Файл қосу


Үлбір шикізатыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|СМЖ 3-деңгейдегі құжат  |ПОӘК          |            |
|             |            |            |
|             |            |ПОӘК          |
|             |            |042-18-7.1.40/01-2013 |
|ПОӘК           |            |            |
|Оқытушылар үшін «Жеңіл  |№1 басылым       |            |
|өнеркәсіп бұйымдарының  |«___»________2013г.   |            |
|материалтануы» пәннің   |            |            |
|жұмыс бағдарламасы    |            |            |
        «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
 5В072600– «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы »
              мамандығына арналған

           ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013
                 Алғы сөз


  1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырған  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университетінің «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының
оқытушысы Бауыржанова Айгүл Заманбекқызы ___________


  28 тамыз 2013 ж.


  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1  «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы»  кафедрасының
мәжілісінде


  №1 хаттама 28 тамыз 2013ж.


  Кафедра меңгерушісі ____________  Б.К. Асенова


  2.2  Инженерлік-технологиялық  факультеттің  оқу-әдістемелік  бюро
мәжілісінде


  №1 хаттама 12 қыркүйек 2013ж.


  Төрайымы ______________ С.С.Төлеубекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және
басып шығаруға ұсынылды


  №1 хаттама 18 қыркүйек 2013ж.


  ОӘК төрайымы ____________ Г. К.Искакова


  4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
  |  |Мазмұны                              |  |
|  |                                 |  |
|  |1  Қолданылу аясы                        |  |
|  |2 Нормативтік сілтемелер                     |  |
|  |3 Жалпы ережелер                         |  |
|  |4 Оқу пәнінің (модуль бойынша) мазмұны              |  |
|  |5 Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар тізімі   |  |
|  |6 Пән бойынша оқу-әдістемелік карта               |  |
|  |7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы      |  |
|  |8 Әдебиеттер                           |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |4                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |5                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |23                                |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |25                                |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |27                                |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |8                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |
|  |                                 |  |   1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

   «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының материалтануы» пәнінің оқу-әдістемелік
кешенінің құрамына кіретін оқытушыларға арналған  пәннің  бағдарламасы
5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы»
мамандығының студенттеріне арналған.


   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

    Бұл  оқытушыларға арналған пәннің бағдарламасы «Жеңіл өнеркәсіп
бұйымдарының материалтануы» пәні бойынша келесідей құжаттардың талаптары
мен ұсыныстарына сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібін орнатады:
   - Білім дәрежесіне сәйкес келетін мемлекеттік жалпыға міндетті білім
стандарты ҚР МЖМБС 3.08.352 - 2006;
    - 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының  технологиясы  және
құрастырылуы» мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей білім стандарты
ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология
комитетінің 2005 жылғы 13 қыркүйектегі № 158417-4 хатымен бекітілген.
    - 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының  технологиясы  және
құрастырылуы мамандығының типтік оқу бағдарламасы;
   - СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты Пәннің оқу-әдістемелік
кешенін әзірлеу және безендіруге қойылатын жалпы талаптар;
   - ДП 042-1.01-2013 Құжатталған процедура «Пәннің оқу-әдістемелік
кешенінің мазмұны және құрылымы».


   3 ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Жеңіл өнеркәсібі бұйымдары туралы жалпы мәліметтер және оларды
топтастыру. Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының құрылымы және қасиеттері. Табиғи
және жасанды былғарыны өңдеуге арналған  шикізат  түрлері.  Былғарыны
өндірудің негізгі процестері. Табиғи былғарының қасеттері.


   3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
   Табиғи былғарыдан өндірілетін бұйымдар ассортименті және тұтынушылық
қасиеттері. Жасанды былғарыны өндіру әдістері. Олардың жеткіліктері мен
кемшіліктері. Жасанды былғарыдан өндірілетін бұйымдар ассортименттері.
   3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:
   Тігін бұйымдарын дайындауға арналған кездемелер түрлері және олардың
қасиеттері. Тігін жіптерінің қасиеттері. Тігін бұйымдарды өндіруде желім
материалдарын пайдалану. Тігін өндірісінде қолданылатын фурнитура түрлері.


   3.4 Оқудың нәтижесі:
   Пәнді оқудың нәтижесінде студент міндетті:
   - Жеңіл өнеркәсібі бұйымдарының құрылымы және қасиеттері. Табиғи және
жасанды былғарыны өңдеуге арналған  шикізат түрлері. Былғарыны өндірудің
негізгі процестері. Табиғи былғарының қасеттерін білуі керек.
   - Былғары және үлбір өндірісінде илегіш және майлағыш заттарды
таңдауда біліктілікке ие болуы керек.
   - Ағзаға қауіпті химиялық заттармен жұмыс істей алуы керек.
    - Тігін бұйымдарын дайындауға арналған кездемелер түрлері және
олардың қасиеттері. Тігін жіптерінің қасиеттері. Тігін бұйымдарды өндіруде
желім материалдарын пайдалана алу керек.

   3.5 Курс пререквизиттері:
   3.5.1 Текстильді материалтану
   3.5.2 Химия
   3.5.3 Былғары және үлбір технологиясы мамандығына кіріспе.

   3.6 Курс постреквизиттері:
   3.6.1 Жеңіл өнеркәсіптің қазіргі заманға сай технологиясы
   3.6.2 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының дизайны және жобалау
   3.6.3 Текстильді материалдарды өңдеу процестерінің физика-химиялық
негіздері.

   3.7 Жұмыс оқу бағдарламасынан үзінді

                                   1 кесте
|Курс                             |Семестр    |
|1                              |2       |
|Дәрістік сабақтар                              |
|1 Модуль                           |        |
|Тоқыма талшықтары                      |        |
|1 дәріс. Кіріспе.                      |1       |
|2 дәріс. Тоқыма талшықтардың классификациясы.        |1       |
|Тоқыма талшықтары. Қарапайым (элементарлы)талшықтар. Кешенді |        |
|(техникалық) талшықтар. Штапельді талшықтар.         |        |
|3 дәріс. Табиғи талшықтар.                  |1       |
|Өсімдік текті талшықтар. Мақта.Мақтаның құрылысы. Зығыр.   |        |
|Зығыр талшығының құрылысы. Кендір. Джут. Қалақай.      |        |
|4 дәріс. Жануар тегінен алынған талшықтар.          |1       |
|Қой тұқымдары. Жүн. Жүн талшығының құрылымы.         |        |
|5 дәріс. Табиғи жібек.                    |1       |
|Жібек талшығы. Табиғи жібек қасиеттері.           |        |
|6 дәріс. Жасанды талшықтар.                 |1       |
|Гидратцеллюлозды талшықтар. Вискозды талшықтар. Жогары   |        |
|модульді вискозды талшық. Вискозды талшықтардың құрылымы.|        |
|Вискозды талшықтардың химиялық құрамы.          |        |
|7 дәріс. Синтетикалық талшықтар.               |1       |
|Капрон талшығы. Ерекшеліктері. Полиэфирлі талшықтар.    |        |
|Полиамидті талшықтар мен жіптер. Полиуретанды жіптер.  |        |
|Поливинилспиртті талшықтар. Полиолефиндік талшықтар.    |        |
|Спандекс.                          |        |
|2 Модуль. Табиғи және жасанды үлбір             |        |
|8 дәріс. Бағалы-үлбір шикізаты және жартылай фабрикаты    |1       |
|Аса бағалы аңшылық аңдары. Бағалы шикізат. Үлбір     |        |
|шикізаты. Теңіз аңдарының үлбірлі терілері. Жартылай   |        |
|фабрикат                           |        |
|9 дәріс. Бағалы-үлбір терілерінің құрылымы          |1       |
|Былғары астары. Мамық түктер. Қылшық. Багыттауыш түктер. |        |
|10 дәріс. Бағалы-үлбір шикізатының терілерін алғашқы     |1       |
|ретті өңдеу                         |        |
|Терілерді бірінші ретті өңдеу. Терілерді сыпырып алу.   |        |
|Консервілеу. Суға жібіту. Шел қабатын алып тастау және |        |
|бөлу. Майсыздандыру. Пикельдеу. Ашыту. Илеу. Майлау.     |        |
|Эпилирлеу. Жұлу. Үтіктеу.                  |        |
|11 дәріс. Мамық-үлбір жартылай фабрикатының негізгі     |1       |
|қасиеттері                          |        |
|Үлбір бүйымдарын дайындауда жарамды мамық. Созылу    |        |
|кезіндегі түк беріктігі. Түктің бекітілу беріктігі. Түс |        |
|төзімділігі. Тері өзеңінің қалыңдығы. Үлбірдің жұмсақтыгы. |        |
|12 дәріс. Мамық-үлбір шикізаттарының ассортименттері     |1       |
|Қаракөл елтірісі және елтірі шикізаты. Жас қозы терісі. |        |
|Бұлғын терілері. Ормандық сусар. Сібір күзені және күзен  |        |
|терілері. Ақ тышқан терілері.               |        |
|13 дәріс. Жасанды үлбір                   |1       |
|Мақталы үлбір. Тоқыма үлбірі. Негізделген үлбір. Маталы   |        |
|жасанды үлбірі. Жасанды үлбірлердің түктері келесі түрлер  |        |
|14 дәріс. Тоқыма жасанды үлбірі               |1       |
|15 дәріс. Желімдік жасанды үлбірі              |1       |
|Шашақ жіп.                         |        |
|16 дәріс. Жасанды үлбірдің қасиеттері            |1       |
|Түктің беріктігі. Үзілу кезіндегі ұзаруы. Грунтының ауыспалы |        |
|коэффициенті. Ауа өткізгіштігі. Бу өткізгіштігі. Түктің   |        |
|қажалуы.                           |        |
|3 Модуль. Табиғи және жасанды былғары, үлпекті материалдар  |        |
|17 дәріс. Былғары және тері өндірісінің шикізаты       |1       |
|Терінің құрылымы. Тері. Қыртыс. Өзең. Түлеу.        |        |
|18 дәріс. Шикізаттың қасиеттері және оны алдын ала өңдеу   |1       |
|Шикізаттың былгары мен тері жасауға жарамдылыгын анықтайтын|        |
|маңызды қасиеттері. Терінің қалыңдығы. Терінің ауданы.   |        |
|Жануарлардың пайда болуы мен өмір жагдайлары. Сою уақыты|        |
|мен тәсілдері. Ықшамдау және майсыздандыру. Шикізатты   |        |
|консервілеу. Былғары және тері шикізатының сапасын бағалау |        |
|және сұрыптау. Шикізат стандарты. Шикізат ақаулары мен   |        |
|сапалылыгын бағалау. Мал немесе терілерінің тірі күнгі тері |        |
|ақаулары. Мал терісін бөлу кезіндегі ақаулар.      |        |
|19 дәріс. Былғары шикізаттарының түрлерінің сипаттамалары  |1       |
|Былғары шикізатының топтастырылуы. Мүйізді ірі қара малдың |        |
|терісі. Мүйізді ірі қараның ірі шикізаты. Жылқы терісі. Майда|        |
|жылқы терісі. Қой терісі. Ешкі терісі. Түйе терісі. Шошқа|        |
|терісі. Теңіз жануарларының терілері.           |        |
|20 дәріс. Жасанды былғары                  |1       |
|Жасанды былғарылардың негізгі түрлері. Негізгі (мата, тоқыма |        |
|немесе мата емес төсеме) полимермен немесе полимер   |        |
|қоспасымен жабылған (сіңдірілген).             |        |
|21 дәріс. Үлпекті материалдар                |1       |
|Поливинилхлоридті үлпекті жанышқыш. Хлорвинил сополимер  |        |
|жиынтығы.                          |        |
|22 дәріс. Былғары және терілердін қысқаша сипаттамалары   |1       |
|Былгары астары. Багыттауыш түктер. Бағалы шикізат. Бұлгын.|        |
|4 Модуль. Әрлеу материалдары және фурнитура         |        |
|23 дәріс. Әрлеу материалдары                 |1       |
|Әрлеу, сәндеу материалдары. Таспалар. Өңірлік жиек таспа. |        |
|Шалбарлық таспа. Корсаждық таспа. Киперлік таспа. Иілгіш |        |
|таспалар. Аспабау таспалар. Сәндік иілгіш таспалар.    |        |
|Ызбалар. Өрілген ызба. Тоқылған ызба. Баулар. Тоқылған  |        |
|бау. Өрілген бау. Шілтерлер. Қол шілтерлері. Жиек. Гипюр  |        |
|(ауалы кесте). Тюль (тор). Стеклярус.            |        |
|24 дәріс. Киім фурнитурасы                  |1       |
|Фурнитуралар. Түймелер. Батырмалар. Сыдырма әлгек. Ілгек пен|        |
|ілгіштер. Қапсырмалар, рамкалар, сақиналар          |        |
|25 дәріс. Қазіргі заманғы маталардың сипаттамалары      |1       |
|Альпака. Ангора. Атлас. Барқыт. Бәтес. Бүртік. Букле.    |        |
|Шибарқыт-Вельвет. Түйе жүні. Вискоза. Виши. Габардин.    |        |
|Гленчек. Джерси. Драп. Кашемир. Эластикалы папийон.     |        |
|26 дәріс. Тоқыма заттардың күтімі              |1       |
|Эксплуатациялау үрдісі.Жуу. Ағарту (іш киімдік). Химиялық |        |
|тазалау (көптеген жүн бұйымдары). үтіктеледі. Бұйымды  |        |
|дұрыс эксплуатациялау. Таңбалау (бақылау) таспасы.     |        |
|27 дәріс. Тоқыма материалдардың сапасын бағалау       |1       |
|Өнімнің сапа көрсеткіштері                  |        |
|28 дәріс. Стандарт бойынша материалдар сапасын бағалау    |1       |
|29 дәріс. Тоқыма жаймаларының сапасын бағалау        |1       |
|30 дәріс. Беймата жаймаларының сапасын бағалау        |1       |
|Практикалық сабақтар (семинар)                       |
|1 практикалық сабақ.                     |1       |
|Тоқыма материалдарының құрылысы. Мата өндірісінің негізгі  |        |
|процесстері                         |        |
|2 практикалық сабақ. Матаның құрылымы            |1       |
|3 практикалық сабақ. Қарапайым (тегіс) айқаспалар      |1       |
|4 практикалық сабақ. Майда өрнекті айқаспалар        |1       |
|5 практикалық сабақ. Күрделі айқаспалар           |1       |
|6 практикалық сабақ. Ірі өрнекті айқаспалар         |1       |
|7 практикалық сабақ. Матаның құрылымдық сипаттамалары    |1       |
|8 практикалық сабақ. Тоқыма өндірісінің ақаулары       |1       |
|9 практикалық сабақ. Трикотаж өндірісі            |1       |
|10 практикалық сабақ. Трикотаждың түрлері және ілмектердің  |1       |
|құрылысы                           |        |
|11 практикалық сабақ. Ілмек құрау принциптері        |1       |
|12 практикалық сабақ. Көлденең тоқылған трикотаж өрімдері  |1       |
|13 практикалық сабақ. Бойлай тоқылған трикотаж өрімдері   |1       |
|14 практикалық сабақ. Трикотаж жаймасының ақаулары      |1       |
|15 практикалық сабақ. Беймата жаймаларын өндіру       |1       |

  5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


  5.1 Жылытқыш материалдар
  5.2 Үлбір
  5.3 Мақта
  5.4 Ватилин
  5.5 Күспе
  5.6 Поролон
  5.7 Іштік маталар
  5.8 Астарлық материалдар
  5.9 Желімдік материалдар
  5.10 Синтетикалық жіптер
  5.11 Мата өндірісінің негізгі процесстері
  5.12 Жібектен жасалған жіптер
  5.13 Мақтадан жасалған жіптер
  5.14 Тігін жіптері
  5.15 Киім бөлшектерін біріктіруге арналған материалдар
  5.16 Маталар, тоқыма және бейматалардың ассортименті
  5.17 Ассортимент жайлы жалпы мағлұмат
  5.18 Ассортименттің жіктелуі
  5.19 Макта маталардың ассортименті
  5.20 Зығыр маталардың ассортименті
  5.21 Жібек маталардың ассортименті
  5.22 Жүн матасының ассортименті
  5.23 Трикотаж жаймасының ассортименті
  5.24 Беймата материалдарының ассортименті
  5.25 Бұйымға материалдар таңдау
  5.26 Тоқыма материалдарын өңдеу
  5.27 Бояуға және сурет басуға дайындау
  5.28 Матаны бояу
  5.29 Сурет басу
  5.30 Соңғы өңдеу
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
                                   3 кесте
|Тақырып                   |Көрнекі |Өздігінен |Бақылау  |
|                      |құралдар |оқу    |түрі   |
|                      |     |сұрақтары |     |
|Дәрістік сабақ  |Практикалық сабақ  |ЗС  |     |     |     |
|1         |2          |3  |4    |5     |6     |
|Кіріспе      |Тоқыма       |   |Сызбанұсқ|Жылытқыш |Жауап алу |
|         |материалдарының   |   |а    |материалда|     |
|         |құрылысы. Мата   |   |     |р     |     |
|         |өндірісінің негізгі |   |     |     |     |
|         |процесстері     |   |     |     |     |
|Тоқыма      |Матаның құрылымы  |   |Таспа  |Үлбір   |Сұрақтар |
|талшықтардың   |          |   |     |     |кою    |
|классификациясы  |          |   |     |     |     |
|Табиғи талшықтар. |Қарапайым (тегіс)  |   |Слайд  |Мақта   |Жауап алу |
|Өсімдік текті   |айқаспалар     |   |     |     |     |
|талшықтар.    |          |   |     |     |     |
|Жануар тегінен  |Майда өрнекті    |   |Сызбанұсқ|Ватилин  |Сұрақтар |
|алынған талшықтар.|айқаспалар     |   |а    |     |кою    |
|Табиғи жібек.   |Күрделі айқаспалар |   |Слайд  |Күспе   |Жауап алу |
|Жасанды талшықтар.|6 практикалық сабақ.|   |Слайд  |Поролон  |Сұрақтар |
|         |Ірі өрнекті     |   |     |     |кою    |
|         |айқаспалар     |   |     |     |     |
|Синтетикалық   |Матаның құрылымдық |   |Слайд  |Іштік   |Жауап алу |
|талшықтар.    |сипаттамалары    |   |     |маталар  |     |
|Бағалы-үлбір   |Тоқыма өндірісінің |   |Сызбанұсқ|Астарлық |Сұрақтар |
|шикізаты және   |ақаулары      |   |а    |материалда|кою    |
|жартылай фабрикаты|          |   |     |р     |     |
|Бағалы-үлбір   |Трикотаж өндірісі  |   |Таспа  |Желімдік |Жауап алу |
|терілерінің    |          |   |     |материалда|     |
|құрылымы     |          |   |     |р     |     |
|Бағалы-үлбір   |Трикотаждың түрлері |   |Таспа  |Синтетикал|Сұрақтар |
|шикізатының    |және ілмектердің  |   |     |ық жіптер |кою    |
|терілерін алғашқы |құрылысы      |   |     |     |     |
|ретті өңдеу    |          |   |     |     |     |
|Мамық-үлбір    |Ілмек құрау     |   |Слайд  |Жібектен |Жауап алу |
|жартылай     |принциптері     |   |     |жасалған |     |
|фабрикатының   |          |   |     |жіптер  |     |
|негізгі      |          |   |     |     |     |
|қасиеттері    |          |   |     |     |     |
|Мамық-үлбір    |Көлденең тоқылған  |   |Слайд  |Мақтадан |Сұрақтар |
|шикізаттарының  |трикотаж өрімдері  |   |     |жасалған |кою    |
|ассортименттері  |          |   |     |жіптер  |     |
|Жасанды үлбір   |Бойлай тоқылған   |   |Таспа  |Тігін   |Жауап алу |
|         |трикотаж өрімдері  |   |     |жіптері  |     |
|Тоқыма жасанды  |Трикотаж жаймасының |   |Слайд  |Киім   |Сұрақтар |
|үлбірі      |ақаулары      |   |     |бөлшектері|кою    |
|         |          |   |     |н     |     |
|         |          |   |     |біріктіруг|     |
|         |          |   |     |е арналған|     |
|         |          |   |     |материалда|     |
|         |          |   |     |р     |     |
|Желімдік жасанды |Беймата жаймаларын |   |Сызбанұсқ|Маталар, |Жауап алу |
|үлбірі      |өндіру       |   |а    |тоқыма  |     |
|         |          |   |     |және   |     |
|         |          |   |     |бейматалар|     |
|         |          |   |     |дың    |     |
|         |          |   |     |ассортимен|     |
|         |          |   |     |ті    |     |
|Жасанды үлбірдің |          |   |Сызбанұсқ|Ассортимен|Сұрақтар |
|қасиеттері    |          |   |а    |т жайлы  |кою    |
|         |          |   |     |жалпы   |     |
|         |          |   |     |мағлұмат |     |
|Әрлеу материалдары|          |   |Таспа  |Ассортимен|Жауап алу |
|         |          |   |     |ттің   |     |
|         |          |   |     |жіктелуі |     |
|Киім фурнитурасы |          |   |Слайд  |Макта   |Сұрақтар |
|         |          |   |     |маталардың|кою    |
|         |          |   |     |ассортимен|     |
|         |          |   |     |ті    |     |
|Қазіргі заманғы  |          |   |Сызбанұсқ|Зығыр   |Жауап алу |
|маталардың    |          |   |а    |маталардың|     |
|сипаттамалары   |          |   |     |ассортимен|     |
|         |          |   |     |ті    |     |
|Тоқыма заттардың |          |   |Слайд  |Жібек   |Жауап алу |
|күтімі      |          |   |     |маталардың|     |
|         |          |   |     |ассортимен|     |
|         |          |   |     |ті    |     |
|Тоқыма      |          |   |Слайд  |Жүн    |Сұрақтар |
|материалдардың  |          |   |     |матасының |кою    |
|сапасын бағалау  |          |   |     |ассортимен|     |
|Өнімнің сапа   |          |   |     |ті    |     |
|көрсеткіштері   |          |   |     |     |     |
|Стандарт бойынша |          |   |Слайд  |Трикотаж |Жауап алу |
|материалдар    |          |   |     |жаймасының|     |
|сапасын бағалау  |          |   |     |ассортимен|     |
|         |          |   |     |ті    |     |
|Тоқыма      |          |   |Сызбанұсқ|Беймата  |Сұрақтар |
|жаймаларының   |          |   |а    |материалда|кою    |
|сапасын бағалау  |          |   |     |рының   |     |
|         |          |   |     |ассортимен|     |
|         |          |   |     |ті    |     |
|Беймата      |          |   |Таспа  |Бұйымға  |Жауап алу |
|жаймаларының   |          |   |     |материалда|     |
|сапасын бағалау  |          |   |     |р таңдау |     |
|Әрлеу материалдары|          |   |Таспа  |Тоқыма  |Сұрақтар |
|         |          |   |     |материалда|кою    |
|         |          |   |     |рын өңдеу |     |
|Киім фурнитурасы |          |   |Слайд  |Бояуға  |Жауап алу |
|         |          |   |     |және сурет|     |
|         |          |   |     |басуға  |     |
|         |          |   |     |дайындау |     |
|Қазіргі заманғы  |          |   |Слайд  |Матаны  |Сұрақтар |
|маталардың    |          |   |     |бояу   |кою    |
|сипаттамалары   |          |   |     |     |     |
|Тоқыма заттардың |          |   |Таспа  |Сурет басу|Жауап алу |
|күтімі      |          |   |     |     |     |
|Тоқыма      |          |   |Слайд  |Соңғы   |Сұрақтар |
|материалдардың  |          |   |     |өңдеу   |кою    |
|сапасын бағалау  |          |   |     |     |     |
|Стандарт бойынша |          |   |Сызбанұсқ|Жылытқыш |Жауап алу |
|материалдар    |          |   |а    |материалда|     |
|сапасын бағалау  |          |   |     |р     |     |

   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
                                   4 кесте
|Оқулық,оқу-әдістемелік құралдардың |Дана саны |Студенттер |Қамтамасыз ету |
|атауы                |      |саны    |пайызы     |
|1                  |2     |3     |4       |
| Әсенова Б.Қ. Былғары және мех   |5     |5     |100      |
|технологиясы: оқу құралы /     |      |      |        |
|А.Н.Нұрымхан, А.Н.Нұрғазезова.-   |      |      |        |
|Семей, 2008.- 123б.         |      |      |        |
|Мәдиев Ө.Қ. Былғары және тері    |5     |5     |100      |
|технологиясы: оқулық / Айтөленова  |      |      |        |
|Қ.Т. 2010.             |      |      |        |
|Линь В.В. Обработка кожи и меха. - |5     |5     |100      |
|Москва: Аделант, 2006. - 388 с.   |      |      |        |
|Н.В.Булгаков. Меховое производство. |5     |5     |100      |
|- Екатеринбург: Каменный пояс, 2007.|      |      |        |
|- 280 с.              |      |      |        |
|Павлов С.А. Химия и физика     |5     |5     |100      |
|высокомолекулярных соединений в   |      |      |        |
|производстве искусственной кожи,  |      |      |        |
|кожи и меха. Изд.2-е, пер и доп.  |      |      |        |
|Учебник для студентов вузов легкой |      |      |        |
|промышленности / Шестакова И.С,   |      |      |        |
|Касьянова А.А. - М., "Легкая    |      |      |        |
|индустрия", 2009. - 528с.      |      |      |        |
|7. Ғайдар Л.П. Технология кожи:   |5     |5     |100      |
|учебник для студентов вузов легкой |      |      |        |
|промышленности. - М., "Легкая    |      |      |        |
|иидустрия", 2010. - 168 с.     |      |      |        |
|Страхов И.П. Химия технология кожи и|5     |5     |100      |
|меха: учебник для вузов. - М.,   |      |      |        |
|Легпромбытиздат, 2003. - 496 с.   |      |      |        |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР

   8.1 Негізгі әдебиеттер
   8.1.1. Әсенова Б.Қ. Былғары және мех технологиясы: оқу құралы /
   А.Н.Нұрымхан, А.Н.Нұрғазезова.- Семей, 2008.- 123б.
   8.1.2. Мәдиев Ө.Қ. Былғары және тері технологиясы: оқулық / Айтөленова
   Қ.Т. 2010.
   8.1.3. Н. В. Булгаков. Меховое производство. - Екатеринбург: Каменный
   пояс, 2007. - 280 с.
   8.1.4. Линь В.В. Обработка кожи и меха. - Москва: Аделант, 2006. - 388
   с.
   8.2 Қосымша әдебиеттер
   8.2.1 Туменова Г.Т. Методическое указание к выполнению лабораторных
   работ по дисциплине "Технология кожи и меха". - Семипалатинск, 2005.-
   50 с.
   8.2.2 Павлов С.А. Химия и физика высокомолекулярных соединений в
   производстве искусственной кожи, кожи и меха: учебник для студентов
   вузов легкой промышленности / Шестакова И.С, Касьянова А.А.  - М.,
   "Легкая индустрия", 2009. - 528 с.
   8.2.3 Ғайдар Л.П. Технология кожи: учебник для студентов вузов легкой
   промышленности. - М., "Легкая иидустрия", 2010. - 168 с.
   8.2.4 Страхов И.П. Химия технология кожи и меха: учебник для вузов. -
   М., Легпромбытиздат, 2003. - 496 с.
Пәндер