Файл қосу


Халықты қорғау құралдары|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты   |ПОӘК      |ПОӘК-042-X.1.55/01-2013      |
|ПОӘК «Тіршілік қауіпсіздігі |№ 3 басылым  |                 |
|негіздері» пәнінің     |04.09.2013   |                 |
|оқытушыға арналған оқу   |        |                 |
|бағдарламасы        |        |                 |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ    «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәнінен университеттің барлық
              мамандықтарына арналған
                 (2 кредит)

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013

                 Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Экология және
қоршаған   ортаны   қорғау»   кафедрасының   аға    оқытушысы

Бакирова Л.С. _________________    «30» 08. 2013 жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Экология
және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отрысында
Хаттама № 1    «04» 09. 2013 жыл.

Кафедра  меңгерушісі     _________           доцент  м.а.
Кабышева Ж.К.

2.2 Аграрлық факультетінің оқу - әдістемелік бюросында
Хаттама № 1    «09» 09. 2013 жыл.

АФ ОӘБ төрағасы       _________             доцент м.а.
Тлеубаева А.В.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады


Хаттама № 1  «19» 09. 2013 жыл.

Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы,
оқу әдістемелік жұмысы бойынша
проректор                     _________    профессор
Искакова Г.К.4  №2 басылым 03.09.2012 ж. ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН.
                  Мазмұны


1.               Қолдану                саласы
  ….........................................................................
  .................... 4
2.             Нормативтік              сілтемелер
  ..........................................................................
  ......... 4
3.               Жалпы                ережелер
  ..........................................................................
  ..................... 4
4.   Оқу   пәні    (модульдің)    бағдарламасының    мазмұны
  ....................................... 6
5.    Студенттердің    өздік    жұмыстарының     тақырыптары
  .................................. 8
6.        Пәннің        оқу-әдістемелік        картасы
  ..................................................................... 9
7.   Оқу-әдістемелік   әдебиеттермен   қамтамасыз   ету   картасы
  .......................... 13
8.                                Әдебиеттер
  ..........................................................................
  ............................ 14

  1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ


   «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені
 университеттің барлық мамандықтарының студенттеріне арналған.
   Ол студенттерді оқу үрдісі кезіндегі алынатын білім мен дағдылар,
курс саясаты,  курс  мазмұны,  оның  өзектілігі  және  қажеттілігімен
таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқу кезіндегі негізгі басқару
құралы болып табылады.

  2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР


   «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік  кешені
құрамына  енетін  оқытушының  жұмыс  бағдарламасы  төмендегі  құжаттар
талаптарына сай осы пән бойынша  оқу  үрдісін  ұйымдастыру  тәртібін
белгілейді:
  - Мамандықтар бойынша элективті пәндер катологі;
  - Университеттің барлық мамандықтары бойынша типтік оқу жоспары;
  - СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік
   кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»;
  - ДП 042-042-1.01-2013 Құжат «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
   мен мазмұны».


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР     3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

   Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері – төтенше жағдай кезінде шаруашылық
нысандараның тұрақты жұмыс істеуін, адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз
қатынысы әдістерін, қазіргі заманғы зақымдау құралдарының қолданылуы және
табиғи, техногенді ТЖ салдарын жою және ескерту сұрақтарын оқытатын жоғары
мектеп курсы.
   Пәнді оқыту барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Өмір  сүру
ортасының жағдайы және жағымсыз факторлары; адамның өмір сүру ортасымен
қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету принцптері; техникалық ортамен
процестердің қауіпсіздігін жоғарлату, зиянды және зақымдаушы факторлармен
зақымдалған  адамның   анатомиялық-физиологиялық   салдары,   оларды
идентификациялау принцптері; ТЖ кезіндегі шаруашылық нысандарының тұрақты
жұмыс істеуін зерттеу әдістері; ТЖ және олардың салдарын болжау; ТЖ кезінде
шаруашылық нысандарының  өндірістік қызметкерлерін және халықты қорғау
шараларын жасау; ТЖ салдарын жою; тіршілік қауіпсіздігінің нормативті
техникалық және ұйымдастыру негіздері.
    3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Болашақтағы мамандарға қауіпсіз және зиянсыз жағдайдағы тіршілік
әрекетін құру үшін қажетті теориялық және тәжірибелік дағдыларды үйрету;
қауіпсіздік бойынша қазіргі заман талаптарына сай технологиялық процестер
мен жаңа техниканы жобалау; студенттерге соғыс және бейбіт уақыттағы
төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттерді, халықты қорғау  әдістерін,
қазіргі заманғы зақымдау құралдарының қолдану кезінде, табиғи апаттар,
авариялар салдарын жою кезіндегі құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды
ұйымдастыру және жүргізу негіздерін оқыту; зақымдау ошағына сипаттама беру;
құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастыру және
жүргізу негіздерін  анықтау; ТЖ салдарынан халықты қорғау  әдістеріне
сипаттама беру; химиялық және радиациялық барлау құралдарымен таныстыру
және олардың жұмыс істеу тәртібі мен таныстыру.
     3.3 Пәнді оқытудың негізгі себептері:
   «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәні  қауіпсіздікті  қамтамасыз
етудің теориялық және практикалық негіздерін білетін, қауіптілікті тани
және бағалай білетін, олардан сенімді қорғау тәсілдерін анықтай және жүзеге
асыра білетін, басты принцптер-ғылыми  ізденіс,  жобалық-конструкторлық
әзірлемелер, өндірісті ұйымдастыру және басқару  облысында  кез-келген
техникалық  міндеттерді  шешу  кезінде  қауіпсіздік  басымдылықтарының
сөзсіздігін терең сезетін, жас мамандарды дайындау.
   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет:
   - Адамның мекендеу ортасының жағымсыз факторлары, олардың әсер ету
    салдары, оларды сәйкестендіру және адамдарды қорғауды қамтамасыз
    ету принцптері, нвсандардың жұмыс істеу інің тұрақтылығын арттыруды
    зерттеу әдістері, ТЖ болжау және апаттардың, табиғи апаттардың
    салдарын жоюға әзірлігін анықтайтын модельдерді әзірлеу туралы
    түсінігі болуы қажет;
   - ҚР негізгі заңдарын және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және
    қоршаған ортаны қорғау облысындағы нормативтік заңдарды; зиянды
    және зақымдаушы факторлардың адам үшін  анатомия-физиологиялық
    салдарын, қорғау тәсілдерін; ТЖ дағы шаруашылық нысандарының жұмыс
    істеу тұрақтылығын арттыру жолдары  мен  тәсілдерін;  төтенше
    жағдайларды болжау және олардың салдарын жою әдістерін білу керек;
   - Қауіпсіздік пен экологиялықты арттыру бойынша шараларды әзірлеу,
    құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысуды жасай білулері
    керек;
   - Қауіпсіздік облысында, әлеуметтік-гуманитарлық,  жаратылыстану,
    жалпы кәсіптік және арнайы ғылымдар, ойлау мәдениеті және өзінің
    кәсіптік қызметінің нәтижелерін баяндау облысында білім мен ілімді
    тиімді пайдалану дағдылары болуы керек;
   - Заңды және нормативтік – құқықтық  база, тіршілік әрекетінің
    қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау облысында техникалық және
    жобалық құжаттаманы құрастыру мәселелерінде құзыретті болу керек.
   - өмір сүру ортасында адамның тіршілік қауіпсіздігінің теориялық
    негіздері, тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық және нормативті –
    техникалық негіздері, төтенше жағдайларды бағалау әдістерін және
    олардың салдарын жою, төтенше  жағдайлар  кезінде  шаруашылық
    нысандарының тұрақтылығын арттыру жолдары мен әдістерін меңгеру;
   - зақымдану ошағының техникалық есептерін жүргізе білу;
   - өндірістің техникалық үрдістерін  және  өндірістік  қызметтің
    экологиялығын және  қауіпсіздігін  жоғарлату  бойынша  қажетті
    шараларды түсіну;
   - травмалық, зиянды және зақымдаушы факторлардың адамға анатомо –
    физиологиялық салдары  туралы  түсіне  білу,  травматологиялық
    зақымдану, аса қауіпті инфекциялық аурулар белгілерін ажырата білу
    және алғашқы медициналық көмек көрсете білу керек.    3.5 Курстың пререквизиттері

     3.5.1 Физика;
     3.5.2 Математика;
     3.5.3 Химия;
     3.5.4 Гидрогазодинамика и жылумасса алмасу;
     3.5.6 Өнеркәсіптік желдету;
     3.5.7 Өндірістік санитария;
     3.5.8 Жану және жарылыс теориясы.

    3.6 Курс постреквизиттері

   3.6.1 Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері;
     3.6.2 Радиациялық қауіпсіздік негіздері;

      3.7  Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
                                   кесте 1
|Курс                              |Семестр |
|1                                |2    |
|Дәріс сабақтары                         |    |
|1 Кіріспе. Курстың мазмұны. Курстың негізгі себептері, маман |1    |
|дайындаудағы ролі. Заңнамалық актілер мен ережелер. Түсініктер |    |
|және анықтамалар.                        |    |
|2 Тіршілікті қамтамасыз етудің ұйымдастырушы лық және теориялық|1    |
|негіздері.  АҚ ұйымдастыру және жүргізу – мемлекеттің маңызды |    |
|қызметтерінің бірі, қорғаныс құрылысының құрама бөлігі, ел   |    |
|қауіпсіздігінің элементі. ҚР ТЖ министрлігінің ролі, негізгі  |    |
|міндеттері мен ұйымдастырушы құрылымы.             |    |
|3 Төтенше жағдайлар. Бейбіт және соғыс уақыттағы төтенше    |1    |
|жағдайлар. ТЖ негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Техногенді   |    |
|сипатты ТЖ көздерін зақымдайтын факторлар, ТЖ даму фазалары.  |    |
|Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың классификациясы      |    |
|4 Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері. Табиғи және   |1    |
|техногенді қауіптіліктер көздері.                |    |
|Соғыс және бейбіт уақытындағы жаппай зақымдау құралдарының   |    |
|түрлері.                            |    |
| 5  Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар.    |1    |
|Радиоактивті заттар, ядролық реакторлар. Сәулелену дозалары,  |    |
|Өткір сәуле ауруы. Дозиметрлік бақылау және химиялық барлау   |    |
|аспаптарының жұмыс істеу принцптері. Радиациялық қорғау.    |    |
|6 Соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар.             |1    |
|Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторлары            |    |
|Ядролық зақымдану ошағының зонасы. Қарапайым зақымдау құралдары |    |
| 7 Химиялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар. Әсері   |1    |
|күшті улы заттарға мінездеме. Химиялық қауіпті нысандағы    |    |
|авариялар                            |    |
|8 Биологиялық (биологиялық - әлеуметті) төтенше жағдай.     |1    |
|Билогоиялық қару туралы түсінік. Эпидемия. Инфекциялық аурулар. |    |
|Карантин және обсервация. Эпизоотия, Эпифитотия. Жұқпалы    |    |
|аурулардан сақтандыру.                     |    |
|9 Халықты зақымдаушы факторлардан қорғау.            |1    |
|Халықты қорғаудың негізгі принцптері. Халықты қорғаудың негізгі |    |
|әдістері. Тұрғындарды қорғау бойынша шаралар өткізу кезеңдері. |    |
|Тұрғындарды эвакуациялау.                    |    |
|10 Халықты қорғау құралдары.  Инжененрлік шаралар. ТЖ кезінде |1    |
|қорғаныс ғимараттарын пайдалану.Ғимараттың жұмыс істеу режимі. |    |
|Жеке қорғаныс құралын   пайдалану, олардың түрлері. Негізгі |    |
|принцптері.                           |    |
|11 Экстремальды жағдайлар кезіндегі халықтың іс әрекеті. Табиғи|1    |
|және техногенді сипаттағы ТЖ халықтың іс әрекеті. Өрт кезіндегі |    |
|іс әрекет. Ланкестік акт кезіндегі халықтың іс әрекеті     |    |
|12 Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілері. Төтенше    |1    |
|жағдайдың психологиялық аспектілеріні түрлері          |    |
|13 Эвакуация, көшіру және бытыраңқы орналастыру шаралары.   |1    |
|Эвакуация және бытраңқы орналастыруды жүргізу әдістері және   |    |
|принцптері.Эвакуациялық шараларды жүргізу және ұйымдастыру   |    |
|14 Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және   |1    |
|жүргізу негіздері. Төтенше жағдайлардың салдарын жою.      |    |
|15 Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық  |1    |
|көмек көрсету. Жарақат, сыну, қан кету, буын шыққан кезіндегі |    |
|алғашқы көмек көрсету түрлері                  |    |
|Барлығы:                            |15   |         5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. Төтенше жағдай аймағындағы заңдар актілер мен ҚР ережелері.
2.  Табиғи және  техногендік  сипаттағы  төтенше  жағдайлар.  Төтенше
  жағдайлардың топтастырылуы.
3. Азаматтық қорғаныстың негізгі міндеттері.
4.  Тіршілік әркеті қауіпсіздігінің  ұйымдастырушылық  және  теориялық
  негіздері.
5. Төтенше жағдайлар. Бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлар
6. ТЖ негізгі ұғымдары мен анықтамалары.
7. Техногенді, табиғи сипаттағы  ТЖ көздерінің зақымдайтын факторлары,
  даму фазалары.
8. Нысандардағы АҚ және ТЖ бойынша шараларды жоспарлау.
9. Технологиялық процестің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету
10. Өте қауіпті жұқпалы аурулар.
11. Жұқпалы аурулар туралы түсінік және профилактика.
12. Карантин, обсервация.
13. Дезинфекции, дезинсекция және дератизация жүргізу түрлері мен әдістері.
14. Халықтың жерсілкінісі, шаңдақ дауыл, қарлы боран кезіндегі іс –
  әрекеті.
15. Қазақстан аймағындағы радиационды ластану көздері.
16. Радиационды апаттық қауіпті нысандардағы апаттар кезіндегі халықтың іс
  әрекеті.
17. Қазақстан аумағының жасанды радионуклиндармен ластануы.
18. ТЖ АҚ қызметтері мен басқару органдары.
19. АҚ бастығының функционалды ролі.
20. Тыныс алу органдарын қорғаудың жеке құралдары және оларды қолдану
  ережелері.
21. Қорғаныс ғимараттарын толтыру тәртібі.
22. Эвакуациялық шараларды жүргізу. Эвакуация және бытыраңқы орналастыруды
  қамтамасыз ету. Шұғыл эвакуация жүргізу.
23. Адамдар мен техниканы санитарлық өңдеу.
24. Өндірістік апаттар мен авариялар, табиғи апаттардың салдарын жою.
25. Халықты көшіру және қоныстандыру, шұғыл көшіруді жүргізу тәртібі.
26. Халықтың жер сілкінісіне дайындығы және іс- әрекеті.
27. Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері.
28. Тыныс алу органдары мен теріні қорғау құралдары, пайдалану тәртібі.
29. Өртті жайылтпаудың негізгі әдістері.
30. Жұқпалы аурулардың дамуын ескерту жөніндегі ескерту шаралары.
31. Жеке қорғаныс құралдары, оларды пайдалану тәртібі.
32. Халықтың карантин және обсервация кезіндегі жүріс- тұрыс тәртібі.
33. Қорғаныс ғимараттарын толтыру және онда болу тәртібі.
34. Зақымданған, жараланған кездегі алғашқы көмек.
35. Қорғаныс ғимараттарындағы техникалық қауіпсіздік тәртібін сақтау.
36. Радиациалық қауіпті объектілердегі авария кезіндегі халықтың өзін-өзі
  ұстау тәртібі. Өткір сәуле ауруы.
37. Қорғаныс ғимараттары халықты қорғаудың негізгі құралы.
38. Инженерлік, химиялық, радиациялық барлау шаралары.
39. Химиялық заттардың негізгі сипаттамалары. Химиялық заттармен болған
  апаттардың ерекшеліктері.
40. Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға  әсерін
  бағалау.
41. Төтенше жағдайлардағы нысандардың жұмыс істеуінің тұрақтылығы.
42. Құтқару және басқа шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу негіздері.
43. Халыққа хабарландыру мен ақпарат берудің негізгі әдістері.
44. Техногенді, табиғи сипаттағы  ТЖ көздерінің зақымдайтын факторлары,
  даму фазалары.
45. Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері.


           6 ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   3 кесте
|Тақырып          |Көрнекті  |Өздік жұмыс тақырыптары|Тексеріс |
|              |құрал,   |            |түрі   |
|              |сызба,   |            |     |
|              |слайдтар  |            |     |
|Дәрістік сабақ       |      |            |     |
|1             |3      |4           |5    |
|1 Кіріспе. Курстың    |Плакат   |Төтенше жағдай     |Реферат |
|мазмұны. Курстың негізгі  |слайд    |аймағындағы заңдар   |     |
|себептері, маман      |      |актілер мен ҚР     |     |
|дайындаудағы ролі.     |      |ережелері       |     |
|Заңнамалық актілер мен   |      |Тіршілік әркеті    |     |
|ережелер. Түсініктер және |      |қауіпсіздігінің    |     |
|анықтамалар.        |      |ұйымдастырушылық және |     |
|              |      |теориялық негіздері  |     |
|2 Тіршілікті қамтамасыз  |Слайд,   |Азаматтық қорғаныстың |Реферат |
|етудің ұйымдастырушы лық  |плакат   |негізгі міндеттері   |     |
|және теориялық негіздері. |      |            |     |
|АҚ ұйымдастыру және жүргізу|      |ТЖ АҚ қызметтері мен  |     |
|– мемлекеттің маңызды   |      |басқару органдары.   |     |
|қызметтерінің бірі,    |      |АҚ бастығының     |     |
|қорғаныс құрылысының құрама|      |функционалды ролі.   |     |
|бөлігі, ел қауіпсіздігінің |      |            |     |
|элементі. ҚР ТЖ      |      |            |     |
|министрлігінің ролі,    |      |            |     |
|негізгі міндеттері мен   |      |            |     |
|ұйымдастырушы құрылымы.  |      |            |     |
|3 Төтенше жағдайлар. Бейбіт|      |Табиғи және техногендік|Реферат |
|және соғыс уақыттағы    |Плакат   |сипаттағы төтенше   |     |
|төтенше жағдайлар. ТЖ   |слайдт   |жағдайлар. Төтенше   |     |
|негізгі ұғымдары мен    |      |жағдайлардың      |     |
|анықтамалары. Техногенді  |      |топтастырылуы     |     |
|сипатты ТЖ көздерін    |      |            |     |
|зақымдайтын факторлар, ТЖ |      |Техногенді, табиғи   |     |
|даму фазалары. Табиғи   |      |сипаттағы ТЖ     |     |
|сипаттағы төтенше     |      |көздерінің зақымдайтын |     |
|жағдайлардың        |      |факторлары, даму    |     |
|классификациясы      |      |фазалары        |     |
|4 Адамның мекендеу    |Плакат   |Өндірістік ортаның   |Реферат |
|ортасының қауіптіліктері. |слайд,   |жағымсыз факторлары,  |     |
|Табиғи және техногенді   |Видео    |олардың адамдарға   |     |
|қауіптіліктер көздері.   |фильм    |әсерін бағалау.    |     |
|Соғыс және бейбіт     |      |Төтенше жағдайлардағы |     |
|уақытындағы жаппай зақымдау|      |нысандардың жұмыс   |     |
|құралдарының түрлері.   |      |істеуінің тұрақтылығы |     |
| 5  Радиациялық қауіпті  |Плакат   |Радиациалық қауіпті  |     |
|нысандардағы төтенше    |слайд,   |объектілердегі авария |Реферат |
|жағдайлар. Радиоактивті  |видео    |кезіндегі халықтың   |     |
|заттар, ядролық реакторлар.|фильм    |өзін-өзі ұстау тәртібі.|     |
|Сәулелену дозалары, Өткір |      |Өткір сәуле ауруы.   |     |
|сәуле ауруы. Дозиметрлік  |      |Халықтың радиациялық  |     |
|бақылау және химиялық   |      |қауіпті объектісіндегі |     |
|барлау аспаптарының жұмыс |      |авариялар кезіндегі  |     |
|істеу принцптері.     |      |іс-әрекеті.      |     |
|Радиациялық қорғау.    |      |            |     |
|6 Соғыс уақытындағы төтенше|Плакат слайд|Қазақстан аймағындағы |Реферат |
|жағдайлар.         |видео    |радиационды ластану  |     |
|Ядролық жарылыстың     |фильм    |көздері.        |     |
|зақымдаушы факторлары   |      |Қазақстан аумағының  |     |
|              |      |жасанды        |     |
|Ядролық зақымдану ошағының |      |радионуклиндармен   |     |
|зонасы. Қарапайым зақымдау |      |ластануы        |     |
|құралдары         |      |            |     |
| 7 Химиялық қауіпті    |плакат   |Инженерлік, химиялық, |Реферат |
|нысандардағы төтенше    |      |радиациялық барлау   |     |
|жағдайлар. Әсері күшті улы|      |шаралары.       |     |
|заттарға мінездеме.    |      |Химиялық заттардың   |     |
|Химиялық қауіпті нысандағы |      |негізгі сипаттамалары. |     |
|авариялар         |      |Химиялық заттармен   |     |
|              |      |болған апаттардың   |     |
|              |      |ерекшеліктері.     |     |
|8 Биологиялық (биологиялық |      |Жұқпалы аурулардың   |     |
|- әлеуметті) төтенше    |плакат   |дамуын ескерту     |Реферат |
|жағдай. Билогоиялық қару |      |жөніндегі ескерту   |     |
|туралы түсінік. Эпидемия. |      |шаралары.       |     |
|Инфекциялық аурулар.    |      |Халықтың карантин және |     |
|Карантин және обсервация. |      |обсервация кезіндегі  |     |
|Эпизоотия, Эпифитотия.   |      |жүріс- тұрыс тәртібі. |     |
|Жұқпалы аурулардан     |      |            |     |
|сақтандыру.        |      |            |     |
|9 Халықты зақымдаушы    |Видео фильм |Қорғаныс ғимараттары  |Реферат |
|факторлардан қорғау.    |      |халықты қорғаудың   |     |
|Халықты қорғаудың негізгі |      |негізгі құралы.    |     |
|принцптері. Халықты    |      |Қорғаныс        |     |
|қорғаудың негізгі әдістері.|      |ғимараттарындағы    |     |
|Тұрғындарды қорғау бойынша |      |техникалық қауіпсіздік |     |
|шаралар өткізу кезеңдері. |      |тәртібін сақтау    |     |
|Тұрғындарды эвакуациялау. |      |            |     |
|10 Халықты қорғау     |      |Қорғаныс ғимараттарын |     |
|құралдары.  Инжененрлік  |плакат   |толтыру және онда болу |Реферат |
|шаралар. ТЖ кезінде    |      |тәртібі.        |     |
|қорғаныс ғимараттарын   |      |            |     |
|пайдалану.Ғимараттың жұмыс |      |Жеке қорғаныс     |     |
|істеу режимі. Жеке қорғаныс|      |құралдары, оларды   |     |
|құралын   пайдалану,   |      |пайдалану тәртібі.   |     |
|олардың түрлері. Негізгі  |      |            |     |
|принцптері.        |      |            |     |
|11 Экстремальды жағдайлар |      |Халықтың жерсілкінісі, |     |
|кезіндегі халықтың іс   |Плакат   |шаңдақ дауыл, қарлы  |Реферат |
|әрекеті. Табиғи және   |слайд    |боран кезіндегі іс -  |     |
|техногенді сипаттағы ТЖ  |      |әрекеті.        |     |
|халықтың іс әрекеті. Өрт  |      |            |     |
|кезіндегі іс әрекет.    |      |Өртті қауіпті     |     |
|Ланкестік акт кезіндегі  |      |нысандардағы төтенше  |     |
|халықтың іс әрекеті    |      |жағдайлар.       |     |
|12 Төтенше жағдайдың   |Плакат   |Төтенше жағдайдың   |Реферат |
|психологиялық аспектілері. |Видео    |психологиялық     |     |
|Төтенше жағдайдың     |фильм    |аспектілеріні түрлері. |     |
|психологиялық аспектілеріні|      |            |     |
|түрлері          |      |Адамның мекендеу    |     |
|              |      |ортасының       |     |
|              |      |қауіптіліктері     |     |
|13 Эвакуация, көшіру және |      |Эвакуациялық шараларды |Реферат |
|бытыраңқы орналастыру   |      |жүргізу. Эвакуация және|     |
|шаралары. Эвакуация және |      |бытыраңқы орналастыруды|     |
|бытраңқы орналастыруды   |      |қамтамасыз ету.    |     |
|жүргізу әдістері және   |Плакат   |Шұғыл эвакуация жүргізу|     |
|принцптері.Эвакуациялық  |слайд    |            |     |
|шараларды жүргізу және  |      |            |     |
|ұйымдастыру        |      |            |     |
|14 Құтқару және басқа да  |      |Құтқару және басқа   |Реферат |
|шұғыл жұмыстарды      |Плакат   |шұғыл жұмыстарды    |     |
|ұйымдастыру және жүргізу  |слайд    |ұйымдастыру және    |     |
|негіздері. Төтенше     |      |жүргізу негіздері.   |     |
|жағдайлардың салдарын жою. |      |Халыққа хабарландыру  |     |
|              |      |мен ақпарат берудің  |     |
|              |      |негізгі әдістері    |     |
|15 Жарақаттанған және   |      |Адамдар мен техниканы |Реферат |
|зақымданған кездегі алғашқы|Плакат   |санитарлық өңдеу.   |     |
|медициналық көмек көрсету. |слайд    |Зақымданған кездегі  |     |
|Жарақат, сыну, қан кету,  |      |алғашқы медициналық  |     |
|буын шыққан кезіндегі   |      |көмек көрсету.     |     |
|алғашқы көмек көрсету   |      |            |     |
|түрлері          |      |            |     |


7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
                                   Кесте 4
|Оқулықтардың, оқу әдістемелік     |Дана   |Студент |Қамтамасыз  |
|құралдардың атаулары          |(саны)  |саны   |етілуі пайыз |
|1                   |2    |3    |4       |
|Өмір-тіршілік қауіпсіздігі: оқулық /  |50    |10    |100      |
|Құраст. С. Арпабеков.- Алматы, 2004.  |     |     |       |
|"Тіршілік қауіпсіздігі" курсы бойынша |50    |10    |100      |
|жоғары оқу орындары студенттеріне   |     |     |       |
|арналған оқу құралы. І кітап / ТЖ және |     |     |       |
|АҚ Республикалық курстары.- Алматы,  |     |     |       |
|2008.                 |     |     |       |
|"Тіршілік қауіпсіздігі" курсы бойынша |50    |10    |100      |
|жоғары оқу орындары студенттеріне   |     |     |       |
|арналған оқу құралы. ІІ кітап / ТЖ және|     |     |       |
|АҚ Республикалық курстары.- Алматы,  |     |     |       |
|2008.                 |     |     |       |
|Безопасность жизнедеятельности. Учебник|5    |10    |50      |
|для вузов / Белов С.В., Ильницкая А.В.,|     |     |       |
|Козьяков А.Ф. и др. под общ. ред.   |     |     |       |
|Белова С.В. – М.: Высшая школа, 1999, |     |     |       |
|448с.                 |     |     |       |
|Гражданская оборона. Учебник для вузов |50    |10    |100      |
|/ Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов  |     |     |       |
|Н.И. – М.: Высшая школа, 1986, 215с.  |     |     |       |
|Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая|5    |10    |50      |
|безопасность / Защита территорий и   |     |     |       |
|населения при чрезвычайных ситуациях / |     |     |       |
|Учебное пособие. – М.: 2000, 327с.   |     |     |       |
|Приходько Н.Г. Безопасность      |10    |10    |100      |
|жизнедеятельности. Высшая школа, Алматы|     |     |       |
|2000, 458с.              |     |     |       |
|Шубин Е. П. Гражданская оборона. - М., |5    |10    |50      |
|1996, 196с.              |     |     |       |
|Основы безопасности жизнедеятельности. |10    |10    |100      |
|Учебное пособие. АЧС РК, Алматы,    |     |     |       |
|2001,232с.               |     |     |       |
|Учебное пособие. Основы медицинских  |10    |10    |100      |
|знаний. Республиканские курсы ЧС и ГО. |     |     |       |
|Алматы, 2004, 123 с.          |     |     |       |
|Учебное пособие для занятий по ЧС и ГО.|10    |10    |100      |
|Республиканские курсы ЧС и ГО. Алматы, |     |     |       |
|2002, 124 с.              |     |     |       |
|Григорьева И.Я. Практикум по ОБЖ.   |20    |10    |100      |
|Семипалатинск, 2008, 216с       |     |     |       |
|Исанов К. Ш. Обеспечение безопасности |10    |10    |100      |
|жизнедеятельности человека. Учебное  |     |     |       |
|пособие. Алматы, 1999, 186с.      |     |     |       |
|Николаев Н. С., Дмитриев И. М.     |40    |10    |100      |
|Гражданская оборона на объектах    |     |     |       |
|агропромышленного комплекса. – М.,   |     |     |       |
|Агропромиздат, 1990,С.90-96      |     |     |       |
|Григорьева И.Я. Лекционный курс «Основы|Электронд|     |       |
|безопасности жизнедеятельности»,-   |ық    |10    |100      |
|Семей, 2007, 157с.           |басылым |     |       |
|Информационно-методический сборник   |5    |10    |50      |
|материалов по чрезвычайным ситуациям и |     |     |       |
|гражданской обороне. – Алматы, 120с.  |     |     |       |
|Инструкция по организации и ведению ГО |Электронд|10    |100      |
|РК. Учебное пособие. АЧС РК, Алматы,  |ық    |     |       |
|2002, 180с               |басылым |     |       |
   8 ӘДЕБИЕТТЕР


   8.1 Негізгі әдебиеттер
   8.1.1 Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий:
Учебное пособие в 3-х книгах / Под ред. К.Е. Кочеткова, В.А. Котляревского
и А.В. Забегаева. 1995.
   8.1.2 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов
[Текст] / С. В. Белов, А. В. Ильницкая, А. Ф. КОЗЬЯКОВ и др.; под общ. ред.
С. В. Белова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2001.
   8.1.3 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Под общ. Ред.
СВ. Белова.-З-е изд. испр. и доп.-М: Высш. Школа, 2001.- 484 с.,
   8.1.4  Безопасность  жизнедеятельности:  Учебник  для  вузов  по
специальности "Экономика и управление на предприятии", "Информационные
системы в эко-номике" / Под ред. Арустамова Э.А.-2-е изд. перераб. и доп.-
М,: ИД "Дашков и К", 2000.-678 с.
   8.1.5 Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред. С.В. Белова. -
М.: Высшая школа, 1999.
   8.1.6 Зотов, Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. -2
изд., пе-рераб.и доп.: - М.: КолосС, 2003.- 432с.
   8.1.7 Кукин Л.П., Лапин В.Л., Подгорных Е.А. и др. Безопасность
жизнедея-тельности. Безопасность технологических процессов и производств
(Охрана труда): Учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1999.
   8.1.8 Макаров, Г. В. Охрана труда в химической промышленности/ Г. В.
Мака-ров, А. Я. Васин, Л. К. Маринина и др. - М.: Химия, 1989.
9. Мастрюков Б.С. Безопасность при чрезвычайных ситуациях. - М.: МГИ-СиС,
1998.
   8.1.9 Мучин П.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для
вузов - 2- изд. испр. и допол.- Новосбирск: СГТА, 2003.-276 с.
   8.1.10 Овчаренко, А. Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность
пожаро- и взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2006. –
156
   8.1.11 Охрана окружающей среды / С.В. Белов, Ф.А. Барбинов, А.Ф.
Козьяков и др./ Под ред. С.В. Белова. - М.: Высшая школа, 1991.
   8.1.12 Раско, С. Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность
конденси-рованных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2ОО6.-147с.
8.1.13 Русак О.Н., Малаян К.Р., Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности:
Учебное пособие /Под ред. О.Н. Русака. – 3-е испр. и доп. изд. – СПб.:
Лань, 2000.

   8.2 Қосымша әдебиеттер
   8.2.1 Будникова Т.Н. Жилякова Е.Т. Воздействие радиации на живые орга-
низмы."Региональные проблемы прикладной экологии". Ма¬териалы  междуна-
родной открытой межвузовской конференции, Белгород ,1998, с. 13-17
   8.2.2 Владимиров В.А. Сильнодействующие ядовитые вещества и защи¬та от
них М., Военное издательство, 1989
   8.2.3 Диоксины. Основы безопасности жизни , 1997, № 1, с. 10-11
   8.2.4 Жернакова Н.И. Здоровый образ жизни. Белгород, изд-во БГСХА,
1996, 28с.
   8.2.5 Катастрофы и человек. Кн 1. Под ред. Воробьева Ю.Л. М.
Издательство "Аст-лтд". 1997, с. 41-42
   8.2.6 Коваленко Э. П., Фашевский Б. В. Вода, природа, человек. М.,
Просве-щение, 1991, 76с.
   8.2.7 Методическая разработка Учебно-методического центра по ГОЧС
Белго-родской области. Белгород, 2000
   8.2.8 Методические рекомендации по проведению уроков с учащимися
/Основы безопасности жизни. 1998, №1, с. 52
   8.2.9 Нелитовский Н. К. Наводнение на реках и озерах. М., Гидромет.,
1998, с.52
   8.2.10 Никберг И.И. Ионизирующая радиация и здоровье человека. Киев,
"Здоровья", 1999, 160с.
   8.2.11 Оксилендер Г. И. Яды и противоядия. Л., Наука, 1992, 188с.
   8.2.12 Петров В. Н. Первая медицинская помощь при отравлении сильно -
действующими веществами. М., Медицина, 1995, 32с.
   8.2.13 Поляков В. В. Безопасность человека в экстремальных условиях.
Л., Нау-ка, 1992, 146с.
   8.2.14 Пособие по подготовке медицинских сестер / Под ред. Софонова
А.И. М., Медицина, 1997, 427 с.
   8.2.15 Порфирьев Б. М. Государственное управление в чрезвычайных
си¬туациях. М., Наука, 1991, 136 с.
   8.2.16 Радиоактивные и отравляющие вещества и защита от них. М.,
Воениздат, 1992, 374с.
   8.2.17 Смирнов А. Методические рекомендации по проведению уроков с
учащимися по курсу ОБЖ/ "Основы безопасности жизни". 1997, с. 49-52
   8.2.18 Смолянец В.В. Как выжить в условиях повышенной радиации. Киев,
1991, 96с.
Пәндер