Файл қосу


Қазақ тілінің морфологиясы«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінің
             ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  СЕМЕЙ
                   2013
КІРІСПЕ

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің қазақ филологиясы
кафедрасының доценті м.а.ф.ғ.к Ә.М. Жұмағұлова

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.
Хаттама   №_1__ «___» ___________2012_жыл.

Кафедра меңгерушісі: _______________ Сейітова Ш. Б.

2.2 Гуманитарлық –заң факультеттің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________200_жыл.

Төрайымы_________________Григорьева Г.Б.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік бюросында бекітілді.
Хаттама   №___ «___» ___________200_жыл.


Оқу жұмысы жөніндегі проректор______________Рскелдиев Б.Ә.

4  200_ж. «____» __________ шыққан ПОӘК-нің
ЕКІНШІ БАСЫЛЫМЫ

Мазмұны

1 Қолданыс
аясы........................................................................
............................................4
2 Нормативтік
сілтемелер..................................................................
...................................4
3 Жалпы
ережелер....................................................................
..............................................4-5
4 Оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының
мазмұны.............................................5-13
5 СӨЖ-ның
тақырыптары.................................................................
...................................13-14
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы…………………………………………........................14-
15
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу
картасы...........................................15-16
8 Әдебиеттер…………………………………………………………………......................16-17

1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

   «Қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына  кіретін
оқытушыға  арналған  пәннің  жұмыс  бағдарламасы   гуманитарлық-заң
факультетінің  журналистика  мамандығының  1  курс  орыс  топтарының
магистранттарына арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Осы «Қазақ тілі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс  бағдарламасы
берілген пән бойынша оқу үрдісін  ұйымдастырудың  тәртібін  төмендегі
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- Гуманитарлық-заң факультетінің 1 курс  орыс  топтарының  ҚР  МЖМБС
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты;
- СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге
және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;
- ДП 042-08.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны  мен
құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны
   Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға мектептен алған білімдерін
жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент  болашақ  мамандығына
байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай жасалады.


3.2. Осы курстың мақсаты:
         Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, кеңселік қатынас
құралы ретінде ғана біліп қоймай, халықпен қарым-қатынас жасау барысында
ұтқыр ойды шешен тілмен жеткізе білуге, жергілікті  халықтың  ұлттық
мәдениетін тануға, ұлттық таным ерекшеліктерін ажыратуға дағдыландыру.

3.3. Курстың негізгі міндеттері:
   Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, қазақ
тілінде айтылған ой-пікірді түсініп, дұрыс жауап бере алу; қазақ тілінің
грамматика жүйесін еркін біліп, қазақ еліне  қатысты  тарихи  мәдени
материалдарды өз бетімен игере алу; өз мамандығына сәйкес терминдер жүйесін
пайдалана отырып мемлекеттік тілде жатық сөйлеу дағдысын қалыптастыру
керек.

3.4. Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
- Берілген кестеге сәйкес тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу;
- алған білімдерін практикада қолдана білу;
- тілдік талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;
- теорияны практикамен ұштастыра алу;
- берілген өздік жұмыстарын уақытында өткізу;
- оқытушының және басқа да студенттердің пікірімен санасып, оларға
құрметпен қарау.

3.5. Курстың пререквизиттері
жоқ

3.6. Курстың постреквизиті:
«Қазақ тілі ІІ», «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу»

1 Кесте – Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

|Курс                |Семестр     |Кредит           |
|1                  |2        |3             |
|Практикалық сабақтар                               |
|1. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі.   |3        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.5.|
|Дауысты дыбыстардың емлесі.    |        |              |
|Дауыссыз дыбыстардың емлесі.    |        |              |
|Мәтін: Қазақ тілі – мемлекеттік тіл.|        |              |
|Ана тілі – асыл қазынаң. Тіл туралы |        |              |
|заң.                |        |              |
|2. Үндестік заңы. Ықпал түрлері.  |2        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.4 |
|Буын түрлері.            |        |              |
|Мәтін: Қазақстан – менің отаным.  |        |              |
|Қазақстан Республикасының рәміздері.|        |              |
|3. Қазақ тілінің лексика жүйесі.  |3        |8.1.2, 8.1.5, 8.1.9, 8.2.4.|
|Синоним. Омоним. Антоним. Тұрақты  |        |              |
|тіркестер.             |        |              |
|Мәтін: Сәлем беру. Амандау салты.  |        |              |
|4. Қазақ тілінің морфологиясы. Сөз |3        |8.1.2, 8.1.6, 8.1.9, 8.2.2.|
|құрамы. Қосымша.          |        |              |
|Мәтін: Қазақстан қалалары. Семей.  |        |              |
|5. Тәуелдік жалғауы. Жіктік жалғауы.|3        |8.1.2, 8.1.4, 8.1.9, 8.2.4.|
|Септік жалғауы. Көптік жалғауы.   |        |              |
|Мәтін: Қазақтың билері. Төле би.  |        |              |
|Қазыбек би. Әйтеке би.       |        |              |
|6. Сөз таптары. Сөз тұлғасы.    |2        |8.1.2, 8.1.4, 8.1.9, 8.2.4.|
|Мәтін: Қансонарда бүркітші шығады  |        |              |
|аңға. Саятшылық құру.        |        |              |
|7. Аралық бақылау жұмысы      |1        |8.1.9.           |
|8. Зат есім.Сын есім.        |4        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.4.|
|Мәтін: Қазақ даласының батыр    |        |              |
|қыздары. Томирис патшайым туралы  |        |              |
|аңыз. Ұмай ана. Айша бибі. Әлия   |        |              |
|Молдағұлова.            |        |              |
|9. Сын есім.            |3        |8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.4.|
|Мәтін: Адамның мінез-құлқы мен   |        |              |
|сыртқы бейнесі.           |        |              |
|10. Сан есім. Сан есімнің түрлері. |3        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.2,|
|Мәтін: Интернет – адамзат санасының |        |8.2.3.           |
|жетістігі. Компьютер тарихы.    |        |              |
|11. Есімдік. Етістік.        |4        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.2,|
|Мәтін: Туған-туыс атаулары.     |        |8.2.5.           |
|Туыстық-қарым қатынас.       |        |              |
|12. Етістіктің шақтары. Етістіктің |2        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.4.|
|райлары.              |        |              |
|Мәтін: Жақсы ат - ер серігі. Жылқы |        |              |
|– малдың патшасы.          |        |              |
|13. Есімше. Көсемше. Етіс.     |3        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.1,|
|Мәтін: Ас – адамның арқауы.     |        |8.2.4.           |
|Тамақтану.             |        |              |
|14. Үстеу. Шылау.          |4        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.4.|
|Мәтін: Қазақтың ақын жазушылары:  |        |              |
|Абай. Шоқан. Ыбырай.        |        |              |
|15. Одағай.             |2        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.1,|
|Мәтін: Кино және театр өнері.    |        |8.2.4.           |
|16. Еліктеуіш сөз.         |2        |8.1.2, 8.1.3, 8.1.9, 8.2.2,|
|Мәтін: Бүгінгі газет жаңалықтары.  |        |8.2.3.           |
|Газет жаңалықтарына шолу.      |        |              |
|17. Аралық бақылау жұмысы      |1        |8.1.9.           |5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Мағжан Жұмабаев
5.2 Жүсіпбек Аймауытов
5.3 Сәкен Сейфуллин
5.4 Бейімбет Майлин
5.5 Ахмет Байтұрсынов
5.6 Ілияс Жансүгіров
5.7 Шәкәрім Құдайбердіұлы
5.8 Мұхтар Әуезов
5.9 Сәбит Мұқанов
5.10 Мұқағали Мақатаев
5.11 Қаныш Сәтпаев
5.12 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
5.13 Қазақстан халықтарының тілдері
5.14 Тіл туралы заң
5.15 Қазақстандағы білім жүйесі
5.16 Қазақстан Республикасының Президенті – Н.Ә.Назарбаев


6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3-Кесте Пәннің оқу-әдістемелік картасы

|Семниар сабағының    |Көрнекі құралдар, плакаттар, |Өз бетімен   |Бақылау  |
|тақырыбы        |лаборатория-лық стендтер   |дайындалу    |түрі   |
|            |               |сұрақтары    |     |
|1            |2              |3        |4     |
|1. Қазақ тілінің дыбыс |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Дыбыстардың   |Жазбаша, |
|жүйесі. Дауысты     |оқулық, «Жас толқын»     |жіктелуі    |ауызша  |
|ыбыстардың емлесі.   |электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|Дауыссыз дыбыстардың  |               |        |     |
|емлесі.         |               |        |     |
|Мәтін: Қазақ тілі –   |               |        |     |
|мемлекеттік тіл. Ана  |               |        |     |
|тілі – асыл қазынаң. Тіл|               |        |     |
|туралы заң.       |               |        |     |
|2. Үндестік заңы. Ықпал |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Ықпал түрлеріне |Жазбаша, |
|түрлері. Буын түрлері. |оқулық, «Жас толқын»     |мысал келтіру  |ауызша  |
|Мәтін: Қазақстан – менің|электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|отаным. Қазақстан    |               |        |     |
|Республикасының     |               |        |     |
|рәміздері.       |               |        |     |
|3. Қазақ тілінің лексика|Сызба нұсқа, грамматика-лық |Тұрақты     |Жазбаша, |
|жүйесі. Синоним. Омоним.|оқулық, «Жас толқын»     |тіркетеру теру |ауызша  |
|Антоним. Тұрақты    |электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|тіркестер.       |               |        |     |
|Мәтін: Сәлем беру.   |               |        |     |
|Амандау салты.     |               |        |     |
|4. Қазақ тілінің    |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Дара, күрделі  |Жазбаша, |
|морфологиясы. Сөз    |оқулық, «Жас толқын»     |сөздерге мысал |ауызша  |
|құрамы. Қосымша.    |электронды оқулығы, тақта,  |теру      |     |
|Мәтін: Қазақстан    |кесте            |        |     |
|қалалары. Семей.    |               |        |     |
|5. Тәуелдік жалғауы.  |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Сөз құрамына  |Жазбаша, |
|Жіктік жалғауы. Септік |оқулық, «Жас толқын»     |қарай талдау  |ауызша  |
|жалғауы. Көптік жалғауы.|электронды оқулығы, тақта  |жасау      |     |
|Мәтін: Қазақтың билері. |               |        |     |
|Төле би. Қазыбек би.  |               |        |     |
|Әйтеке би.       |               |        |     |
|6. Сөз таптары. Сөз   |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Үлестірмелі   |Жазбаша, |
|тұлғасы.        |оқулық, «Жас толқын»     |карточкамен   |ауызша  |
|Мәтін: Қансонарда    |электронды оқулығы, тақта  |жұмыс      |     |
|бүркітші шығады аңға.  |               |        |     |
|Саятшылық құру.     |               |        |     |
|7. Аралық бақылау жұмысы|Бақылау тапсырмалары     |Тест      |Жазбаша  |
|            |               |тапсырмалары-мен|     |
|            |               |жұмыс      |     |
|8. Зат есім.Сын есім.  |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Картотека теру |Жазбаша, |
|Мәтін: Қазақ даласының |оқулық, «Жас толқын»     |        |ауызша  |
|батыр қыздары. Томирис |электронды оқулығы, тақта,  |        |     |
|патшайым туралы аңыз.  |кесте            |        |     |
|Ұмай ана. Айша бибі.  |               |        |     |
|Әлия Молдағұлова.    |               |        |     |
|9. Сан есім. Сан есімнің|Сызба нұсқа, грамматика-лық |Компьютер    |Жазбаша, |
|түрлері.        |оқулық, «Жас толқын»     |атауларына   |ауызша  |
|Мәтін: Интернет –    |электронды оқулығы, тақта  |сипаттама беру. |     |
|адамзат санасының    |               |        |     |
|жетістігі. Компьютер  |               |        |     |
|тарихы.         |               |        |     |
|10. Есімдік. Етістік.  |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Етістікке мысал |Жазбаша, |
|Мәтін: Туған-туыс    |оқулық, «Жас толқын»     |келтіру.    |ауызша  |
|атаулары. Туыстық-қарым |электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|қатынас.        |               |        |     |
|11. Етістіктің шақтары. |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Үлестірме    |Жазбаша, |
|Етістіктің райлары.   |оқулық, «Жас толқын»     |карточкамен   |ауызша  |
|Мәтін: Жақсы ат - ер  |электронды оқулығы, тақта,  |жұмыс      |     |
|серігі. Жылқы – малдың |үлестірме каточка      |        |     |
|патшасы.        |               |        |     |
|12. Есімше. Көсемше.  |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Кестені толтыру |Жазбаша, |
|Етіс.          |оқулық, «Жас толқын»     |        |ауызша  |
|Мәтін: Ас – адамның   |электронды оқулығы, тақта  |        |     |
|арқауы. Тамақтану.   |               |        |     |
|13. Үстеу. Шылау.    |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Үлестірмелі   |Жазбаша, |
|Мәтін: Қазақтың ақын  |оқулық, «Жас толқын»     |карточкамен   |ауызша  |
|жазушылары: Абай. Шоқан.|электронды оқулығы, тақта  |жұмыс      |     |
|Ыбырай.         |               |        |     |
|14. Одағай. Еліктеуіш  |Сызба нұсқа, грамматика-лық |Газет      |Жазбаша, |
|сөз.          |оқулық, «Жас толқын»     |мақаларынан   |ауызша  |
|Мәтін: Бүгінгі газет  |электронды оқулығы, тақта  |одағай,     |     |
|жаңалықтары. Газет   |               |еліктеуіш    |     |
|жаңалықтарына шолу.   |               |сөздерге мысал |     |
|            |               |теру.      |     |
|15. Аралық бақылау   |Бақылау тапсырмалары     |Тест сұрақтарына|Жазбаша  |
|жұмысы         |               |жауап беру   |     |

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4-Кесте Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

|Оқулықтардың, оқу   |Саны     |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы   |       |саны      |пайызы      |
|1           |2       |3       |4        |
|1.Сейітова Ш.Б. Ана  |15      |15       |100%       |
|тілі – асыл қазынаң.  |       |        |         |
|2. Бектұров Ш. Қазақ  |6       |15       |40%       |
|тілі.         |       |        |         |
|3. Құрманбаева Х. Қазақ|15      |15       |100%       |
|тілі          |       |        |         |
|4. Жас толқын Қазақ  |15      |15       |100%       |
|тілі. Электронды    |       |        |         |
|оқулығы        |       |        |         |
|5. Руханият электронды |15      |15       |100%       |
|оқулығы        |       |        |         |
|6. Зерде электронды  |15      |15       |100%       |
|оқулығы        |       |        |         |


8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1. З.Күзекова, Г. Қарақұсова Жоғарғы оқу орындарының эканомика
факультеттеріне арналған. А.1997,1999.
8.1.2. Ш.Б Сейтова.  Ана тілің –асыл қазынаң. Семей 2001.
8.1.3. Т.Т Аяпова. Қазақ тілі. Негізгі оқулық
8.1.4. Т.Т.Аяпова Қазақ тілі. Үй кітабы
8.1.5. Ш.Б.Бектұров. Т.Ш. Бектұрова. Қазақ тілі. А. 2002.
8.1.6. Қазақ тілі сөздігі. А. 1999 ҰТА
8.1.7. Ә. Болғамбаев. Қазақ тілінің синонимдік сөздігі. А.1976.
8.1.8. Б.Шалабай, В.Салагаев. Іс қағаздары. А. 2001.
8.1.9. Базарғалиева Б., Иманбаева М., Ибрагимов Қ. Қазақ тілі. Алматы,
2005.
8.1.10. Г.Қ Рысбаева. Қазақ тілі грамматикалық анықтағыш  А-2000
8.1.11. З.Күзекова . Практикалық курс.  Қазақ тілі –Алматы: 2002
8.1.12. Ш.Бектұров. Серғалиев М. Қазақ тілі А-1994
8.1.13. Жас техниктің  энциклопедиялық  сөздігі.  Москва.1980.
8.1.14. Р. Сыздық Қазақ тілінің анықтағышы Астана, Елорда 2000.

8.2. Қосымша әдебиеттер
8.2.1. Жас толқын электронды оқулығы
8.2.2. Руханият электронды оқулығы
8.2.3. Зерде электронды оқулығы
8.2.4. Елтаным электронды оқулығы
8.2.5. Мәнерлеп оқу электронды оқулығы
8.2.6. Ахмет Байтұрсынов электронды оқулығы
8.2.7. Ыбырай Алтынсарин электронды оқулығы
8.2.8. Қазақ тілі электронды оқулығы

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть