Файл қосу


Жүк тасымалдау|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ           |
|3 деңгейлі СМК құжаты    |ОӘК      |ОӘК 042-18-12.1.105/02-2013   |
|«Көлік құралдары»      |Баспа №1    |                 |
|пәнінен студенттерге    |        |                 |
|арналған жұмыс       |        |                 |
|бағдарламасы        |        |                 |


               «Көлік құралдары»

            ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


 5В090100 – «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»
              мамандығына арналған


              CТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013

                 Алғы сөз
1. Құрастырған
   Құрастырған: ____________________ «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының
аға оқытушысы Сарсембеков Е.А., Бакиева А.Б., оқытушы Сагатбекова А.Б.

2. Талқыланды
2.1. «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 09 »      09     2013 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ С.Смағұлов
2.2. Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № 1 « 11 »      09     2013 ж.
   Төрағасы __________ Бекбаева .С.

3. бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № 1 « 18 »      09     2013 ж.
   ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ Искакова Г.К.

4. ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР


                  МАЗМҰНЫ

|Жалпы жағдайлар                          |
|Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар             |
|Курс форматы және саясаты                     |
|Баға қою саясаты                         |
|Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу      |
|ОБСӨЖ және СӨЖ мазмұны                      |
|Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі          |  1. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР
   1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар
   «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы Сарсембеков Ерсаин
Айдарович, Бакиева  Анара  Баглановна,  оқытушысы  Сагатбекова  Акерке
Бакытжановна;
   Байланыс ақпараты – тел.: 35 26 22, оқу корпусы № 1, кабинет № 1111;
   Кредиттер саны -2;


   1.2. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы
   «Көлік құралдары» курсы студенттерге мынадай пәндерді меңгеруге
көмектесуге негізделген: "Тасымалдаудың технологиясы мен ұйымдастырылуы",
"Тиеп-түсіру  құралдары",  "Көтерме-көлік  құралдары",  "Тиеп-түсіру
жұмыстарының технологиясы мен механизациясы", сонымен қатар  дипломдық
жобалауда қажетті дағдыларға ие болуға септігін тигізеді.
   1.3. Пәнді оқудың негізгі мақсаты – келесіні оқу және түсіну:
   Автомобиль көлігінің республика үшін ерекше маңыздылығын Қазақстанның
кең байтақ аумағы және халық тығыздығының сиректігі алдын-ала анықтайды.
Бұл жекеленген өңірлер үшін жүктерді және жолаушыларды жеткізудің бірден
бір құралы болып табылады. Қазақстанда  тасымалдауды  жүзеге  асыруда
автомобиль жолдары маңызды роль атқарады.
   Пәннің  мәселесі  студенттерді  кешендік   білімді   игеруге
дағдыландыру,теміржол көлігін қауіпсіздікпен қамтамасыздандырудың шарттары
мен тәсілдері, принциптері, қауіпсіздіктін техникалық, технологиялық және
экономикалық аспектісінін жүйемен дағдыландыру немесе игеру.
   1.4. Пәнді оқудың негізгі міндеті – келесіні оқу және түсіну:
  Тасымал көлігінің негізгі міндеттері – халық шаруашылық өнімдерін және
тұрғындарды тасымалдауды сапалы  да,  толық  қанағаттандыру,  жұмыстың
экономикалық тиімділігін арттыру.
   1.5. Пәнді оқу нәтижесінде студент:
   XXI ғасырда пайдаланылатын автомобильдердің басты ерекшелігі –олардың
құрылысының  күрделілігі. Осыған байланысты  автомобильді  жүргізушінің
міндеті тек қана жүргізу, ал оған техникалық қызмет көрсетуді арнайы
мамандар атқаратынын білуі қажет.
   1.6. Пән пререквизиттары:
        • Көлік даму тарихы
        • Жүк тасымалдау
        • Біртұтас тасымалдау жүйесі
   1.7. Пән постреквизиттары:
     • Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
     • Жүк тасымалдау технологиясы және ұйымдастыруы
     • Қалааралық жүк тасымалдау
     • Қалааралық пасажир тасымалдау
   2. САБАҚ ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ ЖӘНЕ ПӘН МАЗМҰНЫ


   Кесте 1 - Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
|Тақырып атауы      |Сағаттар саны                     |
|             |Дәріс   |Тәж         |ОБСӨЖ   |СӨЖ    |
|1            |2     |3          |5     |6     |
|Қозғалыс құрылымының   |1     |1          |3     |3     |
|құрылғысы        |     |           |     |     |
|Қозғалтқыш        |1     |1          |3     |3     |
|Қозғалыс құрылымының   |1     |1          |3     |3     |
|эксплутационды қасиеттері|     |           |     |     |
|Қозғалтқыштардың негізгі|2     |2          |3     |3     |
|көрсеткіштері мен    |     |           |     |     |
|мінездемелері      |     |           |     |     |
|Қозғалтқыштардың     |1     |1          |3     |3     |
|мінездемелері      |     |           |     |     |
|Ауыр-жылдамдықты     |2     |2          |3     |3     |
|қасиеттері        |     |           |     |     |
|Тормаздық қасиеттері   |2     |2          |3     |3     |
|Отындық үнемдеушілік   |1     |1          |3     |3     |
|Жүргізушілік       |2     |2          |3     |3     |
|Тұрақтылық көрсеткіштері |1     |1          |1,5    |1,5    |
|Өтімділік        |1     |1          |1,5    |1,5    |
   3. Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нҰсқаулар   Аталған пәнді жетістікпен оқып үйрену үшін барлық сабақтарға қатынасу,
дәрісті үнемі жүргізу, оқытушының барлық тапсырмаларын орындау, зертханалық
сабақтарға, СОӨЖ, СӨЖ өз уақытында дайындалу қажет. Зертханалық жұмыс және
машықтану сабаөтарына барысында екпінді қатынасқаны жөн.
   Барлық сабақтарға қатынасу қатаң түрде тексеріледі. Сабақты босатқан
жағдайда оқылған материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған үш сабаққа
ұпай есептелмейді. .
   Зертханалық жұмыстарға, Машықтану сабақтарына, ОБСӨЖ, СӨЖ дайындалу
барысында сәйкес дәріс материалдарын білу қажет.
   Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.
   Қорытынды  емтихан  барлық  теориялық  сұрақтармен  практикалық
тапсырмаларды қамтиды.

   4. Курс ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ форматы   Келесі талаптар қойылады:
  1. Студент дәріс, машықтану сабақтарына міндетті түрде қатынасуы қажет;
  2. Сабақтарға кешікпей келу қажет;
  3. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;
  4. Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет;
  5. Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым
   салынады;
  6. Сабақ уақытында сабақ өткізуге кедергі жасайтын болса,  бірден
   «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады;
  7. Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет,  кешіктірілген  жұмыс
   қабылданбайды.
   Межелік аттестация студенттің сабаққа қатынасуына,  тапсырмаларды
уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы
қорытынды баға соңғы аттестацияның 60( және емтихан бағасының 40( құрайды.


   5. СТУДЕНТТЕРДІ БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ

   Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл
санын жинауы тиіс. Баллдардың максималды саны:
   1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-7 апталарда – 300 балл,
   2-рейтинг нәтижесі бойынша 8-15 апталарда – 300 балл.
   Пән бойынша семестрде максималды балл саны – 600.
   Баллдар келесі жұмыс түрлері үшін қойылады:
   1. Модульдар бойынша тапсырманы орындағаны үшін (1 және 3 модуль
бойынша максимум 150 балл, 2-модуль бойынша – максимум 120 балл)
   2. Межелік тестілерді орындағаны үшін (максимум 70 баллдан)
   Курстық жұмыс жеке бағаланады.
   Пән бойынша баллдардың бөлінуі төменде 5-кестеде берілген.
   Бақылау мерзімдері 7-аптаның соңы және 15-аптаның соңы. Уақытында
өткізілмеген тапсырма мен тестерді 15-аптада тапсыруға болады, бірақ егер
студент себепсіз уақытында орындамаса, оларға айыппұл салынып, баллдың 60%
ғана қойылады.


   Кесте 2 – Студенттердің рейтингтерін есептеу
|Апталар  |1                                  |


   Пән бойынша баға 100 %-тық шкала бойынша процентпен қойылады.
   Егер студенттің семестр бойындағы жинаған ұпайы 50% немесе одан көп
болса қорытынды бақылауға өткізіледі. Пән бойынша қорытынды баға келесі
шкаламен анықталады (Кесте 4).


   Кесте 3 - Бағалар шкаласының әріптік эквиваленті, балл және пайыздар
|Әріптік жүйе  |Баллдардың цифрлік   |Пайыздық құрамы|Дәстүрлі жүйе бойынша |
|бойынша баға  |эквиваленті      |        |баға          |
|A        |4,0          |95-100     |Өте жақсы       |
|A-       |3,67          |90-94     |            |
|B+       |3,33          |85-89     |Жақсы         |
|B        |3,0          |80-84     |            |
|B-       |2,67          |75-79     |            |
|C+       |2,33          |70-74     |Қанағаттанарлық    |
|C        |2,0          |65-69     |            |
|C-       |1,67          |60-64     |            |
|D+       |1,33          |55-59     |            |
|D        |1,0          |50-54     |            |
|F        |0           |0-49      |Қанағаттанарлықсыз   |
|I        |NA           |-       |Аяқталмаған      |
|P        |-           |прошел     |Пәнді өтті       |
   6. ӘДЕБИЕТТЕР
  6.1 Негізгі әдебиеттер
  6.1.1 Автомобиль. Основы конструкции / Н.Н. Вишняков, В. К. Вахламов,
А.Н. Нарбут и др. — М.: Машиностроение, 1986. — 304 с.
   2.  Вахламов В.К. Автомобили  ВАЗ-2105,  -2121,  -2108,  -2109.
     Конструкция. Эксплуатационные свойства. Устранение неисправностей.
     Техническое обслуживание. — М.: Машиностроение, 1996. —272 с.
   3. Вахламов В. К. Автомобили ВАЗ. — М.: Транспорт, 1993. — 192 с.
  6.1.4 Вахламов В. К. Подвижной состав автомобильного транспорта, Ч. 1. -
М.: МАДИ, 1977. - 51 с.
    5. Вахламов В.К, Подвижной состав автомобильного транспорта, Ч. 2.
      - М.: МАДИ, 1978. - 64 с.
    6. Щетина В. А., Лукинский В, С, Вахламов В. К. Подвижной состав
      автомобильного транспорта. — М.: Транспорт, 1989. — 302 с.


  6.2 Қосымша әдебиеттер
  6.2.1. Грунтов П.С.,Дьяков Ю.В. Управление эксплуатационной работой и
качеством перевозок. М., Транспорт 1994. 543 стр
  6.2.2. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения.
Под редакцией И.В. Харлановича. - М.: Транспорт, 1993.-368с. Варфоломеев
В.В., Колодий Л.П. Устройство пути и станции.- М.: Транспорт, 1992.-303 с.
Пәндер