Файл қосу


Балықтар ауруларыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
                МИНИСТІРЛІГІ
         СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ
               МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ | |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты          |ПОӘК     |ПОӘК 042.18-24.1.   |
|                     |       |56/01- 2013ж.     |
|«Терісі бағалы аңдардың, құстардың және |№1басылым  |           |
|балықтың арнайы патологиясы мен емі»   |18.09.2013ж. |           |
|пәнінің магистранттарға арналған оқу   |       |           |
|әдістемелік бағдарлама кешені      |       |           |       6МВМ120100 «Терісі бағалы аңдардың, құстардың және
        балықтың арнайы патологиясы мен емі» пәнінен
              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
           ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                 Семей 2013

                 Алғы сөз

    1 ӘЗІРЛЕНДІ
  Құрастырғандар: Тойкина Г.Н., ветеринария ғылымдарының кандидаты, Семей
қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық
медицина» кафедрасының профессоры м. а.
    Билялов Е.Е., ветеринария ғылымдарының кандидаты, Семей қаласының
Шәкәрім атындағы мемлекеттік  университетінің «Ветеринариялық медицина»
кафедрасының аға оқытушысы

                               28.08. 2013 ж.


      2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

   2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің
«Ветеринариялық медицина» кафедрасының отырысында
03.09. 2013жыл, № 1 хаттама.


Кафедра меңгерушісі, профессор м.а.
Г.Тойкина


   2.2Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
« 09 » 09 2013 жыл, № 1 хаттама


Төрайымы
       А. Тлеубаева      3 БЕКІТІЛДІ


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға
мақұлданған және ұсынылған.
« 18 » 09 2013 жыл, № 1хаттама


ОӘК төрайымы, ОӘЖ проректоры       Г. Искакова

   4 АЛҒАШҚЫ ЕНГІЗІЛУІ
                  Мазмұны
1. Қолданылу саласы
2. Нормативтік сілтемелер
3. Жалпы ереже
4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль)
5. Магистранттардың өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі
6. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтылу картасы
8. Әдебиеттер    ҚОЛДАНУ САЛАСЫ   6МВМ120100 «Терісі бағалы аңдардың, құстардың және балықтың  арнайы
патологиясы мен емі» пәнінің бағдарламасы, оқу-әдістемелік кешеннің құрамы
және  дәстүрлі  оқу  шығармашылық  үрдісті  жүргізудегі  әдістемелік
ұйымдастырудың негізі болып табылады.

   2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


   6МВМ120100 «Терісі бағалы аңдардың, құстардың және балықтың  арнайы
патологиясы мен емі» пәнінің оқытушыларға арналған осы бағдарламасы келесі
құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес оқу үрдісін ұйымдастыруды
белгілейді:
   - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080
қаулысымен бекітілген «Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  жалпыға
міндетті жоғары білім беру стандарты». Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 1-бөлім. Магистратура 
   - Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу мамандықтары пәндерінің типтік
оқу бағдарламасын әзірлеу және ұйымдастырудың әдістемелік нұсқамалары.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 11 қараша 2009
жыл № 514 бұйрығымен бекітілген.
   - 042-МУ-4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқу - әдістемелік
бағдарлама кешенін әзірлеу және ұйымдастырудың жалпы талаптары»;
   - 042-2.01-2013 Құжатталу «Пәннің оқу - әдістемелік  бағдарлама
кешенінің құрылымы мен мазмұны»


   3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

   1. Пәннің қысқаша мазмұны:
   «Терісі бағалы аңдардың, құстардың және балықтың  арнайы патологиясы
мен емі» пәні – атауының мазмұнында көрсетілген тіршілік иелерінің адамзат
өміріндегі маңыздылығына байланысты арнайы шаруашылықтарда өсіру  және
белгілі бір мақсатпен оларды өздеріне тиесілі табиғи ортасынан ажыратып,
қолда асырау немесе шектеулі (қоршаған аумақта) үй және аула жағдайындағы
жаңа ортаға бейімделуі барысында туындайтын биологиялық қажеттіліктердің
орнын толтыру мақсатында  көрсетілетін  ветеринариялық  іс  шаралардың
маңыздылығын, жеке мәселелердің шешімін табу қабілеттілігін жетілдіру және
тұжырымдамалық, аналитикалық, логикалық ойлау дағдыларын оқытып үйретеді.
   Сонымен қатар, жануарлар әлемі мен жоғарыда көрсетілген тіршілік
иелерінің бір-бірінен  биологиялық,  анатомо-физиологиялық  ерекшелігіне
байланысты Қазақстан Республикасының Заңы, нормативтік құқықтық актілерімен
реттеліп отыруындағы қағидалар талаптарына сай олар өз тіршілік ортасы мен
табиғи аумақтарындағы қорғалу және оны алуды таныстырады. Мысалы – асыл
тұқымды бал аралары шаруашылығының төңірегінде 7 шақырым радиуста қорғау
учаскелері белгіленеді, олардың аумағына басқа тұқымды бал аралар мен
аналық бал араларын, сондай-ақ шығу тегі белгісіз бал аралар мен аналық
араларын әкелуге тиым салынады.
   Тіршілік иелеріне сыртқы ортаның био және абиотикалық факторлар
әсерінен туындайтын дербес организмдегі патологиялық процессті  ғылыми
негізде түсінуді оқытады. Себебі көптеген жұқпалы емес аурулар негізінен
өмір сүру ортасының өзгеруі және азық түрі баланысының сақталмауынан,
күйзеліс жағдайы нәтижесінде дамитыны заңдылық. Бұл аурулардың клиникалық
белгілері жасырын өтеді.
   Осы себепті диагностика барысында  –  байқалатын  белгілер  мен
патологоанатомиялық  тексеру,  лабораториялық  зерттеу,  биологиялық
субстраттарды, азық, су және қосымша азықты да тексеру, зерттеу нәтижелерін
салыстырып, ауруды ажыратып, диагнозды нақты қоюға көмектеседі. Сонымен
қатар оларды тексеру техникасымен емдеу және сақтандыру технологиясын
меңгере білуді үйретеді. Мысалы,  диспансеризацияны  өткізу  барысында
линейлік, гибридтік тұқымдық бағыты тексеріледі. Себебі бұл жануарлар
әлеміндегі тіршілік иелерінің өзі де тіршілік ортасы да өте күрделі деп
айтуға болады.
   Осыған орай клиникалық зерттеудің мақсатымен - түрлі  әдістерді
қолдануда  бұл  ерекшеліктер  ескеріліп  табиғи  орта,  экологиялық,
ихтиологиялық  және  гидробиологиялық  гидрорежимдік,  гидрохимиялық
факторлардың әсер ету мүмкіндіктері қарастырылады. Сонымен қатар, мамандық
этикасы мен деонтологиялық қағиданы сақтауға тәрбиелейді.


   2. Пәнді оқудың мақсаты:


   Терісі бағалы аңдар, құстар, балықтар және аралардың  ауруларын
анықтап жетістіктегі тиімді ветеринариялық іс шараларды көрсетуді үйрену
және оның алдын алу барысында қазіргі кездегі клиникалық, лабораториялық
және  арнайы зерттеу әдістерін  меңгеруіне, лайықталған  мәліметтерді
жинақтап және талқылап, әсер етуші факторларға организмнің  анатомиялық-
физиологиялық ерекшеліктерін  бағалау және қажетті  көмек  шараларын
қарастыруды үйрену. Сондай-ақ, ғылыми деректемелер, анықтама мен сілтемелер
мәліметтері бойынша өзіндік ғылыми ой тұжырымдамасы тұрғысындағы ой пікірді
жасай алуды үйрену болып табылады.


   3.  Пәнді оқытудың негізгі мақсаты:
   Аң, құс, балық және аралардың халық игілігіндегі және қоршаған
ортадағы  биологиялық,  экологиялық,  эстетикалық  т.б.  маңыздылығына
байланысты олардың сақталуына,  көбеюіне  кедергі  келтіретін  әртүрлі
аурулардан сақтау, емдеу шараларын іске асырудың методологиясын  және
теориялық  тәжірибелік  негізін  меңгерту.  Сонымен  қатар,  дербес
мамандандырылған шаруашылықтар  құрып  және  дамыту  арқылы  еліміздің
әлеуметтік-экономикалық жағдайларына үлес қосуға дайын болуды үйретеді.   3.4 Пәнді оқу нәтижесінде магистрант білу керек:
     - Жануарлар әлемін тану және организмінің дербес жүйелерінің
қызметін зерттеу барысында анықталатын  көрсеткіштерді  тану,  олардың
табиғатпен және  тіршілік  ортасының  өз  ара  үйлесімділігін  түсіну
методологиясын;
   - Ветеринария ғылымының заманауи ғылыми-техникалық жетістіктеріне
сәйкес қалыптасқан әртүрлі клиникалық және зертханалық /диагностикалық/
әдістемеліктерді қолдана білуді;
   - Морфобиохимиялық зерттеу әдістерін жүргізе алуды;
   - Сынамаларды алу, тасымалдау, сақтау тәсілдерін үйрену;
   - Қанның морфологиялық,  сары  суы  құрамының  иммунобиологиялық
көрсеткіштерін анықтай алуды;
   -Лабораториялық диагностикумдармен  жұмыс істеу;
   - Организмнің дербес жүйелер қызметін тексеру қажетіне қарай алынатын
биосынамлар қажеттілігін таңдай алуды;
   -Электрокардиография, фонокардиография, ультра дыбыстық аппараттарын
және басқа да клиникалық тексеру барысында қолданылатын техникалармен жұмыс
істей отырып, зерттеу нәтижелерін, тұжырымдарын шығаруды білу.

   3.5 Курстың пререквизиттері:

   Жұқпалы емес ішкі аурулар, клиникалық балау рентгенологиясымен;
      Паразитология және инвазиялық аурулар; жануарлар патологиясы;
індеттану және індеттік аурулар.


   3.6 Курстың постреквизиттері:


   Жоқ.   3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

                                   Кесте 1
|Курс |Семестр |Несие |Дәріс |Зерт |МОӨЖ |МӨЖ  |Барлығы |Қорытынды   |
|   |     |    |(сағ) |(сағ) |(сағ) |(сағ) |(сағ)  |бақылаудың  |
|   |     |    |   |   |   |    |    |түрі     |
|1   |2    |3   |30  |15  |22,5 |67,5  |135   |Емтихан    |     4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

                                   Кесте 2

|Тақырыптың аталуы және оның мазмұны                  |Сағат |
|                                   |саны |
|Дәріс сабақтар        |Зертханалық сабақтар          |   |
|1               |2                   |3   |
|Модуль 1 Терісі бағалы аңдарға ветеринариялық-биологиялық таным       |
|Кіріспе: Аң, шаруашылғы мен |Терісі бағалы аңдармен жұмыс істеу   |1  |
|кәсіпшілігінің маңыздылығы  |барысындағы техника қауіпсіздігі.    |   |
|Терісі бағалы аңдардың тыныс |Табиғи ортадағы және асыранды аңдарда |1  |
|жолдарының аурулары      |кездесетін тыныс жолдары ауруларын   |   |
|               |тексерудің зертханалық негізі.     |   |
|Терісі бағалы аңдардың ас   |Табиғи ортадағы және асыранды аңдарда |1  |
|қорыту жолдарының ауруларының |кездесетін ас қорыту жолдарының     |   |
|дамуы, емдеу және алдын алу. |ауруларын тексерудің зертханалық негізі.|   |
|               |Қорытынды бақылау.           |   |
|Жабайы және қолда асырайтын  |Ас қорыту жүйесін клиникалық тексерудің |1  |
|аңдардың ас қорыту аурулары. |зертханалық негізі. Қорытынды сабақ.  |   |
|Терісі бағалы аңдардың зат  |Зат алмасу ауруларын зертханалық тексеру|   |
|алмасу аурулары        |                    |   |
|Терісі бағалы аңдардың жүйке |Жүйке жүйесі ауруларын зертханалық   |   |
|жүйесі аурулары.       |тексерудің маңызы.           |   |
|Модуль 2 Құс ауруларына ветеринариялық-биологиялық таным           |
|Құстардың тыныс алу жүйесінің |Құстың тыныс алу жүйесін клиникалық   |1  |
|аурулары           |тексерудің зертханалық негізі. Аралық  |   |
|               |бақылау                 |   |
|Құстардың ас қорыту жүйесі  |Құстардағы жиі кездесетін зат алмасу  |1  |
|және зат алмасу аурулары.   |және ас қорыту ауруларын зертханалық  |   |
|               |жағдайда анықтау            |   |
|Модуль 3 Балық ауруларына ветеринариялық-биологиялық таным          |
|Балықтардың анатомиялық    |Балық ауруларын клиникалық белгілеріне |1  |
|физиологиялық ерекшеліктеріне |қарай ажыратудың зертханалық негізі.  |   |
|байланысты ветеринариялық   |                    |   |
|тексеру жұмысы        |                    |   |
|Балықтар аурулары       |Балықтар ауруларын тексерудің      |1  |
|               |зертханалық негізі.           |   |
|Балықтың табиғи ортасында   |Балық ауруларын клиникалық белгілеріне |1  |
|кездесетін аурулары      |қарай ажыратудың зертханалық негізі.  |   |
|Қолда өсіру – тоған, бөгет,  |Қолда өсірген жағдайдағы балықтар    |1  |
|қоршаулы (садок) және     |ауруларының дамуын анықтау, емдеу алдын |   |
|аквариумдық жағдайындағы   |алу шараларына зертханалық       |   |
|ветеринариялық іс шаралар және|дәйектемелерді алуды меңгеру      |   |
|аурулардың даму себептері   |                    |   |
|Модуль 4 Бал аралары ауруларына ветеринариялық-биологиялық таным       |
|Ара өсіру және омарташылықтың |Ара өсіру кәсіпшілігіндегі       |1  |
|халық шаруашылығындағы маңызы |ветеринариялық іс шаралардың зертханалық|   |
|және міндетті ветеринариялық |негізі.                 |   |
|шаралар            |                    |   |
|Ара өсірудегі         |Табиғи орта жағдайында кездесетін    |1  |
|ветеринариялық-санитариялық  |аурулардың зертханалық негізі.     |   |
|шаралар.           |                    |   |
|Ара аурулары         |Ара өсіру кәсіпшілігіндегі       |1  |
|               |ветеринариялық іс шаралар. Аралық    |   |
|               |бақылау                 |   |
|               |Барлығы:                |15  |   5 МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


   5.1 Аң, шаруашылығы мен кәсіпшілігінің маңыздылығына және терісі
бағалы аңдарға сипаттама;
   5.2 Терісі бағалы аңдардың тыныс жолдарының ауруларына  қатысты
клиникалық-физиологиялық ерекшелік. Кейбір терісі бағалы аңдар санының азаю
себептері.
   5.3 Терісі бағалы аңдардың ас қорыту жолдарының ауруларының дамуы,
емдеу және алдын алу. Лактациялық арықтау; (этиотропты патогенетикалық);
   5.4 Жабайы және қолда асырайтын аңдардың ас қорыту аурулары. Терісі
бағалы аңдарға арналған дәрілік заттар;
   5.5 Терісі бағалы аңдардың  зат  алмасу  аурулары.  Күшіктердің
гипотрофиясы. Фиброзды  остеодистрофия. Терісі  бағалы  аңдар  қанының
морфологиялық көрсеткіштері. Аңдарды диспансерлеу;
   5.6 Терісі бағалы аңдардың жүйке жүйесі аурулары. Орталық жүйке
жүйесінің аурулары. Өзін-өзі жеу. (аутомутиляция, аутоагрессия) Ас тұзымен,
ХОС, минералды улармен улану;
   5.7 Құстардың тыныс алу жүйесінің аурулары.
   5.8 Құстардың ас қорыту жүйесі және зат алмасу аурулары. Құстардың
қанының морфологиялық көрсеткіштері және ерекшелігі;
   5.9 Балықтардың анатомиялық физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты
ветеринариялық тексеру жұмысы. Аквариумдық балықтардың аурулары және оның
емі.
   5.10 Балықтар аурулары;
   5.11 Балықтың табиғи ортасында кездесетін аурулары.
   5.12 Қолда өсіру – тоған, бөгет, қоршаулы (садок) және аквариумдық
жағдайындағы ветеринариялық іс шаралар және аурулардың даму себептері;
13. Ара өсіру және омарташылықтың халық шаруашылығындағы маңызы және
  міндетті ветеринариялық шаралар;
14. Ара аурулары
15. Бал араларының ауруға бейімділігіндегі ерекшеліктер

6 ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

                                   Кесте 3
|Тақырыбы                        |Көрнек|Өз  |Бақы-|
|                            |ілік |бетіме|лау |
|                            |және |н оқу |фор-м|
|                            |тарат-|сұрақт|асы |
|                            |па  |ары  |   |
|                            |матери|   |   |
|                            |алдар |   |   |
|Дәріс сабақтар       |Зертханалық сабақтар     |   |   |   |
|1             |2              |3   |4   |5  |
|Модуль 1 Терісі бағалы аңдарға ветеринариялық-биологиялық таным      |
|Кіріспе: Аң, шаруашылғы  |Терісі бағалы аңдармен жұмыс |Тақыры|Аңның |   |
|мен кәсіпшілігінің     |істеу барысындағы техника  |пқа  |анатом|Сұхба|
|маңыздылығы        |қауіпсіздігі.        |сәйкес|о-биол|ттасу|
|              |               |арнайы|огиялы|,  |
|              |               |оқу-әд|қ   |сұрау|
|              |               |істеме|ерекше|   |
|              |               |лік  |лігі |Сұхба|
|              |               |құрал,|   |ттасу|
|              |               |ситуац|   |,  |
|              |               |иялық |   |сұрау|
|              |               |тапсыр|   |,  |
|              |               |малар.|   |өздік|
|              |               |   |   |жұмыс|
|              |               |Бақыла|   |ты  |
|              |               |у   |   |тексе|
|              |               |сұрақт|   |ру. |
|              |               |ары  |   |   |
|              |               |Тақыры|   |   |
|              |               |пқа  |   |Сұхба|
|              |               |сәйкес|   |ттасу|
|              |               |арнайы|   |,  |
|              |               |оқу- |   |сұрау|
|              |               |әдісте|   |,  |
|              |               |мелік |   |өздік|
|              |               |құрал,|   |жұмыс|
|              |               |   |   |ты  |
|              |               |ситуац|   |тексе|
|              |               |ия лық|   |ру. |
|              |               |тапсыр|   |   |
|              |               |малар.|   |   |
|              |               |   |   |   |
|Терісі бағалы аңдардың   |Табиғи ортадағы және    |   |Тыныс |   |
|тыныс жолдарының аурулары |асыранды аңдарда кездесетін |   |аурула|   |
|              |тыныс жолдары ауруларын   |   |рының |   |
|              |тексерудің зертханалық    |   |клиник|   |
|              |негізі.           |   |о-физи|   |
|              |               |   |ология|   |
|              |               |   |сы  |   |
|Терісі бағалы аңдардың ас |Табиғи ортадағы және    |   |Ас  |   |
|қорыту жолдарының     |асыранды аңдарда кездесетін |   |қорыту|   |
|ауруларының дамуы, емдеу  |ас қорыту жолдарының     |   |физиол|   |
|және алдын алу.      |ауруларын тексерудің     |   |огиясы|   |
|              |зертханалық негізі. Қорытынды|   |   |   |
|              |бақылау.           |   |   |   |
|Жабайы және қолда асырайтын|Ас қорыту жүйесін клиникалық |Тақыры|Ас  |   |
|аңдардың ас қорыту     |тексерудің зертханалық    |пқа  |қорыту|   |
|аурулары.         |негізі.           |сәйкес|аурула|   |
|              |               |арнайы|ры  |   |
|              |               |оқу-әд|   |   |
|              |               |істеме|   |   |
|              |               |ліктер|   |   |
|Терісі бағалы аңдардың зат |Зат алмасу ауруларын     |   |Зат  |   |
|алмасу аурулары      |зертханалық тексеру     |   |алмасу|   |
|              |               |   |ы   |   |
|Терісі бағалы аңдардың   |Жүйке жүйесі ауруларын    |   |Жүйке |   |
|жүйке жүйесі аурулары.   |зертханалық тексерудің    |   |жүйесі|   |
|              |маңызы.           |   |   |   |
|Модуль 2 Құс ауруларына ветеринариялық-биологиялық таным          |
|Құстардың тыныс алу    |Құстың тыныс алу жүйесін   |Тақыры|Құстар|   |
|жүйесінің аурулары     |клиникалық тексерудің    |пқа  |дың  |   |
|              |зертханалық негізі. Аралық  |сәйкес|анатом|   |
|              |бақылау           |арнайы|о-физи|Сұхба|
|              |               |оқу- |ология|ттасу|
|              |               |әдісте|лық  |,  |
|              |               |мелік |ерекше|сұрау|
|              |               |құрал,|ліктер|,  |
|              |               |ситуац|і   |өздік|
|              |               |ия лық|   |жұмыс|
|              |               |тапсыр|   |ты  |
|              |               |малар.|   |текс |
|Құстардың ас қорыту жүйесі |Құстардағы жиі кездесетін зат|   |Клиник|   |
|және зат алмасу аурулары. |алмасу және ас қорыту    |   |о-физи|   |
|              |ауруларын зертханалық    |   |ология|   |
|              |жағдайда анықтау       |   |лық  |   |
|              |               |   |ерекше|   |
|              |               |   |лік  |   |
|Модуль 3 Балық ауруларына ветеринариялық-биологиялық таным         |
|Балықтардың анатомиялық  |Балық ауруларын клиникалық  |Тақыры|Балық |   |
|физиологиялық       |белгілеріне қарай ажыратудың |пқа  |аурула|   |
|ерекшеліктеріне байланысты |зертханалық негізі.     |сәйкес|рдағы |   |
|ветеринариялық тексеру   |               |арнайы|диагно|Сұхба|
|жұмысы           |               |оқу- |стикал|ттасу|
|              |               |әдісте|ық  |,  |
|              |               |мелік |ерекше|сұрау|
|              |               |құрал,|ліктер|,  |
|              |               |ситуац|   |өздік|
|              |               |ия лық|   |жұмыс|
|              |               |тапсыр|   |ты  |
|              |               |малар.|   |тексе|
|              |               |   |   |ру. |
|              |               |   |   |   |
|              |               |   |   |Сұхба|
|              |               |   |   |ттасу|
|              |               |   |   |,  |
|              |               |   |   |сұрау|
|              |               |   |   |,  |
|              |               |   |   |өздік|
|              |               |   |   |жұмыс|
|              |               |   |   |ты  |
|              |               |   |   |тексе|
|              |               |   |   |ру. |
|Балық аурулары       |Балық ауруларын тексерудің  |   |Тұқы |   |
|              |зертханалық негізі.     |   |балықт|   |
|              |               |   |ар  |   |
|              |               |   |аурула|   |
|              |               |   |ры  |   |
|Балықтың табиғи ортасында |Балық ауруларын клиникалық  |   |Балық |   |
|кездесетін аурулары    |белгілеріне қарай ажыратудың |   |аурула|   |
|              |зертханалық негізі.     |   |рына |   |
|              |               |   |дәйект|   |
|              |               |   |емелер|   |
|Қолда өсіру – тоған, бөгет,|Қолда өсірген жағдайдағы   |   |Балық |   |
|қоршаулы (садок) және   |балықтар ауруларының дамуын |   |аурула|   |
|аквариумдық жағдайындағы  |анықтау, емдеу алдын алу   |   |рының |   |
|ветеринариялық іс шаралар |шараларына зертханалық    |   |биотик|   |
|және аурулардың даму    |дәйектемелерді алуды меңгеру |   |алық |   |
|себептері         |               |   |себепт|   |
|              |               |   |ері  |   |
|Модуль 4 Бал аралары ауруларына ветеринариялық-биологиялық таным      |
|Ара өсіру және       |Ара өсіру кәсіпшілігіндегі  |Тақыры|Бал  |   |
|омарташылықтың халық    |ветеринариялық іс шаралардың |пқа  |арасы |   |
|шаруашылығындағы маңызы  |зертханалық негізі.     |сәйкес|аурула|Сұхба|
|және міндетті       |               |арнайы|ры  |ттасу|
|ветеринариялық шаралар   |               |оқу- |   |,  |
|              |               |әдісте|   |сұрау|
|              |               |мелік |   |,  |
|              |               |құрал,|   |өздік|
|              |               |ситуац|   |жұмыс|
|              |               |ия лық|   |ты  |
|              |               |тапсыр|   |тексе|
|              |               |малар.|   |ру. |
|Ара өсірудегі       |Табиғи орта жағдайында    |   |Ара  |   |
|ветеринариялық-санитариялық|кездесетін аурулардың    |   |аурула|   |
|шаралар.          |зертханалық негізі.     |   |ры  |   |
|Ара аурулары        |Ара өсіру кәсіпшілігіндегі  |   |Жаңа |   |
|              |ветеринариялық іс шаралар.  |   |ара  |   |
|              |Аралық бақылау        |   |аурула|   |
|              |               |   |ры  |   |
|              |Барлығы:           |15  |   |   |


        7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

                                   Кесте 5
|Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің |Жалпы |Магистрантт|Қамтамасыз |
|аттары                  |саны  |ар саны  |етілу    |
|                     |    |      |пайызы,%  |
|1                     |2   |3     |4      |
|1. М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. |50   |3     |166,3    |
|Есқожаев, А.З. Дюсембаева т.б. Жануарлар |    |      |      |
|ауруларының клиникалық диагностикасы.  |    |      |      |
|оқу құрал – Алматы, 2007.         |    |      |      |
|2. К.Н. Қожанов Малдың ішкі жұқпалы емес |50   |3     |166,3    |
|аурулары /қосымша оқу құралы/, Семей, 2005|    |      |      |
|ж.                    |    |      |      |
|3. В.М. Субботин «Современные       |2   |3     |66,6    |
|лекарственные вещества в ветеринарии».  |    |      |      |
|2003 ж                  |    |      |      |
|4. В.М. Данилевский Практикум по     |100  |3     |33,3    |
|внутренним незаразным болезням      |    |      |      |
|сельскохозяйственных животных М. «Колос» |    |      |      |
|1992 г.                  |    |      |      |
|5. В.М. Данилевский. Внутренние     |100  |3     |33,3    |
|незаразные болезни сельскохозяйственных  |    |      |      |
|животных М. «Колос» 1992 г.       |    |      |      |


   8 ӘДЕБИЕТТЕР
        8.1 Негізгі әдебиеттер
      8.1.1 М.А. Молдағулов, А.Н. Ермаханов, Ө.К. Есқожаев, А.З.
Дюсембаева т.б. Жануарлар ауруларының клиникалық диагностикасы. оқу құрал
– Алматы, 2007.
     8.1.2 К.Н. Қожанов Малдың ішкі жұқпалы емес аурулары /қосымша оқу
құралы/, Семей, 2005 ж.
   8.1.3 Х.С. Горегляд. «Болезни диких животных». – М., 2008.
   8.1.4 В.А. Берестов. «Звероводство». – М., 2006.

   8.2 Қосымша әдебиеттер

   8.2.1 Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных/
Б.М. Анохин, В.М.Данилевский ,  Л.Г.Замарин  и  др.;  Под  редакцией
В.М.Данилевского- М.; Агропромиздат , 1991
   8.2.2 В.М. Данилевский Практикум по внутренним незаразным болезням
сельскохозяйственных животных М. «Колос» 1992 г.
   8.2.3 Олжабекова К.Б., Есжанов Б.К. Омыртқалылар зоологиясы. 1- бөлім
– Алматы. 2007 ж. – 400 бет.
   8.2.4 Олжабекова К.Б., Есжанов Б.К. Омыртқалылар зоологиясы. 2- бөлім.
 – Алматы. 2007 ж. – 368 бет.
   8.2.5. Митрофанов В.П., Дукравец Г.М., и др. Рыбы Казахстана в 4
томах. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 312с.
   8.2.6 Сабанеев Л.П., Рыбы России / Жизнь и ловля (уженье) наших
пресноводных рыб/ Издание 2-е, в 2 томах. М.: Физкультура и спорт, 1984.
   8.3 Интернет көздері:
   8.3.1 do.gendocs.ru
   8.3.2love-pet.ru/ohotnichi-sobaki/tip-visshey-nervnoy-
deyatelnosti.html
   8.3.3j-asymmetry.com/2011/12/levkin
   8.3.4 www.salmo.ru/fish/illness.php

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть