Файл қосу


Ауыл шаруашылық дақылдарын интенсивті өсіру технологиясы|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ              |
|Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы университеті                |
|3 деңгейдегі СМЖ құжаты  |ПОӘК       |ПОӘК             |
|              |         |042-18.21.21/01-2013     |
|ПОӘК            |Басылым №     |               |
|Студентке арналған «Әсемдік|         |               |
|өсімдік шаруашылығы» пәнінің|         |               |
|оқу жұмыс бағдарламасы   |         |               |
            ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

            «Әсемдік өсімдік шаруашылығы»
        5В080100 «Агрономия» мамандықтарына арналған
              мамандықтарына арналған

            ПӘННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
                 СЕМЕЙ –2013                 Алғы сөз


   I. Құрастырған

   Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы университеті «Агротехнология және
орман ресурстары» кафедрасының оқытушы Сарсенбаев Б.С

      «  »  жыл   2. Талқыланды:
2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Агротехнология
және орман ресурстары» кафедрасының мәжілісінде.

  Хаттама « » жыл, №   Кафедра меңгерушісі ……………. Сейлгазина С.М.


   2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

   Хаттама «  »    20   жыл, №

   Төраға ……………………… Тлеубаева А.В.


   3. БЕКІТІЛДІ
   Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға
ұсынылды

   Хаттама «  »    20 жыл, №

   ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор………….. Искакова Г.К


   4. БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН   БАСЫЛЫМ №        20  жыл орнына енгізілген.                  МАЗМҰНЫ  1. Жалпы жағдайлар
  2. Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулар
  3. Курстың форматы мен саясаты
  4. Баға қою саясаты
  5. Пәннің мазмұны және сабақтардың түрлері бойынша сағаттар
  6. СОЖӨЖ және СӨЖ мазмұны
  7. Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік жоспары

  1. Жалпы жағдайлар


       1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер


   1. Оқытушының аты –жөні:         Сарсенбаев Бақтығали
Сапарғалиевич.
   2. Кафедра:                       Агротехнология
                         және орман    ресурстары
   3. Хабарласу телефоны:            53-19-70 (институт,
жұмыс),
   4. Жұмыс өткізілетін орны:          № 5 корпус, аудитория №
131
   5. Пәннің аты:                     «Ауыл шаруашылық
                  дақылдарын интенсивті өсіру технологиясы»


    6. Кредит саны:                     3


       2. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

                Оқу жоспарынан көшірме
                  Кесте 1


|Курс                                      |
|Апталар                |1                   |
|                   |Бақыла|Д |ЛПЗ  |ӨСӨЖ  |СӨЖ  |МБ1  |
|                   |у түрі|  |   |    |   |    |
|                   |мак. |16 |187  |30   |37  |270+30 |
|                   |балл |  |   |    |   |    |
|2 рейтинг (4- семестр)                             |
|Апталар                   |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15  |
|Апта бойындағы ең жоғарғы балл        |14 |14 |15 |14 |15 |14 |114  |
|                   |Бақыла|Қ |Қ    |Қ    |Қ  |Қ   |
|Дәріске қатынасу және пайдалану    |у түрі|  |    |    |  |   |
|                   |мак. |14 |192   |29   |35 |270+30|
|                   |балл |  |    |    |  |   |


Қысқартылған белгілер:Қ– сабаққа қатынасу, КТ – конспекты тексеру, Т –
тексеру,
 МБ1 – межелік бақылау №1.
МБ 2 – межелік бақылау №2.

          Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі
   Оқу жұмыс  жоспары  бойынша  қорытынды  бақылау  емтихан  болып
саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау
түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.     5. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАР
                                   Кесте 3
|№  |Тақырыптың аты           |Дәріс |Зертханалық |СООӨЖ |СӨЖ  |
|  |                  |   |сағат    |    |   |
|1  |Кіріспе. Данді және жармалық    |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |дақылдар оларды өсірудің интенсивті |   |      |    |   |
|  |технологиясы.            |   |      |    |   |
|2  |Ауыл шаруашылық дақылдарының    |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |сорттары, тұқымдары және оларды   |   |      |    |   |
|  |себу,күту, жинау.          |   |      |    |   |
|3  |Арамшөптер және интенсивтік     |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |егіншілікте олармен күресу шаралары.|   |      |    |   |
|4  | Топырақтың физика-механикалық және |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |технологиялық қасиеттері      |   |      |    |   |
|5  |  Интенсивті егіншілік жеріндегі  |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |мелиорация туралы ұғым, жіктелуі  |   |      |    |   |
|6  |Тамыр жемісті дақылдар және     |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |картоп,оларды өсірудің интенсивті  |   |      |    |   |
|  |технологиясы            |   |      |    |   |
|7  |Майлы дақылдар және оларды өсірудің |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |интенсивті технологиясы       |   |      |    |   |
|8  | Талшықты дақылдар және оларды   |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |өсірудің интенсивті технологиясы  |   |      |    |   |
|9  |Күздік дәнді дақылдар        |1   |2      |1,5  |4,5  |
|10 |Мелиорацияның жердің өнімділігін  |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |көтер удегі манызы         |   |      |    |   |
|11 |Жугері тары өсірудің интенсивті   |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |технологиясы            |   |      |    |   |
|12 |Жаздық дәнді дақылдар        |1   |2      |1,5  |4,5  |
|13 |Интенсивті өсімдік шаруашылығындағы |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |тыңайтқыштар            |   |      |    |   |
|14 |Тыңайтқыштар түрлері .       |1   |2      |1,5  |4,5  |
|15 |Сәбіз картоп өсірудің интенсивті  |1   |2      |1,5  |4,5  |
|  |өсіру технологиясы         |   |      |    |   |
|  |ЖИЫНЫ:               |15  |30     |22,5  |67,5 |
             6. СОЖӨЖ және СӨЖ мазмұны
                                  Кесте 4
|№ |СОЖӨЖ                   |              |
|  |                     |СӨЖ            |
|  |Аудитория      |Аудиториядан тыс  |              |
|1 |Данді және жармалық |Егіншілік жүйесі  |Күнбағыстың интенсивті   |
|  |дақылдар оларды   |және ауылшаруашылық |өсіру технологиясы     |
|  |өсірудің интенсивті |саласын       |              |
|  |технологиясы     |интефикасиялау   |              |
|  |           |          |              |
|  |           |.          |              |
|2 |Ауыл шаруашылық   |өсімдіктің     |Астық дақылдарының өсуімен |
|  |дақылдарының     |минералдық     |дамуы           |
|  |сорттары, тұқымдары |қоректенуі     |              |
|  |және оларды     |          |              |
|  |себу,күту, жинау   |          |              |
|3 |Арамшөптер және   |Арам шөптердің   |              |
|  |интенсивтік     |ауылшаруашылық   |Күздік дәнді дақылдардың  |
|  |егіншілікте олармен |өндірісіне     |өнімділігі         |
|  |күресу шаралары   |келтіретін зияны  |              |
|4 |Топырақтың      |Топырақтағы     |Тыңайту және топырақ өңдеу |
|  |физика-механикалық  |алмастырылатын   |технологиясы        |
|  |және технологиялық  |катиондар      |              |
|  |қасиеттері      |          |              |
|6 |Интенсивті егіншілік |Жаздық дәнді    |Интенсивті өсімдік     |
|  |жеріндегі мелиорация |дақылдар      |шаруашылығының топырақ   |
|  |           |          |өңдеу технологиясы     |
|7 |Тамыр жемісті    |Интенсивті өсімдік |Жаздық дәнді дақылдар   |
|  |дақылдар және    |шаруашылығындағы  |              |
|  |картоп,оларды    |тыңайтқыштар    |              |
|  |өсірудің интенсивті |          |              |
|  |технологиясы     |          |              |
|8 |Майлы дақылдар және |Тыңайтқыштар түрлері|Картопты өсірудің     |
|  |оларды өсірудің   |          |интенсивті технологиясы  |
|  |интенсивті      |          |              |
|  |технологиясы     |          |              |
|9 |Талшықты дақылдар  |Сәбіз картоп    |              |
|  |және оларды өсірудің |өсірудің интенсивті |Мелиорацяның жердің    |
|  |интенсивті      |өсіру технологиясы |өнімділігін көтерудегі   |
|  |технологиясы     |          |маңызы           |
|10 |Күздік дәнді дақылдар|Күздік кара бидай  |Қызғылт беде        |
|11 |Мелиорацияның жердің | Гидромилерация   |Мал азықтық шөптерді    |
|  |өнімділігін көтер  |          |өсірудің интенсивті    |
|  |удегі манызы     |          |технологиясы        |
|12 |Жугері тары өсірудің |Қонақ жугері күріш |Мақта өсіру технологиясы  |
|  |интенсивті      |          |              |
|  |технологиясы     |          |              |
  7. «Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәні бойынша оқу процесінің
               күнтізбелік графигі
                                  Кесте 5
|№  |Бақылаудың  |Баллд|Апталар                     |Қорытын|
|  |Түрі     |ар  |                        |ды балл|
1234567
89101112131415
РК1Дәріске қатысу 0,4***************62Дәріс конспектілері1****43ЗТС жұмыстар0,5**************7,54Семинар сабақтарындағы жұмыстар СОЖӨЖ0,5***************7,55Коллоквиум2**46Реферат, баяндаманы қорғау1,5****67СӨЖ кесте, сызба құру, дайындық тапсырмаларын орындау1***************158Аралық межелік бақылау5**109Қорытынды (максимум)6010Эмтихан (максимум)4011Семестр бойынша жиыны (максимум)100

Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть