Файл қосу


Радиациялық қорғау|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ          |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты   |ПОӘК      |ПОӘК-042-18-25.1.55/01-2013    |
|ПОӘК            |№ 1 басылым  |                 |
|«Тіршілік қауіпсіздігі   |18.09.2013   |                 |
|негіздері» пәнінің     |        |                 |
|оқытушыға арналған оқу   |        |                 |
|бағдарламасы        |        |                 |

            ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ           «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері»
        университеттің барлық мамандықтарына арналған
                 (2 кредит)

          ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013

                 Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Экология және
қоршаған   ортаны   қорғау»   кафедрасының   аға    оқытушысы

Бакирова Л.С. _________________    «30» 08. 2013 жыл.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Экология
және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының отрысында
Хаттама № 1    «04» 09. 2013 жыл.

Кафедра  меңгерушісі     _________           доцент  м.а.
Кабышева Ж.К.

2.2 Аграрлық факультетінің оқу - әдістемелік бюросында
Хаттама № 1    «09» 09. 2013 жыл.

АФ ОӘБ төрайымы       _________            доцент  м.а.
Тлеубаева А.В.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік  кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады


Хаттама № 1  «18» 09. 2013 жыл.

Оқу- әдістемелік кеңестің төрайымы,
оқу әдістемелік жұмысы бойынша
проректор                     _________    профессор
Искакова Г.К.
4  АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН                  Мазмұны


1. Қолдану саласы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ережелер
4. Оқу пәні (модульдің) бағдарламасының мазмұны
5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
8. Әдебиеттер

   1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ


      «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік
кешені университеттің барлық мамандықтарының студенттеріне арналған.
       Ол студенттерді оқу үрдісі кезіндегі алынатын білім  мен
дағдылар, курс саясаты, курс мазмұны, оның өзектілігі және қажеттілігімен
таныстырады. Оқу – әдістемелік кешен пәнді оқу кезіндегі негізгі басқару
құралы болып табылады.

   2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР


  «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәнінің  оқу-әдістемелік  кешені
құрамына  енетін  оқытушының  жұмыс  бағдарламасы  төмендегі  құжаттар
талаптарына сай осы пән бойынша  оқу  үрдісін  ұйымдастыру  тәртібін
белгілейді:
   - Университеттің барлық мамандықтары бойынша жалпы білім берудің
    Мемлекеттік стандарты №1080-23.08.2013 жылы. ҚР ғылым және білім
    Министрлігінің бұйрығымен бекітілген;
   - СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік
    кешенін әзірлеу және ресімдеудің жалпы талаптары»;
   - ДП 042-1.01-2013 Құжат «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы
    мен мазмұны».


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР     3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

   Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері – төтенше жағдай кезінде шаруашылық
нысандараның тұрақты жұмыс істеуін, адамның өмір сүру ортасымен қауіпсіз
қатынысы әдістерін, қазіргі заманғы зақымдау құралдарының қолданылуы және
табиғи, техногенді ТЖ салдарын жою және ескерту сұрақтарын оқытатын жоғары
мектеп курсы.
   Пәнді оқыту барысында келесі сұрақтар қарастырылады: Өмір  сүру
ортасының жағдайы және жағымсыз факторлары; адамның өмір сүру ортасымен
қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету принцптері; техникалық ортамен
процестердің қауіпсіздігін жоғарлату, зиянды және зақымдаушы факторлармен
зақымдалған  адамның   анатомиялық-физиологиялық   салдары,   оларды
идентификациялау принцптері; ТЖ кезіндегі шаруашылық нысандарының тұрақты
жұмыс істеуін зерттеу әдістері; ТЖ және олардың салдарын болжау; ТЖ кезінде
шаруашылық нысандарының  өндірістік қызметкерлерін және халықты қорғау
шараларын жасау; ТЖ салдарын жою; тіршілік қауіпсіздігінің нормативті
техникалық және ұйымдастыру негіздері.


    3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Болашақтағы мамандарға қауіпсіз және зиянсыз жағдайдағы тіршілік
әрекетін құру үшін қажетті теориялық және тәжірибелік дағдыларды үйрету;
қауіпсіздік бойынша қазіргі заман талаптарына сай технологиялық процестер
мен жаңа техниканы жобалау; студенттерге соғыс және бейбіт уақыттағы
төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттерді, халықты қорғау  әдістерін,
қазіргі заманғы зақымдау құралдарының қолдану кезінде, табиғи апаттар,
авариялар салдарын жою кезіндегі құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстарды
ұйымдастыру және жүргізу негіздерін оқыту; зақымдау ошағына сипаттама беру;
құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастыру және
жүргізу негіздерін  анықтау; ТЖ салдарынан халықты қорғау  әдістеріне
сипаттама беру; химиялық және радиациялық барлау құралдарымен таныстыру
және олардың жұмыс істеу тәртібі мен таныстыру.


     3.3 Пәнді оқытудың негізгі себептері:
   «Тіршілік қауіпсіздігі негіздері» пәні  қауіпсіздікті  қамтамасыз
етудің теориялық және практикалық негіздерін білетін, қауіптілікті тани
және бағалай білетін, олардан сенімді қорғау тәсілдерін анықтай және жүзеге
асыра білетін, басты принцптер-ғылыми  ізденіс,  жобалық-конструкторлық
әзірлемелер, өндірісті ұйымдастыру және басқару  облысында  кез-келген
техникалық  міндеттерді  шешу  кезінде  қауіпсіздік  басымдылықтарының
сөзсіздігін терең сезетін, жас мамандарды дайындау.


   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет:
   - Адамның мекендеу ортасының жағымсыз факторлары, олардың әсер ету
    салдары, оларды сәйкестендіру және адамдарды қорғауды қамтамасыз
    ету принцптері, нвсандардың жұмыс істеу інің тұрақтылығын арттыруды
    зерттеу әдістері, ТЖ болжау және апаттардың, табиғи апаттардың
    салдарын жоюға әзірлігін анықтайтын модельдерді әзірлеу туралы
    түсінігі болуы қажет;
   - ҚР негізгі заңдарын және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және
    қоршаған ортаны қорғау облысындағы нормативтік заңдарды; зиянды
    және зақымдаушы факторлардың адам үшін  анатомия-физиологиялық
    салдарын, қорғау тәсілдерін; ТЖ дағы шаруашылық нысандарының жұмыс
    істеу тұрақтылығын арттыру жолдары  мен  тәсілдерін;  төтенше
    жағдайларды болжау және олардың салдарын жою әдістерін білу керек;
   - Қауіпсіздік пен экологиялықты арттыру бойынша шараларды әзірлеу,
    құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарға қатысуды жасай білулері
    керек;
   - Қауіпсіздік облысында, әлеуметтік-гуманитарлық,  жаратылыстану,
    жалпы кәсіптік және арнайы ғылымдар, ойлау мәдениеті және өзінің
    кәсіптік қызметінің нәтижелерін баяндау облысында білім мен ілімді
    тиімді пайдалану дағдылары болуы керек;
   - Заңды және нормативтік – құқықтық  база, тіршілік әрекетінің
    қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау облысында техникалық және
    жобалық құжаттаманы құрастыру мәселелерінде құзыретті болу керек.
   - өмір сүру ортасында адамның тіршілік қауіпсіздігінің теориялық
    негіздері, тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық және нормативті –
    техникалық негіздері, төтенше жағдайларды бағалау әдістерін және
    олардың салдарын жою, төтенше  жағдайлар  кезінде  шаруашылық
    нысандарының тұрақтылығын арттыру жолдары мен әдістерін меңгеру;
   - зақымдану ошағының техникалық есептерін жүргізе білу;
   - өндірістің техникалық үрдістерін  және  өндірістік  қызметтің
    экологиялығын және  қауіпсіздігін  жоғарлату  бойынша  қажетті
    шараларды түсіну;
   - травмалық, зиянды және зақымдаушы факторлардың адамға анатомо –
    физиологиялық салдары  туралы  түсіне  білу,  травматологиялық
    зақымдану, аса қауіпті инфекциялық аурулар белгілерін ажырата білу
    және алғашқы медициналық көмек көрсете білу керек.    3.5 Курстың пререквизиттері: жоқ


    3.6 Курс постреквизиттері:

   3.6.1 Химиялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері;
     3.6.2 Радиациялық қауіпсіздік негіздері.

   3.7  Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
|                                   |   |
|Курс                                 |Семест|
|                                   |р   |
|1                                  |2   |
|1 модуль. Тіршілік қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық негіздері       |
|Кіріспе. Курстың мазмұны. Курстың негізгі себептері, маман      |1   |
|дайындаудағы ролі. Заңнамалық актілер мен ережелер. Түсініктер және |   |
|анықтамалар.                             |   |
|Тіршілікті қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және теориялық     |1   |
|негіздері. АҚ ұйымдастыру және жүргізу – мемлекеттің маңызды     |   |
|қызметтерінің бірі, қорғаныс құрылысының құрама бөлігі, ел      |   |
|қауіпсіздігінің элементі. ҚР ТЖ министрлігінің ролі, негізгі     |   |
|міндеттері мен ұйымдастырушы құрылымы.                |   |
|2 модуль. Төтенше жағдайлар                        |
|Төтенше жағдайлар. Бейбіт және соғыс уақыттағы төтенше жағдайлар. ТЖ |1   |
|негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Техногенді сипатты ТЖ көздерін  |   |
|зақымдайтын факторлар, ТЖ даму фазалары. Табиғи сипаттағы төтенше  |   |
|жағдайлардың классификациясы.                    |   |
|Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері              |1   |
|Табиғи және техногенді қауіптіліктер көздері.            |   |
|Соғыс және бейбіт уақытындағы жаппай зақымдау құралдарының түрлері. |   |
|Радиациялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар          |1   |
|Радиоактивті заттар, ядролық реакторлар. Сәулелену дозалары, Өткір  |   |
|сәуле ауруы. Дозиметрлік бақылау және химиялық барлау аспаптарының  |   |
|жұмыс істеу принцптері. Радиациялық қорғау.             |   |
|Химиялық қауіпті нысандардағы төтенше жағдайлар           |1   |
|Әсері күшті улы заттарға мінездеме. Химиялық қауіпті нысандағы    |   |
|авариялар.                              |   |
|Биологиялық (биологиялық - әлеуметті) төтенше жағдай         |1   |
|Билогоиялық қару туралы түсінік. Эпидемия. Инфекциялық аурулар.   |   |
|Карантин және обсервация. Эпизоотия, Эпифитотия. Жұқпалы аурулардан |   |
|сақтандыру.                             |   |
|Өртке қарсы шаралар                         |1   |
|Өрт қауіпсіздік ережелері. Өртті болдырмау шаралары.         |   |
|3 модуль. Халықты қорғау, құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды     |
|ұйымдастыру және жүргізу негіздері                     |
|Тұрғындарды қорғау. Тұрғындарды қорғау бойынша шаралар өткізу    |1   |
|кезеңдері. Негізгі принцптері. Инжененрлік шаралар. Тұрғындарды   |   |
|эвакуациялау.                            |   |
|Экстремальды жағдайлар кезіндегі халықтың іс әрекеті         |1   |
|Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ халықтың іс әрекеті. Өрт     |   |
|кезіндегі іс әрекет. Ланкестік акт кезіндегі халықтың іс әрекеті   |   |
|Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілері             |1   |
|Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілеріні түрлері        |   |
|Эвакуация, көшіру және бытыраңқы орналастыру шаралары. Эвакуация және|1   |
|бытраңқы орналастыруды жүргізу әдістері және принцптері. Эвакуациялық|   |
|шараларды жүргізу және ұйымдастыру                 |   |
|Зақымдаушы факторлардан халықты инженерлік қорғау. Қорғаныс     |1   |
|ғимараттары. Жеке қорғаныс құралдары және олардың түрлері.      |   |
|Зақымдану ошақтарындағы құтқару және басқа да шұғыл жұмыстар. Құтқару|1   |
|және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу негіздері.  |   |
|Төтенше жағдайлардың салдарын жою.                  |   |
|Жарақаттанған және зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек   |1   |
|көрсету. Жарақат, сыну, қан кету, буын шыққан кезіндегі алғашқы   |   |
|көмек көрсету түрлері                        |   |
|Барлығы                               |15  |
|Тәжірбие сабақтарының тақырыптары                  |сағат |
|                                   |саны |
|Модуль 1. Зақымданған, жарақаттанған кездегі алғашқы жәрдем        |
|көрсету ережелері                              |
|Жара туралы түсінік, олардың жіктелуі. Жара кезіндегі асқыну.    |1   |
|Жара кезіндегі кезек күттірмейтін алғашқы медициналық көмек     |1   |
|Модуль 2. Радиациялық және химиялық зақымдану кезіндегі іс - шаралар    |
|Сүйек сынуы туралы түсінік және олардың белгілері. Сыну түрлері,   |1   |
|олардың асқынуы. Травмалық шок, профилактика.            |   |
|Жоғарғы және төменгі сынық кезіндегі табелдік және қолда бар     |1   |
|иммобилизациялау құралдарымен алғашқы медициналық көмек көрсету   |   |
|ережелері                              |   |
|Иондаушы сәулеленуден қорғау құралдары және бақылау әдістері.    |1   |
|Химиялық барлау құралдары және оларды қолдану. Ағзаның улаушы    |1   |
|заттармен зақымдануы. ӘКУЗ уланған кездегі алғашқы көмек.  ИПП -8 |   |
|құрылымы және мағынасы                        |   |
|Улаушы және әсері күшті улаушы заттармен уланғандағы алғашқы     |1   |
|медициналық көмек. Санитарлық өңдеу және дегазация жүргізу тәртібі  |   |
|Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. Су басу зонасын анықтау. Су басу |1   |
|кезіндегі халықтың іс - әрекеті.                   |   |
|Модуль 3. Қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану кезіндегі жүргізілетін|
|шаралар                                   |
| Апаттар кезіндегі ӘКУЗ зақымдану масштабтары            |1   |
|Ядролық жарылыс кезіндегі нысанның потенциалды қауіпі        |1   |
|Радиациялық зақымдану түрлері, радиациялық зақымдану профилактикасы. |1   |
|Жеке дәрігерлік қобдишаның құрылымы және мағынасы.          |   |
|Радиациялық зақымдану кезіндегі алғашқы медициналық көмек. Санитарлық|1   |
|өңдеу жүргізу ережелері.                       |   |
|Тұрғындарды қорғау бойынша шаралар өткізу кезеңдері. Негізгі     |1   |
|принцптері. Инжененрлік шаралар. Тұрғындарды эвакуациялау      |   |
|Экономика нысаны элементінің тұрақтылығын бағалау.          |1   |
|Радиационды барлау құралдары. Радиоактивті сәулеленуді бақылау   |1   |
|құралдарын қолдану. (Дозиметрлік бақылау)              |   |
|Барлығы                               |15  |

4. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ


1. Төтенше жағдай аймағындағы заңдар актілер мен ҚР ережелері.
2. ТЖ негізгі ұғымдары мен анықтамалары.
3. Техногенді сипатты ТЖ көздерін зақымдайтын факторлар, ТЖ даму фазалары.
  Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың классификациясы.
4.  Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары, олардың адамдарға  әсерін
  бағалау.
5. Сәулелену дозалары, Өткір сәуле ауруы. Радиационды апаттық қауіпті
  нысандардағы апаттар кезіндегі халықтың іс әрекеті. Жеке дәрігерлік
  қобдишаның құрылымы мен мағынасы.
6. Химиялық заттардың негізгі сипаттамалары. Химиялық зақымдану аймағындағы
  халықтың іс – әрекеті. Хлор және аммиак.
7. Жұқпалы аурулар туралы түсінік және алдын алу шаралары, дезинсекция
  және дератизация жүргізу түрлері мен әдістері. Халықтың карантин және
  обсервация кезіндегі жүріс-тұрыс тәртібі.
8.  Өртті болдырмау шаралары. Тұрғын үй секторындағы өрт қауіпсіздік
  ережелері. Өрт кезіндегі іс – әрекеті.
9. Қорғаныс  ғимараттары  халықты  қорғаудың  негізгі  құралы.Қорғаныс
  ғимараттарындағы техникалық қауіпсіздік тәртібін сақтау.
10. Халықтың табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар кезіндегі іс – әрекеттері
11. Төтенше жағдайдың психологиялық аспектілерінің түрлері
12. Эвакуациялық шараларды жүргізу. Халықты көшіру және қоныстандыру, шұғыл
  көшіруді жүргізу тәртібі.
13. Қорғаныс ғимараттарын толтыру және онда болу тәртібі. Жеке қорғаныс
  құралдары, оларды пайдалану тәртібі.
14. Құтқару және басқа шұғыл  жұмыстарды  ұйымдастыру  және  жүргізу
  негіздері.Халыққа хабарландыру мен ақпарат берудің негізгі әдістері
15. Зақымданған кездегі алғашқы медициналық көмек көрсету.

6 ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                                   Кесте 3
|Тақырып                |Көрнекті |Өздік жұмыс  |Тексеріс |
|                    |құрал,  |тақырыптары  |түрі   |
|                    |сызба,  |        |     |
|                    |слайдтар |        |     |
|Дәрістік сабақ    |Тәжірибелік    |     |        |     |
|           |(семинарлық) сабақ|     |        |     |
|1          |2         |3     |4       |5    |
|1 модуль. Тіршілік қауіпсіздігінің ұйымдастырушылық негіздері       |
|Кіріспе. Курстың   |Жара туралы    |Плакат,  |Төтенше жағдай |Реферат |
|мазмұны. Курстың   |түсінік, олардың |слайдтар |аймағындағы  |АС    |
|негізгі себептері,  |жіктелуі. Жара  |     |заңдар актілер |     |
|маман дайындаудағы  |кезіндегі асқыну. |     |мен ҚР     |     |
|ролі. Заңнамалық   |         |     |ережелері.   |     |
|актілер мен ережелер.|         |     |        |     |
|Түсініктер және   |         |     |        |     |
|анықтамалар.     |         |     |        |     |
|Тіршілікті қамтамасыз|Жара кезіндегі  |Слайдтарпл|ТЖ негізгі   |Реферат |
|етудің        |кезек күттірмейтін|акаттар  |ұғымдары мен  |АС    |
|ұйымдастырушылық және|алғашқы      |     |анықтамалары  |     |
|теориялық негіздері. |медициналық көмек |     |        |     |
|2 модуль. Төтенше жағдайлар                        |
|Төтенше жағдайлар.  |Сүйек сынуы туралы|     |Техногенді   |Реферат |
|Бейбіт және соғыс  |түсінік және   |Плакат,  |сипатты ТЖ   |АС    |
|уақыттағы төтенше  |олардың белгілері.|слайдтар |көздерін    |     |
|жағдайлар. ТЖ негізгі|Сыну түрлері,   |     |зақымдайтын  |     |
|ұғымдары мен     |олардың асқынуы. |     |факторлар, ТЖ |     |
|анықтамалары.    |Травмалық шок,  |     |даму фазалары. |     |
|Техногенді сипатты ТЖ|профилактика.   |     |Табиғи     |     |
|көздерін зақымдайтын |         |     |сипаттағы   |     |
|факторлар, ТЖ даму  |         |     |төтенше    |     |
|фазалары.      |         |     |жағдайлардың  |     |
|           |         |     |классификациясы|     |
|           |         |     |.       |     |
|Адамның мекендеу   |Жоғарғы және   |Плакат,  |Өндірістік   |Реферат |
|ортасының      |төменгі сынық   |слайдтар, |ортаның    |АС    |
|қауіптіліктері    |кезіндегі табелдік|     |жағымсыз    |     |
|Табиғи және     |және қолда бар  |     |факторлары,  |     |
|техногенді      |иммобилизациялау |     |олардың    |     |
|қауіптіліктер    |құралдарымен   |     |адамдарға   |     |
|көздері.       |алғашқы      |     |әсерін бағалау.|     |
|           |медициналық көмек |     |        |     |
|           |көрсету ережелері |     |        |     |
|Радиациялық қауіпті | Тұрғындарды   |Плакат,  |Сәулелену   |Реферат |
|нысандардағы төтенше |қорғау бойынша  |слайдтар |дозалары, Өткір|АС    |
|жағдайлар      |шаралар өткізу  |     |сәуле ауруы.  |     |
|Радиоактивті заттар, |кезеңдері. Негізгі|     |Радиационды  |     |
|ядролық реакторлар. |принцптері.    |     |апаттық қауіпті|     |
|Сәулелену дозалары, |Инжененрлік    |     |нысандардағы  |     |
|Өткір сәуле ауруы.  |шаралар.     |     |апаттар    |     |
|Дозиметрлік бақылау |Тұрғындарды    |     |кезіндегі   |     |
|және химиялық барлау |эвакуациялау.   |     |халықтың іс  |     |
|аспаптарының жұмыс  |         |     |әрекеті. Жеке |     |
|істеу принцптері.  |         |     |дәрігерлік   |     |
|Радиациялық қорғау. |         |     |қобдишаның   |     |
|           |         |     |құрылымы мен  |     |
|           |         |     |мағынасы.   |     |
|Химиялық қауіпті   | Радиациялық   |Плакат,  |Химиялық    |Реферат |
|нысандардағы төтенше |зақымдану түрлері,|слайдтар |заттардың   |АС    |
|жағдайлар      |радиациялық    |     |негізгі    |     |
|Әсері күшті улы   |зақымдану     |     |сипаттамалары. |     |
|заттарға мінездеме. |профилактикасы.  |     |Химиялық    |     |
|Химиялық қауіпті   |Жеке дәрігерлік  |     |зақымдану   |     |
|нысандағы авариялар. |қобдишаның    |     |аймағындағы  |     |
|           |құрылымы және   |     |халықтың іс – |     |
|           |мағынасы.     |     |әрекеті. Хлор |     |
|           |         |     |және аммиак.  |     |
|Биологиялық     |Радиациялық    |Плакат,  |Жұқпалы аурулар|Реферат |
|(биологиялық -    |зақымдану     |слайдтар |туралы түсінік |АС    |
|әлеуметті) төтенше  |кезіндегі алғашқы |     |және алдын алу |     |
|жағдай        |медициналық көмек.|     |шаралары,   |     |
|Билогоиялық қару   |Санитарлық өңдеу |     |дезинсекция  |     |
|туралы түсінік.   |жүргізу ережелері.|     |және      |     |
|Эпидемия. Инфекциялық|         |     |дератизация  |     |
|аурулар. Карантин  |         |     |жүргізу түрлері|     |
|және обсервация.   |         |     |мен әдістері. |     |
|Эпизоотия,      |         |     |Халықтың    |     |
|Эпифитотия. Жұқпалы |         |     |карантин және |     |
|аурулардан      |         |     |обсервация   |     |
|сақтандыру.     |         |     |кезіндегі   |     |
|           |         |     |жүріс-тұрыс  |     |
|           |         |     |тәртібі    |     |
|Өртке қарсы шаралар |Табиғи сипаттағы |Плакат,  |Өртті болдырмау|Реферат |
|Өрт қауіпсіздік   |төтенше жағдайлар.|слайдтар |шаралары.   |АС    |
|ережелері. Өртті   |Су басу зонасын  |     |Тұрғын үй   |     |
|болдырмау шаралары. |анықтау. Су басу |     |секторындағы  |     |
|           |кезіндегі халықтың|     |өрт қауіпсіздік|     |
|           |іс - әрекеті.   |     |ережелері. Өрт |     |
|           |         |     |кезіндегі іс – |     |
|           |         |     |әрекеті.    |     |
|Модуль 3. Қазіргі заманғы зақымдау құралдарын қолдану кезіндегі жүргізілетін|
|шаралар                                   |
|Тұрғындарды қорғау. | Химиялық барлау |Плакат,  |Қорғаныс    |Реферат |
|Тұрғындарды қорғау  |құралдары және  |слайдтар |ғимараттары  |АС    |
|бойынша шаралар   |оларды қолдану.  |     |халықты    |     |
|өткізу кезеңдері.  |Ағзаның улаушы  |     |қорғаудың   |     |
|Негізгі принцптері. |заттармен     |     |негізгі    |     |
|Инжененрлік шаралар. |зақымдануы. ӘКУЗ |     |құралы.Қорғаныс|     |
|Тұрғындарды     |уланған кездегі  |     |ғимараттарындағ|     |
|эвакуациялау.    |алғашқы көмек.  |     |ы техникалық  |     |
|           |ИПП -8 құрылымы  |     |қауіпсіздік  |     |
|           |және мағынасы.  |     |тәртібін сақтау|     |
|Экстремальды     |Улаушы және әсері |Плакат,  |Халықтың табиғи|Реферат |
|жағдайлар кезіндегі |күшті улаушы   |слайдтар |сипаттағы   |АС    |
|халықтың іс әрекеті |заттармен     |     |төтенше    |     |
|Табиғи және     |уланғандағы    |     |жағдайлар   |     |
|техногенді сипаттағы |алғашқы      |     |кезіндегі іс – |     |
|ТЖ халықтың іс    |медициналық көмек.|     |әрекеттері   |     |
|әрекеті. Өрт     |Санитарлық өңдеу |     |        |     |
|кезіндегі іс әрекет. |және дегазация  |     |        |     |
|Ланкестік акт    |жүргізу тәртібі. |     |        |     |
|кезіндегі халықтың іс|         |     |        |     |
|әрекеті       |         |     |        |     |
|Төтенше жағдайдың  |Апаттар кезіндегі |Плакат,  |Төтенше    |Реферат |
|психологиялық    |ӘКУЗ зақымдану  |слайдтар |жағдайдың   |АС    |
|аспектілері     |масштабтары.   |     |психологиялық |     |
|Төтенше жағдайдың  |         |     |аспектілерінің |     |
|психологиялық    |         |     |түрлері    |     |
|аспектілеріні түрлері|         |     |        |     |
|Эвакуация, көшіру  | Ядролық жарылыс |Плакат,  |Эвакуациялық  |Реферат |
|және бытыраңқы    |кезіндегі нысанның|слайдтар |шараларды   |АС    |
|орналастыру шаралары.|потенциалды    |     |жүргізу.    |     |
|Эвакуация және    |қауіпі.      |     |Халықты көшіру |     |
|бытраңқы       |         |     |және      |     |
|орналастыруды жүргізу|         |     |қоныстандыру, |     |
|әдістері және    |         |     |шұғыл көшіруді |     |
|принцптері.     |         |     |жүргізу тәртібі|     |
|Эвакуациялық     |         |     |        |     |
|шараларды жүргізу  |         |     |        |     |
|және ұйымдастыру   |         |     |        |     |
|Зақымдаушы      | Иондаушы     |Плакат,  |Қорғаныс    |Реферат |
|факторлардан халықты |сәулеленуден   |слайдтар |ғимараттарын  |АС    |
|инженерлік қорғау.  |қорғау құралдары |     |толтыру және  |     |
|Қорғаныс ғимараттары.|және бақылау   |     |онда болу   |     |
|Жеке қорғаныс    |әдістері.     |     |тәртібі. Жеке |     |
|құралдары және    |         |     |қорғаныс    |     |
|олардың түрлері.   |         |     |құралдары,   |     |
|           |         |     |оларды     |     |
|           |         |     |пайдалану   |     |
|           |         |     |тәртібі.    |     |
|Зақымдану      | Экономика нысаны |Плакат,  |Құтқару және  |Реферат |
|ошақтарындағы құтқару|элементінің    |слайдтар |басқа шұғыл  |АС    |
|және басқа да шұғыл |тұрақтылығын   |     |жұмыстарды   |     |
|жұмыстар. Құтқару  |бағалау.     |     |ұйымдастыру  |     |
|және басқа да шұғыл |         |     |және жүргізу  |     |
|жұмыстарды      |         |     |негіздері.   |     |
|ұйымдастыру және   |         |     |Халыққа    |     |
|жүргізу негіздері.  |         |     |хабарландыру  |     |
|Төтенше жағдайлардың |         |     |мен ақпарат  |     |
|салдарын жою     |         |     |берудің негізгі|     |
|           |         |     |әдістері    |     |
|Жарақаттанған және  |Радиационды барлау|Плакат,  |Зақымданған  |Реферат |
|зақымданған кездегі |құралдары.    |слайдтар |кездегі алғашқы|АС    |
|алғашқы медициналық |Радиоактивті   |     |медициналық  |     |
|көмек көрсету.    |сәулеленуді    |     |көмек көрсету. |     |
|Жарақат, сыну, қан  |бақылау құралдарын|     |        |     |
|кету, буын шыққан  |қолдану.     |     |        |     |
|кезіндегі алғашқы  |(Дозиметрлік   |     |        |     |
|көмек көрсету түрлері|бақылау)     |     |        |     |


7 ОҚУ–ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                   Кесте 4
|Оқулықтардың, оқу әдістемелік құралдардың|Дана   |Студент |Қамтамасыз  |
|атаулары                 |(саны)  |саны   |етілуі пайыз |
|1                    |2    |3    |4       |
|Өмір-тіршілік қауіпсіздігі: оқулық /   |50    |10    |100      |
|Құраст. С. Арпабеков.- Алматы, 2004.   |     |     |       |
|"Тіршілік қауіпсіздігі" курсы бойынша  |50    |10    |100      |
|жоғары оқу орындары студенттеріне    |     |     |       |
|арналған оқу құралы. І кітап / ТЖ және АҚ|     |     |       |
|Республикалық курстары.- Алматы, 2008.  |     |     |       |
|"Тіршілік қауіпсіздігі" курсы бойынша  |50    |10    |100      |
|жоғары оқу орындары студенттеріне    |     |     |       |
|арналған оқу құралы. ІІ кітап / ТЖ және |     |     |       |
|АҚ Республикалық курстары.- Алматы, 2008.|     |     |       |
|Безопасность жизнедеятельности. Учебник |5    |10    |50      |
|для вузов / Белов С.В., Ильницкая А.В., |     |     |       |
|Козьяков А.Ф. и др. под общ. ред. Белова |     |     |       |
|С.В. – М.: Высшая школа, 1999, 448с.   |     |     |       |
|Гражданская оборона. Учебник для вузов / |50    |10    |100      |
|Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. –|     |     |       |
|М.: Высшая школа, 1986, 215с.      |     |     |       |
|Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая |5    |10    |50      |
|безопасность / Защита территорий и    |     |     |       |
|населения при чрезвычайных ситуациях /  |     |     |       |
|Учебное пособие. – М.: 2000, 327с.    |     |     |       |
|Приходько Н.Г. Безопасность       |10    |10    |100      |
|жизнедеятельности. Высшая школа, Алматы |     |     |       |
|2000, 458с.               |     |     |       |
|Шубин Е. П. Гражданская оборона. - М.,  |5    |10    |50      |
|1996, 196с.               |     |     |       |
|Основы безопасности жизнедеятельности.  |10    |10    |100      |
|Учебное пособие. АЧС РК, Алматы,     |     |     |       |
|2001,232с.                |     |     |       |
|Учебное пособие. Основы медицинских   |10    |10    |100      |
|знаний. Республиканские курсы ЧС и ГО.  |     |     |       |
|Алматы, 2004, 123 с.           |     |     |       |
|Учебное пособие для занятий по ЧС и ГО. |10    |10    |100      |
|Республиканские курсы ЧС и ГО. Алматы,  |     |     |       |
|2002, 124 с.               |     |     |       |
|Григорьева И.Я. Практикум по ОБЖ.    |20    |10    |100      |
|Семипалатинск, 2008, 216с        |     |     |       |
|Исанов К. Ш. Обеспечение безопасности  |10    |10    |100      |
|жизнедеятельности человека. Учебное   |     |     |       |
|пособие. Алматы, 1999, 186с.       |     |     |       |
|Николаев Н. С., Дмитриев И. М.      |40    |10    |100      |
|Гражданская оборона на объектах     |     |     |       |
|агропромышленного комплекса. – М.,    |     |     |       |
|Агропромиздат, 1990,С.90-96       |     |     |       |
|Григорьева И.Я. Лекционный курс «Основы |Электронд|     |       |
|безопасности жизнедеятельности»,- Семей, |ық    |10    |100      |
|2007, 157с.               |басылым |     |       |
|Информационно-методический сборник    |5    |10    |50      |
|материалов по чрезвычайным ситуациям и  |     |     |       |
|гражданской обороне. – Алматы, 120с.   |     |     |       |
|Инструкция по организации и ведению ГО  |Электронд|10    |100      |
|РК. Учебное пособие. АЧС РК, Алматы,   |ық    |     |       |
|2002, 180с                |басылым |     |       | 8 ӘДЕБИЕТТЕР


 1. Негізгі әдебиеттер
  1. Өмір-тіршілік қауіпсіздігі: оқулық / Құраст. С. Арпабеков.- Алматы,
    2004.
  2.  "Тіршілік қауіпсіздігі" курсы  бойынша  жоғары  оқу  орындары
    студенттеріне арналған оқу құралы. І кітап / ТЖ және АҚ Республикалық
    курстары.- Алматы, 2008.
  3. "Тіршілік қауіпсіздігі"  курсы  бойынша  жоғары  оқу  орындары
    студенттеріне арналған оқу құралы. ІІ кітап  /  ТЖ  және  АҚ
    Республикалық курстары.- Алматы, 2008
  4. Гринин А.С., Новиков В.Н. Экологическая безопасность / Защита
    территорий и населения при чрезвычайных ситуациях / Учебное пособие.
    – М.: 2000, 327с.
  5. Приходько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. Высшая школа, Алматы
    2000, 458с.
  6. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. АЧС РК,
    Алматы, 2001,232с.
  7. Учебное пособие. Основы медицинских знаний. Республиканские курсы ЧС
    и ГО. Алматы, 2004, 123 с.
  8. Учебное пособие для занятий по ЧС и ГО. Республиканские курсы ЧС и
    ГО. Алматы, 2002, 124 с.
  9.  Григорьева И.Я. Практикум по ОБЖ. Семипалатинск, 2008, 216с
  10.  Григорьева  И.Я.  Лекционный  курс  «Основы  безопасности
    жизнедеятельности»,- Семей, 2007, 157с.
  11.  Информационно-методический сборник материалов  по  чрезвычайным
    ситуациям и гражданской обороне. – Алматы, 120с.
  12. Инструкция по организации и ведению ГО РК. Учебное пособие. АЧС РК,
    Алматы, 2002, 180с
  13. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация  последствий:
    Учебное пособие в 3-х книгах / Под ред. К.Е. Кочеткова, В.А.
    Котляревского и А.В. Забегаева. 1995.
  14. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов [Текст]
    / С. В. Белов, А. В. Ильницкая, А. Ф. КОЗЬЯКОВ и др.; под общ. ред.
    С. В. Белова. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2001.
  15. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/Под общ. Ред. СВ.
    Белова.-З-е изд. испр. и доп.-М: Высш. Школа, 2001.- 484 с.,
  16. Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред. С.В. Белова. - М.:
    Высшая школа, 1999.


 2. Қосымша әдебиеттер
  2. Владимиров В.А. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них
    М., Военное издательство, 1999
  3. Катастрофы и человек. Кн 1. Под ред. Воробьева Ю.Л. М. Издательство
    "Аст-лтд". 1997, с. 41-42
  4. Методические рекомендации по проведению уроков с учащимися /Основы
    безопасности жизни. 1998, №1, с. 52
  5. Нелитовский Н. К. Наводнение на реках и озерах. М., Гидромет., 1998,
    с.52
  6. Оксилендер Г. И. Яды и противоядия. Л., Наука, 1992, 188с.
  7. Петров В. Н. Первая медицинская помощь при отравлении сильно -
    действующими веществами. М., Медицина, 1995, 32с.
  8. Поляков В. В. Безопасность человека в экстремальных условиях. Л.,
    Наука, 1992, 146с.
  9. Пособие по подготовке медицинских сестер / Под ред. Софонова А.И.
    М., Медицина, 1997, 427 с.
Пәндер