Файл қосу


Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары|Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі           |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті         |
|Құжат СМЖ 3 дәрежелі   |ПОӘК           |             |
|             |             |ПОӘК           |
|             |             |042-18.1.07/03-2013   |
|«Дінтану» пәнінің    |             |             |
|Оқу- әдістемелік кешені |Редакция №1       |             |
|Оқытушылар үшін     |             |             |

                 «Дінтану»
                  ПӘНІНІҢ
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
            Барлық мамандықтарға арналған

            ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013                 Алғы сөз


1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Барлық мамандықтар үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты
арнайы пәннің типтік бағдарламасы негізінде жасалған.

Құрастырушылар: «03.09.2013»
ф.ғ.к., доцент м.а. Мұқатаева А.А., т.ғ.к. Мамырбеков А.М. аға оқытушы
Садыков Д. К.

2. ҚАРАЛДЫ

   1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің
    «Философия және саясаттану» кафедрасының отырысында қаралды.

 Хаттама №___1___ «_03_»____09____ 2013 жыл

Кафедра меңгерушісі  ____________ /ф.ғ.к.А.А.Мұқатаева/


2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды
Хаттама №_1_  «_17_»___09___ 2013 жыл

ОӘБ төрағасы_________ /ф.ғ.к. Ш.С.Кеңесбаева/

3. БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
баспаға ұсынылды

Хаттама №__1__ «_18_»___09___ 2013 жыл

ОӘК төрағасы_________ /с.ғ.д. Г.К.Искакова/

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

                М А З М Ұ Н Ы :
1.Қолдану аясы
2.Нормативтік сілтемелер
3.Жалпы ережелер
4.Оқу пәнінің мазмұны
5.Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
6.Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
8.Әдебиеттер
  1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ


Барлық мамандықтар үшін жасалған.  Ол студенттерді курстың мазмұнымен,
оның маңыздылығы және қажеттілігін, қурс саясатын, дағды мен іскерліктің
тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі
негізгі басшылық болып табылады.


 2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
   «Дінтану» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың
ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін
ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :
   - ҚР МЖМБС 3.08. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және
«Дінтану» пәнінің типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалған.
  - СТУ  042-ГУ-4-2013 Семей қаласының  Шәкәрім атындағы мемлекеттік
   университетінің «Оқу-әдістемелік кешенін құрастырудағы жалпы ереже»
   стандарты негізінде жасалды.
  - ДП 042-1.01-2013 «ПОӘК құрылымы мен мазмұны» құжаттамасы

 3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

|Курс                            |Семестр   |
|1                              |2      |
|ДӘРІС САБАҚТАРЫ                       |      |
| «Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы».         |1      |
| «Ежелгі тархи діндер».                   |1      |
| «Ұлттық діндер».                      |1      |
|«Дүниежүзлік діндер. Будда діні».              |1      |
|«Христиан діні».                      |1      |
|«Ислам».                          |1      |
| «Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат».   |1      |
|«Мұсылмандық философия және теология»            |1      |
|Шетелдік христиандық миссионерлік ағымдардың қызметі және  |1      |
|олардың еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне зияндылығы     |      |
|Исламдық емес теріс ағымдардың әрекеті және         |1      |
|олардың  еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне зияны       |      |
|Дәстүрлі емес діни ағымдардың өз қатарларын көбейту     |1      |
|ісіндегі-формалары мен әдіс-амалдары            |      |
|Діннің жастар мен студенттерге ықпалы, миссионерлік ұйымдар |1      |
|қызметінің алдын алудың формалары мен әдістері       |      |
|Діни қатынастарды реттеудің қазіргі заманғы әлемдік     |1      |
|практикасы. Халықаралық құқықтағы діни сенім мәселесі    |      |
|Қазақстан Республикасындағы діни жағдай және оның      |1      |
|ерекшеліктері                        |      |
|Қазақстан тарихындағы Исламның рөлі. Қазақтардың дәстүрлері |1      |
|мен әдет-ғұрыптары және дін                 |      |
|БАРЛЫҒЫ                           |15 сағат  |
|СЕМИНАР САБАҚТАРЫ                      |      |
| «Дінтану пәні, құрылымы және анықтамасы».         |1      |
| «Ежелгі тархи діндер».                   |1      |
| «Ұлттық діндер».                      |1      |
|«Дүниежүзлік діндер. Будда діні».              |1      |
|«Христиан діні».                      |1      |
|«Ислам».                          |1      |
| «Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат».   |1      |
|«Мұсылмандық философия және теология»            |1      |
|Шетелдік христиандық миссионерлік ағымдардың қызметі және  |1      |
|олардың еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне зияндылығы     |      |
|Исламдық емес теріс ағымдардың әрекеті және         |1      |
|олардың  еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне зияны       |      |
|Дәстүрлі емес діни ағымдардың өз қатарларын көбейту     |1      |
|ісіндегі-формалары мен әдіс-амалдары            |      |
|Діннің жастар мен студенттерге ықпалы, миссионерлік ұйымдар |1      |
|қызметінің алдын алудың формалары мен әдістері       |      |
|Діни қатынастарды реттеудің қазіргі заманғы әлемдік     |1      |
|практикасы. Халықаралық құқықтағы діни сенім мәселесі    |      |
|Қазақстан Республикасындағы діни жағдай және оның      |1      |
|ерекшеліктері                        |      |
|Қазақстан тарихындағы Исламның рөлі. Қазақтардың дәстүрлері |1      |
|мен әдет-ғұрыптары және дін                 |      |
|БАРЛЫҒЫ:                          |15 сағат  |

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Оқытушымен бірлесе жүргізілетін студенттердің өздік жұмыстары

|№  |Тапсырма                  |Оқыту факторы |Сағаты  |
|1. |Еркін ойлау тарихы.             |хабарлама   |1    |
|2. |Ар-ождан және оның шешілуі.         |конспектілеу |1    |
|3. |Қоғам, мемлекет және дін          |Тезис жазу,  |1    |
|  |                      |қорғау    |     |
|4. |Мораль және дін.              |Реферат    |1    |
|5. |Саясат, мемлекет және дін.         |Баяндама   |1    |
|6. |Ұлттық діндер.               |хабарлама   |1    |
|7. |Будда діні.                 |конспкет   |1    |
|8. |Христиан діні.               |Реферат    |1    |
|9. |Православия.                |Өздік жұмыс  |1    |
|10. |Католицизм                 |Тезис жазу  |1    |
|11. |Протестантизм.               |Реферат    |1    |
|12. |Дәстүрлі емес діни ағымдардың өз қатарларын |хабарлама   |1    |
|  |көбейту ісіндегі-формалары мен       |       |     |
|  |әдіс-амалдары                |       |     |
|13. |Діни қатынастарды реттеудің қазіргі заманғы |баяндама   |1    |
|  |әлемдік практикасы             |       |     |
|14. |Қазақстан Республикасындағы діни жағдай және|Реферат    |1    |
|  |оның ерекшеліктері             |       |     |
|15 |Қазақтардың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары  |Өздік жұмыс  |1    |
|  |және дін                  |       |     |
|  |БАРЛЫҒЫ                   |       |15 сағат |


5. 2 Студенттердің өздік жұмыстары (СӨЖ)


|№  |Тақырыптық тапсырмалар атаулары      |Оқыту факторы  |Сағат |
|  |                      |         |саны |
|1. |Дінтану пәні.                |хабарлама    |3   |
|2. |Дінге анықтама.               |конспекті    |3   |
|3. |Діни сананың құрылымы.           |Тезис жазу    |3   |
|4. |Алғашқы діндердің түрлері.         |Реферат     |3   |
|5. |Ұлттық діндер.               |Баяндама     |3   |
|6. |Будда діні.                 |хабарлама    |3   |
|7. |Христиан діні.               |конспкет     |3   |
|8. |Православия.                |Реферат     |3   |
|9. |Католицизм                 |Ауызша журнал  |3   |
|10. |Протестантизм.               |Тезис жазу    |3   |
|11. |Дәстүрден тыс діндер.            |Реферат     |3   |
|12. |Будда дінінің философиясы.         |хабарлама    |3   |
|13. |Православия дінінің философиясы.      |баяндама     |3   |
|14. |Католицизм дінінің философиясы.       |Реферат     |3   |
|15. |Протестант дінінің философиясы.      |Тест жұмысы   |3   |
|  |БАРЛЫҒЫ                   |         |45сағ |


6.ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

                      Кесте 3
|р/с |Дәріс сабақтары|Семинар    |Көрнекіліктер|Қарастыра  |Бақылау   |
|  |        |сабақтары   |ТСО,     |тын сұрақ  |формасы   |
|  |        |        |плакаттар,  |тар     |       |
|  |        |        |кестелер   |       |       |
|  |1       |2       |3      |4      |5      |
|1  | «Дінтану пәні,| «Дінтану пәні,|карта    |Хабарлама  |конспектілеу |
|  |құрылымы және |құрылымы және |       |       |       |
|  |анықтамасы».  |анықтамасы».  |       |       |       |
|2  | «Ежелгі тархи | «Ежелгі тархи |Дидактика  |әңгімелеу  |Баяндау   |
|  |діндер».    |діндер».    |лық материал |       |       |
|3  | «Ұлттық    | «Ұлттық    |Тарихи    |хабарлама  |Баяндау   |
|  |діндер».    |діндер».    |әдебиеттер  |даярлау   |       |
|4  |«Дүниежүзлік  |«Дүниежүзлік  |БАҚ материал |Конспект   |әңгімелеу  |
|  |діндер. Будда |діндер. Будда |дары     |жазу     |       |
|  |діні».     |діні».     |       |       |       |
|5  |«Христиан   |«Христиан   |Қосымша   |Конспект   |Түсіндіру  |
|  |діні».     |діні».     |материалдар |       |       |
|6  |«Ислам».    |«Ислам».    |карта    |Хабарлама  |Баяндау   |
|7  | «Қазіргі   | «Қазіргі   |әдеби    |талдау    |әңгімелеу  |
|  |дәстүрлі емес |дәстүрлі емес |кітаптар   |       |       |
|  |діни      |діни      |       |       |       |
|  |қозғалыстар мен|қозғалыстар мен|       |       |       |
|  |ғибадат».   |ғибадат».   |       |       |       |
|8  |«Мұсылмандық  |«Мұсылмандық  |Көркем    |Жазба    |Тапсырманы  |
|  |философия және |философия және |әдебиет   |жұмысын   |орындап   |
|  |теология»   |теология»   |       |орындау   |тапсыру   |
|9  |Шетелдік    |Шетелдік    |БАҚ     |Хабарлама  |Баяндау   |
|  |христиандық  |христиандық  |материал   |       |       |
|  |миссионерлік  |миссионерлік  |дары     |       |       |
|  |ағымдардың   |ағымдардың   |       |       |       |
|  |қызметі және  |қызметі және  |       |       |       |
|  |олардың    |олардың    |       |       |       |
|  |еліміздің   |еліміздің   |       |       |       |
|  |ұлттық     |ұлттық     |       |       |       |
|  |қауіпсіздігіне |қауіпсіздігіне |       |       |       |
|  |зияндылығы   |зияндылығы   |       |       |       |
|10 |Исламдық емес |Исламдық емес |Газет    |Конспект   |Баяндау   |
|  |теріс     |теріс     |журналдар  |       |       |
|  |ағымдардың   |ағымдардың   |       |       |       |
|  |әрекеті және  |әрекеті және  |       |       |       |
|  |олардың  еліміз|олардың  еліміз|       |       |       |
|  |дің ұлттық   |дің ұлттық   |       |       |       |
|  |қауіпсіздігіне |қауіпсіздігіне |       |       |       |
|  |зияны     |зияны     |       |       |       |
|11 |Дәстүрлі емес |Дәстүрлі емес |Тарихи    |Конспект   |Баяндау   |
|  |діни ағымдардың|діни ағымдардың|оқулықтар  |       |       |
|  |өз қатарларын |өз қатарларын |       |       |       |
|  |көбейту    |көбейту    |       |       |       |
|  |ісіндегі-формал|ісіндегі-формал|       |       |       |
|  |ары мен    |ары мен    |       |       |       |
|  |әдіс-амалдары |әдіс-амалдары |       |       |       |
|12 |Діннің жастар |Діннің жастар |Халық ауыз  |Хабарлама  |Баяндау   |
|  |мен      |мен      |шығармалары |       |       |
|  |студенттерге  |студенттерге  |       |       |       |
|  |ықпалы,    |ықпалы,    |       |       |       |
|  |миссионерлік  |миссионерлік  |       |       |       |
|  |ұйымдар    |ұйымдар    |       |       |       |
|  |қызметінің   |қызметінің   |       |       |       |
|  |алдын алудың  |алдын алудың  |       |       |       |
|  |формалары мен |формалары мен |       |       |       |
|  |әдістері    |әдістері    |       |       |       |
|13 |Діни      |Діни      |әдеби    |Реферат жазу |Талдау    |
|  |қатынастарды  |қатынастарды  |шығармалар  |       |       |
|  |реттеудің   |реттеудің   |       |       |       |
|  |қазіргі заманғы|қазіргі заманғы|       |       |       |
|  |әлемдік    |әлемдік    |       |       |       |
|  |практикасы.  |практикасы.  |       |       |       |
|  |Халықаралық  |Халықаралық  |       |       |       |
|  |құқықтағы діни |құқықтағы діни |       |       |       |
|  |сенім мәселесі |сенім мәселесі |       |       |       |
|14 |Қазақстан   |Қазақстан   |Көркем    |Конспекті  |Баяндау   |
|  |Республикасында|Республикасында|әдебиеттер  |леу     |       |
|  |ғы діни жағдай |ғы діни жағдай |       |       |       |
|  |және оның   |және оның   |       |       |       |
|  |ерекшеліктері |ерекшеліктері |       |       |       |
|15 |Қазақстан   |Қазақстан   |БАҚ     |Хабарлама  |Баяндау   |
|  |тарихындағы  |тарихындағы  |көздері   |       |       |
|  |Исламның рөлі. |Исламның рөлі. |       |       |       |
|  |Қазақтардың  |Қазақтардың  |       |       |       |
|  |дәстүрлері мен |дәстүрлері мен |       |       |       |
|  |әдет-ғұрыптары |әдет-ғұрыптары |       |       |       |
|  |және дін    |және дін    |       |       |       |


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

                     Кесте 4
|р/с |Оқулықтар мен оқу-әдістемелік   |Жалпы  |Студент |Қамтамасыз  |
|  |әдебиеттер атауы         |саны   |саны   |етілу пайызы |
|1. |Ақбота Ахметбек. Қожа Ахмет    |30    |8    |100      |
|  |Иассауи. – Алматы: Санат, 1998.  |     |     |       |
|2. | Аюпов Н.Г. Тенгрианство. –    |15    |8    |100      |
|  |Алматы, 1998.           |     |     |       |
|3. |Васильев Л. История религий    |10    |8    |100      |
|  |Востока. – М., 1983.       |     |     |       |
|4. |Бартольд В.В. Ислам и культура  |10    |8    |100      |
|  |мусульманства. – М., 1992.    |     |     |       |
|5. |Шәкәрім Құдайберді ұлы. Үш анық. –|7    |8    |95      |
|  |Алматы, 1991.           |     |     |       |
|6. |Халиф Алтай Ғақылұлы. Ғибадатұл – |5    |8    |60      |
|  |Ислам. – Алматы, 1994.      |     |     |       |
|7. |Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың  |3    |8    |30      |
|  |дүниетанымы. – Алматы, 1996.   |     |     |       |
|8. |Есім Ғ. Суфизмге кіріспе. Сана  |10    |8    |100      |
|  |болмысы. Алматы, 1997.      |     |     |       |
|9. |Айтбаев О. Дінтану. Қарағанда,  |15    |8    |100      |
|  |2010.               |     |     |       |
|10. |Габдуллин Б. Шокан, Ибырай және  |15    |8    |100      |
|  |Абай дін туралы. – Алматы, 1988. |     |     |       |

 8 ӘДЕБИЕТТЕР

1 Негізгі әдебиеттер:
  1 Ақбота Ахметбек. Қожа Ахмет Иассауи. – Алматы: Санат, 1998.
  2 Аюпов Н.Г. Тенгрианство. – Алматы, 1998.
  3 Габдуллин Б. Шокан, Ибырай және Абай дін туралы. – Алматы, 1988.
  4 Айтбаев О. Дінтану. Қарағанда, 2010.
  5 Есім Ғ. Суфизмге кіріспе. Сана болмысы. Алматы, 1997.
  6 Орынбеков М.С. Ежелгі қазақтың дүниетанымы. – Алматы, 1996.
  7 Халиф Алтай Ғақылұлы. Ғибадатұлы – Ислам. – Алматы, 1994.
  8 Шәкәрім Құдайберді ұлы. Үш анық. – Алматы, 1991.
  9 Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М., 1992.
  10 Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
  11 Крывелев И. История религии: В. 2-х т. – М., 1988.
  12 Тажуризина З.И. Идеи свободомыслия в истории культуры. М., 1986.
  13 Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 2001.
  14 Флореннский П.А. Столп и утверждение истины. – М., 1990.
  15 Мень А. История религии. – М., 1992.
  16 Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
  17 Джемс В. Многообразие религиозного опыта. СПб., 1993.
  18 Уәлиханов Ш. Таңдамалы. – Алматы, 1984.
  19 Құран Кәрім. – Алматы, 1991.
  20 Коран. Перевод и коментарии. И.Ю. Крачковского. М., 1986.
  21 Зинаида Миркина, Григорий Померанцев. Великие религи мира. М.,1995.
  22 Подопригора Р.А. Закон о свободе вероисоведания религиозных
  объединениях. – Алматы, 2002.
   23Яблоков И.Н. Религиоведение. – М., 2001.
  Қосымша:
  1. Шмидт В. Происхождение идеи Бога. – М., 1954.
  2. Малов С.Е. Памятники древнетюрской письменности. М., 1961.
  3. Тейяр де Шарден П. Божественная среда. – М., 1992.
  4. Аль- фараби. Трактат о религии. Алма-Ата., 1975.
  5. Рассель Б. Почему я не христиан. – М., 1988.
  6. Сартр Ж. – Экзистенциализм – это гуманизм //Сумерки богов. –
    М.,1989.
  7. Бердяев Н.А. «Человек и машина». Вопросы философии. – М., 1988, №2.
    С.159.
  8. Капышев А., Колчигин С. Философия грядущего. – Алматы, 1999.

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть