В072900,
5В071700, 5В070300, 5В 090100, 5В 0504005В, 5В030100, 5В050300, 5В070400,
5В070200, 5В 072900, 5В072600, 5В 072800, 5В073200, 5В070400, 5В080100,
5В080700, 5В073100, 5В 120100, 5В120200, 5В060800, 5В080300, 5В080200,
5В060700, 5В050600, 5В050900, 5В051000, 5В 050600, 5В080100, 5В080700, 5В
050800 мамандықтары  бойынша  Қазақстан  Республикасының  3.08.277-2006
мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде құрастырылған.
Студенттерге тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары
жөнінде түсінік беру.
2. Мәдениетаралық қатынастың негізгі салаларында болашақ маманның дұрыс
және кәсіби сауатты сөйлеу мінез-құлқын қалыптастыру. Болашақ маманның
кәсіптік қызметінің контекстінде оқытылатын шет тілі елінің және туған
елінің мәдени-өзіндік ерекшелікті ортасы, вербалды және вербалды емес
қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік ерекшеліктері туралы білімді
жүзеге асыру.
3. Тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқытылатын шет тілінің тілдік
бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру.
«Ағылшын тілі» курсының шеңберінде меңгерілген өлшемдік түрлердің жүйеленуі
(қайталануы).
4. Студенттерді «Ағылшын  тілі» пәні бойынша лингвистикалық  тұрғыдан
дайындау.

Курсты тамамдағаннан кейін студент білуі тиіс:
1. «Ағылшын тілі» курсының мақсаттары мен міндеттерін.
2.Тілдік қарым-қатынас, оның болмысы мен түрлері туралы ұғымды.
3.Оқытылатын  тіл  елі  мен  Қазақстанда  мәдениеттің,  құндылык
бейімделушіліктердің  жүйесін,   мәдениеттердегі   ортақтықтар   мен
айырмашылықтарды.
4.Сөйлеу мәдениетінің негізі ұғымы мен өлшемдерін.
5.Оқытылатын  шет  тілін  жеткізушілердің  тілдеріндегі  ұлттық-мәдени
ерекшеліктерді(сөйлеу мінез - құлқының вербалды  және  вербалды  емес
құралдары).
6.Оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық өлшемдерін(нормаларын).

Студенттер мынаны істей білуі тиіс:

 1.Ағылшынша сөйлей алу және түсіну , жаза  алу  этикасының талаптарына
сәйкестікте ұстай алу;
 2. Басқа мәдениет өкілдерінің жағдайларға байланысты қалыптасқан мінез-
құлқын пайымдай білу;
 3. Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын  ажырата білу,
барабар аударманы жүзеге асыру және өзінің тілдік мінезінің жағдайятты-
барабар стратегиясын және тактикасын іске  асыру,  мақсат  білімдерді
пайданалу;
4.Оқытылатын шет тілінің өлшемдеріне сәйкес өз ойларын шет тілінде бере
алуы;
Тілдің мазмұндылығын,айтылымның ақпараттылығын, қисындылығын, орындылығын,
мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;
5. Жиі кездесетін тілдік қателердің алдын алу;

3.5. 1 семестр - курстың пререквизиті: жоқ
    2 семестр - курстың пререквизиті ағылшын тілі I

Кесте -1 Оқу жоспарынан көшірме


|курс |семестр|кредит |Машықтану  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |Барлығы   |Бақылау түрі |
|   |    |    |сабағы   |    |   |      |       |
|1   |1   |3   |45     |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |
|1   |2   |3   |     45 |22.5  |67.5 |135     |емтихан    |


4 Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

 Кесте -2  Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу|№ |Тақырып атаулары    және |Cағат саны  |Әдебиет              |
| |мазмұны           |       |                 |
| |               |Машық|ОСӨ|СӨЖ|                 |
| |               |тану |Ж |  |                 |
| |               |сабағ|  |  |                 |
| |               |ы  |  |  |                 |
|1.|Грамматикалық материал:   |4  |4 |4 |1.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |Introduction (alphabet,   |   |  |  |для технических вузов»      |
| |sounds, basic rules of    |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |reading)           |   |  |  |2.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |to be,to have (in the    |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Present, Past, Future    |   |  |  |3.К. Эккерсли, М.Маколей «Живая  |
| |Indefinite Tenses)      |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |look(s) \ look(s) like using |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |4. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |Names and family       |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |Text: 1. What’s in a name?  |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
| |2. How to remember names at |   |  |  |5.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |parties.           |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |               |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |               |   |  |  |                 |
|2.|Грамматикалық материал:   |8  |8 |8 |1.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |Оборот There is/ There are. |   |  |  |для технических вузов»      |
| |The Noun. The Article.    |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |Classification of nouns.   |   |  |  |2.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |Proper nouns. Class nouns.  |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Material nouns. Abstract   |   |  |  |3.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |nouns. Grammatical categories|   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |of nouns. The category of  |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |number. The category of case.|   |  |  |4. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |The Use of articles with  |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |common nouns. The use of the |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
| |indefinite article with class|   |  |  |                 |
| |nouns. The use of the    |   |  |  |5.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |definite article with class |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |nouns. The use of indefinite|   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |and definite articles with |   |  |  |                 |
| |nouns of material. The use of|   |  |  |                 |
| |indefinite and definite   |   |  |  |                 |
| |articles with abstract   |   |  |  |                 |
| |nouns. The use f articles  |   |  |  |                 |
| |with proper nouns. The use of|   |  |  |                 |
| |articles with nouns in set  |   |  |  |                 |
| |expressions.         |   |  |  |                 |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |                 |
| |Place. Holidays. Countries. |   |  |  |                 |
| |Text:            |   |  |  |                 |
| |Win a dream holiday for two! |   |  |  |                 |
|3.|Грамматикалық материал:   |7  |7 |7 |1.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |The Pronoun. The Preposition.|   |  |  |для технических вузов»      |
| |The pronouns. Classification |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |of pronouns: personal,    |   |  |  |2.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |possessive, reflexive,    |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |reciprocal, demonstrative,  |   |  |  |3.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |interrogative, relative   |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |conjunctive, defining,    |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |indefinite, negative     |   |  |  |4. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |The Preposition.       |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |Classification of      |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
| |prepositions.        |   |  |  |5.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |               |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |Love. Relationships. Stories.|   |  |  |                 |
| |               |   |  |  |                 |
| |Text: 1. The Hollywood    |   |  |  |                 |
| |director and the native   |   |  |  |                 |
| |American.          |   |  |  |                 |
| |2. Dinner by post.      |   |  |  |                 |
|4.|Грамматикалық материал:   |6  |6 |6 |1.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |The Adjective.        |   |  |  |для технических вузов»      |
| |Classifications of the    |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |Adjective          |   |  |  |2.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |The Adverb.         |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Classification of Adverbs:  |   |  |  |3.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |               |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |Лексикалық тақырып: Shopping.|   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |Presents. Clothes      |   |  |  |4. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |Text: 1What people really  |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |want for their birthday.   |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
| |2. The real price of fashion.|   |  |  |5.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |               |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |               |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |               |   |  |  |                 |
|5.|Грамматикалық материал:   |8  |8 |8 |1.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |The Numeral.         |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |The Cardinal Numerals    |   |  |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |Ordinal Numerals       |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |Dates.            |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |The Present ( Past, Future ) |   |  |  |3.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |Indefinite Tenses.      |   |  |  |для технических вузов»      |
| |               |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |               |   |  |  |4.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |Лексикалық тақырып: Fit.   |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |Sport. Health and fitness.  |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |Text: 16 ways to de-stress. |   |  |  |5. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |               |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |               |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
|6.|Грамматикалық материал:   |12  |12 |12 |1.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |The Present (Past, Future)  |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Continuous Tenses.      |   |  |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |The Present (Past,Future)  |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |Perfect Tenses.       |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |The Use of the Present    |   |  |  |3.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |Perfect Тense. The Use of the|   |  |  |для технических вузов»      |
| |Past Perfect Тense.     |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |The use of the Future Perfect|   |  |  |4.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |Тense            |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |               |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |5. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |Job. Work. Experience.    |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |Text: From mountains to   |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
| |modelling          |   |  |  |                 |
| |Барлығы           |45  |45 |45 |                 |
| |2-семестр          |   |  |  |                 |
|1 |Грамматикалық материал:   |6  |6 |6 |1.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |The Passive Voice.      |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |Eco. Protests. Green issues. |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |Text: Climate change march. |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |Text: How green are you?   |   |  |  |3.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |               |   |  |  |для технических вузов»      |
| |               |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |               |   |  |  |4.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |               |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |               |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |               |   |  |  |5. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |               |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |               |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
|2 |Грамматикалық материал:   |8  |8 |8 |1.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |Modal Verbs.         |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Definition          |   |  |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |Can, Nay, Must, Should and  |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |Ought, Need.         |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |3.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |Education. Schools. Social  |   |  |  |для технических вузов»      |
| |change.           |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |Text: Three generations.   |   |  |  |4.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |Text: Meet the parents.   |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |               |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |               |   |  |  |5. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |               |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |               |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
|3.|Грамматикалық материал:   |10  |10 |10 |1.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |Sequence of tenses. Direct  |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |and Indirect Speech.     |   |  |  |2.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |Indirect Speech (statements, |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |commands, general and special|   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |questions)          |   |  |  |3.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |               |   |  |  |для технических вузов»      |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |,Ростов-на-Дону,2001.       |
| |Smile. Character. The face. |   |  |  |4.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |Text: “ Smile and the world |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |smiles with you. Cry and you |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |cry alone.”         |   |  |  |5. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |               |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |               |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
|4 |Грамматикалық материал:   |7  |7 |7 |1.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |Non-finite forms of the verb |   |  |  |для технических вузов»      |
| |(The Infinitive)       |   |  |  |2.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Lifestyle. Health. Food.   |   |  |  |3.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |Cars.            |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |Text: How not to die before |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |you get old.         |   |  |  |4. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |Text: My first car.     |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |               |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
| |               |   |  |  |5. Е.В.Хомутова, Интенсивный курс |
| |               |   |  |  |английского языка для физиков   |
| |               |   |  |  |6.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |               |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |               |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |               |   |  |  |                 |
|5 |Грамматикалық материал:   |7  |7 |7 |1.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |Non-finite forms of the verb.|   |  |  |для технических вузов»      |
| |(The Participle)       |   |  |  |2.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |Participle Constructions.  |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |3.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |Animals. Pets. People.    |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |Text: Stories about animals. |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |               |   |  |  |4. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |               |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |               |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
| |               |   |  |  |5. Е.В.Хомутова, Интенсивный курс |
| |               |   |  |  |английского языка для физиков   |
| |               |   |  |  |6. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |               |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |               |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
|6 |Грамматикалық материал:   |7  |7 |7 |1.Агабекян И.П «Английский язык  |
| |Non-finite forms of the verb.|   |  |  |для технических вузов»      |
| |(The Gerund)         |   |  |  |2.Ю.Голицынский Грамматика(сборник|
| |Gerundial Construction.   |   |  |  |упражнений) - М.,2005.      |
| |Лексикалық тақырып:     |   |  |  |3.К. Эккерсли, М. Маколей «Живая |
| |Coincidences. Buildings. The |   |  |  |грамматика английского языка»   |
| |weather. Predictions     |   |  |  |Харьков «Торсинг» 1998.      |
| |Text: The coolest hotel in  |   |  |  |4. К.Н.Качалова, Практическая   |
| |the world.          |   |  |  |грамматика англ. языка с     |
| |               |   |  |  |упражнениями и ключами.-М., 1996. |
| |               |   |  |  |5. Е.В.Хомутова, Интенсивный курс |
| |               |   |  |  |английского языка для физиков   |
| |               |   |  |  |6. Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |
| |               |   |  |  |Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson, |
| |               |   |  |  |New Inside out –Macmillan, 2008  |
| |Барлығы           |45  |45 |45 |                 |


  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 About myself.
5.2 My working day.
5.3 My academy.
5.4 My flat.
5.5 My home town.
5.6 My friends.
5.7 My hobby.
5.8 My future profession.
5.9 Kazakhstan is my homeland.
5.10 Capitals: Astana.
5.11 Capitals: London.
5.12 Geographical position and political system of Kazakhstan.
5.13 Economy, culture and customs and traditions of Kazakhstan.
5.14 Geographical position and political system of The United Kingdom.
5.15 The United Kingdom(culture and customs and traditions)
5.16 The United States of America (geographical position, economy,
culture, political system, customs and traditions, holidays).
5.17 Higher education in Kazakhstan .
5.18 Higher education in English speaking countries.
5.19 Holidays.

  6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
  Кесте 3

| Практикалық   |Көрнекілік құрал,ТСО,    |Өздік жұмысына    |Бақылау түрі|
|сабақ тақырыбы  |плакаттар, стенділер     |арналған тапсырмалар |      |
|         |               |           |      |
|1        |               |           |      |
|Кіріспе.Ағылшын |Тақырыпты әртүрлі      |to be, to have    |Жазбаша   |
|әріптерінің   |жағдаяттарда және практикалық|Present Simple, Past |жаттығулар |
|негізгі оқылу  |жаттығуларда қайталау.    |Simple, Future Simple |орындау.  |
|ережесі.     |Кестелер, схемалар      |етістігінде      |      |
|to be, to have  |               |           |      |
|етістігі Present |               |           |      |
|Simple, Past   |               |           |      |
|Simple, Future  |               |           |      |
|Simple      |               |           |      |
|шақтарында,   |               |           |      |
|         |               |           |      |
|         |               |           |      |
|There is/ There |Тақырыпты әртүрлі      |There is/ There are  |Ауызша жауап|
|are құрылымы.  |жағдаяттарда және практикалық|құрылымы.Зат есімнің |беру,    |
|Зат есім.    |жаттығуларда қолдану.    |түр,септік      |практикалық |
|         |Кестелер, схемалар      |категориясы.     |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Артикль.     |Практикалық жаттығулар арқылы|Артикль. Жалпы,жалқы |      |
|         |тақырыпты бекіту. Кестелер, |деректі, дерексіз зат |      |
|         |схемалар.          |есімдермен      |      |
|         |               |артикльдердің     |      |
|         |               |қолданылуы.Артикльдерд|      |
|         |               |ің тұрақты сөз    |      |
|         |               |тіркестерімен     |      |
|         |               |қолданылуы.      |      |
|Еcімдік     |Қажетті шақ формаларымен   |Еcімдік (Өздік,    |Жазбаша   |
|         |кестелерді толтыру.     |жіктеу,сілтеу,    |жаттығулар |
|         |               |тәуелдеу, белгісіздік,|орындау   |
|         |               |болымсыздық, қатыстық,|      |
|         |               |есімдіктер)      |      |
|         |               |           |      |
|Сан есім.    |Практикалық жаттығулар арқылы|Сан есім. (есептік , |Ауызша жауап|
|         |тақырыпты бекіту. Кестелер, |реттік, бөлшектік сан|беру,    |
|         |схемалар.          |есім. Даталар)    |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау   |
|Сын есім     |Практикалық жаттығулар арқылы|Сын есім ( Сын есім  |Жазбаша   |
|         |тақырыпты бекіту. Кестелер, |мен үстеудің     |жаттығулар |
|         |схемалар.          |салыстырмалы шырайы) |орындау   |
|         |               |           |      |
|Предлогтар    |Грамматикалық кестелермен  |Предлогтар ( орынды, |Ауызша жауап|
|(орынды, бағытты |жұмыс істеу. Кестелерді   |бағытты білдіретін  |беру,    |
|білдіретін    |қажетті шақ формаларымен   |предлогтар, тәуелдік |практикалық |
|предлогтар,   |толтыру.           |септеуді білдіретін  |жаттығулар |
|тәуелдік септеуді|               |предлогтар)      |орындау   |
|білдіретін    |               |           |      |
|предлогтар)   |               |           |      |
|Ағылшын     |Практикалық жаттығулар арқылы|Дұрыс және бұрыс   |Ауызша жауап|
|етістігінің   |тақырыпты бекіту. Кестелер, |етістіктер . Жалпы осы|беру,    |
|шақтары.     |схемалар.          |(өткен, келер)    |практикалық |
|Дұрыс және бұрыс |               |шақ          |жаттығулар |
|етістіктер .   |               |           |орындау.  |
|Жалпы осы,өткен, |               |           |      |
|келер шақ.    |               |           |      |
|Етістік.     |Практикалық жаттығулар арқылы|Етістік. (созылыңқы  |Бақылау   |
|(созылыңқы    |тақырыпты бекіту. Кестелер, |осы,өткен, келер шақ )|жұмысы   |
|осы,өткен, келер |схемалар.          |           |      |
|шақ )      |               |           |      |
|         |               |           |      |
|         |               |           |      |
|Етістік.(Аяқталға|Тақырыпты әртүрлі      |Етістік.(Аяқталған  |Ауызша жауап|
|н осы, өткен,  |жағдаяттарда және практикалық|осы, өткен, келер шақ)|беру,    |
|келер шақ)    |жаттығуларда қайталау.    |           |практикалық |
|         |Кестелер, схемалар      |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Ырықсыз етіс   |Практикалық жаттығулар арқылы| Ырыксыз етіс     |Жазбаша   |
|         |тақырыпты бекіту. Кестелер, |Indefinite,      |жаттығулар |
|         |схемалар.          |Continuous, Perfect  |орындау.  |
|         |               |шақтарында      |      |
|Модальды     |Тақырыпты әртүрлі      |Модальды етістіктер. |Жазбаша   |
|етістіктер    |жағдаяттарда және практикалық|Can, may, must, to  |жаттығулар |
|         |жаттығуларда қайталау.    |have to, to be to,  |орындау.  |
|         |Кестелер, схемалар      |shall, will, should, |      |
|         |               |would dare, need.   |      |
|Шақтардың    |Тақырыпты әртүрлі      |Шақтардың қиылысуы.  |Жазбаша   |
|қиылысуы.    |жағдаяттарда және практикалық|           |жаттығулар |
|         |жаттығуларда қайталау.    |           |орындау   |
|         |Кестелер, схемалар      |           |      |
|Төлеу сөз (жай, |Практикалық жаттығулар арқылы|Төлеу сөздегі     |Ауызша жауап|
|бұйрықты сөйлем, |тақырыпты бекіту. Кестелер, |шақтардың қиысуы,   |беру,    |
|жалпы, арнаулы  |схемалар.          |төлеу сөздегі жай,  |практикалық |
|сұрақ)      |               |бұйрықты сөйлем жалпы,|жаттығулар |
|         |               |арнаулы сұрақ)    |орындау   |
|Жақсыз етістіктер|Практикалық жаттығулар арқылы| Тұйық етістік    |Ауызша жауап|
|Тұйық етістік  |тақырыпты бекіту. Кестелер, |           |беру,    |
|         |схемалар.          |           |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |
|Жақсыз етістіктер|Практикалық жаттығулар арқылы|Есімше, Көсемше.   |Жазбаша   |
|Есімше, Көсемше. |тақырыпты бекіту. Кестелер, |           |жаттығулар |
|         |схемалар.          |           |орындау.  |
|Жақсыз етістіктер|Практикалық жаттығулар арқылы| Герундий       |Ауызша жауап|
|Герундий     |тақырыпты бекіту. Кестелер, |           |беру,    |
|         |схемалар.          |           |практикалық |
|         |               |           |жаттығулар |
|         |               |           |орындау.  |

7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

|Оқу-әдістемелік құралдардың   |Саны       |Студенттер саны |Қамтылу пайызы|
|атауы              |         |         |       |
|Агабекян И.П «Английский язык  |        23|11        |100%     |
|для техничских         |         |         |       |
|вузов»,Ростов-на-Дону,2001.   |         |         |       |
|Баданбекқызы З. English.,1997. |12        |11        |     100% |
|Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – |12        |11        |     100% |
|А., 2005.            |         |         |       |
|Ю.Б. Голицинский, Грамматика  |11        |11        |100%     |
|англ. языка.-М., 1997.     |         |         |       |
|Качалова, К.Н. Практическая   |13        |11        |100%     |
|грамматика англ. языка с    |         |         |       |
|упражнениями и ключами.-М.,   |         |         |       |
|1996.              |         |         |       |
|Ислам, А. Английский язык.-   |20        |11        |100      |
|А.,2007             |         |         |       |
|Электронный учебник       |         |         |       |
|English "LINGUA" для      |20        |11        |100      |
|начинающих: Электронный учебник |         |         |       |
|/ Н.Букетова.- Караганда, 2007. |         |         |       |
|Sue Kay, Vaughan Jones, Helena |8         |8        |100      |
|Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson,|         |         |       |
|New Inside out –Macmillan, 2008 |         |         |       |


  8. ӘДЕБИЕТ
 8.1 НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТ


     1.Sue Kay, Vaughan Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson,
New Inside out –
         Macmillan, 2008
  2. Ю.Б. Голицинский, Грамматика англ. языка.-М., 1997.
  3. Баданбекқызы З. English.,1997.
  4. Қайырбаева Р.С. Ағылшын тілі. – А., 2005.
  5. Качалова, К.Н. Практическая грамматика англ. языка с упражнениями и
  ключами.-
  М., 1996.
  6. Ислам, А. Английский язык.- А.,2007.
  7. Е.В.Хомутова, Интенсивный курс английского языка для физиков
  8. Агабекян И.П «Английский язык для техничских вузов»,Ростов-на-
  Дону,2001.


   Электронды оқулық
  8.English "LINGUA" для начинающих: Электронный учебник /Н. Букетова.-


  Караганда, 2007.

 8.2. ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТ

1.Eckersley C.E.  English for Everybody.B.1.-СПб.,1999.
2.Eckersley C.E.  English for Everybody.B.2.-СПб.,1999.
3.Eckersley C.E.  English for Everybody.B.3.-СПб.,1999.
4. Eckersley C.E.  English for Everybody. B.4.-СПб.,1999.
Пәндер