Файл қосу


Жанұялық қатынастар|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ            |
|СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК               |
|УНИВЕРСИТЕТІ                               |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК        |              |
| ПОӘК          |05.09.2014 жылғы  |ПОӘК 042-18.1.08/02-2014  |
|«Жанұялық қатынастар   |№ 1 басылым    |              |
|психологиясы» пәнінің  |          |              |
|студенттерге арналған  |          |              |         «Жанұялық қатынастар психологиясы» пәнінің
          5В010300 «Педагогика және психология»
                  3 курс
              мамандығына арналған

             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

          СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


                  СЕМЕЙ
                  2014

                  Кіріспе

1ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.
 ____________ «25» 06. 2014 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама № 1 «03» 09. 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама № 1 «05» 09. 2014 ж.

Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.
Хаттама №1 «11» 09. 2014ж.

ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.


4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ                  Мазмұны
   |1  |Жалпы ережелер                         |4 |
|2  |Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу  |5 |
|3  |Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары              |6 |
|4  |Курс форматы                          |6 |
|5  |Курс саясаты                          |7 |
|6  |Бағалау саясаты                         |7 |
|7  |Әдебиеттер                           |9 |
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет
Кошкимбаева Раиса Халыковна, педагогика ғылымының магистрі, аға оқытушы
«Педагогикалық психология» кафедрасы
Ақпараттық қатынас - телефон:35-66-10
1.2. Пән туралы жалпы мәлімет атауы «Жанұялық қатынастар психологиясы»
Сабақ өтетін орын – №2 оқу ғимараты, аудитория - 311
2014-2015 оқу жылы, 5 семестр, кредит саны – 3


  |Курс|Семестр                 |Кредит        |Дәріс, |
|  |                    |           |сағ.  |
|  |                    |ДС  |ЗС |ТС  |СӨЖ  |    |
|1  |                 2   |3  |4 |5  |6   |7   |
|1  |Жанұя психологиясына кіріспе.      |2  |- |1  |   |НӘ2,3,4|
|2  |Жанұяның методологиялық негіздері.   |3  |- |1  |   |НӘ1,3,4|
|  |                    |   |  |   |   |,5   |
|3  |Жанұяның құрамы және түрлері.      |3  |- |1  |№1  |НӘ2,3,4|
|  |                    |   |  |   |   |,6   |
|4  |Жанұялық қарым-қатынастардың типтері.  |3  |- |1  |   |НӘ3,4,6|
|5  |Жанұяның негізгі қызметтері мен     |3  |- |2  |№2  |НӘ2,3,4|
|  |ерекшеліктері.             |   |  |   |   |,6   |
|6  |Жанұядағы дағдарыстар.         |3  |- |2  |№3  |НӘ6,7,8|
|  |                    |   |  |   |   |ҚӘ9,15 |
|7  |Ата-ана алғашқы тәрбиешілер.      |4  |- |1  |№4  |НӘ2,3,4|
|  |                    |   |  |   |   |,5   |
|8  |Жанұялық тәрбие.            |3  |- |2  |   |НӘ2,4,6|
|  |                    |   |  |   |   |ҚӘ14  |
|9  |Жанұя мен мектеп арасындағы өзара    |3  |- |2  |   |НӘ3,4 |
|  |әрекеттестік.              |   |  |   |   |ҚӘ 9  |
|10 |Жанұяның тәрбиелік мүмкіндігінің    |  3|- |   |№5  |ҚӘ9,11,|
|  |диагностикасы              |   |  |2  |   |13   |
|  |                    |   |  |   |   |ҚӘ12,14|


   3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ
  Студент аталған  курс бойынша мынадай теориялық және практикалық
мәселелерді игеруі керек. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр
сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмұны, мақсаттары мен
міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай
келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар.  Оқытушылар  мен
студенттерге арналған жұмыс бағдарламасы берілген. Студентке арналған жұмыс
бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жұмыс түрлерінің тізімі
әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша
мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта
қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. СӨЖ және ОСӨЖ
тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған.
Студенттердің білімін бағалау әдістемесі бар.

  4 КУРС ФОРМАТЫ
  Семинарға дайындық кезінде студент мұғалімнің дәрісін назарға ұстай
отырып, біршама ізденіс жұмыстарын жасау қажет. Ғылыми мақалалар мен
монографиялар, сондай-ақ интернет желісінен алынған материалдардағы керекті
деректер конспектіленіп алынады.  Семинар  студенттің  ізденіс  жұмысы
болғандықтан, бір емес бірнеше дереккөздерді пайдалануға тиісті. Курс
бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып,
түсіндіреді. СӨЖ тақырыптары берілген сұрақтарды қамти отырып, жазбаша және
ауызша жұмыс түрінде орындалады. СӨЖ-ді конспект түрінде дәптерге жазып
өткізу қажет. Сабақ барысында студенттің теориялық  білімі, белсенділігі,
ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады.


  5 КУРС САЯСАТЫ
  Курсты оқу барысында алынған ұпай жинақталып, жалпы саны шығарылады.
Жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырманы орындауы, сабаққа қатысуы, СӨЖ,
ОСӨЖ тапсырмаларын, тиісті жаттығу жұмыстарын орындағаны жөніндегі  ұпай
жиынтығы, кезеңдік, қорытынды бақылау нәтижелері т.б. түгел ескеріледі.
Курсты оқу барысында алынған барлық  ұпайлар  жинақталып,  бір-біріне
қосылады. Осы курстан алған жиынтық бағаны шығару үшін әрбір тапсырама мен
рейтинг бақылауынан алынған баға және емтихан бағаларының қорытындысы
бойынша орташа балл есептеледі. Барлық тапсырмаларды көрсетілген уақытында
өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда
аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді.
Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс  көлемін
ұлғайтылады;  Тапсырмалар  оқытушы  тағайындаған  уақытта  қабылданады.
Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз
есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы
мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір  тақырыпты
қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі бақылау
сұрақтары арқылы тексеріледі. Бақылау  алдын ала ескертілмей өткізіледі.
Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан
қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, әдебиеттерді
талдау т.б.);  Сабаққа екі рет кешігу бір  рет  сабақ  босатылғанға
теңгеріледі. Оқу үрдісіне белсенді түрде қатысу қажет.


   6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

           Бақылау түрлері бойынша балды бөлу


|Бақылау түрлері                   |%     |Балл   |
|Барлық балл                     |100    |300   |
|Сабаққа қатысу және аудиториялық сабаққа дайындық – |10    |30    |
|электрондық журналға балл ретінде кіргізілмейді,   |     |     |
|оқытушы тек нақты сабақта жоқ білім алушыны     |     |     |
|белгілейді.                     |     |     |
|Тәжірибелік (семинар) және зертханалық сабақтарда  |26-35   |80-100  |
|білімдерін тексеру - ауызша, жазбаша, тесттік   |     |     |
|бақылау, пікірталас т.б.               |     |     |
|Оқытушының жетекшілігімен студенттің өздік жұмысы  |27- 47  |80-140  |
|(СРО (СӨЖ)) – тренингтер, дөңгелек үстел, эссе жазу, |     |     |
|реферат, бақылау жұмысы т.б.             |     |     |
|Межелік бақылау кезінде егерде компьютерлік тестпен |17-30   |50-90  |
|өткізілетін болса (тезаурустық жолмен) көрсетілген  |     |     |
|балдар оқытушының журналының «Компьютерлік тестілеу» |     |     |
|бағанасына кіргізіледі                |     |     |

   Аралық аттестатциялаудың кейін емтиханға, қорытындыға  400  балл
бөлінеді.
   Барлық академиялық кезеңге жалпы 1000 балл құрайды.
   Барлық аудиториялық (дәріс,  тәжірибелік,  зертханалық)  сабақтың
түрлеріне 30 балл бөлінеді, оқытушы тек сабаққа келмеген білім алушыны
белгілейді, ал оның сабаққа қатысқанын автоматты жүйе өзі есептейді.
   Оқытушы қалған 270 балды жұмыс түрлеріне бөледі, пәнді оқуда білім
алушы 6 кестеде берілген балл параметрлерін сақтауы керек.
   1 межелік бақылау - 7 аптада жүргізіледі, ал 2 межелік бақылау – 15
аптада.


 «Жанұялық қатынас психологиясы» пәні бойынша ұпай бөлінісі
                                   Кесте 2

|Апта |Бақылау түрі            |Ұпай жиыны  |Ескерту    |
|1   |2                 |3       |4       |
|   |1-7 апта бойы дәріске қатысу    |30      |        |
|2   |Тәжірибелік            |30      |        |
|  3 |СӨЖ №1               |50      |        |
|4   |Тәжірибелік            |30      |        |
|5   |СӨЖ №2               |50      |        |
|6   |Тәжірибелік            |40      |        |
|  7 |Межелік бақылау 1         |70      |        |
|1-7 апта бойынша барлық ұпай саны     |300      |        |
|   |8-15 апта бойы дәріске қатысу   |30      |        |
|8   |Тәжірибелік            |25      |        |
|  9 |СӨЖ №3               |30      |        |
| 10 |Тәжірибелік            |25      |        |
| 11 |СӨЖ №4               |30      |        |
|12  |Тәжірибелік            |25      |        |
| 13 |СӨЖ №5               |40      |        |
| 14 |Тәжірибелік            |25      |        |
| 15 |Межелік бақылау 2         |70      |        |
|8-15 апта бойынша барлық ұпай саны    |300      |        |
|Емтихан ұпайы               |400      |        |
|Академиялық мерзімге жиынтық ұпай     |1000     |        |
7 ӘДЕБИЕТТЕР
Негізгі әдебиеттер
1. Эйдемиллер Э, Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. СПб.,1999.
2. Ковалев С.В. Психология семейных отношении. М., 1987
3. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. Учебн. Пособие- М., 1991
4. Ковалев С.В. Психология современной семьи. М., 1998
5. Жарикбаев К.Б., Озганбаев О., Чистов В.В. Семейная жизнь молодоженов.
/Психология и этика. Учебник. А., 2001
6. Владин В.Е., Капустин Д.З. Гармония семейных отношений. А., 1991
Қосымша әдебиеттер
1. Сысенко В.А. Супружские конфликты. М., 1989
2. Трапезникова Т.М. Этика и психология семейных отношений.  Учебн.
Пособие.Л., 1988
3. Рогов Е.И. Психология отношений мужчины и женщины. М., 2002
4. Джеймс М. Брак и любовь. М., 1985
5.Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.
И.,1999.
6. Большой психологический словарь / Сост. И общ. Ред. Б.Г.Мещерякова,
В.П.Зинченко СПб., 2003.
7. Игровая семейная психотерапия./Под ред. Шефера Ч., Кэри Л; П.,2001.
8. Лиза Х.Макэлрит, Тони Х.Эйзенштадт. Семейная игровая психотерапия в
работе с детьми, имеющими отставание в развитии. Питер., 2002.
9. Манадес К. Системная семейная психотерапия. М.,1999.
10. Методики диагностики психических состояний и анализ  деятельности
  человека. М.,1994.
11. Пэпп П. Семейная терапия и ее парадоксы. М.,1998.
12. Практикум по арт-терапии. Под ред. А.И.Копытина.-Спб, «Питер»,2000.
13. Психотерапевтическая энциклопедия. Под. Ред. Б.Карвасарского. СПб,
  1988.
14. Минухин С. Фишман Ч. Техники семейной терапии. М.,1998.
Пәндер