Файл қосу


Құқықтық білім беруді ұйымдастыру|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ         |
| 3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК          |            |
|             |            |ПОӘК 042-X.1.ХХ/01-20__ |
|ПОӘК           |            |            |
|Пәндер бағдарламасы   |Басылым №__ от______  |            |
|«Құқықтық білім беруді  |            |            |
|ұйымдастыру»       |            |            |
           ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


           «Құқықтық білім беруді ұйымдастыру»


          СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘНДЕР БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей


                   2013                 Алғы сөз1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


Құрастырушы _______ «___»________ 200__г.  Газизова Н.С.
Старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Құқықтану» кафедрасы мәжілісінде

Хаттама «____» __________ 200__ж., № __.


Кафедра меңгерушісі _________  Елеманов С.Х.2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу- әдістемелік бюро мәжілісіндеХаттама «____» __________ 200__ ж., № __


Төраға _________   ___________________
                      Қолы             аты
-жөні


3 БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу- әдістемелік  кеңесі  мәжілісінде  мақұлданып,
ұсынылды
   Хаттама «____» __________ 200__ ж., № __.


   ОӘК төрайымы   _________ __________________
                                    Қолы
аты -жөні
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе басылым №___
 «___» ______200_ж орнына.)

                  Мазмұны   |1  |Жалпы ережелер                         |  |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақ түрлеріне байланысты сағаттар    |  |
|3  |Пәнді оқып үйренуге арналған әдістемелік нұсқаулар       |  |
|4  |Курстың форматы                        |  |
|5  | Курстың саясаты                        |  |
|6  |Бағалау саясаты                        |  |
|7  |Әдебиеттер                           |  |
|  |                                |  |


   |  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |
|  |                                |  |

   1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
   Оқытушы және пән туралы жалпы мәлімет: Газизова Назигул Слямболовна.
   Кафедра: «Юриспруденция»
   Байланыс ақпараты – тел.: 36-02-23, №1 оқу ғимараты, кабинет №604
   Сабақтың өткізілу орны – №8 оқу ғимараты, 105 дәрісхана.
   Кредит саны – 3
    Курстың қысқаша мазмұны:
   3.1. Жастарды құқықтық сауаттылыққа тәрбиелеу – олардың қылмысқа
ұрынбауына, өмірдің тиімді жолдарын өз бетімен шешуге үйренуіне, қолайсыз
көріністерге бой алдырмауға жетелейді. 1995 жылы маусым айында елімізде
жаппай құқықтық білім беруді жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы қаулы
қабылданды. Қаулыда құқықтық оқуды мектептерде бастауыш сыныптардан бастап
неғұрлым кең көлемде енгізу қажеттігі атап көрсетілді. Бұдан шығатын
тұжырым не? Ол тәуелсіздік тұғырына көтерілген Қазақстанның алдында білім
беру саласында жаңа қажеттіліктердің пайда болуы. Ғылым мен техниканың тез
даму қарқыны, өндіріске шетелдік және отандық озық, жаңа технологиялар мен
әдістердің  енуі,  қоғамның  жаңа  экономикалық  қатынастарға  көшуі
республикамыздың  білім  беру  саласында  жүргізіп  жатқан  реформалық
өзгерістерді жетілдіруді, білім сапасын арттыруды талап етеді.
   3.2 Курстың мақсаты – дүниеге заңдылық жауапкершілікпен қарайтын,
шығармашылық  ойлауға  дағдыланған,  құқықтық  мәдениеті  жетілген,
адамгершілігі мол және білікті маман даярлау.
   3.3 «Құқықтық жалпы білім беруді ұйымдастыру»  өзінің  міндеттері
ретінде мыналарды анықтайды:
 - оқытудың тиімді әдістерін пайдалана отырып құқықтық білім беруді жүйелеу;
- құқықтық ғылым материалдары негізінде оқушыларды тәрбиелеуге студенттерді
даярлау.
   Құқықтық жалпы білім беруді ұйымдастыру – құқықтық білімдерді игеру
арқылы жастарды оқыту және тәрбиелеуді мақсат етіп қойған жоғарыда аталған
ғылымдардың мазмұны мен қағидаттарына сүйене отырып мемлекет пен құқықтың
пайда болып, даму заңдылықтарын оқытатын  және экономикалық қатынастар
туралы мағлұмат беретін  педагогикалық ғылым  болып табылады. Мемлекет
көлемінде шығарылып жатқан құқықтық – нормативті  актілерді,  келеңді
көзқарастарды басшылыққа ала студенттерді құқықтық білім беруде  алдыңғы
қатарлы технологиямен қаруландыруды көздейді.
  3.4 Оқытудың нәтижесі: Аталмыш курсты оқу барысында студент:
  - мектепте құқық мика негіздерін оқытудың әдістемесін меңгере алу;
  - құқықтық шараларды ұйымдастыра алу;
  - құқықтық жалпы білім беруге қойылатын талаптарды ұстану;
  - құқық кабинеттерін қазіргі талапқа сай безендіре алу қабілетін аша
   білуі керек.
   3.5 Курстың пререквизиттері:
  - педагогика;
  - психология;
  - құқықтық пәндер.


     2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТ БӨЛІНІСІ
                                  №1 Кесте
|№ |Тақырып атауы      |Сағаттар         |Әдебиеттер    |
|  |            |ДС|СС |ЛС |СОБӨЖ  |СӨЖ |         |
|1 |2            |3 |4 |5 |6    |7  |8         |
|1 |«Құқықтық жалпы білім  |1 |1 |  |1    |15  |Барихновская Е.Г. |
|  |беруді ұйымдастыру»   | |  |  |    |   |и др. Система   |
|  |курсының пәні, атқаратын| |  |  |    |   |прравового    |
|  |қызметтері.       | |  |  |    |   |образования в   |
|  |            | |  |  |    |   |школе. Концепция. |
|  |            | |  |  |    |   |М.: 1995.     |
|  |            | |  |  |    |   |Баймырзаева Р.  |
|  |            | |  |  |    |   |Жалпыға бірдей  |
|  |            | |  |  |    |   |құқықтық оқудың  |
|  |            | |  |  |    |   |өзекті мәселелері.|
|  |            | |  |  |    |   |// Қазақстан   |
|  |            | |  |  |    |   |заңдары. – 1998.- |
|  |            | |  |  |    |   |№8, 39 – 44 бб.  |
|2 |Қазақстан        |1 |1 |  |2    |   |Газизова Н.С.   |
|  |Республикасындағы    | |  |  |    |   |Құқық негіздері  |
|  |құқықтық білім берудің | |  |  |    |   |қалай оқытылуда? |
|  |қалыптасуы мен дамуы  | |  |  |    |   |//Қазақ тарихы,  |
|  |            | |  |  |    |   |№4, 2002, 69 – 71 |
|  |            | |  |  |    |   |бб.        |
|  |            | |  |  |    |   |Газизова Н.С.   |
|  |            | |  |  |    |   |Азаматтық білім –|
|  |            | |  |  |    |   |құқықтық мемлекет |
|  |            | |  |  |    |   |болудың кепілі. //|
|  |            | |  |  |    |   |Қазақстан мектебі,|
|  |            | |  |  |    |   |№3, 2004.     |
|3 |Құқықтық білімді    |1 |1 |  |1    |   |Құқық пен     |
|  |қалыптастыру сатылары. | |  |  |    |   |жаңғырудың    |
|  |            | |  |  |    |   |әлеуметтік мәдение|
|  |            | |  |  |    |   |мәселелері. //  |
|  |            | |  |  |    |   |Ақиқат,1999, №5. |
|  |            | |  |  |    |   |Кенжанова А.   |
|  |            | |  |  |    |   |Құқықтық тәрбие. |
|  |            | |  |  |    |   |//Бастауыш мектеп,|
|  |            | |  |  |    |   |1999, №10, 54 – 88|
|  |            | |  |  |    |   |бб.        |
|4 |Құқықтық білім беруді  |1 |1 |  |2    |   |Лийметс Х.И.   |
|  |ұйымдастырудың     | |  |  |    |   |Групповая работа |
|  |нысандары.       | |  |  |    |   |на уроке. М.:1975.|
|  |            | |  |  |    |   |Мендыгалиева Г.К. |
|  |            | |  |  |    |   |Новое в системе  |
|  |            | |  |  |    |   |правового     |
|  |            | |  |  |    |   |образования в   |
|  |            | |  |  |    |   |школе.      |
|  |            | |  |  |    |   |//Менеджмент в  |
|  |            | |  |  |    |   |образовании, №1, |
|  |            | |  |  |    |   |1998, 21 – 23 стр.|
|  |            | |  |  |    |   |         |
|5 |Мектеп оқушыларының   |1 |1 |  |1    |   |Марковичева    |
|  |құқықтық мәдениетін   | |  |  |    |   |Е.В.Актуальные  |
|  |қалыптастыру.      | |  |  |    |   |проблемы     |
|  |            | |  |  |    |   |воспитания и   |
|  |            | |  |  |    |   |гражданского   |
|  |            | |  |  |    |   |образования.   |
|  |            | |  |  |    |   |//Стандарты и   |
|  |            | |  |  |    |   |мониторинг в   |
|  |            | |  |  |    |   |образовании, №2, |
|  |            | |  |  |    |   |2000, 11 – 14 стр.|
|6 |Мектепте құқықтық тәрбие|1 |1 |  |2    |   |Назарбаев Н.Ә. Ата|
|  |берудің сатылары.    | |  |  |    |   |Заң халыққа    |
|  |            | |  |  |    |   |мәңгілік қызмет  |
|  |            | |  |  |    |   |етеді. Конституция|
|  |            | |  |  |    |   |күніне арналған  |
|  |            | |  |  |    |   |салтанатты    |
|  |            | |  |  |    |   |жиналыста жасаған |
|  |            | |  |  |    |   |баяндамасы.    |
|  |            | |  |  |    |   |/Егемен Қазақстан,|
|  |            | |  |  |    |   |1996, 30 тамыз.  |
|7 |Құқықтық тәрбиелеу   |1 |1 |  |1    |   |Положение О   |
|  |барысындағы басшылыққа | |  |  |    |   |кабинете права в |
|  |алынатын нормативті   | |  |  |    |   |учебных      |
|  |құжаттар.        | |  |  |    |   |заведениях.    |
|  |            | |  |  |    |   |//Вестник     |
|  |            | |  |  |    |   |Министерства   |
|  |            | |  |  |    |   |юстиции, №11,   |
|  |            | |  |  |    |   |1995, 42 – 43 стр.|
|8 |Құқықтық шаралар, оларды|1 |1 |  |2    |   |Прововая культура |
|  |өткізудің әдістері.   | |  |  |    |   |и обеспечение прав|
|  |            | |  |  |    |   |личности.// М.:  |
|  |            | |  |  |    |   |Наука, 1998.   |
|9 |Құқықтық білім беруде  |1 |1 |  |1    |   |Ударцев С. О   |
|  |құқық сабағының маңызы. | |  |  |    |   |правовой политике |
|  |            | |  |  |    |   |в области     |
|  |            | |  |  |    |   |образования.   |
|  |            | |  |  |    |   |//Правовая реформа|
|  |            | |  |  |    |   |в Казахстане.   |
|  |            | |  |  |    |   |2001, № 4 (12) , |
|  |            | |  |  |    |   |59 – 65 бб.    |
|10 |Сабақтан тыс уақытта  |1 |1 |  |1    |   |Элиасберг Н.   |
|  |құқықтық білімді    | |  |  |    |   |Система этико –  |
|  |ұйымдастыру.      | |  |  |    |   |правового     |
|  |            | |  |  |    |   |образования и   |
|  |            | |  |  |    |   |гражданского   |
|  |            | |  |  |    |   |воспитания:первые |
|  |            | |  |  |    |   |итоги. // Народное|
|  |            | |  |  |    |   |образование, №4, |
|  |            | |  |  |    |   |2001, 116 – 119  |
|  |            | |  |  |    |   |стр.       |
|11 |«Жалпыға бірдей құқықтық|1 |1 |  |1    |   |«Жалпыға бірдей  |
|  |білім беру» туралы   | |  |  |    |   |құқықтық білім  |
|  |Қазақстан        | |  |  |    |   |беру» туралы   |
|  |Республикасы Үкіметінің | |  |  |    |   |Қазақстан     |
|  |қаулысы         | |  |  |    |   |Республикасы   |
|  |            | |  |  |    |   |Үкіметінің қаулысы|
|12 |Құқықтық тәрбие     |1 |1 |  |2    |25  |Қазақстан     |
|  |сағаттары        | |  |  |    |   |Республикасының  |
|  |            | |  |  |    |   |2015 жылға дейінгі|
|  |            | |  |  |    |   |білім беруді   |
|  |            | |  |  |    |   |дамыту      |
|  |            | |  |  |    |   |тұжырымдамасы.  |
|  |            | |  |  |    |   |Астана. 26    |
|  |            | |  |  |    |   |желтоқсан, 2003. |
|13 |«2010-2020 жылдарға   |1 |1 |  |1    |   |«2010-2020    |
|  |арналған құқықтық саясат| |  |  |    |   |жылдарға арналған |
|  |тұжырымдамасы».     | |  |  |    |   |құқықтық саясат  |
|  |            | |  |  |    |   |тұжырымдамасы».  |
|14 |Құқықтық тәрбие     |1 |1 |  |2,5   |   |Кенжанова А.   |
|  |сағаттарын рәсімдеу   | |  |  |    |   |Құқықтық тәрбие. |
|  |            | |  |  |    |   |//Бастауыш мектеп,|
|  |            | |  |  |    |   |1999, №10, 54 – 88|
|  |            | |  |  |    |   |бб.        |
|15 |Құқықтық тәрбие     |1 |1 |  |2    |12,5 |Барихновская Е.Г. |
|  |сағаттарын       | |  |  |    |   |и др. Система   |
|  |қорытындылау      | |  |  |    |   |прравового    |
|  |            | |  |  |    |   |образования в   |
|  |            | |  |  |    |   |школе. Концепция. |
|  |            | |  |  |    |   |М.: 1995.     |


   3 ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
      Семинар сабақтарын өткізуге арналған әдістемелік нұсқау
   «Құқықтық жалпы білім беруді ұйымдастыру» пәні  бойынша семинар
сабақтары құқықтық білімді нығайтудың  негізгі  жолы болып  табылады.
Семинар сабағында студент тақырып бойынша берілген сұрақтарға жауап тауып
қана қоймай оны қорытып  дұрыс жеткізе білуі қажет. Семинар сабағында
студент өзінің дәріс сабағында  алған  білім  деңгейін  тереңдетуге,
талқыланып отырған тақырыпқа қатысты өзінің көзқарасын білдіруге мүмкіндік
алады. Семинар сабағына дайындалу барысында  жаңа термин сөздерге мән
беріп, оны есте сақтауға тырысу керек.
   Студент семинар сабағына дайындалуға ұсынылған әдебиеттерді  мұқият
саралауы керек және ол ұсынылған әдебиеттермен шектеліп қана қоймай,
сонымен бірге өз тарапынан ізденіп  баспа материалдарын да қарастыруы
қажет.
   Құқықтық білім адам өмірінің барлық кезеңдеріне қажет, сондықтан
аталмыш пәнге деген қызығушылықтың болуы студенттің құқықтық мәдениетін
арттыруға септігін тигізеді. Семинар сабағының басты кеңесшісі ол пән
оқытушысы. Сол себепті түсініксіз сұрақтарға оқытушыдан кеңес алып отырған
жөн. Семинар сабағында тақырыпқа қатысты мәселе көтеріліп, әр  түрлі
әдістердің  қолдануымен  шешіледі. Әдістер:  ахуалдық  есептер  шешу,
баяндау, пікір таластыру, ойын және т.б. Есептер дегеніміз күнделікті
өмірімізде туындап жатқан құқықтық мән – жайлар, мәне соларға жауапты
іздеу барысында студент қажетті нормативті құжатты дұрыс тауып, талдауы
керек. Жауапты баяндау барысында арнайы деректерге сүйене отырып, өз
сөздеріне дәлелдемелер келтіріп отыруы керек. Жауап беру барысында  баяндап
тұрған мәселеге тұжырым жасай алуы қажет.

   4 КУРСТЫҢ ФОРМАТЫ
   Курс  дәріс, семинар сабақтарынан, студенттің өздік жұмыстарынан
тұрады. Пәнді толық игеру мақсатында студентке оқытушыдан кеңес алуға
арнайы сағаттар бөлінген. Шептік бақылау студенттің білімін аттестациялау
үшін беріледі. Шептік бақылау нысаны тест түрінде болуы мүмкін.
   5 ПӘННІҢ САЯСАТЫ:
• Сабақтарға уақытында келу;
  • сабақ үстінде басқа істермен шұғылданбау, ұялы телефонды өшіріп қою;
  • себепсіз сабақтан қалмау, ауырған жағдайда дәрігерләк анықтама әкелу;
  • босатқан сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта келіп тапсыру;
  • тапсырманы орындамаған жағдайда, қорытынды баға төмендейді;
  • оқу процессіне белсенді қатысу;
  • күнделікті сабаққа қатысу;
  • шыдамды, жауапты болу керек, курстастарымен және оқытушылармен жақсы
   қарым – қатынас орнату.
Талаптар: сабақ барысындағы жұмыстарға белсенді қатысу үшін, студенттердің
құқық негіздері пәніне деген қызығушылығы қажет. Барлық тапсырмаларды
уақытында орындау керек. Сабақта материалды талдау үшін, сұрақтар қойып,
сын көзқарас білдіру үшін, мәселені көтеру үшін алдын ала дайындалып келу
керек.      6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
   1-7 апта аралығында студент барлығы 300 балл жинақтайды,  8-15
аралығында 300 балл жинақтауы керек. Жалпы балл -600. Емтихан- 400 балл.


   7 ӘДЕБИЕТТЕР
  1. Белова В.Б., Северухин В.А. Правовое образование и воспитание будущих
   учителей.//Советская педагогика, 1986, №7, С.80 – 85.
  2. Білім туралы. – Об образовании: Қазақстан Республикасының Заңы.
   Алматы. «Литера», 1999.
  3. Барихновская Е.Г. и др. Система правового образования в школе.
   Концепция. М.: 1995.
  4. Баймырзаева Р. Жалпыға бірдей құқықтық оқудың өзекті мәселелері. //
   Қазақстан заңдары. – 1998.- №8, 39 – 44 бб.
  5. Воспитание в духе прав человека. //Поиск, 1997, №2.
  6. Жарықбаев Қ. Психология.Алматы: Білім, 1993.
  7. Жұмабаев М.Педагогика. Алматы: Ана тілі, 1992.
  8. Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту тұжырымдамасы. Ана тілі,
   19 маусым, 1987.
  9. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
   тұжырымдамасы. Астана. 26 желтоқсан, 2003.
 10. Қазақстан Республикасы жоғары білім беру мемлекеттік стандартының
   тұжырымдамасы. Алматы, 1998.
 11. Білім туралы. – Об образовании: Қазақстан Республикасының Заңы.
   Алматы. «Литера», 1999.
 12. Газизова Н.С. Азаматтық білім – құқықтық мемлекет болудың кепілі. //
   Қазақстан мектебі, №3, 2004.
 13. Газизова Г.С. Құқық дегеніміз не? // Қазақстан мектебі, №4, 2004.
 14. Құқық пен жаңғырудың әлеуметтік мәдение мәселелері. // Ақиқат,1999,
   №5.
 15. Құнантаева К. Жаңа ғасырға лайық жақсы адам тәрбиелейік. //Бастауыш
   мектеп, 2000, №1.
 16. Құнантаева К. Қазақстанда халыққа білім беру ісінің дамуы. /1917 –
   1990/ Алматы: РБК, 1998.
 17. Бейсенбаева А. Пәнаралық байланыс негізінде оқу процесін ұйымдастыру.
   Оқу құралы. Алматы: РБК, 1995.
 18. Барихновская Е.Г. и др. Система правового образования в школе.
   Концепция. М.: 1995.
 19. Баймырзаева Р. Жалпыға бірдей құқықтық оқудың өзекті мәселелері. //
   Қазақстан заңдары. – 1998.- №8, Б.39 – 44.
 20. Голикова Н.И., Куриленко Т.Ф. Из опыта правового обучения и воспитания
   учащихся. // Начальная школа, №7, 2001, .С.4 – 19.
 21. Газизова Н.С. Құқық негіздері қалай оқытылуда? //Қазақ тарихы, №4,
   2002, Б.69 – 71.
 22. Инновациалық оқытудың педагогикалық шарттары. Қ.АқИассауи атындағы
   ХҚТУ Шымкент ғылыми - әдістемелік конференцияның материалдар жинағы.
   2004.
 23. Мендыгалиева Г.К. Новое в системе правового образования в школе.
   //Менеджмент в образовании, №1, 1998, С.21 – 23.
 24. Марковичева Е.В.Актуальные проблемы  воспитания  и  гражданского
   образования. //Стандарты и мониторинг в образовании, №2, 2000, С.11 –
   14.
 25. Махкамов У. Жоғарғы сынып оқушыларында адамгершілік  мәдениетті
   қалыптастырудың педагогиалық жайлары.// Қазақстан жоғары мектебі,
   1998, №4,Б.168 – 171.
 26. Сабыров Т.А. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары. Алматы,
   Мектеп, 1978.
 27. Сборник научно – методических статей по правоведению. М., 1979.
 28. Сабыров Т. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын жетілдіру. /
   Көмекші құрал/ - Алматы,1999.
 29. Гиниятуллина А.А.Опыт организации групповой работы  на  уроках.
   //Начальная школа, 2004, №1, С.15 – 17.
 30. Голикова Н.И., Куриленко Т.Ф. Из опыта правового обучения и воспитания
   учащихся. // Начальная школа, №7, 2001, С.14 – 19.
 31. Кабанов Л. Учебные игры как средство повышения эффективности уроков.
   // Преподаватель истории в школе, 1999, №8.
 32. Құқық пен жаңғырудың әлеуметтік мәдение мәселелері. // Ақиқат,1999,
   №5.
 33. Кенжанова А. Құқықтық тәрбие. //Бастауыш мектеп, 1999, №10,Б. 54 – 88.
 34. Сабыров Т.А. Оқушылардың оқу белсенділігін арттыру жолдары. Алматы,
   Мектеп, 1978.
 35. Қ.Ағанина, Қазақстанда оқушыларға экономикалық білім беру жүйесінің
   қалыптасуы // Экономика негіздері – 2004-№3-7-11бб.
 36. Қ.Ағанина, Экономикалық білі негіздері. //  Экономикалық  білім
   негіздері – 2004- №4 – 17-18бб.
 37. Қ.Ағанина Экономикалық білім беруді дамыту // Экономика негіздері-
   2005-№2 – 36-37 бб
 38. А.Ерназарбекова, Б.Ортаев.,  Орта мектеп оқушыларына  берілетін
   экономикалық білім мен тәрбие. // Ізденіс – 2007 - №4 - 241-244 бб.
 39. Б.Махадиева., Экономикалық тәрбие берудің қажеттілігі. // Қазақстан
   мектебі – 2008 -№6- 9-11бб.
 40. Е.Сағындықұлы., Педагогика – Алматы РБК- 1999 жыл – 312 бет
 41. Алижан  Б.А.  Родителям  об  обязанностях  и  правах  ребенка;
   ответственность, права и обязанности родителей в деле воспитания
   ребенка // История Казахстана: преподование в школах и вузах. – 2007.
   - № 7 с. 69 – 75.
 42. Жексембекова В.А. Права детей в современном обществе // Открытая
   школа. – 2008. - №10 с. 8 – 10.
 43. Демеуова, М. Реализация прав детей в Республике Казахстан // Открытая
   школа. – 2008.-№10.с.10-13.
 44. Маханбетова А.Ә. Отбасында бала құқықтарының сақталуы // Открытая
   школа. – 2008. - №8 10 – 11 б.
 45. Макшева А.Д. Профилактика раннего социального сиротства на примере
   Европейских стран // Педагогика мәселелері, 2010, №1, Б. 40 – 41.
 46. Иваненко С.Ю. Создание условий для реализации права ребенка жить и
   воспитываться в семье на примере города Усть – Каменогоска //
   Педагогика мәселелері, 2010, №1, Б. 42 – 44
 47. Кусаинова  А.И.  Основные  характеристики  социальной  адаптации
   выпускников детского дома, школы – интерната для детей – сирот и
   детей, оставшихся без попечения родителей // Педагогика мәселелері,
   2010, №1, Б. 45 – 48
 48. Кошкина Г.Г. Семейно – ориентированный  подход  в  преодолении
   социального сиротства // Оқушы тәрбиесі, 2010, №1, - 18 – 20 б.
   |                                     |
|                                      |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть