Файл қосу


Сызықсыз жүйе оптимизациясы|Қазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi           |
|Шәкәрiм атындағы Семей Мемлекеттiк университетi               |
|3-деңгейлi АӘК құжаты    |ОӘК       |              |
|               |         |ОӘК            |
|               |         |042-14-02-03.1.20.68/02-201|
|               |         |3             |
|ПОӘК             | №1 баспа    |              |
|«Автоматты басқарудың    |         |              |
|сызықсыз жүйе» пәнінен    |         |              |
|студенттерге арналған жұмыс |         |              |
|бағдарламасы         |         |              |

        «Автоматты басқарудың сызықсыз жүйе» пәнінен

          СТУДЕТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


       5В070200 Автоматтандыру және басқару мамандығы үшiн

                 Семей
                 2013Алғы сөз

1 Құрастырған
   Құрастырушы  Секербаева А.Б., «Автоматика  және  электротехника»
кафедрасының аға оқытушысы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті
  «    »          2013 ж.

2 Талқыланды
   2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
  нің «Автоматика және электротехника» кафедрасы отырысында қарастырылды.
   Хаттама №     «    »        2013 ж.
   Кафедра меңгерушісі __________ А.Д. Золотов
  2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.
   Хаттама № ___ «_____» ____________________ 2013 ж.
   Төрағасы __________ Р.С.Бекбаева

3 бекітілді
   Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге
ұсынылды және мақұлданды.
   Хаттама № ___ «___»______________2013ж.


   ОӘК төрағасы_______________Г.К.Искакова

4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

  Мазмұны|1  |Жалпы жағдайы                           |4  |
|2  |Пән бойынша әдістемелік нұсқау                  |5  |
|3  |Курс ережесі және форматы                     |5  |
|4  |Бағалау ережесі                          |6  |
|5  |Сабақ түрі бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу      |7  |
|6  |СОӨЖ және СӨЖ мазмұны                       |9  |
|7  |Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі          |12 |

  1. Жалпы жағдайлар

      • Оқытушының тегi, аты-жөнi – Секербаева Әлия Болатқызы, аға
       оқытушы
      • Кафедра – Автоматика және электротехника;
      • Ақпарат – тел: 35-84-38, № 1 оқу ғимараты, кабинет № 701;
      • Сабақ өткiзу орны – аудитория №
      • Пәннiң атауы – «Автоматты басқарудың сызықсыз жүйе»;
      • Кредит саны – 3;
      • Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер 1-кестеде көрсетiлген:
           Оқу жоспарынан алынған мәлiметтер


1 кесте

|Курс  |Семестр                |Кредит              |
|    |                    |саны               |
|    |                    |Д  |П  |Л  |СОӨЖ  |СӨЖ   |
|    |3                   |4  |5  |6  |7   |8    |
|Тақырып|Сызықсыз жүйенің анықтамасы      |1  |   |   |    |    |
|    |Сызықсыз жүйелердің негізгі      |   |   |   |    |    |
|№1.1.1 |ерекшеліктері және есептері      |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Сызықсыз жүйелердің негізгі      |   |   |   |    |2    |
|№1.1.2 |ерекшеліктері және есептері      |   |   |   |    |    |
|    |№1 лабораториялық жұмыс        |   |   |1  |2   |    |
|    |Simulink(MATLAB) программасымен танысу |   |   |   |    |    |
|    |MATLAB жүйесiмен жұмыс iстеу негiздерi|   |   |   |    |    |
|    |Барлығы:                |1  |   |1  |2   |2    |
|Тақырып|Типтік сызықсыздық, олардың статикалық |1  |   |   |    |    |
|    |және уақыттық сипаттамалары      |   |   |   |    |    |
|№2.1.1.|                    |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Сызықсыз буындардың тізбекті және   |   |   |   |2   |    |
|    |параллель               |   |   |   |    |    |
|№2.1.2 |қосылыстарының статикалық       |   |   |   |    |    |
|    |сипаттамаларын анықтау         |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Амплитуданы және жиілікті анықтау   |1  |   |   |    |    |
|    |                    |   |   |   |    |    |
|№2.1.3 |                    |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Автоматты реттеу жүйесін талдау және  |   |   |   |2   |2    |
|    |есептеу элементтері          |   |   |   |    |    |
|№2.1.4 |                    |   |   |   |    |    |
|    |№2 лабораториялық жұмыс Сызықсыз жүйе |   |   |2  |    |    |
|    |оптимизациясы             |   |   |   |    |    |
|    |Барлығы:                |2  |   |2  |4   |2    |
|Тақырып|Бірінші жуықтау теңдеуі, оларды    |1  |   |   |    |    |
|    |линеаризация лау және         |   |   |   |    |    |
|№3.1.1.|тұрақтылықтыззерттеуге қолдану     |   |   |   |    |    |
|    |(Ляпуновтың бірінші- екінші тәсілдері) |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Ляпунов функцияларын таңдау мысалдары |1  |   |   |4   |    |
|    |                    |   |   |   |    |    |
|№3.1.2 |                    |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Ляпуновтың екінші (тура) әдісі     |1  |   |   |    |1    |
|    |                    |   |   |   |    |    |
|№3.1.3 |                    |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Абсалютті орнықтылық          |   |   |4  |    |    |
|    |                    |   |   |   |    |    |
|№3.1.4 |                    |   |   |   |    |    |
|    |№1 практикалық жұмыс          |   |2  |   |2   |4    |
|    |Фазалық жазықтықта қозғалысты бейнелеу|   |   |   |    |    |
|    |№2 практикалық жұмыс          |   |3  |   |    |4    |
|    |Айнымалы құрылымдық жүйе       |   |   |   |    |    |
|    |№3 лабораториялық жұмыс        |   |   |2  |    |1    |
|    |Екінші ретті жүйелердің фазалық    |   |   |   |    |    |
|    |портреттері              |   |   |   |    |    |
|    |Барлығы:                |3  |5  |2  |10   |10   |
|Тақырып|Попов тұрақтылығын анықтаудың жиіліктік|1  |   |   |    |2    |
|    |тәсілдері               |   |   |   |    |    |
|№4.1.1 |                    |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Попов тәсілінің геометриялық      |2  |   |   |2   |2    |
|    |интерпретациясы            |   |   |   |    |    |
|№4.1.2 |                    |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Импульсті автоматты басқару жүйесі   |2  |   |   |    |    |
|ып   |                    |   |   |   |    |    |
|№4.1.3 |                    |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Амплитудалы– импульсті модуляциялы   |   |   |   |4   |1    |
|    |басқаур жүйе сапасын зерттеу.     |   |   |   |    |    |
|№4.1.4 |                    |   |   |   |    |    ||Тақырып|Реттеу жүйесінің параметрін бағалау  |   |   |   |4   |2   |
|    |және құрылымдарын алдын ала таңдау  |   |   |   |    |    |
|№4.1.5 |                   |   |   |   |    |    |
|    |№4 лабораториялық жұмыс       |   |   |2  |    |    |
|    |Көп контурлы АРЖ есебі және моделі . |   |   |   |    |    |
|    |Барлығы:               |5  |   |2  |10   |7   |
|Тақырып|Типтік технологиялық процесті     |1  |   |   |    |    |
|    |автоматтандыру            |   |   |   |    |    |
|№5.1.1 |                   |   |   |   |    |    |

|Тақырып|Автоматтандыру жүйесін таңдау тізбегі |   |   |   |    |2   |
|    |                   |   |   |   |    |    |
|№5.1.2 |                   |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Негізгі технологиялық процестерді   |   |   |   |4   |2   |
|    |реттеу                |   |   |   |    |    |
|№5.1.3 |                   |   |   |   |    |    |
|    |№5 лабораториялық жұмыс        |   |   |2  |4   |    |
|    |Аралас автоматты реттеу жүйе есебі  |   |   |   |    |    |
|    |және моделі              |   |   |   |    |    |
|    |№6 лабораториялық жұмыс        |   |   |2  |4   |    |
|    |Каскадтты автоматты реттеу жүйе және |   |   |   |    |    |
|    |моделі.                |   |   |   |    |    |
|    |Барлығы:               |1  |   |4  |12   |4   |
|Тақырып|Араластыру жылу алмастырғышын реттеу |1  |   |   |    |    |
|    |                   |   |   |   |    |    |
|№6.1.1 |                   |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Өзара байланысты реттеу жүйесі. Екі  |1  |   |   |    |4   |
|    |позициялы етту жүйесі.        |   |   |   |    |    |
|№6.1.2 |                   |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Негізгі технологиялық изометрлерді  |1  |   |   |    |4   |
|    |реттеу.                |   |   |   |    |    |
|№6.1.3 |                   |   |   |   |    |    |
|Тақырып|Екі позициялы реттеу жүйесі      |   |   |   |4   |4   |
|    |Жылу процессорларын реттеу      |   |   |   |    |    |
|№6.1.4 |                   |   |   |   |    |    |
|    |№7 лабораториялық жұмыс        |   |   |2  |3   |    |
|    |Дискретті логикалық жүйені зерттеу.  |   |   |   |    |    |
|    |№8 лабораториялық жұмыс       |   |   |2  |    |    |
|    |Типтік автоматтандырылған реттеу   |   |   |   |    |    |
|    |жүйесі үшін микропроцессорлық реттегіш|   |   |   |    |    |
|    |прграммаларын құру және реттеу.    |   |   |   |    |    |
|    |№3 практикалық жұмыс         |   |3  |   |    |4   |
|    |Нысан қасиетін эксперименталды анықтау|   |   |   |    |    |
|    |№4 практикалық жұмыс         |   |2  |   |    |2   |
|    |Автоматты реттегіштер типін таңдау.  |   |   |   |    |    |
|    |№5 практикалық жұмыс         |   |3  |   |    |2   |
|    |Реттегіш параметрлерінің       |   |   |   |    |    |
|    |настройкаларын анықтау.        |   |   |   |    |    |
|    |№6 практикалық жұмыс         |   |2  |   |    |    |
|    |Бір контурлы автоатты реттеу жүйе   |   |   |   |    |    |
|    |есебі.                |   |   |   |    |    |
|    |Барлығы:               |3  |10  |4  |7   |20   |
|    |Курс бойынша барлығы:         |15  |15  |15  |45   |45   |
   6 ОСӨЖ және СӨЖ


  Кередитттiк жүйеде оқу студентттердiң өз бетiмен  жұмыс iстеуге,
сонымаен қатар үй жұмысын орындауда бiлiм сапасын жетiлдiредi.
  Студенттiң мұғалiммен жасаған жұмысы – кредиттiк жүйеде оқу формасының
бiр түрi. Студенттiң өзiндiк жұмысы және оқытушымен бiрiгiп жасайтын жұмыс
жоспары 4 кестеде көрсетiлген.


              ОСӨЖ және СӨЖ жоспары
3 - кесте
|ОСӨЖ                      |СӨЖ              |
|Сабақта         |Сабақтан тыс      |               |
|Сызықсыз жүйенің негізгі|Негiзгi түсiнiктемелер |Сызықысз топтардың тізбектей |
|ерекшеліктері      |мен анықтамалар    |және параллель жалғанған   |
|            |            |статикалық сипаттама     |
|            |            |анықтамасы.          |
| Ляпунов функциясын   |Попов әдісінің     |Фазалық траекториялардың   |
|тааңдау мысалдары.   |геометриялық      |жуықтау және дәлдік әдісі   |
|            |интерпретациясы    |               |
|Релелік топтың     | Қаныққан сызықсыз топ |Сызықсыз жүйенің фазалық   |
|гармоникалық      |және сезімталдық емес |бейнеленуі          |
|линеаризация      |тобымен, релелік топтың|               |
|коэффициенті.      |гармоникалық      |               |
|            |линеаризация      |               |
|            |коэффициенті      |               |
|Эксперименттi өтпелi  |Типтiк топтар және   | 3.2 ЕСЕПТІК-ГРАФИКАЛЫҚ    |
|процесс негiзiнде типтiк|олардың уақыттық және |ТАПСЫРМА           |
|топпен нақ нысан    |жиiлiктiк       |               |
|аппроксимациясы.    |сипаттамалары.     |               |
|Жекелеген топтың берiлiс|Құрылымдық сұлбаның  |Нысанның берiлiс функциясы.  |
|функциясы бойынша    |эквиваленттi түрленуi. |Нысанның уақыттық және    |
|жүйенiң берiлiс     |            |жиiлiктiк сипаттамасы.    |
|функциясын анықтау   |            |               |
|Сызықсыз жүйені     |vissim программасының |Құрылымдық сұлбаны түрлендiру |
|талдаудың жуықтау әдісі |көмегiмен уақыттық   |               |
|            |сипаттамсын салу    |               |
|Тұйық жүйедегi кездейсоқ|Типтiк динамикалық топ:|Кездейсоқ процестер және   |
|дабыл.         |vissim программасының |олардың сипаттамалары.    |
|            |көмегiмен жиiлiктiк  |               |
|            |сипаттамсын салу    |               |
| Винера-Хопфа теңдеуi, |Логарифмдiк жиiлiк   |Дискретті автоматикалық жүйе |
|оны шешу әдiсi.     |сипаттама бойынша   |элементінің аналитикалық   |
|            |орнықтылықтыанықтау  |түсіндірмесі, басқарушы ЭЕМ, |
|            |            |сандық сигнал түрлендіргіштері|
|Тізбектей жалғанған   |Жүйе орнықтылығына   |Жиiлiктiк критериi бойынша  |
|топтың беріліс функциясы|дискреттілік интервал |орнықтылықты зерттеу     |
|және кері байланысты  |әсері.         |               |
|жүйе          |            |               |
|Соңғы ұзақтықтағы өтпелі|Найквист критериi   |АОЖ шығысында орнта квадраттық|
|процесс.        |бойынша орнықтылықты  |қатесiн шешу.         |
|            |зерттеу.        |               |
|ЛЖС бойынша АБЖ     |Сызықты АРЖ орнықтылығы|Орнықтылықтың жиiлiктiк    |
|орнықтылығын анықтау  |            |критериі           |
|Сапаның интегралдық   |Статикалық және    |Өтпелi процестердi салудың  |
|критериi.        |астатикалық жүйелер.  |дәлдiк әдiсi.         |
|Ұлғайтылған жиiлiк   |Сызықсыз импульті   |Сапаның жанама көрсеткiштерi |
|сипаттама жөнiнде    |жүйелер        |(орнықтылық және тербелiс   |
|түсiнiк         |            |дәрежесi).          |
|Реттеу сапасын бағалау |АРЖ дәлдiгiн жоғарлату |Кездейсоқ керi әсер көмегiмен |
|            |            |оптималды настройка есебi.  |
|Автоматты жүйе. Жүйе  |Тiзбектей қосу кезiнде |Керi байланысты енгiзу    |
|параметрлерiнiң оған  |интегралдаушы топтың  |әдiсiмен парметрлердi өзгерту.|
|әсерi.         |орнықтылығының өзгеруi.|               |
Пәндер