Файл қосу


Қазақ тіл5В050600, 5В051000, 5В050900, 5В050800, 5В011500, 5В042100, 5В010700,
 5В010800, 5В073200, 5В011900, 5В080300, 5В060700, 5В080200 мамандықтарына
                 арналған
                 «Қазақ тілі»
            ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

        ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ                  СЕМЕЙ
                   2013                  Кіріспе

1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Құрастырушы___________ « ___»  _________20__ж. Рахымбаева Р.Е., п.ғ.к.,

                     қолы
«Журналистика және практикалық қазақ тілі» кафедрасының доценті

2 КЕЛІСІЛДІ
2.1 Журналистика және практикалық қазақ тілі кафедрасының отырысында
қаралып, талқыланды.
Хаттама №___ «___» ___________20__ ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ Каримова Б.Ж.

2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып,
бекітілді.
Хаттама №___ «___» ___________20__ ж.

Төрайым _________________ Кеңесбаева Ш.С.


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.
Хаттама №___ «___» ___________20__ж.

ОӘК төрайымы _________________ Искакова Г.К.

4  «____» __________ 20__ж. шыққан ПОӘК-нің
№ 1 БАСЫЛЫМЫ
                  Мазмұны


1 Қолданыс аясы
2 Нормативтік сілтемелер
3 Жалпы ережелер
4 Оқу пәнінің мазмұны
5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары
6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
8 Әдебиеттер
   1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ


   «Қазақ тілі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына  кіретін
оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В050600, 5В051000, 5В050900,
5В050800, 5В011500, 5В042100, 5В010700, 5В010800, 5В073200,  5В011900,
5В080300,  5В060700,  5В080200  мамандықтарына  арналған  студенттеріне
арналған.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

   Осы «Қазақ тілі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс  бағдарламасы
берілген пән бойынша оқу үрдісін  ұйымдастырудың  тәртібін  төмендегі
нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:
- 5В050600, 5В051000, 5В050900, 5В050800, 5В011500, 5В042100, 5В010700,
5В010800, 5В073200, 5В011900, 5В080300, 5В060700, 5В080200 мамандықтарының
«___» _____ 201__ ж. (№ ___ хаттама) бекітілген элективті пәндер каталогы;
- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;
- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы»
құжаттық іс-жосығы.

   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

   3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:
   Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға мектептен алған білімдерін
жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент  болашақ  мамандығына
байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай жасалады.
   2. Пәнді оқыту мақсаты:
   Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, кеңселік қатынас құралы ретінде
ғана біліп қоймай, халықпен қарым-қатынас жасау барысында ұтқыр ойды шешен
тілмен жеткізе білуге, жергілікті халықтың ұлттық мәдениетін тануға, ұлттық
таным ерекшеліктерін ажыратуға дағдыландыру.
   Мемлекеттік тілді ынталы студеттер үшін «қазақ тілінің түрлі стильдегі
әлеуметтік-мәдени болмыстағы аясын» «тілдік тұнық орта» қалыптастыру арқылы
ұйымдастыру».
   Мемлекеттік тілді жеделдете  деңгейлік  оқыту  арқылы  Қазақстан
Республикасының мемлекеттік азаматының ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫН қалыптасыру.
   3. Пәнді оқыту міндеттері:
   Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, қазақ
тілінде айтылған ой-пікірді түсініп, дұрыс жауап бере алу; қазақ тілінің
грамматика жүйесін еркін біліп, қазақ еліне  қатысты  тарихи  мәдени
материалдарды өз бетімен игере алу; өз мамандығына сәйкес терминдер жүйесін
пайдалана отырып мемлекеттік тілде жатық сөйлеу дағдысын қалыптастыру
керек.
   3.4 Оқыту нәтижелері:
   Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:
   - Берілген кестеге сәйкес тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде
қатысу;
   - Алған білімдерін практикада қолдана білу;
   - Тілдік талдаудың негізгі әдістерін меңгеру керек;
   - Теорияны практикамен ұштастыра алу;
   - Берілген өздік жұмыстарын уақытында өткізу;
   - Оқытушының және басқа да студенттердің пікірімен санасып, оларға
құрметпен қарау.
   3.5 Курстың пререквизиттері:
   жоқ
   3.6 Курстың постреквизиті:
   жоқ

                            Кесте 1

|Курс                              |Сем-естр |
|1                                |2     |
|Семинар сабақтары                        |     |
|Модуль 1. Қазақ тіл білімі. Фонетика              |     |
|Тақырып 1. Қазақ тіл білімі. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі.   |3     |
|Мәтін: Қазақстан- менің отаным. Елтаңба.            |     |
|Тақырып 2 .Үндестік заңы. Буын үндестігі. Дыбыс үндестігі.   |6     |
|Ілгерінді ықпал. Кейінді ықпал. Тоғыспалы ықпал.        |     |
|Мәтін: Әнұран- асыл қазына.                   |     |
|Тақырып 3. Дауысты а, ә, о, е, ү, ұ әріптерінің емлесі.     |2     |
|Мәтін: Қазақстан халықтарының тілдері              |     |
|Модуль 2. Лексика.                             |
|Тақырып 4. Лексика. Көнерген сөздер. Жаңа сөздер. Диалект сөз. |3     |
|Термин сөз. Кірме сөз. Кәсіби сөз.               |     |
|Мәтін: Қазақстан қалалары                    |     |
|Тақырып 5. Қанатты сөздер. Тұрақты тіркес. Мақал-мәтелдер. Нақыл|3     |
|сөз.                              |     |
|Мәтін: XXІ ғасырдың жастары нашақорлыққа қарсы         |     |
|Тақырып 6. Сөз мағыналары. Сөздің тура мағынасы. Сөздің ауыспалы|2     |
|мағынасы. Сөздің көп мағыналығы. Омоним. Антоним. Синоним.   |     |
|Мәтін: Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары       |     |
|Тақырып 7. Аралық бақылау жұмысы                |1     |
|Модуль 2. Морфология.                      |     |
|Тақырып 8. Морфология. Сөз таптары. Сөз құрамы. Қосымша: жұрнақ,|3     |
|жалғау.                             |     |
|Мәтін: Жігіттің үш жұрты                    |     |
|Тақырып 9. Зат есім. Зат есім жасайтын жұрнақтар. Зат есімнің  |3     |
|сөйлемдегі қызметі. Көмекші есімдер.              |     |
|Мәтін: Туған-туыс атаулары                   |     |
|Тақырып 10. Сын есім. Сын есімнің шырайлары. Сын есімнің    |3     |
|сөйлемдегі қызметі.                       |     |
|Мәтін: Қазақша жыл қайыру                    |     |
|Тақырып 11. Сан есім. Сан есімнің сөйлемдегі қызметі      |3     |
|Мәтін: Отбасы                          |     |
|Тақырып 12. Есімдік. Есімдіктің сөйлемдегі қызметі.       |3     |
|Мәтін: Абай Құнанбаев                      |     |
|Тақырып 13. Етістік. Есімше мен көсемше. Етіс категориясы.   |3     |
|Етістіктің шақтары. Етістіктің райлары. Етістіктің сөйлемдегі |     |
|қызметі.                            |     |
|Мәтін: Шәкәрім Құдайбердіұлы                  |     |
|Тақырып 14. Үстеу. Үстеудің сөйлемдегі қызметі. Үстеудің емлесі.|2     |
|Мәтін: Мұхтар Әуезов                      |     |
|Тақырып 15. Шылау. Еліктеуіш сөз. Одағай. Мәтін: Ұлттық     |4     |
|музыкалық аспаптар.                       |     |
|Модуль 3. Синтаксис                       |     |
|Тақырып 16. Сөз тіркестері, сөздердің байланысу тәсілдері, сөз |3     |
|тіркесінің түрлері, есімді және етістікті сөз тіркестер     |     |
|Мәтін: Қазақстан хайуанаттары                  |     |
|Тақырып 17. Сөйлемдердің құрылысына қарай бөлінетін түрлері,  |3     |
|сөйлемдердің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлері, жай   |     |
|сөйлем                             |     |
|Мәтін: Қазақстан  құстары                   |     |
|Тақырып 18. Сөйлем мүшелері, сөйлемнің тұрлаулы мүшелері,    |3     |
|тұрлаусыз мүшелер.                       |     |
|Мәтін: Дүниежүзілік сауда жүйесі.                |     |
|Тақырып 19. Сөйлемнің біріңғай мүшелері, жалпылауыш мүше,    |3     |
|айқындауыш мүше Мәтін: Қазақ тіліндегі сөздіктер.        |     |
|Тақырып 20. Жай сөйлемнің түрлері, жалаң сөйлем мен жайылма   |3     |
|сөйлем, жақты, жақсыз сөйлем, толымды және толымсыз сөйлем,   |     |
|атаулы сөйлем                          |     |
|Мәтін: Ғалам ғажаптары                     |     |
|Тақырып 21. Құрмалас сөйлем, олардың түрлері          |3     |
|Мәтін: Ырым-ғұрыптар                      |     |
|Тақырып 22. Салалас құрмалас сөйлем, олардың түрлері,      |2     |
|түсіндірмелі салалас                      |     |
|Мәтін: Қ.Р.Ұлттық кітапханасы.                 |     |
|Аралық бақылау жұмысы                      |1     |
|Тақырып 23. Қарсылықты салалас, себеп-салдар салалас, талғаулы |3     |
|салалас, кезектес салалас                    |     |
|Мәтін: Абай Құнанбаев                      |     |
|Тақырып 24. Сабақтас құрмалас сөйлем, олардың түрлері, шартты  |3     |
|бағыныңқылы салалас                       |     |
|Мәтін: Шәкәрім Құдайберді ұлы                  |     |
|Тақырып 25. Қарсы бағыныңқылы сабақтас, себепбағыныңқылы    |3     |
|сабақтас, мезгіл бағыныңқылы сабақтас, қимыл-сын бағыныңқылы  |     |
|сабақтас, мақсат бағыныңқылы сабақтас              |     |
|Мәтін: Мағжан Жұмабаев                     |     |
|Тақырып 26. Көп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем, көп    |3     |
|бағыныңқылы сабақтас                      |     |
|Мәтін: Мұхтар Әуезов                      |     |
|Тақырып 27. Аралас құрмалас сөйлем, олардың түрлері Мәтін:   |3     |
|Қазақстан хайуанаттары                     |     |
|Тақырып 28. Диалог, монолог                   |3     |
|Мәтін: Қазақстан  құстары                   |     |
|Тақырып 29. Автор сөзі, төл сөз, төлеу сөз           |3     |
|Мәтін: Дүниежүзілік сауда жүйесі.                |     |
|Тақырып 30. Тыныс белгілері, нүкте, қос нүкте, көп нүкте,    |2     |
|нүктелі үтір, үтір, тире, тырнақша, жақша.           |     |
|Мәтін: Қазақ тіліндегі сөздіктер.                |     |
|Аралық бақылау жұмысы                      |1     |

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
   5.1 Тіл туралы заң
   5.2 Қазақстан халықтарының тілдері
   5.3 Абай Құнанбаев
   5.4 Шәкәрім Құдайбердіұлы
   5.5 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
   5.6 Қазақстан Республикасының рәміздері
   5.7 Отбасы
   5.8 Туған-туыс атаулары
   5.9 Ұлттық валюта деген не?
   5.10 Ұлттық салт-дәстүр
   5.11 Ұлттық музыкалық аспаптар
   5.12 Қазақстан қалалары
   5.13 Менің өлкем
   5.14 Менің қалам
   5.15 Қазақ тіліндегі сөздіктер
   5.16 Ұлттық энциклопедия


   6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

                        Кесте 3
|Тақырып             |Көрнекі     |Өз бетімен  |Бақылау  |
|                 |құралдар, ОТҚ, |дайындалу   |түрі   |
|                 |плакаттар,   |сұрақтары   |     |
|                 |стендтер    |       |     |
|     |Семинар    |Зертха|        |       |     |
|Дәріс   |сабағының   |налық |        |       |     |
|сабағының |тақырыбы   |сабақ |        |       |     |
|тақырыбы |       |   |        |       |     |
|1     |2       |3   |4        |5       |6     |
|     |1. Қазақ тіл |   |Интерактивті  |Дыбыстардың  |Жазбаша, |
|     |білімі    |   |тақта, проектор,|жіктелуі   |ауызша  |
|     |(лингвистикасы|   |        |       |     |
|     |), Қазақ   |   |«Жобалау    |       |     |
|     |тілінің    |   |технологиясы»  |       |     |
|     |дыбыстық   |   |қолдану     |       |     |
|     |жүйесі.    |   |        |       |     |
|     |2. Үндестік  |   |«Модульдік оқыту|Ықпал     |Жазбаша, |
|     |заңы. Буын  |   |технологиясын» |түрлеріне   |ауызша  |
|     |үндестігі.  |   |қолдану,    |мысал келтіру |     |
|     |Дыбыс     |   |интерактивті  |       |     |
|     |үндестігі.  |   |тақта,     |       |     |
|     |Ілгерінді   |   |интернетпен   |       |     |
|     |ықпал. Кейінді|   |жұмыс      |       |     |
|     |ықпал.    |   |        |       |     |
|     |Тоғыспалы   |   |        |       |     |
|     |ықпал.    |   |        |       |     |
|     |3. Дауысты а, |   |Интерактивті  |Мысалдар   |Жазбаша, |
|     |ә, о, е, ү, ұ |   |тақта, проектор,|кетіру,    |ауызша  |
|     |әріптерінің  |   |        |аудару, сөйлем|     |
|     |емлесі.    |   |«Деңгейлеп оқыту|құрастыру   |     |
|     |       |   |технологиясын» |       |     |
|     |       |   |қолдану     |       |     |
|     |4. Лексика.  |   |Сызба нұсқа,  |Сөздіктермен |Жазбаша, |
|     |Көнерген   |   |грамматика-лық |жұмыс     |ауызша  |
|     |сөздер. Жаңа |   |оқулық,     |       |     |
|     |сөздер.    |   |электронды   |       |     |
|     |Диалект сөз. |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |Термин сөз.  |   |        |       |     |
|     |Кірме сөз.  |   |        |       |     |
|     |Кәсіби сөз.  |   |        |       |     |
|     |5. Қанатты  |   |Сызба нұсқа,  |Тұрақты    |Жазбаша, |
|     |сөздер.    |   |грамматика-лық |тіркестерді  |ауызша  |
|     |Тұрақты    |   |оқулық,     |теру.     |     |
|     |тіркес.    |   |электронды   |       |     |
|     |Мақал-мәтелдер|   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |. Нақыл сөз. |   |        |       |     |
|     |6. Сөз    |   |Сызба нұсқа,  |Үлестірмелі  |Жазбаша, |
|     |мағыналары.  |   |грамматика-лық |карточкамен  |ауызша  |
|     |Сөздің тура  |   |оқулық,     |жұмыс     |     |
|     |мағынасы.   |   |электронды   |       |     |
|     |Сөздің    |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |ауыспалы   |   |        |       |     |
|     |мағынасы.   |   |        |       |     |
|     |Сөздің көп  |   |        |       |     |
|     |мағыналығы.  |   |        |       |     |
|     |Омоним.    |   |        |       |     |
|     |Антоним.   |   |        |       |     |
|     |Синоним.   |   |        |       |     |
|     |7. Аралық   |   |Бақылау     |Тест     |Жазбаша  |
|     |бақылау жұмысы|   |тапсырмалары  |тапсырмалары-м|     |
|     |       |   |        |ен жұмыс   |     |
|     |8. Морфология.|   |Сызба нұсқа,  |Картотека теру|Жазбаша, |
|     |Сөз таптары. |   |грамматика-лық |       |ауызша  |
|     |Сөз құрамы.  |   |оқулық,     |       |     |
|     |Қосымша:   |   |электронды   |       |     |
|     |жұрнақ,    |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |жалғау.    |   |        |       |     |
|     |9. Зат есім. |   |Интерактивті  |Компьютер   |Жазбаша, |
|     |Зат есім   |   |тақта, проектор,|атауларына  |ауызша  |
|     |жасайтын   |   |        |сипаттама   |     |
|     |жұрнақтар. Зат|   |«Сын тұрғысынан |беру.     |     |
|     |есімнің    |   |ойлауды дамыту |       |     |
|     |сөйлемдегі  |   |технологиясын» |       |     |
|     |қызметі.   |   |қолдану     |       |     |
|     |Көмекші    |   |        |       |     |
|     |есімдер.   |   |        |       |     |
|     |10. Сын есім. |   |Сызба нұсқа,  |Мысалдар   |Жазбаша, |
|     |Сын есімнің  |   |грамматика-лық |келтіру.   |ауызша  |
|     |шырайлары. Сын|   |оқулық,     |       |     |
|     |есімнің    |   |электронды   |       |     |
|     |сөйлемдегі  |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |қызметі.   |   |        |       |     |
|     |11. Сан есім. |   |Интерактивті  |Үлестірме   |Жазбаша, |
|     |Сан есімнің  |   |тақта, проектор,|карточкамен  |ауызша  |
|     |сөйлемдегі  |   |        |жұмыс     |     |
|     |қызметі    |   |«Дамыта оқыту  |       |     |
|     |       |   |технологиясы»  |       |     |
|     |       |   |қолдану     |       |     |
|     |12. Есімдік. |   |Сызба нұсқа,  |Кестені    |Жазбаша, |
|     |Есімдіктің  |   |грамматика-лық |толтыру    |ауызша  |
|     |сөйлемдегі  |   |оқулық,     |       |     |
|     |қызметі.   |   |электронды   |       |     |
|     |       |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |13. Етістік. |   |Сызба нұсқа,  |Үлестірмелі  |Жазбаша, |
|     |Есімше мен  |   |грамматика-лық |карточкамен  |ауызша  |
|     |көсемше. Етіс |   |оқулық,     |жұмыс     |     |
|     |категориясы. |   |электронды   |       |     |
|     |Етістіктің  |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |шақтары.   |   |        |       |     |
|     |Етістіктің  |   |        |       |     |
|     |райлары.   |   |        |       |     |
|     |Етістіктің  |   |        |       |     |
|     |сөйлемдегі  |   |        |       |     |
|     |қызметі.   |   |        |       |     |
|     |14. Үстеу.  |   |Сызба нұсқа,  |Мысалдар теру.|Жазбаша, |
|     |Үстеудің   |   |грамматика-лық |       |ауызша  |
|     |сөйлемдегі  |   |оқулық,     |       |     |
|     |қызметі.   |   |электронды   |       |     |
|     |Үстеудің   |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |емлесі.    |   |        |       |     |
|     |15. Шылау.  |   |Интерактивті  |Газет     |Жазбаша, |
|     |Еліктеуіш сөз.|   |тақта, проектор,|мақаларынан  |ауызша  |
|     |Одағай.    |   |        |одағай,    |     |
|     |       |   |«Саралап даралап|еліктеуіш   |     |
|     |       |   |оқыту      |сөздерге   |     |
|     |       |   |технологиясы»  |мысалдар теру.|     |
|     |       |   |қолдану     |       |     |
|     |16. Аралық  |   |Бақылау     |Тест     |Жазбаша  |
|     |бақылау жұмысы|   |тапсырмалары  |сұрақтарына  |     |
|     |       |   |        |жауап беру  |     |
|     |18. Сөз    |   |Сызба нұсқа,  |Дыбыстардың  |Жазбаша, |
|     |тіркестері,  |   |грамматика-лық |жіктелуі   |ауызша  |
|     |сөздердің   |   |оқулық,     |       |     |
|     |байланысу   |   |электронды   |       |     |
|     |тәсілдері, сөз|   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |тіркесінің  |   |        |       |     |
|     |түрлері,   |   |        |       |     |
|     |есімді және  |   |        |       |     |
|     |етістікті сөз |   |        |       |     |
|     |тіркестер   |   |        |       |     |
|     |19.      |   |Сызба нұсқа,  |Ықпал     |Жазбаша, |
|     |Сөйлемдердің |   |грамматика-лық |түрлеріне   |ауызша  |
|     |құрылысына  |   |оқулық,     |мысал келтіру |     |
|     |қарай     |   |электронды   |       |     |
|     |бөлінетін   |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |түрлері,   |   |        |       |     |
|     |сөйлемдердің |   |        |       |     |
|     |айтылу    |   |        |       |     |
|     |мақсатына   |   |        |       |     |
|     |қарай     |   |        |       |     |
|     |бөлінетін   |   |        |       |     |
|     |түрлері, жай |   |        |       |     |
|     |сөйлем    |   |        |       |     |
|     |20. Сөйлем  |   |Сызба нұсқа,  |Мысалдар   |Жазбаша, |
|     |мүшелері,   |   |грамматика-лық |кетіру,    |ауызша  |
|     |сөйлемнің   |   |оқулық,     |аудару, сөйлем|     |
|     |тұрлаулы   |   |электронды   |құрастыру   |     |
|     |мүшелері,   |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |тұрлаусыз   |   |        |       |     |
|     |мүшелер.   |   |        |       |     |
|     |21. Сөйлемнің |   |Сызба нұсқа,  |Сөздіктермен |Жазбаша, |
|     |біріңғай   |   |грамматика-лық |жұмыс     |ауызша  |
|     |мүшелері,   |   |оқулық,     |       |     |
|     |жалпылауыш  |   |электронды   |       |     |
|     |мүше,     |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |айқындауыш  |   |        |       |     |
|     |мүше     |   |        |       |     |
|     |22. Жай    |   |Сызба нұсқа,  |Тұрақты    |Жазбаша, |
|     |сөйлемнің   |   |грамматика-лық |тіркестерді  |ауызша  |
|     |түрлері, жалаң|   |оқулық,     |теру.     |     |
|     |сөйлем мен  |   |электронды   |       |     |
|     |жайылма    |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |сөйлем, жақты,|   |        |       |     |
|     |жақсыз сөйлем,|   |        |       |     |
|     |толымды және |   |        |       |     |
|     |толымсыз   |   |        |       |     |
|     |сөйлем, атаулы|   |        |       |     |
|     |сөйлем    |   |        |       |     |
|     |23. Құрмалас |   |Сызба нұсқа,  |Үлестірмелі  |Жазбаша, |
|     |сөйлем,    |   |грамматика-лық |карточкамен  |ауызша  |
|     |олардың    |   |оқулық,     |жұмыс     |     |
|     |түрлері    |   |электронды   |       |     |
|     |       |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |24. Салалас  |   |Бақылау     |Тест     |Жазбаша  |
|     |құрмалас   |   |тапсырмалары  |тапсырмалары-м|     |
|     |сөйлем,    |   |        |ен жұмыс   |     |
|     |олардың    |   |        |       |     |
|     |түрлері,   |   |        |       |     |
|     |түсіндірмелі |   |        |       |     |
|     |салалас    |   |        |       |     |
|     |25. Аралық  |   |        |       |тест   |
|     |бақылау жұмысы|   |        |       |     |
|     |26. Қарсылықты|   |Сызба нұсқа,  |Компьютер   |Жазбаша, |
|     |салалас,   |   |грамматика-лық |атауларына  |ауызша  |
|     |себеп-салдар |   |оқулық,     |сипаттама   |     |
|     |салалас,   |   |электронды   |беру.     |     |
|     |талғаулы   |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |салалас,   |   |        |       |     |
|     |кезектес   |   |        |       |     |
|     |салалас    |   |        |       |     |
|     |27. Сабақтас |   |Сызба нұсқа,  |Мысалдар   |Жазбаша, |
|     |құрмалас   |   |грамматика-лық |келтіру.   |ауызша  |
|     |сөйлем,    |   |оқулық,     |       |     |
|     |олардың    |   |электронды   |       |     |
|     |түрлері,   |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |шартты    |   |        |       |     |
|     |бағыныңқылы  |   |        |       |     |
|     |салалас    |   |        |       |     |
|     |28. Қарсы   |   |Сызба нұсқа,  |Үлестірме   |Жазбаша, |
|     |бағыныңқылы  |   |грамматика-лық |карточкамен  |ауызша  |
|     |сабақтас,   |   |оқулық,     |жұмыс     |     |
|     |себепбағыныңқы|   |электронды   |       |     |
|     |лы сабақтас, |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |мезгіл    |   |        |       |     |
|     |бағыныңқылы  |   |        |       |     |
|     |сабақтас,   |   |        |       |     |
|     |қимыл-сын   |   |        |       |     |
|     |бағыныңқылы  |   |        |       |     |
|     |сабақтас,   |   |        |       |     |
|     |мақсат    |   |        |       |     |
|     |бағыныңқылы  |   |        |       |     |
|     |сабақтас   |   |        |       |     |
|     |29. Көп    |   |Сызба нұсқа,  |Кестені    |Жазбаша, |
|     |бағыныңқылы  |   |грамматика-лық |толтыру    |ауызша  |
|     |сабақтас   |   |оқулық,     |       |     |
|     |құрмалас   |   |электронды   |       |     |
|     |сөйлем, көп  |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |бағыныңқылы  |   |        |       |     |
|     |сабақтас   |   |        |       |     |
|     |30. Аралас  |   |Сызба нұсқа,  |Үлестірмелі  |Жазбаша, |
|     |құрмалас   |   |грамматика-лық |карточкамен  |ауызша  |
|     |сөйлем,    |   |оқулық,     |жұмыс     |     |
|     |олардың    |   |электронды   |       |     |
|     |түрлері    |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |31. Диалог,  |   |Сызба нұсқа,  |Мысалдар теру.|Жазбаша, |
|     |монолог    |   |грамматика-лық |       |ауызша  |
|     |       |   |оқулық,     |       |     |
|     |       |   |электронды   |       |     |
|     |       |   |оқулық, тақта  |       |     |
|     |32. Автор   |   |Сызба нұсқа,  |Газет     |Жазбаша, |
|     |сөзі, төл сөз,|   |грамматика-лық |мақаларынан  |ауызша  |
|     |төлеу сөз   |   |оқулық,     |одағай,    |     |
|     |       |   |электронды   |еліктеуіш   |     |
|     |       |   |оқулық, тақта  |сөздерге   |     |
|     |       |   |        |мысалдар теру.|     |
|     |33. Тыныс   |   |Бақылау     |Тест     |Жазбаша  |
|     |белгілері,  |   |тапсырмалары  |сұрақтарына  |     |
|     |нүкте, қос  |   |        |жауап беру  |     |
|     |нүкте, көп  |   |        |       |     |
|     |нүкте, нүктелі|   |        |       |     |
|     |үтір, үтір,  |   |        |       |     |
|     |тире,     |   |        |       |     |
|     |тырнақша,   |   |        |       |     |
|     |жақша.    |   |        |       |     |
|     |34. Аралық  |   |        |       |Жазбаша  |
|     |бақылау жұмысы|   |        |       |     |


   7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ


                    Кесте 4
|Оқулықтардың, оқу   |Саны     |Студенттердің |Қамтамасыз ету  |
|құралдарының атауы   |       |саны      |пайызы      |
|1           |2       |3       |4        |
|1. Бектұров Ш. Қазақ  |1       |6       |20%       |
|тілі. Алматы: Мектеп, |       |        |         |
|1992. – 223 б.     |       |        |         |
|2. Жас толқын. Қазақ  |4       |6       |80%       |
|тілі. Электронды    |       |        |         |
|оқулығы. - Алматы,   |       |        |         |
|2004.         |       |        |         |
|3. Жиенбаев С.,    |2       |6       |40%       |
|Бегалиев Г., Уюкбаев И.|       |        |         |
|Қазақ тілі. - Алматы, |       |        |         |
|2000.         |       |        |         |
|4. Оралбаева Н.,    |5       |6       |100%       |
|Әбдіғалиева Т.,    |       |        |         |
|Шалабаев Б. Практикалық|       |        |         |
|қазақ тілі. - Алматы, |       |        |         |
|2002.         |       |        |         |
|5. Түймебаев Ж.Қ. Қазақ|2       |6       |40%       |
|тілі (грамматикалық  |       |        |         |
|анықтағыш). - Алматы, |       |        |         |
|2008.         |       |        |         |
|6. Сейітова Ш.Б. Ана  |3       |6       |60%       |
|тілі – асыл қазынаң. - |       |        |         |
|Семей, 2007.      |       |        |         |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР

   1. Негізгі әдебиеттер
   8.1.1 Бектұров Ш. Қазақ тілі. Алматы: Мектеп, 2002. – 223 б.
   8.1.2 Күзекова З., Қарақұсова Г. Қазақ тілі /Жоғары оқу орындарының
экономика факультеттеріне арналған орташа жіне жалғастырушы топтар үшін/. -
Алматы, 2001.
   8.1.3 Жас толқын. Қазақ тілі. Электронды оқулығы. - Алматы, 2004.
   8.1.4 Жиенбаев С., Бегалиев Г., Уюкбаев И. Қазақ тілі. - Алматы, 2000.
   8.1.5 Құлмағанбетова Б., Елемесова Ж. Қазақ тілін үйренушілерге көмек.
- Алматы, 2001.
    8.1.6 Оралбаева Н., Әбдіғалиева Т., Шалабаев Б. Практикалық қазақ
тілі. - Алматы, 2002.
   8.1.7 Қалиев Ғ., Оралбаева Н., Бейсенбаева К., Хасанова С., Әбілқаев
А., Шалабаев Б. Қазіргі қазақ тілі /лабораториялық жұмыстар/. - Алматы,
2000.
   8.1.8 Түймебаев Ж.Қ. Қазақ тілі (грамматикалық анықтағыш). - Алматы,
2008.
   8.1.9 Сейітова Ш.Б. Ана тілі – асыл қазынаң. - Семей, 2007.
   8.1.10 Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики. М.: Наука. Гл. ред.
восточной литературы, 2007.-183с.
   8.1.11 Оралбаева Н. Практикалық қазақ тілі.- Алматы, 2009.
   8.1.12 Қалиев Ғ., Хасанова С. Қазіргі қазақ тілі (лабораториялық
жұмыстар). - Алматы, 2004.
   8.1.13 Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілі. - Алматы, 2007.
Пәндер