Файл қосу


Ұлы Отан соғысы|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы мемлекеттік университеті        |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |               |
|             |          |ПОӘК             |
|             |          |042-18-18.1.67/01-2014    |
|ПОӘК           | №1 баспа      |               |
|«Ұлы Отан соғысы     |11.09.2014     |               |
|жылдарындағы       |          |               |
|қазақстандықтар» пәні  |          |               |
|бойынша         |          |               |
|бағдарламасы       |          |               |
            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
     «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтар» пәні бойынша
             5В020300 «тарих» мамандығы
           ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМА
                 СЕМЕЙ-2014


                 Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы _______ «03» 09 2014 ж. Н.А. Мұхаметжанова т.ғ.к., доцент м.а.
 «Қазақстан тарихы» кафедрасы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Кафедра мәжілісінде «Қазақстан тарихы»
Хаттама № 1 «04» 09 2014 ж.
Кафедра меңгерушісі ____________ Н.А. Мұхаметжанова


2.2  Факультеттің Экономика, құқық және  гуманитарлық  оқу-әдістемелік
бюросының отырысында қарастырылды
Хаттама № 1  «09» 09 2014 ж.

Төраға___ _____________________ С.Х. Тойкин


3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама №1 «11» 09 2014 жыл

Төрайым_______________________ Г.К. Искакова
                  Мазмұны
  1. Қолдану саласы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ереже
  4. Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны
  5. Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі
  6. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
  7. Әдебиеттер

  1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
     Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің оқытушыға арналған пән бойынша
«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтар»  бағдарламасы  5В020300
«Тарих»  мамандығы  бойынша  оқитын  магистранттарға  арналған.  Ол
магистранттарды курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін,
қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен  таныстырады. Оқу-
әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.


  2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы
қазақстандықтар» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі
құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:
      -Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті
білім беру стандарттары;
   -«5В020300» -«тарих» мамандығының типтік оқу жоспары:
    - СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік
кещендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»:
   - ДП0 42-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме: «Пәндердің оқу-әдістемелік
кешендерінің құрылымы және мазмұны»


  3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


      3.1 Пәннің қысқаша мазмұны: «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы
қазақстандықтар» курсы – 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысына қатысқан
қазақстандықтардың асқан ерлігін баяндау,жеткізу, дүниежүзілік тарихтағы
орнын және тарихи оқиғаларды объективті оқытудың әдістемелік негізде нақты
деректер негізінде қарастырады.

    3.2 Пәнді оқу мақсаты: Курс бойынша оқу материалын жетілдіру.Тарихи
ғылымдар жүйесінде «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтар»  курсының
орнын көрсету.Тарихи ғылым  ретінде  «Ұлы  Отан  соғысы  жылдарындағы
қазақстандықтар»  курсының мәнін  анықтау.  ХХғ.  Қазақстан  тарихының
деректемелері мен тарихнамасымен танысу. Аса маңызды жылнамалар мен оларды
жазған тарихшылар туралы мағлұматтар беру. Зерттеу кезеңдерін белгілеу.
Саяси тарихтың деректемелерімен және зерттеулерімен таныстыру.


    3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері: «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы
қазақстандықтар» курсы – қазақстандықтардың майданда көрсеткен теңдесі жоқ
ерліктерін, тарихтағы орнын және тарихи оқиғаларды объективті оқытудың
әдістемелік негізде нақты деректер негізінде қарастырады.

   3.4 Білім алу нәтижесі:
    - білу
    - қазақстандықтардың майданда көрсеткен теңдесі жоқ ерліктерін;
  -қаһарман қамал – Брестті қорғауы;
  - Ұлы Отан соғысы жылдарындағы (1941-1945 жж.) қазақстандықтардың
  еңбектегі ерлігі ;
   -игеру Ұлы Отан соғыс жылдарында Қазақстан майдангерлері мен тылда
еңбек еткен ардагерлердің тың еңбектерін жан-жақты игеру;


    -ұғып алу
   - соғыстың бірінші күнінен бастап қазақстандықтардың ерлігін ұғыну ;
     - Москва үшін шайқастың тарихи мазмұнын бағалай білу;
   -түсіну «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтар»  курсы –
қазақстандықтардың майданда көрсеткен теңдесі жоқ ерліктерін, тарихтағы
орнын және тарихи оқиғаларды объективті оқытудың әдістемелік негізде нақты
деректер негізінде қарастырады.


  3.5 Пән пререквизиті
   «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтар» пәнінің фундаменталды
мәселелері


  3.6 Пән постреквизиті:
   «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақстандықтар» курсының кезеңдерін
оқыту


 3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

|Курс                             |Семестр |
|Дәріс сабақтары                        |     |
|Тақырып 1.                          |2    |
|Кіріспе                            |     |
|Тақырып 2.                          |2    |
|Қазақстан халқының соғысқа деген көзқарасы          |     |
|Тақырып 3.                          |2    |
|Қазақстан халқының соғысқа дайындығы             |     |
|Тақырып 4.                          |2    |
|Москва үшін шайқас (30 қыркүйектен – 6 желтоқсан 1941ж.)   |     |
|Тақырып 5.                          |2    |
|Соғыстың бірінші күнінен бастап қазақстандықтардың ерлігі   |     |
|Тақырып 6.                          |2    |
|Ленинград қоршауы(1941-1943 жылдың каңтары)          |     |
| Тақырып 7.                          |3    |
|Сталинград үшін шайқастағы қазақстанлықтар          |     |
|Тақырып 8.                          |3    |
|Соғыстың соңғы жылдарындағы қазақстандықтар          |     |
| Тақырып 9.                          |3    |
|Партизандық қозғалыс                     |     |
| Тақырып 10.                         |3    |
|Берлин үшін шайқастағы қазақстандықтар            |     |
|Тақырып 11.                          |3    |
|ҰОС жылдарындағы қазақстандық батырлар            |     |
|Тақырып 12.                          |3    |
|ҰОС жылдарындағы шығыс қазақстандық батырлар         |     |
|Пркатикалық/ Семинар сабақтары                |     |
|Қазақстан халқының соғысқа дайындығы             |1    |
|Москва үшін шайқас (30 қыркүйектен – 6 желтоқсан 1941ж.)   |2    |
|Соғыстың бірінші күнінен бастап қазақстандықтардың ерлігі   |1    |
|Ленинград қоршауы (1941-1943 жылдың каңтары)         |2    |
|Сталинград үшін шайқастағы қазақстанлықтар          |2    |
|Соғыстың соңғы жылдарындағы қазақстандықтар          |2    |
|Партизандық қозғалыс                     |1    |
|Берлин үшін шайқастағы қазақстандықтар            |1    |
|ҰОС жылдарындағы қазақстандық батырлар            |1    |
|ҰОС жылдарындағы шығыс қазақстандық батырлар         |     |5  БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

1. Пән бойынша түрлі әдебиеттер тізбегін жасау, қысқаша аннотация жазу
2. Пәнге байланысты термин сөздер жинағын құрастыру
3. ҰОС жылдарындағы қазақстандық батырлар
3. Саяси өмір мәселелері туралы хабарлама бойынша конспектілеу
4. Қоғамның саяси- әлеуметтік құрылымы бойынша хабарламамен танысу
5. 316-шы атқыштар дивизиясы генерал-майор И.В.Панфиловтың колбасшылығымен
6. Қазақстан және Сталинград шайқасы (шілде 1942 ж.- ақпан 1943 ж.)
7. Пән бойынша түрлі әдебиеттер тізбегіне аннотация жазу
8. Маншүк Маметова және Әлия Молдағұлова
9. Қазақстан – Сталинград майданына жақын тыл
10. Қасым Аманжоловтың ерлігі
11. Өнімдерді және шикізаттарды майданға жеткізудегі Темір жолдардың рөлі
12. ҰОС кезіндегі Қазақстандағы ұлтаралық қатынастар
13. ҰОС жылдарындағы қазақстандық батырлар  Саяси -мәдение, саяси элита
мәселелері бойынша хабарлама даярлау
14. ҰОС жылдарындағы шығыс қазақстандық батырлар6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

|Әдебиеттер және оқу методикалық  |Экземплярлар  |Студенттер-|Қамтама-с|
|құжаттар             |саны      |дің    |ыздық  |
|                 |        |саны    |пайыз  |
|1. Өшпес даңк           |    5    |11     |95    |
|                 |        |      |     |
|                 |        |      |     |
|2. Өшпес даңк           |     5   |11     |95    |
|                 |    5   |11     |95    |
|3.Өшпес даңк           |        |      |     |


7 ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгі әдебиеттер:
7.1.1 Қазақстан Республикасы «Ғылым туралы» Заңы. Астана, 2010.
7.1.2  Назарбаев Н.Ә.  «Қазақстан  –  2050»  стратегиясы  қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты. Н.Ә. Назарбаевтың  Қазақстан  халқына
жолдауы. // Ана тілі. № 52 (1153) 21 желто0сан 2012 – 4 қаңтар 2013 жыл, 1,
8-13 беттер.
7.1.3 Ахметова Г.К., Исаева З.А. Педагогика. Учебник для магистратуры
университетов.- Алматы: Қазақ университеті , 2006.-328
7.1.4. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. –
400 с.
7.1.5. Введение в научное исследование: Учебное пособие  /Под  ред.
В.И.Журавлева.- М.: Просвещение, 1988.
7.1.6. Герасимов И.Г. Научное исследование. М.: Политиздат, 1972.
7.1.7 Мынбаева А.К. История, теория и технология научной деятельности
высшей школы: Монография. - Алматы, 2010.-257 с.
7.1.8. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-
педагогического исследования: Учебное  пособие  для  студентов  высших
педагогических учебных заведений. - М.: Изд. Центр "Академия", 2001. - 208
с.
7.1.9 Таубаева Ш. Научно-педагогическое  исследование:  методология  и
методика. Учебное пособие. – Алматы, 2010. - 238 с.

7.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1 Агапов Е.П. Методика исследований в социальной работе: Учебное
пособие.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов на -
Дону: Наука-Спектр, 2011. - 224 с.
7.2.2 Бабанский Ю.К. Проблемы повышения  эффективности  педагогических
исследований: (Дидактический аспект). М.: Педагогика, 1982. - 192 с.
7.2.3 Батурина Г.И. Концептуальность – один из основных критериев качества
и эффективности научно-педагогических исследований //Советская педагогика
1979.- № 6.- С. 98-102.
7.2.4  Борытко  Н.М.  Методология  и  методы  психолого-педагогических
исследований:  учеб.  пособие  для  студ.высш.учеб.заведений.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2008.–320 с.
7.2.5 Жиенбаева С.Н. Педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістемесі.- Алматы,
2010. 125 бет

7.2.6 Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. - М.: Педагогика,
1990. - 168 с
7.2.7 Загвязинский В.И. Методология и методика дидактических исследований.-
М.: Педагогика, 1982. - 144 с.
7.2.8 Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное
пособие. - М.: Изд. Центр "Академия", 2010. - 176 с.
7.2.9 Краевский В.В., Бордовская Н.В.Фундаментальные и прикладные аспекты
научной работы в области образования //Педагогика.- 2005.-№4.- С. 119-121.
7.2.10 Мардахаев Л.В. Методология диссертационного исследования и его
оценка //Соискатель-педагог.- 2008. - № 3.- С. 19-34.
7.2.11 Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Полный курс: учебник.- М.:
Издательство «Юрайт», 2011.- 797 с.
7.2.12 Мынбаева А.К. Современное образование в фокусе новых педагогических
концепций, тенденций и идей: Монография. – Алматы: Раритет, 2005.-90 с. .
7.2.13 Новиков A.M. Методология образования. Издание второе. – М.:
«Эгвес», 2006.- 488 с.
7.2.14 Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике/ В.М. Полонский.
– М.: Высшая школа, 2004. – 512 с.
7.2.15 Скалкова Я. и коллектив. Методология и методы педагогического
исследования. - М.: Педагогика, 1988. -144 с.
7.2.16 Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. -
М.: Педагогика, 1986. -144 с.
7.2.17 Таубаева Ш. Исследовательская культура учителя: от  теории  к
практике. Монография.- Алматы: Научно-издательский центр «Ғылым», 2001.-350
с.
7.2.18 Теория и практика педагогического эксперимента /Под ред. А.И.
Пискунова, Г.В. Воробьева. – М.: Педагогика, 1979. - 208 с.

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть