Файл қосу


Информатика құрылымы|Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі             |
|Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ            |
|3 деңгейдегі СМК құжаты     |ПОӘК      |ПОӘК            |
|                |        |042.14.2.07.1.20.01/02-2013 |
|                |        |              |
|                |        |              |
|                |        |              |
|ПОӘК              |03.09.2013ж   |              |
|Оқытушыға арналған       |№1 басылым   |              |
|«Информатика» пәні бойынша оқу |        |              |
|жұмыс бағдарламасы       |        |              |
|                |        |              |
              «ИНФОРМАТИКА» ПӘНІНІҢ
     5B120100 - «Орыс мектептеріндегі қазақ тілі және әдебиеті»,
    5B011900 - «Шет тілі: екі шет тілі», 5B011700 - «Қазақ тілі мен
                 әдебиеті»,
        5B02500 - «Филология» мамандықтарына арналған


         СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013

                 АЛҒЫ СӨЗ

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:_________  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  Мемлекеттік
университеті, Информатика кафедрасының аға оқытушысы Рысжанова А.С.
   «___»__________ 2013ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Информатика кафедрасының отырысында талқыланды
   Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2013 ж.

   Кафедра меңгерушісі _________________ Абишова А.А.

2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында
талқыланды


   Хаттама №1 «12» қыркүйек 2013 ж.

   Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды
   Хаттама №1 «18» қыркүйек 2013 ж.


Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова


БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
                  МАЗМҰНЫ

|Жалпы жағдайлар                     |    |
|Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар        |    |
|Курс саясаты мен форматы                 |    |
|Бағаларды қоюдағы саясат                 |    |
|Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың    |    |
|бөлінуі                         |    |
|СОӨЖ және СӨЖ мазмұндары                 |    |
|Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік графигі      |    |ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар
    Оқытушының аты-жөні – Рысжанова А.С., аға оқытушы
    Кафедра – Информатика
    Байланыс жүйелері – тел.36-01-50, №3 оқу корпусы, 102б-кабинет
    Пәннің өтілу орны – 415 аудитория
    Пән атауы – Информатика
    Кредит саны -3
1.2 Жұмыстық –оқыту жоспарынан ақпарат (1-кесте).
1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат
|Курс  |Семестр                    |Кредит  |Дәріс   |
|1   |2                       |3    |4     |
|    |Барлық 1 және 7 аптадағы аудиториялық     |30    |     |
|    |сабақтарға қатысу               |     |     |
|2   |Тапсырманы орындау              |15    |ЗЖ    |
|3   |Ауызша сұрау                 |15    |СОӨЖ   |
|3   |Тапсырманы орындау              |20    |ЗЖ    |
|4   |Ауызша сұрау                 |30    |СӨЖ    |
|4   |Тапсырманы орындау              |20    |ЗЖ    |
|5   |Тапсырманы орындау              |20    |ЗЖ    |
|6   |Ауызша сұрау                 |15    |СОӨЖ   |
|6   |Тапсырманы орындау              |15    |ЗЖ    |
|7   |Тапсырманы орындау              |15    |ЗЖ    |
|7   |Ауызша сұрау                 |45    |СӨЖ    |
|7   |Аралық бақылау 1               |60    |АБ    |
|1 және 7 апта бойынша барлық балдар жиынтығы     |300   |     |
|    |Барлық 8 және 15 аптадағы аудиториялық    |30    |     |
|    |сабақтарға қатысу               |     |     |
|8   |Тапсырманы орындау              |10    |ЗЖ    |
|9   |Тапсырманы орындау              |10    |ЗЖ    |
|9   |Ауызша сұрау                 |20    |СОӨЖ   |
|10   |Тапсырманы орындау              |10    |ЗЖ    |
|10   |Ауызша сұрау                 |30    |СӨЖ    |
|11   |Тапсырманы орындау              |10    |ЗЖ    |
|12   |Тапсырманы орындау              |10    |ЗЖ    |
|12   |Ауызша сұрау                 |20    |СОӨЖ   |
|13   |Тапсырманы орындау              |10    |ЗЖ    |
|14   |Ауызша сұрау                 |45    |СӨЖ    |
|14   |Тапсырманы орындау              |10    |ЗЖ    |
|15   |Тапсырманы орындау              |10    |ЗЖ    |
|15   |Аралық бақылау 2               |75    |АБ    |
| 8 және 15 аптадағы қорытынды балл жиынтығы      |300   |     |
|Емтихан балы                     |400   |     |
|Академиялық аралықтағы балдар қорытындысы       |1000   |     |


  Мерей А. студенттің рейтингісін есептеу мысалы:
  Бірінші рейтинг:
  [pic]
  Екінші рейтингті есептеу барысында [pic] нәтижесіне студенттің екінші
аралықтағы барлық ұпайларын қосу керек. Сонымен қатар Мерей А. студентке
зертханалық жұмыс тапсырмалары, машықтану сабағының тапсырмалары және СОӨЖ
үшін 9 балл қосылған, себебі ол оны бірінші аралықта орындамағандықтан.
Сонда Мерей А. екінші рейтингісі былайша анықталады:
  [pic].
  Егер студент денсаулығының нашарлауына немесе басқа  да  себепті
жағдайлар бойынша межелік бақылауды тапсыра алмаса және ол құжат бойынша
дәлелденсе, онда ол межелік бақылауды жеке тапсыруына болады.
  Студент, пән бойынша қорытынды бақылауға жіберіледі,  егер  оның
рейтингілік ұпайы 50%. Тең немесе одан артық болса.

Кесте 3 - Бағалардың әріптік эквивалентпен, ұпайлармен және процентпен
шкаласы

|Әріп   |Ұпайлардың цифрлық|Проценттік мазмұн |Дәстүрлі жүйедегі баға  |
|жүйесі  |эквиваленті    |         |             |
|бойынша  |         |         |             |
|баға   |         |         |             |
|А     |4,0        |95 – 100     |Өте жақсы         |
|А–    |3,67       |90 – 94      |             |
|В+    |3,33       |85 – 89      |             |
|     |         |         |Жақсы           |
|В     |3,0        |80 – 84      |             |
|В–    |2,67       |75 – 79      |             |
|С+    |2,33       |70 – 74      |             |
|     |         |         |             |
|     |         |         |Қанағаттанарлық      |
|С     |2,0        |65 – 69      |             |
|С–    |1,67       |60 – 64      |             |
|D+    |1.33       |55 – 59      |             |
|D     |1,0        |50 – 54      |             |
|F     |0         |0 – 49      |қанағаттанарлықсыз    |
|I     |NA        |-         |аяқталмаған        |
|P     |-         |өтті       |Пәнді өтті        |

     5. Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
Кесте 3 - Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
|Тақырып атауы               |Дәріс |Зертханал|ОСӨЖ |СӨЖ |Барлық|
|                      |сабақта|ық    |   |   |саны |
|                      |ры   |сабақтар |   |   |   |
|1                     |2   |3    |4   |5  |6   |
|Кіріспе. Информатиканың негізгі түсініктері|1   |1    |   |   |1   |
|Информатика пәні және міндеттері.     |    |     |   |   |   |
|Информатиканың дамуы. Информатика пәні,  |    |     |   |   |   |
|объектісі. Информатика құрылымы.      |    |     |   |   |   |
|Информатика міндеттер. Ақпарат түсінігі.  |    |     |   |   |   |
|Ақпарат түрлері, ақпарат құрылымы. Ақпарат |    |     |   |   |   |
|өлшем бірліктері              |    |     |   |   |   |
|Информатиканың арифметикалық негіздері.  |1   |2    |   |   |   |
|Ақпараттың берілу формалары. Санау     |    |     |   |   |   |
|жүйелері. Әртүрлі санау жүйелеріндегі   |    |     |   |   |   |
|әрекеттер. Информатиканың логикалық    |    |     |   |   |   |
|негіздері. Алгебра логикасы. Логикалық   |    |     |   |   |   |
|байланыстар, мәндер, сөйлемдер. Логикалық |    |     |   |   |   |
|амалдар. Логикалық схемалар және логикалық |    |     |   |   |   |
|машиналар                 |    |     |   |   |   |
|Компьютер ұғымы. Компьютердің функционалды |1   |1    |   |1  |1   |
|схемасы. Дербес компьютердің архитектурасы.|    |     |   |   |   |
|ДК-дің негізгі блоктары. Аналық плата.   |    |     |   |   |   |
|Микропроцессор. Орталық процессор     |    |     |   |   |   |
|Сыртқы құрылғылар: Ақпаратты сақтау    |1   |1    |1   |   |1   |
|құрылғысы. Жады түрлері. Жады құрылысы.  |    |     |   |   |   |
|Ішкі жады құрылысы. Сыртқы жады құрылысы. |    |     |   |   |   |
|Енгізу-шығару құрылғысы.          |    |     |   |   |   |
|Алгоритмдеу және программалау. ДЭЕМ есеп  |1   |1    |   |   |1   |
|шығару кезеңдері. Алгоритм түсінігі.    |    |     |   |   |   |
|Алгоритм қасиеттері және оларды сипаттау  |    |     |   |   |   |
|тәсілдері. Алгоритмнің базалық құрылымы  |    |     |   |   |   |
|(сызықты, тармақталған, циклдік).     |    |     |   |   |   |
|Программалау. Алгоритмдік тілдері.     |    |     |   |   |   |
|тілдерді оқыту. Программалау тілдерінің  |    |     |   |   |   |
|жалпы міндеттері              |    |     |   |   |   |
|Программалық жабдықтаудың даму       |1   |1    |   |   |   |
|тенденциялары мен қазіргі жағдай.     |    |     |   |   |   |
|Программалық жабдықтаудың негізгі ұғымдары |    |     |   |   |   |
|мен терминдері. Программалық жабдықтаудың |    |     |   |   |   |
|топтамасы. Жүйелік программалық      |    |     |   |   |   |
|жабдықтаудың программалау технологиясы   |    |     |   |   |   |
|инструментарийінің және қолданбалы     |    |     |   |   |   |
|программа пакетінің сипаттамалық      |    |     |   |   |   |
|ерекшеліктері               |    |     |   |   |   |
|Операциялық жүйелер. Операциялық жүйе   |1   |1    |   |   |1   |
|ұғымы. Операциялық жүйенің қызметі.    |    |     |   |   |   |
|Операциялық жүйенің топтамасы. Бір мәнді  |    |     |   |   |   |
|және көп мәнді, бір пайдаланушыға және көп |    |     |   |   |   |
|пайдаланушыға арналған ОЖ.         |    |     |   |   |   |
|СОӨЖ №1                  |    |     |4   |   |4   |
|СОӨЖ №2                  |    |     |5   |   |5   |
|СӨЖ №1                   |    |     |   |15  |15  |
|СӨЖ №2                   |    |     |   |15  |15  |
|1-рейтинг қорытындысы           |7   |14    |9   |30  |60  |
|MS DOS операциялық жүйесі. Оның сипаттамасы|1   |2    |   |   |1   |
|мен мүмкіндіктері. ОЖ MS-DOS-пен жұмыстың |    |     |   |   |   |
|негізгі принциптері. Ағымдағы диск және  |    |     |   |   |   |
|ағымдағы каталог. MS-DOS-тың негізгі    |    |     |   |   |   |
|командалары. Операциялық жүйемен диалог.  |    |     |   |   |   |
|Командаларды енгізу. Командаларды жіберу  |    |     |   |   |   |
|және орындау.               |    |     |   |   |   |
|Windows операциялық жүйесі. Windows    |1   |2    |   |   |1   |
|операциялық жүйесінің концепциясы. Файлдық |    |     |   |   |   |
|құрылым объектілері. Объектілер қасиеттері.|    |     |   |   |   |
|Мәліметтер алмасуды ұйымдастыру.      |    |     |   |   |   |
|Windows–тың программалық жабдықтары    |    |     |   |   |   |
|Қолданбалы программалық өнімдер. ҚПӨ    |1   |2    |   |   |1   |
|топтамасы. Компьютерлік графика.      |    |     |   |   |   |
|Жалпыға қолданылатын программалық өнімдер. |1   |2    |   |   |1   |
|Арнайы қолданылатын қолданбалы программалық|    |     |   |   |   |
|өнімдер                  |    |     |   |   |   |
|Офис пакеті.                |1   | 6    |   |   |1   |
|ЭЕМ-дағы жергілікті және әлемдік желілер. |2   |1    |   |   |1   |
|Есептеуіш желелердің негізгі түсініктері. |    |     |   |   |   |
|Жергілікті желі. Топология. Әлемдік желі  |    |     |   |   |   |
|Internet. Жалпы сипаттамасы.        |    |     |   |   |   |
|Электронды үкімет.             |1   |1    |   |   |1   |
|СОӨЖ №3                  |    |     |6   |   |6   |
|СОӨЖ №4                  |    |     |7,5  |   |7,5  |
|СӨЖ №3                   |    |     |   |18  |18  |
|СӨЖ №4                   |    |     |   |19,5 |19,5 |
|2-ші рейтинг қорытындысы          |8   |16    |13,5 |37,5 |75  |
|                      |15   |30    |22,5 |67,5 |135  |

             6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
Кесте 4 – СОӨЖ және СӨЖ жоспарлары
Студенттердің оқытушымен өздік жұмысы (тапсырмаларды орындау және тапсыру)

|№ |Тақырып    |Тапсырманың    |Ұсынылатын  |Балл |Жұмысты |Бақылау  |
|  |        |мақсаты мен    |әдебиеттер. |   |тапсыру |формасы  |
|  |        |мазмұны      |Негізгі/   |   |мерзімі |     |
|  |        |         |қосымша   |   |     |     |
|1 |ЭЕМ даму    |Библиографиялық  |[1,2,3]/[1,2]|15  |3 апта  |Реферат  |
|  |этаптары.   |сөздік құру.   |       |   |     |және   |
|  |Ақпаратты өлшеу|Барлық ақпараттық |       |   |     |ауызша  |
|  |бірліктері   |өлшеу бірліктерін |       |   |     |қорғау  |
|  |Информатиканың |қарастыру     |       |   |     |     |
|  |алгоритмдік  |Есептер бойынша |       |   |     |     |
|  |негізі     |блок-схемалар құру|       |   |     |     |
|2 |Norton     |Негізгі командалар|[4,5,7,8]/[1,|15  |6 апта  |Реферат  |
|  |Commander   |және пернетақта  |2,3]     |   |     |және   |
|  |қабықшасы.   |комбинациялары  |       |   |     |ауызша  |
|  |Файлдарды   |Архиваторлар   |       |   |     |қорғау  |
|  |архивтен    |көмегімен     |       |   |     |     |
|  |шығару. Өзі  |файлдарды архивтеу|       |   |     |     |
|  |ашылатын    |және шығару    |       |   |     |     |
|  |архивтер жасау.|         |       |   |     |     |
|3 |MS Access   |Мәліметтер    |[1,2,7,8,9]/[|20  |9 апта  |Электрон-д|
|  |мәліметтер   |сызбасын     |1,2,3]    |   |     |ық нұсқа |
|  |қорымен жұмыс |пайдаланып,    |       |   |     |     |
|  |        |байланыс түрлерін |       |   |     |     |
|  |        |қарастыру     |       |   |     |     |
|4 |Компьютерлік  |Топология типтерін|[1,2,7,8,9]/[|20  |14 апта |Презентаци|
|  |желілер    |қарастыру     |1,2,3]    |   |     |я     |
|  |топологиясы  |         |       |   |     |     |

   Студенттің өзіндік жұмысы дәpicтiк материалдарды талқылау, тәжірибелік
 және практикалық сабақтарға дайындалу, Практикалық  және тәжірбиелік
жұмыстарды қорғау,  тест  бақылауына  дайындалу  мен  қатар,  косымша
материалдарды оқуды және  курстық жұмысты орындауды қамтиды. Ақпараттар
көзі ретінде студент оқулықтарды, оқу  құралдарын,  компьютерлер  мен
компьютерлік технологиялар туралы мерзімдік  басылымдарды,  анықтамалық
әдебиеттерді және институт пен кафедра сайттарындағы оқу материалдарын және
Интернет қорын пайдаланады.
           СӨЖді орындау және тапсыру графигі
СӨЖ үй тапсырмасы ретінде дәптерге не А4 форматтағы қағазға орындалып,
оқытушыға тапсырылады. СӨЖ электронды нұсқасын оқытушыға электронды түрде
өткізіледі.
 Өздік жұмысын бақылау келесі түрде болуы мүмкін:
– орындалған жұмыстың презентациясы;
– өзбетімен оқылған тақырыптың баяндамасы;
– оқытушының ауызша сұрауы;
– жазбаша түрде;
  Ескерту: Жақсы бағада аттестация алу үшін СОӨЖ, СӨЖ тапсырмалары
аттестация уақытына дейін оқытушыға 1 апта бұрын тапсырылуы қажет.

           СӨЖ тапсыру және орындау графигі
|№ |Тақырып    |Тапсырманың    |Ұсынылатын   |Балл |Жұмыст|Бақылау  |
|  |        |мақсаты мен    |әдебиеттер.  |   |ың  |формасы  |
|  |        |мазмұны      |Негізгі/қосым-ш|   |көрсет|      |
|  |        |         |а       |   |ілу  |      |
|  |        |         |        |   |мерзім|      |
|  |        |         |        |   |і   |      |
|1 |Қолданбалы   |ҚПЖ сипаттамасы  |[1-9]/[1-4]  |30  |4 апта|Реферат  |
|  |программалар  |және олардың   |        |   |   |және ауызша|
|  |пакеті     |айырмашылықтары  |        |   |   |қорғау   |
|2 |Арнайы     |Есептер бойынша |[1-9]/[1-4]  |45  |7апта |Реферат  |
|  |қолданбалы   |блок-схемалар құру|        |   |   |және ауызша|
|  |программалық  |         |        |   |   |қорғау   |
|  |жабдық өнімдері|         |        |   |   |      |
|3 |Компьютерлік  |Негізгі командалар|[1-9]/[1-4]  |30  |10  |Реферат  |
|  |графиканың   |және пернетақта  |        |   |апта |және ауызша|
|  |түрлері:    |комбинациялары  |        |   |   |қорғау   |
|  |фрактальды,  |         |        |   |   |      |
|  |векторлық және |         |        |   |   |      |
|  |растрлық    |         |        |   |   |      |
|  |графика    |         |        |   |   |      |
|4 |Модельдерді  |Архиваторлар   |[1-9]/[1-4]  |45  |14  |Реферат  |
|  |тұрғызудың   |көмегімен     |        |   |апта |және ауызша|
|  |негізгі    |файлдарды архивтеу|        |   |   |қорғау   |
|  |этаптары    |және шығару    |        |   |   |      |


7.ӘДЕБИЕТтер тізімі

Негізгі әдебиеттер
|  |Информатика: Базовый курс Учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – СПб,  |
|  |Питер, 2001г.                             |
|  |Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./ |
|  |под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002      |
|  |Балапанов Е.К., Бөрібаев Б.Б., Дәулеткулов А. 30 сабақ информатикадан.|
|  |Алматы: Жағамбек, 1999                        |
|  |Информатика. для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г. |
|  |Информатика:Учеб. Пособие для стед. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И. Пак,|
|  |Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г.            |
|  |Шафрин Ю.А. Современные информационные технологии. Москва, «АСТ», 1998|
|  |г.                                  |
|  |Острейковский В.А. Информатика. Учебное пособие М, Высшая школа, 1999 |
|  |г.                                  |
|  |Ляхович В. Ф. Основы информатики. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону, 1996 г.|
|  |Семакин И., Залогова Л., Русаков С., Шестакова Л. Информатика. Базовый|
|  |курс. Учебник. М., 1998 г.                      |
|  |Ефимова О., Морозова В., Угринович Н. Курс компьютерной технологии с |
|  |основами информатики. Учебное пособие. М., 1999            |
|  |IBM PC для пользователя В. Э. Фигурнов., изд. М, 1998 г.       |
|  |Камардинов О. Информатика:жоғары және орта оқу орындарына арналған  |
|  |оқу құралы.-Алматы:Қарасай, 2006.                   |
|  |Қосымша әдебиеттер                          |
|  |Основы работы с компьютером. руководство пользователя. корпорация   |
|  |Microsoft, 2004                            |
|  |Основы работы с Microsoft Office и Internet. руководство пользователя.|
|  |корпорация Microsoft, 2004                      |
|  |Практикум по курсу «Информатика» В. Т. Безручко. М. 2002, «Финансы и |
|  |статистика»                              |
|  |Лабораторный практикум по информатике. Под ред. Острейковского В. А., |
|  |М., ВШ, 2003                             |

Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

MasterCard Visa

Email: info@stud.kz
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть