Файл қосу


Программаларды құру негіздеріҚазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi
Шәкәрiм атындағы Семей Мемлекеттiк университетi | |
|3-деңгейлi АӘК құжаты     |ОӘК        |            |
|                |         |ПОӘК          |
|                |         |042-14-02-03.1.06.134/2-|
|                |         |2009          |
|ПОӘК              | №2 баспа     |            |
|«Бағдарламалау технологиясы»  |         |            |
|пәнінен жұмыс бағдарламасы   |         |            |

          «Бағдарламалау технологиясы» пәнінен

              ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


     050704 Есептеу техникасы және программалық қамсыздандыру


                мамандығы үшiн               ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                 Семей
                 2009

  Алғы сөз  1 Жетiлдiрген
  Құрастырған Бекбаева Р.С.,  Шәкәрiм  атындағы  Семей  Мемлекеттiк
университетiнiң «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының аға оқытушысы
                         «____» _______2009 ж.


  2 Талқыланды
  2.1 Шәкәрiм атындағы Семей Мемлекеттiк университетiнiң «Автоматтандыру
және басқару» кафедрасында
  Хаттама   «____» __________ 2009 жыл, № __.


  Кафедра жетекшiсi ___________ А.Д.Золотов


  2.2 Ақпараттық коммуникациялар технология факультетінің оқу-әдістемелік
кеңесінде
  Хаттама «____» __________ 2009 жыл, № __.


  Төрағасы ______________ С. Кайсанов


  3 Бекiтiлдi
  Университеттiң оқу-әдiстемелiк кеңесiнiң мәжiлiсiнде мақұлданды
  Хаттама «____» __________ 2009 жыл, № __.


  ОӘК төрағасы _____________ А. Молдажанова
  Алғаш рет енгiзiлдi
Мазмұны|1  |Қолдану аймағы                          |4  |
|2  |Нормативті құжаттар                        |4  |
|3  |Жалпы жағдайлар                          |4  |
|4  |Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы           |6  |
|5  |Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тақырыптар тізімі     |8  |
|6  |Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы                |10 |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |

1 Қолданылу аймағы


  «Бағдарламалау  технологиясы»   пәнiнiң  оқу-әдiстемелiк  кешенi
050704–Есептеу техникасы және программалық  қамсыздандыру  мамандығының
студенттерi үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу курсының  мазмұнымен, оның
жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi  меңгеру
кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.


  2 Нормативтi құжаттар


  «Бағдарламалау технологиясы» пәнiнiң осы оқу-әдiстемелiк кешенi келесi
құжаттар мен талаптарға сәйкес жасалды:
  050704  –  Есептеу  техникасы  және  программалық  қамсыздандыру
мамандығының Мемлекеттiк жалпыға бiрдей оқу стандарты, ГОСО РК 3.08.328-
2006, ол Қазақстан Республикасының бiлiм  және  ғылым  министрлiгiнiң
23.12.06 ж. №779 бұйрығы бойынша бекiтiлiп, енгiзiлдi


  3 Жалпы жағдайлар

      • Оқытушының тегi, аты-жөнi – Бекбаева Роза Серикжановна аға
       оқытушы
      • Кафедра – Автоматтандыру және басқару;
      • Ақпарат – тел: 35-84-38, № 1 оқу ғимараты, кабинет № 701;
      • Сабақ өткiзу орны – аудитория № 712, 703
      • Пәннiң атауы – «Автоматты басқарудың  модельдері  және
       тәсілдері»;
      • Кредит саны – 2,
      • Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер 1-кестеде көрсетiлген:

  3.1 Оқу пәнiнiң қысқаша мазмұны


   Жаңашыл басқарушы жүйелер күннен – күнге бiрнеше ондаған жергiлiктi
локальды желiлердi бiлестiрген техникалық жүйелер  ретiнде  қалыптасып
келедi. Сондықтан мұндай жүйелердi комплекстi түрде ақпараттық-басқарушы
жүйелер ретiнде қарастыруға болады.
   «Бағдарламалау технологиясы» пәнінен студенттер С++  программалау
тілінде программаларды құру тәсілдерін үйренеді.
   С++ жоғарғы деңгейлі программалау тілдерінің бірі. С++ бағдарламалау
тілі Bell лабораториясында жасалған. Бұл тілді ассемблердің орнына қолдану
үшін шығаруды жоспарлаған еді. С++ – бұл жалпы тағайындаудың тілі, ол
өзінің үнемділігімен, тиімділігімен және тасымалданғыштығымен ерекшеленеді.
Аталған ерекшеліктер арқасында С++ тілі арқылы бағдарлама өнімдерінің кез
келген түрін жасауға болады. С++ тілі құралдық тіл ретінде қолданғанда,
жедел және тұтас бағдарламаларды құрастыруға болады.
   Мұнда программаны бірте-бірте дамыту арқылы жинақты түрде құруға
болады. Ол программалау тәсілін үйрену үшін де қажет;
  • тілге дамытылған берілгендер типтері енгізілген. Олар өңделетін
   берілгендер элементтерін толық сәйкестендіріп сипаттауға және жаңа
   берілгендер типтерін енгізуге мүмкіндік береді;
  • мұнда кішігірім жеңіл программалармен бірге  күрделі  құрылымды
   программаларды құру да мүмкін;
  • тіл синтаксисі қиын емес;  нұсқаулардың  (операторлардың)  саны
   мүмкіндігінше азайтылған, т.б.
   С++ тілінде құрылған программаны мәшинелік кіріспе тілге аудару үшін
компилятор пайдаланылады.


  3.2 Пәндi оқығаннан кейiн студенттер


  – Алгоритм және оның қасиеттерін, құрылу принциптерін;
  – Алгоритмдер түрлерін (сызықты, тармақталған, циклдік және күрделі
   құрылымды);
  – С++ программалау тілін;
  – Оның программалау мүмкіндіктерін, синтаксисін, негізгі командаларын,
   программалау тәсілдерін;
  – Графикалық мүмкіндіктерін үйренеді.
           Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер


Кесте 1

|Курс      |Семестр             |Кредит              |
|        |                 |Д  |Зерт |Пр |СО |СӨЖ |Әдебиет |
|        |                 |   |   |  |ӨЖ |  |    |
|Тақырып №1   |Кіріспе. Пәннің мақсаты және   |1  |   |  |  |  |2: 1-10 |
|Программалау  |міндеті.             |   |   |  |  |  |беттер |
|технология-лары |1. Программалау тілдерінің және |   |   |  |  |  |    |
|туралы түсінік |программалау технологиясының   |   |   |  |  |  |    |
|        |дамуы              |   |   |  |  |  |    |
|Тақырып №2   |1. Алгоритм туралы түсінік    |1  |   |  |  |3  |2: 10-22|
|Есептерді    |2. Алгоритмдеу негіздері және  |   |   |  |  |  |беттер |
|алгоритмдеу   |есептеулер. Алгоритм және оның  |   |   |  |3  |  |    |
|негіздері    |қасиеттері.           |   |   |  |  |3  |    |
|        |3. Алгоритмді жазу тәсілдері.  |   |   |  |  |  |    |
|        |Программалар модельдері (блок – |   |   |1 |  |3  |    |
|        |схема)              |   |   |  |  |  |    |
|        |4. Алгоритм түрлері.       |1  |1  |1 |  |3  |    |
|Тақырып №3   |1. Программаларды жасақтау    |1  |   |  |  |3  |1: 6-бет|
|Жоғары     |технологиясы. Программалауға   |   |   |  |  |  |2: 317-б|
|деңгейдегі   |кіріспе             |   |   |  |  |  |    |
|программалау  |2. Модульдік программаларды құру |   |   |  |  |3  |1: 11-87|
|тілдерінде   |3. Программаларды құру негіздері.|   |   |  |  |3  |б.   |
|программалау  |Псевдокод-программаны құру құралы|   |   |  |  |3  |2:   |
|        |4. Есепті компьютерде шығаруға  |1  |   |  |  |  |319-б. |
|        |даярлау технологиясы. Есепті   |   |   |  |  |  |    |
|        |компьютерде шығарудың негізгі  |   |   |  |  |  |    |
|        |кезеңдері            |   |   |  |  |3  |1:   |
|        |5. Программаны жасақтаудың    |1  |   |  |  |  |88-116 |
|        |негізгі кезеңдері. Программаны  |   |   |  |  |  |б.   |
|        |жөндеу және тестілеу. Тестілеу  |   |   |  |  |  |    |
|        |процесінің кезеңдері       |   |   |  |  |3  |1:   |
|        |6. Программалауда кездесетін   |   |   |  |  |  |134-239 |
|        |қателіктер            |   |   |  |  |3  |б.   |
|        |7. Транслятор таба алмайтын   |   |   |  |  |  |2:   |
|        |                 |   |   |  |  |3  |390-395 |
|        |                 |   |   |  |  |  |б.   |
|        |                 |   |   |  |  |  |1: 175 |
|        |                 |   |   |  |  |  |б.   |

2 кесте жалғасы
|        |қателіктер            |   |   |  |  |3  |2:   |
|        |8. Программалау жүйесі.     |   |   |  |  |  |367-379 |
|        |Нысандық-негізделген программалау|   |   |  |  |  |б.   |
|        |тілдері             |   |   |  |  |  |    |
|Тақырып №3   |1. С++ тілінің негізі      |1  |   |1 |  |3  |1:   |
|Жоғары деңгейлі |элементтері. Тіл алфавиті    |   |   |  |  |  |251-291 |
|программалау  |2. Мәліметтер, операторлар,   |   |   |1 |  |  |б.   |
|тілі –С++.   |стандартты функциялармен қызметші|   |   |  |  |  |    |
|Программалау  |сөздер              |   |   |  |  |  |    |
|тілінің алғашқы |3. Мәлімет типтері        |   |   |1 |  |  |    |
|түсініктері   |4. С++ тіліндегі программа    |1  |   |  |  |  |    |
|        |дайындау жолдары. Программа   |   |   |1 |  |  |    |
|        |құрылымы             |   |   |  |  |  |    |
|        |5. С++ - дағы енгізу және шығару |   |1  |1 |  |  |    |
|        |операторлары. Сызықты алгоритм. |   |   |  |  |  |    |
|        |Мәліметтерді енгізу операторы  |   |   |  |  |  |    |
|        |6. Символдық мәліметтерді енгізу |   |   |  |  |  |    |
|        |операторы            |   |   |  |3  |  |    |
|        |7. Мәліметтерді шығару операторы |   |   |  |  |  |    |
|        |                 |   |   |  |3  |  |    |
|Тақырып №4   |1. Тармақталу командалары    |1  |2  |1 |3  |  |1:   |
|Жоғары деңгейлі |2. Қайталану (Циклдік)      |1  |2  |1 |3  |  |292-311 |
|программалау  |командалары           |   |   |  |  |  |б.   |
|тілі – С++.   |3. Жады кластары. Көрсеткіштер  |1  |2  |1 |3  |  |    |
|Күрделі     |4. Массивтер           |1  |2  |1 |3  |  |    |
|құрылымды    |5. Көрсеткіштер және жолдар   |1  |2  |1 |5  |  |    |
|программалау  |6. Функциялар          |   |1  |1 |  |  |    |
|тәсілдері,   |7. Рекурсиялар          |   |   |1 |  |  |    |
|алгоритмдері  |8. Байланысқан құрылымдар.    |   |   |  |3  |3  |    |
|        |Параметр-көрсеткіштер      |   |   |  |  |  |    |
|        |9. Мәліметтерді енгізу/шығару  |   |   |  |3  |  |    |
|        |библиотекалары          |   |   |  |  |  |    |
|        |10. Объектілі-негізделген    |1  |   |  |3  |  |    |
|        |программалау. Кластар және    |   |   |  |5  |  |    |
|        |инкапсуляциялар         |1  |2  |1 |5  |  |    |
|        |11. Полиморфизм         |   |   |  |  |  |    |
|        |12. Графикалық және текстік   |   |   |  |  |  |    |
|        |режимдерде жұмыс         |   |   |  |  |  |    |
|        |Барлығы:             |15  |15  |15 |45 |45 |    |

  5. СОӨЖ және СӨЖ

  Бiлiм берудiң кредиттiк жүйесiнде оқытушыға  студенттердiң  өздiк
жұмыстарының бiлiктiлiгiн көтеруге үлкен  талап  қойылады.  Ол  үшiн
студенттерге үйге жеке тапсырмалар берiледi.
3 кесте
|СОӨЖ                        |СӨЖ          |
|Аудиторияда       |Аудиториядан тыс      |            |
|Практикалық есептерді  |Сызықты құрылымды программа|Тармақталған құрылымды |
|шешу          |              |программа       |
|Алгоритмді жазу     |Алгоритм түрлері. Сызықтық |Тармақталушы алгоритм. |
|тәсілдері. Блок – схема.|алгоритм.         |Циклдік (қайталанушы) |
|            |              |алгоритм        |
|Есепті компьютерде   |Программалар кітапханасы  |Массивтерді және    |
|шығаруға даярлау    |              |текстік файлдарды   |
|технологиясы.      |              |қолданып программалау |
|Есепті компьютерде   |Программаны жасақтаудың  |Тестілеу процесінің  |
|шығарудың негізгі    |негізгі кезеңдері.     |кезеңдері       |
|кезеңдері        |Программаны жөндеу және  |            |
|            |тестілеу.         |            |
|Программалауда     |Транслятор таба алмайтын  |Программалау жүйесі.  |
|кездесетін қателіктер  |қателіктерді зерттеу    |Программалау тілдері  |
|С++ тілінің негізі   |Құрылымдармен жұмыс істеуге|Динамикалық      |
|элементтері. Тіл    |арналған бинарлық тарау  |айнымалылар. MAIN   |
|алфавиті. Айнымалылар, |              |параметрі       |
|тұрақтылар, стандартты |              |            |
|функциялармен қызметші |              |            |
|сөздер         |              |            |
|С++-тағы енгізу және  |Көп файлды программалар  |Нысандар        |
|шығару операторлары.  |              |            |
|Сызықты алгоритм.    |              |            |
|Мәліметтерді енгізу   |              |            |
|операторы        |              |            |

3 кесте жалғасы
|Параметрлі функцияларды |Параметрлі функцияларды  |Параметрлі функцияларды|
|қолданып, арифметикалық |қолданып, арифметикалық  |қолданып, арифметикалық|
|мәліметтердің      |мәліметтердің массивтерін |мәліметтердің     |
|массивтерін өңдеу    |өңдеу           |массивтерін өңдеу   |
|Қайталану (Циклдік)   |Қайталану (Циклдік)    |Қайталану (Циклдік)  |
|командалары       |командалары        |командалары      |
|Массивтермен жұмыс істеу|Массивтермен жұмыс істеу  |Массивтермен жұмыс   |
|            |              |істеу         |
|Процедуралар мен    |Рекурсия          |Модуль         |
|функциялар       |              |            |
|Файлдар түрлері     |Мәтіндік файлға мәліметтер |Мәтіндік файлға    |
|            |жазу. Бір өлшемді массив  |мәліметтер жазу. Екі  |
|            |              |өлшемді массив     |
|Типті файл       |Әртүрлі базалық типтер   |Графикалық және текстік|
|            |              |режимдерде жұмыс    |   6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсыздандыру картасы

                 4                  кесте|№  |Әдебиеттер және оқу      |Саны   |Студентте|Пайыздық  |Ескерту |
|р\с |әдістемелер- атауы       |экз.   |р саны  |қамсыздандыр|    |
|  |                |     |     |у      |    |
|1  |2               |3    |4    |5      |6    |
| | |Негізгі әдебиеттер                         | | | |
|1. |Архангельский А.Я.       |20    |15    |      |    |
|  |Программирование в С++ Builder |     |     |      |    |
|  |4. - М.: БИНОМ,1999. - 928с.: |     |     |      |    |
|  |ил.              |     |     |      |    |
|2. |Шамис В.А. Borland C++ Builder:|5    |15    |      |    |
|  |Программирование на С++ без  |     |     |      |    |
|  |проблем. - М.: Нолидж, 1997. - |     |     |      |    |
|  |266с.: ил.           |     |     |      |    |
|3. |Натан Гуревич, Ори Гуревич.  |20    |15    |      |    |
|  |Visual C++: Освой       |     |     |      |    |
|  |самостоятельно/ Пер. с англ.- |     |     |      |    |
|  |М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", |     |     |      |    |
|  |1998г.-624.: ил.        |     |     |      |    |
|4. |Баженова И.Ю. Visual      |20    |15    |      |    |
|  |C++5.0.-М.: Диалог - МИФИ,   |     |     |      |    |
|  |1998.-272с.:ил.        |     |     |      |    |
|1. |Холзнер С.Microsoft Visual C++5|     |     |      |    |
|  |c самого начала: 14 уроков для |     |     |      |    |
|  |начинающих.- СПБ.:       |     |     |      |    |
|  |Питнр,1998.-480с.:ил.     |     |     |      |    |
|  |Елманова Н.З. Комель С.П.   |     |     |      |    |
|  |Введение в Borland C++     |     |     |      |    |
|  |Builder.-М.:Диалог - МИФИ,   |     |     |      |    |
|  |2000.- 344с.:ил.        |     |     |      |    |
Пәндер